Polemika s vlkom – z NATO se vystúpit dá


napsal Amico

Vlkův úvod:

Dnes má premieru na  Kose ani ne tak  čtenář Kosy, jako posluchač Hodiny  vlka  na  Slobodnéém  vysielači. Reaguje především na moje  názory ohledně  NATO a členství ČR a  SR v NATO, které  zazněly na SVSK ve zmíněné relaci dne 15.3.2019,  ale  také  částečně v  článku Kosy

Co ohledně NATO nevíte pravděpodobně a co docela určitě

Jeho reakce byla  sice  více méně soukromá, ale mám ji za dostatečně zajímavou na  to, aby se s ní seznámila  celá kosířská veřejnost.  Takže  Amico, vítej mezi autory Kosy.

V  relácii  Hodina Vlka na SV bežala diskusia na tému NATO .

Pre mňa na zamyslenie vyzneli  nasledovné výroky stručne vymenujem, , ku ktorým si dovolím zaujať stanovisko

  1. So vstupom do NATO pred 2O rokmi si bol v zhode, čo si zdôvodnil istými obavami zo strany ZSSR, v súvislostiach s 8/ 1968.
  2. .Citoval si …. v ktorom pri ústnych jednaniach v čase ked sa zbúral Berlínsky múr a Nemecko sa spojilo, …. bol vyslovený prísľub z najvyšších kruhov USA, že NATO sa smerom na východ nebude rozširovať. Poznámka : Aj ked to bol len ústny prísľub, to neznamená že je tento prísľub irelevantný.
  3. Zlom o postoji k NATO v Tvojom prípade bola záležitosť spojená s bombardovaním Srbska.
  4. NATO nás nemá momentálne pred kým chrániť a ochranu vo vzájomných konfliktoch členských štátov si zdôvodnil zo strany NATO ako nepríslušnú.
  5. Potreba ochrany EU vznikla v rok 2015 pri migračnej cunami, čo NATO odmietlo riešiť. O inom protivníkovi nevieš a ani sa žiaden do budúcna nerysuje
  6. Migračnú inváziu si alebo ustrážime sami, alebo sa stane realitou to, čo EU presadzuje.
  7. Preto aby NATO malo dôvod fungovať a dôvod neustále do jeho štruktúry investovať, bolo potrebné určiť nepriateľa a tým sa stalo Rusko.
  8. Platenie za ochranu členských krajín NATO do vrecka USA / poplatky za ochranu = raketýring / podľa poslednej predstavy Trampa je trestný čin.
  9. Štáty ako Sch, A, Irsko, Švedsko, Finsko , teda neutráli, ktorí členmi NATO nikdy neboli , to je úplne iná kategoria. Rozdiel je tam nebyť a rozdiel je vystúpiť.
  10. Možnosť vystúpenia z NATO považuješ za iluzórnu záležitosť Doteraz to nikto neskúsil ani hrdí Briti. Pri všetkej svojej fantázii si nevieš predstaviť že Slováci či Česi by sa mohli stať priekopníkmi vo veci

Začnem od konca :

Nemyslím si, že Briti niekedy uvažovali z NATO vystúpiť. Briti a USA sú štáty previazané minimálne tak ako Slováci a Česi. Nie je to len jazyková príbuznosť, ale dlhodobá previazanosť politická, hospodárska, i vojenská i ostatnými spoločenskými smermi. Zastávam stanovisko, že v danom kontexte by to bolo možné len vtedy, ak by sa USA i Briti rozhodli NATO zrušiť. Briti sa považujú za veľkého svetového hráča. Teda zo strany Britov by sa nejednalo o vystúpenie z NATO.

Nerozumiem, vzhľadom na všetky tie okolnosti, ktoré si vyslovil a v jednotlivých bodoch som menoval, prečo považuješ vo všeobecnosti vystúpenie z NATO za záležitosť iluzórnu.

Iluzórna je podľa mňa len preto, že väčšina obyvateľstva ako u nás tak aj u Vás, by v súčasnosti za vystúpenie z NATO v referende nehlasovalo. Iluzórna je aj preto, že naši volení zástupcovia nás, teda podstatnú časť občanov štátu, ktorá s ich preferenčnými postupmi nesúhlasí, považujú za nepodstatnú.

Iluzórna, pretože do NATO sme nevstúpili v SR na základe referenda, tak ako aj CSFR nebola zrušená na základe referenda, takže naši volení zástupcovia majú potvrdené, že s nami si môžu robiť čo chcú bez postihu svojich výstupov. Funguje to, pretože spoločnosť je mnohorakým spôsobom trieštená a teda žiaden možný výstup, ktorý by na politikov mohol za opačných okolností mohol nasledovať je nereálny. V SR je to v tomto smere alarmujúci stav. Staré a známe – Rozdeľuj a panuj !

Poznamenávam, že je známy fakt,  všetky vlády v SR od roku 1994 až po vstup v roku 2004 si členstvo v NATO stanovili ako jednu zo svojich najdôležitejších priorít.

Pripomeniem, že  v roku 1997, kedy sa v SR rozhodovalo o vstupe do NATO referendom, toto skončilo fiaskom. Fiaskom, pretože politici mali obavy, že vstup do NATO občania neschvália, čomu vraj nahrávali otázky postavené v referende. Referendum bolo potrebné zneškodniť. NATO teda skutočne volení zástupcovia považovali i v súčasnosti považujú za obrovský prínos pre SR, čo je viac ako kontraverzná skutočnosť vo veci, ako ju posudzujeme my ! MY – koľko nás je neviem, ani sa to nedozvieme, pretože vládnou prioritou je NATO.

Ty si v relácii mimo iného spomenul skutočnosť, ktorá je nepopierateľným obrovským  prínosom Nežnej. Je to skutočnosť, že SV hovorí čo hovorí, že my sa môžeme takto verejne baviť a teda formovať verejnú mienku. Súhlas. Ak by sa v spoločnosti rozvinula celospoločenská, podložená a odborne vedená diskusia na tému vystúpenie z NATO, / alebo si presvedčený, že je to tabu téma ? / verejná mienka k odchodu z NATO by sa mohla a dala zmeniť. Možno by to ani tak dlho netrvalo. Jedine takýto postup považujem nielen za zákonný, ale aj za fundovaný, pretože toto rozhodnutie v následnom referende by malo svoju váhu nielen pre nás, ale i pre okolitý svet. Takáto diskusia by však musela byť doplnená nielen dostatočnými argumentami pre vystúpenie z NATO , ale hlavne víziou ako ďalej!  Ktorá, pravdu povediac, chýba. Samozrejme to sa stať nemôže, pretože vládnou prioritou je NATO.

Pre vystúpenie z NATO je dôvodov viac ako dosť. Môžeme sa oprieť nielen o fakty z bodu 2, ale i obsah ďalších bodov 5, 6, 7, 8, K bodu 4, by sa dala vysloviť námietka, že ak nás NATO nemá v súčasnosti proti komu chrániť, nemusí tento stav byť trvalý, a teda v krátkej či dlhšej perspektíve vznikne dôvod na našu ochranu. Súčasný stav nebude na veky.

Ja tu víziu mám a zmienim sa o nej.

Vychádzam z obsahu bodu 2. Veľmoci vždy rozhodovali o konkrétnom dianí vo svete, hlavne na základe vlastných záujmov. Úloha malých štátov spočíva v inom. Spočíva ovplyvňovaní správnych celosvetových pomerov a trendov a  podieľaní sa, ked možno,  na ich tvorbe. Ten najpriaznivejší prípad vidím vo vzájomnej dohode malých štátov a teda ich spoločné úsilie.

SR a ČR diplomatickou cestou by s konečnou platnosťou mala deklarovať svoj postoj – podpora mieru vo svete, vzdania sa zbytočných vojenských aktivít, zaručiť si vlastnú neutralitu a  bezpečnosť. CSFR k tomu učž aj podstatný krok urobila, Tým, že zrušila vojenskú výrobu. Veľmoci zmluvne, konkrétne a jasné sa mali zaviazať k rešpektovaniu hraníc nástupných štátov CSFR, a všetky požiadavky riešiť mierovou cestou. Čiže akákoľvek intervencia z ruskej strany, USA  a iných potenciálnych útočníkov, by bolo týmto spôsobom znemožnená, podchytenými medzinárodnými nielen dvojstrannými zmluvami, ale evidovanými a sledovanými i v BR OSN. Cesta rozširovania celosvetového odzbrojenia a obmedzovania je v svojej podstate jediný flagrantný postup vedúci k mieru vo svete

Je objektívnou pravdou, že história dokazuje pochybnosť takýchto záruk / predovšetkým  tá posledná/, no či nie je potrebné sa  dobrú vec neustále pokúšať a presadzovať ? Avšak ako malý štát, v snahe zachovať si akú takú suverenitu , v podstate inú možnosť nemáme

A ďalej ak veľmoci dokázateľne niečo pobabrú, je potrebné neustále cez OSN žiadať vyvodenie zodpovednosti a náhrady škody. V tomto postupe je priam vzorový Izrael a holokaust.

Druhý krok , prípadne časovo spoločný s tým prvým – viesť so susednými štátmi otvorený dialóg na vyriešenie možných susedských konfliktov s cieľom jasných mierových urovnaní. K tomu by mala aktívne prispievať BR OSN, EU sledovaním týchto jednaní a svojimi stanoviskami a vplyvom viesť k vecnému a neodkladnému doriešeniu. V súčasnosti sa zastrešujeme EU štítom, čo nepovažujem za  dlhodobo stabilné riešenie, vzhľadom na správanie sa EU a Brexit.

SR A ČR by sa stali ako to nazval vlk priekopníkom v tomto smere a motivovali by ostatné štáty , aby sa k takémuto celosvetovému trendu – k odzbrojovaniu pridali. Čiže v strednej a východnej EU , konkrétne bývalé štáty Varšavskej zmluvy, by mohli vytvoriť rozšírené, zdravé a funkčné jadro tejto koncepcie. Táto koncepcia – jadro neutrálnych štátov v EU nie je novinkou V rozšírení o ktorom píšem, sa malo logicky pokračovať krátko po zrušení Berlínskeho múru, čim by sa tvrdenie v bode 2 bol zmenilo v realitu. Avšak to by sme boli museli chcieť, teda sa o to pričiniť. Nami zvolení politici sa rozbehli inou cestou, nie vlastnou cestou, ale opäť klasicky. Z jedného vojenského bloku sme konečne vypadli a netrvalo dlho, vrhli sme sa v do druhého. Aj vlk zastaval stanovisko v danom čase, že vstup do NATO bolo správne riešenie, bod 1.

Dobre, nestalo sa ! Ak celospoločenským konsenzom dospejeme k záveru o chybnom postupe, je potrebné k tejto aktivite sa vrátiť. Ak je vôľa a záujem a máme k tomu rozhodovacie kompetencie, potom je aj reálna možnosť ju presadiť. Rusi, USA, Čína ani nikto iný z veľmocí, naše záujmy presadzovať nikdy nebudú, bez ohladu či sme, alebo nie,  členmi NATO.

Na rozdiel od vlka, som vstup do NATO odmietol hneď v začiatku. Koncepcia, ktorú som načrtol som mal v hlave už vtedy. Vítal som jednania o obmedzení zbrojenia.  My sme sa mali pridať vlastným pričinení a vlastnou koncepciou podporiť odzbrojovanie – ako som sa už zmienil. Istý a nie nepodstatný krok sme aj urobili. O mier vo svete je potrebne sa pričiniť a starať všemožným spôsobom, pretože inak zostane všetko v pôvodných koľajach. Nestačí na NATO, USA len nadávať. Zbrojenie bolo vždy najvýnosnejší obchod. My sme sa zbrojenia vzdali v prospech veľmocí a oni nám zato mali garantovať z ich strany mier.

Žiaľ, NATO a mier sú 2 diametrálne rozdielne veci. O to by sme však boli museli požiadať a túto politiku presadzovať. Majster Havel síce v parlamente USA zožal ovácie za svoj prejav, aj monument mu postavili, no len preto, že nič od USA nežiadal. Teda naši politici sa rozhodli už pred 30 rokmi inak. V značnej miere o nás bez nás! Postup, ktorý sa uplatnil viac krát, a ten, ak sa nemýlim úspešne uplatňuje už trvale !

Tým, že sme vstúpili do NATO, nutne sme sa museli pridať k tvrdeniu z bodu 7. Avšak Rusko nie je ZSSR . Rusko je síce veľký štát, ktorý v súčasnosti nemá nato, aby bolo pre EU, ČR, SR resp. svetovým agresorom. Vlk to jasne dokumentoval. Rusko svojim vojenským vplyvom jednoznačne prispelo k riešeniu vojny v Sírii.

Ak týmto prvým prípadom  agresie ma byť Krym, tak s tým tiež nesúhlasím, na rozdiel od našich súčasných politických a vojenských predstaviteľov. Pre  NATO a EU to bola vhodná príležitosť na zaujatie staviska, ktoré si menoval v bode 7. Rusko si bude chrániť a chráni svoje hranice efektívnym spôsobom a preto bolo pre nich potrebné Krym opäť získať späť. Pripúšťam Rusko urobilo strategickú chybu. V čase, ked Gorbi rušil ZSSR, vtedy malo prebehnúť  na Kryme referendum  a zmena jeho začlenenia.

 USA, NATO i EU by boli pravdepodobne túto zmenu v danom čase prešli mlčaním.

Ukrajina sa mala snažiť s Ruskom v akýchkoľvek sporoch dohodnúť a nie sa tlačiť s Ruskom do konfliktu. Ukrajina nie je Poľsko, ani Litva či Estónsko. Ukrajina je z polovice obývaná Rusmi. Ukrajinci a Rusi sú blízke, príbuzne národy. Ukrajinci si mimoriadne skomplikovali život a zdá sa, že Ukrajina s podporou EU aj USA tento konflikt v krátkom čase nedorieši. Ked EU či USA je schopné tolerovať bez výhrad Banderu, jeho princípy a vojnové a predvojnové vyčínanie a jednoznačné opakované prejavy fašizmu v dnešnej  Ukrajine, myslím už aj tomu najväčšiemu priaznivcovi EU či NATO, pri troche vlastnej objektívnosti, musí niečo povedať.

Putin je rozhľadený  štátnik / Rusi majú obrovské šťastie, že ho majú ! / , ktorý si  počína veľmi triezvo . Ukrajina by túto skutočnosť mala zvážiť, využiť a s Ruskom sa snažiť dohodnúť a nie opak. To je jediná možná cesta pre obyčajných ľudí v štáte Ukrajina, ako si zaistiť nielen mier, ale i stabilitu.

To neznamená, že sa preto musí otočiť chrbtom k EU. Máme 30 ročné skúsenosti , že západný neoliberalizmus nie je žiadna výhra a nedá nikomu nič zadarmo. No toto všetko je v rukách samotnej Ukrajiny, tak ako je ešte stále v našich rukách či budeme štátom neutrálnym s presadzovaním vlastnej vízie v celosvetovom vývoji.

Aj preto je jednoznačný dôvod na odchod SR a ČR z NATO. My sa ako susedný štát s Ukrajinou máme vyhýbať na vyostrovaní prebiehajúceho konfliktu. NATO resp. USA tu presadzuje vlastné riešenie, bez rešpektovania nášho stanoviska /to je praktický dôkaz toho exkluzívneho klub, však ?/. Je však viac ako pravdepodobné, že stanovisko našich zástupcov je v zhode s postupom NATO a USA . V tom prípade je na mieste otázka o čom sa vlastne bavíme ? My si teda musíme v prvom rade spraviť poriadok doma. Žiaľ to je náš hlavný problém.

Správne vlk analyzoval súčasnú hrozbu pre naše štáty – bod 6. Naše vystúpenie z NATO by bolo jednoznačným signálom nielen USA, ale i pre EU. Schengen je totálne spochybnený tým, čo sa v roku 2O15 stalo.

Švajčiarsko je príkladom ako si chrániť vlastné územie pred činiteľmi, ktoré štát ohrozujú napriek tomu, že je v Schengene. Švajčiari o tom nikde a s nikým nehovoría, veci jednoducho riešia. Rakúsky prístup je odlišný, im vlastný. Príklad Švajčiarska, že aj v Schengene je možné, vlastné územie si ochrániť, musí byť však  zjednotený vlastný postup.

EU si je vedomá svojho potenciálu voči nám, no my nutne musíme isté riziká s touto skutočnosťou prevziať na seba a nekapitulovať, správať sa nie pokrytecky. Ak sa EU nechce stať evidentne vydieračom, bola by nútená svoju politiku korigovať. Posledné roky sú zlomové v tom, aká definitíva bude prijatá. Ak ich premárnime nečinnosťou, či bezbrehými neúčinnými diskusiami, budeme vo vleku,  ktorého sa už nebudeme môcť len tak ľahko zbaviť. Vo vleku , ktorý je výsledkom chybne vedenej doterajšej zahraničnej politiky ako v SR tak i v CR.

Zdá sa, že EU súdy si zachovávajú istý stupeň nezávislosti i tam vidím určitú možnosť klasickej právnej obrany voči vydieračským postupom EU. Tam by sa mohol realizovať sudca Harabín, napriek tomu že svoju métu stať sa prezidentom SR nedosiahol. No to už je úplne jiná  téma.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hosté se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.