Poche a jeho story


Naším, sice   malým, ale o  to špinavějším   politickým  rybníčkem otřásá další z  řady skandálů,  o  kterých za  nějaké  dva  tři týdny  sice už  nebude nikdo nic  vědět, jenž ovšem nicméně  otráví  už  tak  jedovatou  atmosféru v  zemi  a  zatíží  vztahy  mezi politiky, což se  nepochybně  projeví  neblaze  někdy  v budoucnosti,  až  ti, co  v  ní  dnes  stojí proti  sobě,  budou opět  okolnostmi nuceni  si sednout za jednací  stůl a postaven před  úkol cosi, na  čem jim bude záležet – vyjednat.   Jen  a pouze  tohle  bude  dopad  současné „afery“  Poche.

Dalším  markantem  tohoto případu je, že  ukazuje  naprosto zřetelně, kdo je  kdo  v  naší politice,  kdo  jakými prostředky  pracuje a komu o  co jde. Za předpokladu,  že  volič k politice přistupuje  nepředpojatě  a  má  zájem  vnímat  skutečnosti  tak, jak doopravdy  jsou  a  nechová se jako fotbalový  fanda   na  zápase  svých kopáčů, kdy i  penalta  za  nastřelenou  ruku  hlavního pořadatele,  vedoucí k  utahanému vítězství 1:0 je  nejen  dobrá, ale  i správná.

Smyslem  dnešního  článku je  podat v případu Poche  jasná  fakta, tak, jak jsem je  našel. Nechám na  každém  čtenáři,  aby  si na jejich základě vyvodil,  kdo v  tomto překrucuje  pravdu, ba  doslova  lže a  dělá z  voliče  naprostého pitomce. Nemluvě  o  tom,  že jde o naprosto ilustrativní případ  onoho okřídleného  výroku,  že  stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Plastičtější by  se  momentálně  hledal  těžko.

Než se ovšem do  materie  pustím, cítím nutnost  podotknout, že  Miroslav Poche  není nikdo,  ke komu bych hořel sebemenší   sympatií, považuji  jej  za  klasického politického šíbra, jací  přivedli  českou politiku  tam, kde je, navíc  za představitele  její  nejhorší, tedy  pražské větve. A  nemusím zdůrazňovat, že  účast  ČSSD  v  Babišově vládě mám osobně za  oranžový podraz na  voličích.  Nicméně  toto  je pro účely  tohoto  článku naprosto podružné.

Provedeme  krátký  udit  základní pozice případu:

1-Při jednání  o sestavování  druhé  Babišovy  vlády bylo  řečeno,  že  strany  si  vzájemně  nebudou  kádrovat  ministerské nominanty a že  je  ve  výhradní kompetenci a odpovědnosti předsedů obou subjektů, koho nominují  do čela  ministerstva, za  které  mají koaliční gesci.

2- že  KSČM, která  má  tolerovat  vznikající  vládu  nebude mít  žádné  právo  ovlivnit nominace

3- ČSSD  navrhla  na  místo šéfa  rezortu zahraničí  Miroslava  Pocheho.

4- všeobecně  bylo  vyhlašováno a  to  všemi  zúčastněnými /Babiš, soc dem, FILIP -KSČM, Zeman/ že  klíčovým momentem pro  vznik a  instalaci  vlády bude výsledek  sociálnědemokratického referenda. Pokud  v něm  zvítězí  varianta  pro vstup do  vlády,  vláda vznikne

5- ČSSD  oznámila  nominace svých ministrů, včetně Pocheho,  PŘED  zahájením hlasování a  všichni  hlasující  tedy  měli informaci, že  Miroslav Poche, při účasti strany  v exekutivě, BUDE ministrem zahraničí.  Nikoli  o  tom, že  jím nebude nebo že  může  být zpochybněn! Ty  nominace tedy byly  nedílnou   součástí toho, o čem  clenové ČSSD  v referendu  rozhodovali.

6- Není  známo  a  není doložitelné z veřejných zdrojů,  že  by  před  zahájením referenda  měl  Babiš, jako budoucí premier ,výhrady  ke kandidatuře  Miroslava  Pocheho.  Zrovna tak  nejsou k dispozici  informace, že  by  Poche nějak  vadil komunistům a Filipovi.

Jejich  výhrady  se objevily  až  PO oznámení  výsledku, respektive  těsně  před  jeho oznámením,  když začala  masivní palba  z Hradu.

7 – Poche  je  fakticky  podmínkou  pražských sociálních  demokratů, aby  v  referendu podpořili projekt  společné  vlády   s Babišem.  Bez Pocheho, by  s pravděpodobností, hraničící s jistotou,  hlasovali  většinově proti  a vzhledem k tomu, že  jejich krajská   organizace disponuje  druhou největší  členskou  základnou v  zemi a poměrně  těsnému  výsledku v  referendu,  by  při  jejím negativním postoji  pravděpodobně  dopadlo referendum opačně.

8 – Zemanovy /Filipem  převzaté/  výhrady  k Miroslavu Pochemu  jsou tyto:

– Poche  je nastaven promigrantsky, je  pro  kvóty /a podle  Filipa  je  dokonce na  seznamu  vlastizrádců,  kteří  hlasovali v  Bruselu proti  zájmům republiky/

-Poche  bude dělat probruselskou politiku

-Poche  zaujímá protiizraelské postoje

Tolik synopse  případu.

Takže  nyní se  můžeme  pustit  do  zkoumání  toho,  jak to  vlastně  je  doopravdy.

Zeman prohlásil, že nikdy  Pocheho nejmenuje.  Nyní  si  varianta  stojí tak, že  prý ho přijme v  Lánech a  tam ho bude přesvědčovat,  aby  se sám vzdal  účasti  ve  vládě  a tím, odblokoval  současný  pat a umožnil  její  vznik. A  Babiš  to komentoval tak, že  by  měl  obětovat  osobní  ambice a měl by jim nadřadit  zájem  státu.

Jak jsem  řekl,  chci  dnes  uvádět  pouze  fakta  nechat na  čtenáři, aby  si  sám udělal obrázek, kdo  klame, podvádí a  lže. Takže  se vyhnu  jakýmkoli hodnotícím  výrokům.  ZAčnu tí, že  uvedu  to, co  víte  dávno sami:

Totiž, že  Miroslav Poche  není a nebyl  evidován  v  registru svazků jako  agent  StB, Miroslav Poche  nebyl a není trestně  stíhán pro rozkrádání  dotací  EU ani kvůli ničemu jinému.  Není  to  on, kdo  už  3/4  blokuje  svou osobní  ambicí,  že musí  být  za  každou cenu  premierem,  vznik  většinové  vlády, kterou by  bez  Babiše  šlo sestavit  nikoli  v  řádu  kvartálů  či měsíců, ale  nejspíš  v  řádu  dnů. Nicméně  Poche  má  v zájmu republiky potlačit  osobní ego….

Jak  vám v  této souvislosti  vyznívá následující Babišův  apel:

„Myslím, že bychom teď všichni ocenili, kdyby se pan Poche zachoval státotvorně a na té funkci nelpěl,“

Ale TEN POCHE je sluníčkář  a chce k nám  zavlíknout  migranty!!! A  to Babiš  nechce!!!  Sluníčkáře  tady nechceme, migranti  jsou  hrozba!!!

No on  to  přeci  říká  Hrad, tak to  bude pravda!Konkrétně  vlku takto:

„Pan Poche je člověk, který výrazně vystupoval ve prospěch migračních kvót, a jeho zaměření by tedy bylo v rozporu s oficiální zahraniční politikou nové vlády,“Zdroj:

Vážně? Skutečně  je to, co  zní  z Hradu pravda?  Tak  se opět  opřeme  o doložitelná  fakta!

Pochemu je konkrétně   vyčítán v  tomto směru  příspěvek, který  uveřejnil  dne  19.5.2015 – dobře  si to datum pamatujte, na  svém blogu  na  iDnes.

Jmenoval se  –Neotáčejme se k migrantům zády

Jistě  si  ho, protože je  krátký,  přečtete  sami. Já  z něj  uveřejním klíčovou  pasáž:

Naše země jako by doslova byla paralyzována faktem, že bychom měli přijmout z dosavadních 20 000 utečenců, kteří čekají na azyl v táborech na jihu Evropy, celkem 525 z nich. Toto číslo vychází z nastavení kvót, které by chtěla v nejbližších dnech přijmout Evropská unie. Česká republika by podle těchto opatření měla přijmout méně než 3 % všech uprchlíků. Tento výpočet proběhl na základě počtu obyvatel země, HDP a dalších dat. Vnímám složitost kompetenční debaty, samostatnosti azylové politiky každé unijní země, nicméně počet 525 osob považuji za symbolické humanitární gesto, kterému by se Česká republika neměla vyhýbat.

 

Ještě si pamatujete  si datum, kdy  to  zveřejnil? Připomenu to -19.května  2015. Tedy v době,  kdy  NIKDO  nemohl  tušit,   že  Angela  Merkelová  koncem  srpna  otevře  migrantům  hranice a  tím  vyvolá  doslova  migrační šílenství a  jaká  migrační pohroma  nastane. Dodávám, že  Poche  na  soukromém  blogu  vyjádřil svůj osobní  názor. Nic  více.

A  nyní to srovnáme  s  tím co  řekl Andrej Babiš. Nikoli v květnu, kdy  nikdo nemohl vědět, co  se  doopravdy  v  Evropě nastane, nýbrž  12.září 2015.  Tedy  o 4 měsíce  později, se  znalostí toho, co způsobila  Merkelová svou  Willkommenskultur a nikoli  jako soukromá osoba, nýbrž  jako  MÍSTOPŘEDSEDA VLÁDY a ministr  financí   v Lucemburku po jednání ministrů financí zemí Evropské unie. Tedy oficiálně  a  za  naši republiku – k nalezení  na serveru Českého rozhlasu pod  názvem

Uprchlíci by podle Babiše mohli obsadit tisíce pracovních míst, o která Češi nestojí

a i zde si dovolím citovat  jádrovou pasáž:

„Máme 18 tisíc volných míst pro pomocné dělníky. Pokud naši občané nechtějí obsazovat tyto pozice, tak ano, proč ne,“ řekl o možnosti zaměstnávat běžence v Česku.

Takže  Poche je  nepřijatelný  kvůli, soukromému  výroku o  525 migrantech, když  ještě  nebyl znám rozsah problému a  Babiš se znalostí katastrofy v polooficiálním prohlášení za  Českou republiku je přijatelný s  umístěním 18 000 migrantů? Ptám  se, nikomu nic  nevnucuji!

Jen ještě  dodám, že v červenci 2015 odsouhlasila naše vláda v rámci kvót – tehdy dobrovolných – přijetí 1 500 uprchlíků do roku 2017. Byla  to vláda, ve které byl místopředsedou  Babiš a členy  další ministři za  ANOšéfe.  A nevzpomínám si, že by bylo tehdy   někde komunikováno,  že  byli proti a  že  těch 1500 migrantů dobrovolně  protlačila  soc dem  s  lidovci natruc Babišovi  proti jeho vůli. A  nevzpomínám si ani na  to,   že  by  Zeman  tehdy z toho dělal ohrožení našeho světa! Totéž  platí o komouších. Ale  vím, že  1500 je  třikrát  víc  než  525….

Nyní je  čas  se podívat  na  to, co řekl Filip u Moravce. Například uvedl, že se rozhodně nechce zodpovídat svým stranickým kolegům i voličům KSČM a nemůže akceptovat nominaci Miroslava Pocheho, který prý hlasoval nepřijatelně v otázce sankcí pro země, které nebudou chtít přijímat migranty. „Jestliže mezi občany koluje seznam 12 europoslanců, seznam 12 zrádců se také říká, na některých serverech, tak se na mě nezlobte, ale takoví politici nemají důvěru českých občanů. A to je ten důvod, proč my nechceme Miroslava Pocheho,“ .

Takže  se podívejme  na záznam  z  hlasování českých europoslanců,  jak doopravdy  hlasovali,  když  se  v Europarlamentu  řešilo  zavedení  kvót a  jak  pravdomluvný je  Filip:

Co k  tomu dodat?  Nic. Opět platí, že  závěr  si uděláte  sami.

Takže se věnujme  dalším výhradám  Zemana

– Poche  je probruselský a  Poche je protiizraelský

Nemyslím, si  ještě  někdo  překoná, když to napíši  formálně korektně – probruselský  aktivismus  Karla  Schwarzenberga / u kterého bych to  vzhledem k jeho  dědičnému kosmopolitizmu  ještě  uměl pochopit/, ale  zejména  doslova vtíravost, kterou  osvědčil, vůči Bruselu,   při svém krátkém působení ve  funkci  Stropnický s plnou podporou Babiše!  Nebo už  všichni zapomněli na  na  Stropnického/Babišovo vypovídání  diplomatů,  nutnosti věřit  spojencům, že  mají důkazy, atd.atd. Nevšiml jsem si, že  by  s tím měli na Hradě  VEŘEJNĚ komunikovanou potíž  a že by  žádali  Stropnického/Babišovu rezignaci!!! Stejně  tak  nikde neexistuje  zmínka, že  by se Poche prohlásil za eurofederalistu,  jak učinil Zeman v poslední předvolební  prezidentské debatě!

A jeho /údajný -nic  jsem o tom nenašel// protiizraelský  postoj?  Dovolím  si  opět ocitovat Miloše  Zemana  z  doby , kdy se ucházel o první prezidentskou  kandidaturu, když  hovořil o roli ministra zahraničních věcí:

Jsem eurofederalista, nicméně nehodlám vnucovat vládě ani ministru zahraničí svoje eurofederalistické představy. Budu je trpělivě přesvědčovat o svých argumentech, aniž bych ale na toto téma pořádal veřejné tiskové konference nebo další „disonanční“ akty. Na druhé straně si samozřejmě myslím, že si ministerský předseda musí udělat pořádek vůči svému ministru zahraničí, a že je proto naprosto nepřijatelné, aby ministr zahraničí mluvil jiným hlasem, než mluví vláda.

Mno,  pan Poche nebo kdokoli jiný  může  mít  osobní názory jaké chce. Ovšem v pozici ministra  zahraničí  bude vždycky  vázán celkovým  názorem  vlády. Přesně  jak  konstatoval Zeman!

Takhle tedy, v kostce, si stojí reálie  v kauze  Poche!  Nikoli dojmy, ale  reálie.

To, oč  tady  jde, si dovolím převzít  z  Babišovy  MfD

Ohledně Zemana:

„Krajská konference vyzývá občany ČR k účasti v druhém kole prezidentských voleb a doporučuje zvážit podporu takového kandidáta, který nerozděluje společnost, nerozdmýchává nenávist a ctí Ústavu a zákony. Tyto  požadavky splňuje kandidát Jiří Drahoš,“ řekl dva měsíce před tím, v polovině ledna Poche, kdy podpořil Zemanova soupeře v boji o Hrad.

Ohledně  Babiše:

„A já bych si velmi přál, aby vznikla samozřejmě vláda na demokratickém půdorysu, která se nebude opírat o hlasy komunistické strany, na druhou stranu tím člověkem, který na to má největší vliv, je Andrej Babiš, který by měl odstoupit z toho místa premiéra a nahradit by ho měl někdo, kdo nemá tak vážné problémy ve své kariéře,“ řekl Poche v březnovém Interview ČT 24.

To se neodpouští! To  chápu.

Je  na  soc  dem,  jestli  se podřídí a chtějí  být  v  roli, kterou  dokonale  vystihl  následující  obrázek

V téhle  partaji evidentně  dochází  k zajímavému  štěpení.  Zimola na  ČT , když  byl  zpovídán  k případu  Poche,  Witowské sdělil, že Pocheho nominoval osobně Hamáček a  jemně naznačoval, že  on jako, že  nic…. A všechno  dovršil následným  twítem:

Dovolím si konstatování, že  pevná  charakter  se nezapře!!!!

Pokud  by  takhle náhodou chtěl Zimola  naznačovat, že  když  Babiš  nějakého ministra  navrhne, tak Zeman  jej  jmenovat  nemusí,  měl by  se podívat  na  článek 68 ústavy a několikrát  za  sebou si  jej soustředěně  přečíst a  kdyby mu pořád  nerozuměl, tak požádat  o výklad někoho, kdo je  sto  chápat  smysl čteného textu.Zní takto:

Čl. 68

(1) Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně.

(2) Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.

(3) Vláda předstoupí do třiceti dnů po svém jmenování před Poslaneckou sněmovnu a požádá ji o vyslovení důvěry.

(4) Pokud nově jmenovaná vláda nezíská v Poslanecké sněmovně důvěru, postupuje se podle odstavců 2 a 3. Jestliže ani takto jmenovaná vláda nezíská důvěru Poslanecké sněmovny, jmenuje prezident republiky předsedu vlády na návrh předsedy Poslanecké sněmovny.

(5) V ostatních případech prezident republiky jmenuje a odvolává na návrh předsedy vlády ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.

Dikce je  jednoznačná.  Babiš  navrhne, Zeman  má jedinou možnost  – jmenovat.  Kdyby  byl chtěl  ústavotvůrce  prezidentovi  přiřadit  rozhodovací pravomoc  prezidentovi, zněla  by  formulace  bodu  5 jinak. Například tato:

předseda  vlády  předkládá  prezidentovi  seznam kandidátů na  funkci ministra, z něhož  prezident  po vlastním uvážení jmenuje..

Zde je  to natvrdo. O  čemž  svědčí případy z minulosti –

Když  Klasu odmítl  původně jmenovat  občana  Schwarzenberga  ministrem zahraničí v Topolánkově druhé  vládě

a  když to by  si zejména  on měl připomenout,  chtěl prezident  Václav  Havel  blokovat Grulichovu  nominaci na  post ministra  vnitra a  Kavana ministrem zahraničí! Zemanem!!!!

Ve všech  případech nakonec  prezidenti  ustoupili!!!  Z  dobrých důvodů.  Ovšem  dnes  to Zeman žene  na  ostří nože. A  dohnal to do stavu, že  někdo bude muset  ustoupit a to nikoli bez  ztráty  tváře!!!

Zcela  vědomě. A  ví proč.  Vedle  orgasmu  z  další  sladké pomsty  mu jde zcela  evidentně  o faktické přepsání  ústavy, o dosažení precendensu, že  on bude tím, kdo bude poslední instancí ohledně  sestavování  vlády. Tohle  už  ale  není o Pochem a  sociální demokracii. Tohle  je  o rozbití  ústavy a  rovnováhy  moci.    Prvním, kdo by  si to měl uvědomit, je  Babiš. Protože  příště  to bud e použito proti němu.

K těžké  újmě  celé země!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.