Uprchlíci XXXIV. -Chemnitz


Samotného mne zaskočilo, jak dlouho mi trvalo, než vydám  článek  k tomu, co  se už přes  týden  vaří těsně  za našimi hranicemi v  Chemnitz.  Zcela  jistě nemusím dodávat  žádné základní informace, neb vás  určitě  už  dávno dostihly.  Takže pro pořádek   jen to opravdu nejnutnější v kostce:

-byl, na nejživější chemnitzké ulici, zavražděn Němec ruského původu

-byl ubodán dvojicí  útočníků,  když  se  snažil chránit svou   ženu před jejich sexuálním útokem

-dvojici  vrahů tvořil jeden syrský a  jeden  irácký uprchlík, kteří s e dostali do Německa  s migrační tsunami

-kompetentní místa  dlouho velmi mlžila o identitě vrahů, až do doby  kdy jeden z justičních pracovníků  pustil na internet kopii  zatykače. Úředník byl identifikován a na minutu  exemplárně  vyhozen.

– ukázalo se, že  vrah původem z Iráku  byl  už pro kriminální delikty  v Německu souzen a odsouzen a  že už  dávno měl být  odsunut  zpět  do země původu, ovšem německé  úřady,tak jako v případ  berlínského vraha  s náklaďákem -Amrího, totálně  selhaly a  šmejda dostat  ze země  nedokázaly. Mimo jiné proto, že  měl k dispozici několik falešných identit

-v  Chemnitz běží řada řetězových demonstrací, která byla  nastartována minulé pondělí,  kdy přišlo do centra  města  demonstrovat mnoho tisíc  jeho rozhořčených obyvatel. Tolik, že  to zaskočilo jak  samotné  organizátory a  především policii,  která  nedokázala zajistit  pořádek

-tu prvotní demonstraci  zneužilo  několik, dodávám zcela vědomě – několik málo xenofobů a nácků,  kteří situaci vyostřili a  bohužel kanalizovali  pro vládu a úřady  velmi žádoucím únikovým  směrem  – někteří  hajlovali, jiní  pak  honili neněmecky  vypadající kolemjdoucí.

Tolik stručný  výběr  základních  faktů.  Mohl bych pokračovat s  řadou detailů, které  v tuzemsku nejsou známé  vůbec nebo ne zas  až tak,  ale  to není předmětem mé  dnešní úvahy. Jde mi o podstatu  věci a souvislosti obecně  nadčasové.

Nevím čím začít  dříve, protože  toho mám  na  srdci skutečně  hodně. Nejlépe  připomenutím jednoho  výročí – před pár  dny, konkrétně

31. srpna  to byly  3 roky, kdy  Angela  Merkelová pustila do světa  svoje ne/slavné

WIR SCHAFFEN  DAS!!! 

Se  všemi důsledky, které  tahle  jednoduchá  věta  o třech  slovech měla, má  a především ještě bude mít! Důsledky, které  byly  snadno předem dohledatelné a zřejmé. Ten mrtvý je jeden z nich a jeho krev  má  kancléřka na  rukou. Nikoli ovšem sama.

Schválně  jsem si projel první  díly  svého nyní už  34-ti dílného  seriálu  Uprchlíci, který  jsem na Kose  začal zveřejňovat  postupně počínajíc  28. červencem 2015. Zajímalo mne,  kdy  se prvně  v tomto seriálu objevilo varování  před  dopady  té  migrační pohromy, podobné  té vraždě v Saské Kamenici, co se v létě  2015 valila  přes  Balkán do Evropy. Nebylo třeba  se  archivem  prohrabávat  dlouho. Stačilo se dostat  hned  k druhému  dílu, který vyšel  29.července

Uprchlíci II. – o tvrdých datech díl druhý!

kdy  jsem  použil výňatky  z  knihy  německého ekonoma a  finančníka  Thilo Sarrazina  Německo páchá sebevraždu,  kterou  autor  nevěnoval migrační vlně, nýbrž  v roce 2013 v ní popsal úspěšnost/neúspěšnost jednotlivých  přistěhovaleckých  etnik při začlenění s e do německé společnosti  a  to přísně  podle  přesných statistických údajů,  které  měl  jako člen  grémií  Bundesbanky za  SPD k  dispozici, abych demonstroval, jak se  to s migranty  asi tak bude vyvíjet a  co lze očekávat do budoucna.

Z  toho množství  výňatků  z té Sarrazinovy  knihy, jež jsem tehdy  publikoval,   jich pro dnešní článek převezmu naprosté minimum:

s. 55-6 – přistěhovalecké vlny do Německa:

asimilace nebo návrat domů jihoevropanů, integrování východoevropanů, integrace Indů a východoasiatů, hospodářsky výkonní a jejich děti jsou nadprůměrné ve škole, Afričané mají špatné vzdělání a zařazují se na okraj pracovního trhu, jádro integračního problému tvoří přistěhovalci z bývalé Jugoslávie, Turecka a z arabských zemí, potíže ve školství, na trhu práce a ve společnosti, problémy jsou kvůli ním samým a ne kvůli společnosti, viz zdařilá integrace (německých) vysídlenců,

† s. 59 – u migrantů z Afriky 25 % neukončí školní vzdělání a jen 20 % z nich nastoupí do vyšších ročníků gymnázia, nelze pozorovat, že by se jejich integrace ve druhé generaci zlepšila, zčásti je dokonce horší, v této skupině je 35 % bikulturních manželství (většinou afričtí muži s německými ženami) a v nich jsou integrační ukazatele o něco vyšší,

   – nejvyšší kvótu neukončeného vzdělání (30 %) a nejnižší, pokud jde o vysokoškolskou kompetenci (14 %), má v rámci německého vzdělávacího systému obyvatelstvo tureckého původu, které nadto projevuje nejmenší pokrok u generací narozených v Německu,

† s. 230 – střední věk muslimských migrantů je 30 let, zatímco střední věk autochtonního německého obyvatelstva je 45 let, podíl muslimů na celkovém obyvatelstvu pod 15 let je 10 %, z celkových nejméně 15 milionů lidí s migračním pozadím žijících v Německu 25 až 45 pochází z muslimských zemí, na tuto skupinu však připadá 70 až 80 % všech problémů s migranty v oblasti vzdělávání, pracovního trhu, transferových služeb a kriminality, muslimští migranti se mnohem podprůměrněji než jiné skupiny migrantů podílejí na pracovním trhu, mají výrazně podprůměrný úspěch ve vzdělávání, výrazně nadprůměrný podíl mezi příjemci transferů a nadprůměrný podíl na násilné kriminalitě,

  – v Berlíně páchá kolem 20 % všech násilných trestných činů zhruba 1000 tureckých a arabských mladistvých, což je skupina tvořící 0.3 promile všeho berlínského obyvatelstva,

Přiznávám, že  mi  tenhle  výběr  ze  Sarrazinových citátů, které jsem  dal  před  třemi roky  na Kosu,  zabral daleko více času, než  bych byl  čekal. Z jednoduchého důvodu  – všechno mi  říkalo, abych znovu převzal  všechny… Ale  tyhle,  vzhledem k tomu co se  dálo a děje  v  Chemnitz,  považuji za   zásadní.

Sarrazin  byl za  tuto svou  knihu neuvěřitelně  šikanován a  skandalizován  – jako žádný  jiný  autor od  konce II. světové války v Německu. Stal se absolutním intelektuálním vyděděncem  své vlastní země.

Nic  neplatilo, že  všechno pečlivě  doložil a  že mu  čas  dal  zapravdu. A  je jen typické,  že  když  ve stejný  den, kdy  bylo  ono výročí ne/slavného  Wir  schaffen das, vydal  novou knihu s  titulem „Feindliche Übernahme“ – Nepřátelské převzetí. Přirozeně, že  ho veškerá  intelektuální elita nyní už  znova ukřižovala! Přesto, že  nyní pojednává  kriminalitu migrantů – tedy  to,  co jádrem a iniciátorem  demonstrací nespokojených  Sasíků z  Chemnitz.

Třeba  takový Süddeutsche Zeitung  rovnou dílo  označuje za „největší neštěstí roku“….

A kancléřka Angela Merkelové se už kdysi nechala slyšet, že jeho knihy rozhodně číst nebude…. Místo toho to  „šafla“.  A  nyní  má  migranty, problémy  a vyděšené nespokojence   v  Chemnitz. Proč  by  měla  číst Thila Sarrazina, když  píše  něco jiného než si  ona přeje?

Ale zpět  ke Kose. Nehodlám se chlubit  cizím peřím, tedy  citáty,  které  napsal mainstreamově  nějaký obtížný  a těžce prohibitivní  Němec.   Já chtěl především zjistit, kdy Kosa vlastní  hlavou  byla  schopna  definovat  problém budoucích  potíží, které  neřízená  migrační vlna musela  v  každém případě  přinést…  Nebylo třeba hledat  dlouho. Už 3. srpna 2015 vyšel další díl

Uprchlíci VII – a co my -Češi/Slováci -díl 3?

kde  byla , mimo jiné, odprezentován  výsledek  průzkum uagentury  SANEP o tom, jaká nebezpečí  si  tehdy  české obyvatelstvo  spojovalo   s  vpádem uprchlíků  do Evropy. Dovolím si to otisknout  znovu:

Už tehdy -3.srpna  2015, tedy  skoro měsíc  před  tím,  než  Merkelová  otevřela  náruč a  hranice a migrantská  záplava  vtrhla  k  našim západním sousedům s plnou silou, identifikovala  celá  1/4 českých respondentů,  bez jakýchkoli  bližších  podkladů zcela  jasně hlavní  nebezpečí, které  nutně musí  vzniknout  -kriminalitu. Nebudu  rozvádět proč.  I tohle naleznete  v tom uprchlickém  seriálu Kosy.  A  celá 1/10  už  tehdy  jasně  viděla,  že  ozvěnou  trablů  s migranty  nutně  musí  být  nárůst  extremistických  stran!

Takhle to viděla  ta  západní  Evropou kacerovaná xenofobní a hloupě nezkušená česká veřenost!!!Takhle  to viděl tehdy obyčejný  český  volič….

Z  čehož  vyplývá  jednoduchý  závěr – jestliže dnešní německé problémy už tenkrát správně  identifikoval průměrný  vzorek  české populace, zcela nezbytně  to  musely  reflektovat i  německé voličské  vrstvy!  A  do toho přišlo ono Wir  schaffen das! Provázené  obrovským politickým a mediálním tlakem na  všechny, co se odvážili si myslet něco jiného a své obavy  nějak ventilovat! Kdy  privátní mozek  dostal zákaz  fungovat  ve jménu  VELKE IDEE dobra!

Výsledkem byla  serie  volebních porážek  CDU a Merkelové v  zemských  volbách a  vlastně  debakl  obou  hlavních  německých politických stran  ve  volbách  do Bundestagu, provázené  obrovským  vzestupem  protiimigrantské Alternativy  pro Německo., plus  růstu nacionalismu  v  části německé veřejnosti.  A  dnes také demonstrace  v  Chemnitz, kvůli  vraždě! .  Mám možnost  to dění sledovat v  detailu. Každý  den  přes  německé  televize.

Tou vůbec první chemnitzkou demonstrací  byli všichni  obrovsky  zaskočeni. Její silou a spontanitou. Politici všech  stupňů i všech směrů, policie  i mainstream. Takže  že  to nedokázali  věrohodně okomentovat. Ale  opravdovým  požehnáním pro ně  bylo těch pár  nácků se  zdviženou pravicí do kamer a ti, co honili  nějaké  ty  „čmoudy“!!! Opravdu jen pár  z  několika tisíc  účastníků….

Tohle jim  umožnilo  probrat se  ze  šoku,  odvést pozornost  od podstaty  problému, kterým byla  jednak  vlastní vražda občana, který bránil, pravděpodobně, svoji  manželku, před  sexuálními  násilníky a  migrantská  kriminalita vůbec   jako taková.Tu rozeberu v  závěru článku.

A  vše  se  zvrhlo do starých osvědčených kolejí.  Opět  se ukazovalo na  pravicově  radikální /rozuměj  náckovský/ charakter  těch demonstrací v  Chemnitz, kterým se musí  celá společnost  postavit. Důvod  a příčina, proč  šli občané do ulic  se  naprosto upozadil, až  skoro zanikl.

Nicméně  dnes už  nejsme  v  roce 2015! AfD  je v  Bundestagu a to dokonce jako  třetí nejsilnější  frakce.   A také  ve  všech zemských parlamentech, do kterých se  od  roku  2015 volilo.   Někde  dokonce  s  více než 20%  mandátů. Což si  někteří / po  hříchu jen někteří / politici  uvědomili. Například  saský  předseda  vlády  Michael Kretschmer. Ten minulý  čtvrtek zavítal osobně  do Chemnitz a  to  nikoli , aby tradičně  navštívil místo  činu, zapálil svíčku, moudře pohovořil a zase  odjel, jak je  v kraji při podobných příležitostech zvykem, nýbrž  se  tentokráte  sešel  s občany…  No sešel- z  250 tisíc  obyvatel města  se dostalo na  šest  stovek, kteří se  vešli  do  vnitřku jedné  z  tribun  na místním fotbalovém stadionu.A  ačkoli začal tím, že  ví , že NEJSOU žádní  náckové,  jsou rozlobení, že  chápe příčiny  jejich  hněvu, atd.atd.  tedy  slova, která  doposud  Spolková republika  od  žádného  významného člena spolkové nebo zemské vlády,  v  souvislosti  s migranty, nikdy  neslyšela,  musel zinkasovat  mnohé  nepříjemné. Otázky, ale  i celé serie  protestních  výkřiků, pískot  a bučení na  svou  adresu.

Michael  Kretschmar  to tehdy vydržel a v  diskusi vytrval. Zdálo se, že  ví  proč.  Že si dobře  pamatuje  na poslední zemské  volby v  Sasku.  Aby ne, když  to není ještě  ani rok a  poprvé v  dějinách  Německa v nich, i když  těsně  zvítězila  AfD a on, aby  vůbec dal dohromady  nějakou  vládu,  musel sestavit  koalici ze  všech ostatních stran / s výjimkou  Die Linke/, které se vůbec  do tamního Landtagu  dostaly!   Přesto jeho okaMŽITÁ  střízlivost  a rozum se  příliš nenosí. Jakmile  z  Chemnitz  zmizel a demonstrace pokračovaly, naprostá  většina komentářů se nesla  v duchu,  že  svolavatelé, tedy  chemnitzká  městská  iniciativa  Pro Chemnitz, AfD a Pegida  nejsou nic jiného než pravicoví  radikálové, kteří  zneužívají situace a loví v temných  vodách.     A přetrvávající  demonstrace?  No   s tím prý  mají  obyvatelé  města, jako takoví, málo společného – ti prý se naopak  účastní  spíše  protidemonstrací pod heslem  Chemnitz bleibt  bunt!  proti těm náckům, kteří se  do třetího největšího saského města  sjíždějí  cíleně  z  celého Německa!!! Jak jsem se  dozvěděl od  jednoho čelného  sociálního demokrata   a zejména  od  celé plejády  představitelů  strany  zelených. Takže  chemnitzští s tím protestem nemají co do činění….  To  transportovaní nácci  z  celé  Germanie….

Hm. Zajímavé je v  té souvislosti, že co je NADE VŠÍ POCHYBNOST svezeno  z  celé země,  jsou policejní zásahové  jednotky. Což je v  tv  reportážích  výslovně  zdůrazňováno. A symptomatické je, že  v  Sasku  jsou  houfně  stornovány  zápasy  domácích  mužstev  z  vyšších soutěží. Prý  kvůli nedostatku policejního zajištění.  Já  bych to četl jinak  – ze  strachu, že  v  současné konstelaci se protesty  přesunou  i do dalších měst, jakmile  dojde k nějaké důvodné koncentraci  Sasíků.

V  sobotu se konala  další  velká  demonstrace  – lépe  řečeno  –  smuteční  pochod  městem. Za  toho zavražděného. V průvodu  šlo asi  8 000 lidí.  Současně s  tím  byla protidemonstrace – za  účasti snad 3 000 těch, kteří míní, že nejde o pietu, nýbrž v lepším případě o šíření nenávisti, v tom horším – o probouzení  nacismu v Německu!  Na klid  dohlížely necelé dvě  tisícovky  těžkooděnců z  celého státu…

Dohlížely  ovšem tak, že  smuteční průvod  předčasně  zastavily a ukončily, aby nedocházelo ke  střetům.  Například se  speciálními bojovníky proti nenávisti a  rasismu. Kterých bylo  něco  v jednotkách stovek. A vypadali takhle:

Ano  jsou  to stejní zakuklenci v  černém,  s žerděmi  z  vlajek, které umí používat jako  obušky. stejní  kteří rozpoutali,  před  rokem a něco,  peklo v ulicích Hamburku při zasedání  G20. Smuteční průvod  byl  stopnut proto, aby  nedošlo ke  střetu těhle  chaotů z   tzv. autonomní  scény  s těmi, co  drželi  smutek za  toho zavražděného…Ti druzí  museli ustoupit, ač jich bylo  8 tisícovek, nebyli zakuklení a neměli sebou  cosi, co lze použít  jako zbraně…..

Nicméně  v  neděli  došlo k  zásadnímu obratu na  celé politické scéně. Počítajíc  v  to  i  saského premiera, který náhle  zase ztratil paměť. Všichni opět  najeli na starou vlnu, že  je nutno se  postavit  pravicovému radikalismu a  dát  stop nenávisti!!  Herz  statt Hetze!  Srdce  místo  štvaní!

Nikdo  z politiků   a médií už nemluví o zavražděném a  příčinách proč  šli lidé do ulic, nýbrž  všichni  apelují, aby  se nepodlehlo  štvaní  xenofobních pravičáků,  aby  prý  se ukázala  občanská  kuráž,  jež   nyní  nutně  musí  zdobit  každého řádného a poctivého občana  jinak….

Jinak co?  Ptám se!

Nikdo mne nemůže  podezírat  ze  sympatií k náckům. Naše  rodina  s nimi  má opravdu  bohaté zkušenosti  a nikdo se nebojí  nového vzplanutí  německého  nacionalismu  víc  než  já.  Nicméně  konkrétně tahle politika,  která se klohní v Německu současnosti,  ve  vztahu  k událostem  v  Chemnitz a k tomu, co se tam odehrálo,  je přesně  to,  co náckové  potřebují, aby  se opět  stali silnými a  vstali z mrtvých!!!!   Tedy  mít  stát, kde se  obyčejný  občánek  necítí  bezpečně, kde mu  hrozí latentní nebezpečí, kterému  dříve  nebyl vystaven, kde existuje určitá,nikoli malá,  sociální  či etnická  skupina,  které  nerozumí  a jež  ho ohrožuje. Je jedno zda  skutečně  nebo  pocitově.

Pokud  tohle  všechno soustavně  bagatelizují  vládnoucí politické  struktury, včetně oficiální parlamentní opozice a  sdělovacích prostředků, je  na  malér a potřebě  mít  VUDCE, který se  konečně postará, nic nestojí v cestě a je   čím dál  silnější!! Pak už  schází jen udeřit  do bubnů a opět zazpívat

Die Straße frei den braunen Batallionen.
Die Straße frei dem Sturmabteilungsmann!
Es schau’n aufs Hakenkreuz voll Hoffnung schon Millionen.

Uvolněte ulice pro hnědé batalióny,
udělejte cestu mužům z SA.
K hákovému kříži se upírá zrak a naděje miliónů,

/ pro neznalé -část z nacistické hymny  Horst Wessel Lied/

Nechápu, že  zrovna  v Německu  tomuhle  nikdo z těch, kteří to mohou   a musí  zvrátit, nerozumí! Označit občana – voliče,  který se necítí  bezpečně jako pravicového extremistu, případně  nácka,  udělat  z  oficiálně  veřejného nepřítele a  volat proti jeho pocitu ohrožení  ostatní, aby mu to vytmavili  tzv. občanskou kuráží?  To jako  může  někdo s normálním rozumem  myslet  vážně?  Když na druhé straně  jsou veřejně, s  obrovskou podporou  těch samých  politických  a  mediálních   vytmavovačů, organizovány  a podporovány   ty  neustále  LGBT  Pride  pochody a  podobné taškařice?  To už  se doopravdy  ti  mocní doopravdy  úplně  zbláznili? A nechápou, že  právě  tenhle postoj nažene  obyčejné lidi  ke krysařům?  Když  ti  seriozní  nahrazují  klíčová  témata  pseudoproblémy?

Že přeháním?

Nikoli! Pro němčináře  tady mám kratičkou  příkladnou ilustrativní ukázku –komentář z produkce  ARD. Trvá jen něco málo přes  minutu. Ale  stačí jen  úvod.

Komentátor  říká – násilná  smrt  je  hrůza. Pravděpodobní pachatelé  jsou  ve vězení, To je odpověď  právního státu. Ale není možné  brát právo  do svých  rukou.  Na  sociálních  sítích se okamžitě  objevilo, že  kdyby  do Německa  nebyli  přišli migranti, ten muž  by  ještě  žil! 

A  nyní  úder komentátora –  pak by  v Německu  zbyly  jen  vraždy, které  spáchali  Němci!  Nárůst  kriminality  a uprchlíci?  Ne  kriminalita  narostla proto,  že  je  v Německu prostě  víc lidí… To opravdu nemá chybu!!!Co je moc, to je příliš!!!!

Touha  po  bezpečném  životě  v bezpečných městech  je  degradována  zjevně  na  cosi nepatřičného.  A jde  jaksi o  podružnost,  jež by  měla  být  pod  rozlišovací  schopnost  každého, své cti dbalého, občana. Alespoň tak já tomu komentáři rozumím!

Nedalo mi to  a  dal jsem si  fakt  důkladnou práci, abych  našel  nějaká  tvrdá  data  o  kriminalitě  migrantů.   Protože  čísla nelze  obelhat. Já na  ně  věřím! Můžete  je  ignorovat, popírat , zatajovat, znevažovat, ale  nakonec  vás  vždycky dohoní.  Minimálně  dlužníci  všeho druhu  by mi to potvrdili. Exekutoři také.

Nakonec  jsem  uspěl, dokonce velmi. Podařilo se mi  vylustrovat Výroční  zprávu o kriminalitě v kontextu migrace za  rok 2017  vydanou  BKA, tedy  Spolkovým kriminálním  úřadem!  Orgánem  pro danou oblast  naprosto nejpovolanějším!!!

Je to  62  hutných stránek. Plných  grafů a  tabulek. Tak jak  to  má vlk  rád.   Žádná politkorektnost,  žádné  zamlčování!  Všechno  pěkně   černé na bílém,  vlastně  většinově světle modré ve  srovnání s  tmavě  modrým. Z těch mnoha  a mnoha  grafů  dám opět  jen  pár, ačkoli…  no zkrátka  nechci  vás  přehltit  a otrávit:

 

Objasněné podle  stáří pachatelů  trestné  činy  mezi lety 2013 -2017

tmavěmodrá  =  celkem    světlemodrá= spáchané migranty

Srovnání  počtu  pachatelů  trestných  činů  s podílem na  celkové migraci

tmavěmodrá=  počet  pachatelů zločinů

světlemodrá=počet žadatelů o  azyl z celku

 

Trestné  činy  ohrožující  život  mezi  roky  2013-2017

tmavěmodrá = celkový počet zločinů

světlemodrá = počet  smrtelných zločinů ,na kterých  se podílel alespoň jeden migrant

 

Bilance smrtelných  zločinů  podle  klasifikace  jednotlivých paragrafů ve  srovnání  201/2017 spáchaných migranty

Trestné činy  se  sexuální  motivací 2013-2017

tmavomodrá=  celkový počet  deliktů

světlemodrá =činy s podílem minimálně  jednoho  pachatele migranta

Mohl bych sem  pálit  jeden podobný  graf  za  druhým.Tenhle  článek by byl  bez konce.  Myslím, že  to není  třeba.

Soudím, že  řadový Němec  má  důvod se bát. Zatraceně  dobrý  důvod! Ať mu politikáři a  mediální  zaklínači, plus  naivní  duše vykládají  cokoli. Zdá se ovšem, že  politikáři, mediální  kouzelníci  i  naivové  jsou prostě  nepoučitelní..  Lekce od    AfD  evidentně  nestačila!  Ti, kteří  jí měli porozumět jako první a  podle toho se začít  chovat, si  dál  hodlají s námi  hrát  na slepou  bábu.    Respektive  oni  si převáží  pořádně  černý  šátek přes  oči, aby  nic  neviděli a  zastrčí  špunty  do uší, aby zaručeně  nic  neslyšeli.  A  ty, kdož  s nimi  tu  šílenou dětinskost odmítnou  provozovat, označí za  nácky. A nejspíš  to budou  dělat tak  dlouho, dokud  se nácky  skutečně  nestanou, protože  těch  slepobabistů, bez  smyslu pro realitu,  budou mít plné zuby.  Při přístupu,  jaký  jsem včera zažil  od  německých  politiků  a  médií  to nebude trvat  zas  až tak  dlouho. Ti správní mají úplně  jiné  starosti, než  aby  se zabývali třeba  tou  Zprávou  BKA   /to zjevně  rádi přenechají  důchodci z Plzně/ – dnes  zorganizují v  Chemnitz nikoli nějakou pietu, nýbrž velký  koncert. Koncert proti nenávisti….

P.S. omlouvám se panu Leovi K. , že  jeho  článek vyjde místo dnes až zítra. Ale opravdu to nešlo jinak. Tohle  jsem prostě  ze  sebe musel pustit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.