Nikoliv štastný čtyřlístek a běhání bláznů s břitvou.


Není vlkovou praxí  míchat  se do  cizích sporů.  Zejména ne  tehdy, když  probíhají  mimo Kosu. Nicméně  tentokráte  mne  to do výjimky  přímo  tlačí.  Podle  svého zvyku,  vlastně  – už  dávno  druhého  zákona Kosy, se  snažím číst  kde co. Tedy  ne  kde  co,  ale zejména  názory  těch,  které  jsem si v průběhu  času  ověřil jako autory s  nimiž  se vyplatí   ztrácet  čas / vážení pánové, promiňte  mi  tuhle formulaci/,  bez  ohledu, zdali s jejich názory  souhlasím nebo ne.

A  abych pravdu  řekl,  vyhledávám  spíše  ty, o kterých  dopředu  vím, že  s nimi  budu  názorově  v konfliktu.  Chci  na  nich  přezkoušetl  pevnost své myšlenkové  konstrukce. A protože  je  současným  hitem mezinárodní politiky  číslo jedna případ  Skripal a všechno  kolem něj,  včetně  dalšího zhoršení, už tak mimořádně  mrazivého  vztahu Západ-Rusko,  bylo jasné, že  musím  narazit  na  tenhle  článek

Očima Saši Mitrofanova: Tváří v tvář bláznovi s břitvou v ruce

a  také tenhle  text

KOMENTÁŘ: Profesorská politologie – Alexander Tomský

Slovo  narazit nebylo  v předchozí  větě  zvoleno náhodou. Ačkoli mám  oba  pány  za  zkušené muže s  bystrým  vhledem  do  tuzemské i zahraniční politiky,  s velkým  znalostním rozsahem,  nemohu, po přečtení obou jejich  článků o nich  napsat to, co bych  určitě konstatoval na jejich  adresu před jeho čtením – totiž, že  jsou moudří. Moudrost  dle  mých měřítek  vypadá  jinak. Jinak, než  jednoduchý a  zejména naprosto jednostranný  pohled, kterým si  události v Salisbury  střihli! Zkrátka, nešlo tentokráte  ani tak o  čtení jako  o náraz!

Začnu Mitrofanovem –  a  dovolím si ocitovat to,  co shledávám  jádrem  jeho, bohužel jinak to nazvat neumím – agitky:

Babiš udělal rozhodný krok k potvrzení své pozice jako proevropského premiéra s pevným euroatlantickým zakotvením. Proti čemu ale byla namířena zkoordinovaná akce EU s vyhoštěním ruských špiónů?

Kauza Skripal se stala poslední kapkou v dlouhé řadě snah Kremlu vměšovat se do záležitostí euroatlantických zemí. Expanze je tradiční metoda ruských vládců v situaci, kdy doma jdou věci od deseti k pěti a chybí vůle a schopnost je řešit.

Takže  obligátní – ruští  vládcové, tradiční vměšování, neutuchající  touha po expanzi a výbojích!  Jak snadné, jasné a polopatické….. S hledáním nějakých důkazů a zejména odpovědí proč, co a  jak? Tím Mitrofanov  nikoho  neobtěžuje. A ze  všech  nejméně  pak sebe!

Zato přichází s drtivým  závěrem ve dvojverší :

„Když nám byl tehdy osud v patách 

Jak blázen s břitvou v ruce.“

a  údernou  konečnou  syntézou  té  strofy

-Putin naštěstí není osud. Ale stát proti němu tváří v tvář a jednotně, to je to nejmenší, co lze udělat, aby se jeho bláznivé plány nenaplnily.

Dávám Alexandru  Mitrofanovovi  plně za pravdu -Putin  není náš  osud.  Tedy  alespoň doufám. Ale klidně  může  být! Pokud  se prosadí  blázni  s  břitvou stejného  vidění jako má komentátor  Práva!  Pak se  Putin stane  pro nás  fatálním osudem. Nechám na  Alexandru Mitrofanovovi, aby popřemýšlel proč.

Co mne osobně  ovšem  dostalo u něj úplně nejvíc  je  tohle

Babiš udělal rozhodný krok k potvrzení své pozice jako proevropského premiéra s pevným euroatlantickým zakotvením.

Takže  Babiš  už  pro něj  není  lhářem a zlodějem, jak se můžeme dozvědět například  zde  a daňovým podvodníkem a  nedemokratickým ursurpátorem  moci,  jak  je konstatováno tady,  nýbrž  proevropským  premierem s  pevným  euroatlantickým  zakotvením?  Začínám přemýšlet,  čím se Alexandr  Mitrofanov DNES /doufám, že se z  toho  rychle  dostane/ liší od mého  oblíbence  Pepy  Koblihy,  který Babišovi zbaští úplně  všechno… Někomu  k tomu  baštění stačí  kobliha, jinému holt  protiruský  grif.  Řekl bych, že ten koblihář udělal lepší deal… Mitrofanovi  se , v každém případě, povedlo něco, co jsem pokládal do teď za nemožné – popřít mého  žurnalistického nejvyššího svatého -Karla  Havlíčka  Borovského. Míním  tím,  jeho  známý  epigram

Inu je  to v Čechách  každou  chvílí jinak,

Dneska maj tě za  svatého a  zejtra  jsi sviňák

Mitrofanov  ho zreverzova!!

Na

Inu je to v  Čechách  každou  chvilí jinak

Dneska  už  jsi za svatého, přitom ještě   včera  jsi byl hnusný  sviňák!

Jak málo  k tomu stačí  – vymezit  se vůči  Kremlu….Má ty  svatá prostoto!

Nyní nadešel  čas  na  Alexandra  Tomského…. Tady  to bude delší.  A  vlastně on  zapříčinil,  že Kosa dnes porušila  jedno ze svých nepsaných pravidel a  vložila  se  do cizího sporu.  Tomský  totiž  reagoval na  konkrétní blog  profesora  Václava  Hořejšího  na  aktualne. cz

Jádro nejstarších kosířů  ví,  že  vlk  kdysi velmi  aktivně pod  blogy  aktualne.cz  v  diskusích působil.  Extrémně  často  u textů obou  zmíněných pánů.  A  vzhledem k mému  politickému nastavení a preferencím, velmi  kriticky, zejména  v  době  pravicových famiglií, promiňte  vlád, u Tomského a  naopak stejně  často v názorovém souzvuku s  profesorem Hořejším. Proto také  píši tento  článek a  vstupuji do polemiky  mezi oba pány. Protože  se  nemohu přenést  už přes  úvodní Tomského  výstřel:

Je tristní, když tak sympatický, kultivovaný člověk a profesor imunologie jako Václav Hořejší sděluje své hysterické pocity ohledně událostí, o nichž ví málo nebo nic, a kritizuje britskou vládu, aniž by se zajímal o fakta, neřkuli o pravdu.

Následuje  pěkná  piruetka o  tom, že  jaksi  pan profesor  je  klasický  fachidiot,  který asi  rozumí imunologii, ale jinak už  ničemu a  že politologie  je  stejná  fuška  jako  ona  podivná  disciplina páně profesorova.  Aby s celým Hořejšího textem  zúčtoval  v  několika  málo vytržených slovech / nemohu napsat  větách, to  prostě  nejde, toho se Alexander  Tomský  skutečně nedopustil/  takto:

„žije v absurdním světě… doba vymknutá z kloubů šílí”. Angličané „bez sebemenších důkazů obviňují Putina” a vyhošťují ruské diplomaty. „Co za nesmysl! Žádné normální vyšetřování? Tolik možností, kdo to mohl spáchat… Copak jsou Rusové hloupí a nařídí zabít bývalého špióna? Proč se chovají západní politici hystericky?”

Pan Tomský  dlouho žil na  britských ostrovech. Tuším, že  od  roku  1968 až do převratu. A  získal  zde  exkluzivní  vzdělání. O  to  více jsem  jeho  útokem na  profesora  Hořejšího a způsobem, jakým to provedl,  zaskočen! Od  absolventa vysoce  prestižní London School of Economics and Political Science (Londýnská škola ekonomie a politických věd),  bych očekával  mnohem a  mnohem  více!  Nikoli  doslova vzorově  účelové  vykuchání a znásilnění  textu  názorového oponenta. Aby  to bylo  naprosto zřejmé,  dám sem  konkrétní originální  pasáž:

Stále více se mi zdá, že žiji v nějakém absurdním světě, ve kterém, jak říká klasik, „doba vymknutá z kloubů šílí“.
Jak je možné, že po vražedném útoku nervově paralytickou látkou ve Velké Británii následuje okamžitě, bez sebemenších důkazů, obvinění, prezentované jako zcela nezpochybnitelné, že za tento zločin nese zodpovědnost ruská vláda, resp. prezident Putin? Z Londýna je vypovězeno 23 diplomatů, americká delegátka v OSN říká, že jde o první útok chemickou zbraní na NATO v dějinách, zaznívají další prohlášení, která vypadají téměř jako příprava k vyhlášení války.

CO JE TO ZA NESMYSL? Jak to, že nejprve neproběhne normální vyšetřování? Existuje přece řada možností, kdo to mohl spáchat? Nezdá se mi pravděpodobné, že by Rusové (Putin) byli tak hloupí a něco takového by nařídili provést jen proto, že jedna z obětí byl bývalý ruský špión, který přeběhl na druhou stranu, strávil několik let v ruském vězení a pak byl vyměněn za ruské špióny.

Jak je možné, že se západní politici chovají takto nezodpovědně hystericky? Dočkáme se snad opakování scénáře podobného vypuknutí 1. světové války, která vypukla v důsledku naprosto šíleného chování tehdejších mocnářů a politiků?

Také  vás  fackuje pocit trapnosti?  Pan  Tomský  mistruje  Václava  Hořejšího, že :

ta prokletá politologie, má-li mít úroveň, dá tak jako imunologie docela fušku.

Mám k tzv.  měkkým vědám dost  komplikovaný  vztah.  Jsem  totiž  původním povoláním  technik.  Platí  pro  mne  Ohmův  zákon, Maxwellovy  rovnice  a podobné ověřitelné  zákonitosti.  Ověřitelné.  Následně, po opuštění  technické profese, mne přijal svět  peněz.Kde ta  hmatatelnost  funguje  naprosto  brutálně – ve  formě  dvou položek

Má dáti -Dal.

Nic jiného  neplatí. Tohle je můj  svět a  formuje to můj pohled  na něj. Platí  důkaz a konečný  součet.  Vše ostatní  jsou spekulace, nanejvýš  hypotézy  nebo  neověřené/neověřitelné  teorie.

Nepochybuji, že  vědci  to  mají  úplně  stejně. Ba  asi ještě  vyhrocenější.    Zejména pak ti, co  pracují na  výzkumech spojených s fatální  lidskou existencí.  což  imunologie bezesporu je.  Předpokládám, že  i  Alexander  Tomský  se sem tam svěří do rukou lékařů,  užívá  produkty  farmaceutických  firem a má za  neotřesitelnou pravdu,  že jak lékařské postupy , tak předepsaná  farmaka  jsou  výsledkem velmi pečlivých  vědeckých zkoumání,  které vyloučily  jakékoli pochyby  o jejich  vhodnosti a  účinků,  včetně těch vedlejších. Tedy i imunologů a  molekulárních genetiků. Což  je  přesná  kvalifikace profesora Hořejšího!

Možná si kladete  otázku, proč  tak ze  široka probírám  kvalifikaci a profesní  nastavení  Václava Hořejšího.  V případě, že  ano, pak jste na  tom značně lépe  než pan Tomský.  Ten  si  zjevně  tento jednoduchý  dotaz nepoložil –  on prostě názorového oponenta  předem diskvalifikoval jako onoho  fachidiota, co  se má  držet  zkumavek a  tyglíků a neplést se  do politiky. Protože ta je přece  pro POLITOLOGY!

Nevím jak vy, ale  já už  dost  dlouho mám  politology,  politické  geografy  a další z  téhle  čeládky,  stále  častěji v  kategorii  šaman zaříkávač.  Nebo také  vykladač  na přání.  Ale zdaleka nikoli všechny  /velmi mi konvenuje  například  pan Tomáš  Lebeda, Lukáš  Jelínek,  nebo  ten mladík, co nyní dělá pro  ČT,  Švec  se myslím jmenuje/.

Do téhle  kategorie  nyní  razantně nakročil  i Alexander  Tomský,  když  na  naprosto  správně položené  otázky,  které si prostě  musí položit  každý  soudný  člověk, zajímající  se o  salisburský případ! člověk by  právem  očekával,  že  když  jde o situace,  kde je  v  sázce  existence lidstva jako takového,  by  každý a  tím spíše  člověk s elitním  vzděláním  MĚL POŽADOVAT  důkazy! Když  je má za  naprostou samozřejmost  u lékařských metod  a  výrobců  léčiv!

Za naprostou  ironií a dodávám, že  hodně  smutnou, mám,  když své  vymítání ďábla Hořejšího, korunuje  jak  už  víte,  takto:

Václav Hořejší sděluje své hysterické pocity ohledně událostí, o nichž ví málo nebo nic, a kritizuje britskou vládu, aniž by se zajímal o fakta, neřkuli o pravdu.

Tak hysterické pocity  a nezajímání se o  o fakta, neřkne-  li pravdu?????

Nepochybuji, že   kritik  Tomský  umí  číst.  Takže  mám co do činění  s  hádankou – kterému slovu  nebo  části souvětí z  téhle  Hořejšího originální pasáže Tomský nerozumí nebo  nechápe?:

Jak je možné, že po vražedném útoku nervově paralytickou látkou ve Velké Británii následuje okamžitě, bez sebemenších důkazů, obvinění, prezentované jako zcela nezpochybnitelné, že za tento zločin nese zodpovědnost ruská vláda, resp. prezident Putin?

Vždyť  Václav Hořejší se vysloveně  dožaduje  důkazů  a faktů!!!! Dožaduje  se jich  tím spíše,  že  na  rozdíl od  svého kontrahenta,  je  graduovaný  CHEMIK! Takže  se pochopitelně  ptá.  Navíc  s odbornou erudicí.   Nic jiného nechce!  Důkazy  a fakta!  Stejně jako  já. A  spousta  dalších občanů.  Po celém světě.  Zejména  tehdy, když  jde o binární látku,  kterou  před útokem bylo potřeba  smísit, což  je smrtelně  nebezpečná  operace, pro toho, kdo  to provede!  Zejména  u  přesně  cíleného útoku!! Profesor  Hořejší  si  klade  správné a  potřebné otázky. Tak jak je  ze  své profese,  k  užitku Alexandera  Tomského a  dalších, zvyklý! Ale  třeba  v politologii  platí  jiná pravidla  –  třeba: definuj si ze  všeho nejdříve potřebný   závěr a  pak  sežeň  argumentaci. Nevím. Nikdy  jsem ji nestudoval.

Vypovězení  23 diplomatů  je  asi tak předposlední  krok  před  vyhlášením  války.  Pokud  by  vůbec  vyhlášena  byla…. Každému,  včetně  pana  Tomského by mělo být  jasno, že  by to byla  válka  úplně poslední.  Jak v existenci lidstva,  tak  v  existenci  naší planety. Tudíž  je nanejvýš  na místě  starat  se o  neprůstřelné  důkazy  a fakta,  která  objasní, padni komu padni,  co se v  Salisbury  stalo!

Nic podobného  ani Britové, natož  Alexander  Tomský  nebo Alexandr  Mitrofanov  nepředložili. Ba dokonce se tím  ani neobtěžovali ve  stádiu pokusu.   Tomský  jen  opakuje  údajné prohřešky  Rusů.  Ano – údajné.  Čteme opět o Litviněnovi,  najednou i o Gajdarovi, Berezovském, Politkovské, Němcovovi, Gruzii, Ukrajině, Sýrii…. Totální  mišmaš!  Či  spíše shit!   Abych  byl alespoň  trochu  za weltmanna.

Stejný  shit,  jaký předevčírem prezentovala  britská  ambasáda  v  Moskvě, když  uspořádala  sezení  pro  diplomaty  akreditované  v Moskvě, kterým předložila  6-ti stránkový dokument /správně  bych měl napsat „dokument“/ , údajně už  natvrdo dokazující  jasnou  odpovědnost  Ruska.  Aby  bylo  jasno, jak taková  „nezpochybnitelná  dokumentace  konkrétně  vypadá,  dám sem link na  faksimile, tak jak ho včera odpoledne  přinesl  server Echo 24.cz !  To budete  valit  bulvy!

Důkaz  žádný!  Naprosto  žádný.

Jen zoufale bezobsažné a  vágní  věty:

-novičok byl  identifikován v  britské  vojenské  chemické  výzkumné  laboratoři  v Port Down a následně  u OPCW

-novičok  byl  vyráběn  jen v  Rusku a nebyl  uveden na seznamu  ZHN u  OPCW

-byl to prohřešek proti  § 1 dohody  o zákazu  chemických zbraní

-bylo to první použití chemické  zbraně v  Evropě  od  II. ww

Důkazy  jako hrom!

Dovolím si  nepochybně  nepřístojnou  otázku, kterou  Václav Hořejší nepoložil –  jak mohly  zmíněné  laboratoře  určit  novičok a  navíc  ruský  novičok,  když   jediný, kdo ho vyrábí/vyrábělo  je  Rusko?

Pokud  vím,  vojenské  laboratoře  v  podobných případech  pracují s  tzv. prekurzory, tedy vzorky  konkrétní  bojové  látky, aby  byla  odstraněna  jakákoli pochybnost. Ve  válce  by  na  bezchybném  a rychlém určení  druhu otravné  látky  závisely  tisíce, možná  až  statisíce životů.

Ptám se: jestliže  jen  Rusvé  měli přístup k novičovku,  kde jej  vzali Britové?

Logická  odpověď  je jen  dvojí

-buď  si ho obstarali , řekněme  speciální  cestou  z Ruska

nebo

-si prekurzory  novičoku  vyrobili /oni nebo Američané, kteří měli  odvézt  z Uzbekistanu původní  sovětské  zařízení na jeho výrobu  do Spojených států. To  o tom Uzbekistanu  není  ani  omylem nějaký  fake  news  proruských  užitečných idiotů – o  tom v  roce  1999 podrobně  psaly  New  York Times  v  článku

U.S. and Uzbeks Agree on Chemical Arms Plant Cleanup!!!!/.

Žádná jiná  cesta  není možná. Tohle by  Britové  měli minimálně  zodpovědět a  to neprůstřelně, svým spojencům.

Jenže  obě  odpovědi  jsou, řečeno eufemisticky  – problematické.  Protože  kromě  jiného  říkají  – kdo si uměl  opatřit  prekurzory  uměl by ….  ano pane  Tomský , si  klidně opatřit  i  další  dávky.  Což  znamená, že  by  tímhle  jedem  disponoval nejen  gosudar  a Belzebub  Putin!

Co  naopak  Alexandera  Tomského  muselo vysloveně  potěšit,  je  výčet  ruských  hříchů, jak ho sestavila  britská  vláda  a nabídla  v Moskvě  akreditovaným  diplomatům! I tam  čteme Litviněnko, Gruzie,  Ukrajina a další, které podle nich  dokládají,  že  v  Británii  zkrátka  vraždilo Rusko.

Rok  2008  není  ještě tak dávno, aby si všichni  nemohli  pamatovat, jak to v Gruzii, přesněji v  Osetii  bylo. V den  zahájení OH v Pekingu  nezaútočilo  Rusko na  Gruzii,nýbrž  gruzínská  armáda  na  hlavní osetské  město  Cchinvalli  a  tam umístěný  ruský  nárazníkový  kontingent,  který tam byl dislokován na smluvním podkladu, podepsaným gruzínskou  vládou! Útok  nevyprovokovaný a  neohlášený!  Nevěřím,  že  to  v  Downing Street  nevědí. Stejně jako  Tomský!

Ale  budiž,  přijmu  variantu, že  10 let  je  už  dávná minulost  na  úrovni prvohor.  Takže  lépe by mělo být ohledně Ukrajiny.  Opravdu  už  všichni  zapomněli, jak  se to tam začalo vařit? Že  jeden večer  ministři zahraničí  Německa, Francie a  Polska  zprostředkovali  dohodu  mezi  demonstranty na  Majdanu a Janukovičem a druhý  den  ráno  ta  dohoda  už  neplatila, Janukovyč  byl násilně svržen a  ukrajinská  tragedie  se dala  do pohybu? Při jejím dodržení   nebyl  žádný  Krym, žádný  Donbas a  žádný  let MH 17. Je zřejmé, kdo  dohodu  garantoval svou prestiží a kdo ji nedodržel.

A Litviněnko?  Dám znovu  video s  vystoupením bývalého šéfa  vojenské  rozvědky  generálem  Andorem  Šándorem:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/218411000370313/obsah/606718-otraveny-agent-v-britanii

Zpochybní  Tomský také  Šándorovu  kvalifikaci a  erudici?  Jsem zvědav!  Asi bude mít  veliký problém s  jeho  rigorozním  tvrzením, že  oficiální Moskva  za  útokem na  Skripala rozhodně  nestojí!  Ale  kvůli tomu  tenhle link znovu nedávám. Tentokrát mi jde  o  Šandorovu zmínku o Litviněnkovi.  Kterého  bez  skrupulí  označil za  naprostého a bezcenného  kecala.S  tím, že  jeho vražda je dodnes  nevyšetřena.

Kdybych mohl, zeptal bych se  pana politologa  Tomského  –  považujete se  v předmětné  tématice  za   kvalifikovanějšího než  exšéf  vojenské rozvědky?

Jen  na  okraj a pro  rozšíření obzoru vědění  pana  Tomského ohledně  chemických  bojových látek si  dovolím připojit odbornou  stať  z  Chemických listů.

Ale  zůstaňme   u  zdrojů s  nezpochybnitelnou  odbornou  vypovídací  hodnotou z  produkce ČT –  zkusím  poskytnout jak panu  Tomskému ,  tak Mitrofanovovi a  dalším podobným, další link  na  nesporného experta,  kterého si  kvůli Salisbury  pozvala  Česká televize –

Tím  expertem  je rektor Univerzity  Hradec  Králové – prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D

Takto profesor  a  špičkový odborník  se  specializací -vojenský chemik se zaměřením na toxikologii. Tu  vojenskou  toxikologii vystudoval na Univerzitě  obrany.  A jeho konstatování je  jednoznačné  –  novičok si  je  schopen vyrobit  každý magisterský  absolvent  chemie, když  bude  mít přístup k dostatečně  vybudované  laboratoři!!!  Je ještě  udržitelné  tvrzení  Britů,  že  novičok je  jen o Rusku  a nikom jiném? A  opět položím stejný  dotaz  jako  u generála  Šándora – cítí se být  pan  Tomský  kvalifikovanější  než  rektor  Kuča v  tématice výroby  a aplikování  novičoku? Že  si  dovolí psát  o  hysterii graduovaného chemika, profesora   Hořejšího….

V odkazech,  které   souvisí  s  ČT a   Tomského  rozhodně  nepotěší, si  dovolím pokračovat!  Na  serveru  ČT  24 je  k nalezení  rozhovor s  ředitelem  Vojenského výzkumného ústavu v Brně Bohuslavem Šafářem. Vřele  doporučuji  všem, kteří  mají  o spojitosti Putina  a  Salisbury  naprosto  jasno si ten text přečíst  celý.  Dovolím si  přetisknout  malý, nicméně  důležitý  výsek:

„Nemám povědomost, že by se někde u nás jakékoliv otravné látky ve větším množství vyráběly. Pokud se vyrobí malé množství, je to jen pro výzkumné účely,“ uvedl Šafář.

Malé množství otravných látek vyrábí i jeho ústav, ale má k tomu schválení Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW). Výroba je pouze pro výzkumné účely. Řádově jde o gramy, takže podle Šafáře nejde o výrobu, ale spíše „laboratorní přípravu malého množství“, kvůli otestování jejich vlastností.

Jinými slovy, je  to přesně  ta  jedna  ze  dvou možností,  které  jsem identifikoval  jako  možný  zdroj prekurzorů pro  analýzy v Port  Downu  a  laboratořích OPCW!  Speciální chemické  zařízení  Armády  ČR  to zjevně umí také. Kdo je  další a kolik jich je?  Jaký  je přehled  o  jejich produkci  a užití?!

Pro Alexandry Tomského a Mitrofanova   a spoustu podobných- nepodstatné  prkotiny, banality a  snad  dokonce  hysterické  blbiny!

Pro  profesora  Hořejšího, vlka  a  další – osudové  otázky.  Osudové v pravém  slova  smyslu!  Už  jsme  vyhostili  masově  ruské  diplomaty.    Rusko je ocejchováno   za  univerzálního zloducha.  Británie  si dokonce dovolila  dát  nukleární  supervelmoci /snad nikdo nepochybuje o tom, že  co se týče  jaderného zničujícího  potenciálu tuhle  kvalifikaci  Rusko má/ naprosto a  záměrně  nepřístojné ultimátum. O kterém  všichni předem věděli, že  BUDE ODMÍTNUTO!  Velmoc s pistolí u hlavy  jednat nebude, přestala by být  velmocí! Přesně  tuhle situaci   ovšem někdo  chtěl navodit!  Kdo a proč?!

V okamžiku, kdy  jsem to  zjistil, mi  naskočila  husí  kůže  typu  velmi  hrubý  šmirglpapír. Ta  asociace  byla  jasná -ultimátum  Rakouska  -Uherska  Srbsku!  Následovala  celá  serie  silných  prohlášení  všech tehdejších  evropských  velmocí. Jedno  svalnatější  než  druhé. Od kterých už  nešlo couvnout…  Jak to skončilo  všichni víme!

Ta  podobnost s  tehdejší  situací  je neuvěřitelná!!!  To  musí  dojít  každému. Každému, kdo se zamýšlí  nad  tím  ohňostrojem  v  ruské  prachárně, co už  nějaký  čas pořádáme. My  všichni!  A nyní  jsme, pro  větší  gaudium,  přihodili  do  ohně  další polena! Aby ten mejdan měl  potřebné  grády!

Mimochodem -v  titulku  píši o  čtyřlístku a zatím  jsme se bavili pouze  o trojlístku Tomský, Mitrofanov, profesor  Hořejší.  Kdo je ten  čtvrtý? Václav Žák!!!

Napsal naprosto  skvělý  a  excelentní  článek o  případu Skripal. Nečetl jsem  nic  lepšího a klidně  si přiznám, že  na takovýhle  text   nedosáhnu. Obrovsky  doporučuji!

Ale zpět k mejdanu v  prachárně.  Ani nás nenapadne   abychom si  vzali poučení  z  toho, co  všechno  se  nám „povedlo“  od  nástupu  Billa  Clintona  do  Bílého domu a za  všech jeho  následníků!

Ten  výčet  by  vyděsil  i  Drákulu,  kdyby  se  zajímal o současnou politiku.  A  to   se původně jmenoval  Vlad  III.  řečený  Napichovaač, protože  měl neskonalou zálibu v  napichování  lidí na  špičatý kůl   Ale on dokázal  děsit a uvést ve zmatek  jen  Transilvánii.My půlku světa.

Naše  bilance od  roku 1992 je  katastrofální:

-rozbití  Jugoslávie

-vznik  nekontrolovatelných muslimských  enkláv  v Evropě -Kosovo, Bosna

-arabské  jaro a  rozpad  stabilizujících   navíc  sekularisticko  islámistických   režimů

– totální  destabilizace  Blízkého východu díky  druhé  Irácké  válce

-rozvrácení  Sýrie

-rozvrácení  Iráku

-rozvrácení Libye

-nástup  nejextrémnější  formy  islamitického tmářství, které  zaplnilo námi vytvořené mocenské  vakuum

-vznik  Islámského s tátu a jeho  rozšíření do prostoru

-vznik  husté sítě  fanatických  islamistických teroristů v  Evropě

-11. září

-následné  výrazné omezení  svobody  vlastních občanů  kvůli boji s  terorismem

-migrační tsunami

-zmatení pojmů  patvary  typu  Willkommenskultur se  všemi trvalými  důsledky  pro  evropské demokracie

-rozvrácení  západních  ekonomik krizí 2008/09 s  obrovským nárůstem zadlužení

-ztráta  dříve  neotřesitelného prioritního postavení ve  světové  ekonomice ve prospěch dříve okrajových rozvojových ekonomik

-dezizolace  iránského fanatického teokratického režimu a  jeho znovuetablování  na  mezinárodní scéně a to rovnou  do pozice  regionální  mocnosti

-přesunutí  centra  světových událostí a rozhodování z atlantického do pacifického prostoru

-rostoucí množství lokálních  válek, na jejichž  průběh a už  vůbec ne ukončení  nemá  Západ  vliv a naopak  stává se jednou  z válčících stran a  to v zájmu tamní regionální  mocnosti

Kdyby  nic jiného, pak už tenhle  krátký  přehled  by nás  měl  varovat před  jakoukoli  unáhleností!!!  A  opravňuje  požadovat tvrdé  důkazy  a neprůstřelná  fakta.  Než  vypukne  konflikt,  proti kterému  všechny  předchozí  byli  jen skautským  táboráčkem!

Troufnu  si  napsat, že s  jednou  jedinou  výjimkou  v  celé historii lidstva  nebylo  volání po  důkazech a faktech oprávněnější  než  nyní!  Tou výjimkou, kterou si  snad  pan Tomský  pamatuje a  Mitrofanov o ní , doufejme, alespoň slyšel, byla  kubánské  krize. Tehdy  důkazy  byly! Neprůstřelné!  Je to už  skoro  60 let. Soudím, že  bychom, v zájmu vlastního přežití  měli požadovat totéž, co požadoval svět tenkrát! Zatím se lodě    stále  ještě  dnes mohou otočit!

Za sebe  si  dovolím  profesoru  Václavu Hořejšímu i  Václavu Žákovi poděkovat.  Jednak  jde o představitele  oficiálního světa  se  skvělým renomé a  nikoli no name  z alternativy, ale především  kladou  nejen  sobě, ale  všem  potřebné a nutné  otázky.  Které  by  si  měli  položit  a  následně odpovědi od kompetentních míst požadovat i Alexander Tomský a  Alexandr Mitrofanov.  Marně  pátrám,  proč  oba  Václavové to  vidí jinak  než  oba  Sašové..  Jestlivá  ono to nebude tím,  že  ti první dva  jsou  absolventi  tvrdých  věd.  Jak  řečeno,  prof.Hořejší  je  chemik, s  následnou imunologickou specializací a  Václav  Žák, pokud  si dobře  vzpomínám, je vzděláním  kybernetik, což  za našich studií  byla  technická šlechta…..

Inu přestávám se divit.  Někdo je  odchován  tím, co  lze ověřit a zdokumentovat, takže  je  zvyklý se  ptát a ověřovat protože pro něj platí například:

Zákon zachování hmoty

Zákon zachování energie

Zákon stálých poměrů slučovacích

Zákon  Daltonův

Zákon Gay-Lussacův

Avogadrův zákon

Jinému,  s jiným vzděláním,   stačí   prohlášení  cizího státu. Bez  důkazů.  Ty nejsou třeba, protože  je  to spojenec!  A je proti  bontonu se  spojence, zejména je -li  větší, se na cokoli dotazovat.  Ačkoli  máme  za posledních  mnoho let  všechny  důvody  postupovat  u spojenců  podle hesla  důvěřovat,ale prověřovat.  Viz Račak, viz  Irák, viz Libye.

Ale  prý  bychom si zadali,  kdyby jsme  uvažovali  vlastní  hlavou. Spojenec je  spojenec!!! Ostatně, předevčírem  to  říkal v parlamentu  i  Paul Ryan. A hned potom jsem viděl  televizní  šot  z Afrinu. Mluvil o tom, že  naši spojenci  proti  islámskému  státu  -Kurdové, byli  ponecháni na pospas Turkům…

Když  už  Alexandr  Mitrofanov použil ty  Tarkovského verše  o osudu  a bláznovi s břitvou, konstatuji,  že tohle  sedí! Bezezbytku, jen v  úplně jiném kontextu než  si myslí  on.  Tou  břitvou  mává úplně  někdo jiný a  je atomová!

 

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.