Kvóty jsou mrtvé! Ať žijí kvóty? Pardon centra!


Poslední unijní  summit  se  opravdu hodně protáhl. Skončil prý  až  někdy kolem  5.té hodiny  ranní.  Darda!  Ano,  kdysi  by mi    celonoční  jízda  také  nedělala  obzvláštní  potíže. Ovšem jen tehdy, pokud  by byla  vyztužena  patřičným množstvím  tekutých osvěžovadel a  zajímavou společností.  Nic takového  nevidím  na televizních  šotech z  bruselského  jednacího maratonu.  Jak to  ti seniorní pařmeni a pařmenky,   nasucho a leckdy  i s  neskrývanou osobní antipatií , mohli  vydržet až  do rána? Nezajímavá  otázka, což?  No  možná  zajímavá,  ale  nicotná. Takže  se jí nebudeme  věnovat a já navíc  docházím k jednoduchému  závěru  – dobře  jim tak.  To je  součást  budoucího trestu, až se budou smažit v  pekle  bude hůř. Protože  nikam jinam  přijít  nemohou. Tak trénink neškodí.

Co  ale  důležité  je, je odpověď na otázku – co  summit  měl přinést, co jest nám tvrzeno, že  přinesl  a co  je doopravdy?

Ať na jeho průběh koukám  jak  chci,  řekl bych,  že  mi ze  všeho nejvíc  připomíná velký tyjátr a dokonalé  iluzionistické  představení.  A také  opravdu  špatnou  zprávu  pro budoucnost  Evropy – že právě kromě tyjátrů a iluzionistických představení, která  z Davida Cooperfielda  dělají  naprostého  amatéra, nejsou  její  lídři schopni  už  vůbec ničeho jiného a  především ne  rychle, razantně  a  především účinně  vyřešit  žádnou  větší  krizi.  Což  je vlastně rozsudkem  smrti v  dnešním globalizovaném světě,  planetární soutěži  o  ekonomické přežití  v  souboji  s  dvěma giganty,  kteří  handicap  roztříštěnosti a  tím i ochromení  a neakceschopnosti  netrpí  -Čínou  a  zatím i USA. Konec konců  ambici  právě  tohle  tohle  nedopustit  a  zůstat  nesporným  globálním hráčem odpovídal  i  původní  program tohoto  summitu:

1-stanovit  další postup  EU27 vers. Británie  v  procesu  Brexitu

2-prodloužení protiruských sankcí

3-evropská  bezpečnost a  obrana

4-další společný postup  v obchodní  válce s  USA

5-rozpočet  EU  na  další rozpočtové období

6- zahájení přístupových rozhovorů s  Albánií  a Makedonií

7- řešení  migrační  politiky   nalezení  nějaké  společné  strategie.

Z mého pohledu  neuvěřitelně  ambiciozní  předsevzetí!! Tohle  není  agenda, kterou lze  zvládnout za  pouhý  den i kdyby  se jednalo celých  24 hodin.  Na 24 dní, pokud  by leccos bylo navíc  už  detailně předjednáno a byla  vzájemná  dobrá  vůle  se dohodnout- ano!

Nakonec  to  dopadlo  tak, že  Brexitu, podle informací  ČT bylo věnováno  celých 5 minut!!!  a  bylo dosaženo  všeobecného konsensu , že  vše v pořádku a  brambory  jsou na  řádku..Neuvěřitelné!

Ještě  rychleji  to proběhlo u protiruských  sankcí –  na to stačily  minuty  2, aby  se odmávlo, neochvějné  jednotě – prodloužení  o  6 měsíců. Tenhle  bod  už  je skoro  pod  rozlišovací schopnost  jednajících.Protože  je  to také zjevně  jediné, na  čem se ještě  tak  shodnou. Jakkoli  už  i tady  mají  leckteří  členové drahný  čas  slušnou cukaturu.  Ovšem  jen do té doby, než  jsou  ve společném  houfu. Zejména  když  jde o obrovské  rozpory  v požadavcích na budoucí  rozpočet a  především přerozdělování  migrantů,Pak se evidentně sankční   jednotou   vůči Moskvě  kompenzují  antagonistické postoje  ohledně  nároku na co největší  sumu ze   společné  kasy  a  naopak  na  co nejmenší přiděl  migrantů do  vlastní země…Sankc e vůči  Moskvě  s e změnily  v jakési  univerzální ideologické platidlo, kterým  různí neposluchové  platáí  hlavním hráčům za  své eskapády. Což  určitě platí  třeba o Orbánovi nebo  zdejším  Babiš zemnovském banánastanu.

Na  další  4 body, včetně  tak  kruciálních  záležitostí jako  postup  v obchodní válce  s Trumpem a dělení  rozpočtu!!!!!  se už  nedostalo, protože  v epicentru dění  stál  bod  momentálně  kardinální – co  dál s migrací a migranty! Nezbyl  prostě  na ně  čas. Dokonce  ani   na obvyklý  zlatý  hřeb –    rvačku o prachy….

Přesto závěrečné  tiskovky  všech jednajících  hýřily  úsměvy  a  pozitivními  vyhlášeními. A  proti původním předpokladům  bylo podepsáno i konečné  společné komuniké, s  čímž  se naprosto nepočítalo. Protože  Itálie  přišla s naprosto  jednoduchými a  razantními  požadavky

-zbytek  EU  bude od  ní přebírat  migranty, kteří  dorazí  k jejím  břehům a to podle  určeného klíče  a pořád a  nebude se rozlišovat  klasický, život  si  zachraňující  uprchlík od  ekonomického migranta

-dojde k okamžité změně  pravidel  Dublin II a to především paragrafů,  které  říkají,  že  o poskytnutí  azylu se má postarat  ta země  EU, do které  migrant  vstoupí  jako první. A  že pokud  se  pohne dál do  Evropy, má  být  vrácen tam, kde poprvé o  azyl požádal.

-zbytek EU  se bude podílet  na nákladech, které  Itálie  se  záchytem migrantů a  jejich pobytem  má

-zbytek  EU se bude  výrazně  podílet  na  FUNKČNÍM systému  ochrany  středomořské  námořní hranice a to jak  finančně, tak  personálně  a  materiálně

A  jestliže těmto jejím požadavkům nebude vyhověno, tak Řím zablokuje  jakýkoli  společný  závěrečný  dokument.

Dlouho to vypadalo,  že  Itálie  buď  dostane  všechno co  chce a  co skoro nikdo nemohl přijmout nebo  žádné společné  prohlášení a tím  i  tzv. řešení nebude.  Nakonec  však  k nalezení  shody došlo a  byl podepsán dokument,  který  prý  situaci s migrací  řeší, kde se konstatuje, že:

-pokusy  o zavedení  automatických přerozdělovacích  kvót  končí

-členské  státy  budou migranty přebírat na dobrovolné  bázi

-změna  současného režimu  Dublin II  je  možná  pouze  za  souhlasu  VŠECH  členských států EU  a nelze ji prosadit  hlasováním tzv. kvalifikovanou většinou

-zadržení  běženci budou  umístěni  do záchytných  center  zřízených  v  členských státech  EU  nebo/a  mimo teritorium EU.

-v těchto  centrech si budou žadatelé o  azyl podrobeni zrychlené  azylové proceduře a  zde bude definitivně  rozhodnuto o jejich  dalším osudu. V případě  negativního verdiktu by  odtud  měli  být  odsunuti tam odkud  přišli.

-nárazníkové  státy  EU  dostanou zvýšenou finanční  a  případně  jinou další  potřebnou pomoc

-posílen bude  Frontex a to jak  pravomocemi, tak  lidmi a plavidly, aby  začal účinně  chránit  středomořskou námořní hranici

-africké země  generující  migraci  a také  země  migračně  tranzitní,  dostanou  zvýšenou finanční podporu, aby  migrace byla  podchycena  už  v Africe

-veškerá plavidla operující  ve  Středozemním moři musí respektovat příslušné  zákony  pobřežních  států  a nesmí je  narušovat  nebo/a  mařit operace libyjské pobřežní  stráže.

Nechám na  vašem posouzení, do jaké  míry  se  přijatý  dokument  kryje  s původní  italskou představou, které měla  velkou podporu Španělska  a také Francie.  Za  sebe  říkám,  že kdybych  byl  italským premierem,  tak  tohle  v žádném případě nepodepíši.  To  je  jen  halda  slibů, povětšinou  prázdných.  Ano, Frontex  asi bude posílen,  ano  z Bruselu přijdou  nějaké peníze /prý 500 milionů  Eur/, ale jinak  v  tom Itálie  zůstala , dle mého názoru,  sama, Stačí si vzpomenout, jak to dopadlo  s naplněním  kvót  na přebírání  uprchlíků  právě  z Itálie  a  Řecka, které  byly, proti vůli  V4 prohlasovány na  sílu. S  výjimkou  asi  dvou  států / těch  vůbec  v EU  nejmenších/ ani jedna  členská  země  nenaplnila  svůj  kontingent!  A  to  si  ty  původní  kvóty  všechny odhlasovaly! A  nyní to  bude jinak, když  je to na dobrovolné  bázi a  zásadně  je  přepsána  evropská politická  mapa  ve  prospěch těch politických sil, které  další migranty odmítají? ????

Nechápu  ten optimismus  italské delegace na  její  závěrečné  tiskovce.

Možná, že právě  někoho napadlo, proč  se zabývám nějakou Itálií, když  pro nás  je  důležité,  že  hrozba  automatických  kvót je  passé? A to je  to, co  nás  zajímá!

Souhlasím, že  slovo  kvóta vypadlo  nyní a  asi  navždy  z unijního slovníku. Nicméně  bylo nahrazeno slovem  UPRCHLICKÉ  CENTRUM!

Dobře  si ho zapamatujme, protože  o  naplnění  jeho obsahu se nyní povede  válka  stejně tvrdá jako ještě  do nedávna  o  kvóty.

Nevěřme na  těšínská  jablíčka,  že centra  budou vytvořena  někde mimo  EU. Že  jiné  státy  za  Evropu  odpracují  její problémy  a sami, dobrovolně  budou  zatíženy  migračním břemenem, se vším, co  obnáší  – tedy  příchod početné  cizí populace  do země,  čerpání  jejích /většinově už tak silně nedostatečných/ finančních a materiálních rezerv a zejména  pak problém  jak  se zbavit  těch, co  azyl do EU  nedostanou, kterých bude  asi tak 95%   ne li více.

Jistě, v  Africe  lze pomocí  peněz  zkorumpovat  místní  vlády celkem  snadno,  ale  nemyslím, že  právě  v téhle  záležitosti. Něco jiného  je  zamachlovat  práva  na  těžbu  nerostů  nebo energetických uhlovodíků a  soukromě  shrábnout  balík. To  se dělá  v přítmí a nikoli za  věční přítomnosti  televizních  kamer a  soustavné ingerence  agentury  OSN pro uprchlíky a  velmi  vlivných  a sebevědomých  nevládek  typu AI  nebo Human Rights Watch, které  mají  žhavý  drát do nejvyšších pater  světové politiky  a ještě  žhavější  do tzv.  názorotvorných redakcí v  NY, Washingtonu, Londýně, PAříži, Berlíně, atd.atd.

Nemluvě o  obyvatelstvu konkrétní  země,  které  si to jen tak líbit také nenechá.

Jinými slovy tahle  centra  mimo EU  jsou  nadcooperfieldovská  iluze!  Však také  podle  dostupných informací, všechny původně  vytipované  země, jak  africké, tak z  evropských  diskutovaná  Albánie a  Makedonie, už  stihliy oficiálně  odmítnout!

Takže  co s  těmi  centry, která  mají všechno vyřešit?  Jedině  v  v EU!  Se  mi jeví.  Zatím z  vrcholných kruhů jde hlas, že  i tady půjde o dobrovolný  akt  každé země.  Zatím!  Uvidíme, jak  dlouho tahle pozice vydrží. Nemyslím, že  nějak  dlouho. Itálie  má  a bude mít problémy  bude  tlačit  na pilu. Nejspíš  i Španělé a  Macron se rychle  přidá.  On potřebuje  podporu  těchto  zemí, spolu s Německem,  aby prosadil svou  reformu EU a  především Eurozony. Přidejte  si obrovské  hospodářské  a rozpočtové komplikace  téhle  důležité  evropské země, která se velmi snadno může  dostat  do  neřiditelného pádu, který by  asi strhl s sebou  zbytek Evropy. Myslíte  si,  že  ji lze  přidávat  další a další  migrační zátěž?

Takže  zde se jen otevře  nové  bojiště  staré  bitvy!

Pravda  V4 a  ti, kteří  migraci UŽ  vidí stejně,  dosáhli nepochybně  dvou  velkých  úspěchů  -AUTOMATICKÉ kvóty – pryč, prohlasování  změn  Dublinu II  na  sílu – pryč. Ale….

Ale nikdo neví, čím budou  konkrétně naplněna  ona  centra! Umím si představit, že  bude velký tlak  jižního  křídla na jejich  rozmístění po celé  Evropě a  na  vytváření kapacit nikoli  malých!  Nemá  smysl se nad  tím pohoršovat. V pozici Italů, Řeků a do budoucna  Španělů,  bychom tohle požadovali také.

A  dle mého názoru  může  být  takové centrum v  konečném důsledku daleko problematičtější    než  přebírání  uprchlíků podle  původních  kvót.

Připomínám, že  v  tomto  centru budou  žadatelé o  azyl čekat  na vyřízení své  žádosti.  Z nichž  valná  většina  bude  odmítnuta.  A  nyní nastane  nerudovský problém – kam s nimi a  co s nimi!!!   Tohle  a  právě tohle  je obrovským kamenem  úrazu a pro mne osobně  hlavním  malérem migrační tsunami. Žádný  evropský stát, včetně  velmocí typu  Německo, Francie, Británie nedokázal účinně  se  státy, z  nichž migranti pocházejí, vyjednat  návratové  dohody, tak  aby  neúspěšné žadatele  naložil do letadla a  poslal zpět, pokud tito dobrovolně  nechtějí opustit  Evropu!

Na  tomhle  se pranic nezmění. Vnitrozemské  státy našeho typu tak  budou postaveny  před problém,  který zatím neřešily  a řešit neumí.  U kvót  tohle  neexistovalo.  Tam si přebírající  země   sami určovaly, koho  chtějí a koho ne, těch, co  azylový nárok  získali a ti odmítnutí  nebyla  jejich starost. Nyní  ano.

Jsem zvědav, co s tím  kdo udělá.  Můžete  mávnout  rukou, že  budování středisek je  dobrovolné a  že  nás  tedy nemůže nikdo nutit, abychom vůbec  nějaké otevřeli… No  nemůže..  Jak se to vezme!

Vynechme  konspirační teorie  o  o iluminátech,  globálních  elitách a podobných, co chtějí zničit  bílou  Evropu  nebo o zlém Bruselu. Jděme  na  ten  úplně nejmenší  jmenovatel – tedy  přehlcenou  Itálii a  Řecko,  které  mají tu  smůlu, že  prostě  jsou první na  migrační trase.  Je  to  jako když  sousedům v  ulici  začne  hořet  barák.  A  oni  vás  požádají, aby  když  už  nechcete  jít  hasit, protože  byste  se popálili , tak  abyste  jim alespoň půjčili  všechna  vědra  na  vodu, co máte, s rizikem, že je nedostanete  zpátky.  Vím,že  jde o nepřesný příměr, ale přesto  funkční. Budete  se  jen tak dívat? Až oheň zachvátí celou ulici?

Nejsem  vítač, nechci migranty  v ČR.   Všechno má  svoje  meze.  Což  nepochybně  bude  více než  jasně  naznačeno i představitelům  naší republiky. Jak  dlouho  lze,  v mezinárodním společenství  říkat na všechno trvale  NE?

Okamura a   další podobní, nepochybně založí politiku na  tom,  že  do nekonečna. Co udělají v případě, když  odpovědíz venčí   bude  odchod  Škody  VW  ze země a  to včetně jejích dodavatelů?  Například….A  to nemluvím  o tom, že  by  třeba  takový  Agrofert  Deutschland, respektive  jeho  součást   Chemiewerk  SKW Piesteritz – největší německý  výrobce dusíku a  dusíkatých hnojiv,   začal  mít  nějaké  administrativní problémy  s německými nebo evropskými úřady  a následně    vypadl například z  listiny  preferovaných dodavatelů pro německé zemědělství, sestavovaných  příslušným německým  ministerstvem, či začal  ztrácet  svou pozici  na  celoevropském agrárním trhu???

Tohle  berte  jako možný malý  nástřel.  V dnešní  výrobně  a  odběratelsky  globalizované  Evropě, záměrně  nepíši  EU,  nýbrž v Evropě, prostě  totální izolacionismus  nemůže  dlouhodobě, bez strategických  vlastních poškození  – fungovat. Ať  si  Okamura  tvrdí cokoli.

A nejde jen o  Babiše nebo  Škodu  VW.  Celoevropské  byznys zájmy  mají  i další  oligarchové  – počínajíc  Kellnerem.  Myslíte si, že  budou v klidu  přihlížet, jak se jim zavírá  celoevropský  hrací  prostor, jenom proto, že  obyčejní  čeští  občánci  nechtějí  migranty? Račte  si vzpomenout, s kým  létá prezident  do Číny,  koho tryskáči se vrací  z  Pekingu zpět. A nejen tohle – pokud máte  zájem o detaily, pak třeba  zde.

Takže centra… Se vším všudy. Například i s  tím, že  jakmile  bude takové  centrum v zemi, bude se řídit  našimi zákony, což znamená, že  tam umístění se budou  moci odvolávat k  českým soudům!   S  pomocí  různých  páchačů nekonečného dobra typu jistého Martina  Rozumka a jeho organizace.  Který mimochodem stál  za  soudním  úspěchem  onoho syrského  uprchlíka,  který podle  rozhodnutí ČESKĚHO  soudu  nesměl  být, v souladu s Dublin II, odsunut zpět do Řecka, protožeprý   řecké  tábory  nezajišťují..  Ale detailně  jsem  o tom psal  před týdnem  v článku

Migranti? Zameťme si před vlastním prahem

s  nímž  měla  řada  čtenářů  velký  problém,  že  prý  nasazuji na  Babiše  a Zemana…

Všichni známe  šikovnost  potížistů  s povolání, když  jde o zablokování  čehokoli – stavby a oprav  dálnic, železničních koridorů, jezů, atomových elektráren a úložisť, atd.atd.  A  vězte, že  to nebude nic, ve  srovnání s tím, co by nám předvedli ohledně  v centrech umístěných  migrantů. A  justiční precedens,  jak  uvedeno  výše, už  padl, aniž  by  se  některý z těch, co  nás prý  ochrání –  sebeméně  angažoval. Dávno a  dávno platí, že nejhorší  nepřítel je  ten  domácí.  Brusel musí respektovat  výsledky  voleb. Rozumkové nikoli. A  aby  byl  obrázek budoucí  reality  kompletní  –  tak  zde  pan Rozumek  tvrdí, že  Česká republika  by klidně  mohla  absorbovat  500 000  migrantů. Jen kdyby  chtěla a  neřídili ji bojácní politici!

Ne nehodlám nikoho strašit!  Ta  centra  jsou  novým jablkem  sváru a  nyní už  nikoli  jen  s  vnějškem, ale  i  tuzemskými  činiteli.  Mohou být  v konečném výsledku  ještě  daleko problematičtější  než  ony  kvóty. Míním ty první, nikoli  ty  automatické. To  byl opravdu těžký horror. Zaplať Nejvyšší , že  automatismus  je  mrtvý. Podstata  problému  zůstala… Nelze  dělat, že  neexistuje!

Rychle k ostatním  přijatým  bodům

-velkou výhrou je  přijatý závazek, že  současný  Dublin II  nelze  změnit  bez souhlasu všech  členských zemí. I když na druhé straně je  to pro  nárazníkové  státy  těžká,  zdrcující   porážka! Nejhorší možná.

-finanční pomoc pro  hraniční  státy? Naprostá nutnost!  Ve svém důsledku  ale  něco  jako  kapka  na rozpálenou  plotnu a  z hlediska  morálky  cosi jako  zakoupení  středověkého církevního  odpustku.

-posílení  Frontexu a ustavení  jeho odpovědnosti za  ochranu  hranic?  Dokonalá Potěmkinova  vesnice a totální podvod.  Proč  to se pokusím někdy  vysvětlit  v  samostatném článku.

-peníze  pro  africké státy – dobrá  myšlenka,  ovšem naprosto  bez reálného významu.  Africké elity  si vezmou  rády  tyhle  peníze. Ale  nejspíš  za  ně  skoro/nic  neodvedou. Tak, jak  jsou zvyklé. Při  tamní natalitě  a  boomu porodnosti  jsou v podstatě  rády  za každého, kdo ze  státu odejde. Protože  mají o problém méně.

Obrovskou změnou  je  ovšem poslední  bod – konstatování,  že  záchranná plavidla MUSÍ respektovat zákony  středomořských zemí  a  nesmí  bránit  ve  výkonu práce libyjské pobřežní  stráži.  ještě  nedávno to bylo  naprosto opačně!!!

Páchači  dobra  z  neziskovek  jsou těmi, kdo dnes  dodávají migranty  do Evropy. Nikoli pašeráci!  Ti  jen inkasují a  shánějí  zákazníky.  Páchači  dobra  dovážejí!  S  jiskrou oku, plamenem v srdci a nekonečným  uspokojením  z vykonaných  dobrých  skutků, které lidstvu prokázali!

Nyní  by mohli  mít  poněkud  přistřižená  křídla. K pořádnému ochromení    by  stačilo, vedle uzavření středomořských přístavů  pro  jejich  lodě například  přijetí jednoduchého pravidla  – zachráněný  na moři neziskovkou  jí buď  bude vrácen  do země  původu  dotyčného „ztroskotance“  nebo do  země, kde je  registrováno  plavidlo  nebo  nájemce lodě. To  by  nepochybně okamžitě  podvázalo  páchání  dobra  velmi  rychle. Kdyby  německé neziskovky,  které to celé  mají v  podstatě na svědomí museli své  úlovky  vozit  do Germanie,   rychle by skončily. A  těžko by našli někoho, kdo by byl ochoten jim pronajmout  šíf. Aby  pak měl problém se svými úřady  kvůli nucenému převzetí  dalších migrantů!

Ale  tohle  už  big bossové neřešili, to bylo pod  jejich  rozpoznávací schopnost!

Oni  si užívali  zář  reflektorů a cvrkot  televizních  kamer, že  zase  jednou zmákli, jen tak z voleje a jednotně – neřešitelné.

Nemohu neudělat  krátkou  bilanci  vítězů a poražených.

Jako  vítěz  se cítí  V4 a  nikoli neopodstatněně. Postoj  V4  už není xenofobní,  nemravný, nelidský a  kdo jaký  ještě.  Pragmatismus  už  dnes aspoň  části funguje  v celé  Evropě.   V  důsledku volebních  úspěchů  stran,  reflektujících  stejné postoje  jako měla  V4. Nic jiného za  tím  není. Ale  to by nestačilo,  kdyby  na  stranu V4  viditelně  nepřešlo Rakousko a zastřeně  například Holandsko.   Darmo jde o země  o velikosti  ČR  nebo Maďarska. Jejich vliv, díky  hospodářské  síle a  statutu starých  členů  je neporovnatelně  větší. A Kurz  byl v  hlavní roli! Ještě  se cítíte  jako  vítězové?

Jak řečeno – kvóty   a především  AUTOMATICKÉ, jsou minulostí. Násilná  změna Dublinu II také!  Paráda. Ale  bylo by  to bez  Rakouska a Holandska?

A  to nemluvím o takové  drobnosti,  že  Babiš  už  stihl  poslat  twíty  ve  smyslu, že  to je  jeho  osobní  vítězství. Zvítězil  on! Ne nějaký Orbán nebo Kurz!  Babiš!Normálka,  nás  to nemůže překvapit.

Kdo  další  ještě  vyhrál  mimo  mistra  světa  Babiše? A  v koutku se krčících  Orbánů, Pellegriniů, Kaczinských, Ruttů a  podobných?

Nepochybně    Angela  Merkelová!   Ta  byla  pod  tlakem, jaký  ještě nezažila!  Měla  v  několika málo dnech  vyčarovat  tzv. celoevropské  řešení, které by  zavřelo ústa  Bavorům a především Horstu Seehoferovi!  Nemožné se stalo skutkem! Má  ho!  I když jde , jak řečeno, o Potěmkinovu  vesnici,  tak  její ministr  vnitra  nemá jinou možnost, než  to akceptovat a  stáhnout se. Jinak by  byl  za  naprostého a  neodpovědného  potížistu. Ostatně  přesně  tohle  mu  v  sobotu  přes  den  vzkázaly německé podnikatelské svazy. Merkelová  to  zvládla  a dnes  sedí  na  kacléřské židli  zase  pevně!

Vedle  toho se Merkelová  pochlubila, že  má  vyjednáno se 14 státy  readmisní  dohodu o vracení migrantů. Kromě  jiného také s  ČR. Což  Babiš  vzápětí popřel. Inu při jeho pravdomluvnosti a jeho zájmech v Německu… Ale nehodlám nic  vnucovat  rodině  Koblihových.Ono se to ukáže.

Ale největší  vítězství  kancléřky  je  někde úplně  jinde a  je velmi  decentní!

Na  summitu  ti  big  bossové a big  bossky  vše  vyřešili a dojednali. V  globálu. Zbylo  jen pár  drobných  detailíků – například  konkrétně a  prakticky   naplnit  tu představu  o  těch  centrech. Kde budou,  jak budou  fungovat, kolik  jich  bude, jaký tam bude režim, jaké právo v nich bud e platit, kdo je bud e financovat,  jak nakládat s těmi, co  budou odmítnuti, prostě  samé  bagatelní  legrácky. A  tahle  brnkačka  je  nyní přenesena  do  gesce  ministrů  vnitra!  Ti to  mají zprocesovat. Takže  kancléřka  vyřešila a  Horst  Seehofer   bude osobně zodpovědný  za  ty detailíky!! Geniální!  Opravdu geniální!!  Smekám.

Vyhrál i  Macron.  Tomu primárně  nešlo  o migranty. Ten si potřeboval získat  spojence  pro svoje  plány ohledně   změn, které by  rád  provedl v  celé  EU obecně  a eurozoně  zejména. A  nepochybuji, že předloží účet Merkelové za svou podporu, ale také  španělskému  a  italskému premierovi.

A poražení? Snadno určitelní -Řecko a  především Itálie. Ať  si  třeba  takový Giuseppe Conte prohlašuje, že Italové „mohou být spokojeni, Itálie není osamocena a převládl princip solidarity“, Houby  s  octem -jestli něco převládlo,  pak  prázdné  řeči o solidaritě s  Talián!. Dostali jen  sliby.

Ministr vnitra Matteo Salvini se také snažil prodat novinářům výsledek unijní schůzky jako úspěch: „Konečně se EU zabývala našimi problémy a projednávala naše dokumenty. Řekl bych, že jsme tak na 70 procentech.“

Oba nepochybně  znají  klasické  heslo všech  dobrých  vyjednavačů, že není  li vyjednáno všechno, není vyjednáno nic. Ostatně, na  námitku novinářů musel připustit: „Já jsem ale nedůvěřivý, chci nejdřív vidět fakta – a podle toho pak povedu další boj.“

Italům se podařily  jen  dvě  dílčí  věci

1- odmítli Merklovou  a její  žádost  o bilaterální  readmisní  dohodu, což  je  pro kancléřku  krajně nepříjemné, protože  Itálie  je  hlavní  ohnisko  těch, co  jsou  registrováni  jinde než v Německu , ale  mermo mocí  chtějí do Germánie.

2- plavidla nevládních organizací nebudou již mít přístup do italských přístavů,  aby  vyložili   „zachráněné“, ale nebudou tam  smět  ani   pro potřeby zásobování!  Tohle  je zásadní posun a  pokrok v  boji proti  pašování  lidí  na kontinent!

Nehodlám si  z nich  utahovat. Oni jsou v nemožné  situaci. Oni, na  rozdíl od  Merkelové,  požadovali  skutečnéceloevropské  řešení   migrační  otázky. Merkelová, pod  stejným  názvem rozuměla  jen  nějaký  dílčí plán,  který  by odklidil její  vnitropolitické  potíže.  Jí se  to podařilo,  jižané  v  tom zůstali i nadále  sami.

Můžeme  dělat, že se nás  to netýká, hlavně,  že  jsme  ukopali  svoje. Z toho omylu  nás  briskně  vyvede  realita.  Jestliže  nebude  opravdu rychle  a účinně  zmrazen příchod  Afričanů do Evropy, kde momentálně  Italové odvádí dobrou práci, navíc   jako jediní,  pak jde jen o  krátkodobou oddechovou pauzu.  Protože  Itálie  jednoduše není schopna,  ani ochotna,  běžence  na svém území  ani „skladovat“ , ani  obstarávat, aby  zbytek EU  měl klid.  Užijme  si  krátkého oddechového času.

Tak takhle, v  kostce  vidím  ten „veleúspěšný“  summit  já. Kde  navíc  všechno zařídil Babiš!

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.