Český rozhlas Plus a jeho připomenutí výročí Mnichova


V nedělním vydání  Kosy, konkrétně  v  článku Výstava o které nás nikdo informovat nebude a zejména ne Míra Karas jste mohli, také,  číst následující  věty:

Zatím jako by  ani snad  žádný  Mnichov nebyl.. A  ti, co  včera  do nejmenšího detailu popisovali /právem/ komunistickou proradnost/, jsou,  v lepším případě, strůjci  toho  márničního  klidu, co zažíváme… V tom horším… no počkejte  si  na  středu. To budete  valit  oči, co je    v době  tragického výročí  zlomení národní páteře,  v současné  České  republice  nejen  možné, ale  nejspíš  i  žádoucí neboť  to podporuje  slovutná  domácí  instituce. Dokonce ta, jež se těší největší důvěře  veřejnosti  mezi sobě  rovnými… Ale na  to opravdu budete muset  ještě  pár  dnů počkat a já  sebrat dost  sil, abych ten hnus, na který  jsem  v rešerši narazil, sepsal dohromady.  Zatím se mi  u toho příliš zvedá žaludek.  Ale  do středy  to nějak zvládnu.

Přišel tedy čas , abych dokázal poručit  svému  žaludku natolik, abych  vám předložil,  jak  lze v  dnešní  České republicetaké  pojmout výročí 80 let Mnichovské tragedie.  Historické  datum, které  pro mne osobně,  spolu s bitvami  na Moravském poli, u Lipan, na   Bílé Hoře a 15. březnem 1939 patří k těm vůbec nejosudovějším ba  přímo pekelným datům v celé  historii  našeho státu a národa.      Událostem , s nimiž  se  nějaký  Únor 48 nebo Srpen 68 nemohou  srovnávat  ani v  nějakém totálním rauši při hodně  velkém sjetí návakovou látkou. Bohužel, nikoli  v nějakém obskurním spolku sebemrskačských  intelektuálských vymaštěnců, kteří  chtějí  ohromit svět   svým  originálním pohledem  a překroucením historie kohosi  zejména  v zahraničí a jednoduše   černou  odprezentovat co by zářivě  bílou,  kolečko nám vnutit  jako  trojúhelník a  vraha  jako oběť, nýbrž v  instituci,  která se ze  všech  informačních  medií  těší dlouhodobě  největší  důvěře  společnosti. Pokud průzkumy  nelžou.

CVVM: Důvěra k vybraným institucím veřejného života – březen 2018 | Foto: CVVM | Zdroj: Infog.am

Správně  jste  usoudili, že mám na  mysli  rozhlas. V tomto případě, bez ironie,  ten  nejdůvěryhodnější- veřejnoprávní Český. A konkrétně  jeho, na  celodenní  zpravodajství  specializovanou  stanici, Český  rozhlas Plus!

Dne 19.září, v  rámci pravidelné programové řady  Česká  kronika,  byl odvysílán  její  díl s  názvem

Rok 1945: Vyrovnávání účtů.

Prosím, podívejte  se zpět na  datum  odvysílání toho pořadu – 19. září 2018!!

A  nyní co je obsahem, toho,  co mne doslova  do písmene umrtvilo a na několik dnů poslalo  můj „žaludek z  ringu“. Jde o  masakr  v Postoloprtech. Na internovaných  sudetských  Němcích!!!!

Potřetí musím zmínit  datum odvysílání 19.září 2018.

Ve  stejný den před 80-ti roky  se konkrétně uskutečnilo jednání předsedů britské a francouzské vlády. Jak se později ukázalo, tyto rozhovory zásadním způsobem ovlivnily průběh budoucích událostí. Obě vlády tehdy dospěly k názoru, že po povstání německého obyvatelstva v Sudetech již není možné uvažovat o setrvání těchto oblastí v ČSR a je nutné je neprodleně odstoupit Německu. Prodlužování krize by přitom mohlo, dle jejich názoru,  ohrozit nejen evropský mír, ale také samotnou existenci Československa. Podle závěrečného komuniké měly být Německu předána ta území, kde žilo více, než 50 % obyvatelstva německé národnosti. Současně měla být organizována výměna obyvatel pod záštitou mezinárodních organizací. Pokud by československá vláda na toto řešení přistoupila, mělo se jí dostat vícestranných záruk bezpečnosti a garance nových hranic. Pokud ne… půjde do války  sama. Bez spojenců.

Britové a  Francouzi  ten den  definitivně  uznali za  oficiální  a  nezvratný  akt teror, který v  Sudetech  rozpoutaly  ordneři a  Freikorps ke kterému je  12.9.  vyzval z Norimberku  Vůdce, a odepsaly  Československo jako takové a  Český  rozhlas  si to připomene tragédií a nebudu  váhat napsat, zločinem  několika  pomatených a pomstychtivých zhovadilců v Postoloprtech!!!!!

Snad bych  to v  záchvatu nějakého momentálního pološílenství uměl pochopit,  kdyby se ty Postoloprty  staly v roce  1945 také 19. září. Jenže  ono se tam střílelo 4. června 1945!!!!!  4. června.

Tedy  ani  ne  celý měsíc po skončení  nejhorší a největší války  v lidských dějinách a  zločiny  Němců, v  celé Evropě i v  tuzemsku jako Oradour, Babij Jar, Daruvar, masakr v Ardeatinských jeskyních, Varšava, Rotterdam, abych připomenul alespoň některé a  nejznámější. Z mnoha  tisíc  podobných po celé  Evropě. Přidejte  k tomu  Osvětim, Treblinku, Mauthausen. A u nás  speciálně  v  bývalém Československu Lidice, Ležáky,Ploština Tokajík…, Heydrichiáda, Terezín.  Tohle  je konkrétní tehdejší  rámec, do kterého jsou  zasazeny Postoloprty!!! 

Ale  o to nejde. Jde o neuvěřitelnou  sprostotu a neúctu k  historii  vlastního národa, když  v  době týden před Mnichovem je, zcela mimo časovou osu, na  zpravodajské stanici ČRo Plus  nasazen  nečasový  štěk o Postoloprtech.

Už  tohle  mne  totálně  naštvalo, stejně jako deklasovalo!  To má  být  ono připomenutí  historie, historických reálií a  souvislostí   a  z toho se má  cosi vyvozovat pro současnost a budoucnost? Ta míra hnusu, hlouposti, sebemrskačství a vnitronárodní nenávisti a zaprodanectví  a podlosti   je  sotva  uvěřitelná. A  napsal  bych -a  dodávám  rád, nepřekonatelná….

Bohužel nemohu Protože  hned  za  tím ani ne  5-ti minutovým nechutným stěkem následoval  další úder-totiž  rozhovor  s historikem Petrem Hlaváčkem, moderovaný jakýmsi Pavlem Hlavatým. Soudím, že  redaktorem  ČRo Plus. Jak už  konstatováno, ten původní  štěk o Postoloprtech byl megahnus. Nikoli ovšem dosažitelný  vrchol hnusu. Ten úspěšně  dobyli, a hned na  první pokus  na něm stanuli pánové Hlaváček a  Hlavatý!

Je  čas  dát link,  abyste si nemysleli, že  si cucám z prstu. Oba ty  duševně  historické klystýry  najdete zde.

Ten  rádoby  historický  výlevík je audio hned  v  začátku odkazu,   následné  „historické“ mudrování“  dua  Hlaváček -Hlavatý pak na jeho konci. Stopáž je  obdobná – vždy  asi 4minuty.

Jestliže  české dějiny  mají  v ruce  lidé  jako Hlaváček /docent na  Karlovce, přednášející  dějiny  na Jihočeské a  Západočeské  univerzitě, koordinátor  Collegium Europaeum – Výzkumné  skupinu pro dějiny evropského myšlení FF UK & FLÚ AV ČR v Praze, tzv. fellows Centra medievistických studií AV ČR a UK, abych jmenoval  alespoň jeho nejdůležitější  funkce/ pak tahle země  nemá minulost a nemůže  mít  žádnou budoucnost! Totéž  platí o intervjůkovi  Hlavatém, ale i editorovi, dramaturgovi a  dalších, co s  tímhle pořadem v  tento den  měli cokoli společného. Včetně  šéfredaktora  stanice  -Petra Šabaty, ředitele  zpravodajství Českého rozhlasu -Jana Pokorného a generálního ředitele celé instituce René Zavorala!

Takhle  si představují připomenutí  historického výročí, jeho kořenů, podhoubí, průběhu a dopadů v konkrétním čase i budoucnosti?  Zejména  po té kanonádě, která  nás  provázela  v podstatě  celé  léto s výročím Srpna? Že ještě  netušíte, co ten  Hlaváček s  tím  Hlavatým  vypouštěli do mikrofonů, že  to tak  vlka  nadzvedlo?

Inu, jste  dost vnitřně  silní, abyste  si vyslechli, že  vlastně  po válce byl český národ  spolkem krvelačných  bestií /jakkoli to  takhle  explicitně  řečeno není/,  v  jejich čele  udával tón protiněmeckého krvelačnění stál sám  Edvard  Beneš. S  celou řadou ostatních tehdejších politiků, univerzitních profesorů, atd.atd.  , kteří  konsenzuálně  schvalovali a nechali provozovat  český  gestapismus. Vedle  toho se  dozvíte, že  poválečná demokracie  vlastně nebyla  demokratická,  protože  zde došlo k odsunu Němců, na  rozdíl od  demokratických západních států…..

Ta  ignorance a  v podstatě  záměrné překrucování   historie  jsou stejně  děsivé,  jako nasazení těch dvou pořadů  týden před  výročím Mnichovského diktátu!

Zcela  vědomě a úmyslně  byla  na Kose na včerejšek zařazena  recenze  knihy  VÁLKA PŘED VÁLKOU – Krvavý podzim 1938 v Čechách a na Moravě od  kolegy  Řezníčka. Tématicky, vzhledem k datu jednak ideální, ale především jsme cítili potřebu v  detailu připomenout alespoň trochu to, co se odehrávalo v  českém a moravském pohraničí před  80-ti roky. Co TAKÉ  nepochybně provozovali někteří z těch, jež byli internováni  v Postoloprtech. A nejspíš  byl leckdo z nich i mezi 763 zastřelenými.

Oni totiž nejsou v  žádném případě obětí nějakého českého barbarství, nýbrž  pouze  a jedině  pozdními  obětmi Mnichovské zrady.  Pan Leo jistě  rád  promine, že  si bvypůjčím citát z jeho článku, který vyjde  pozítří. Slova, která po Mnichovu  napsala o  jeho  okamžitých a budoucích dopadech velká české novinářka  spisovatelka a intimně mimořádně  blízká duše TGM – Milena Jesenská:

Ale tento lid je současně hluboce zkrušen, podrážděn a rozbolestněn. Od bolesti a přeúnavy, od velkého břemene a zklamání je k pocitům touhy po pomstě maličký, nebezpečně maličký krok. Odjakživa byla pomsta výrazem zmučeného bezpráví, a nikdy se nevybila tam, kde měla, nýbrž tam, kde mohla. Pomsta je akt slabých vůči slabším.

Prorocká slova do posledního puntíku. Obdoba  biblického – kdo seje  vítr, sklidí bouři! Stalo se. Jesenská to trefila přesně. Ano, český národ  toužil po Mnichovu po pomstě. Za  své ponížení, zneuctění a ohrožení existence. Což bylo ještě  zmnohonásobeno  tím, co u nás  i jinde napáchali Němci za  války. Nikdo nemohl počítat s tím, že  dojde  po jejím skončení k biblickému nastavení druhé tváře!

Znovu – neomlouvám  zvířecký exces. Jakkoli umím  pochopit  vliv  a dopad  dobové atmosféry. Ale jedno vím zcela  jistě – kdyby  nebylo  září 38, respektive  soustavného rozbíjení  Republiky  Československé henleinovci a  jejich sympatizanty,  nebyl by Mnichov a následně po prohrané  válce žádný odsun. Stejně jako nebyl z Francie, Belgie, Holandska. Kde  sice tamním německojazyčným  menšinám byla  na dost dlouhý čas omezena  jejich občanská práva, ale k odsunu nedošlo.Jakkoli k  násilným excesům, podobným tomu postoloprtskému ano.  Z  jednoduchého důvodu – nepokusili se  rozvrátit  státní strukturu  žádné ze jmenovaných zemí. Na  rozdíl od  Československa. A jak  jsme  si již  v historickém kalendáři našli  – právě  19. září  tento  násilný rozvrat  naší  republiky  posvětili  naši  tehdejší spojenci a  garanti. A  Hlaváčkovi s  Hlavatým  chci sdělit,  že  bez Mnichova by  nebyl ten odsun a tím pádem ani žádné Postoloprty.  Mimochodem, intervjůk  Hlavatý asi netuší, to,co by,  rádoby  historik, Hlaváček vědět  měl – tohle:

Že  Hitler osobně vymyslel a okamžitě  zrealizoval

Medaili v upomínku na 1. říjen 1938 se sponou Pražský hrad (Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938 mit Spange „Prager Burg“)

https://i1.wp.com/www.warcross.cz/wordpress/wp-content/uploads/sudety_etuje.jpeg

O vzniku této dekorace vypovídá výnos Vůdce a Říšského kancléře z 18. října 1938 a 1. května 1939:

„Dnešním dnem bude zřízena medaile v upomínku na 1. říjen 1938, tj. odstoupení čs. pohraničí Německu na základě Mnichovské dohody. Bude vyhotovena v bronzu. Přední strana bude identická jako medaile k 13. březnu 1938. Rubní strana nese datum 1. října 1938. Stuha bude mít sudetoněmecké barvy, tj. černá-červená-černá s bílým okrajem. Medaile bude udělována těm osobám, které se v Sudetech nebo na říšském území zasazovali a připravovali návrat území do Říše. Zvláště přicházejí do úvahy členové NSDAP a SdP v Čechách, kteří v boji za připojení k Říši obětovali svůj majetek či krev, byli zavřeni či vyhnáni. Dále to jsou vdovy a sirotci po padlých bojovnících za sjednocení, příslušníci Wehrmachtu, policie, SS, NSKK a NSFK, kteří se na vstupu podíleli. Stejně tak i vyšší straničtí funkcionáři, členové, úředníci, zaměstnanci a dělníci ve veřejných službách, kteří ve dnech připojení byli služebně činní ve vnitrozemí Sudet“.

Výnosem z 1. května 1939 nařídil Vůdce, že medaile za 1. říjen 1938 bude udělována též za zásluhy o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Zejména těm osobám, které již medaili 1. říjen 1938 obdržely a nyní se zasloužily o vytvoření Protektorátu Čechy a Morava, byla udělena spona, připevněná na stuze medaile, nesoucí reliéfní pohled na Pražský hrad.

Za dobu udělování bylo vydáno 1.162.617 ks medailí a 134.563 spon. Udělování bylo ukončeno 31. prosince 1940…..

Při udělení téměř 1,3 milionu medailí a spon za rozbití Československa zřízení Protektorátu Němcům z původního Československa kupeckými počty lze  dovodit, že  ji teoreticky získala téměř polovina z počtu odsunutých osob!!!! Nebo exaktněji – celých 36% z počtu těch, kteří se  při posledním sčítání lidu v Republice  Československé v  roce 1930 hlásilo k německé národnosti! A umím to ještě přesněji- ty  3 231 688 sečtených  Němců je včetně  dětí.  Ty  ten řád  za  rozbití  Československa, až na naprosté  výjimky bez statistického významu,  nedostaly. Tehdy  dospělých  Němců s  volebním právem bylo kolem 1,8 milionu. Antifašistů  pak z nich asi 150 000. Na 1,65 milionu členů a voličů Henleinovy  SdP  tak připadá 1,162 milionů   rozbíječských metálů. Za  prokazatelně  aktivní podíl na  zničení Československa! Takže  z oněch původních 36%  máme   najednou 64%  z počtu plnoletých  československých Němců a 70% z těch, co volili SdP!!!!  Musím psát, že  tedy i 70%  těch z Postoloprt?Co byli nositeli  Hitlerovy  medaile za  zničení ČSR a vytvoření Protektorátu?

Ale opravdu nejde  o postoloprtské vraždění. Jde  o ten  sprosťárnu, co si dovolila  dramaturgie  ČRoPlus. Jednak  tohle vyrobit a předložit koncesionářům, ale především o přístup  k výročí Mnichova!!!! Je to do , nikoli nebe, nýbrž  do Habartova, Krajkové, Nového Boru, Liptani na  Bruntálsku  a následně Lidic, Ležáků, Ploštiny, Tokajíku, Terzína, Kobylis, atd. volající!!!

Ovšem ze  všeho nejostudnější je  zařazení tohoto pořadu do informačního proudu týdne před  datem Mnichova!!! Tohle je, minimálně pro mne a moje  blízké stejná potupa jako výsledek jednání  těch  pánů v  Bavorsku před  80-ti roky!!!! To už  jsou všichni v Českém rozhlase, co mají  odpovědnost za obsah  vysílání zcela  bez  ztráty  soudnosti a bez pocitu elementární slušnosti a odpovědnosti za  svou práci?

Zejména  v kontrastu  s tím srpnovým vyšilovaním!  Osmičková  výročí…  Jeden by  řekl, že  si připomeneme  buď  všechna stejně nebo podle  významu. Obojí má logiku. Jenže  nikoli v  současné České republice!  Tady  je  to podle  zaklínačů  hadů – vlastně  vykladačů historie podle momentálně poplatné  módy!  Takže  místo toho, abychom se  zabývali tím, jak a proč  k Mnichovu  došlo a  co z toho  platí pro náš  dnešek a zejména budoucnost,  tak provádíme  sebetrýznění, že  by nám flagelanti  záviděli. Prostřednictvím  všelijakých Hlaváčků, Hlavatých, a  dalších, ale především Českého rozhlasu a konkrétně jeho  stanice Plus. Děsné a  děsivé. Ne, nás  nemá zajímat  ani druhá světová  válka, ani  zánik demokratického předválečného Československa!  My  se máme  soustavně  pojímat  jen  tím, co jsme provedli  těm  našim „milým krajanům“, když oni prohráli válku, kterou  vyvolali a rozpoutali. A  jakého zločinu  jsme se  na nich dopustili uplatněním principu kolektivní viny…

A propos  kolektivní vina…. Tohle si nemohu  odpustit:

Československo právně zastoupené  generálem Ečerem u Norimberského soudu podalo kolektivní žalobu na sudetské Němce. A tento soud ji přijal. Navíc tento soud konstatoval kolektivní vinu i individuální viny sudetských a čs. Němců na zničení demokratického československého státu,“

Zdroj

Nečekám, že  by nám to někdy Hlaváček, Hlavatý  a  dnes už  ani Český rozhlas, včetně jeho  zpravodajské stanice Plus. trapas nad  trapas, hnus nad  hnus.

Takhle si připomínáme  osudové jubileum státu a národa! Co je  Mnichov proti  21. srpnu?!

Ovšem jako občan a koncesionář  mám minimálně  právo očekávat,  že  veřejnoprávní  rozhlas dostojí  to, co mu  ukládá jeho statut. Zejména při osudových  výročích!

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.