Šílený svět migrace


přišel mi  od jednoho z  kosířů  následující  mail:

Hlavička:  Pakt  o migraci

dobrý den,

vzhledem ke lžím a zapírání, ke kterým se uchyluje naše MZV odkazuji na příslušné usnesení Evropského parlamentu zavazující členské státy k nevracení migrantů bez ohledu na jejich právní postavení.

Usnesení EP zcela jasně požaduje, aby pakt o migraci obsahoval právo všech lidských bytostí včetně ilegálních migrantů nebýt navrácen . V překladu do češtiny to znamená povinnost každého státu tedy s výjimkou Maďarska a USA , které deklaraci odmítly, jakoukoliv lidskou bytost na svém území přijmout, pokud se bytost k pobytu na daném území rozhodne.

Vyjádření MZV, že pakt je nazávazný, případně, že se netýká ilegálních imigrantů je tedy zcela lživé, už jen proto, že schválením paktu se z veškeré ilegální migrace stane migrace legální.

Protože se stalo pravidlem, že hlavní média zásadně neinformují o skutečném obsahu přijatých deklarací, prosím proto alespoň Vás, abyste Vaše čtenáře o reálném stavu věci informovali.

děkuji

s pozdravem

ZM

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0118+0+DOC+XML+V0//CS

5.  zdůrazňuje, že hlavní mezinárodní smlouvy o lidských právech uznávají práva všech lidských bytostí, včetně migrantů a uprchlíků, bez ohledu na jejich právní postavení, a zavazují členské státy k jejich dodržování, včetně základní zásady nenavracení; ……..

Měl jsem  něco podobného tak jako tak  v plánu. ZM  svým  mailem  jen  tenhle  článek  urychlil…

Normálně jsem  zvyklý materii   článku  pořádně  prostudovat,  vybrat  podstatné, ověřit  zdroje a  pak  začít  psát  konečný  text, který nakonec   předkládám  vám.

Tady  nemám co předkládat. Protože  čtenář, jež mne vyzývá, abych pojednal tu  šílenou  věc zvanou

Globálního pakt OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a globální paktu OSN o uprchlících  

už  měl  dvakrát  možnost na  Kose  dostat    informace o této problematice.  Sice jen  ty  nejzákladnější, nicméně  dostatečné.

Pokud  by  si  toto  upozornění  on nebo někdo jiný  vysvětlil  jako  mou snahu o konfrontaci s kosířem ZM nebo o  vyhnutí se opravdu  důležitému tématu,  je  naprosto na  omylu. O tohle mi  ani náznakem nejde!

Chci jen  říci,  že  Kosa  se  snaží  nespat a  z celé  té  záplavy  nejrozmanitějších  dění  ve  světě  i  doma  vybrat  to, co  považuje  za podstatné. V  větším či menším úspěchem. A vedle  toho platí,  že  ne  vždy  se musí  svým  výběrem trefit a  zvládnout  to ve  správném čase.

Nicméně  onen  Globální  pakt o migraci a  Globální pakt  o  uprchlících zachytila a  okamžitě  reagovala.

Jak  už  řečeno  dvěma  články

O slavném vítězství České republiky nad zlou Bruselí a jiných podivnostech.

Umění nemožného- opraveno!

V obou je  nosným tématem  tzv. Marrakešský  protokol a  zejména  naprostá  nereakce  české politické  scény  na  něj a zejména  na  skutečnost  že ministr  vnitra  první Babišovy  vlády  Metnar se nejen  aktivně  účastnil jednání  o  tomto protokolu, ale následně  ho i  za  Českou republiku podepsal. Za  souhlasu Babiše!

Oba nám tvrdili,  že  vlastně  o nic  nejde,  že to je  jen vlastně  takové  nezávazné  plkání..

Pro ty  co  ony  články  nečetli, dodávám, že  Marrakešský  protokol  není  nic  jiného  než  právě  oba  ty  Globální  pakty ,  které  tlačí  OSN a o nichž  píše MZ.

Maďaři byli  opačného názoru a   v  Maroku nic  nepodepsali.  Nyní  ústy svého ministra  zahraničí  oznámili, že  se Maďarsko rozhodlo odstoupit od světové dohody OSN o migraci a hodlá hlasovat proti smlouvě na zasedání Valného shromáždění.

Ministr Péter Szijjártó to komentoval takto „Tento balíček opatření je v rozporu s rozumem a zájmy Maďarska,“Dohoda podporuje migraci a považuje ji za součást lidských práv, což je z pohledu maďarské strany nepřijatelné.“

„Tento dokument je naprosto proti bezpečnostním zájmům Maďarska,“ uvedl ještě Szijjártó a dle  něj je dohoda je hrozbou pro celý svět

Ministr Szijjártó nesouhlasí s tím, že tahle  globální dohoda o migraci, o níž v současné době diskutují členové OSN, nezavazuje její účastníky z právního hlediska. Proto se Maďarsko rozhodlo neúčastnit se jednání v Marrákeši a hlasovat proti nové smlouvě o migraci na zasedání Valného shromáždění OSN.  Maďarsko se tak přidalo k USA, které se z dohody stáhly se slovy, že se neslučuje s migrační politikou Washingtonu. Ostatní země ji v hlasování schválily.

Možná  namítnete,  hele  vlku ty  píšeš  o Marrakešském protokolu, ale ZM  tě   žádá, aby  jsi se věnoval  dokumentu  Evropského parlamentu ve  Štrasburku,  s  názvem

Pokrok ve věci globálního paktu OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a globálního paktu OSN o uprchlících

odpověděl  bych,  v  takovém případě,   jako většina  z  vás  – jde o jedno a to  samé!

Jen ten  štrasburský  dokument  je  přeložený  do češtiny,  tak  s ním  můžeme  pracovat v  detailu.  Za  dvou podmínek  – že  budete mít odhodlání, trpělivost a  čas  se tím  rozsáhlým  textem, plným právničiny  a vznešeného humanismu  prokousat a  že budete  mít  dobré  internetové  připojení s  velkou porcí  dat. Já v  závěru minulého týdne,  kdy  jsem tenhle  text  tvořil, nedisponoval ničím z  toho všeho. Přiznávám  to dobrovolně.  A  rovnou  říkám, že  to bylo  porušení  mé  zavedené praxe  -pečlivě projet  prameny,  aby  text  stál na neotřesitelném   kamenném  fundamentu  faktů.  Nicméně  dovolím si tvrdit, že  i to, co jsem stihl  načíst,  bohatě  stačí, abych si udělal dostatečně  reprezentativní  obraz,  který  podám  vám. Vůbec  nepochybuji  o tom, že  kdybych to vzal  skutečně precizně,  musel  by   výsledek být  ještě  daleko děsivější. Ale  ke konkrétnu:

Ano MZ  se trefil  -tou nejzákladnější   sentencí  je  opravdu  jím v úvodu citovaný  bod  5!

Jenže  ono  už  to začíná bodem  1:

1. jednoznačně podporuje cíle Newyorské deklarace pro uprchlíky a migranty a odpovídající proces pro vytváření režimu globálního řízení, pro posílení koordinace v oblasti mezinárodní migrace, mobility lidí, velkých pohybů uprchlíků a rozvleklých situací uprchlíků a pro zavedení trvalých řešení a přístupů, aby byla jednoznačně vymezena důležitost ochrany práv uprchlíků a migrantů;

Takže  globální  řízení mezinárodní  migrace? Mobilita  lidí a  velkých pohybů  uprchlíků?  A  jednoznačné vymezení  práv  uprchlíků a migrantů?  Fajn! Nic  proti tomu, ale  má také nějaká práva původní obyvatelstvo?  Ptám se zcela  bezelstně.

A  co takhle bod 11:

11. zdůrazňuje, že konzultace a jednání musí být transparentní a inkluzivní a musí zahrnovat všechny zúčastněné strany, místní a regionální orgány a instituce a občanskou společnost, včetně organizací migrantů, a to do maximální možné míry, i přesto, že mají tato jednání mezivládní povahu; zdůrazňuje, že je nutné v konečné fázi procesu vedoucího k přijetí paktů využívat úlohu parlamentů a poukazuje zejména na potřebu posílit parlamentní rozměr postoje, který má zaujmout Evropská unie;

Tak organizace  migrantů  mají  být  zahrnuty  do jednání  o  migraci??? Slyším o nich prvně. A to si  europslanci představují  jak?  Ty  migrantské  organizace! To budou nějací  profesionální  migranti, mluvící  jménem  všech ostatních?  Nebo snad  ty  funkce a přístup  na jednání  dostanou  rovnou  šéfové  pašeráckých gangů???  Bez jakékoli ironie a posměchu, konstatuji,  že  z  hlediska  odbornosti jsou  nejvíce kvalifikováni ti pašeráci!

A  jak je  to  s tou  Babišovou právní  nezávazností,  když  hájil Marrakeš a  Metnarův podpis?  Europrlament  to vidí takto:

14.  zdůrazňuje, že je třeba, aby byl posílen rozměr vhodných následných opatření týkajících se provádění obou globálních paktů v blízké budoucnosti, zejména kvůli jejich nezávazné povaze, k zamezení přístupu à la carte ze strany různých zúčastněných států; vyzývá v té souvislosti k bedlivému sledování prostřednictvím případného stanovení referenčních kritérií a ukazatelů; zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby byly architektuře OSN a jejím příslušným agenturám poskytnuty zdroje nutné pro jakýkoli úkol, o němž státy rozhodnou, že se jim v rámci plnění aktů svěří; 

Zvláštní  typ  nezávaznosti – zamezení  přístupu  a la  carte  a  stanovení  referenčních kritérií!  Nepochybně  s následným  vynucováním  jejich plnění.  I když prý nezávazně.Tohle  nám tvrdí Babiš  s Metnarem!  No já  si nezávaznost představuji úplně jinak!  Ale  s Babišem to mám  takhle pořád. Nic nového.

Všichni ostatní, v  čele  se Zemanem – MLČÍ!!! Zřejmě  čekají, až  z  toho Okamura  udělá  centrální bod  své  další  úspěšné  volební kampaně!!! Ale  v  zemi,  která  vlastně  ani nepotřebuje  ministra  zahraničí,  kde někdo, kdo hájí  Marrakeš  je  prezidentem  vnímán  jako pojistka proti migračnímu přílivu, se nelze  divit  ničemu. A proč  nejsem překvapen, že  není  slyšet nikoho, kdo  by  tentokráte  volal po solidaritě  s Maďarskem???

Ale  pojďme  k dalším paragrafům. Třeba

18. zdůrazňuje, že je nutné zahrnout uprchlíky coby aktivní zúčastněné strany do utváření paktu a dalších mezinárodních reakcí na situace uprchlíků; 

To je  paragraf  11.  v daleko  rozsáhlejší podobě!  Migranti mají být   evidentně  těmi,  kdo budou  utvářet  pro  cílové  a  tranzitní státy  pravidla, jak s nimi má  být  zacházeno!!!  Ptám se – stanou se  tou  aktivní  zúčastněnou stranou  než se vydají na  pochod nebo  až  v jeho průběhu? V konečném  důsledku to je  sice  jedno, ale  zajímá mne to.

A co  tohle?

19. žádá, aby nebyla kriminalizována humanitární pomoc; požaduje větší kapacitu pro vyhledávání a záchranu osob v nouzi, aby všechny státy věnovaly této problematice větší kapacitu a aby byla uznána pomoc soukromých subjektů a nevládních organizací, které provádějí záchranné práce na moři i na pevnině;

Pašeráci  zřejmě  nestíhají..  Rád  věřím,  když  čísla  jsou drakonicky  menší než v „požehnaném“  roce  2015!!!  Je potřeba  jim pomoci…. A  taxikáři  z neziskovek  ve  Středomoří  začínají mít problémy. To už  všichni zešíleli?

Zřejmě  ano, protože  tu  máme

21. naléhavě žádá, aby bylo bezvýhradně respektováno právo na sloučení rodin, a trvá na vytvoření bezpečných a legálních možností přístupu pro uprchlíky, jako jsou kromě závazného programu pro přesídlování např. humanitární koridory, humanitární mezinárodní víza, režimy regionálního znovuusídlení a další doplňkové právní nástroje (jako např. systémy soukromého sponzorství, studijní víza, systémy stipendií pro uprchlíky a pružné způsoby udělování víz), tak aby uprchlíci mohli dosáhnout destinací za řádných a důstojných hostitelských podmínek;

Mojí  jednoduché  češtině  –  za jedním,  který  dojde  do země  zaslíbené,  musí  mít právo příchodu  celá  jeho široká rodina. A  to tak, aby ti  další mohli dosáhnout destinací za řádných a důstojných hostitelských podmínek….

A  svůj  stručný  výběr  z obou paktů a  toho, jak se k nim postavil Evropský parlament hodlám korunovat  tímhle:

26. připomíná, že zpráva generálního tajemníka OSN nazvaná „Making migration work for all“ (Jak zařídit, aby byla migrace přínosná pro všechny) zdůrazňuje, že existují jasné důkazy, že navzdory reálným problémům je migrace přínosná jak pro migranty, tak pro hostitelská společenství, a to v hospodářském a sociálním smyslu, a může stimulovat hospodářský růst a inovace; rozhodně podporuje trvání pozitivně laděné argumentace ohledně migrace a vybízí, aby EU a mezinárodní informační kampaně upozorňovaly na tyto důkazy a bojovaly proti rasistickým a xenofobním tendencím v našich společnostech;

Ať   se na mne  nikdo  nezlobí tohle  souvětí :

že existují jasné důkazy, že navzdory reálným problémům je migrace přínosná jak pro migranty, tak pro hostitelská společenství, a to v hospodářském a sociálním smyslu, a může stimulovat hospodářský růst a inovace;

je  totální  bizár,  za  který  by  jeho  autoři a  všichni , co jej podpořili  a podpoří,  měli být zbaveni svéprávnosti! Tak navzdory  reálným problémům  je migrace přínosná??!!

Pro migranty  nepochybně. Ovšem pro  hostitelská společenství?  Ano  příroda  je plná  příkladů, kdy si hostitel myslí,  že  je pro něj  cosi  přínosem…

Ale za  primární  hrozbu  pokládám  až  druhou část:

rozhodně podporuje trvání pozitivně laděné argumentace ohledně migrace a vybízí, aby EU a mezinárodní informační kampaně upozorňovaly na tyto důkazy a bojovaly proti rasistickým a xenofobním tendencím v našich společnostech;

Jak tohle  funguje  v praxi jsme  viděli a  vidíme  zejména  v Německu! V  Itálii, v Holandsku  ve  Skandinávii.  Kde  tzv. populisté a xenofobové  jsou  na velkém vzestupu, takže  tzv.  Velká  koalice  v  Germánii by  už  dnes nedala  většinu v  Bundestagu…. Nicméně  – bude se upozorňovat / po česku  práskat/  a problémy  bude mít  každý, kdo to uvidí jinak než  páchači  dobra  za  všech okolností!!! A  to je  třeba  zatrhnout – BOJEM proti rasistickým a  xenofobním tendencím  v  našich společnostech. Vždyť už  to máme -ministerstva  pravdy, bojující proti  Fake  news,  likvidační pokuty  pro  globální internetové společnosti v  rámci  boje proti nenávisti… Zřejmě  ovšem bude hůř.

Dovolím  si upozornit, že  Globálním pakt o migraci definuje migraci jako základní lidské právo, což nejen podle maďarského ministra zahraničí, nýbrž  i podle mojí maličkosti,   lehkomyslně propaguje migraci a soustřeďuje se pouze na zájmy afrických států!  Dovolím si  dodat – jestliže  je migrace, tedy  systém, někde se mi nelíbí, tak se  sbalím a jdu jinam,kde MNĚ bude líp podle mého  vlastního výběru   a oni mne tam musí  přijmout,  je  rovnocenný  právu kohokoli  nastěhovat se ze  svého  vlastního rozhodnutí  k vám domů.  A  vy  ho musíte přijmout!     Nepochybně  by  těmi  krasoduchy  ze  Štrasburku, ale zejména  z Marrakeše a  OSN, byla  tato argumentace označena  za zavádějící,  lživou  a určitě  i xenofobní.  Nicméně  je  precizní a  pravdivá.  Ať  si tvrdí, co chtějí. Ve  světle obou  Globálních paktů  zcela  určitě!

A  znovu se musím vrátit  k  českým  papalášům. Co na  to oni?

Zeman, který ví vždycky  všechno  nejlíp  –NIC.

Babiš?  Nic! Marakkeš  je  přece nezávazný…

Vláda?  Nic!  Ta má jiné starosti, například  oprásknutí  diplomky  o  mikroklimatu pro chov   králíků a  další  podobné  pecky. Na  „malichernosti“   zjevně nemá  čas.

Takže  jediné stanovisko  vydalo  ministerstvo  bez  řádného ministra:

České ministerstvo zahraničí minulý týden zdůraznilo, že text ze své povahy není právně závazný a jednotlivé státy své stanovisko k němu vyjádří až na prosincové konferenci. „Vláda ČR nemůže a nebude dávat žádný souhlas s nelegální migrací,“ stálo v prohlášení ministerstva.

No vláda  především  neměla problém  s Metnarovým podpisem pod  Marrakešským protokolem.  Vláda  nemá  ani problém  s tím  co  přijal Evropský  parlament a  zrovna  tak  jí netrápí  dokumenty, které jsou v  OSN   těsně  před  schválením – Globální pakt OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a Globální pakt OSN o uprchlících. Maďaři i  spojenec  všech  spojenců – USA  si myslí něco úplně jiného  a tahle jednání opustili.  Utekli ze  šíleného světa. Může  mi někdo vysvětlit,  proč  my nikoli?  A proč  to nikomu  z našich papalášů nevadí?

Zopakuji svoji  zásadní výhradu  – právo na migraci NENÍ  základním lidským právem. A  už  vůbec  ne právo na nelegální  migraci nebo výběrovou migraci!  Migrace  není právem, nýbrž  naprosto nouzovým  a  zoufalým  aktem.  Který  nesmí  nemůže  být  zneužíván.  Ani  migranty, ani jejich rodinami, ani pašeráky, ani  pseudohumanisty, ani liberálními  politikáři,  ani nadnárodními  globálními korporacemi. Nikým!  Protože, jak  alespoň doufám,  i  původní  obyvatelstvo  má snad  /ještě  zatím/ nějaké  práva.  Například právo  na  domov. Bezpečný  domov.  Který  stvořily  generace  našich předků a který  chceme předat  NAŠIM dětem a  vnukům!

Netuším, jestli bude MZ  spokojen.  Já nejsem už  teď.  V zásadě  totiž  došlo jen  k rozvinutí  těch  dvou předchozích textů k Marrakešskému protokolu. Nic  víc. A jestliže  MZ ty  dva  články nezaregistroval,což mu nijak nevyčítám,  nedělám si sebemenší iluze,  že  tenhle  další  vzbudí  nějakou  zaznamenání hodnou odezvu…Jsem  realista. I co se týče  šíleného světa. Nakonec  prosadí  svou.  Babiš  nebo Zeman  s tím doopravdy  nic  neudělají.  Stejně    dosud  nehnuli prstem.

P.S.

kdyby  si někdo chtěl  dát  ty  dva  Globální  pakty  OSN v   originále, pak zde

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka, Hodina vlka -původní Kosa se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.