Integrity Initiative


napsal PB

Organizace Integrity Initiative je  u nás  mim velmi úzký okruh zasvěcených v podstatě neznámou organizací. Přestože  že  v Británii jde komunitu, která se dokonce dostala na přetřes až do britského parlamentu (https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-question/Commons/2018-11-27/196177/), ale vy se o ní u nás prakticky nic nedozvíte, i když existuje určité a nikoli zanedbatelné  propojení s naší zemí.
Integrity Initiative (II) byla vytvořena v roce 2015 skotskou společností či charitou The Institute for Statecraft, která má oficiálně za cíl zlepšit řízení státu a zvýšit národní bezpečnost. Cílem II je sledovat, odhalovat a čelit rostoucímu zhoubnému ruskému vlivu a dezinformacím.
II pracuje pomocí tzv. klastrů v širokém spektru evropských zemích. Lze jmenovat Španělsko, Francii, Německo, Itálii, Řecko, USA, Kanadu, Polsko, Česko, Maďarsko, Černou Horu, Srbsko, Dánsko, Norsko, Finsko, Holandsko, země Pobaltí a samozřejmě Velkou Británii.
Klastry spojují jedince z vládních, mediálních, vojenských a akademických sfér, kteří  se zajímají o rostoucí hrozbu z Ruska.  II je financována britským ministerstvem zahraničí a spolufinancována NATO a litevským ministerstvem obrany z důvodu vytváření klastru ve Vilniusu.
Pojítko s Českou republikou ukazuje dokument pojednávající o vývoji při zakládání klastrů v jednotlivých zemích. U naší země je v jednom z uniklých dokumentů zveřejněných skupinou Anonymous napsáno, že Česká republika je dobře obsloužena think-tankem Evropské hodnoty a tak nebyla potřeba vybudovat  zde nový klastr.
II shledali efektivnější spolupráci s touto organizací a podporu její činnosti. S ohledem na český politický vývoj může ale dle dokumentu II vzniknout potřeba přehodnocení tohoto přístupu a nakonec může  dojít přeci jen na  založení klastru. To se patrně stalo, když mezi členy klastru „Central Eastern“ je v dalším dokumentu uváděn vedle všeobecně známého „herce“ Jakuba Jandy z Evropských hodnot také František Vrábel ze Semantic Vision a Jaroslav Háječek z CIOR, což je mezinárodní organizace důstojníků v záloze spjatá s NATO. V rámci NATO je mezi spřízněnými kontakty veden i Petr Luňák z odboru veřejné diplomacie NATO.
Evropské hodnoty se účastí v klastru Central Eastern staly do určité míry spíše britskými vládními hodnotami, a hájí tak zájmy jiného, byť spojeneckého státu, který ovšem zrovna EU opouští. S přihlédnutím k poněkud pošramocené morální integritě výkonného ředitele Evropských hodnot takový přistup za peníze různých daňových poplatníků nepřekvapí a horlivá práce ve prospěch britské iniciativy mající v názvu integritu už vůbec ne.
Bylo by možné překládat desítky řádků o příručce II, financování, propojení se zpravodajskými službami a britským ministerstvem obrany, o zapojení španělského klastru II do úspěšné kampaně proti jmenování Pedra Baños Baja na místo ředitele úřadu národní bezpečnosti, tweetům proti Jeremy Corbynovi, spojení s extremisty na Ukrajině a v Pobaltí a kampani proti ruské ortodoxní církvi na Balkáně ve stylu goebbeslsovské propagandy nejhrubšího zrna, ale pro zjednodušení lze odkázat na stránku, kde je to již popsáno přehledně i s odkazy na zdroje: http://syriapropagandamedia.org/working-papers/briefing-note-on-the-integrity-initiative#ministry-of-defence-and-military-personnel-named-in-documents
Jako podstatná se jeví otázka, proč Velká Británie nemalými penězi britských daňových poplatníků sponzoruje přes II síť klastrů, které mají v mnoha zemích přístup k vlivným lidem a médiím. Proč je třeba tak masivně rozšiřovat propagandu upozorňující na údajné hrozby z Ruska různého druhu a z jakého důvodu chce mít Británie možnost ovlivňovat veřejné mínění v Evropě a Severní Americe?
Z uniklých materiálů se nabízí jako jedno z možných vysvětlení to, že II má sloužit pro vyvolání tlaku na posílení pozice britských ozbrojených sil potažmo NATO, což v realitě znamená roztočení dodávek britským ozbrojeným složkám a do zemí aliance.
Ruská hrozba by tak mohla sloužit nejen k podpoře britské a s tím i americké zbrojařské lobby, ale také a dost možná  především,  k návratu velmocenské pozice Spojeného království, která nyní oproti historii značně skomírá.
Jak lze dovodit z poznámek Chrise Donnellyho, zakladatele The Institute for Statecraft, bývalého armádního zpravodajce a zvláštního poradce NATO, ozbrojené síly by měly být nezávislou složkou mimo politiku, neměly podléhat politické kontrole a měly by samy být mocí vyslovující své názory a požadavky. Lze chápat, že se vojákům často nelíbí neodborné, čistě politické zásahy politiků a snižování rozpočtů na obranu, ale realizace jakési emancipace armády vede zákonitě k vytvoření další moci ve státě, a to bez dostatečné kontroly, což může vyústit až do formy vojenské diktatury v totálním rozporu s tak často deklarovanými demokratickými hodnotami.  Jelikož se armádním činitelům nedaří přinutit politiky k činům vedoucím ke zlepšení zhoršující se situace ozbrojených sil, což se týká v podstatě všech zemí NATO, nabízí se cesta přinutit politiky k preferenci armády přes voliče tím, že je řádně vystrašíme Ruskem, později třeba Čínou, Íránem, Čínou, Severní Koreu, komunisty či mimozemšťany. Ano, takový náhled některých „zelených mozků“ je patrný v konfrontaci s problémy Západu a rostoucí mocí Číny, dostatečně nepodrobeným Ruskem a dalšími potencionálními protivníky.
Nelze si dělat iluze, že propaganda je jednostrannou záležitostí z východu. Historické zkušenosti nám velí, abychom podrobovali kritickému pohledu i tok informací pocházejících z druhé strany, i když je to strana vlastní nebo momentálně spojenecká. Případ II je toho příkladem.
Ambicí toho to článku  není detailně  rozpitvat II,  nýbrž  upozornit  jen, že něco takového existuje, s  čím to je propojeno  v Evropě  a  především v ČR. Pro  zájemce o hlubší vhled, disponující dobrou angličtinou jsem  připravil sadu  linků, kde je  celá řada brizantních dokumentů, jenž  jim poskytnou  detailní informaci:
The Institute for Statecraft v britském veřejném rejstříku: https://beta.companieshouse.gov.uk/company/SC312442
The Institute for Statecraft ve skotském rejstříku charit: https://www.oscr.org.uk/search/charity-details?number=SC040870

Finanční zpráva The Institute for Statecraft za rok 2016 z veřejného rejstříku: https://beta.companieshouse.gov.uk/company/SC312442/filing-history/MzE4MDA0ODU5NmFkaXF6a2N4/document?format=pdf&download=0

Žádost o grant na Integrity Initiative u ministerstva zahraničí: https://www.pdf-archive.com/2018/11/02/fco-application-form-2017-18/
Žádost o grant na Integrity Initiative u ministerstva zahraničí – fáze 2: https://www.pdf-archive.com/2018/11/02/fco-application-form-2018-v2/fco-application-form-2018-v2.pdf
Tabulka zemí s termíny voleb a institucemi a jednotlivci spojenými s II: https://www.pdf-archive.com/2018/11/02/xcountry/xcountry.pdf
Členové klastru „Central Eastern“ včetně českých: https://www.pdf-archive.com/2018/11/02/central-eastern-cluster/central-eastern-cluster.pdf
Zpráva německého klastru od Hannese Adomeita z 03-10-2018: https://www.pdf-archive.com/2018/11/28/-interim-report/-interim-report.pdf
Dokument o návštěvě ukrajinských důstojníků organizované institutem: https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/visit-of-ukrainian-reserve-officers-programme-11-07-2016/
Donnelyho poznámky ze soukromé diskuze s generálem Richardem Barronsem (říjen 2016): https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/richard-barrons-oct-2016/richard-barrons-oct-2016.pdf
Donnellyho návrhy na vojenská opatření v krymské krizi z 1. března 2014: https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/00-military-measures/00-military-measures.pdf
Zajímavost – Victor Madeira z institutu navrhoval v lednu 2015 různé postupy vůči Rusku, které se postupně aplikovaly: https://www.pdf-archive.com/2018/12/28/sanctions-and-the-russian-federation/sanctions-and-the-russian-federation.pdf
Ale  jeden si dovolím odprezentovat  celý. Je jiný  než ty ostatní, které jsou  psané nudnou příručkovou  formou. Potěšte  se makedonským výstupem II.
Vlkův dovětek:
Klidně  se můžete  nad  těmi malůvkami útrpně  usmívat. Pokud se nezačnete  zajímat o bližší souvislosti.  Tedy o to, co  podle II  a  nejen  jich  reprezentuje  ruská hrozba  v Makedonii.  proto  svůj materiál  doplním o text z  portálu Českého rozhlasu,  který  vám zjedná  jasno. I když popisuje události staré cca  2 roky.

V Makedonii se rozhořel etnický spor. Vadí používání albánštiny

Politická krize, která už dva roky ochromuje Makedonii, se mění v etnický spor. Do ulic vycházejí nacionalisté a protestují proti požadavkům Albánců, píše evropský server EurActiv. Přitom se zdálo, že tento problém se vyřešil už před šestnácti lety, kdy po sedmiměsíčním povstání tamních Albánců, při kterém zahynulo na sto lidí, byla podepsána mírová smlouva, která dala této menšině větší práva. Albánci tvoří asi čtvrtinu ze dvou milionů obyvatel Makedonie. Po prosincových předčasných volbách se však národnostní otázka znovu vynořila.

Krize vypukla v roce 2015, kdy se opoziční sociální demokraté (SDSM) a vládnoucí konzervativní nacionalisté (VMRO-DPMNE) začali obviňovat z korupce a odposlouchávání. V prosincových volbách nezískala žádná strana jasnou většinu – nacionalisté mají jen o dvě křesla víc než sociální demokracie.

A tak se oba subjekty začaly ucházet o přízeň albánských uskupení. Ta ale spolupráci podmínila požadavkem, aby albánština získala status oficiálního jazyka v celé Makedonii. V současnosti jej má jen v oblastech, kde mluví albánsky více než 20 % obyvatel.

Požadavek přijala sociální demokracie, aby se mohla po deseti letech v opozici znovu dostat k moci, a získala k tomu většinu v parlamentu. Prvního března však prezident Ďorge Ivanov, který je spojencem nacionalistů, odmítl pověřit sociální demokraty sestavením vlády a prohlásil, že „albánská platforma podrývá suverenitu, územní celistvost a nezávislost Makedonie“. Opozice to označila za puč a prezidentův krok odsoudily i Spojené státy a Evropská unie, kam chce Makedonie vstoupit.

S prezidentem však souhlasí tisíce Makedonců, kteří vyšli do ulic s vlasteneckými hesly. Obávají se, že albánské požadavky povedou k federalizaci a možná i rozpadu země. Nacionalisty podporuje jen Rusko, které obvinilo Albánii ze snahy o změnu hranic. Albánská menšina žije i v Černé Hoře, Řecku a jižním Srbsku, a v Kosovu tvoří 90 % obyvatel. Albánie, spolehlivý spojenec NATO, veškerá obvinění důrazně odmítla.

Analytici varují, že situace v Makedonii může eskalovat, a nevylučují ani násilný konflikt. Politickou krizi navíc prožívá i Albánie, kde opozice bojkotuje parlament. Protesty v Makedonii pokračují a na jihu v Bitole házeli demonstranti minulý týden zápalné láhve na budovu, kde byla v roce 1908 standardizována albánská abeceda.

Albánští politici vyzývají ke zdrženlivosti a klidu, aby v zemi nevypukl etnický konflikt. Podle politologů mohou situaci vyřešit pouze nové volby nebo široká koalice. Obě tyto možnosti jsou však v současné situaci jen hypotetické, uzavírá server EurActiv.

Jinými slovy Rusko je zlé proto, že  stojí na straně  těch, co odmítají v kosovský scénář  v Makedonii! Což je  evidentně  nepřípustné  vměšování  a přímo rozvratnická politika, kterou demokratické státy  nemohou trpět a proti které musí všemi prostředky bojovat.

Jak že se jmenuje  ta  britská  organizace?  Integrity Initiative, přece!!!!!

Patří do té integrity  v jejím  názvu  i integrita  územní? Nebo to platí jen v případě Krymu? Ale nikoli Srbska, nikoli Kypru a  zítra nejspíš i  nikoli Makedonie.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hosté se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.