8,5 roku pro Ratha, kolik pro zbytek republiky? A jedna spiklenecká terorie nakonec.


Ve  středu  byla nejen instalována  vláda, ale  také  znovu  padl prvoinstanční verdikt  v kauze  Davida  Ratha. Po  více než  6-ti létech od  jeho zatčenou se  sedmičkou v  krabici od  vína. Sedmičkou v českých na dřevo, jak pravý  klasik, nikoliv  sedminkou ve skle. Snad  si to ještě  trochu pamatujete.

K  tomuhle případu můžete  přistupovat  z  různých  úhlů. Leckdo, tak jako v případě vraha  Kájínka,  má  Ratha za  statečného bojovníka proti systému, proti kterému se mocní  spikli, aby  mu zavřeli  jeho prořízlá mluvidla, což  je  nebetyčná  naivita a  hloupost  nebo třeba lze lomit  rukama  nad  naprosto  zoufalou pomalostí  české  justice, než  se  domele  k nějakému rozsudku, což  je,  bohužel,  zejména  v tomto případě  naprosto neoddiskutovatelný  fakt, který navíc  ukazuje, kolik  lotři a jejich advokáti obecně,  mají, pro laika,  netušených možností  účinně  sabotovat proces  nalézání práva.

Připomínám,  že  středeční  verdikt  nad  Rathem je  NEPRAVOMOCNÝ  a  nyní bude následovat  druhé kolo u Krajského soudu. Který  už  jednou  prvoinstanční rozsudek  skoro totálně  torpedoval, když  diskvalifikoval  /mimořádně  zajímavé by  bylo  někdy se dozvědět  proč a  z jakých pohnutek, míním tím ty opravdové, nikoli  ty, co tenkrát  zveřejnil/ – policejní odposlechy, protože  na těch celý případ  stojí.

A při  tom lomení rukama  nad  stavem  soudů  a vůbec  výkonu práva uvažovat, pokud  jste  povahou optimista,  jak věci  účinně  napravit a zlepšit nebo jste li  realista,   dumat, o kolik bude situace  za  pár  měsíců  ještě  daleko zoufalejší, až   BabišZemanova  „odbornice“  Malá na  Spravedlnosti začne  s „makáním“…  V téhle  variantě  vám pak  dojde, že  si prezident  nemohl pro jmenování Babišovy  druhé vlády  snad  ani vybrat  lepší datum! Dokonalá  synchronizace!

Nebo  je možné zalevitovat  v  čase a podívat se,  jak člověk  viděl situaci po Rathově  zatčení  a  zejména jak odhadl její  dopady  na  vnitropolitickou  scénu. Což  právě , s  gustem, učiním.

Rathovo senzační zatčení  tehdy, v  čase  největšího rozkvětu  NečasKalouskovy  famiglie / a také jejích největších průšvihů a  drzostí/ bylo jako blesk z  čistého nebe.

Na  Kose jsem  tomu věnoval  celý seriál  článků, počínajíc

Policejní horkej drát – chytil se nám Rath?

který  byl první  rychlou reakcí na policejní akci, přes

Rathovy Lipany průběh bitvy.

kde  došlo k  první analýze, přes  vytvoření  historické paralely

k

Rathovy Lipany důsledky I.

ke byl předchozí  námět  rozveden,  až  k závěrečnému textu serie

Rathovy Lipany důsledky II.

kde,jak z textu vyplývá, jsem se pokusil  odhadnout  důsledky  na  českou politickou  scénu. A  právě  k tomu se dnešním textem  hodlám  vrátit. Nebudu  vás  otravovat  celým textem,  který je, jak je mým špatným zvykem  nikoli  krátký, ale dám jen  jeho klíčovou  pasáží.  Stojí v ní  toto:

Kdože  jsou  vítězové  a poražení?

Deklasovanými  mezi politickými stranami je jasně  Lidový  dům a  komunisté.

I když  očekávám, že  rudí  teď  opravdu budou docela  posilovat.

Vítězové?

Těmi zjevnými jsou prvoplánovými  zřetelně  ODS  a  Kalousekpartaj.  Byli  ve stádiu  klinické  smrti, v hibernaci. A teď  jsou politi  živou  vodou. Viz  Nečasovo  vtipkování  o sedmičce  či Kalouskova  drzá  a výsměšná  argumenatce.Nemluvě  o Klausovi.  Podle něj  Drobilovi  bylo nadrobeno, ovšem  dnes  policie  šetří bezvadně. Snad  jsem  dostatečně  vysvětlil  proč.  Získali  v Rathovi  odpustek a  dlouhodobě  fungující  generální  pardon. Ať provedli  či provedou  cokoli!  Obstarali  si  masku  zodpovědného  hospodáře, který nás  chrání před  Řeckem a ve tmě kradoucím socanem.  A nejhorším případě budou  říkat  –  víte, my  jsme  menší  zlo.Oni kradou  jako  my také! Rath  je  zacementoval  u koryt!

Ale  v souvětí  prvoplánoví  vítězové není  dlouhodobě  důležité podstatné  jméno, nýbrž adjektivum – prvoplánový.  První plán  vždycky  dost rychle končí.

Protože  normální  člověk, odíraný  a  zašlapávaný  touhle  arogantní a hrabivou  rodinkou  toho za chvíli zase bude mít  zatraceně dost! A bude hledat  za  každou cenu  alternativu.  Nějakou naději. A  obávám se, že  socan  jí hodně  dlouho teď  nebude!

Podle  mne  přichází  ideální   doba pro všelijaké  Bobošíkové,   Zemanovce a tak podobně a  všelijakou jinou  havěť.  Dokonce si myslím, že  když  to udělá  mimořádně  šikovně, mohla  by mít  malou šanci na zmrtvýchvstání  i  Píka.  A to nemluvím o  Babišově projektu!!   Ten  nemohl potřebovat  nic  lepšího  než Ratha! A kdo  z nás  ví, co  má vlastně  za lubem???  Řekl bych, že  jsme  s ním, co  se týče jeho opravdových úmyslů,  na  tom ještě  hůř,než jsme  si stáli  ve  stejné  věci s ABL.  Protože  Babiš nemá  Johna. U kterého  jsem měl  jasno.  Že  když  deset let  dokázal  lhát  svým  nejbližším,  tedy  i dětem, že klidně obelže  i   voliče. Bude  se pokusničit  s  novými nadějemi. Tak jako předminule   s  rodinou Bursíkovou a  minule  famílií  Bártů. S  kým příště?

A to mluvím  jen  o těch  subjektech, které  už  vidíme  dneska.  Jak  dlouho  to bude  trvat, než se objeví  strana  s charismatickým  velkým  vůdcem, který  slíbí, že  s tou pakáží, co krade , zatočí  pevnou  a tvrdou  rukou , že se zastane  malého  občana?? Zejména  jestli  se propad  ekonomiky  bude dále prohlubovat?  Jak dlouho  mu  asi tak budu odolávat já  sám, když mi slíbí  že  zavře všechny  podivné nabyvatele  nemovitostí  včetně  majitelů  podivně získaných bytů? Za  tohle  bych ho  možná  volil  už  dneska. Možná.

Hned na  začátku přiznávám,  že  v jedné  věci  jsem se  totálně  netrefil – totiž  že  kauza  Rath zacementuje  NečasKalouskovu  famiglii  u  koryt a  bude těmhle  sloužit  jako generální odpustek   v  budoucnu.  Nemohl  jsem totiž  vědět,  že o nějakých 12  měsíců později  dojde  k razii  na Úřadu  vlády, že  v klepech skončí  Nečasova  metresa a famiglie  padne.  K téhle  akci, když  dovolíte  se vrátím ještě  vrátím  jednou  spikleneckou  teorií v  samotném závěru.

Ale  pro pořádek zopakuji,  že  v tomhle punktu  jsem střelil vedle!

Na  druhou stranu  – už  tehdy  jsem Nečas Kalousky  označil jen  za  vítěze  prvoplánové, s následným závěrem, že

Ale  v souvětí  prvoplánoví  vítězové není  dlouhodobě  důležité podstatné  jméno, nýbrž adjektivum – prvoplánový.  První plán  vždycky  dost rychle končí.

U  vítězů /a poražených!!!/ dlouhodobých , jak ostatně potvrzuje naše  realita a středeční jmenování  vlády, to byla  trefa přímo na komoru!

Ano, nastala  doba  pro  všelijaké!  Nikoli  Bobošíkové, nikoli Zemanovce, nýbrž  Zemana!  Tenkrát nikdo nic  ještě  netušil o jeho nominaci a pokud  ano,  byla  to  jen  minoritní záležitost. A  bez  Rathova  skandálu by  nebyl měl tak  připravené předpolí. To je bez  debat.

Ohledně  Babiše  a odhadu, že on je  tím pravým vítězem?  Věřím, že to nepotřebuji blíže  rozepisovat a mrhat  vaším i svým časem. Připomínám, že  Babišovo hnutí tehdy  bylo  vlastně v zárodečné  fázi a   předaleko od 5-ti%, nutných pro vstup  do velké politiky.

Babiš  byl, vedle  Zemana,  následně tím pravým  vítězem!  Těhle dalších Lipan  našich  dějin.

Někteří, jako třeba  Laco  Groessling s  mou  historickou  paralelou ohledně Lipan  tehdy hluboce nesouhlasili,  viz jeho  polemika

PROČ KAUZA RATH NEJSOU NOVÉ LIPANY

z které  si dovolím ocitovat  centrální námitku:

Kauza MUDr. Davida Ratha je jen relativně nepodstatnou epizodou, která nepřinese žádnou principiální změnu společenského nastavení v Česku. Od roku 1989 u nás platí a bez ohledu na to jak dopadne epizoda Rath ( či jiné podobné epizody ) platit bude  to co napsal profesor Bělohradský :

Politická moc se podřizuje tlaku v procesu globalizace rychle se formující nové třídy – anacionální hyperburžoazie, která má jediný strategický cíl: zrušit pakt mezi kapitálem a prací, na němž demokratické národní státy založily svou stabilitu, jako historicky překonané omezení tržní ekonomiky. Konec citátu.

Dnes, vidíme, že Rathův  případ nebyl žádnou nepodstatnou  epizodou a že naopak   doslova  otřásl, či spíše rozmetal,  v synergii se  Šlachtovým zásahem  ve  Strakovce, vnímání  většinového  českého voliče.   Který  na jejich základě opustil definitivně  systém  volby politických  stran a vydal se plně  na pospas   slibovačům  zářných  zítřků a  prodačům  teplé vody.  Kterým stačí  jen používat  vhodnou  rétoriku a  dostatek  podbízivé  vemlouvavosti. Viz  Zeman,  Babiš a také Okamura, který  pro mne  už naplňuje  onen poslední odhad, že  si volič  bude  žádat   stranu  s charismatickým  velkým  vůdcem, který  slíbí, že  s tou pakáží, co krade , zatočí  pevnou  a tvrdou  rukou.

Dost možná,  že bychom do tohohle  stadia  byli dospěli tak jako tak i bez  Rathovy  krabice na  víno a  šťáry na  Úřadu  vlády.  Protože  rozežranost a nestoudnost  tehdejších  držitelů koryt  byla  naprosto neuvěřitelná.  superdrzá.  Jejím  fosilním pozůstatkem je  Kalousek ve  sněmovně,  kterým  svým ksichtem  spolehlivě neguje  všechno k  čemu se nějak vyslovuje – troufnu si  říci, že  to je  on , kdo stále  nahání nemalá procenta Babišovi a  zdiskreditoval  hledání  Antibabiše,   kdo je  přihrál v  obou prezidentských  volbách  Zemanovi a naopak odehnal nejprve občanu  Schwarzenbergovi a  naposled  Drahošovi.  V  druhém případě to vím  z  docela  dost na  mou adresu dorazivších  mailů,  v nichž  hlavním sdělením bylo vždy  cosi ve  smyslu …. jak můžeš podporovat  kandidáta, kterému fandí Kalousek?

Nebudu Zemana  volit, ale  Drahoše  taky ne, protože  ho volí Kalousek…

Výsledkem Rathovy  kauzy  a  té následné  -Nečasovy, jsou  zkrátka  dnešní poměry -oligarchokracie!  A rozklad  i  té  formální demokratury, co  nám zde  zbyla.  Rath  se postaral o druhé Lipany  české historie.

Dostal za  to  právě a nepravomocně,  jen 8,5 roku a propadnutí majetku 22 milionů.  Směšná  cena  za  Babiše a  Zemana. Účet pro  republiku  bude neskonale  větší a  na  generace. Nikdo neodhadne, jak bude velký!

Lipany  to jsou dokonalé. Protože  ačkoli to Laco  s  tím  Bělohorského citátem  myslel  úplně  obráceně a  kontraargumentačně – sedí dokonale:

Politická moc se podřizuje tlaku v procesu globalizace rychle se formující nové třídy – anacionální hyperburžoazie, která má jediný strategický cíl: zrušit pakt mezi kapitálem a prací, na němž demokratické národní státy založily svou stabilitu, jako historicky překonané omezení tržní ekonomiky.

Protože politickou moc  převzali  nyní  zcela  Babiš a  další  ze  skupinky  nejbohatších oligarchů v  zemi /tech, co stojí  v Zemanově  stínů, co  sním létají  do Číny a on s nimi s  Číny zpět v jejich  soukromých tryskáčích/. Dokonalí představitelé oné  Bělohradského  anacionální hyperburžoazie!

P.S.

Málem jsem zapomněl.  Přesto, že  mi zásadně  vadí  spiklenecké teorie, dneska  sám jednu  dám k  dobru.

Mnozí spekulovali,  že  akce proti Rathovi  byla  vlastně  organizovaným spiknutím  s cílem změnit politickou krajinu v  zemi ve prospěch  nadnárodních  elit. Tenkrát  to  naráželo na moje  rozhodné popírání. A  nic na tom nehodlám změnit  ani  dnes. Pokud  ovšem  beru  Rathovu kauzu  jako  ojedinělou  a  s ničím dalším  nesouvisející  záležitostí.  Ale  jak už  stojí výše  – za  rok  se  odehrála  v režii  statečného plukovníka  Roberta  Šlachty velkorazie ve  Strakovce!  Po které  padla  vláda, Nagyová a pár  dalších skončilo za  katrem a  pravice  na  podlaze  politického  ringu  v totálním k.o. ze kterého se dosud  nevzpamatovala.

Dále víme, že  opět, tak jako u Ratha  se procesy  vlečou a  navíc  mají  nepochopitelný průběh díky  soudkyni Králové.

A také  to, že  „superpolda“  Šlachta už  u  cajtů drahný  čas  není, nýbrž  řídí  celnickou  pátračku  na  Babišem ovládaných  financích.

A také  to,  že  Rathovým a Nečasovým případem  byla  diskvalifikována  celá tehdejší  tradiční politická  garnitura!

Nemusíte  být  ani  vyznavač  kultu  Elvis  žije!,  který  se opírá o  jasný důkaz, který dostanete, když  si jeho jednu určitou desku pustíte  jistou rychlostí pozpátku, ani  fandou konspirační teorie  11.září,  ani  konspirátorem v  případě vraždy  JFK, abyste  z toho  v klidu upletli  konspiraci, že  Rath byl  první  díl  kýmsi  vymyšlené a  policejně  prokurátorsky  připraveného rozbití politických struktur v  Česku a  vybrání  úřadu  vlády  jejím potřebným  druhým, závěrečným dílem. Že  to bylo velmi pečlivě  připraveno, naplánováno, provedeno. A bylo to nutné.Z hlediska  kohosi. A  z hlediska globálních zájmů.

Ptáte  se koho?  No na  to vám neodpovím. Nejsem  příznivec  podobných  vymyšleností a  nemám je  rád.  A ani jim nevěřím. Ale  je  dost  těch, co ano. Za konspirací  nemusíte  ani do Ameriky  , ani k iluminátům, Velkému židovi nebo Starci z Hory. Konspirovat  lze  skvěle i  v Českém kotlíku.

P.P.S.

Právě  čtu na internetu,  že  kandidátku Okamury v  Praze  do komunálek povede  jakýsi   Hynek Beran. Jenž  je členem zednářské lóže La Sincerité a  byl od  dubna  2007 velmistrem Veliké lóže České republiky, až do roku 2010…..  Není  von Pi/Tomio takhle  figurkou  spiknutí  zednářů????  Být  fandou polojaponce, měl bych  o  čem horečně přemýšlet. To víte temný rejdy velkýho strejdy…

Čert  aby se  v tom vyznal!

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.