Čísla nelžou – mistr Jan je neměl, my ano, ale nedbáme na ně.


Nedat  článek, vážící se k  dnešnímu výročí,  je  svým  způsobem  zhůvěřilost. Dát  ho  zase obrovský problém jak se vyhnout  klišé nebo  tomu, co  už  bylo  publikováno dříve. A  nové případné  nové  téma má  háček. Nebo spíš  hák – jak se vyhnout  umělé, za  vlasy  přitažené  konstrukci. Snad  se mi to podaří.

Hledal  jsem nějakého společného jmenovatele  mezi  dobou  tehdejší a  dnešní. A  přesto, že  my  dnes  žijeme  v přepychu, o kterém se  tehdy  nezdálo ani nejmocnějším a nejbohatším  vrcholného středověku, natož  obyčejnému  člověku, nemyslím, že  jsme  štastnější, než  byli  naši předci  před  šesti  stoletími! Divné , ne???

Do značné míry  si za  to můžeme  sami, tím, že  mnoho  z toho, co  máme  my  dnes  navíc  oproti  Husovým souputníkům, bereme jako naprostou samozřejmost, ačkoli  naprosto, ani v  dnešním světě,  není vůbec  Automatické. Ne,  že  člověk má co jíst, má  kde spát,má přístup  k  čisté tekoucí  vodě, elektřinu  a  tedy  teplo a světlo, že  mu  nehrozí  pandemie  smrtelných  chorob,  že  žije pod ochranou  zákona a má  přístup  k pořád  dosti sofistikované formě  práva a není ohrožen  válkou.  Na zeměkouli je nás  přes  7 miliard a troufnu si tvrdit, že  všech  těch vyjmenovaných  samozřejmých atributů  si  užívá  tak maximálně  30-40%   celosvětové populace. Ostatně  – nejlépe o tom svědčí  současné, rapidně  stoupající,  celosvětové migrační toky  z jihu na  sever  a z  východu na  západ. Ale  dost s migrací,  tenhle  článek  s  ní nijak nesouvisí, má úplně jinou pointu.  Jen  je uveden  jeden  ze  zdrojů  toho, proč  nejsme  šťastni, ačkoli bychom, podle  všeho být  měli. Ve srovnání se současníky  Mistra  Jana.

Slyším  námitku –  jak máme  být  happy,  když  kolem sebe  vidíme, jak se zmáhá neřád,  jak  jsou  současní držitelé  klíčů  stále  zpupnější a  zpupnější,  jak  člověk je  stále  více marginalizován, šikanován, omezován, okřikován zbavován  svých  práv, jak  je  mu stále více vymýván  mozek, jak se připouští  jen  jeden, ten jedině  správný  výklad  světa, jak …  no doplňte si podle své libosti!

A jsme  u jádra  dnešního  tématu!

Ano, tohle  je  to, co nás  spojuje  s těmi,  které oslovoval  tehdy  Mistr  Jan a  další podobní.  Přesně  toto  bylo  dnes  i tenkrát  stejné!  Globální  elita / tehdy církev/ udávala  jednoznačně  richtlinie, co  je  správné si myslet,  jak myslet, kdy nemyslet vůbec  a  co udělat s těmi, kteří přesto hodlají používat   vlastní  hlavu.  Jinak  než  bylo globální elitě  milé. Světští mocní  pak  byli  zpupní a  stále  zpupnější. Stále  více  lačnící  po dalším dalším majetku  a  moci. Tohle je prostě  všudypřítomné. V celých lidských dějinách.

Na tomhle  se za těch  už  více než  600 let  vůbec nic nezměnilo. Jen  formy  se  změnily. Dráždilo to naše  předky  ve středověku a vadí nám to  i  dnes.  To je  další  klíčový  faktor toho,  že  nejsme  a  nebudeme  spokojeni. Na  rozdíl od  toho prvního  leží mimo  nás..  Nebo  ne a  je to jinak?

Mohl bych  sem  dát  klidně  citát  z kázání Mistra  Jana a   zjistili byste,  jak Husův  tehdejší popis  pasuje  na dnešní  dobu. Což  mi  vy, co  máte v  tomto směru  nějakou povědomost, nepochybně potvrdíte.  Ale  neučiním to.  Nehodlám  kázat a  to  ani přes odkaz Mistra největšího.  Nikoli  z neúcty.

Já  dnes  chci dosáhnout  toho, abyste  se zamysleli. Nad několika jednoduchými  čísly. Které Mistr  Jan neměl. Na  rozdíl od  nás. My je  máme. Jen si  je v  lepším případě nehodláme  uvědomit a  v tom  horším,  ale  dle mého názoru daleko běžnějším, s  nimi vědomě    pracovat  odmítáme. Protože…  neuvedu proč.  Doplnění toho protože  nechám na  každém  z vás. Je jen na  vás, jestli sami sobě  přiznáte  barvu,  až  ten krátký  výčet přelousknete.

S  čím byste mít  problém neměli, je jednoduché tvrzení,  že  ideály, na kterých  byl postaven Listopad  89  byly, více méně  – zrazeny.

Nebo alespoň  rychle opuštěny. Že  demokracie  se nám jaksi vytrácí před  očima. Normálně  bych pokračoval  nějak směrem  – je to naše  vina, když si to necháme  líbit, ale ani tohohle se  od  vlka  dnes nedočkáte. Půjdu dnes /vyjímečně/ na  většinovou  vlnu,  že

  za  to především mohou  ti nahoře.

Ti  nás  podvedli a podvádějí!

Dělají /ONI/ z nás  ovce, jim jde na triko ten současný  marast.

Že je  to, když  si odmyslíme  tehdejší  brutalitu fyzického násilí   a jeho bezskrupulozní uplatňování středověkou  vrchností, úplně  stejně jako za  Husa!

Může  být, že  si právě někdo  říká – tomu vlkovi  buď  měkne  mozek  nebo že po tom co se  tak utnul s nedělním nevtipem, se  chce vlichotit.. No  hned  tyhle takové  z omylu!  Nic  takového!

Pojďme  se  podívat na ta  jednoduchá  čísla, o kterých mluvím.

Snad  nikdo nebud e proti, když  budu konstatovat,  že  pouhé  dvě politické funkce  v zemi  mají naprosto  výsadní postavení pro  chod s tátu a jeho politické nastavení -úřad  prezidenta a  premiera!  Ostatní  jsou, více méně  komparsní. Souhlasíte?  Fajn!

Popřevratová republika  existuje  29 let.

Václav  Klaus strávil v pozici ministerského předsedy  více než  5 let, ale  zůstaneme  na těch  5-ti.

10 let  byl  prezidentem.

Zásadním způsobem  tedy ovlivnil  život  v zemi a  její stav po dobu  15 roků.

29-15 =14

Miloš  Zeman byl  4 roky  premierem a  zatím 6 let  je  v úřadu prezidenta.

Dohromady, dosud, 10 let.

14-10 = 4

Zjišťujeme tedy,  že  pouhé  4 léta  náš  stát  nebyl pod komandem  jednoho z těchto  dvou  pánů! Jejich  údobí v těch dvou  funkcích s e NEPŘEKRÝVAJÍ, nýbrž na sebe navazují!!!

Pouhé  4 roky! Z 29!

Ale  ani tento  výpočet  není  přesný! Připomeňme si, že  Klaus  fungoval  mezi roky  1990-1992  jako ministr  financí.  Což  vzhledem k tehdejší situaci, kdy  centrálním tématem politického dění  byla  privatizace  a položení  základů  tuzemského kapitalismu /to  se mu tedy opravdu podařilo, jen co je pravda!/, byla  naprosto klíčová  funkce, převyšující  svým faktickým významem i post premiera.

Takže  bez  váhání  dám další odečet:

4-2 = 2! Pouhé  dva  roky  to u nás  nešéfovali  Klaus nebo Zeman.

Nebo snad ani tohle  není  přesné?

Máte naprostou pravdu –NENÍ.

Ty  dva roky jsou v podstatě  součtem funkčních období  úřednických  vlád.

Ale  snad si ještě  všichni pamatujeme, že  ta  poslední -Rusnokova, byla  dílem a obrazem Miloše  Zemana…. A vládla necelý  rok.

Nebudu troškařit  a napíši  skutečně poslední rovnici:

2-1=1

Takže  jsme  se dobrali  k  fatálnímu  zjištění

Pouhý  jeden jediný  rok / plus  pár měsíců navrch/ tady  nebačovali, se zásadním vlivem  na  politiku a  veškeré politické dění ve státě a neformovali  náš život-  Klaus  a Zeman!

Je tedy  zřejmé,  že  oni  udělali  z republiky  to, co dnes  je. S e vším všudy!

Pokud se tedy  shodujeme  na  tvrzení,  že  za to špatné  mohou  nynější mocní,  kteří se  starají především  o to, abychom  my byli   bezmocní, pak pár  jednoduchých  čísel, které  navíc  všichni známe,  ukazuje,  kdo za  to může. Nebo si myslíte,  že  Klaus  se Zeman tady nešéfovali a nešéfují, pokud jsou  v úřadě premiera  nebo  prezidenta?

Máte  problém s  tímhle  závěrem?

Dobrá, položím vám jednoduchou otázku:

Na koho myslíte, že  by  dnes ukázal Mistr  Jan, kdyby  dnes  kázal v  Betlémské kapli?

Nechce  se  vám odpovídat?  Nemusíte! Tak  přeci jenom dojde na  Husa  samotného. Dovolím si  citovat z Wikicitátů, z  kapitolky, která  je  věnována  jemu osobně:

 

O pravdě

 

  • Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie… (Výklad viery 1412)[5]
  • Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je přijmouti pohoršení, nežli pustiti pravdu.
  • Nemohu-li já pravdy osvoboditi ve všem, aspoň nechci býti nepřítelem pravdy.[6]
  • Pravda je jen to, co jest dobrem všech.
  • Zlořečný je ten, kdo pro skývu chleba opustí pravdu.
  • Kdo mluví pravdu, hlavu si rozbíjí.[7]
  • Křesťan má být stálý ve víře a v rozjímání této trojí pravdy: té, která je obsažena v Písmu, té, kterou poznáváme smysly a té, jíž dosahujeme neomylným rozumem. Je lépe za tuto trojí pravdu vytrpět smrt než získat obročí pochlebováním. (1411)[8]
  • Je zřejmé, že podřízený může s opatrností podle pravidla lásky napravovat bloudícího výše postaveného a uvádět opět na cestu pravdy. Nebo kdyby výše postavený zbloudiv z pravé cesty se stal kořistí lupičů nebo se ocitl v nebezpečí smrti, měl by jej poddaný vysvobodit a tak jej zachránit před nebezpečím. Tím spíše je jeho povinnost, když výše postavený, který se dostal na mravní scestí, se stává kořistí démonů a ocitá se v nebezpečí nejhorší smrti hříšníků. Jestli by se výše postavený radoval v prvém případě, proč by se tím neradoval v případě druhém? Připouští-li strážného v prvém případě, proč ho nepřipouští v případě druhém?[9]
  • Přítel Páleč, přítelkyně pravda: ale přednost je třeba dát pravdě.[10]
  • Raději dávej se přemáhati mluvě pravdu, než bys chtěl vítězit lha, ježto lépe jest býti přemoženu pravdu mluvě než vítěziti lha.[1

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.