Mířil na lišku, trefil Maryšku


napsal  Leo K.

 

Nechci pátrat po motivech, které vedly Tomio Okamuru k pozvání řady politiků na konferenci, která má motto Za Evropu suverénních národů, ale dovolte, abych citoval sloupek, ke kterému se autorsky přiznal Jan Jandourek:

Tomio Okamura pozval do Prahy dva politiky, kteří jsou považováni za představitelé krajní pravice v evropské politice. Je to nizozemský Geert Wilders, který vede druhou nejsilnější stranu v nizozemském parlamentu, a z Francie je to šéfka Národní fronty Marine Le Penová. Oba jsou známí kritikou Evropské unie, negativním vztahem k přijímání uprchlíků a Le Penová navíc svým nadbíháním Rusku.

Rusko není nepřítelem Nizozemska,“ řekl Wilders v listopadu v jednom rozhovoru. Podle něj ale existuje hysterická rusofobie“ a oproti ní by chtěl nabídnout jiný styl řeči. „Rusko není náš nepřítel a my bychom neměli ho z něj dělat. Rusko je na naší straně,“ řekl holandskému týdeníku Elsevier. Podle něj je pochopitelné, že se Rusko cítí ohroženo expanzí NATO. „Jsem velkým fanouškem NATO a Američanů, ale Rusko tady má dobrý důvod…“

Wilders nebyl tak otevřeně vstřícný vůči Rusku jako třeba bývalá kandidátka na úřad francouzského prezidenta Marine Le Penová. Její strana Národní fronta obdržela kdysi půjčku od banky s vazbami na Kreml. Národní fronta si půjčila devět milionů eur (249 milionů korun) na kampaň od První česko-ruské banky (PČRB) založené v roce 1996 v Praze. Wilders oproti tomu říká, že od Moskvy nikdy žádné peníze nedostal a nikdy je chtít nebude.

Okamurova SPD požaduje referendum o vystoupení z Unie a pokud jde o NATO, sám Okamura odpovídá vyhýbavě, že není ještě není naše armáda připravena na samostatnou obranu země, ale kdyby si lidé referendum o vystoupení z NATO přáli, mělo by se uskutečnit.

Podobný typ politiků je v podstatě pro Moskvu požehnáním. Tváří se jako demokraté a vlastenci a současně pracují na likvidaci EU. Cílem ruské propagandy není prvoplánově chválit Kreml, ale co nejvíce rozdělit EU a NATO, vyvolat nejistotu a vzbudit dojem, jak jsou politické elity na Západě odtrženy od lidu a měl by na jejich místo přijít někdo jiný…

Teď se ale pěkní ptáčci dávají internacionálně dohromady a chtějí na svém díle zapracovat.

Vzhledem k tomu, že je pan Jandourek profesionální novinář, měl by znát rozdíl mezi informací a difamací. Především Tomio Okamura sám konferenci pojmenoval jako „Hledání modelu spolupráce pro Evropu suverénních zemí.  Budeme mluvit o novém modelu evropské spolupráce – nejbližší možné spolupráci svrchovaných zemí s vzájemnou výhodou bez diktátu z Bruselu.“ Dalším rozdílem je to, že tito zahraniční politici byli označení za pravicové populisty a všemožně dehonestováni. Chtěl bych se zeptat proč?

Není zapotřebí žádných zvláštních dovedností. Stačí se podívat do Wikipedie (stačí i ta česká), a pokud nejsme slepí vidíme, že Francie i Nizozemí mají problém.

Zjišťovat ve Francii rasu, etnickou příslušnost a náboženství při sčítání lidu je zákonem zakázáno. Je ale odhadováno, že 40 % francouzské populace má předka, který pochází z nějaké migrační vlny, což dělá z Francie etnicky nejrůznorodější zemi v Evropě (úroveň přistěhovalectví je srovnatelná např. s USA). Dále jsou známa data z testování novorozenců na srpkovitou anémii, které se provádí pouze u osob s původem v rizikových oblastech mimo Evropu. Podle těchto údajů bylo v roce 2012 34,44% novorozenců nebílých, což představovalo zvýšení z 27% v roce 2006. Na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století přicházely do Francie především italské pracovní síly. Do konce roku 1962 se jejich počet zvýšil na 630 000.

V roce 1945 byl založen Státní migrační úřad, jehož činnost spočívala v náboru a zprostředkování zahraničních pracovních sil. V šedesátých letech 20. století se prostřednictvím dvoustranných smluv se Španělskem, Portugalskem, Jugoslávií a zeměmi bývalých kolonií, tj. Marokem a Tuniskem, silněji rozvinula snaha o najímání pracovní síly z jižní a jihovýchodní Evropy a také ze severní Afriky. V polovině padesátých a šedesátých let 20. století dosáhl počet úředně hlášených cizinců (bez Alžířanů) čísla 2,3 milionu. V letech prudkého rozvoje se imigrace vymkla kontrole. Migranti přicházeli stále častěji spontánně nebo na osobní výzvy. Ztráta kontroly nad imigrací na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 20. století a zvýšený nárůst nelegálních pracovních poměrů vedly k tomu, že došlo k omezování možností jak přiblížit způsoby zprostředkování práce a pracovní či bytové možnosti minimálním sociálním požadavkům.

Nelegální práce a vysoká nezaměstnanost vedly ke stupňování napětí mezi domácími obyvateli a imigranty, především severoafrickými, ale také mezi jednotlivými etnicko-kulturními skupinami přistěhovalců. Počátkem osmdesátých let 20. století začalo docházet k otevřeným vzpourám a pouličním bitkám s policií. Ukončení náboru pracovních sil změnilo charakter imigrace, který se projevil zvýšeným příchodem dalších rodinných příslušníků především z mimoevropských oblastí (ze severní Afriky a Turecka). V polovině devadesátých let 20. století odvozovalo svůj původ z celkového počtu 55 milionů Francouzů asi 18 milionů alespoň částečně od rodičů nebo prarodičů pocházejících ze zahraničí. Strana Front National, kterou reprezentuje Marine Le Pen, má následující program:

Omezení imigrace; návrat k tradičním hodnotám: zakázat potraty, podporovat místní tradiční kulturu; prosazovat větší nezávislost na Evropské unii a dalších mezinárodních organizacích; stanovení tarifů nebo jiných ochranářských opatření před levným dovozem, obnovení trestu smrti, zejména pro teroristy, vrahy a překupníky drog, zrušení dvojího občanství; nižší daně; zastavení výstavby mešit; podpora Izraele. Určitě nemusíme se všemi body programu souhlasit, ale reagují na aktuální stav ve Francii.

„Máme rádi Evropu a proto říkáme, že ji EU zabije,“ řekla Le Penová v sobotu na konferenci a požadovala od svých stoupenců, aby pomohli Evropskou unii svrhnout. „Nejsme xenofobové – jsme proti EU, protože jsme přesvědčeni, že je to katastrofálně zoufalá organizace. Migrace je už skoro nesnesitelná. Naše kultury jsou ničeny. Máme rádi rozrůzněnost, ale chci, aby Holanďané byli Holanďany, Češi Čechy, Francouzi Francouzi a Italové Italy.“
Marine Le Pen zřejmě vystrčila do popředí téma, kterým žijí původní, většinou na vesnici a v menších městech žijící Francouzi. Zvláště když vidí, že už čtyři z deseti jsou sice podle zákonů republiky Francouzi, ale Francie je jim cizí. Ten problém je zřejmě ve Francii akutní a jestliže má Front National ve Francii dosti velkou podporu, tak zavřít před ním oči a nazvat všechny, co se jím zaobírají xenofóby, je nejenom hloupé, ale také sebevražedné.

Co napsat o Geerdu Wildersovi? Na jeho hlavu byla opakovaně vyřčena fatwa. Nizozemí se svojí koloniální tradicí (poslední kolonií byla Nizozemská Guyana – později Surinam – do 1975), bylo dlouhá léta multietnické. Už jsem ve svých dřívějších článcích zmínil muzikologa Petra Jistela, který se náhodně dostal do holandské rodiny v době vánočních svátků a okolo svátečního stolu seděli příslušníci širší rodiny všech barev. Od zrzavého pána domu, přes žluté malajce, hnědé antilany až po černé boery z jižní Afriky. Zcela mimořádná tolerance skončila 2. listopadu 2004. To Theo van Gogh adaptoval scénář nizozemské političky somálského původu Ayaan Hirsi Ali a natočil krátký film Submission, který pojednává o násilí a zvůli vůči ženám v islámských komunitách, ve kterém jednotlivé ženy vyprávějí své děsivé příběhy, pokleknuté a schoulené do modlitby a na jejich polonahá – jen poloprůsvitnými závoji pokrytá těla jsou promítány texty z Koránu, které se vztahují k nadřazenosti mužů nad ženami.

Poté, co byl Submission promítán v nizozemské veřejné televizní stanici, dostali jak Ali tak van Gogh dopisy hrozící mu smrtí. Van Gogh ale hrozbu nebral vážně a dokonce se nechal slyšet, že „přece nikdo nezabije vesnického idiota“. Byl zavražděn muslimem marockého původu, 26letým Mohammedem Bouyerim, dne 2. listopadu v Amsterodamu, když jel na kole do práce. Boyerim na něj osmkrát vystřelil, poté vzal nůž a uštědřil mu hlubokou řeznou ránu do hrdla a bodnou ránu do hrudníku. Na místě nechal zprávu, ve které vyhrožoval západním vládám, židům a Hirsi Ali (scenáristce výše zmíněného filmu). Bouyeri byl krátce poté vypátrán a zatčen a 26. července 2005 odsouzen na doživotí.

A zase se stačí podívat i třeba jen do té Wikipedie, abychom se dozvěděli, že ze 17 milionů obyvatel Nizozemska v roce 2016 bylo 3,8 milionu imigrantského původu. Tedy každý čtvrtý! Nejvíce přistěhovalců se usazuje ve velkých městech. Podle údajů CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) z roku 2006 byla přibližně jedna třetina obyvatel Amsterdamu, Haagu a Rotterdamu neevropského původu. Neevropského či „nezápadního“ původu byla i více než polovina mladých lidí v Amsterdamu a Rotterdamu. Velkým problémem některých komunit je nízká účast na trhu práce. V roce 2006 mělo práci pouze 38,7% Maročanů a 43,9% Turků ve věku 15-64 let. Více než 30% Turků a Maročanů patřilo mezi příjemce dávek sociálního zabezpečení, v porovnání se 13% autochtonních Nizozemců. K září 2016 bylo v Nizozemsku registrováno 64000 uprchlíků ze Sýrie. Můžeme se pak divit, že Wilders pak odmítá islám jako totalitní ideologii a varoval, že evropský kontinent ovládnou muslimové. „Musíme mít odvahu zavést zákaz vstupu do Evropy tak, jak to učinil Donald Trump v USA,“ řekl Wilders. „Musíme mít odvahu poslat všechny čluny s ilegálními imigranty zpět tak, jak to dělá Austrálie.“ Fatwa na Wilderse byla vyřčena proto, že nechal natočit film Fitna (Rozvrat), kde přiřadil konkrétní části Koránu ke konkrétním teroristickým akcím, což je samozřejmě mnohem diskutabilnější než Submission Theo van Gogha, kde navíc scénář napsala muslimka.

Hloupost demonstrantů, na které se ještě přiživili třetiřadí politici – např. Jaromír Štětina – se ukázala především v tom, že jejich vystoupení bylo zmanipulováno jednak naprosto neomluvitelnou neznalostí reálií delegátů, tak skutečně demonstrovanou nenávistí (kterou prý odsuzovali bubnováním).

Psychiatrička Kateřina Duchoňová v BL píše:

Během  soboty 16. prosince proběhla na pražských Roztylech a později před Top hotelem Praha poklidná(?) demonstrace proti setkání evropských lídrů krajní pravice. Na demonstraci vystoupili například občanští aktivisté, zástupci Zelených, sociální demokracie, křesťanských demokratů i lidé angažující se v protikomunistickém disentu. Zazněla slova o potřebě solidarity s lidmi trpícími nouzí, o šíření ideálů humanity a tolerance k lidem odlišné barvy pleti, národnosti  i vyznání a také za zastavení dalšího šíření strachu a nenávisti, za které jsou právě strany zastoupené Tomiem Okamurou, Marine Le Penovou a Geertem Wildersem zodpovědné.

Tyto strany se označují jako protiimigrantské a hájící národní zájmy, čímž se opět vezou na vlně populismu, ve skutečnosti se jejich názory dají označit za fašistické, potírající základní lidská práva a  nabourávající demokratické principy Evropské unie.  Na shromáždění byly připomenuty i smutné kapitoly evropských dějin, jakými byla nacistická a komunistická totalita,  a zároveň se vzpomnělo i na  Ústavu ČR a Listinu základních práv a svobod, jejichž základní principy právě konaná konference potírala.

Zazněla i slova upozorňující na negativní vliv Ruska na evropskou politiku a byla vyjádřena solidarita demokratům na Ukrajině a v Polsku.
Je nejvyšší čas postavit se na odpor demagogům a lidem šířícím nenávistné myšlenky a poučit se z historie. Jde o hodně.

Ano, jde o hodně. Ale je to jako v tom vousatém vtipu z Radia Jerevan:

 „Slyšeli jsme, že prý v Moskvě rozdávají lidem na potkání auta. Je to pravda?”
Odpověď: „Ano, je to pravda, jenom to není v Moskvě, nýbrž ve Voroněži. A nejsou to auta, ale kola, a nerozdávají se, ale kradou.“

Je skutečně nejvyšší čas se postavit demagogům, byť pořádají konference s mezinárodní účastí. Nebezpečím pro Českou republiku, možná (trochu přeháním) i Evropu není ani Marine Le Pen, ani Geerd Wilders ale Tomio Okamura sám. Téměř všechno, co velmi agresivně prohlašuje, je demagogii. Čtěme:

Politický program SPD: Hnutí Svoboda a přímá demokracie je politické hnutí, které prosazuje zásadní ústavní a legislativní změny směřující k obraně  svobody a demokracie v České republice. Za základní princip obrany demokracie považujeme zavedení přímé demokracie a široké zapojení občanů do řízení země. Považujeme za nutné ukončit demo-demokracii, ve které vládnou kmotrovské stranické mafie. Falešné hry politických stran na levici a pravici přivedly naši republiku do bludného kruhu hlubokých dluhů, vysokých daní a krizí. Musíme prosadit změny, které vrátí občanům důvěru v budoucnost. Změny, které vrátí smysl „férovému“ podnikání a poctivé práci. Lidé musí znovu vědět, že za svou práci dostanou důstojnou mzdu a za své daně  důstojnou penzi, vzdělání, zdravotní a sociální péči. Stát musí být garantem jejich bezpečí a strážcem práva a svobody… 

Zásadní ústavní změny jsou vyloučené. Ne proto, že by nebyly principiálně možné, ale proto, že není očekávatelná politická vůle k takové (revoluční) změně. Přímou demokracii není SPD schopno zavést, hlavně proto, že se jí samo neřídí a za druhé proto, že prvky přímé demokracie musí být spolu velmi dobře provázány, abychom řekněme korelovali se Švýcarskem a nikoliv s Kalifornií. Se stranou SPD zatím moc zkušeností není, co je ale evidentní, že za stranu mluví téměř výhradně T. Okamura a v menší míře ještě Radim Fiala a to jsou podobně jako u hnutí ANO spíše atributy autokraticky řízeného spolku než projev svobody a dokonce přímé demokracie.

Politické strany není možné v demokratickém státě zakázat, vždy se najdou občané shodného názoru, kteří vytvoří spolek a budou se domáhat politického vlivu. A vždy je lepší jestliže jdou do politického boje s otevřeným hledím jako politické strany než když se pokoušejí politiku ovlivňovat z občanského postoje bez přiznání barvy a bez odpovědnosti jako řada dnešních „neziskovek.“ Hezká slova politického programu jsou jenom slovy ambiciózního vůdce. Tlak veřejnosti u nás by měl pocítit hlavně Tomio Okamura. To usměrnění na politiky jiných zemí je nešťastné, nehledím-li na to, že zneužívá slova fašismus. To je totiž fenomén, který se nezakecá a který je tak závažný jak si to dnešní generace neumí vůbec představit. Místo střelby na lišku… Pamatujte, že politika je způsob správy věcí veřejných k tomu, aby veřejnost z toho měla profit. Konání dobra, tedy jakási charita do politiky nepatří a pokud tak přece jenom chcete činit, vzpomeňte co řekl „vesnický kluk“ Theo van Gogh:

Multikulturalismus je zdvořilé ustupování roztahovačnému hostu, který vás postupně vytěsňuje z vašeho příbytku…

Příspěvek byl publikován v rubrice Země Lea K. se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.