Zeman a soudy


Vím, že  komentovat  v  sobotu něco, co se stalo v  úterý nebo ve středu nemá  valný  smysl,protože  už  jste  to bud  četli a udělali si svůj názor nebo  jste to pominuli a  pak je otázka, proč  se k tomu  nyní  vracet… Jenže  jinak mi to nevyšlo. Seriál o CEFC mi zabral  spoustu  času – řádově  týden na dokumentaci,  abych sehnal co možná nejvíce relevantních podkladů a  pak  vlastní  psaní, protože  samo se to nenaklepe a čas  je natažen o to, že  neustále  lítáte mezi rozepsaným textem a podklady. Ale  tím  vás  nehodlám zatěžovat, to je můj problém. Jen vysvětluji, proč  nešlo na  Kose na  některé  věci reagovat dříve. Nicméně jde o  natolik závažné   záležitosti, že  je  nemohu přejít  mlčením a  bez komentáře. Konkrétně  mám na  mysli zejména rozhodnutí Nejvyššího soudu ohledně  kauzy Peroutka

Přiznávám, že  jsem na ten verdikt  čekal  velmi  napjatě  a  vyčítán NSS, že  na  rozhodnutí v téhle, pro laika  jasné a jednoduché  věci, potřeboval  tolik času.  Tuším, že  přes rok a půl!!!

Případ  popisovat nebudu. Jen hlavní  momenty i když  věřím, že  si všichni  ještě  dobře pamatujete, oč  kráčí.

Zkrátka  Zeman se chtěl  zase jednou  blýsknout  tím, jaký  je originální   „myslitel“  a jakou  má  skvělou  paměť a tak dokonce na mezinárodním  foru  se nechal slyšet, že  intelektuální  elity  selhávají  a jako příklad  uvedl  dobu před  II. ww kdy  se prý  i význační  intelektuálové  typu  Ferdinanda  Peroutky  skláněli  před  nacismem a  byli  jím  fascinováni – ale lepší bude Zemana  přímo citovat:

„Jeden z největších českých novinářů Ferdinand Peroutka uveřejnil v prestižním časopise Přítomnost článek s titulkem Hitler je gentleman. Tentýž novinář po mnichovské dohodě napsal: Nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky,“ pronesl Zeman v lednu 2015 na konferenci Let My People Live.

Článek  Hitler  je gentleman, který podle Zemana  měl vyjít  v Peroutkou  řízené  Přítomnosti. Dokonce vlevo dole. Nevyšel. Nikdy nevyšel.  Dodnes jej  nikdo nedokázal najít a  to  ani  přes  odměnu  100 000 Kč, kterou  na něj  Zeman vypsal….

Zemana  okamžitě  tehdy  zažalovala vnučka  Ferdinanda  Peroutky paní Terezie  Kaslová. S  jednoduchou argumentací  -její  děd, takto  ikona  českého kritického žurnalismu,  článek  nenapsal, neexistuje a  tedy  jde o lež, poškození  jména jak  Ferdinanda  Peroutky, tak jeho  rodiny a protože  informace o článku je  lživá,  je  vylhaný  i následný kontext.

Je  to pro mne  logicky  stejné,  jako kdyby o mojí osobě  někdo prohlásil v kontextu, že  když  píši  o bohuželprezidentovi, jsem jím fascinován a  tudíž  vlastně jeho fanda. Nebo si  snad  místní zemanovská  klaka, která nepochybně  souhlasí  s viděním události  pohledem svého svatého  myslí,  že  já / jako Peroutka v  Hitlerovi/ s e já vidím  v Zemanovi?

V  prvoinstančním soudním  řízení  byla  tato  argumentace plně  akceptována. Zeman byl tedy, v mém výkladu  verdiktu  seznán lhářem, se všemi dopady.  Následovalo  odvolání k Městskému soudu a  ten  rozsudek, s  výjimkou  neexistence  samotného článku  naprosto nepochopitelně  obrátil.Zohlednil prý jiné Peroutkovy  texty!  Za které  Němci poslali Peroutku následně  do koncentráku!  Přesto nařídil Hradu, aby  se  alespoň ohledně  neexistujícího  Hitlera  gentlemana omluvil. Což  Hrad nejdříve  slíbil a  následně  neudělal. Proč  by  také, když  a opět  budu  citovat Zemana

„Víte, když jsem tento článek na vlastní oči četl, nemohu připustit, že tento článek neexistuje,“

Kafkárna  non plus  ultra!  Nebo  spíš  vzteklé  dupání  nožičkou  rozmazleného dvouletého fracka, který si chce  vynutit  ještě  jedno svezení na kolotoči!  Ale tady  šlo  o vynucení  si něčeho  závažnějšího -ony  už  tak nějak  byly   na  sice  dalekém, ale přesto- obzoru prezidentské  volby   a jaksi se do nich nehodila omluva   a přiznání,  že  Zeman  nemluvil pravdu. Takže  žádná omluva. Paní Kaslová si to nenechala  líbit a požádala  o provedení exekuce, kterou  chtěla  Hrad  k omluvě  donutit.

Kancelář ale podala návrh na odložení exekuce, čemuž soudce Nejvyššího soudu Pavel Pavlík v rekordním čase vyhověl!!! Hrad se tak nemusel omlouvat, protože omluva a exekuce by kanceláři podle soudu způsobila závažnou újmu. Odklad platil do doby, než Nejvyšší soud definitivně rozhodne o dovoláních kanceláře a Kaslové. A  to nemluvím o jednoduché logické konstrukci,  že  když někdo záměrně  prokazatelně nemluví pravdu, tak mu  odhalení této  skutečnosti, respektive  její potvrzení soudem žádnou újmu způsobit  nemůže. Měl mluvit pravdu. Jak prosté!

A ono rozhodování, jakkoli  jde z mého laického pohledu, o skutkově  právní trivialitu, trvalo řádově  2x  tak  dlouho, než  je  průměr  kauz  souzených před  NS. Porovnejte  to s  tím  bleskovým  aktem  soudce  NS  Pavlíka ohledně  pozastavení  exekuce!!!

I  slepému a hluchému muselo být  jasné,  že  soud  jde Zemanovi  těžce na  ruku a  verdikt před  prezidentskými volbami zkrátka  nedá. A   aby  to nebylo tak okaté, museli jsme  si na něj počkat celé  4 měsíce navíc. A to není  ještě  všechno – rozsudek, natož  jeho  znění nebyly dosud  oficiálně zveřejněny. Prý  až tehdy, až  bude obé doručeno stranám, takže  člověče  daňový poplatníku,  kterému tahle  země patří –  kušuj a nestrkej  čenich  do panských záležitostí!!!  Do těch  ti nic  není,  chce  se říci.  Jenže  v týdnu přeci  jen už  cosi konkrétního prosáklo. Není  toho  moc, ale…

Advokát  Terezie  Kaslové, František Vyskočil,  už  pro tisk  stačil uvolnit následující informace:

1-Nejvyšší soud (NS) vrátil spor o omluvu za výroky prezidenta Miloše Zemana na adresu novináře Ferdinanda Peroutky Obvodnímu soudu pro Prahu 1 k novému projednání.

2-Nejvyšší soud k závěru, že žaloba měla být vedena podle jiného zákona. Českou republiku neměla zastupovat Kancelář prezidenta republiky (KPR), ale nejspíš jedno z ministerstev

3-Podle Nejvyššího soudu byl problém v tom, že organizační složkou státu, která „zodpovídá za škodu způsobenou při výkonu státní správy“, není v tomto případě Kancelář prezidenta republiky. .

4-soud zároveň odmítl argument KPR, že prezident není odpovědný za své výroky. Odpovědný je a odpovědnost podle NS nese Česká republika, soud podle Vyskočila konstatoval, že odpovědný je a že když „prezident něco špatného říká, tak je za to zodpovědná Česká republika“.

Vedle  toho  Dr. Vyskočil konstatoval, že  je  překvapen  dvěma věcmi

– že rozhodování NS  trvalo tak  dlouho /a  já dodávám, zejména  když  nakonec  dospěl k tomu, k  čemu  dospěl/

– že  se  celá  kauza  vrací  na  samý  začátek  do prvoinstančního posuzování.

V obou případech s ním souhlasím. Každý  logicky uvažující  člověk  musí  zastávat názor, že  když už  to NS  tak dlouho trvalo,  měl  vydat konečný  verdikt, který by  celou věc  definitivně  rozsekl.

Jo, ještě  drobnost,  jestliže  je  prezident zodpovědný za  svoje  činy, nechápu, proč  je  ale  vlastně odpovědná  celá Česká republika!!! Tedy  například  i já….  Tohle  nepochopím!

To je  v  tomto případě ta  rubová  strana mince.

Ale  popišme  si tu lícovou.

Kdyby  NS  chtěl dát za pravdu  Hradu, byl by  to nepochybně  udělal. Nedal.  Ale zjevně nechtěl být  tím,  kdo dá  průchod  selskému rozumu a elementární  a pochopitelné  spravedlnosti a zejména  SLUŠNOSTI  a  Zemana  přibít  na  kříž, takže  to  poslal na formality  dolů. Jakkoli musí počítat s  tím, že  se mu to znovu dostane  na stůl.

Podle mne  zásadním  zvratem je,  že  NS  má za  to,  že prezident  JE  ODPOVĚDNÝ  za  své  činy  resp. výroky!  Že  omezil  jeho neodpovědnost pouze  na  neodpovědnost ústavněpolitickou a právní, pokud se tato dotýká ochrany  osobní sféry  prezidenta a/ nebo nerušeného výkonu  jeho funkce. Čímž  v  žádném případě, není  vyrábění  lží, svévolných pomluv a dehonestací kohokoli, dodávám já.   NS  také  dovodil,  že by  mohla  vzniknout z prezidentova  jednání  škoda a  újma,  kterou v takovém případě má nahradit  Česká  republika. Tedy daňový poplatník…Zemanisté nepochybně  budou  svému svatému  jeho fauly platit rádi. Já  nikoli a  to nejen Zemanovi, ale vůbec  nikomu! Pro lež pomluvu a urážku nemám pochopení a toleranci, bez ohledu, kdo se jich dopustí. Kalousek, Babiš, Zeman,  všechno  jedna  sorta. A  kdokoli jiný.

Podle  mne  průlom jako hrom.  Nejdu ovšem tak daleko, abych  si myslel, že  tohle  stanovisko NS, které  významně  právně  přistřihne  křídla  prezidentské  funkci  udělá nějaký  dojem na  někoho jako Zeman. I  v případě, že  spor s Terezií  Kaslovou nakonec prohraje. On   ví, že ty  škody  z  vlastního platit  tak jako tak  nebude a  že mu  jeho  fanklub  stejně  všechno odpustí. Takže  si pojede po svém prkně  dál. A případná  nálepka  odsouzeného  nepravdomluviče??  No a  co?  Stejně  už  nemůže  kandidovat!

Jenže  to  není  jediná Zemanova  nepříjemnost s  tuzemskými soudy  z poslední doby!

Pro něj ještě  daleko závažnější  verdikt vydal koncem dubna  Městský  soud  v Praze.  Jeho rozhodnutí  reaguje na skutečnost, že Miloš Zeman nepodepsal tři profesorské jmenovací dekrety.Týkalo se to také Ivana Ošťádala a Jiřího Fajta, kteří na prezidenta  podali  žalobu. Kterou  nyní soudy v  druhé  instanci  rozsekly. A  sice tak, že:

oba pánové prošli řádným procesem, který vyžadují příslušné předpisy. Proto podpis hlavy státu měl pouze formálně stvrdit, že byly splněny všechny náležitosti, tak jak je požaduje zákon o vysokých školách. Miloš Zeman to v těchto případech neučinil.

Takže  soud , opět  v souladu se  selským rozumem, potvrdil, že kvalitu kandidátů ověřují odborné hodnotící komise a vědecké rady vysokých škol. Jejich závěr by pak mělo respektovat ministerstvo školství.Právě ono podává prezidentovi republiky návrh na jmenování profesorů. Ten svým podpisem celý proces jen formálně završuje. Není tedy osobou, která by se ho měla aktivně účastnit a jednotlivé kandidáty hodnotit!

Konkrétně:

„Pokud řízení o jmenování profesorem proběhne řádně a v souladu se zákonem, nemůže již žádný orgán moci výkonné – tedy ministr školství, vláda ani prezident republiky – sám znovu posuzovat, zda kandidát podmínky pro jmenování profesorem splňuje. Tím by bylo nepřípustně zasaženo do autonomie vysokých škol a ústavně garantované svobody vědeckého bádání a umělecké tvorby,“ konstatoval senát soudkyně Viery Horčicové.

Nyní ho k pozitivnímu přístupu ke jmenování profesorů svým rozsudkem  vyzval soud.

Podle aktuálního rozhodnutí soudu může prezident učinit  závěr, že navrženého kandidáta nejmenuje profesorem, pokud dospěje k názoru, že uchazeč neprošel řádným procesem ke jmenování nebo že tento proces vykazoval vady, kvůli nimž mohl být nezákonný.

Což  v případě  navrhovatelů a  profesorských procedur  na  Karlově  universitě  lze  spolehlivě  vyloučit.

Prezident  respektive jeho právní  zástupci tedy neuspěli s  argumentací,  za výkon jeho pravomocí ho žádný jiný státní orgán nemůže volat k odpovědnosti.

Opět – stejná  logika  jako  ve  sporu u Peroutku – já  si mohu dělat  co chci, nikdo mne nemůže  volat k  zodpovědnosti!!!

Soudy  v  v obou  zmíněných kauzách  toto popřely a konstatovaly, že  Zeman, ani kdokoli jiný na pozici prezidenta  NESTOJÍ NAD  ZÁKONEM!!!!

Bylo na  čase!  Narcis  dostal konečně přes prsty! Jestli tu  má nějaká  demokracie přežít, pak  nezbytná , nikoli ovšem postačující podmínka!  Zatím, bohužel, v obou případech nikoli definitivně. Peroutka  se vrátil na začátek, ale  snad…

A  spor  s profesory?

Hrad podal  tzv. kasační stížnost. K Nejvyššímu správnímu soudu. Dobře  ví,  co by  znamenalo, kdyby předmětný rozsudek  vstoupil v  platnost!  Zeman  by  měl  definitivně vykolíkovaný,   silně omezený  hrací prostor pro svévolné, pardon- kreativní jednání  a výklady zákonů a  ústavy. Kdyby  tohle  prošlo, tak  by  každý  další přešlap už  byl  soudní cestou  celkem snadno opravitelný!  To  by Zemanovi zatnulo tipec.

Proto právní zástupce  Hradu  Marek Nespala řekl, že jde podle něj o zásadní právní otázku ohledně postavení hlavy státu a její suverenity.

„Netýká se to primárně pouze jmenovacího procesu profesorů, ale vůbec právní povahy úřadu prezidenta republiky. To znamená – není to žádná osobní otázka, ale primárně otázka právní,“ zdůvodnil podání kasační stížnosti Nespala.

Normálně  bych  to dovolání  k NSS bral jako  formalitu  a příslovečné kdysi německé zkracování fronty. Měl bych totiž  plnou  důvěru  v  předsedu NSS Dr. Josefa  Baxu. Jde o soudce s mimořádně  dobrou pověstí. A  stejně tak  je  tomu  u senátu  soudu.  Jenže  je  tu problém!  Dr. Baxovi končí, jako na potvoru,  funkční období! Zákon  ohledně  jmenování  jeho nástupce konstatuje  dvě  věci:

1 –  nového předsedu NSS  jmenuje  prezident  republiky, tedy  Zeman

2- může jej vybrat  jen ze  současných  soudců tohoto  soudu

Zejména, když se  spekuluje  o  variantě,  že  by  snad  byl jmenován  někdo  ze  stávajícího kolegia,  kdo má velmi blízko do  důchodu a ten by  následně jmenoval mezi  soudce  Zemanova člověka,  jenž  by po jeho odchodu NSS převzal…

Nechť  mi není podsouváno, že na Zemana  zlovolně  nasazuji!  S touto úvahou přišly čerstvě  Babišovy Lidovky – cituji:

Pravděpodobněji se jeví varianta, že do funkce předsedy bude jmenován člověk z NSS, který bude k prezidentovi loajální a bude po svém jmenování souhlasit s přidělením člověka „zvenčí“ do funkce soudce NSS a posléze místopředsedy. Nahlas se hovoří o tom, že tuto roli by mohl sehrát stávající Baxův místopředseda Michal Mazanec. Ten navíc stihne odsloužit jen tři roky, protože v roce 2021 bude muset z důvodu věku svléknout talár. Poté by jej mohl nahradit jeho dosavadní „viceprezident“.

 

Nechám  jen a jen na  vaší  fantazii, co tohle  znamená.  Myslím ovšem, že  každý odsouzený na  světě by  chtěl být v  pozici,  kdy  si pro poslední revizní soudní  orgán bude moci  vybrat  jeho šéfa…..

Inu Česká banánová republika. Vlastně  Česká  Zemanova…

Dodatek:

Na internetu  už  je plné  znění rozsudku  NS  ve  sporu  Kaslová -Zeman:

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ferdinand-peroutka-milos-zeman-nejvyssi-soud-rozsudek_1805231628_ako

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.