II. kolo prezidentských voleb – vyúčtování III. dnes věnovaný Dr. Michalu Škopovi z Kohovolit.eu


Doufám, že  dnes  dorazím  analýzu  volby  prezidenta  budu  se moci věnovat  jiným  věcem.   Pro  leckoho  bude  tenhle  díl  nudný. Bude totiž  samý  graf a k  většině  z nich  si dovolím přičinit  komentář. Takže  tenhle  souhrn může  být  pěkná tapeta. Ale  je  to nutné.  Kvůli  pochopení  toho, kde,  kdy a proč  Zeman  vyhrál,  respektive  profesor  Drahoš  prohrál a  s ním  tahle republika. Ta  prohra  byla mimořádně  těsná a  já  rovnou  dodám, že  zbytečná. Tak, jak jen mohla  být.   A zároveň  hodlám  rozbořit  jeden  fenomen  o Jiřím  Drahošovi,  který  mu  také prohrál  volby a  jenž mu  byl  velmi  šikovně  nalepen  na  čelo. Aniž  by někdo zkoumal  nesmyslnost  takového tvrzení. Ale  přirozeně, že  vím, že  dnes  už  je  to  jedno.  Na  výsledku  to nic  nezmění.  Piši to pro  ty  čtenáře  a návštěvníky  Kosy, kteří  hodlají přemýšlet a  eventuálně  z  jejich  dnešní prohry  či  dnešního vítězství,  si  vzít  cosi do budoucna. Speciálně  tento  díl  věnuji  Dr. Michalu Škopovi  z portálu Kohovolit.eu a  zároven mu děkuji za  ty  grafy z  článku, které mi sám  nabídl jako  doplněk  těch od  agentury  KANTAR TNS,  které  jsem si  na  internetu  vyhledal  v  neděli  večer sám a  na nichž  je  tento článek  vystavěn.

Mimochodem  agentura  KANTAR TNS…  Jsem  rád, že  jsem se nespletl  a    pro  články  Kosy  ji  s předstihem identifikoval jako  nejvěrohodnější a  tudíž nejlepší. Její  průzkumy  totiž  prezidentskou  volbu  popsaly   obdivuhodně  přesně.  Grafy  jsem  stáhl z TV  Seznam.

Většina  následujících  grafik  je vytvořena z dvou průzkumů. V horní  části  vždycky  jsou  výsledky  šetření  ze  začátku  minulého  týdne a  v  dolní polovině  tentýž  výzkum se  stejnými respondenty  na jeho konci, těsně  před  zahájením  voleb.  To je  ona, mnou  zmíněná  dynamika, po které  jsem  volal  v sobotním  výplňovém  příspěvku. Která  ovšem  ukazovala  s  předstihem  spolehlivě  vítěze.

Než  se  do  rozboru  pustím,   zopakuji  to nejdůležitější

Jiřímu  Drahošovi  stačilo  k  vítězství  málo  –  aby  sebral Zemanovi  pouhých

  76 093  hlasů

z  těch, které  dostal.

Což  navíc  bylo  pouhých

1,37%

z těch, co  se  v pátek a  sobotu  vypravili  k urnám.

Takhle  těsné  to bylo! Nikdo soudný  nemůže  tvrdit,  že  tohle  nebylo  reálně  možné a dosažitelné.

Ti, kteří namítnou, že  Jiří  Drahoš  mohl vyhrát  ještě  jinak  – totiž  přemluvit  152 185 z těch, co volit nakonec  nešli,  aby  svůj postoj změnili a  nakonec  hlasovali  a pro něj. Jistě uznáte, že tahle  varianta  je  daleko  složitější a  proto se  jí v  dalším  vůbec  nebudu  zabývat.  Budu zkoumat  jen  to, proč, kde  a  jak ztratil poražený  těch  několik desítek tisíc  voličů.

Na následujících  grafech  si  to vysvětlíme. Ale bohužel, mám je  seřazené  tak, jak  byly  prezentovány  na TV Seznam v rozhovoru s jejich tvůrcem a nikoli tak, jak bych je  řadil raději  já  sám, aby  měly  ještě  větší  – tedy logicky návaznou  vypovídací  hodnotu. Ale  to bylo  příliš  pracné, protože  jsem  v časové  tísni.

 

Po prvním kole  jsem  v analýze napsal,  že  ohledně  stranických preferencí  rozhodnou voliči  ANO.  Tedy přesněji  to, jestli se Jiřímu Drahošovi  podaří  přiklonit  k sobě  nadkritickou část  z téhle  množiny.  Žádné  objevné  zjištění, vím  to.   Co jsem ovšem pominul, byla   jiná  silná  skupina  – ti, kteří  se  parlamentních  voleb  nezúčastnili. A opět  – nebyl  jsem  sám, kdo s touhle  entitou  analyticky  nepracoval. Z jednoduchého důvodu  – všichni jsme  axiomaticky předpokládali, že  volební účast  ve finále  bude tradičně  nižší.Nebyla.   Ukázalo se,  že  Jiří Drahoš  neodkázal nakonec oslovit  tolik  sympatizantů  ANO,kolik potřeboval.      Nicméně  ona  ztráta  nebyla  úplně devatsující. Tou se  stala  až  v součtu s těmi,  kteří  u sněmovních  voleb nebyli. Tady  rozhodně  oněch  76 000  bylo k mání.  Ale  jak  dokáži  v  dalším  –  tady  se  to jistě vyhrát  dalo, ale skutečná  příčina   prohry  ležela  jinde. Někde, kde ji zatím, pokud  já  vím, nikdo nehledal!!! Al  uznávám, že  i tady  se to  vyhrát celkem snadno  – šlo!

Přejděme  k další grafice

Tohle  pro mne  byl  nový a  zajímavý  graf. Který  jsem v  analýze  I.kola neřešil. protože  mi  k němu scházely  jakékoli  údaje.  A dodávám, že  i nyní  bych potřeboval ještě  jeden  doprovodný  graf –  takový, který  by popisoval,  jak  velkou  část  z  voličů II.kola jednotlivé,  výše  zkoumané  sociální  skupiny  představovaly. Při čemž je  jasné,  že  nejsilnější  z nich nejspíš  budou  důchodci a  myslím, že naopak  nejslabší ti,  kteří  mají příjmy  na  člena  rodiny  20 000 Kč  měsíčně  a vyšší. Na každého člena člena  rodiny!

Nicméně  je  zřejmé, že  Zeman  v posledním  týdnu  dokázal  zvyšovat podíl  svých  voličů  ve  všech  příjmových  skupinách, zatímco  Jiří  Drahoš  stagnoval  nebo dokonce ztrácel. Neumím vysvětlit,  jeho propad u těch lépe  vydělávajících, což je jasně  skupina nad   20k  a  zřejmě  i  skupina  Ostatní.    Ale opět platí, že  tohle  Zemanovi  volby  nevyhrálo.   Jedině  v  součtu  všech  skupin. Ale  co nechápu  je, že  strategové  ve  štábu vyzývatele  neuměli  nějak  adresně  zacílit  speciálně  na  silnou  důchodcovskou komunitu, která spolehlivě  a  pravidelně  volí.  Zeman k tomu  nabídl  ideální  terč  – jeho horování pro opětné zavedení  zdravotnických poplatků!!!  Tohle  mělo  být  na  těch  bilboardech s  Drahošovou  podobiznou, co jich po republice bylo!! Stejně tak  ve  volebních spotech  před  II. kolem. Ono  by to totiž bylo zasáhlo  i  ostatní příjmové  segmenty!!!  Takto  poražený  došel  ke  své  těsné prohře!!!  Na  druhé  straně  – ani tohle  není ta  ústřední příčina  porážky. Ta leží  stále  někde jinde.  Ale budete muset  ještě  počkat. Jako vždycky na Kose.

Přidám ještě  jednu  filigránskou  leč pikantní informaci.  Bohužel na  to nemám  graf.  Tvůrci průzkumu  z KANTARU  sdělili,  že  kdyby  se Miloš  Zeman  nemohl opřít  o voliče  z míst, kde je nejméně  8%  obyvatelstva  v exekuci,  tak by  nezvítězil…. Soucítím s  těmihle lidmi.  Jejich  situace je  hrozná.  Oni  důvěřují Zemanovi, že  jim ji nějak ulehčí.  Doufám,  že mají pravdu.  V zájmu  nás  všech.  Ale  jsem velmi zvědav,  jak by  to asi provedl. Já  ale  od  něj  slyšel, bezprostředně před  finále, že  je proti  snazšímu přístupu  k oddlužení…..  Ještě  se k  exekucím  vrátím později. Sehrály  moc  zajímavou roli!!!!

Takže  pokročíme  dál.

 

Ani tohle  jsem  v analýze  I. kola  neřešil. Nebylo jak  a podle  čeho.Tady  je pro nejzajímavější  skutečnost, že nezanedbatelná  menšina Zemanových  voličů  z  roku  2013  už  ho měla plné  zuby a  přešla  k Jiřímu Drahošovi. To  chápu. Je proto  řada dobrých  důvodů. Ale  pro dnešní  článek nejsou podstatné. Co naopak  nechápu, jsou  ti  původní  Schwarzenberští, kteří  přeběhli  letos  do Zemanova  tábora….  A   ačkoli  jich bylo  nakonec  méně  než  těch, co  si odradil  Zeman,  dá se konstatovat,  že  kdyby opět  byli identifikovali současného prezidenta  jako větší  zlo,  pak  by to bylo  stačilo na otočení  výsledku.  Ale  jako u předchozích  grafik  –  tady  se to nezlomilo. Ale  mohlo.  Klíčovou otázkou je, proč  Schwarzenberga    2013 ano a   Drahoše 2018 ne? Ale na to  neumím odpovědět. I když  bych rád.    Čas posunout  se dál

 

Takže  se  dostáváme  k onu  grafu,  který  všechno řekne.  A  je  současně agregátem  těch, které  jste  dosud  viděli.

Pic kozu  do vazu!  Tady to  je!  Černé  na bílém  – pardon  – zelené a  modré  na na bílém.

Prohra a  její  nejvlastnější  příčina  leží v  jednoduché  skutečnosti  –

Jiří Drahoš  odevzdal Miloši Zemanovi  mezi  I.  a  II. kolem

celých  9%  z těch, co  ho volili  v úvodu.  Devět  procent!     Což  bylo  smrtící.  Abyste  nemuseli nic  počítat,  dám to  sem, jak mi  to  vyšlo   na kalkulačce na hlasech.

Oněch 9%  mínus  mezi  oběma  hlasováními stálo  vyzyvatele 123 264 voličů.

Získal sice ve  stejném období  2%  od Zemana, ale  to bylo jen   39 710 hlasů.

Když uděláme  bilanci  zisků a  ztrát,  zjistíme,  že  Drahoš  ztratil a Zeman  získal

83 554 rozhodujících  volitelů!!!!!

Tedy  více než  bylo  potřebné  magické  číslo  76 093!!!!!

 

Mimochodem   – rozdíl těchto  dvou  čísel přesně  odpovídá  tomu  mi  vyšlo v jednom zkoumaném  scénaří na  kalkulátoru volebního výsledku na  Aktuálně. Toho jediného,  v  kterém Drahoš  vyhrál. Jak  už jsem  vás informoval… Prostě  jsem nekalkuloval nějakou  větší  ztrátu  Jiřího  Drahoše  z těch, co mu to dali  v prvním kole.

Zkrátka  a dobře – kdyby se povedlo  poraženému  udržet  svoje příznivce  ty  blbé  dva  týdny, bylo všechno jinak.

A mrzí to o  to  více,  že  hlavní poražení  kandidáti, jež jednotně  vystoupili na  jeho podporu  odvedli pro  Jiřího Drahoše  mimořádně  dobrou práci!  Sice nepřesvědčili  všechny  své  voliče,  aby  akceptovali  jejich doporučení, ale to ostatně  nikdo  neočekával.  Ale v podstatě  jejich lektorát byl jediný,  ze  všech  grafik, co jste  doposud  viděli,  kde  ve  volebním mezidobí  vyzyvatel  posílil. Navíc  zajímavě!   Jenže  to nebylo nakonec nic  platné.  Fatální prohru představovali ti, co  během pár  dnů  změnili  tábor u obou  pretendentů.

Nicméně   v tomto místě  se musím opět  vrátit  k analýze, kterou jste na Kose  četli po prvním kole.  Identifikoval  jsem tam,  jako pro výsledek  klíčové,  dvě  skupiny  – podle  stranického klíče šlo, jak už jsme si řekli, o voliče Babiše.  Podle  rozdělení  v prvním kole o  voliče  Mirka  Topolánka.

Obojí se  bezezbytku  potvrdilo.  Toplánkovy  hlasy byly  oním pověstným  jazýčkem na  vahách.  Ona  4%  mizerná procentíčka  řešila  vše.  Nemám  detail, jak se rozdělily, jen souhrn  s  dalšími hodně poraženými.  Takže  celkově  šlo  o  338 710 hlasů.  A  Drahoš z nich  prostě  získal  málo. I tady  těch  76 093 bylo k mání. Bylo, ale  nedošlo.  Ačkoli mohlo.

Takže  víme, KDE  se zrodila  prohra.  Je na  čase  začít  odpovídat  na  otázku PROČ  a tím  se  současně   dozvíme  i  KDY se tak stalo.

Ovšem netvrdím,  že  to, co budete  číst  dále jsou příčiny jediné.

Nikdo z  výzkumníků  neměřil účinky podpásové  kamapně  proti  vyzyvateli.  Ta  nešla  jenom přes inzeráty  a  Zemanovi  nakloněná  media,  ale  specifickou  a nezanedbatelnou  úlohu sehrála  i  internetová  mailová  šeptanda  typu přečti a  sdílej  se  svými známými přes  maily.

Vím, kolik toho  skončilo   v mojí  schránce a co tak bylo k  vidění. A  to  mne  určitě nepotrefilo zdaleka  všechno. Že to v  tom lepším  případě byly  účelově prezentované polopravdy, ale  daleko  častěji vyslovené  lži,  je  prostě  fakt.  A  kandidát  se nijak nemohl  bránit.

Nemohu tvrdit, že  opačně  to nefungovalo.  Ale  nic  takového se  do mých  mailů nedostalo.  Proto si  dovolím spekulaci,  že  tady  měli  zemanisté  jasnou převahu a i tady  se klidně  generovalo těch  rozhodujících  a do poslední chvíle  váhajících  76 093.

Je  to spekulace,nikoli tvrzení. Nestydím se za  ni. Chápu,  že  zemanisté  nyní  lapají  po kyslíku. Takže  jim  dám přeci jen  malou  kostprobu, opřenou  o  fakta,   jak to  fungovalo.  I  mém mailu  se objevila  následující informace  typu  přečti a  šiř  dál –Zeman  zruší  exekuce. Já to okamžitě  smázl, protože jednak nemám mezi svými  kontakty nikoho pod  exekucí,  ale hlavně  -je  to  blbina,  tady máte  link, že  tvrdí  úplně něco jiného.  Ale  nejspíš  nyní  jde křik směrem,  že  jsem  si  to vymyslel,  abych ho dehonestoval.  Takže  zemanisté – přesvědčit  se můžete zde ,  že  ty  maily  o tom, že  Zeman  s  těmi exekucemi zatočí, chodily.  Ještě se někdo  diví,  že  mu  volby  vyhráli  lidé  z  regionů,  kde je nejvíc  exekucí?

Pojďme  dál.  Hodně  se spekulovalo a spekuluje  o fenoménu  televizních debat.O jejich  vlivu a  nevlivu. A můžete  na  netu  nalézt  rozbory, které tvrdí, že  zásadní vliv  nemělí.  Tvrdím,  na  základě posunů v  jednotlivých  voličských segmentech a rozděleních,  že  měly  význam  rozhodující.   zejména  dvě z nich  – ta na Nově a pak    duel na Primě.

Viz  dále.

Daniel Prokop  z KANTARu  říká,  že  po prvním kole  vedl Jiří  Drahoš  zcela  zřetelně, ale  pak  začal  ztrácet   i když ještě  v pondělí  vedl. Ale  výrazně méně  než před  víkendem. Co se  přes  sobotu a neděli  stalo  významného?  Tak to popisuje  následující  graf.

Je to zřejmé  – proběhla  tzv. první  „debata“.  Tedy Zemanova solo  jízda na  Nově.  Výsledkem  bylo, že  Jiří  Drahoš  okamžitě  odepsal  vůbec  nejvíce  z voličů.

Díky  té  one  man  show. V  žádné  jiné  televizní prezidentské  produkci  už  Zeman  nezískal tolik a  Drahoš o tolik  nepřišel! V neděli,  v první  analýze  výsledků,  jste  si mohli  přečíst,  že  podle  mne  se dopustil  vyzyvatel  tragické  chyby,  když  odmítl  jít  do duelu na Nově a  upřednostnil Primu!!! Data  to naprosto  jasně potvrzují.  Nejsledovanější televize  je prostě nejsledovanější televize  a  udala  trend.   A  26%  z  celkového elektorátu  je  ztraceně  hodně!!!!  Tady  naprosto jistě  těch  76 093 leželo. Na  podlaze televizního studia. Zvedl je  Zeman.  Jiří  Drahoš si je vyzvednout  nedošel. Jeho  štáb mu  poskytl medvědí  službu. Nova  měla  být pro  oba. Primu  šlo oželet.

Ohledně  Barrandova  – to mu nevyčítám,  u servila  Soukupa  mohl jen  a jen ztratit.

Ale  ještě  s tím šlo pořád  něco  dělat.  Horní  grafiky  ukazují,  že  k velkému a ROZHODUJIMU   posunu  došlo na  přelomu  týdne.  Jako ozvěna  debaty  na Primě.

Další  graf ilustruje  její  vyznění a  další okolnosti.

Tady byl onen  klíčový  okamžik!!!

Jiří Drahoš  prostě  nezvládl   ten  cirkus, připravený  Primou,  naprosto  nemoderovaný  Vořechem a  Zemanovu  agresi. Zkrátka  –   na  dryáčnickou  davovou  merendu  se   v akademickém prostředí  nepřipravíte. Tady  žádná  pravidla  neplatila a nikdo se o  to  ani nesnažil.Televizní prime  time  žádá, aby  stříkaly  emoce,protože  pak  kasírujete  za reklamu daleko více!!!  Stalo se. A  aby se  ty  emoce  skutečně  valily  ve  velkém,  bylo tomu podřízeno  úplně  všechno  – formát  „debaty“, její  aranžmá,  Vořechova  trapnost  za mikrofonem, Zemanovo  nastavení i  výběr  témat.  K těm se ještě  dostaneme.

Ale nejdříve  ještě  stručně  o  finálovém utkání na  ČT.

Tady  Jiří Drahoš  potřeboval  vyhrát. Hodně  vyhrát.  Nebudu  diskutovat  o  tom, jestli   remizoval nebo  mírně prohrál.  Ono to  není  ani  důležité, protože   se mu  nepodařilo  hodně  zvítězit. A podařit  ani  nemohlo!   Zvolený  formát, prostředí, osoba  moderátorky,  témata prostě   nějakou větší  výhru   jedné, či  druhé strany  vyloučily  předem. To bylo možné  jen a pouze  na Primě!  Pak už  ne.

Což konec  konců potvrzuje  i následující  graf  přelivů  v důsledku  této  debaty.

 

Takže  už  víme přesně  PROČ? i KDY?.  Nyní  si popišme  JAK?

Řekli jsme  si, že  rozhodující  byla  primácká  pouťová  rvačka.  Které  odpovídaly  i  zvolená  témata.  Která  byla  zaměřena  vysloveně  emočně. S  výkonem  funkce prezidenta, viz jeho naprosto omezené pravomoce,  nemají  v podstatě  nic  společného  a prezidentova  ingerence  nebo možnosti  zasáhnout do konkrétního dění  se  limitně  blíží nule.  Ale  kdo si tohle  z  voličů uvědomil?  Respektive  chtěl  uvědomit?   On chtěl slyšet  to, co si sám myslí.  Což  věděl  Zeman, ale  neuvědomoval si Drahoš.

Téma, které  bych  označil  za  snad  nejvíce prezidentské  je  to  následující.

V předchozích  analýzách  jsem konstatoval,  že  profesor  Drahoš  udělal, zřejmě na  radu  svého týmu  naprosto  školáckou  chybu,  když  se tvrdě  začal   v  závěru vymezovat proti  Rusku.  Dokonce i  mezi  jeho  elektorátem  je nemálo  těch,  kteří  tuhle  záležitost  vidí  úplně jinak, což je můj osobní  případ. Jeho  rétorika způsobila,  že  si  odradil možné  voliče.  V konci  kampaně  doslova  nahnal  Zemanovi  11%  z těch, co  si  myslí,  že zejména  Rusko  není  onen  univerzální  hříšný  kozel,  proti kterému se Drahoš vymezil. Aniž by  cokoli získal.  Ty  dvě procentíčka  jsou  ono nic.  Ale  těch  Zemanovo  11%  je  nepochybně  a zcela jistě  oněch  76093  hlasů.

Tahle  ztráta  je o  to  nesmyslnější, proto, že….

ale počkejte  si až na konec.  Tam rozbiji  jeden  hloupý  mýtus, spojený s  Jiřím Drahošem.

Jdeme k  dalšímu  tématu  z něhož  se na Primě  řinuly  emoce ve velkém. Ačkoli jde  o  cosi, co s prezidentem  nesouvisí  vůbec  a on s ničím nemůže  hnout.  Kde navíc  propásl ideální příležitost  Zemana  doslova  zesměšnit. Mimo jiné  proto, že  s tím  tématem  přišel  Zeman,  sám. Ale  lidé  na něj  slyšeli, protože  jim nedošlo, že  je  to  zástupný problém, který navíc  s Hradem   a budoucím prezidentem  němá  nic  společného.

 

Můžete  namítnout,  že  tady  Jiří Drahoš  nic  neztratil. To máte pravdu. Jenže  já  vám  okamžitě  namítám, že  nic  nezískal, ačkoli mohl  vyhrát  mnohé.  Ti, co si  tu  pouťovou  merendu  s  fotbalovými  rowdies  ještě pamatují, potvrdí,  že  církevní  restituce vtáhl  do hry  Zeman  jako připravenou otázku na  svého konkurenta. A položil mu  soubor, myslím, že  tří otázek –

co si myslí o  zdanění církevních restitucích

co si myslí  o  žalobách  církví  na  obce a  kraje  ohledně  vydání  dalšího majetku,  za  který  dostala  zaplaceno

co  si myslí  o tvrzení katolické  církve, že  nemá pravomoc  nad  řeholními  řády  a kongregacemi.

Jíří  Drahoš  měl opravdu  ideální příležitost  udělat ze Zemana  malého kluka. Potíž byla, že  o církevních restitucích věděl jen to, že  existují… Což bylo prezidentovo  obrovské  štěstí!

Jinak musel  spustit  k první otázce  cosi na tento způsob:

Pane prezidente, překvapuje mne, že  se mne  na  něco takového  jako prezidentského kandidáta  vůbec  ptáte.  Dobře  totiž  víte,  že  ohledně zdanění restitucí není  vůbec důležité, co  si soukromě myslíte vy nebo  já.  Nemá to  totiž  žádný praktický  význam.  Jestli budou  restituce zdaněny,  o tom  rozhodne  parlament. A pokud  se najde většina a  takový zákon odhlasuje, pak platí v současné  sněmovně,  že  to jistě  bude hned na poprvé na  101.    V tom čase úřadující prezident, a mrzí mne že  vám to musím připomínat,  má jen dvě možnosti – podepsat  nebo nepodepsat a  vrátit  sněmovně  na nové hlasování nejméně  101.  Které  jistě bude zopakováno.   Takže  zákon bude platit, bez ohledu jestli na něm bude  podpis  prezidenta nebo ne. Ale  lze  důvodně  předpokládat, že   v takovém případě  se  takový zákon dostane před ústavní  soud.  Ten   soud, kde jsou soudci, které  jste  vy jmenoval! Ti  rozhodnou,  bez jakékoli ingrence prezidenta, s konečnou platností. Ze  všech těchto  důvodů  naprosto nechápu, proč  se mne na  to ptáte.  Nevěřím, že  byste  tohle  všechno nevěděl.

K  otázce druhé  – jsem  vám  vděčen, že  se  mne na  to ptáte.  Zejména proto,  že  bych se v  této  souvislosti pokusil  napravit  vaši  zjevnou nečinnost,  která poškozuje  kraje  a obce.   Je bez debaty, že  církevní restituce  za  církvím  nevydaný  majetek  poskytují  onu  finanční náhradu,  o které se uvažuje, že by měla  být  zdaněna.  Jestliže  někdo  dostane  peníze jako náhradu, neměl  by se  už  domáhat vydání  bývalého majetku.   A já bych  byl od  vás očekával,  vzhledem k tomu,  že máte  dobré vztahy  se špičkami  kléru, speciálně  s panem kardinálem Dukou, kterého si velmi vážím,  že  se  s ním dávnoa  dávno  pokusíte  dojednat  nějaký  konsens, kdy  církve  pochopí, že  nemohou mít, ani podle  současného zákona  i peníze i  majetek,  těmito penězi nahrazený.  Neučinil jste, co je veřejnosti  známo, v  tomto ohledu nic. Proč?

K otázce třetí – jsem jí opět velmi překvapen.  Tím, že  se na něco takového ptáte.   I když nejsem právník, jako vy jím nejste, vím, následující  a rád se o to  s vámi podělím:

Ve strukturách  katolické  církve  je  to nastaveno tak,  že  celosvětově  je  papež  hlavou celé církve. Tedy  té  klasické, jakož  i jednotlivých  řádů.  Ovšem co  se  týká  české republiky  pak tuzemští představení  jednotlivých řádů a kongregací  nepodléhají ani  kardinálu  Dukovi  ani  arcibiskupu  Graubnerovi, nýbrž  vedení  svých  řádů v zahraničí.  Snad  jsem  vám touto stručnou odpovědí pomohl se  v problematice  základním způsobem  zorientovat!

A bylo by.  Problém ovšem je,  že  profesor  Drahoš  tuhle problematiku  neznal.  Dá se mu to vyčítat?  Těžko,  řekl bych.  Ale byla  to naprosto unikátní  šance vyhrát na Primě. Štěstí zkrátka  přeje připraveným…..

Jakkoli předchozí  téma byla  neuvyužitá příležitost  zvítězit. což může  mrzet,  tak  to  další, které do svých  výzkumů přebral KANTAR, se proměnilo  ve  využitou příležitost PROHRÁT.   Pro mne  hrubá  chyba asi hlavně  štábu   vyzyvatele. Na tohle jej měli  připravit a  dostat  do něj,  že  se k němu  nesmí  ostře vyhranit. Ne  před  sobotní  druhou  hodinou odpolední a  za  žádných okolností.

Už v začátku  dnešní analýzy  je pojednáno  o  klíčové  roli  voličů  hnutí  ANO.   Ostatně  tento  problém jsem už  řešil  v předchozích  částech  povolebního bilancování. A  to o té zásadní  chybě  už napsal.    Takže  nemá  smysl  vám to  opakovat.   Graf jednoznačně potvrzuje  správnost  této  úvahy.  Drahoš  svým  tvrdým a nepotřebným odmítnutím  Andreje  Babiše,  před  rozhodujícím  kláním,  nezískal ani hlas.  Ale  doslova  vnutil  Miloši Zemanovi  13%  z těch voličů, co  chtějí Babiše premierem. Což  jsou  jednak ti  z elektorátu ANO, ale  dokonce i od jiných stran.  Tady je koncentrace  všech  tří otázek – PROČ prohrál, KDY prohrál, JAK prohrál.  A já dodávám  – nesmyslně  prohrál. Protože  novinářům  skočil na  špek  a  dal  upřímnou odpověď.  Oni  měli titulky, po kterých  toužili a  on  konec  svých  šancí.,,,,,  Osudová  chyba! Která neměla  nikdy  nastat.

Nyní  je přesně ten čas,  abych vyvrátil onen jeden z  dehonestujících    mýtů    o  Jiřím  Drahošovi, který  ho stál určitě nemálo  voličů.

Míním  tím onu  nálepku,  že  mlží a  nemá pevné  názory. 

Tu mu přišily  Zemanovi  poskoci, spolu se zemanovskou  částí  medií  a   dalšími  povrchními  rádobynovináři. Což  skončilo až  ve variantě, že  je pouhou  loutkou.

Tvrdím a předvedu, že  to je nesmysl.

Právě  jste  četli, že Jiří  Drahoš  všechno ztratil  ze  dvou  důvodů.  Že  zaujal ostré  stanovisko k  Rusku a Číně,  čímž  si odradil  část protizemanovských  levicových  voličů  a  hned  vzápětí i nemálo  protizemanovských sympatizantů  Babiše  a   s ním nějak spojených stran. Tím, že  prohlásil, že by ho nejmenoval premierem  ani ve  třetím pokusu. Opět – jednoznačné a ostré stanovisko.

Každé z  těhle  dvou  vedlo k okamžité porážce. Vždy, když se vyzyvatel  choval  tak,  jak mu  doporučovali jeho kritici  a  povrchní  blábolilové.

Jsem přesvědčen, že  jeho  mediální  poradci  do něj  hustili,  aby  žádné  jednoznačné  pozice NEZAUJÍMAL.  Kdyby  ne,  šlo by  nikoli o poradce, nýbrž  o trapné  šášuly! Dokud  se držel  jejich doporučení, preference fungovaly.

Proč  ta  vyjadřovací  nejednoznačnost  byla  důležitá?

Z jednoduchého důvodu  – jeho  tábor,  jak už  víte,  byl  mimořádně  různorodý.  Od  liberální a  středové levice, až  po tvrdou konzervativní pravici a všechno mezi  tím!  Totálně  neuchopitelný  mix  názorů  na  vnitřní i zahraniční politiku,  naprosté  zmatení  ideologií   a  ekonomických  směrů,  babylon  morálního  nastavení.  Sjednocující  premisou bylo  jen přání  dostat  Zemana  z Hradu.  Jestliže  chtěl  Jiří  Drahoš  vyhrát, nesměl  znechutit  žádnou podporovatelskou  skupinu  nějakým vyjádřením. Existenční  nutnost  tedy  velela  dávat jen ta  stanoviska, která  vyhovovala  všem.

Když to porušil  – prohrál.

Zeman  tenhle problém neměl.  odkazuji opět na  onen už dvakrát  zveřejněný  vtip  – Jeho schopnost udělat  z každého idiota je natolik  fascinující, že  občan zapomene, kolikrát už  ho udělal z něj!

To je přesné  vševystihují!  Ostatně iliustrační  příklad  je i  v tomto  článku –  v solo výstupu na Nově  Zeman  řekne,  že je proti  snazší možnosti  oddlužení, aby  Zeman  svou  výhru  získal  v obcích, kde je  více než  8%  občanů v exekucích!!!!

Protože po internetu masově  kolují  fake,  že  se postará o oddlužení!!!

Tenhle speciální  bonus  u  voličů,   Zemanovi věřím jen to,  čemu já věřit  chci, ostatní neberu na vědomí  i když mi to říká  přímo do  očí, prostě  Jiří Drahoš  neměl. On naopak  bojoval  s voličskou nedůvěrou  a podezíravostí.  A když  byl  upřímný, prohrál….

Tak takhle  to bylo    s tím, že  Drahoš  neuměl zaujmout  pevné stanovisko. Uměl, ale nesměl.Když to udělal,  skončil!

Myslím, že  je  čas pomalu  skončit i když  ještě  jedna  grafika  zbývá.

Mělo se za to, že  migrace také  sehrála  jednu  z hlavních  rolí.  Čísla ukazují,  že  tomu tak   nebylo. Tady  se  to nelámalo.. Dost překvapivě. Ale  ono migrační  téma  přeci  jenom dopad  mělo. Profesor  Drahoš  musel  čelit  vylhané a  špinavé  kampani, že  je  vítač,  že  sem  zve  migranty. Viz inzeráty  spolumajitele  Mountfieldu  a fandy  Miloše Zemana.Jakkoli  to nakonec  čísly  nehlo,  přece vyzyvateli  způsobily  citelné poškození.  Musel věnovat,  v samém závěru   spoustu energie  a zejména času na  to, aby  ta lživá obvinění  vyvracel. A ten mu  potom  chyběl jinde.      Takže  nakonec  těch  76093  nesehnaných  voličů klidně může  být  i tady.

 

A  ještě  grafiky  od  Dr.  Michala  Škopa  z Kohovolit.eu

První  čtyři  grafy  potvrzují  více či méně  obdobná zjištění KANTARu.  Originální je tahle poslední.  Kde je  ukázáno, jak  volily  jednotlivé  územní celky, ale nejen  to.  Každý  panáček  představuje  10 000  hlasů. Zkrátka  je  to daleko dokonalejší  vyjádření  než  ty  tradiční mapky  s jednotlivými okresy   nebo  v lepším případě obcemi,  kde se dozvíte  jen, kdo tam  vyhrál, ale nejsou  agregovány  hlasy. Tahle  mapa  zohledňuje, pro  jednoregionální volební  systém  velmi  podstatnou věc  – hustotu  obyvatelstva. Která  je  zásadním vypovídacím  činitelem.  Parádní  mapička!  Ta  není  skoro  čistě  červená   jako ty  ostatní !  Ukazuje, jak to kde po republice skutečně  bylo.  Včetně  Prahy..  Apropos  Drahošova  Praha…  I tady je  to jinak,  než se na první pohled  zdálo!  Praha je  sice Drahošova  bašta. Ale nikoli univerzálně!  Velká okrajová  sídliště   a kupodivu  i  úplná střed  Prahy  evidentně  zachránily Zemanovi Hradčana.   Tady  také  je  ztracených  oněch  mrňavoučkých  76093  hlasů.  Ten střed Prahy  mne  udivuje, tady jsou  byty  nejdražší  vůbec  a nájmy  astronomické.  Důchodci  si to nemohou dovolit. Ti  jsou  na  sídlištích…  Ale už  jsem psal, že nemusím  úplně  všemu  rozumět.

Dodatek  z úterního podvečera, vlastně  už  jen  pro moji potřebu  a potřebu  archivu  Kosy:

Díky  čtenáři  Honzovi ml.  jsem byl upozorněn  na  další  soubor  nesmírně zajímavých  map, popisujících II. kolo prezidentské  volby.  Jde  o interaktivní mapy, které na  úrovni jednotlivých  okresů porovnávají  zisky  Zemana  nebo profesora  Drahoše  s  nějakou konkrétní  sociologickou,  či  ekonomickou  veličinou v  daném  okrese – mírou nezaměstnanosti, podílem  vysokoškoláků v populaci,  volební  zisky  versus  míra  dožití v  konkrétním místě,  zkrátka  asi  ve  12-ti  takovýchto  vztahových srovnáních.  Jestliže  někdo pochyboval  nad  výšeuvedeným tvrzením, že  Zeman  se na  Hrad  dostal díky  lidem v  exekuci,  pak tady  už  je  to potvrzeno neoddiskutovatelně.  Znovu opakuji  – tihle  neštastníci  budou  Zemanem  hořce  zklamáni a byli podvedeni  fake  maily. Ale  to si musí  každý přebrat  sám.

Ty  interaktivní  mapy  mají tento link a mého hlediska je to  naprostá  analyzická  paráda!

https://technet.idnes.cz/prezident-zeman-drahos-volby-2018-korelace-okresy-ceska-republika-statistika-interaktivni-analyza-so-irh-/veda.aspx?c=A180129_174810_veda_pka

 

A  aby  archiv  byl  úplný dám ještě  vývoj  sázkových  kurzů

Mám i  další zajímavou  mapu- přesné  rozdělení podle  okrsků,  jak se kde volilo v  celé  republice. Z které  například vyplývá,  že velká města  jsou v  zásadě  rozdělena    hrubou  hranicí  –  sídliště/Zeman/  – versus  soliterní  zástavba /Drahoš/.  Ale  to je  hrubé  rozdělení.I mezi  sídlišti  je  zásadní  rozdíl.  Červený  vrch v  Praze  je  Drahoš,  Jižák  Zeman.  U nás  v Plzni  je  Drahoš  na  Slovanech a  na Borech , naproti tomu  Skrvrnany +Lochotín  je  Zeman. Zkrátka  tzv.  lepší  sídliště  volila  modře, ta  profláknutá  červeně. Zájemci  viz

https://www.lidovky.cz/prezidentske-volby-2018.aspx?k=vysledky-druhe-kolo&t=okrsky-mapa

 

A ještě  nedám pokoj:

Další sada  zajímavých  grafů,  z nich  vzešla  ta  celá  úvodní z produkc e Medianu pro  ČT  je

Click to access MEDIAN_Demograficka_analyza_v12.pdf

plus

 

Click to access MEDIAN_PANEL_Prezidenti_SKUPINY_VOLICU_v09.pdf

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.