Ježíš se narodil v policejním státě


z  amerických zdrojů  vybral   a přeložil  JF

dnes  zastoupím  kolegu  Řezníčka,  který na  Kose  vede  neoficiální  knižní  hlídku. Rád  bych  vás  chtěl  upozornit  na  článek

Ježíš se narodil v policejním státě

od Johna W. Whiteheada,  který  vyšel  na  Dissident Voice, 20.12.2017 a  následně na  jeho knihu  Battlefield America: The War on the American People

Ale  začněme  jeho předvánoční  úvahou,  jak  by  dopadl  Ježíš  Kristus,  kdyby  se  dnes  objevil  v  současných  Spojených  státech.

Začněme  citátem:

Ježíš pro nás znamená příliš mnoho. Pozdější zásahy církve do evangelií jsou jedinou dlouholetou snahou zachránit Ježíšův „extremismus“ – Gary Wills, Co znamenal Ježíš,

Vánoční vyprávění o děťátku narozeném v jesličkách je každému důvěrně známo. Římské císařství, ve své podstatě policejní stát tehdejší  doby, nařídilo, aby bylo provedeno sčítání lidu. Josef a jeho těhotná manželka Marie cestovali do městečka Betléma proto, aby také mohli být započteni. Pro chudou dvojici nikde nebylo místo k přespání a tak zůstali ve stáji, kde Marie dala život dítěti, chlapci Ježíšovi.

Ježíš se bohužel narodil do policejního státu, nikoli nepodobnému tomu dnešnímu americkému. Když vyrostl, pronesl své silné, hluboké myšlenky, které změnily způsob, jakým dnes nazíráme na lidi, změnily způsob vládnutí a změnily celý svět. „Buďtež pochváleni milosrdní“, „Buďtež pochváleni ti kdož přinášejí mír“ a „Milujte své nepřátele“ – to je jen pár příkladů jeho nejhlubších a nejrevolučnějších pouček.

Když byl konfrontován s těmi, kdo byli u moci, Ježíš se nerozpakoval říkat mocným pravdu do očí. Jeho učení vskutku podvracelo politický a náboženský establishment oněch dní. To ho také stálo život. Nakonec byl ukřižován pro výstrahu ostatním, aby se nepokoušeli vyzývat současné mocné.

Ale co kdyby se Ježíš, uznávaný kazatel, učitel, radikál a prorok, narodil o dva tisíce let později? Co kdyby se místo v římském policejním státě narodil a vyrostl v tom americkém?

Chcete-li, můžete o tom uvažovat se mnou.

Kdyby se Ježíš narodil v době amerického policejního státu, místo aby cestovali do Betléma, dostali by jeho rodiče poštou osmadvacetistránkový Americký obecní dotazník, závazný vládní dotazník, který by zadokumentoval všechny jejich zvyky, členy domácnosti, jejich zaměstnání, počet záchodů v jejich domě a spoustu dalších věcí. Pokuta za nevyplnění a nezodpovězení otázek tohoto dotěrného dotazníku by mohla dosáhnout výše až pěti tisíc dolarů.

Místo narození v jesličkách se Ježíš mohl narodit doma. Místo návštěvy mudrců z Východu a pastýřů přinášejících dary, by se ale jeho rodiče nejspíš dočkali návštěvy státních socïálních pracovnic s úmyslem potrestat rodiče za provedení domácího porodu. Jednomu páru ve Washingtonu byly odebrány všechny tři děti poté, co sociální služba zjistila, že mladší dvě se narodily doma bez lékařské asistence.

Kdyby se Ježíš narodil v porodnici, jeho krev a DNA by byly odebrány bez vědomí a souhlasu rodičů a uloženy do vládní biobanky. Zatímco většina států požaduje vyšetření novorozenců, stále větší počet států drží tento genetický materiál dlouhodobě pro výzkum, rozbory a pro dosud neurčené účely.

A dále, kdyby Ježíšovi rodiče byli nezdokumentovaní imigranti, byli by oni i jejich čerstvě narozené dítě šoupnuti do ziskového soukromého vězení pro ilegály kde by se mohli stát lacinou a nucenou pracovní silou pro korporace jako Starbucks, Microsoft, Walmart a Victoria’s Secret. Z vězněných imigrantů lze vytřískat pěknou spoustu peněz, obzvlášť když účet zaplatí daňoví poplatníci.

Když by byl dost starý na to, aby mohl navštěvovat školu, byl by Ježíš cvičen v lekcích souhlasu a poslušnosti k vládním autoritám a jen velmi málo by mu bylo řečeno o jeho vlastních právech. Kdyby se ve škole odvážil říci něco o nespravedlnosti, školní policajt (school resource officer) by ho zbil nebo umravnil taserem nebo by byl Ježíš alespoň podroben školní politice nulové tolerance, která trestá malé přestupky stejně tvrdě jako daleko vážnější porušení zákona.

Kdyby se Ježíš jako dvanáctiletý ztratil ze školy jen na pár hodin, natož pak dní, jeho rodiče by byli zatčení a uvězněni pro rodičovskou nedbalost. Rodiče po celé zemi jsou vězněni za daleko menší přestupky, jako je pouštění dětí do parku bez doprovodu nebo za jejich samostatné hraní si před domem.

Místo toho aby se od svých jinošských let do dospělosti Ježíš zcela vytratil z historických knih, každé Ježíšovo hnutí a jeho osobní údaje včetně biometrických by byly zdokumentovány, sledovány, monitorovány a uchovávány vládními agenturami a korporacemi jako jsou Google a Microsoft. Neuvěřitelných 95 procent školních obvodů sdílí data studentů s externími společnostmi, které za úplatu vedou tato data a které je mohou využít ke svým obchodním účelům.

Od okamžiku, kdy by Ježíš navázal kontakt s takovým „extremistou“ jako byl Jan Křtitel, stal by se objektem trvalého dohledu pro své napojení na prominentního aktivistu, ať už mírumilovného nebo jakéhokoli. Od 11.září 2001 provádí FBI aktivně dohled a sběr zpravodajských informací o širokém spektru aktivistických skupin, od ochránců práv zvířat až po skupiny pro pomoc chudým, protiválečné aktivisty a další takové „extremistické“ organizace.

Ježíšova protivládní stanoviska by určitě vedla k tomu, že by byl označen za tuzemského extremistu. Agentury pro dodržování zákonů se cvičí v odhalování známek protivládního extremismu stykem s potenciálními extremisty, kteří sdílejí „přesvědčení o blížícím se kolapsu vlády a ekonomiky.”

Při svém putování od komunity ke komunitě, byl by Ježíš nahlašován vládním úředníkům jako „podezřelý“ podle vládního programu „Vidí něco, říká něco“. Mnoho států včetně New Yorku, poskytuje různým osobám aplikace do mobilů, které mají zachycovat a nahlašovat takové podezřelé aktivity do státního Zpravodajského centra, kde jsou prozkoumány a postoupeny dále bezpečnostním agenturám. Místo toho aby mu bylo umožněno žít jako potulný kazatel, Ježíš by byl v nebezpečí, že bude uvězněn za to, že se rozhodl žít mimo společnost a přespávat mimo dům. Počet měst, která se rozhodla pro kriminalizaci bezdomovectví se zdvojnásobilo. Jsou vyhlašovány zákazy táboření, spaní v autech, potulování se a žebrání na veřejnosti.

Tím, že by se v očích vlády stal Ježíš disidentem a potenciální hrozbou, stal by se on i jeho následovníci pro vládní špiony objekty, jejichž každá aktivita by byla monitorována a každé hnutí nahlášeno se snahou nachytat je při porušení zákona. Takoví dnešní Jidášové, dnes nazývaní informátory, často dostávají za svou zradu od vlády tučné šeky.

Kdyby se Ježíš rozhodl pro šíření své radikální myšlenky o pravdě a lásce použít internet, zjistil by, že jeho blog je infiltrován vládními špehy, kteří se pokoušejí narušit jeho integritu, diskreditovat ho nebo zveřejňovat o něm na síti inkriminující informace. V neposlední řadě by jeho webové stránky byly napadány hackery a jeho email by byl monitorován.

Kdyby se Ježíš pokoušel nasytit velké zástupy lidí, hrozilo by mu vězení za porušení nejrůznějších vyhlášek, zakazujících distribuci potravin bez povolení. Úřady na Floridě uvěznily devadesátiletého muže za poskytování jídla bezdomovcům na veřejné pláži.

Kdyby Ježíš promluvil veřejně o svém čtyřicetidením pobytu na poušti a o svých rozhovorech s ďáblem, byl by označen za duševně chorého a byl by proti své vůli umístěn do psychiatrické péče, bez možnosti přístupu jeho rodiny a přátel. Jeden muž ve Virginii byl zatčen, násilně vysvlečen, připoután ke stolu jako „duševně nemocný“ a pět dní proti své vůli držen v psychiatrickém zařízení zjevně kvůli své nezřetelné mluvě a vratké chůzi.

Kdyby se Ježíš pokoušel převracet stoly penězoměnců v chrámu a brojit proti materialsimu a náboženským institucím, byl by bezpochyby obviněn ze zločinné nenávisti. V současné době má ve svých zákonech zločinnou nenávist čtyřicet pět států.

Kdyby někdo Ježíše nahlásil jako potenciálně nebezpečného, mohl by být zadržen a zastřelen policistou za některou z jeho známek nespolupráce (mračení, zbytečné otázky nebo škubání sebou). Podle systému „nejprve střílej a pak vyslýchej“. Daniel Shaver, 26 let, se plazil po zemi, vzlykal a prosil o život, a když se sehnul, aby si natáhl trenýrky, zahájil na něj policista palbu z pušky AR-15. „Jestli se hneš, vyhodnotíme to jako ohrožení a budeme podle toho jednat a nemusíš to pak přežít!“ křičel na Shouta policista těsně předtím, než jeho kolega spustil palbu.

Místo ozbrojené stráže, která Ježíše zatkla na veřejném místě, vládní úředníci by na něj a na jeho věrné poslali oddíl SWAT s oslepujícími granáty a armádním vybavením. Každý rok je provedeno 80 000 takových útoků oddílů SWAT, mnohé z nich na nic netušící Američany, kteří nemají žádnou možnost obrany proti vládním nájezdníkům, dokonce ani když jsou provedeny omylem.

Místo zatčení římskými strážemi by byl Ježíš „zmizen“ do tajného vládního zařízení, kde by byl vyslýchán, mučen a podroben nejrůznějším formám ponižavání. Chicagská policie takto „zmizela” víc než 7 000 lidí do tajného zařízení na Homan Square.

Obžalován z velezrady a označen za tuzemského teroristu, byl by Ježíš odsouzen na doživotí v soukromé věznici, kde by byl nucen k otrocké práci pro korporace nebo by byl odsouzen k smrti na elektrickém křesle nebo smrtící dávkou jedu.

Kdyby se tedy Ježíš narodil v naší moderní době, stejně by, v každém případě, zemřel rukou policejního státu.

Skutečně, jak jsem ukázal ve své knize Bitevní pole Amerika: Válka proti americkému lidu, to, co Ježíš a jiní aktivisté vytrpěli ve své době, to se dnes a denně děje těm, kdo se rozhodnou říkat pravdu mocným do očí.

Pro ty, kdo Vánoce slaví jako období zázraků, je tento čas skutečně časem radosti a díkůvzdání. Ale měl by to být i čas účtování, čas znovuzrození a nového odhodlání učinit tento svět lepším místem pro celé lidstvo.

Pamatujte, že to, co se stalo oné hvězdné noci v Betlémě, je jen část příběhu. Dítě v jesličkách vyrostlo v muže, který se neodvracel před zlem ale vystoupil proti němu. A my musíme udělat nejméně totéž.

Takže máme dvě možnosti: tváří v tvář zlu mlčet nebo vystoupit proti němu. Jak řekl nositel Nobelovy ceny, spisovatel Albert Camus:

Co svět očekává od křesťanů, je, že se křesťané vysloví, hlasitě a jasně, a že budou své přesvědčení říkat tak, že ani záchvěv pochyby, ani ten nejmenší, nevznikne v srdci i toho nejprostšího člověka. Že se odvrátí od hloubání a postaví se krvavé tváři dějin. To, co potřebujeme, je aby se spojili lidé, odhodlaní mluvit jasně a vyrovnávat své dluhy sami.“

Ústavní právník a spisovatel John W. Whitehead je zakladatelem a presidentem The Rutherford Institute. Jeho nová kniha Battlefield America: The War on the American People (Bitevní pole Amerika: Válka proti americkému lidu, Select Books, 2015) je k disposici online na http://www.amazon.com. Whiteheada je možno kontaktovat na johnw@rutherford.org

 

Příspěvek byl publikován v rubrice JF a jeho rešerše se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.