20 let v NATO -I.


Tento článek  je psán  řádově s  týdenním předstihem. Nemám tedy  tušení,  jak vypadá  mediální smršť dnešního dne. Ale nepochybuji, že bude mimořádně  veliká.  Až  běsnící. Za tři dny  tato země  bude konfrontována  s jiným  jubileem –  15.  březnem  1939, pro mne naprosto nejtragičtějším datem novodobých dějin českého národa  a jedním ze  čtyř  historicky  vůbec  nejhorších v  celé  české historii, kam si osobně ještě  řadím Moravské pole, Lipany  a  Bílou Horu.  Tedy národní katastrofy, které z  národa udělaly  hadr na podlahu cizích zájmů. Ale jen  ten  březnový den z  před  80-ti let  měl na sobě  cejch totální  likvidace a  genocidy  celého jednoho národa.

Nepochybuji o  dvou věcech

– že  dnešní  mediální třeštění bude neskonale  větší  než reflexe  té  nejčernější  historie  za tři dny

-že  se bude  vykřikovat, že právě  slavíme proto, že máme  právě v  dnešním výročí záruku, že  se žádný  15. březen  už nemůže  zopakovat…

Nemohu ty  dva  dny  oddělit. Nejde  to.  Jen mi dělá starost  cosi, co  nikdo z oficiálních  nevysloví a na  co správný  mainstreamový  psáč ani nepomyslí- totiž  musím se  zeptat,  je pravdou, že  roce  1939,  po  obludném selhání v  Mnichově,  garantovaly  přece  nedotknutelnost   vykleštěné  Druhé republiky  tehdejší velmoci -Británie, Francie a  porušilo ji Německo?  Čili v hierarchii NATO státy na  2.3.4. pořadí podle  vojenské  váhy  a důležitosti. Co se změnilo  mezi rokem  1939 a 2019 a uniklo mi do té míry, že  dnes  ti samí, ovšem výrazně  vojensky  slabší než  tenkrát, jsou znovu  těmi nezpochybnitelnými garanty  naší suverenity, jak  nepochybně právě  všude kolem slyšíte?

Kdybych tento dotaz mohl položit  veřejně  těm „správným“ bez ohledu  zda politikům nebo  jejich nájemným brkům a propagandistům, dostal bych určitě  odpověď ve stylu  – to ale nelze  srovnávat! Jde o demokratické státy, vlastně liberálně  demokratické, tedy  s vyšším stupněm demokracie, které se z Mnichova poučily a jsou odhodlané  bránit  demokracii a Německo?  Tak srovnávat  to  Hitlerovo nacistické s  dnešním, příkladně  demokratickým? To  není ani hloupost  vlku, to je přímo urážka!   A vedle  toho – hlavním garantem  jsou stejně  Spojené státy! 

Je  snadné  předvídat, co ti správní  řeknou  a jak to budou vyrgumentovávat.  Takže  to pojďme konfrontovat se známými  skutečnostmi!!!

Chce mi někdo namlouvat  že  dnešní  Británie  je  méně  sobecká a  vypočítavá  než  ta  Chamberleinova?  Ta  zpřed  80-ti let nebyla  ochotna  bojovat za neznámý národ  ze  střední Evropy  a  ta  dnešní Mayové by  to udělala?  Určitě?  když  není  ochotna s námi   sdílet  ani společný  hospodářský prostor, protože  se  cítí znevýhodněna a dokonce  ohrožena  lidmi z  té střední Evropy?  Tomu mám  věřit? Že by  vlastní krev byla méně  než  šrajtofle?Od kdy?

Třetího března prezident  Macron  představil otevřeným dopisem v  28 zemích  EU  svou  vizi  Evropy. A tam stojí, kromě jiného:

V oblasti migrace Macron navrhl revizi schengenského systému, vytvoření společné pohraniční policie a evropského azylového úřadu. Každá země, která chce být členem Schengenu, musí být podle Macrona zodpovědná a tedy přísně kontrolovat hranice a zároveň solidární. Solidarita podle něj tkví ve „společné azylové politice se společnými pravidly přijímání a odmítání“. Macron se vyslovil také pro navázání užších vazeb s Afrikou.Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/emanuel-macron-vize-evropy.A190304_210216_zahranicni_chtl

Takže Schengen už nebude pro všechny  stejný, ale  jen pro ty, co se podrobí francouzské  představě a definici slova migrační solidarita, kterou většina  z nás  má  spojenou s  jiným slovním spojením – automatické přerozdělování! Nikoli bezdůvodně.  A  když  k tomu rovnou namázne – navázání  užších vazeb s  Afrikou…  Tak si živě představuji,  jak  by Francouzi asi tak  šli chránit  nějakou Českou  republiku…. A to nemluvím  o  tom, že  to byla právě Francie,  která  iniciovala  válku proti Libyi  a  spolu s  Brity  nakonec  svrhli Kadáffího. Mimochodem – čeští vojáci jsou aktuálně, na základě  francouzského  přání na misi v Mali….

A  Německo?  Ano , současné  Německo  zcela  nepochybně nepředstavuje  hrozbu.  Ne  v tom smyslu, co  ji  známe  1500 let vzájemných dějin.  Jenže  neznali  jsme  ani  genocidu  a  rasové  zákony  s nimiž  přišli  nacisté  po uchopení moci. Vzniklo to tehdy prakticky  ze  dne  na den!

Nemám rád  to věčné strašení a  poměřování  čehokoli, co souvisí s  Germánií, s Hitlerem  a  jeho režimem! V drtivé míře  je to naprosto laciné, hloupé  a zavádějící. A  snažím se tomu sám   vyhýbat, jak jen mohu.  Svým dnešním exkurzem k německé hnědé  době  jsem chtěl pouze  připomenout,  jak rychle  se mohou dnešní jistoty  změnit na  dokonalý horror. Nicméně  Německo…. Bylo to ono, kdo ohrozilo bezpříkladně  evropskou civilizaci  jednostranným otevřením svých hranic v roce 2015 a vyvolalo tak největší stěhování národů na  evropském kontinentu od 6. století  n.l.  Aniž  by  se ptalo  kohokoli  ze svých partnerů  v  EU nebo NATO. Kdy si jeho nejvyšší představitelka  řešila, na úkor  celého kontinentu, svůj  vlastní  vnitropolitický problém.

Zkrátka, když se podívám  na  počínání  sloupů aliance  č. 2,3,4 mohu konstatovat jediné – s  čím u nich můžeme  počítat , jako malý stát určitě  a  na beton, je jediná  věc  – že  vždycky  dají přednost svým  vlastním záměrům a vnitropolitickým potřebám, před  těmi  multilaterálními – pokud  spolu kolidují. Bylo to tak v  roce  38,39 a stejně si počínají i dnes. A pokud  není člověk naprostý slepec, tak to musí  vidět.

Ovšem pořád  zůstává námitka  – a co USA?!  Ty přece  všemu velí, na  všem mají palec a ty  především garantují NATO  jako celek, respektive  – funkční celek! Takže  nám v podstatě  může  být lhostejné,  jak se  chovají další členové aliance!

Může?  Odpovím na to  článkem zítra. Kdy se budu  zaobírat speciálně  rolí Spojených států ve  světě. Nikoli na základě pocitů,  nýbrž na  základě  velkého mezinárodního  výzkumu, který neprovedl nějaký  prokremelský pseudoinstitut, nýbrž  nikdo menší než  Gallupův ústav. A  je to věru zajímavé počtení! Ale to bude až  zítra. Dnes bych byl příliš  dlouhý.

Ale přesto hodím  jednu malou ochutnávku  –  když tedy  NATO = USA a  NATO = bezpečnost, pak jak se  do  první z těchto  dvou  rovnic  vejde  naprosto  Američany  neřízené a více než  autonomní  chování Turecka  na  Blízkém východě, takto  člena  NATO? A jak do té druhé  rovnice  zapadá podpora  saudského režimu,  který podle zjištění  v  tajné  části  Zprávy  kongresu  k událostem 11.9., zcela  jasně  konstatuje,  že  to byla  právě  Saudská  Arábie, která  tento největší teroristický  útok v  dějinách  financovala a logisticky  podporovala???  Na Kose, díky  kolegovi JF vyšel celý  český překlad  tohoto tajného dodatku v  pěti pokračováních. První díl zájemci naleznou zde

Český překlad utajované části zprávy o 11. září -I.

ostatní už  si snadno následně dohledají.

Ale  USA a jejich  rolí se budu zabývat ve  speciálním článku zítra. Dnes jen poukazuji na skutečnost že

-jejich  vůdčí úloha v  Alianci  už  není zdaleka taková co bývala

-že  jestliže  z byznysových   nebo osobních  zájmů příslušníků  svých nejvyšších elit  nejsou  tyto ochotny  vyvodit  patřičné  důsledky proti  státu, který naprosto bezpříkladně  ohrozil americké  občany  na  území USA, lze  si zcela  vážně  klást  otázku,  jak  lze  brát  americkou absolutní bezpečnostní záruku nějaké  České republice? V případě, že by tato byla  ohrožena  někým,  koho by  ve Washingtonu momentálně potřebovali právě víc  než  nás?

Jsem zvyklý si klást  spoustu otázek.  Pravidelní  návštěvníci Kosy  to ví.  Takže  dám  další  – kdo může ohrozit  naši  bezpečnost? Myslím tu  českou. Tak aby  byl potřeba a možný  zásah NATO?

A  vychází  mi z  toho jediná odpověď  – tehdy, kdyby  nás  nevyprovokovaným útokem přepadlo Rakousko!  Pak bychom mohli eventuálně  požádat o aktivaci  článku  5 Washingtonské smlouvy.  V  žádném jiném  případě.¨!

Proč  ne? Ze  tří  triviálních důvodů

1- ostatní  tři sousedi České  republiky jsou rovněž  členskými státy  NATO

2- v případě  konfliktu  dvou  členů  NATO  je  článek 5. vysazen z účinnosti a nejedná  se o případ, kdy členské země  mají povinnost  pomoci. NATO prostě  nezasáhne  do souboje  dvou  vlastních  členů.  Prakticky  toto bylo předvedeno v letech 1974, kdy  Turecko  okupovalo  severní  část  Kypru, v  roce 1998, kdy  scházel  jen krůček ke střetu obou armád  tamtéž  a od  roku  2016 hrozí tato válka  opakovaně  každý  rok. 2016, 2017,2018

3- už  slyším námitku  a  co agresivní Rusko?  No Ruska  a jeho agresivity  se  dotknu /pouze  dotknu/ zítra. Ale  jednu odpověď  dám – a  co Rakousko?   Co garantuje  jeho nezávislost a  nedotknutelnost  vůči imperiální Moskvě?  Že by neutralita?  Vážně? Nebo je  to  tak,  že je obklopeno  členskými státy NATO,  takže  nepotřebuje  být v  NATO, aby  bylo před  tímto hypotetickým nájezdníkem chráněno?  Klíčové slovo je hypotetickým….

Vrchol oslav  českého vstupu do NATO bude  dnes  na Pražském hradě  – viz screenshot z oficiální internetové  prezidentské stránky:

Na  alternativě  je nesmírně  rozšířen antinatovský diskurs. Vlastně je jedinou přípustnou  vírou – normou pro  každého správného alternativce.. A  zrovna  tak je  tam rozšířen názor,  že  jediný, kdo nás  proti  zlovůli NATO chrání a  ochrání  agarantuje  naši národní suverenitu  je Miloš  Zeman, na  rozdíl od  ostatních prohnilých politikářů této země.

Neobyčejně  mne  v  té souvislosti těší,  že  ten slavnostní potlach  a ty  dnešní  atlantistické  bakchanálie budou  pod komandem nikoho menšího než právě Miloše  Zemana! Nemohu si odpustit – Jakpak se  s  tím asi  vyrovná zástup  Svědků Milošových?  Nepochybně, jako vždycky zamručí cosi, že  musel,  že  to byla  jeho vychytralá a taktická ulitba mocným, aby mohl provozovat  samostatnou politiku… Vážně?  On ho někdo nutil, aby  uspořádal  tuhle  trachtaci za  celou  střední Evropu? Nebo byl sám  iniciativní?

Ale pojďme si povídat  o něčem jiném.  Co takhle  malý přehled  českých dějin posledních  20-ti let, co ČR  jako člen  NATO zažila a  čeho se účastnila?

Inu  naše  členství  začalo okamžitě a nanejvýš impozantně – otevřeli jsme  svoje  nebe pro humanitární bombardéry  NATO , aby  tyto mohly  zdecimovat  Srbsko,  které od  roku 1918 bylo jasně nejvěrnějším spojencem, jakého jsme  kdy měli. A  aby  vše  vyvrcholilo odtržením  Kosova  od  tohoto státu a tím  byl, jednou pro  vždy pohřben nedotknutelný  konsens  o neměnnosti hranic  vzniklých v  důsledku II.ww. Podepsán Miloš  Zeman.

Rok 2001. Válka USA  a VB proti Afghanistanu. říkám – po právu. Ale byla  to válka  těchto dvou zemí, nikoli  válka  alianční. Ta  se  z toho, na  naléhání USA, aby pro akci získaly  větší  legitimitu, stala  až  později. A  Česko přispěchalo okamžitě  – vyslalo, jako jeden z prvních států, pod  Hindukůš  svoj  vojenský kontingent. Podepsán Miloš  Zeman.

Vedle toho probíhaly nejrůznější mise, zejména  v bývalé  Jugoslávii, Iráku a tak podobně. Sice  formálně  zaštítěné OSN, ale vždycky  v režii NATO. S  českou  účastí. Ty  od  roku  1998 do  2002 s podpisem Miloše  Zemana.

Druhé války  v Zálivu jsme se – naštěstí neúčastnili. I přes naléhání Václava  Havla. Opakuji   – naštěstí.

Následně jsme, za  vlády   TopolánkoKalouskovské famiglie,  uznali, jako většina států NATO drogově dealerskou pseudorepubliku Kosovo. A  tím převzali svůj  díl odpovědnosti za tenhle  akt porušující  naprosto nevídaným způsobem chartu OSN.

Ještě před tím, v roce 2007, jsme byli požádáni  USA o umístění  radaru v Brdech. Neměl být  alianční, nýbrž  americký. Ale  prý měl chránit Evropu před  iránskými a severokorejskými raketami….Nikoli před  těmi z Ruska, ale  ze  Severní Koreje a Iránu.  Aby  se později ukázalo, že  to byla  jedna  z největších světových dezinformaci a fake news.

Jsme  v roce 2011-přišla  libyjská  krize. V podstatě opět  akce  NATO  /nejen/, i když neoficiálně a  s požehnáním RB OSN, kde souhlas  Číny a  Ruska  byl vylákán podvodným slibem.. Česko se neúčastní. Ne  že by  nemělo chuť, to zase ano!  Našlo se dost  těch, kteří by byli tehdy rádi „zastříleli“. Jenže ono to jaksi technicky nešlo.  České  gripeny , já dodávám  – opět naštěstí, neměly  ani potřebnou  výzbroj, ani nutný software, ani  dostatečnou kompatibilitu  s  informačním systémem NATO a především zařízení  pro tankování za  letu a piloti potřebný  výcvik.   Takže jsme unikli  podílu na  libyjské tragedii a  zodpovědnosti za migrační  tsunami po roce 2015.

Následně zde máme  několikeré  hrdé české  potvrzování  přítomnosti  jednotek NATO  na  ruských hranicích. Nejprve a opakovaně tzv. air policy v baltských státech, v poslední době doplněnou o  přítomnost  pozemních jednotek AČR  tamtéž.

A  pak zde  máme  rok  2014 a ukrajinskou  krizi. Kde NATO zaujalo tvrdý a nesmiřitelný  postoj, který  trvá dodnes. Jaký že ten postoj  je?   Inu dovolím si  citovat  opět sloup  nezávislosti naší  suverénní zahraniční politiky  – Miloše  Zemana , jeho vyjádření pro oficiální  server  NATO Aktual ze 7. 4. 2014:

Zeman: Pokud Rusko zaútočí na Ukrajinu, NATO musí reagovat

Západ by měl reagovat odpovídajícím způsobem, včetně vyslání sil Severoatlantické aliance na Ukrajinu, v případě, že se Rusko pokusí anektovat východní část země. Uvedl to prezident České republiky Miloš Zeman. „V okamžiku, kdy se Rusko rozhodne expandovat na východ Ukrajiny, končí zábava. V takovém okamžiku bych žádal nejen o nejpřísnější sankce ze strany EU ale také o zásah ze strany NATO,“ uvedl Zeman.

Připomínat výroky  současného prezidenta, ohledně  mise v Afghu nemá smysl. Ty  si snad pamatuje  každý.  Ale  nedá mi to, abych nepřipomenul ten úplně poslední z  před  pár  dnů, pronesený v Košicích na  zasedání tzv. Bukurešťské skupiny. Což je  9 členských zemí  NATO tzv. východního křídla:

„Mise NATO v Afghánistánu není rétorika, ale skutečné činy, které někdy stojí cenu nejvyšší – lidské životy. Opuštění Afghánistánu by vedlo k vytvoření inkubátoru nových teroristů,“ citoval Zemanova slova z jednání šéf jeho zahraničního odboru Rudolf Jindrák.Zdroj:

Kdo že je  tu zase papežštější  než papež  a pokračuje  v dobré české tradici  být vždycky  všude první, jakmile  zjistí trend!  Svědkové Zemanovi, on ho k tomu někdo nutil?

Ale to není  zdaleka  všechno, co se v Košicích odehrálo. Na  závěr  byl podepsán  hlavami zúčastněných zemí,  za  ČR opět  Milošem Zemanem, dokument. Je to náramné  čtení. Kosíř, který mne na tento dokument upozornil, to komentoval takto:

Ve volbách jsem Zemana  považoval za jednookého mezi slepými.
Teď oslepl úplně.

AS

Takže  bude jen  na místě, abych jej otiskl v plném znění, když už máme    kulaté NATOvské velkovýročí. Co stvrdila  Zemanovým prostřednictvím  Česká republika. Opět – ani náhodou nejde o nějaký podvrh,  přetisk je  z oficiálního serveru  NATO Aktual.

DEKLARACE HLAV STÁTŮ ZASEDÁNÍ BUKUREŠŤSKÉ 9
(Košice, 28. února 2019)

1) My, prezidenti Bulharska, České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Polska, Rumunska a Slovenské republiky jsme se shromáždili v Košicích v platformě Bukurešťské 9 pro konzultace a dialog k:

– připomenutí 70. výročí Severoatlantické aliance, stejně jako 20. a 15. výročí přistoupení našich zemí do NATO;

– znovu potvrzení naše silné odhodlání ke kolektivní obraně, jak je zakotveno v článku 5 Washingtonské smlouvy založené na solidaritě, sdílené odpovědnosti a nedělitelnosti bezpečnosti spojenců;

– výměně názorů na současné hrozby a výzvy v oblasti bezpečnosti a způsobech, jak jim čelit.

Oceňujeme dnešní přítomnost generálního tajemníka NATO.

2) Za posledních 70 let sloužilo NATO jako základní kámen bezpečnosti v euroatlantické oblasti. Je to jedinečný rámec pro naši kolektivní obranu, transatlantický dialog a hraje nezastupitelnou roli při ochraně našich hodnot a při ochraně bezpečnosti našich občanů a našich území. Naše členství v Alianci vytvořilo příležitost k naplnění aspirací našich národů a poskytlo bezpečnost a stabilitu pro hospodářský rozvoj a blaho našich společností a současně prosazovalo vizi Evropy jako svobodného a mírové celku. Zároveň naše země posilují své schopnosti přispívat ke spojenecké kolektivní obraně.

3) Jak se dnes setkáváme, čelíme nejtěžším bezpečnostním výzvám za celou generaci. V duchu 360stupňového přístupu by Aliance měla být i nadále připravena reagovat na všechny hrozby a výzvy, ať už se objeví kdekoli. Máme tedy všechny důvody, abychom naši Alianci učinili silnější a zajistili, že transatlantická vazba zůstane stejně solidní a účinná jako kdykoli předtím. Jsme odhodláni usilovat o dosažení tohoto cíle, a to i prostřednictvím našeho závazku věnovat 2% HDP na obranu, modernizovat obranu a zapojit se do operací. Vítáme a podporujeme posílenou vojenskou přítomnost Spojených států a Kanady v Evropě, zejména na východním křídle NATO.

4) Hrozby a výzvy, kterým čelíme, jsou komplexní, často nepředvídatelné a přicházejí ze všech stran. Žádná země je nemůže řešit sama. Jejich rozsah je od konvenčních a hybridních forem, včetně kybernetických, po terorismus, regionální nestabilitu, nelegální migraci, šíření zbraní hromadného ničení a ohrožení naší energetické bezpečnosti. Čelíme intenzivnímu zneužívání dezinformací a propagandy. Tradiční linie mezi vojenským a nevojenským bojem se stírají.

5)Dnes jsme lépe připraveni čelit současným bezpečnostním výzvám. Naše země přispívají k přizpůsobování Aliance. V duchu spojenecké jednoty, solidarity a spravedlivého sdílení zátěže zdůrazňujeme význam další přítomnosti NATO od Baltského moře k Černému moři a další iniciativy zaměřené na posílení naší schopnosti bránit naše občany a území jako součást kolektivního spojeneckého úsilí o posílení odstrašení a obrany NATO. Podporujeme také implementaci strategického, soustředěného a koherentního přístupu NATO k Jihu. Uznáváme účast v příslušných aktivitách NATO, včetně mise v Afghánistánu v rámci úsilí o mír a usmíření.

6) Zůstáváme nadále zvláště znepokojeni probíhajícím konfliktem na východní Ukrajině a nedávným napětím v Azovském a Černém moři, které vyplývá z nezákonné a nelegitimní anexe Krymu a jeho militarizace. Jedná se o další projev ruského ignorování mezinárodního práva, konfrontačního vzorce chování a využívání vojenských i nevojenských akcí, jako je výstavba mostu přes Kerčský průliv, s cílem posílit jeho geopolitické cíle. To vše si vyžádá ještě soudržnější a strategičtější přístup Aliance. Jsme také vážně znepokojeni závažným porušením smlouvy INF a nerespektováním jejího plného a ověřitelného plnění, které vedlo k pozastavení Smlouvy a oznámení Spojených států o odstoupení od smlouvy. Nadále pokračujeme v provádění potřebných kroků v rámci Aliance, abychom zajistili důvěryhodnost a účinnost odstrašujícího a obranného postoje NATO a jsme nadále pevně odhodláni zachovat účinnou mezinárodní kontrolu zbraní, odzbrojení a nešíření zbraní.

7) Znovu připomínáme naši podporu přístupu NATO k Rusku, založenému na silném odstrašení a obraně, a otevřenosti k dialogu, jak bylo dohodnuto od konání summitu ve Walesu, s cílem vyhnout se nedorozumění, chybným kalkulacím a neúmyslné eskalaci.

8) Výročí přistoupení našich zemí k Alianci připomíná, jak důležitá je otevřená politika NATO pro zvyšování bezpečnosti svých členů, pro mírové sjednocení Evropy a pro stabilitu celé euroatlantické oblasti. Budeme nadále podporovat další rozšiřování NATO v souladu s článkem 10 Washingtonské smlouvy. Vítáme nedávné podpisy Protokolu o přistoupení a těšíme se, že se Severní Makedonie stane třicátým spojencem NATO.

9) Zůstáváme odhodláni zajistit bezpečnost a stabilitu na západním Balkáně, což je oblast strategického zájmu pro Alianci, a budeme pokračovat v politickém dialogu a praktické spolupráci s partnery v tomto regionu. Rovněž opakujeme naši pevnou podporu územní celistvosti a svrchovanosti Ukrajiny, Gruzie a Moldavské republiky v jejich mezinárodně uznaných hranicích. Při plnění příslušných evropských a euroatlantických cílů budou tyto země i nadále těžit z naší podpory v jejich úsilí o posílení odolnosti proti vnějším zásahům. Zároveň připomínáme, že pokrok v reformách by měl být založen na demokratických hodnotách, respektování právního státu, lidských právech a plném dodržování jejich příslušných mezinárodních závazků a povinností.

10) Věříme, že silnější NATO a silnější EU se navzájem posilují. Společně mohou lépe zajistit bezpečnost a mír v Evropě, v našem okolí i mimo ni. Podporujeme posílenou úlohu EU v oblasti bezpečnosti a obrany tím, že rozvíjíme iniciativy v této oblasti v plné vzájemné komplementaritě a součinnosti s NATO. Jsme odhodláni posílit strategické partnerství a spolupráci NATO-EU.

11) Těšíme se na prosincové setkání vedoucích představitelů NATO v Londýně, které nám umožní zhodnotit provádění rozhodnutí, která jsme přijali ve Walesu, Varšavě a Bruselu, a předem přizpůsobit Alianci bezpečnostním hrozbám a výzvám, kterým čelíme. Zůstáváme odhodláni pokračovat v setkávání v rámci platformy pro dialog a spolupráci Bukurešťské 9 jako prostředku pro vzájemné konzultace, podporu společných přístupů a příspěvku k euroatlantické bezpečnosti.

Věřím, že  jste  si početli! Opět mi to nedá, abych se nezeptal – co tomu říkají příslušníci  Svědků Milošových? Pořád nic?

Inu, obecně  se soudí,  že  Zeman v  druhém  funkčním období  bude neřiditelnou střelou, která nebude brát ohled na nic a  nikoho. Což se plně potvrzuje. Viz třeba  poslední excesy  s atakem  na  nezávislost  soudů.  Ale  když na něj,  tak nějak v poslední  době  koukám, pak se mi čím dále častěji  objevuje  dříve netušená  faseta tohoto jeho přístupu  – totiž ignorování názorů jeho vlastních voličů. Ti jsou převážně protinatovští a proti nasazení  českých  vojáků v zahraničí obecně  a Afghu zejména. Jenže  on  už  voliče NEPOTŘEBUJE!  Zejména ne  ty, kteří  jsou ještě  schopni sem tam přemýšlet  vlastní  hlavou a uvědomí si,  že  si z nich dělá  dobrý den. Zato ale potřebuje  fotku  z Bílého domu nebo alespoň  z Hradu s  americkým prezidentem….

Ale uvědomuji si, že  to už s  dnešní oslavou  20. let ČR  v NATO  nemá  co společného! Vrátím se proto k tématu.

Zkrátka,  když  já  udělám historickou bilanci  těch dvou desetiletí,  tak  je mi velmi smutno. Nevidím tam  jediný  světlý  okamžik, kdy bychom  my jako Česká republika něčemu  dobrému ve  světě pomohli!  V několika případech jsme  dokonce udělali nevyzmizíkovatelnou kaňku  na  svou  vlastní  historickou zkušenost  a  nejzákladnější principy  mezinárodního soužití.  A hodláme  v tom vytrvat.

Minimálně  tomu nasvědčují postoje v všech relevantních představitelů státu a obou komor  parlamentu. Nejsou řídké případy  – Srbsko, Kosovo, Afghanistan, Irák, Mali, že  se vlastně  chováme  například  jako polské jednotky po Mnichovu, když  zabíraly  Těšínsko  nebo  Poláci, Bulhaři, Maďaři a Dederoni, v  srpnu  68, když  sekundovali tehdejšímu  východnímu hegemonovi při naší okupaci. Přisvojili jsme  si tuhle  roli ochotného policajtíka  mocných. Což nedokázali  ani komouši…

Soudím, že  by pro  nás  všechny  bylo lepší, kdybychom si  toto odpustili. A  to píši  jako ten, kdo  byl  pevně přesvědčen o tom, že  členství v  NATO je pro nás  naprosto zásadní  záležitost a plně  v našem zájmu. Aby  bylo jednou pro  vždy  zajištěno  ukotvení  našeho národa v  mezinárodních demokratických strukturách. A  vlastně  myslím si to dosud. Ovšem dnes  už  se  zásadní  výhradou – že  demokratické  principy  jsou antagonistické k používání politiky  velkého klacku a   pozici světového četníka, který na nějaké zákony  nebo dohody  zas  až tak ohled nebere!  Což  je, v podstatě posledních  20 let  případ  instituce zvané NATO.

Mimochodem  – prý  naše členství v  NATO je v  pořádku, protože  … no protože  poslední  dvě  desetiletí nebyl náš  stát a  vůbec  Evropa  ohrožena…. Hmmm.

Tvrdím, že  ani tohle  neodpovídá skutečnosti.  Evropa  si naopak prošla  ohrožením, jaké  nepamatuje. Od  zmíněného stěhování  národů.  Jistě  jste  uhodli , že  mám na  mysli  rok  2015 a migrační  tsunami.

Tohle bylo  bezprecedentí ohrožení  evropských  členů  aliance!  Na víc  v první řadě  vyvolané akcemi NATO v  Iráku, Afghanistanu, Libyi a  Sýrii!  Nebýt  jich, žádný  migrační  nájezd  na  Evropu by  se nekonal. Bezpříkladné ohrožení!  A  NATO v  tomto okamžiku? Selhalo! Dovolím si ocitovat mluvčího  NATO v okamžiku, kdy  migrační tsunami vrcholila. 26. srpna  2015 na oficiálním  brífinku  aliance sdělil toto:

„Neexistuje žádné vojenské řešení problémů, které jsou způsobeny velkými migračními pohyby,“ citovala DPA mluvčího NATO. Podle jeho slov alianci řešení takových problémů nepřísluší.

Kdyby  si někdo myslel, že  šlo o nějaký  úlet neschopného  tiskového mluvky, pak ho zklamu a budu  citovat rovnou nejvyššího činitele  NATO -Stoltenberga. Devátého září 2015 řekl toto:

Severoatlantická aliance se musí přizpůsobit změnám bezpečnostního prostředí ve svém okolí. Na tiskové konferenci po setkání s delegací české vlády to dnes řekl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. K problému migrace šéf aliance poznamenal, že vyžaduje okamžitou reakci Evropy, NATO se podle něj soustředí spíše na řešení dlouhodobých příčin krize.

A jak že  si to konkrétní řešení Stoltenberg  představoval?

„V Evropě potřebujeme okamžité kroky, ale zároveň se potřebujeme zaměřit na základní příčiny v zemích regionu, odkud pocházejí uprchlíci,“ řekl Stoltenberg. Právě o řešení příčin se podle něj NATO snaží svým angažmá v Afghánistánu, pomocí Iráku nebo Jordánsku či spoluprací se zeměmi severu Afriky. Svými kroky podle něj Severoatlantická aliance pomáhá zvyšovat schopnost těchto států, aby se samy stabilizovaly. „V dlouhodobém horizontu je to jediné možné řešení,“ uvedl. Není podle něj vždy nutné, aby NATO „vysílalo velké množství bojových jednotek“, uvedl v reakci na dotaz, jestli se aliance zapojí do řešení migrační krize větší akcí.

Tomu  by jeden nevěřil!

O tom, že by  snad  aliance zatlačila  na  svého  člena  – Turecko, aby prostě nedovolil útok běženců na  Evropu  ze  svého území?  Ani  ťuk!!!  To musela  nakonec  dojednat  Angela  Merkelová! A  až  když  to dojednala, tak  NATO otočilo  a začalo  námořní  hranici mezi  Řeckem a Tureckem „chránit“. Jak? Tak to si můžete přečíst opět na  serveru  NATO Aktual. Vyslalo  začátkem  roku  2016 do moře  mezi  Řeckem  a Tureckem  pár  lodí a  stanovilo jim , podle  Stoltenberga,  následující  úkol:

Plavidla Severoatlantické aliance operují v teritoriálních vodách Řecka a Turecka a poskytují informace pobřežním hlídkám a úřadům v Řecku a Turecku. Zároveň jsou v přímém spojení s agenturou Frontex, která zajišťuje ochranu vnějších hranic Evropské unie. Flotila má hledat pašerácké trasy, monitorovat je a sbírat informace. To pomůže efektivněji se vypořádat se sítí nelegálního pašování lidí.

Podle generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga úkolem mise není vracet plavidla s uprchlíky zpět.

Další komentář je  zbytečný!

Ta  bilance mne  deprimuje  čím dál tím  víc. Nikdo mne  dnes  na Hrad, do Španělského sálu nepozve. Což mne neudivuje. Ale dodávám, že  jsem tomu rád. Kdyby  omylem  nějaká  pozvánka na  Vlčtejn byla  dorazila,  měl bych problém – je zjevné, že  nemám co slavit.  Představoval jsem si naše  členství  v NATO, o které jsem  velmi stál, úplně jinak.

Od  odpůrců  EU neustále  slyším, že unie je jiná, než ta, do které jsme  vstupovali.  Já  si myslím,  že  u  NATO je  to daleko a daleko akutnější.  EU  je politicko ekonomická  organizace. Kdy  je  jasné,  každému, kdo je ochoten  myslet vlastní hlavou,   že  zejména  státy  naší velikosti v  dnešní  globalizované ekonomice nemají samostatně  žádnou šanci. Přesto  neustále  slyším  tlachání o  czechzitu. A  to dokonce i od nikoli malé části  oficiální politické reprezentace.  NATO se obranné organizace  proměnilo  na  spolek, který  nerespektuje  žádné  dohody  nebo pravidla. Když se mu to nehodí. Klidně  nastartuje  v takovém případě válku, největší zlo, které  člověk může  způsobit. A  všichni čeští politikáři dělají, že  je  to normální!

Je mi líto, ale  nic jiného jsem k dnešnímu dni  napsat nemohl…. S  gustem bych  si  tenhle  článek odpustil, to mi věřte!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.