Co netušíte o migrační vlně, která stojí přede dveřmi…. DOPLNĚNO!!!!


 

Problém   migrace a migrantů  ani zdaleka  není  vyřešen. A je příliš  vážný na  to,  aby  se kolem něj  a těch, kdo  na straně  prosazování  oprávněných zájmů  České republiky jednají a já potvrzuji,  že  jde o zájem ultimativní, mlčelo nebo  jen šermovalo  jalovými pojmy. Platí jen  notoricky  známé  biblické  – říkej ano ano, ne ne a  v konci – po ovoci poznáte  je.

A začátkem května  se  událo, ohledně   dalšího migračního vývoje  cosi, o  čem v podstatě,  až  na  výjimku Parlamentních listů,  nebylo v českém /ale nejspíš  ani slovenském/ politicko mediálním prostoru  referováno  vůbec  nebo  jen  velmi nedostatečně.  Něco, co je  konkrétním  výstupem o tom, co nás  v  blízkém  budoucnu  s  příchodem  dalších  migrantů do Evropy čeká, rovnou dodávám – bohužel ještě  v tom lepším případě. A  především –  jak přímo nebo nepřímo v  této kruciální záležitosti národního zájmu prokazatelně  jednají  konkrétní  figury  naší politické scény  a  tedy zejména  pánové Babiš a Zeman, které  podstatná  část veřejnosti  chápe  jako ty, kteří  k nám migranty  nepustí.

K  navození  výchozí situace  si  dovolím  ocitovat, z už  zmíněných PL   zásadní část jejich  článku

Afričané do Evropy, podepsal Babišův ministr v Africe. Maďarsko: Tohle změní populaci Evropy, nepodepisujeme

Ve středu 2. května se v marockém městě Marakéši uskutečnila 5. ministerská konference euro-afrického dialogu o migraci a rozvoji, který je označován jako Rabatský proces. ČR na jednání zastupoval ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar (ANO). Po jednání Ministerstvo vnitra veřejnosti prezentovalo jen to, že česká strana podpořila opatření proti migraci v místě počátku migračních toků. Včetně finančních příspěvků na budování hraničních kontrol v Africe. ParlamentnímListům.cz se však podařilo získat celý dokument, který ministr v Marakéši jménem ČR podepsal. Oficiálně se jmenuje Marakéšská politická deklarace a obsahuje i akční plán na léta 2018 až 2020.

V deklaraci se sice hovoří rovněž o prevenci a boji proti nelegální migraci a pašování lidí. Ovšem bez přijetí konkrétních závazků nebo opatření proti těmto jevům. Naopak na celkem šesti z osmi stran textu je vzletnými diplomatickými frázemi vyjadřována podpora legální migraci z Afriky do Evropy. Podle politického prohlášení účastníci konference dokonce považují migraci za jeden ze zdrojů ekonomického rozvoje a růstu. Účastníci konference – s výjimkou Maďarska – v prohlášení vyjadřují podporu dokumentu Agenda pro udržitelný rozvoj 2030, který byl vypracován na půdě OSN v rámci Úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR). Podle usnesení Valného shromáždění OSN o Agendě 2030 je nyní na půdě UNHCR připravován Globální kompakt pro migraci. Zatím se o něm jedná na diplomatické úrovni a bez kontroly národních parlamentů. Oficiálně byl měl být předložen k podpisu členským státům OSN na Valném shromáždění v září 2018.

Podstatou Globálního kompaktu o migraci je nahrazení nelegální migrace přes hranice migrací legální. Smluvní strany by se v Kompaktu měly zavázat k tomu, že odbourají překážky bránící v migraci nejen uprchlíkům postiženým válkou nebo politicky pronásledovaným, ale i ekonomickým migrantům. Tedy těm, co se pouze přesouvají „za lepším“ do vyspělých zemí s rozvinutými systémy sociálního zabezpečení. Podle informací, které z jednání o Kompaktu unikly, by se signatářské státy v podstatě měly vzdát ochrany vlastních hranic a státní kontroly migrace ve prospěch UNHCR a nevládních neziskových organizací, které se zabývají migrací.

Jejich „pozitivní“ úlohu vyzdvihuje i dokument podepsaný v Marakéši ministrem Metnarem. V prohlášení se kromě toho uvádí, že na tvorbě právních předpisů týkajících se migrace by se kromě státních orgánů měly účastnit i organizace sdružující a zastupující samotné migranty a uprchlíky.

Dokument se zabývá více ochranou práv migrantů než bojem proti migraci. Ochraně migrantů a uprchlíků je dokonce věnována zvláštní část dokumentu. Státy jsou v ní vyzývány, aby se buď připojily, nebo řádně dodržovaly Ženevskou úmluvu o právním postavení uprchlíků. Zvláštní důraz je v prohlášení kladen na to, aby státy upustily od právního postihování nelegálního vstupu do země..

…maďarský ministr zahraničních věcí Peter Szijjártó konstatoval. „Rabatský proces se odklonil od své původní cesty. Původním cílem procesu v Rabatu bylo zastavit tok migrantů z Afriky do Evropy prostřednictvím rozumného využívání evropských prostředků. Nyní projednávané dokumenty této organizace se naopak snaží dále inspirovat k migraci a vytvořit nové migrační cesty. Namísto soustředění se na to, jak migraci zcela zastavit“, prohlásil v Marakéši ministr Szijjártó, kterého citoval informační server maďarského časopisu Figyelö.

Maďarský ministr odmítl novou politickou deklaraci i akční plán na další dva roky podepsat s tím, že oba dokumenty „odporují zájmům Maďarska i Evropy“.

. „Evropská komise a vysoká představitelka EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku vytyčením této pozice, která nikdy nebyla řádně schválena ani v Evropské radě ani v Radě ministrů, ukázala, že se vzdala zájmů svých občanů a ignoruje bezpečnostní rizika migrace,“ varoval Szijjártó. Ve vyjádření, v němž zdůvodnil odmítnutí podpisu dokumentu, uvedl, že jde o postoj celé maďarské vlády, který byl schválen i příslušnými orgány Parlamentu. „Nebudeme spoluviníkem a budeme pevně kritizovat evropský záměr změnit složení populace kontinentu,“ řekl Szijjártó.

Tolik výběr  z onoho článku na  PL. Zájemci si ho snadno  dočtou celý.  Pro mne  je  zásadní, že v textu  jsou  i  faksimile   dokumentů přijatých v  Marakéši. Bohužel jen v  angličtině. Jinak  bych  nepřebíral  z PL, ale  udělal  svůj  vlastní rozbor a nepochybně  bych  našel  ještě  zajímavější  kousky.

ČR a  její zájmy  reprezentoval  v Maroku  ministr  vnitra v  demisi  Metnar. Podepsal, na rozdíl od svého maďarského kolegy,  bez  mrknutí oka.  Neumím si představit, že  by  tak  učinil jen   ze  svého osobního rozhodnutí,  či svévolně, , bez  stanoviska  vlády  jako celku a premiera osobně! Takovéhle  podpisy  mají vždycky  oporu  ve vládním schválení not pro  jednajícího českého zástupce.

Kupodivu  česká politická  scéna  je v  naprostém klidu. Ačkoli jinak  Babišovi a  jeho ministerskému komparsu  vyčítá v podstatě  jakékoli  personální nebo  organizační rozhodnutí s  tím, že v  demisi  má  jen právo ve  vládních úřadech  svítit a  topit. A  takovýhle razantní  závazek  resp.  jeho přípravu za  stát,  je ponechán bez sebemenšího povšimnutí??? A  to jak politických stran, tak prezidenta?  Nechápu, nechápu  a zase nechápu!

Možná, že  by někdo namítl, že  jim to  bouři posledních  dnů mohlo  uniknout..Ten novičok všechno zastínil,   no je to zkrátka prevít…  Byla  by to,  neuvěřitelně  trapná  výmluva  i kdyby to byla pravda. Jenže  není!!!! Dal jsem si práci, jestli  naše  partaje  o  dění posledním kolem migrantů  vědí nebo nikoli.  Opět platilo – kdo hledá, najde. A  znovu na Parlamentních listech. Jakkoli jim je  spíláno a já  sám mám  leckdy opravdu potíž  s jejich  postoji, musím ocenit široký  názorový a  informační záběr, s kterým pracují.  Ale  nyní k tomu, co  jsem na nich vykutal.  To pro ty, kteří by  si mysleli,  že  čeští politikáři nemohli možná nic  vědět…. Věc  totiž  čerstvě pojednával a hlasoval o ní  Evropský parlament.  Kde, až na Okamuru, jsou  rozhodující  české partaje s e svými europoslanci.

Hlasováním v  Europarlamentu, Marokem, tamní  konferencí se zabýval  v rozhovoru  pro PL  lidovecký  europoslanec  Zdechovský:

Zdechovský: Babiš hraje své hry. Vyjednává s EU, a proto souhlasí s migrací. Varuji, toto se chystá

i z něj si  dovolím přetisknout  to nejpodstatnější:

Při schvalování Usnesení Evropského parlamentu k pokroku v iniciativě globálních paktů OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a o uprchlících jste jako jeden z pouhých sedmi českých europoslanců hlasoval proti. Jaké důvody vás k tomu vedly?

Tím hlavním důvodem, proč jsem hlasoval proti, bylo to, že uvedená deklarace je příliš zaměřená na podporu samotné migrace, a ne na způsoby řešení tohoto problému. Podle mě je tento návrh absolutně nepřijatelný ….

A ještě  přidám mimořádně zajímavou tabulku z  článku,  která popisuje, jak hlasovali  čeští  europoslanci ohledně

Pokroku v iniciativě  globálních  paktů OSN, řízené  migraci a  o uprchlících 

Pro mne  je  vrcholem absurdity,  když  český  postoj  zachraňují  lidovci a ODS…

Tristní pohled -Kalouskové  v  jednom šiku PRO, socani jako by  v EP  parlamentu  radši nebyli  a  všichni z  ANO šéfe, současní i bývalí – jednomyslně PRO!!!!! Komunardi  se  radši  většinově  ani nedostavili!!!  S  výjimkou  Kalousků jde o  strany  budoucí  vládní většiny.

Z nichž  zejména  Babiš  a  Filip se před parlamentními  volbami pojímali,  jak  oni  jsou proti  té migraci a  že  nikdy nedovolí…..

Skutek  zoufale utek!  Tam  kde se  nyní  skutečně jedná o budoucí  formě  migračního  tažení!!!!

Kdybyste  se náhodou ptali po důvodech, proč  Babiš  dělá  z českého občana  a zejména  svého voliče  dokonalého idiota, pak  europoslanec  Zdechovský  nabízí toto vysvětlení:

Stejným směrem míří i politická deklarace a akční plán Euro-afrického dialogu o migraci a rozvoji pro roky 2018–2020, který jménem České republiky ve středu podepsal v Marakéši ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar. Tento dokument v mnoha bodech vyjadřuje podporu legální migraci Afričanů do Evropské unie. Co si o tomto kroku českého ministra myslíte a neměl se zachovat podobně jako maďarský ministr vnitra, který jako jediný deklaraci nepodepsal?

Podle mě se český ministr měl zachovat stejně. To jsou právě ty detaily, které musí člověk znát v momentě, kdy se projednávají otázky migrace. Bohužel pan ministr si ty detaily asi nepřečetl nebo si je nespojil, a proto to podepsal. Myslím, že jeho stanovisko je poměrně naivní. Nedokážu si to vysvětlit ničím jiným než tím, že Andrej Babiš nejspíše přehodnocuje svoje stanovisko k migraci s tím, že neustále potřebuje lidi do různých svých provozů. Nikdo mu za třináct a půl tisíce hrubého dnes nechce v těch provozech pracovat, a tak hledá nové pracovníky. Protože si opravdu nedokážu představit jiný důvod, proč by se někdo k něčemu takovému přihlásil. Jsem přesvědčen, že to měla Česká republika společně s Maďarskem odmítnout.

Když už jste premiéra v demisi Andreje Babiše zmínil, tak se zeptám, čím si vysvětlujete skutečnost, že on sám v duchu většinového mínění českých občanů vystupuje proti té podobě migrace, které jsme v Evropě už tři roky svědky, ale ministr vnitra jeho vlády jde de facto proti jím prezentovanému postoji?

Myslím, že Andrej Babiš hraje svoje hry. To už jsme pochopili i při různých jiných příležitostech, kdy Andrej Babiš deklaroval nějaký postoj a pak, když ten postoj šel proti jeho firmám, tak ho změnil. V současné době si třeba Andrej Babiš vyjednává nějaké podmínky v zemědělství. A nejspíše zjistil, že by ten postoj nemusel být výhodný pro firmy, které má v současné době uložené ve svěřeneckém fondu, a proto se to podepsalo. Opravdu žádný jiný reálný důvod pro podepsání tohoto dokumentu nemůžu najít. Myslím si, že česká vláda v tomhle skutečně nerespektovala dřívější ustanovení a doporučení českých expertů v této věci. V těch detailech, které tam jsou, a především těch, které se týkají migrační krize, česká vláda v žádném případě neměla na to odvolávání se na dokumenty OSN přistoupit. Buďto měla trvat na jejich vyjmutí, nebo tu deklaraci měla podobně jako ministr zahraničí Maďarska nepodepsat.

Za  sebe  dodávám, že  bych  to možná  v detailu  formuloval maloučko jinak,  ale  v  součtu  za mne  trefa  doprostřed  terče!

Ale nejvíc  se těším na  situaci, až  Babišovi  dojde,  že má problém a provede  další ze svých bleskových názorových veletočů. Pak nám  buď  sdělí,  že

1- Metnar jednal naprosto svévolně a  bez jeho vědomí

nebo

2- že  všechno je  ok, není se  čeho bát a jde o hrubou  dezinformaci jeho  nepřátel a  mafiánů, kteří ho chtějí potopit

Chci se zeptat  svého oblíbeného Pepy  Koblihy a Máni Koblihové  – jak  jste  spokojeni s výkonem Andreje  Babiše  v  této  kauze  s  budoucími velkými důsledky???  A  těch, co  mi dávali  kapky  ohledně  Babiše, že  jsem si na něj neprávem zasedl –  jak se  vám nyní  jeví  ANO šéf  jako hráz proti  migraci??? Musíte  vrnět  spokojeností, předpokládal  bych….

A  co hradní podivuhodné  mlčení  prezidenta?  Že  by  ho  šéf  jeho zahraničně politického odboru a zkušený  diplomat  Jindrák,  jeho nepostradatelný  kancléř Mynář  či takový   hradní mluvka,  vystupující  nejméně jako viceprezident,  neinformovali  nebo  snad, že  by jim takováhle  důležitá věc unikla a Miloš  si ji sám nenašel???  Jistě  uznáte, že  to by bylo  opravdu velmi na pováženou!   Ale tohle  nezkoumám, jde v kontextu o nepodstatný detail.

Záleží  mi na jiné, se Zemanem  přímo související  danosti,  které,  s  jednáním v  Maroku a trpným a  trapným postojem  českého ministra  vnitra v demisi, mají přímou souvislost.

– zdaleka  nejen já  si myslím, že  Metnara  na pozici ministra  vnitra  vnutil Babišovi Zeman, Stejně  jako  premierského  kancléře  Augustina. Aby měl nad  Babišem a děním ve  vládě  přímou kontrolu.  Ostatně  Sabina  Slonková v  tomto  směru, co se Metnara  týče,  píše  velmi jednoznačně.

Ani omylem mne  nenapadne,  abych tvrdil,  že Metnar  byl  instruován  Hradem  jak   v Maroku  nadšeně  souhlasit s tím, co  maďarský ministr  vnitra, v  souladu se  zdravým rozumem – odmítl!  Nic  takového bych Zemanovi  nikdy  nepřisoudil, protože  by  se jednalo o holý  nesmysl. Jde o něco  úplně jiného  – je-li Metnar  Zemanovým člověkem a jeho nominantem,  pak  nese plnou a naprostou  zodpovědnost  za jeho kroky!!!!

Zemanisté  se nepochybně  okamžitě  otočí na onom mém je-li Metnar… Přirozeně,  tvrdý  důkaz, kromě  oněch nalinkovaných informací  od Slonkové  nemám. Nemůže  jej mít  nikdo.    Jen ten, kdo  případně  byl při  Zemanových  rozmluvách s  Babišem. Nicméně jde tzv. pravděpodobnost, hraničící s jistotou…

Předpokládám, že pro  pravověrné zemanisty  pořád  málo. Nevadí.. Takže  mám  něco dalšího, co nelze  zpochybnit

– Zemanova prohlášení o tom, že  jen a jen  Babiš  bude pověřen  sestavováním  vlády a nikdo jiný. Děj se  co děj, což nepopřete!  Tedy jeho  opakovatelný bianco šek pro  jediného člověka, kterého prezident  vidí jako premiera.  Tudíž  se  všemi doložitelnými minulými a  ještě  nedoložitelnými, protože  BUDOUCÍMI,  hříchy dotyčného.

Je  to Miloš  Zeman, který  téhle  doslova  do písmene  vnucuje  Babiše  jako ministerského předsedu. Bez ohledu  na to, co provádí a bude provádět. Tímto  aktem je  tedy  neodvolatelně  Miloš  Zeman  zodpovědný  za  to, co  podniká  nebo bude podnikat  Babišova  vláda. Včetně  jejích  výstupů a závazků  v migrační politice. Nežijeme  v prezidentském systému. Moc  vykonává  vláda a  nechává  si svá rozhodnutí  – některá ,  schvalovat parlamentem.   Zeman NEMUŽE  na rozhodnutí  vlády  ani ministrů  NIC  ZMĚNIT.  Může  jen a  jen post morte  řečnit, když se mu  nebudou líbit.  a  to je  všechno.  Z mého hlediska je odpovědný za instalaci  Metnara a zejména  Babiše. Tedy  také za  to, co  provádějí  nyní i v budoucnu. Tudíž  i za podpisy  v Maroku.

Tohle  je  Miloš  Zeman a jeho konkrétní záchrana  ČR  před  migrací!  Žádná moje posedlost Zemanem!!! Jen  klasické popsání  akce a  reakce nebo chcete  li principu  – příčina/následek.

Opakovaně  jsem na Kose před přesně  tímhle  varoval!  Rodině Koblihových  marně  vysvětloval,  že  Andrej Babiš  bude hájit  jen  svoje  byznys  zájmy a ty  jsou  jednoznačně  spojeny  s globalizací  a  poskakováním podle  toho, jak Brusel  a velcí kluci a velké  holky  v Berlíně  a Paříži pískají.  Jako  žádný  český politik před  Andrejem.  Ve všech  sporných otázkách…

Podobně  bylo  varováno  před  Zemanem, že mu jde jen a pouze  o Miloše Zemana  a jeho osobní  úzký  zájem. Chtěl  být za každou cenu  zvolen podruhé na Hrad. K tomu potřeboval  hlasy  voličů  ANO. Aby je získal, dal onu  už  zmíněnou  bianco směnku na premierování Babišovi . Bez  jakéhokoli  sebemenšího náznaku  tzv. vyplňovacího práva směnečného.  Které u  bianco platebních dokumentů specifikuje  kdo, co,  jak  může  na  směnku dopsat  v případě jejího  použití.  Ve slušných společnostech a  bankách  je ono vyplňovací právo směnečné naprosto  železně nepostradatelným  doplňkem každé takové směnky. Jenže  česká politika už  dávno není o slušnosti. A to ani v případě, že nám jde o krk. A  přesně  tak je  tomu v migrační  otázce!!!!  

Marakeš  už  za nás  Metnar podepsal….  Já za  to nemohu. Nevolil jsem Babiše, nejmenoval  ho za ministra  ani netlačil na  jeho jmenování a  už  vůbec  nedal  Babišovi  věčný  dekret na sestavování  vlády!

Před  čtyřmi dny  jsem zveřejnil  článek Koho zajímá pravda o novičoku? Nikoho! 

kde jsem si  dovolil popsat českou  scénu ohledně jejího, doslova  hysterického  vztahu k  novičoku,  zejména pak  v  souvislosti se  slepou tzv. „věrností ke  spojencům“, ale zejména  důvody, které vedou   k vstřícnosti  až  servilního typu, ze  strany  Babiše, ale  i tomto proč  Zeman v  té záležitosti jednal jak jednal. Proč  zadal úkol tajným službám a  následně zveřejnil, co se  od nich dozvěděl.

Jako vždycky,  když  píši  o obou hlavních mocenských  figurách  současné  české politické scény,  následovala  bouřlivá  reakce. Veřejná i neveřejná.  Opět  mne   klasifikovali někteří   jako  jedince  posedlého nenávistí k   Zemanovi  s Babišem. Jež  si na  ně  zasedl a nechal na nich  nit  dobrou, ačkoli  oni….. no zkrátka by se pro nás  rozkrájeli! Jak jinak…

Takže  jsem se těch, co  měli touhu se do mne takto trefit,  optal, co jako konkrétního  udělali  ti  dva  pánové pro tuto zemi.  Prokazatelně. Nejčastější odpověď  byla, že  se postavili  proti přílivu  migrantů do země. Následovala můj dotaz  po konkrétních skutcích, kterými by  bylo možno toto tvrzení doložit.   Odpovědí bylo  mlčení. Dnes  jsem si odpověděl sám. Doložitelně  a nezpochybnitelně. Z veřejně  dostupných zdrojů,  ze  Zemanovi  velmi nakloněných a k Babišovi neutrálních  Parlamentních listů….

Takže  se opět  těším na poštu a další projevy  toho, že  jsem  posedlý Babišem a Zemanem a že  oni jsou sloupové, chránící  nás  připrchlickou  záplavou….

 

Dodatek ze čtvrtečního rána:

Právě  jsem se  vrátil z nákupu a  koukám na  monitor  tisku…  Andrej nezklamal!!!  Opět předvedl ukázkový  názorový  veletoč. Přesně jak jsem předpokládal!  Dovolím si  ocitovat kousek toho  , co o věci napsal na  svém Facebooku:

„Rád bych se vyjádřil k dezinformacím, které běhají po Facebooku, že jsme snad podepsali nějakou „dohodu o přijímání uprchlíků“.

Je to absolutní nesmysl.

Strašně rád bych vás všechny ubezpečil, že jsme skutečně žádnou deklaraci, kde bychom vítali nelegální migranty, nepodepsali. Myslíte, že jsem zešílel? ??

Co jsme tedy podepsali? No, podle mě dobrou věc. Marrakešskou politickou deklaraci a Marrakešský akční plán do roku 2020. Jedná se, POZOR, o právně nezávazné politické dokumenty, které, přestože obsahují části o legální migraci a uprchlictví, neznamenají pro Českou republiku přijetí žádných závazků v přijímání migrantů. Pro nás ne.

 Pro jistotu  si dovolím  zopakovat  slova  maďarského ministra  vnitra, který , na  rozdíl od  Metnara  dokument  odmítl signovat:

. „Evropská komise a vysoká představitelka EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku vytyčením této pozice, která nikdy nebyla řádně schválena ani v Evropské radě ani v Radě ministrů, ukázala, že se vzdala zájmů svých občanů a ignoruje bezpečnostní rizika migrace,“  Ve vyjádření, v němž zdůvodnil odmítnutí podpisu dokumentu, uvedl, že jde o postoj celé maďarské vlády, který byl schválen i příslušnými orgány Parlamentu. „Nebudeme spoluviníkem a budeme pevně kritizovat evropský záměr změnit složení populace kontinentu,“ řekl Szijjártó.

Úsudek si udělejte  sami.

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.