Zapomenuté osmičkové výročí, Rampepurda, Zajíc a soudruh Lenin


Letošní rok je jedno historické  rozjímání za  druhým.Přesněji osmičkové  rozjímání. Ovšem neúplné. Značně  neúplný seriál. Pojatý velmi zjednodušeně  -1918, 1938,1948,1968. A  šmytec! Jako by český národ  a stát nebyl nic jiného, než posledních  100 let. Navíc  i těch  sto let pojímá neúplně. Jak se dočtete.

Vyčítám sám sobě, že mne to nenapadlo  už  dávno a dávno a nepřipravil jsem seriál, který  by popsal i  ta  další  z  velkých  osmičkových roků, důležitých pro naši zem. Minimálně   rok 1278 – bitvu na Moravském poli, 1348- založení  Karlovy  univerzity, 1468- kdy byla  vytištěna u nás  ve  statutárním  městysu první kniha  na území Koruny  české /vím, že  někteří ji datují jinak, ale já se to učil takto/ nebo 1618  -začátek Třicetileté války, která nám přinesla  Bílou horu a 300 let ztráty  samostatnosti a suverenity.

Každé z těchto výročí si určitě, svým   významem pro osud  země a státu zasloužilo samostatné pojednání, či ještě  lépe – serii článků. Stejně vyčerpávající  jako třeba Srpen 68… Leč doznávám, že Kosa  projevila stejnou tupou ignoranci jako veřejný sdělovací prostor – nula od  nuly  pošla. Mrzí mne  to.  Každá z těch opomenutých  událostí  byla  důležitá nejen  pro českou  historii, ale  pro mne se  řadí do kategorie  světodějných.

Bez diskuse  to platí  o datech 1278 a 1618. V prvém případě, kdyby  byl  vyhrál  Přemysl II. Otakar a  nikoli Rudolf  Habsburský, je nepochybné, že by  dějiny  Evropy  šly  úplně jinou  cestou a je  dost možné,  že  České království by bylo evropskou velmocí. Tak jako se jí stalo do té doby  naprosto provinční Rakousko.  A  1618? A  opačný  výsledek  Bílé hory? Nikdo neví.  Asi by byly  následovaly  další  bitvy mezi českými stavy  a  císařem, s  kdo ví jakým  výsledkem. Pro  České království, ale opět – zejména  pro celou Evropu. Byl by  dokázal  Ferdinand  II.  udržet  trůn  a  říši, kdyby  byl  ztratil Země koruny  české? Můžeme jen spekulovat. Platí vždycky jen  výsledek a ten známe.

Ostatně, díky PT  Kosa  v obou těchto případech bude dohánět  své letošní manko a  historický  dluh. Jeho sdělení alternativní  historie  s těmi to letopočty už mám v  zásobníku a v  historicky  nejkratší době  půjdou na  sklo.

Osmičkové  výročí  Karlovky a prvního vydání Kroniky  trajánské už  asi  nedohoníme. Je  to jako vždycky  – snáze  se píše  o bitvách jejích průběhu  důsledcích a  spekuluje  o opačném výsledku, než  o tom, co má ve vínku a  nosném tématu  šíření  vzdělanosti a pokroku. Nicméně  Karlova univerzita  i zavedení  knihtisku na  východ od  Dunaje ve  své době  znamenaly  jak obrovský krok pro člověka, tak pro lidstvo. Minimálně  to od Šumavy  na sever a  východ. Tyhle  možnosti  vzdělání a  jeho  šíření  měly  zásadní  význam pro české země, Polsko,konec konců i Rakousko, Uhry  a jižní a východní  Slovany. Zkrátka půlku  tehdejší Evropy. Nicméně  – tohle  už  Kosa  nedohoní. Přesto bych  chtěl dnes pojednat, byť opět s  trapným zpožděním,  další osmičkové  výročí, které letos  cinklo. Aniž  by si ho někdo všiml, respektive  jej připomněl. A  ním  současně  spláchl jubileum, vážící se k dnešnímu  dni, ačkoli je  těžce nekulaté. Kulatiny  mělo  loni.  Protože ty  dva  datumy  k  sobě  patří. To druhé by  bez toho prvního – nevzniklo.

Všimli jste si dnes  ráno kalendáře?  Zaregistrovali jste  kolikátého je?  Pokud mi odpovíte  7. listopadu,  máte nepochybně  pravdu. Dopředu  vím, co mi opáčí vnuk řečený Rampepurda, vlastně  Lusťa /jak zní jeho skautské jméno/ až se  ho ráno zeptám – víš  s  co tohle datum představuje?  Jen vykulí  oči a  bude marně přemýšlet.  A já mu to nějak budu  muset  vysvětlit.Až s e vrátí odpoledne  ze  školy  domů.

To jeho táta, řečený  Zajíc, to věděl už  asi v 5-tiu létech.  Protože se tohoto  dne kdysi  vrátil ze  školky  a vypálil na mne – táto, že  kdyby nebylo soudruha  Lenina,  tak  bysme  měli  hlad? Říkala  nám to souška  učitelka  ve školce…

Střední a  zejména  starší  a nejstarší generace je  informována – ano dnes  je tomu  101 let co vystřelila  Aurora,  bolševici  zašturmovali na  Zimní palác a  převzali moc  v  Rusku, kterou si museli opakovaně potvrdit  v krvavých řežích  občanské války  rudých proti bílým.  S  výsledkem, že  z naprosto zaostalé a  beznadějné země vytvořili postupem času a  nasazením  neuvěřitelně  hrozných  prostředků systémového teroru, moderní zemi a  světovou velmoc. Která  nakonec zachránila svět před  nacistickou katastrofou.  Je totálním, až  fatálním paradoxem, že  svět a jeho civilizaci  mohla  zachovat  před  rasovým  Armagedonem a koncem demokracie jednou pro  vždy jen  bezohledně  krutá diktatura. Inu jed  lze  neutralizovat jen protijedem…

Takže  dneska to máme  101 let…. Ne nebojte,  tím můj  historický  exkurz  do listopadu  1917, minimálně pro dnešek,  končí. Ačkoli si jsem celkem jistý  tím, že  kdyby  bolševici  převrat  neuskutečnili,  nevystoupili  z I. světové  války a československé  legie  jim navzdory  neobsadily  Transsibiřskou magiostrálu   a tak, kromě jiného,  nezabránili  návratu obrovských  množství  německých a rakouských  zajatců a tím i jejich znovunasazení na Západní frontě, kde  oběma  císařstvím už  citelně  scházely  lidské zdroje, nevznikla by  žádná  Republika  československá.Dál ho  pitvat a uvažovat nad  ním nebudu. Protože se chci a musím věnovat osmičkovému  výročí,  které nám pro jistotu letos  nikdo nepřipomínal. Nejspíše proto, že  by  se  bez událostí před  101 roky  vůbec nezrodilo.  Což sse  vůbec nehodí do jediného správného pohledu na svět.

Jde o událost z roku  1978…  Pořád nic?

Dobrá, tak připojím, že  už mám  skoro 3/4 roku  zpoždění, že ta konkrétní událost se  stala  2.března  1978…

Většina  z  vás  už  určitě  ví, oč  šlo. Pro ty z   mladších ročníků  dodám, že  tehdy  odstarovala  z Bajkonuru raketa  Sojuz  28 s posádkou kosmonautů ve  složení Alexej Gubarev -Vladimír  Remek.

Československo/Česká republika/Slovenská republika se  tehdy  dočkala svého prvního a zatím jediného občana, který  se dostal do vesmíru. Jako  87. člověk celkem a první občan jiné země  než  Sovětského svazu a  Spojených států. Což byl obrovský a historický  úspěch. Nejen  československé kosmonautiky. Evropská kosmická agentura se k němu hlásí jako k „prvnímu evropskému kosmonautovi“. MY o něm pro jistotu  -MLČÍME….

Remkův  let trval  7 dní, 22 hodin a 17 minut a i my, co jsme  komunistům nepřáli vůbec nic  dobrého, jsme  v ten den byli na  svou zem, na  toho chlápka  ve vesmíru náležitě  pyšní. Slovo  Čechoslovák ten den získalo světový rozměr. Bezesporu. Ačkoli bylo zřejmé, že  jde  dokonale  připravený  propagandistický tah.

Let, nikoli náhodou,   připadal na desáté výročí Pražského jara.Aby zkrátka v tom roce přebil  jakékoli reminiscence  násilné okupace. A  okupant předveden  z vysloveně  sympatické stránky.

Propagandistická příprava a výsledná  režie   byla  dokonalá. Po převratu  vyšlo několik článků, jež  se týkaly  Remkovy  dvojky – tedy  náhradního pilota, pro  případ,  že  by zvolená jednička  nemohla  z nějakého důvodu, třeba na poslední chvíli odstartovat. Kdopak dneska  zná  jméno toho, co  byl v  Remkově  stínu- nějakého Oldřicha Pelčáka? Že prý to byl lepší pilot  a měl letět on… Možná,  nevím a není to důležité. Rmek letěl a  splnil co měl. Počítá se jen výsledek. A je  to 40 let.

Ale  jak  už  řečeno, komunisté to skvěle  režírovali a  propagandisticky  vytěžili maximum.     O  desátém výročí  roku 68 už byla  řeč. Ale  Vladimír  Remek osobně dodával velkou přidanou hodnotu –  platilo u něj totéž, co u Masaryka – otec  Slovák, matka Češka. Tedy dokonalý  Čechoslovák. Ani jeden národ  se nemohl cítit  odstrčený. To Pelčák nedával. Stejně  jako to, že  Remek starší tehdy  velel celému vojenskému  letectvu státu.

Tohle  jsou  ovšem jen peripetie. Tím podstatným je fakt, že  je  to letos  40 let, co se  Československo stalo třetí  zemí v dobývání  vesmíru. Výjimečnou třetí  zemí na zeměkouli. Nic  víc  a nic méně.  Což  by  nebylo možné, kdyby přesně   před  těmi 101 roky  ta  Aurora  nevystřelila.

Pokud  budou k dnešnímu  dnu  články  v  mainstreamu, vůbec nepochybuji o jejich obsahu –  rudý teror, konec světa, degenerace lidstva, konec  civilizace, vítězství zla, atd.. atd. Lze na to pohlížet i takhle.  Je to legitimní.  Stejně jako  je legitimní  vidění světa  člověkem, který přišel o jedno oko a  vnímá jen jedním.

Jenže  to není  případ  těch, co  možná budou dnes  vymývat  české hlavy.  Ti  disponují  kompletní zrakovou  výbavou. Jenže  jí nehodlají používat. Což předvedli na  na  jaře  s Remkem, Proto ty čtyřicátiny  nekomentovali a  zasklili  ignorancí.Zamlčeli.  Z jednoduchého důvodu – chtěli z letošních osmiček vytěžit, stejně jako komunisté z Remka po jeho letu  – maximum. Ono, po  propagandistické  vlně v  Vítěznému Úmoru a nedlouho před  doslova  zběsilou  kampaní  k Srpnu se jaksi  vůbec  nehodilo, připomenout Remka. Protože  by  to  jednak evokovalo přemýšlení o tom, že ten bolševik nebyl  jen samej teror, násilí, zabavování  majetků,  Jáchymovské doly, popravy  a trestanecké  lágry,  ale  také  třeba ten Remek.

Také by  někoho mohla  napadnout  otázka – jak to, že  nám tenkrát  ruskej  bolševik  umožnil  mít jako třetí země  vůbec  člověka  ve vesmíru a  nyní, skoro 30 let po jeho pádu, není  nějaký jeho nástupce  ani v nějakém dalekém dohledu, ačkoli je ve vesmíru  mezinárodní stanice, kde  už  měla  své zástupce podstatná část zeměkoule. Proč Česko/Slovensko dosud  ani ťuk? Nepatříme snad  do vyspělého světa? Nemáme mu co dát?  A  za  bolšána  měli? 

Takovéhle  uvažování se do  dneška naprosto nehodí! My, vlastně ONI /stejně jako za  bolšán/ vědí, co se má  a nemá  myslet, říkat, komunikovat!

Adorovat  Rusko? Nikdy! Za nic  a  za  žádných okolností. Nelze připustitr  aby  někdo začal  špekulovat  o tom, že bývalý bratr  Rusák kdysi  vystřelil našeho občana  do vesmíru, zatímco  dnešní  americký  bratr  ke  stoletému  výročí  našeho státu  sem poslal    nikoli  svého prezidenta, ale  jakéhosi ministra  a to ještě  na  skok a zejména proto, aby  ti udělal zbrojní kšefty! Zkrátka  – návštěva  Velkého bílého otce u  křováků….

Aby mi  bylo správně  rozuměno, klidně  bych  mohl přidat ještě  další  osmičkové  výročí -příjezd TGM  do Spojených  států, kdy  osobně přesvědčil prezidenta  Wilsona  o smysluplnosti  vzniku  Československa. Bez  Američanů by  žádné  Československo a  dnešní Česká/Slovenská  republika neexistovaly.

Chci tím  ukázat, že  znám souvislosti a  netrpím žádnou antiamerickou fobií. Ovšem stejně  tak  si nehodlám  vypíchnout  jedno oko, abych získal ten „jediný správný“ pohled.Proto konstatuji, že  držím jako svou osobní hanbu, že  ono 40.výročí  Remkova letu kolem mne prošlo bez jakékoli reakce. Prostě  nepovšimnuto. Moje  chyba a  všem čtenářům Kosy  se za ni omlouvám. A  aby to bylo úplně na  férovku,  kdyby mi tohle osmičkové  výročí jeden z  kosířů  v mailu osobně nepřipomenul,  mlčel bych dál.  Jako mainstream. Nikoli ovšem proto, že  bych k němu  neměl co říci  nebo ho chtěl zamlčet Naopak.  Proto jsem ho spojil s dnešním historickým  datem. Úzce s ním souvisí   – neměli  bychom, bez něj,   kosmonauta  žádného.  Což je zanedbatelné vedle  faktu, že  bychom v  tom případě  neměli  jako národ  žádnou budoucnost a dnes už bychom nejspíš  vůbec  neexistovali.  Proto Remek. A proto dnes.  Aurora vystřelila Remka.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.