Fintění a fintování


Předpokládám, že  je každému  čtenáři znám významový rozdíl  těchto dvou  slov.

Takže  vědí, že  fintění  je  přehnaná  péče  osobní  ústroj,  za  účelem udělat  dojem na okolí a  fintování pak  obyčejně  serie  klamných a klamavých pohybů s  cílem přimět  soupeře  k  chybnému  konání a  tím mu znemožnit účinnou obranu proti skutečnému  útočnému  výpadu. Filologicky  tedy  jde  o dva  termíny, které  spolu  nemají  logicky  žádnou  souvislost….

Myslel jsem  si  až  do čtvrtka  minulého  týdne.  Jenže  život  vlka  opět poučil,  že  moudra  výkladových  slovníků jsou  jedna  věc  a  politická  praxe druhá,  naprosto naprosto odlišná.  Čeští politikáři  zase jednou předvedli, co  dokáží.

Konkrétně  Zeman s Babišem.

Ve  čtvrtek se oba mocně  přihlásili o  slovo. Výjimečně  nešlo o  jejich  hrátky  se sestavováním  vlády.

Šlo o  jejich osobní  spory  a jejich osobní  kauzy, devalvující demokracii na  kus  špinavého hadru,  jejich střet s  českou  justicí a  platnými zákony.

Začnu  Babišem, respektive  Čapím  hnízdem o  nějž  konkrétně  kráčí.

ROP Střední Čechy, který mu  kdysi  udělil  50 melounovou  dotaci, ji nyní požadoval  zpět, po nálezu  evropské  agentury  OLAF, kde tento konstatoval, že  dotace  na  Čapí  hnízdo byla  vyplacena   neoprávněně a  dokonce ve  své obsáhlé zprávě  používá  termín podvod, ale pro jistotu  bude nejlepší  když  ocituji  výrok  bývalého  Babišova  náměstka  na ministerstvu  financí Lukáše  Wagenknechta, kterého si kdysi  Babiš  sám na úřad  přivedl a pověřil bojem právě  proti korupci:

„Víme, že podvod se stal. To je rovina evropského práva a poskytování dotací. Druhá rovina je, kdo za něj může, což musí rozhodnout český soud,“ uvedl Wagenknecht v pořadu Českého rozhlasu Interview Plus.

Zdůraznil také, že Evropská komise, jíž je OLAF součástí, pravomocně konstatovala, že projekt Farma Čapí hnízdo byl podvod, zpronevěra peněz a porušení evropského práva. Není prý ale úkolem komise vyšetřovat trestněprávní zavinění na úrovni jednotlivých osob.

Na  tohle  orgán, rozhodující  ve středočeském   tuzemsku o přidělování  dotací,  nemohl reagovat  jinak,  než jejím  odnětím  a  striktním požadavkem, aby prapůvodní i   současný  vlastník  Čapího  hnízda – společnost Imoba, takto nedílná  součást  Agrofertu, promptně  vrátila  celou původní  sumu -50 milionů  korun.  A  to do  jednoho měsíce od  převzetí  výzvy.  Imoba  z nějakého  důvodu požádala  o prodloužení  termínu o  další  měsíc.  ROP  Střední Čechy  souhlasil. Aby  ne,  když je plně pod kontrolou  Babišovy  převodové  páky, omlouvám se – středočeské hejtmanky Pokorné-  Jermanové .  Ale  budiž.  Nová  lhůta  pro vratku měla skončit  minulý  pátek. Ve  čtvrtek  večer  agentury  vydaly  informaci,  že  Imoba vrátí peníze, ovšem  formou  dvoustranné  dohody  s     ROP  Střední Čechy,  kde se bude konstatovat  zejména  to, že  peníze  jsou  vráceny  DOBROVOLNĚ a  především  do  jejího textu  bude  začleněno  následující  souvětí:

 

„Příjemce trvá na tom, že firma Čapí hnízdo i příjemce řádně splnili všechny své smluvní závazky vyplývající ze smlouvy, že neporušili žádné podmínky, které byly součástí dotačních pravidel závazných pro účastníky smlouvy ke dni jejího uzavření, a že firma Čapí hnízdo dle těchto podmínek naplňovala znaky malého podniku,“……„Příjemce k uzavření této dohody a k dobrovolnému vrácení dotace přistupuje vzhledem ke ztrátě důvěry v možnost v dohledné době dosáhnout nezávislého posouzení předmětné věci soudem a vzhledem k neobjektivnímu informování ocelé kauze spojené se smlouvou, atmosféře ve společnosti a zkreslenému zpravodajství o vyšetřování a zprávě OLAF, které jej dlouhodobě a vážně poškozují jak na dobré pověsti, tak na hospodářském výsledku,“…..

Zdroj:

Nevycházím  z  úžasu!!!  Takže  Imoba  to  vrací  dobrovolně?  No mohla  zkusit  nevrátit! Následoval by  krátký  správní proces!  Vrátit  v podstatě  musela, pokud nechtěla  riskovat, že  s  onou známou pravděpodobností  hraničící  s  jistotou, by nakonec  zaplatila  nejméně  dvojnásobek,  včetně  mastné pokuty. Konkrétně pokud by peníze firma z holdingu Agrofert nevrátila dobrovolně, hrozilo by jí zahájení správního řízení, které by mělo formu daňové kontroly. Kdyby po něm bylo vrácení dotace nařízeno, musel by podle pravidel platných v době přidělení peněz příjemce zaplatit také penále ve výši sto procent částky.

Dobrovolně  přece mohla  vrátit  už  v  den  doručení původní  výzvy, na to  nepotřebovala  nic  zkoumat a už  vůbec v nějaké prodloužené  lhůtě!  Tedy   si dovolím  vyslovit předpoklad, že  její  elitní a všemi  mastmi mazaní právníci  hledali  sebemenší  možnost, jak se placení  vyhnout.

Moc  pěkná je tahle  větička:

…že neporušili žádné podmínky, které byly součástí dotačních pravidel závazných pro účastníky smlouvy ke dni jejího uzavření, a že firma Čapí hnízdo dle těchto podmínek naplňovala znaky malého podniku,“

Tohle  je  skutečně  hodně  ligová právničina!!  Má se  uznat, že  vracející  neporušil  žádné  podmínky  dotačních pravidel a  že  Čapí  ke  dni uzavření  dotační  smlouvy  naplňovala znaky malého podniku!!!

Můj ty  Tondo kolenatej!  by  nepochybně  s pohnutím v hlasem konstatovala  moje  babička, kdyby  se  tohohle  byla  dožila…Tohle  je  fintění   fintování  dohromady  par excellance!

Ano,  Imoba  opravdu  neporušila  žádné  podmínky pro příjem dotace!  Protože  tehdy  nebyla DE JURE vlastníkem  firmy  Čapí hnízdo,  jež  byla  titulárním příjemcem  Evropské dotace!  Pravda  pravdoucí!  A podobně je  to  s  druhou  částí  toho  chytrolínského tvrzení – ano  firma  Čapí  hnízdo ke  dni uzavření  dotační  smlouvy   naplňovala znaky malého podniku!!!!  Což  je  také pravda, jinak  by  byla  z dotačního programu  vyloučena!

Vtip  je  v  tom,  že  právě  ono   naplnění  znaků  malého podniku bylo klamné a  klamavé a  učiněné  tak, aby  se  to  nedalo přijít vůbec  nebo jen  mimořádně obtížn!.

Nechme  promlvit  OLAF, který při  svém obsáhlém šetření  dospěl  k závěru, že  „příprava a realizace daného projektu byly ovlivněny četnými porušeními národní a unijní legislativy“.

Což  opravdu  nebylo  ke  dni uzavření  dotační  smlouvy  ani náznakem známo. Protože  NEMOHLO! V tom je  právě  jádro pudlu, proč policie  šetří  dotační podvod.  Jde o to,  že byla  uměle  vytvořena  klamná představa, že  Čapí hnízdo  JE  MALÝM PODNIKEM a   a  tedy  do příslušného dotačního programu  patří!!!!! Jinak by  celý  manévr  s  Čapím hnízdem byl  totiž  nesmyslný.

Máme  zde  krásný a  superilustrativní případ,  jaký  je  rozdíl  mezi pravdou  formální a  pravdou  faktickou.  A  dokonalé  spojení  fintování a  fintění.

Právní  fintění  s  jediným  cílem, aby  Babiš  na  veřejnosti, před  Pepou a  Mánou  Koblihovými  vypadal   jak  světec  nejsvětější, kterému  všichni  ubližují. On přece nic,  vždyť  to má  černé  na bílém a  vracel prosím dobrovolně,  což  pro ně  znamená,  že  vracet  nemusel  –  jsem si  jistý, že  Pokorná  Jermanová  svým hejtmanským  palcátem  už  rychle zařídí,  aby  ta  prima  dohoda  klapla  a byla  podepsána. A  do budoucna se bude báječně operovat  tím, že  Čapí  hnízdo ke  dni uzavření dotační  smlouvy…. Proč  by si někdo u Koblihů  měl něco pamatovat  a  dokonce přemýšlet! Stačí, když si budou pamatovat,  že  se Andrejovi  křivdí!

Zkrátka  Babiš  je  světec! Co  skvěle  fintuje a  dokonale  se fintí.

Nyní je na  čase  se věnovat  druhému  svatému  z orloje  Pepy  a Máni Koblihových  – Zemanovi.

Protože  i  ten,  ačkoli v zastoupení se  zaskvěl  v  právní  bitvě  ve  stejný  den.

30.května 2018  jste  si na Kose  mohli přečíst  následující  článek:

Zeman a soudy

kde  byly  okomentovány  dvě  citelné porážky  před  českými  soudy, které  v  krátké  době  Zeman  zinkasoval:

1- rozsudek  Nejvyššího soudu, kterým  vrací  kauzu  Peroutka  na  samý  začátek k prvnoinstančnímu  Obvodnímu  soudu a  kde vyslovil  několik  velmi  důležitých  právních názorů,  které  otřásly  Zemanovou sebestřednou  samolibou  argumentací o jeho nedotknutelnosti jeho osoby  a nenapadnutelnosti  jeho kroků

 

2- pravomocný, tedy druhoinstanční rozsudek Městského soudu v Praze  ve  věci odepření  profesorského jmenování  pro docenty Ivana Ošťádala a Jiřího Fajta,  kde senát  konstatoval

„Pokud řízení o jmenování profesorem proběhne řádně a v souladu se zákonem, nemůže již žádný orgán moci výkonné – tedy ministr školství, vláda ani prezident republiky – sám znovu posuzovat, zda kandidát podmínky pro jmenování profesorem splňuje. Tím by bylo nepřípustně zasaženo do autonomie vysokých škol a ústavně garantované svobody vědeckého bádání a umělecké tvorby,“

Což  v jednoduché  češtině  znamená, že  oba pánové prošli řádným procesem, který vyžadují příslušné předpisy. Proto podpis hlavy státu měl pouze formálně stvrdit, že byly splněny všechny náležitosti, tak jak je požaduje zákon o vysokých školách. Miloš Zeman to v těchto případech neučinil. Ačkoli jeho  role  je jen  formální a  plní roli tzv.  státního  notáře. Nic  víc. A  jeho  osobní názor  na  ty, co  jsou  navrženi na profesůru  je  nepodstatný  a pro nikoho a zejména  pro  věc  samotnou – nezajímavý.

Zeman, respektive právník, zastupující  Hrad  okamžitě  podal  dovolání  k Nejvyššímu  správnímu  soudu. Ve  smyslu, že  jde o hrubý  zásah  do  prezidentových práv  a že  je potřeba  tuto situaci  detailně  vyjasnit, aby  bylo  jasno, co prezident  smí a  co nesmí.

V  závěru  tohoto  textu  jsem  si  dovolil  vyslovit potěšení  nad  tímto  krokem s  tím, že  doufám, že  Zemana  konečně  někdo  sekne  pořádně  a trvale  přes  nenechavé  ruce  a  bude  zde  stanoven jednou pro  vždy  i pro něj  závažný  precedens,  který  mu omezí  vykrádání  ústavy a  věčné kalení  vody.

S  lítostí  musím  konstatovat,  že  to bylo od Zemana  a jeho poskoků  jen  fintování.  Určitě  jim došlo  totéž  co  mé  maličkosti.  Že  v konečném  důsledku  by  je tohle  frajerské fintování  dovedlo  k  velké a  nezvratné porážce , takže  Zeman vzal zpět kasační stížnost proti rozsudku, podle nějž má znovu rozhodnout o profesuře fyzika Ivana Ošťádala a uměleckého historika Jiřího Fajta. Jakkoli tvrdí, že  on  nic  zpět nevzal, to  jeho právník!  „Já jsem sám žádnou stížnost zpět nepodával, tohle řeší jednak naše právní oddělení, jednak náš právník Nespala. S důvěrou se obraťte na něj,“ uvedl ve čtvrtek Zeman v závěru své cesty v Ústeckém kraji, když byl na  věc  přímo dotázán…  On přece má  vždycky  pravdu, je  neomylný, nejmoudřejší  nejlepší , nic  neodvolá, nikdy se neomlouvá… A  samozřejmě  je  to přesně  ten typ,  co si nevyhradí  právo rozhodnout, zda jeho advokát vezme  zpět  podání k soudu v  jeho osobní  věci.  A  zítra  na  stromě u vašeho  baráku  budou  růst  pětistovky  místo  obyčejných listů!

A  nyní, abych  citoval  také   jeho právníka

….prezident do toho teď půjde čelem, věc se bude posuzovat meritorně, tedy co do jejího základu. Samozřejmě veškeré argumenty zůstávají. Setrváváme na právním postavení hlavy státu jakožto ústavního orgánu a jeho aktů jakožto aktů ústavních,

Zkrátka  – vše  začne  znovu od  začátku  -Zeman  jmenovací dekrety  nepodepíše pod nějakou  záminkou. Je  jasné,  že  diskriminovaní  akademici  se  obrátí  na  soud. Ale  budou muset  začít  u první instance, pak jít  k  druhé,  pak  vstoupí případně  do  hry  dovolání k Nejvyššímu  soudu a  následně  nejspíše teprve potom kasační stížnost  u Nejvyššího správního soudu.  Jistě  uznáte, že  při troše  šikovnosti  to  časově  bude daleko za  horizont  Zemanova prezidentování.  Tady  vůbec nejde o nalezení práva, ale  jen o to, aby  Zeman  nebyl před  soudem definitivně poražen.  Až  už  se ocitne mimo  ouřad, tak mu to bude úplně  lhostejné!  Takže  opět  – neuvěřitelná  syntéza  fintění a fintování. Právního.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.