Ministr Pelikán, BIS, Hlava XXII a svobodník Halík


Musím,  ač  velmi nerad,  zase jednou  opakovat -vždycky, když  si  myslím, že  mne v  české  politice  už  nemůže  vůbec nic  překvapit,  stane  se něco,  nad  čím  mi  zůstává  rozum  stát! A  přesně  to  se mi přihodilo včera.  A hned  2x! Nemám jinou možnost, než se  s  vámi  o absurditu našeho  malého  českého světa a  jeho politických  elit podělit.

Než  začnu případem prvním, zkusím se zeptat  – četli  jste  Hlavu  XXII? Mám  docela  dost  známých,  kteří  tuhle  knihu  řadí nad  všechny  ostatní, které se jim  dostaly  do  ruky. Já  k téhle  entitě  rozhodně  nepatřím. Toto  Hellerovo  dílko jsem sice přelouskl,  ale  jen s  vypětím  vůle.  Absurdita  není  mým  hobby. Právě  naopak. A  navíc  mi  docela  vadilo,  že  jednoduchá  hlavní  myšlenka  té  knihy  – hlavní postavou je kapitán Yossarian (syn syrských přistěhovalců, nebo spíše Arménů), který se snaží uniknout letecké povinnosti, protože si uvědomuje, že riskuje život, který pro něho znamená víc než vlast. Děj se odehrává zejména na jednom  řeckém ostrově ve Středomoří. V cestě domů brání Yossarianovi především Hlava XXII vojenského řádu. Ta mimo jiné říká, že letecké povinnosti může být zbaven ten, kdo je uznán za psychicky narušeného, a zároveň požádá o uvolnění. Ovšem to, že o uvolnění požádá, svědčí o jeho psychickém zdraví!  Tolik základní sdělení pro ty,  které  Hlava  XXII  minula.

Daleko  větší  sympatie  u mne  vyvolali  Švandrlíkovi  Černí  baroni. Jakkoli  jsou také  absurdní.  Nicméně je  absurdita a  absurdita.  Tu  neosobní, administrativní /z Hlavy XXII/   nemám  rád. Protože  jsem proti ní  bezmocný.  Absurdita,  vyvolaná  určitými  lidmi a  jejich omezením /Černí baroni/, zejména  duševním, se mi sice také  nelíbí,  nicméně ta, na  rozdíl od  té  administrativní  pomine většinou  s odchodem  svého hlavního  nositele a  nikoli  až se změnou systému..

S  oběma  typy absurdna  v  reálné  formě  budete  konfrontováni v  tomto  článku.  A společnými protagonisty  naprosto těžkého, až nevídaného   absurdna  jsou – ministr  spravedlnosti Pelikán a  české tajné  služby – konkrétně  BIS /zdravím  služební ucha  a voka,  dámy a pánové  – počtěte  si!!!Dneska je  to o vás!/

Případ  první – BIS aPelikán  chtějí  zavést  nový trestný  čin.

Předpokládám, že  o téhle  absurditě  naprostá  většina  z  vás  nemá sebemenší  tušení. Takže  si  radši  pro  další  čtení sedněte…

Specializovaný  právní server Česká justice.cz v  pondělí přinesl  následující  článek

BIS žádá, aby prověřování nebo sbírání informací pro cizí moc bylo trestné

dovolím si  z něj ocitovat  klíčové pasáže:

Získávání, prověřování nebo vyhodnocování nejen tajných, ale jakýchkoli informací o komkoli by mělo být dalším trestným činem, pokud taková činnost způsobí jinému újmu a pokud je záměrem vyzradit informace cizí moci. Na to, že v návrhu novely trestního zákona oproti původnímu záměru toto ustanovení chybí, upozornila v rámci připomínek Bezpečnostní informační služba (BIS).

A odůvodnuje  svůj  šílený požadavek takto:

„V souvislosti s navrhovanou novelou trestního zákoníku uvádíme, že dosud nebyl realizován legislativní úkol zapracovat do trestního zákoníku ustanovení, které by postihovalo zpravodajskou činnost pro cizí moc i v případech, kdy není zaměřen na protiprávní získávání utajovaných informací. Odpovídající návrh zákona byl již projednáván v mezirezortním připomínkovém řízení jako návrh Ministerstva spravedlnosti – č. j. předkladatele v eKlep 370/13-LO-SP,“ upozorňuje BIS

Navrhovaná úprava umožnit trestněprávní postih „zpravodajských aktivit prováděných cizí mocí nebo ve prospěch cizí moci, jejichž cílem není získání utajovaných informací. Jde o postih vyzvídání informací, které, třebaže nejsou utajované, nejsou veřejně dostupné, a u nichž existuje riziko jejich zneužití ke způsobení vážné újmy na právech a oprávněných zájmech osob nebo ohrožení či porušení zájmů státních“.

Důvodem byl podle zprávy RIA především způsob získávání informací, nikoli jejich obsah. „Důvod je ten, že zahraniční zpravodajské služby zajímají informace často banální, např. o zvycích určité osoby, což usnadňuje navázání styků s ní za účelem získání této osoby pro další spolupráci. Znalosti o něčích zvycích navíc bývají v některých režimech používány jako forma psychologického nátlaku, kdy je této osobě demonstrováno, co vše o ní zpravodajská služba ví,“ vysvětluje zpráva

Takže  si  zrekapitulujme  vše podstatné:

– už  by u nás  neměla  být trestná  JEN  špionáž,  tedy shromaždování utajovaných  informací za  účelem  jejich  předání  cizí  mocnosti, ale   i informací  NEUTAJOVANYCH!!!!  Dokonce naprosto  banálních!!!!  U nichž  ovšem  existuje  riziko,  že  by  je  cizí mocnost  mohla  NĚKDY  zneužít!!!

-zakotvit  tuhle  šílenost  do  českého právního  řádu iniciativně  uchopilo ministerstvo  spravedlnosti  už  v  roce 2015,  tedy  už  za ministra  Pelikána, jak dokazuje  další  článek  České  justice k  tomuto  tématu, který  vyšel  přesně  před  dvěma  roky pod  titulkem

Vyzvídání a vyzrazení informací cizí mocnosti bude trestné, navrhuje Ministerstvo spravedlnosti

z  kterého si pro dokreslení  všeho také  cosi vyzobnout:

Trestně postižitelné bude i jednání, které si cizí moc neobjednala: „Je nerozhodné, zda cizí stát zpravodajskou činnost organizuje, požaduje nebo zda jí byly zprávy opravdu doručeny. Trestně postižitelné je jednání, jehož cílem je získání takovýchto informací pro cizí moc, neboť i jednání, které se aktuálně děje bez vědomí cizího státu, ale jehož výsledků by mohl tento stát využít, samo o sobě ohrožuje zájmy České republiky nebo jejích občanů či obyvatel a dosahuje potřebné společenské škodlivosti pro to, aby bylo kriminalizováno,“ uvádí se ve zprávě.

Tohle  vážně  nemá  chybu-Halava  XII superultra!!! Občane  bacha!!! Stokrát  bacha!  Po ničem, co nenajdeš  na stránkách  mainstremu  nebo  v  elektronickém  mainstreamu  NEPATREJ!  Velmi snadno  bys totiž na  to mohl  totálně  dojet! Ne, abys  něco věděl i když  to není tajné!!! Protože  bys snadno  mohl být  označen za  zahraničního  špiona! Cokoli se  dozvíš  neoficiálně, aniž bys to nutně  musel  někomu  dalšímu předat,  totiž  je  přitěžující okolnost. A  to i v  případě,  že  cizí  mocnost  si to  nevyžádala, nepátrá  po  tom nebo jde o  totální banalitu!  Ale ty  to  víš a  ona  to  může  nějak objevit  až za  několik let a  použít  proti  České republice nebo jejím  zájmům!

Celou  dobu  si  mainstream  láme  hlavu, jak  umlčet a  omezit  alternativní  scénu – nepohodlné a nepříjemné  výstupy  na internetu. Jestliže  tohle, co požaduje  BIS  a navrhuje Pelikán bude schváleno,  pak  jde o dokonalé  kladivo na  nepohodlné!  Všichni  totiž  sháníme  informace, přesněji ty pokud  možno  neznámé a navíc  takové,  jež  ukazují na  selhání  státní  moci, či její  nedostatečnost, nefunkčnost atd. atd. A protože  naprostá většina  z  alternativců  NEMA  přístup  k  žádným  utajovaným,  chráněným nebo preferovaným  zdrojům,  jde , až na naprosté  výjimky o  informace, které  jsou, řečeno  originální  mluvou BIS  a navrhovatelů té  zhovadilosti …  třebaže nejsou utajované, nejsou veřejně dostupné…..    Pídíme se po  nich nikoli  proto, abychom  je  někomu – o  nějaké  cizí mocnosti  nemluvě,  vyzradili,  nýbrž  z  důvodu,  aby se někdo chytil za  nos a  došlo k nápravě  nějakého  šméčka. Jenže  když  to  zveřejníme,  pokud  ten idiotský   zákon  vstoupí v  platnost, říkáme  si okamžitě o tepláky!  Nebot  cizí  mocnost  toho klidně  v budoucnu  může  zneužít!!!! A  velmi si umím  představit  nějakého  hodně  ohebného  státního  zástupce,typu  Arif  Salichov, jdoucího na  ruku  státní  moci,  který  by před  soudem  dovodil,  že  uveřejnění  NEUTAJOVANE, ale oficiálně  nepublikované informace,  například  na  nějakém  blogu, či v internetovém  rádiu, je  vlastně  obzvláště  rafinovaný  způsob komunikace cizího  špeha,  který  NENI  bloger, ale  opravdu jen  špeh -s cizí mocnosti!  A  jak důvodová  zpráva konstatuje, může  jít  o naprostou  banalitu – typu  císař  pán  je.. já  to řeknu.. liguére…. Nebo  například  to, když  někomu na  nádraží  sdělíte,  že  vlak do  Praskoles  bude mít  3/4  zpoždění, protože na  dráze  je  bordel a  to  dříve,  než  to oznámí  nádražní  rozhlas a  než  to  vašemu  sousedovi  dojde. A  on to náhodou  bude špion  cizí  mocnosti!

Chápu, že  takový  Jakub Janda a podobní duševní  giganti  by měli  vánoce  -sakra neprozradil  jsem právě  něco tajného, když  oficiálně  je  tenhle  týpek  futrálem  mediální  etikety a  zpravodajské  opravdovosti – takže  můj  názor, že  jde  o exota, pokud  to uchopí  nějaká  nepřátelská  rozvědka, co si to nevyžádala  je/bude vlastizradou? A může  být, že  se k tomu připojí  oficiální  komentátoři  z  Babišovek a ostatního  mainstreamu, jenže  pak  jsem zvědav,  jak  si budou  nadále  hrát  na  ony  tzv. hlídací psy  demokracie. Protože  i jim  snadno půjde nasadit  náhubek, jakmile  by  začali, třeba nechtěně, pátrat po něčem, co nebude vrchnosti  vonět…. Pokud  dojde na  nás  malé a nepohodlné,  zcela  jistě  budou na  forhontě  i  oni!  Jen  s  určitým  časovým posunem.  Ten paragraf, kde stojí tohle:   jednání, které se aktuálně děje bez vědomí cizího státu, ale jehož výsledků by mohl tento stát využít, samo o sobě ohrožuje zájmy České republiky nebo jejích občanů, tak  ten semele  úplně  každého – i  Slonkovou,Kroupu   nebo Kmentu.    A  vzhledem k tomu,  že  to tady  bude  šéfovat  Babiš…. no jak velkou  a nesmyslnou spekulací  je,  že  mu  tohle  šije  Pelikán přesně  na míru, aby  měl onen pověstný klid  na práci?

Ale  nechme  spekulací, to není  disciplina pro Kosu!  Vratme  se  k téhle  naší  čerstvé  Hlavě  XXII.   Yossarian se nemohl  předčasně  vrátit  z  války, protože  nedokázal být  duševně  nemocný  a současně  postupovat přísně  podle  řádů, protože by  to dokazovalo, že  je  normální!   V  Česku  bude  trestné  cokoli vědět, pokud  to nebude úředně  publikováno, protože  když  to víte a NIKDO  si u  vás  ani nemusel objednat, abyste  to věděli,  jste potencionálním špionem, shromaždujícím  cosi, co by, ačkoli je to  banální,  by mohla  někdy  využít  cizí  mocnost!!!

Už  jsem uvedl, že  absurdita  Hlavy  XXII  se mi  nelíbila  a nemám pro ni pochopení a  že mi  daleko  více sedí  ta  z  Černých  baronů. Tu umím  vysvětlit… Závidím totiž  Kefalínovi  a spol. jejich  situaci ohledně  vyzrazení  informací  tehdejším  špionům  cizí  mocnosti. To  v té knize  ilustruje  scénka, kde o  tajemství a  špionech poučuje  vyjukané  bažanty  svobodník  Halík  – parafrázuji….  špionáž  bude, když  špionovi  vyzradíte,  jak  s e jmenuje  váš  velitel. Třeba  já  – svobodník  Halík…

Tohle byla  jasná a  pregnatně  podaná zpráva!!!  Na  rozdíl od  toho Pelikánova  tristního  blábolu!!!

Bylo  by normální  nyní  skončit.  Absurdno toho, co požaduje  Pelikán a BIS  je  zřejmé a  odstrašující. Jenže  včera  se  stalo  cosi,  co se  opět  týká jak  BIS /  a dalších  českých  tajných  služeb, tak Pelikána. Asi  jste  zaznamenali, že  se  objevily  velmi zajímavé  detaily o  tom, co se  dělo v zákulisí,  při  vyjednávání osvobození  5-ti  Čechů, unesených v  Libanonu a  nakonec  vyměněných  za  Libanonce  Alí Fajáda,  který  byl v  té době  ve  vydávací  vazbě v  Ruzyni a jejž  chtěly  vydat tehdy  Spojené státy, kvůli podezření  na podílu na teroristických  akcích.

Český  rozhlas a  jeho investigativci, konkrétně  Janek Kroupa,  zjistili,  že  v celé  kauze  hráli naprosto nečekanou  a  dosud  neznámou roli  ministr  spravedlnosti Pelikán a jeho  bratr. A   také  české zpravodajské  služby.

Vše je detailně popsáno na  webu  Českého rozhlasu v  článku

Kroupa: Fajád z basy řídil únos Čechů v Libanonu. Pelikánovi se nelíbila práce tajných služeb a zakročil

I z něj s i dovolím vybrat  ty  nejlibovější  kousky:

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) se v propuštění údajného libanonského agenta Fajáda angažoval víc, než se dosud vědělo. Radiožurnál zjistil, že za ním byl sám ministr Pelikán v tichosti ve vězení, a dokonce ho nechal, ať si zavolá z jeho osobního telefonu.

 „Ministr s bratrem usoudili, že to vezmou do ruky lépe, a zajeli za Alí Fajádem,“ přiblížil v rozhovoru pro Český rozhlas Plus investigativní novinář Janek Kroupa.

Důvod bude velmi pravděpodobně proto, že ministr se svým bratrem usoudili, že české tajné služby nejsou s to vyřešit situaci, která tehdy nevypadala úplně dobře.

 Ministr s bratrem usoudili, že to vezmou do ruky lépe, a zajeli za Alí Fajádem. Hovor se pravděpodobně týkal identifikace člověka v Libanonu, který by se měl stát partnerem pro jednání o výměně. Alí Fajád tedy určil: Toto je člověk, který zařídí, že pět Čechů pustí výměnou za to, že vy pak pustíte mě.

Když jsme dávali dohromady celý materiál, tak jsme prověřovali celou historii Fajáda tady. Seděl tu rok v base. Každý den mohl volně telefonovat zhruba hodinu z automatu na chodbě a vězeňská služba jeho hovory nahrávala. Potíž ale je, že české tajné služby zapomněly, že tu sedí, a nahrávky si nikdo po celý rok nevyzvedl. Fajád telefonoval jednak právníkům v Americe a zároveň pravidelně do Libanonu. Kromě toho prostřednictvím svých advokátů posílal motáky. Pro policii byl klíčovým člověkem. Jednoduše řečeno únos připravil a pak z basy pod dohledem tajné služby i řídil. A nakonec za ním přišel ministr a konspiraci dokončil.

Takže  i tady je  na  místě  stručná rekapitulacce.

– v české  base  sedí  někdo, kdo byl zatčen a  základě mezinárodního zatykače  a  je podezřelý z terorismu

-v  té   base ovšem může  volně denně  telefonovat

-ty  telefony  jsou  nahrávány

-jenže  české tajné  služby  jsou totálně impotentní a nahrávky teroristy / podle  znění mezinárodního  zatykače/ je  vůbec  netankují a  tudíž  je  ani nenapadne  si je poslechnout!!!

-ačkoli současně, z  naprosto nejasných  důvodů,  odjíždí  do vlasti potencionálního teroristy  pětice  našich občanů, kde je jedním z  členů  i  agent  tajné  služby  Psík. Cestu organizuje, světe  div se – koncipient z  advokátní  kanceláře, která  zastupovala  Fajáda.

-Kroupa  ovšem oznamuje, že  únos  volně  a nerušeně  organizoval  přes ten odposlouchávaný  telefon  Fajád!!!

-bratři Pelikánové  se rozhodli, že  vzhledem k tomu,  že  jeden  je James Bond a  druhý  Rambo, i když  mají  dlouhodobě  dokonalé  krytí, z toho jeden  za ministra, potažmo advokáta, tak to zmáknou levou zadní, neb, podle jejich názoru tajné  služby  jsou  totální  netáhla a  jeli po svém prkně….

Tohle  fakt  nemá  chybu!  Zejména  ne v komparaci  s první  částí  tohoto  článku – totiž  že  Pelikán  navrhuje a  tajná služba  požaduje, aby  se za  špionáž  označila  i informace, že   ..císař pán je.. já to řeknu.. liguére…..

V půlce článku  jsem se dotkl spekulace, že může  jít  o  objednávku na  míru, jak umlčet  nepohodlné. Protože  jsem ale  zastáncem  Occamovy  břitvy a principu  tzv. logické úspornosti, musím ji použít i nyní. Češi  byli  v Libanonu uneseni v  červenci  2015. Propuštěni 1. února 2016. Mezi  tím přišel  Peilikán  s tou  naprosto  absurdní  novelou  kladiva  na  špiony. Připouštím, že existuje  malá pravděpodobnost, že  jeho motivem  mohlo  být  i totální  zoufalství  nad  trapným  packalstvím  českých  špionů a kontrašpionů ohledně  Alí Fajáda!  A  tak se rozhodl, že  zkrátka  jejich  neschopnost řešit i ty  naprosto  nejjednodušší  a  nejsamozřejmější  operativní  činnosti, je  natolik pro stát  paralyzující,  že nejlepší  bude  zakázat  všem obyvatelům  se  pídit PO JAKEKOLI INFORMACI,  která  nebude oficiálně  sdělena  oficiálními  místy! Podle principu – když  nikdo nic  neví, nemůže  špionovi Jegorkovi  nic  vykecat!!! V takovém případě mi ovšem uniká, proč  se  toho samého dožaduje  BIS…. Ve  světle  nových  informací o Fajádovi  všechny  tajné  služby, včetně  BIS  vypadají  jako  spolek naprostých  zoufalců…

Mimochodem, uvědomuje  si Robert  James Bond  Pelikán a  jeho  brácha Petr Rambo Pelikán,  že  kdyby  ten  absurdní paragraf  už  platil a  státní  zástupce konal podle něj  jak by měl, šli  by si  sednout  okamžitě  do  krimu?  Protože  vyzradili neveřejnou informaci o stavu českých  tajných  služeb. Kterou  cizí mocnost opravdu  a  snadno může  zneužít k  jednání, které se aktuálně děje bez vědomí cizího státu, ale jehož výsledků by mohl tento stát využít, samo o sobě ohrožuje zájmy České republiky nebo jejích občanů či obyvatel a dosahuje potřebné společenské škodlivosti pro to, aby bylo kriminalizováno,“

A  to nemluvím  o tom, že  jednali  naprosto  svévolně, porušili  všechny možné  kompetence, které  si ursurpovali a  v konečné  fázi  diskreditovali  český  stát. Bez ohledu na  výsledek, protože  ten mohl být  klidně opačný.  Navíc  předvedli,  že  se vyplatí  vydírat  Českou republiku. Jen je potřeba  najít  toho správného Pelikána! Kam se  za námi hrabe  Hlava  XXII nebo  absurdita  Černých baronů….

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.