GENDER V ZAŘÍZENÍCH PRO VÝKON ÚSTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCHOVY A PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÉ PÉČE


napsal PePk

V pátek 30.11. Kosa v článku Ed McBain, inkluze, škola v Ostravě… tematicky zabrousila do situace ve školství. Hodlám jeho záběr rozšířit o  tematicky ne zcela totožnou, ale v něčem myslím blízkou záležitost – odkaz na seminář vzdělávací instituce spadající pod MŠMT, který jsem nedávno objevil. Soudím, že  to čtenáře Kosy  bude  zajímat.

Národní ústav pro vzdělávání je instituce v rámci ministerstva školství a mimo jiné nabízí pro školské pracovníky různé vzdělávací semináře a další formy podpory. Sám o sobě na www.nuv.cz píše:

Posláním Národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) je všestranně pomáhat rozvoji všeobecného, odborného, uměleckého a jazykového vzdělávání a podporovat školy v oblasti pedagogicko-psychologického, výchovného a kariérového poradenství a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. To vše s důrazem na celoživotní učení a spolupráci s EU.“

Šíře jeho činností je docela značná a pokud vím, tak mnoho z jeho aktivit je přínosná a užitečná. Ovšem v jeho nabídce jsme našel i tento seminář (v oddíle Metodická podpora: ústavní a ochranná výchova):

objednavky.nuv.cz/detail/29-metodicka-podpora-ustavni-a-ochranna-vychova/1538-prace-s-genderovymi-aspekty-v-zarizenich-pro-vykon-ustavni-a-ochranne-vychovy-a-preventivne-vychovne-pece

PRÁCE S GENDEROVÝMI ASPEKTY V ZAŘÍZENÍCH PRO VÝKON ÚSTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCHOVY A PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÉ PÉČE

lektoři: PhDr. Mgr. Josef Vošmik, Mgr. Lada Wichterlová, Mgr. Jana Benešová, Ph.D.; Mgr. Jiří Procházka

Určen pro pedagogické pracovníky a pracovnice v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče. 

obsah semináře: zprostředkovat zúčastněným základní vhled a uvědomění si genderové dimenze v prostředí ústavní a ochranné výchovy, zejména pokud jde o genderové stereotypy a působení na děti a mládež ve všech typech těchto zařízení, a to včetně možnosti vlastní (sebe)reflexe. Jinými slovy je (červeně zdůrazněno mnou) cílem semináře přimět jeho účastníky a účastnice, aby se kriticky zamýšleli nad tím, do jaké míry se v zařízení, kde působí, a ve své vlastní práci podílejí na předávání vzorců chování u dívek a chlapců. Tedy, do jaké míry přispívají k reprodukci tradičních představ o tom, jak by měl/a chlapec či dívka vypadat, chovat se a čemu by se měl/a věnovat, anebo zda dětem naopak umožňují, aby se samy mohly více „definovat“ s ohledem na vlastní představy, schopnosti a preference. (…)

Seminář bude navazovat také na Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014-2020, která mimo jiné uvádí potřebu zvyšování citlivosti ke genderovým otázkám ve vzdělávání, nerovné zacházení s dívkami a chlapci ve vzdělávání, nerovné zastoupení žen a mužů ve vzdělávacím systému či sexuální obtěžování ve školských zařízeních (Úřad vlády ČR, 2014)….“

Tolik nabídka Národního ústavu vzdělávání (nutno podotknout, že NÚV nabízí i celou řadu zcela neideologických seminářů). Takže si to shrňme: naprosto bezskrupulózně se zde počítá s ideologickou masáží dětí, ačkoli ve školských zařízeních nejsou politické agitace povoleny. Je zde vnucován jeden z nejbizarnějších květů pokrokářské ideologie, tzv. gender, a to dětem v ústavní péči, tedy těm, které asi mají jiné starosti, než definovat si pohlaví s ohledem na vlastní představy, schopnosti a preference. Do ústavní péče se dostaly v širším smyslu kvůli tomu, že mají problém s hranicemi. Že je nemají, nebo je mají rozvolněné, posunuté atd., jejich vnímání hranic je zkrátka zrelativizované. Což je přivedlo právě do ústavní výchovy. Takže proč nepřitlačit na pilu a nezničit jim hranice na jednom z posledních mála míst, kde jim možná ještě zůstaly, že.

Ještě jsem se trochu hnidopišsky podíval na část textu popisujícího seminář:

přimět jeho účastníky a účastnice, aby se kriticky zamýšleli nad tím, do jaké míry se v zařízení, kde působí, a ve své vlastní práci podílejí na předávání vzorců chování u dívek a chlapců. Tedy, do jaké míry přispívají k reprodukci tradičních představ o tom, jak by měl/a chlapec či dívka vypadat, chovat se a čemu by se měl/a věnovat, anebo zda dětem naopak umožňují, aby se samy mohly více „definovat“ s ohledem na vlastní představy, schopnosti a preference.

Že by naznačena jejich vina, že předávají špatné vzorce? Dopředu jsi špatný (my to víme), tak se kriticky (čti: sebekriticky) zamysli (tj. nemysli) a přijmi. Co? No přece to, že jsi špatný. Ale vždyť my ti dáme šanci se polepšit, přece…)

A ještě synonyma ke slovu přimět: – přinutit,

– donutit (do-nutit k poslušnosti),

– dohnat k něčemu,

– pohnout k něčemu (vše viz slovníky).

Použití slova “ přimět“ asociuje možnost použití násilí, pokud  to nepůjde po dobrém. Toto přesně vystihuje podstatu nynějších morálních věrozvěstů.

Prostě zajistit, aby se jiný subjekt, který to nemá v úmyslu, choval dle záměrů přinutitele… Prostředky nehrají roli, tedy a priori vyloučeny nejsou žádné. Již synonymum donutit (do-nutit) trošku vypovídá… Prostě pohoda, svoboda. Výstižné také je, k čemu mají být účastníci donuceni: kriticky se zamyslet, do jaké míry se spolupodílejí…, zda přispívají k reprodukci tradičních, anebo zda dětem naopak umožňují…. 

Tedy: podsouvání apriorní viny, nátlak, manipulace, implicitní podbízení schématu Dobra a Zla. Takže nikoliv věda (a s ní spojený výzkum s následnou diskusí a oponenturou). Na to si to už ani nehraje. Nikoli vzdělávání, ale indoktrinační, politické školení mužstva. Národní ústav vzdělávání.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hosté se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.