Zemanův projev


Nejdůležitější vnitropolitickou událostí  Vánoc a povánoc byl bezesporu Zemanův  projev. Původně jsem si zakázal  jej sledovat a  tudíž i komentovat, leč  nakonec  jsem jej shodou okolností/ nešťastných/  vyslechnout více méně musel. Dostavila  se obvyklá reakce – zoufalé zalomení rukama nad tím, co ten člověk bezostyšně  veřejně  vykládal a  co mu jeho voliči  baštili, až se prášilo. Zemanovi od  úst, jim z uší. Tohle nelze přejít  jen tak mlčením.

Abych se nedopustil sebemenšího zkreslení, budu komentovat  text  projevu, který je k nalezení na  ofiko stránkách Hradu.

Už  úvod  musel  obyčejného občana  potěšit , neboť Zeman osvětluje, proč  upustil od  termínu projevu na Nový rok a přednáší o Vánocích:

Druhý důvod je jistě naprosto okrajový. Domníval jsem se, že po silvestrovském veselí určitá, jistě velmi malá část naší populace by nemohla s plným soustředěním sledovat novoroční projev.

Je  zkrátka  názoru,  že část národa, která  absolvuje poslech projevů, holduje v nadkritické míře  omamným  látkám… Chci ho ujistit, že je to klasické souzení podle  sebe a tudíž konstatuji, že  ti, co poslouchají tyhle  věci, nemají zpravidla žádný problém se  speciálními  virozami a to ani po Silvestru, že by měl přehodnotit  svůj pohled na  věc. Není mi ovšem jasné, zda  onu menšinu s opileckými sklony o níž se domnívá, že by nedocenila  hloubku jeho myšlének, hledá  spíše  mezi jemu kritickou částí veřejnosti nebo naopak tou jemu nakloněnou. Zajímalo by mne  to! V které části národa  hledá ty , co požívají nezřízeně. Ale  bohužel to zamlčel. No nic, pojďme k podstatnějším věcem. Protože tady jde opravdu o vážné záležitosti!  A bohužel, věcně přezkoumáno, jak provedu, v nejlepším případě  bezobsažné kecy.

… a slibuji, že i nadále budu usilovat o obranu národních zájmů České republiky a její suverenity jak v oblasti migrace, tak v oblastech dalších. Slibuji, že i nadále budu podporovat ekonomickou diplomacii, a to jak náš vývoz do zahraničí, tak příliv efektivních zahraničních investic k nám….

Není mi známo, že by  Zeman bránil národní zájmy  ČR!  Tedy pokud nevezmu  vážně  blábolení o tom, že  v  Afghanistanu se bojuje  za Prahu! Tomu  opravdu  nemůže  věřit  ani ten nejkoblihovatější Kobliha. Afghanistan pojednám v nejbližší době  speciálním článkem. Takže to teď opustím.  A Zemanova ekonomická  diplomacie  a  příliv  efektivních zahraničních investic  k nám? Mám znovu psát o  úžasných  čínských investicích, které se na nás  doslova a do písmene  řítí?  O tom, jak  navýšily náš  HDP a  jak skvěle  se mají  zaměstnanci v těch čínských projektech. Tedy  ti obyčejní. Nikoli Luftjarda Tvrdík? Nebo  stačí jen konstatovat, že  nám stařec z hradu  předvádí císařovy, pardon, Zemanovy nové šaty? S investicemi typu  General Electric  a  vývoj leteckých motorů  nebo testovací  středisko BMW  a podobnými, pokud  je mi známo, nemá ten předváděč  nových šatů vůbec nic společného. Pojďme dál!

…Já dlouhodobě doporučuji, opět po vzoru první republiky, abychom se vrátili k myšlence povinné volební účasti, která není časově náročná, ale která by výrazně rozšířila počet voličů, a tím přinutila politické strany k vyšší aktivitě…

Inu, demokracie je opravdu o povinnostech. Ovšem bohatě  by stačilo, kdyby  občan, který chce  jít  k volbám, jim  věnoval  alespoň takovou pozornost, jako výběru nového mobilu, který si hodlá pořídit. Včetně  úvahy  – chci/nechci jít  volit. Cokoli nařizovat zavání  buzerací. Netvrdím, že je, říkám – zavání. Nicméně ani občan, který se chce  vyhnout  pokutě, za to  že volby ignoroval, nemůže  být donucen hlasovat. Stačí hodit bílý lístek nebo upravit ten originální kolizně  se zákonem, aby nesměl být sečten a  je vymalováno. K čemu potom ta  nucená porážka, pardon  – účast? Nehledě k tomu,  že  demokracie  by měla být  řízena  těmi, kteří mají o ni zájem. Nikoli ignoranty. Dodávám, že  za I. republiky  byla  volba  povinná a  vlády  měly  většinově  trvání v měsících. Takže  žádnou hmatatelnou stabilitu poměrů, o kterou konec konců jde, to negenerovalo.

Tím Zemanovo volební mičurinství ani zdaleka nekončí:

Mnohdy se stává, že vítěz voleb je obejit a že vzniká koalice proti tomuto vítězi. Nepokládám to za správné, považuji to za obcházení vůle voličů. Co proti tomu dělat, abychom jen nelamentovali. Dlouhodobě navrhuji přímou volbu jak starostů, tak primátorů, tak hejtmanů, a to tak, že jimi jsou zvoleni ti, kdo na kandidátce nejúspěšnějšího kandidujícího subjektu dostali největší počet preferenčních hlasů.

Zkrátka u voleb, kde z jeho  osobní vůle  nemůže být protlačen nějaký  ten Babiš, tak je třeba vytvořit podmínky, aby zkrátka  byl. Klasický  zemanismus!

Máme  poměrný systém, Který má dědičně  zakodováno, že  zkrátka  procenta se přepočítají na mandáty a ten, kdo z nich složí většinu v  příslušném zastupitelském sboru – vládne a je  vítězem. Nikoli ten, kdo má těch procent nejvíce.  A je to tak správně. Bohužel v parlamentních volbách se kdysi Klaus právě se Zemanem postarali o to, že  není hlas jako hlas a  že první na pásce je  nelogicky  výrazně zvýhodněn oproti ostatním. Kdyby  platilo opravdové poměrné zastoupení, pak dnes bychom  Babiše  nijak neřešili. S  58 poslanci v parlamentu  by byl postradatelným faktorem. Se 78 nikoli. Zeman by rád  něco takového protlačil na  všech samosprávných úrovních. Někdo může  namítnout, že  argumentuji proti, protože  jsem kontra k Zemanovi. Kontra ano, ale  bigotně. Kdyby to mělo racio, podpořím to nebo alespoň budu mlčet. Tady nemohu.  Umím  si představit, zejména  v obecních  volbách, že do zastupitelstva se kvalifikuje  třeba  deset seskupení a to se  zisky v  rozmezí 10,5 až 9,5%. Měl by takovýhle  vítěz právo brát celou výhru nebo skoro celou? Proč??? Nejde o žádný umělý příklad. Stačí se podívat, jak dopadly  volby  v Praze!!! Čtyři partaje, téměř se  shodným výsledkem. Ale  Zeman chce  republiku zbabišovat! Zaplať Nejvyšší máme  co máme  a vládne ten, kdo dá dohromady  disponibilní aritmetickou většinu. Která zastupuje  VĚTŠINU aktivních voličů. Nikoli menšinu!

Všichni jsme se radovali a dosud radujeme nad ekonomickým růstem. Dnes poprvé bych chtěl naopak poněkud varovat, varovat před zpomalením ekonomického růstu, které má několik příčin. Zaprvé je to vznikající obchodní nebo celní válka mezi dvěma největšími světovými ekonomikami, tj. americkou a čínskou.

Zadruhé je to brexit, ale zatřetí je to také to, že náš ekonomický růst brzdí nedostatek pracovních sil. Myslím si, že zatímco první dva faktory nemůžeme ovlivnit, ten třetí ano. Chápu, že jsou návrhy na dovoz zahraničních pracovních sil, nic proti tomu. Nezapomeňte také, že je zde stále ještě dvě stě tisíc lidí vedených jako nezaměstnaní, třebaže je tři sta tisíc volných pracovních míst. Víte, že dlouhodobě zastávám názor, že zdravým lidem, kteří odmítnou nabízenou práci, by měly být odňaty sociální dávky, ale to je všechno pouze krátkodobé řešení.

Nyní mi dovolte, abych přešel k ekonomické situaci. Před třemi lety jsem vám říkal, že skočila blbá nálada. Všichni jsme se radovali a dosud radujeme nad ekonomickým růstem. Dnes poprvé bych chtěl naopak poněkud varovat, varovat před zpomalením ekonomického růstu, které má několik příčin. Zaprvé je to vznikající obchodní nebo celní válka mezi dvěma největšími světovými ekonomikami, tj. americkou a čínskou.

Zadruhé je to brexit, ale zatřetí je to také to, že náš ekonomický růst brzdí nedostatek pracovních sil. Myslím si, že zatímco první dva faktory nemůžeme ovlivnit, ten třetí ano. Chápu, že jsou návrhy na dovoz zahraničních pracovních sil, nic proti tomu. Nezapomeňte také, že je zde stále ještě dvě stě tisíc lidí vedených jako nezaměstnaní, třebaže je tři sta tisíc volných pracovních míst. Víte, že dlouhodobě zastávám názor, že zdravým lidem, kteří odmítnou nabízenou práci, by měly být odňaty sociální dávky, ale to je všechno pouze krátkodobé řešení.

Dlouhodobé řešení vidím ke zvýšení produktivity práce, a to konkrétně formou robotizace. Často mluvíme o digitální ekonomice, ale ne všichni si dovedeme představit, co všechno obnáší. Pod slovem robot někdy vidíme androida, někdy monstrum s chapadly, ale robot je i počítačový algoritmus, který se už dnes uplatňuje v bankovnictví a snižuje výrazně počet bankovních úředníků. Považuji za nesmyslné, abychom této tendenci bránili, například zaváděním daně z robotů, což by jenom tento proces zbrzdilo a snížilo naši šanci dostat se mezi opravdu nejvyspělejší země….

Zeman se považuje za  geniálního. Prognostika, ekonoma, analytika a  kdo ví co ještě… Já bych se  stejnou erudicí mohl považovat za nejlepšího malíře, sochaře, operního pěvce. Stejně úspěšně, přesto,  že  k uvedeným činnostem nemám pražádné vlohy.

Že současná  vlna konjunktury  skončí, je na bíle  dni. Že  speciálně česká ekonomika nemá  kam růst, také. Ale to, co z toho genius podprůměrnosti vyvozuje, to je  tedy zářez!

Takže  lidem, kteří jsou dnes nezaměstnaní, vezměme  dávky. Abychom je naučili, lenochy  jedny! Chápu, že Koblihové hýkají nadšením! Kdo nepracuje, ať nejí!!! To znělo a zní vždycky  dobře.

Ačkoli ti nezaměstnaní  budou většinově  v regionech,  kde prostě  práce je vzácná  i dnes. Že se mohou přestěhovat? Třeba  do Prahy  nebo Brna, kde  je roboty habaděj? A bydlet tam budou  asi tak kde a za co? Když nájmy  v obou městech vylétly  nad  jakoukoli únosnou hranici?  A nejen tam. Ale  dejme tomu,  že  se najde výjimka. Tedy  že  nějaký ten nezaměstnaný žije tam, kde je  také poptávka po pracovní síle.  V hantýrce se  minimálně  část  téhle  skupiny  nezaměstnaných říká sedlina. Kvůli  její “ kvalitě“. Většinou žádná nebo nízká  kvalifikace a ztráta  pracovních návyků, díky  dlouhodobé nezaměstnanosti. Velmi často k tomu  zdravotní omezení nebo prostě  blokace  skrze vá omezenou sociální přizpůsobivost, třeba  formou  trestního rejstříku. Zkuste  si takového typického uchazeče představit. A vyfabulujte  si, že  jste  majitel firmy – vy někoho takového do podniku vezmete? Já ne. Říkám to po pravdě, i když politicky nekorektně. Prostě  na pracácích jsou ti, co jsou v místě, kde práce pořád není nebo na ni oni  osobně nedosáhnou. Tečka. A Zeman jim chce  vzít  už tak mizerné dávky!  Co udělají? Chcípnou někde v houští? Nebo si půjdou nutné prachy opatřit úplně jinak?   Až nakonec  budou pobývat ve státním zařízení na  státní útraty v  náklady cca 1000Kč/den   na osobu… Hlavně  že  ušetříme na dávkách , jak chce geniální stratég a  šachista a  nadšení zemanisté.

Ještě  výživnější  je to brojení proti  dani z robota. Od  prognostika, který  se  svou profesí rád  a často chvástá. V zemích, kde už  cosi tuší o digitální ekonomice,  daně  z robotů  velmi reálně zvažují. Ne proto, že to jsou idioti, co, ve srovnání se Zemanem, nic nechápou, ale  protože už dávno pracují s modelem, že robotizace nahradí v masovém měřítku  živou pracovní sílu a  tudíž  stát  přijde o velké  daňové příjmy  zaměstnanců. A navíc  bude konfrontován s nutností krýt zvýšené sociální výdaje na nezaměstnané. A  to obrovsky  zvýšené. Daň z robotů bude naprostou nutností. A Kobliha  by si měl uvědomit, že  nejspíš  on bude první na  řadě, koho robot  substiuuje.Takže by se za  tohle zdanění speciálně měl modlit.Nicméně  chápu , že  to je poněkud komplexní úvaha, která  vyžaduje  porušení  jednoho tabu  – kriticky smýšlet o projevu svého  za  živa  svatého!

Přeskočím pasáž o Afghanistanu i o Viszegradu. Afgh si podám v detailu jindy a Viszegrad? No mějte  chvilku strpení.

 V závěru tohoto roku jsme zažili dvě hysterické vlny, jak jim říkám. Ta první spočívala v demonstracích především v pražských ulicích vyžadujících demisi vlády. Jsem toho názoru, že demonstrovat za svržení vlády má plné oprávnění v situaci totalitního režimu, a sám jsem se dvou takových demonstrací zúčastnil. Myslím si, že je pochopitelné, že lidé budou demonstrovat proti něčemu konkrétnímu, například ve Francii proti zdražení cen pohonných hmot nebo v Maďarsku proti novele zákoníku práce, ale demonstrovat za svržení, tedy demisi vlády v podmínkách svobodných voleb podle mého názoru pohrdáním vůlí voličů.

Takže  demonstrovat proti vládě, respektive  papalášům se smí jen tehdy,  když  to Zeman povolí nebo s  tím aspoň nějak souhlasí? Jinak je to pohrdání  vůlí voličů?

Zvláštní  opravdu zvláštní!

Dovolím si připomenout  rok  1997. Kdy se bouřilo proti Klausově  vládě!  Což vyústilo v předčasné volby  98. Kdy Zeman   nevyhrál. Vyhrála ODS. Jen  Klaus nebyl ochoten akceptovat podmínky  Lidovců a US  na vytvoření  společné  většinové vlády. Takže  radši uzavřel oposmlouvu a pustil Zemana  do Strakovky. Ačkoli to bylo jasné pohrdání čerstvě vyjádřenou vůlí voličů. Dnes  Zeman tvrdí, že prostě podle jeho názoru  měl  vládnout Klaus. Když vyhrál. Ten člověk popírá sám sebe. Volím slovo popírá, místo toho abych napsal, že lže. Nejen to. Přenesem se do roku  2013. Do časů po pádu Nečasovy  vlády. Kdy  tehdejší  vládní koalice  dala  dohromady  většinu 101 a chtěla, aby  Zeman jmenoval Němcovou předsedkyní  vlády a  ta ji sestavila. Měli k tomu  mandát od  voličů z  roku  2010. Pamatujete, co udělal  vzorný demokrat? Jmenoval, proti vůli sněmovny,  vládu  svých kamarádů. Takže  vynutil předčasné  volby! Voličova vůle  v předchozích volbách mu byla naprosto ukradená.

A nyní  někdo takový  bude kafrat  o pohrdání vůli voličů?!  A razí heslo, hele vobčane, hoď  do urny  lístek a dál se nestarej a drž hubu, když  ti já nedovolím mluvit!   To jsme to tedy dopracovali! Ten který  nerespektuje  voliče, co by se za nehet  vešlo, když se mu to nehodí, nyní  kolem sebe  právě voličem bude mávat?!

Ve  Francii to Frantíkům milostivě  dovolí. Dokonce i  v Orbánově  Hungarii se to může. Proti zákoníku práce! To zírám. Vždyť s  Orbánem byl nedávno jedno tělo jedna  duše  při jeho návštěvě  v ČR.  A nyní souhlasí s demonstracemi proti Orbánovi prostřednictvím zákoníku práce? A  vedle toho chválí  Vizsegrad? To jako  si máme vzít  zásadní příklad  z Maďarů. co se pracovního práva  týče a od Poláků co do jejich úprav soudnictví, když je ten Viszegrad tak super? Co takhle se starat  sami o sebe  a respektovat ústavu a základní práva občanů, zejména právo svobody projevu a právo shromažďovací? Místo toho abychom mudrovali o Afghanistánu, digitální ekonomice, dani z robotů a podobně? Co takhle  neblábolit o pohrdání vůlí voličů a udělat  to nejzákladnější,c o by  prezident  vůbec  měl – nepohrdat ústavou?!

Druhá taková hysterická vlna se odehrála krátce poté, a já bych ji nazval špionománií. Víte, ti, kdo nás neustále varují před špiony, z nás tak trochu dělají nesvéprávné a manipulovatelné bytosti, které se nedokáží samy ubránit. Někdy jsem se domníval při vzpomínce na staré špatné časy, že se objeví mandelinka bramborová. Neobjevila se, ale místo ní se objevily čínské mobily. Když jsem posuzoval tuto hysterii, tak mě zaujal výrok jednoho nejmenovaného ústavního činitele, který mi říkal, Miloši, ale Číňani tady opravdu provádějí technologickou špionáž, oni se sem jezdí seznamovat s tím, proč naše vlaky jezdí tak pomalu, když jejich vlaky jezdí 300 km/h.

He he he, to je  bžunda!  Že by virozní?  Nezkoumám to. Tak  Číňani a jejich mobily…  No oč  jde v reálu, jsem tuhle vysvětloval. Já chápu, že  Zeman je děsněj kámoš  s Pekingem. Dokonce takovej , že  zorganizoval ten  ostudný  servilní  a ponížený dopis  do Číny po  dalajlámovi.  Ovšem vedle toho tvrdí že

..Pokud jde o zahraniční politiku, jsme členy dvou mezinárodních institucí, Severoatlantické aliance a Evropské unie. Pokud jsme o Severoatlantickou alianci, víte, že dlouhodobě plně podporuji naše zahraniční mise v rámci boje proti mezinárodnímu islámskému terorismu, zejména pak v Afghánistánu…

Mno a  tahle  aliance má za  to, že  Čína  je budoucí fatální hrozbou. Geniální  šachista by měl pochopit, že nejde vybudovat  vnitřní páteřní komunikační kanály  na bázi dodávek od budoucího zásadního protivníka. Protože  když  ano, je porážka v budoucím střetu ložená!  Ale ona  je to mandelinka  bramborová… To opravu hlava jednoho vlka nebere! No a  ten vtípek s těmi  vlaky… To je tedy něco!  Kdyby  se mi Hrad  chtěl ozvat, jak je to s tou čínskou špionáží a  vlaky, pak bych si dovolil požádat  svého bývalého zaměstnavatele, jestli bych  Zemanovi nemohl pustit  pár  informací  z  úvěrové kauzy  jednoho mého bývalého klienta. Který  jaksi vyráběl v tuzemsku jisté  součásti  vysokorychlostních vlakových souprav…A udělal s  Číňanem  osobní zkušenost. Ale hlavně, že se Kobliha  zasměje! Kdo se ovšem nesmál byl  Babiš. Který měl co do činění s  čínským prý velvyslancem, ale  podle všeho už zřejmě tuzemským  místodržícím. Protože Andy o schůzce konstatoval, že

Čang Ťien-min o setkání urgentně žádal a velice nestandardním způsobem na ní vyjádřil stanovisko čínské strany.

Což  do jednoduché češtiny  lze  přeložit  jako:

Musel jsem všeho nechat a  přijmout ho. Hned!  a   A pak mi to dal vyžrat! Na schůzku s ním jsem šel jako předseda  vlády  České republiky a  z ní jsem s e vrátil jako čínský pohunek, abych parafrázoval Jana  Masaryka  po návratu z Moskvy  1947…

Stačí se podívat, jak tohle  zbuzerování českého premiera  vyhodnotila oficiálně  čínská  ambasáda:

V prohlášení uvedla, že varování se „nezakládá na skutečnosti“, mělo nepříznivý dopad a čínská strana proti němu protestuje.

„Čínská strana bere na vědomí úsilí české vlády o nápravu příslušných chyb a doufá, že česká strana přijme účinná opatření, aby zabránila opakování podobných událostí, a bude účinně chránit legitimní práva a zájmy čínských firem,

Takže  česká vláda  napravuje  svoje  chyby a má přijmout opatření na ochranu čínských firem…..Tak to se povedlo dokonale! Bezva  výsledek Zemanovy ekonomické diplomacie!

No a  to nejlepší přišlo na  samý konec:

To mě přivedlo k tomu, že jsem si osvojil krásný termín lepšolidé, který jsem nedávno zaslechl. Lepšolidé jsou ti, kteří se považují za něco lepšího než my ostatní a kteří nám neustále radí, co máme dělat, a kteří své názory považují za nadřazené názorům těch druhých. Když se ovšem na strukturu lepšolidí podíváme, tak vidíme, že například sdělovací prostředky jsou mnohdy složeny z komentátorů, kteří každý den píší o něčem jiném, a přitom pořádně ničemu nerozumí. A tito lidé nám chtějí radit.

Lepšolidé.. Hm….   Dovolím si  Zemanovu definici  upravit. Lepšolid  je  ten, kdo si dovoluje  myslet  vlastní  hlavou a dojde k něčemu  jinému než  Zeman/Soukup/Ovčáček  nebo si přímo dovolí s ním/jimi  nesouhlasit nebo je opravovat!

Konotace je úplně  stejná jako u  slova  Untermensch  neblahé paměti.  Co takhle na  to udělat  nějaký  ten náš  vlastní norimberský  zákůnek?   Soudím, že  pokud  by někdy  někdo chtěl  napsat přesnou definici Lepšolida, bohatě  by si vystačil s tímhle :

….člověk, který je pod kritérii způsobilosti a adaptability zavedenými společenským řádem, ve kterém žije.“

Hlavně  že  byl Mlha  vtipný a Kobliha se od  srdce zasmál!

Vánoce jak vyšité!

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.