Pedofilie versus buranství – dvě strany téže mince


Na  Slovensku mají co do činění s velkou aférou. Deník SME,který  sám sebe  pasoval do role  arbitra  toho, co  je  a  není  správné jak v globálním tak  slovenském  měřítku,  vydal  ve  svém vydání  ze  7. července  od kohosi jménem  Roman  Cuprík hned  dvojici  článků, zabývající se pedofilií. Oba texty  jsou placené, nemohu  vám je tedy nabídnout  v plném znění  nebo alespoň ve  větších výňatcích.  Jediné, co je k dispozici, je  perex. Ale  i ten stojí za  to.  Respektive hned  oba uvozující  titulky.

Nie sú to zločinci. Ako pedofili dokážu prežiť plnohodnotný život

Hovorili sme s pedofilným učiteľom: Čakal som roky, kým som dievčaťu vyznal lásku

V tu ránu jsem  si vzpomenul na  tři  roky  starý  článek  tohoto  blogu-

Overtonova okna

který se zabýval  technikou postupných  krůčků, jak ve  společnosti  dosáhnout  akceptaci dříve nemyslitelných  a po tisíciletí  neakceptovatelných  společenských  úchylek, ohrožujících  elementární lidskou interakci.

V daném článku  je používání  Oertonových oken  demonstrováno na hypotetickém  příkladu  kanibalismu a jeho postupnou  nejen  dekrimnalizaci, nýbrž  i  následné   zavedení  jako  žádoucí  normy  chování, obohacující  společnost  jako celek  krok po krůčku.

Podle „Overtonova okna“ existuje pro každou myšlenku nebo společenský problém tzv. okno možností. V rámci něj lze nebo nelze o myšlence široce diskutovat, otevřeně ji podporovat, propagovat a snažit se ji ukotvit legislativně. Okno se posouvá ze stádia „nemyslitelného“, tzn. veřejné morálce úplně cizího a zcela zavrženého, do stádia „aktuální politiky“, tj. stává se široce posuzovatelným, přijímaným masovým vědomím a fixovaným v zákonech.

Viz příklad, tehdy  ad  absurdum:

Téma kanibalismu je ve společnosti zatím ještě nepříjemné a zcela nepřijatelné. Uvažovat na toto téma není žádoucí ani v médiích, ani ve slušné společnosti. Zatím je to jev nemyslitelný, absurdní a zakázaný. Abychom uvedli do souladu prvním pohyb Overtonova okna, je nutné přesunout téma kanibalismu z oblasti radikálního do oblasti možného.
Vždyť máme svobodu slova, tak proč bychom nesměli pohovořit právě o kanibalismu?

Atd. atd. atd.  zájemci o tuto techniku,  které  článek minul nebo jim v mezičase vypadnul,  si  mohou  znovu  o Overtonovi  počíst na  výše  zmíněném linku.

Přiznám se, že tehdy,  při redakci tohoto  textu mne  napadla  otázka – jak dlouho asi bude trvat,  než   se  téhle  šance a metody  chytí  pedofilové? Po  vzoru  LBGT.

Pamatujete  na  ten tlak po  na zavedení  registrovaných partnerství?  Jak odmítli, že  by kdy  chtěli  do  svazků osvojovat  děti  nebo  je  stavět na  právně  normalizovanou  úroveň tradiční  rodiny? Prý nikdy,  prý jim  stačí ta  partnerství…. Následně  sňatky.  A  dnes?  Samozřejmě  děti a  zrovnoprávnění  s postavením tradiční  rodiny  se vším všudy!  A když jim ty  staré  sliby někdo  připomene? Tak  jen pokrčí rameny  a opáčí  – to víte, doba  pokročila…

Zdá se, že  dnes pokročila  doba  k  tomu, aby  se  pedofilie  stala  přijatelnou normou, že  už pokročila  tak, že   přišel čas zkusit, zda lze v našem celospolečenském prostoru  etablovat něco, po tisiciletí tak nepřijatelného, jako je  pedofilie…Jestli už  jsme  dostatečně  liberální….

Aby mi  bylo rozuměno  – chápu, že  když  se  někdo narodí  s nějakou  geneticky  danou  úchylkou, která  koliduje  s  přijatými nebo  i  akceptovanými  společenskými normami a nastaveními,  nemá  vůbec snadný  život a  leckdy si  prodělá celoživotní peklo, kdy balancuje na  tenké  ostré  hraně  mezi svou daností a nutností  respektovat  zákon, normu, zvyk. Hoden obdivu každý, kdo  je  schopen odolat pokušení své  vášně!

Pokud  dokáže  se  svým  řekněme  handicapem /ano handicapem ,nikoli předností ,jak je  nám například  už dost  dlouho LGBT komunitou a jejími  koryfeji vnucováno/ rozumně  žít, bez  konfliktu  se zákonem,  pak  si  v žádném  případě nezaslouží nějakou  kriminalizaci a  preventivní ostrakizaci.  Nýbrž  spíše uznání  za  martyrium věčné  sebekontroly.

Ne  druhé straně  mne  fascinuje  sebevědomí a  drzost  všelijakých  Cupríků,  kteří  jsou přesvědčeni, že  oni jsou  apoštoly  nového, přirozeně  lepšího a dokonalejšího světa a  věrozvěstují nám, že  přišel  čas  pro  všeobecné akceptování kanibalismu, omlouvám se  – pedofilie,  jako  přirozeného modu operandi  v interakci lidské společnosti! Kupodivu  je  nezajímá  osud  druhé  strany,  v  daném případ ě – dětí. Bylo by  tomu  tak i tehdy, kdyby  šlo o  dítě  jejich?

My  se od nich dovídáme že:

Väčšina pedofilov sú normálni ľudia, ktorí sa síce snažia byť deťom blízko, ale nie sú to žiadni sexuálni predátori, tvrdí v rozhovore pre SME Kasz, ktorý na otázky odpovedal e-mailom.

Zároveň sú podľa neho v ich komunite aj ľudia, ktorí nevedia pochopiť, že sexuálne aktivity s dieťaťom sú problém, hoci s tým to dieťa súhlasí.

Povolanie učiteľa som si vybral, pretože to bola jednoznačná príležitosť, ako byť deťom nejako prínosný.

Zkrátka, že  pedofil  vlastně  není rizikem,  že  je to takový  neškodný člověk, kterému lze  bez obav  svěřit  dítě  ve  škole nebo na letním  táboře, že….že….že….

Dítě  si to nejspíš  taky  užije!

Klasický  vstup do prvního Overetonova okna!!!

Neumím si představit, že  kdybych byl  takhle postižen, vybral bych si povolání  učitele. Proč  vědom  si  svého zaměření,vědomě  zvyšovat  riziko?  Chce  mi někdo tvrdit,  že  pro notorického alkoholíka je  nejvhodnějším zaměstnáním  práce skladníka  ve  velkoskladu lihovin  nebo pro pyromana pozice  pracovníka  v muničním skladu  nebo notorického defraudanta funkce hlavního účetního nebo finančního ředitele  firmy a pro  notorického podvodníka  pozice státního notáře/ i ti se nejspíš  rodí  s  genetickou náchylností k  svým handicapům/ ????

Našel by  se  někdo  kdo by  za  ty  alkoholíky skladníky, pyromany v muničáku, defraudanty hlavní účetní  a podvodníky  státní notáře ztratil  slovo a vyjádřil jim  své pochopení, jako to  následně  v  reakci na  Cupríka  učinil jiný  věrozvěst  světlých budoucích  zítřků – takto jistý  Jakub  Filo z mého oblíbeného Deníku N?

Neplatí, že každý je sexuálny násilník. Aj pedofila definujú konkrétne skutky

Uvažovanie nad učiteľom, ktorý otvorene priznáva, že je pedofil, teda pociťuje lásku k deťom školského či dokonca predškolského veku, je jednou z najväčších skúšok miery akceptácie pre inakosť. Veď ide predsa o deti.

Sme za hranou už aj v našich končinách relatívne bežnej, ale stále takej náročnej témy o iných sexuálnych orientáciách a ich akceptácii.

Avšak práve takáto ťažká téma nastavuje základné pravidlo platné aj pre iné debaty – človeka síce môže vnútorne definovať jeho sexualita, ale jeho okolie ho môže nevyhnutne posudzovať len cez konkrétne skutky.

Aj človek s „poruchou sexuálneho výberu“, ktorou pedofília je, má právo na život bez predsudkov, odsudzovania a perzekvovania.

Lebo neplatí, že každý pedofil je sexuálny násilník. Páchateľov sexuálneho násilia proti deťom nájdeme často v skupinách, ktoré považujeme za sväté, v úvodzovkách aj doslova.

Sexuálne predstavy sa môžu stať zločinom aj medzi heterosexuálmi, ak zahodia sebaovládanie a zoberú si čo chcú bez ohľadu na obete.

 

Pokud  tenhle vizionář  nové  doby  sděluje,  že  pokud  se  jakýkoli člověk kvůli svému  jednání neocitne  k konfliktu se zákonem a  je potřeba na něj pohlížet vždycky jako na  každého jiného, má pravdu. Ale tu není třeba  nijak komunikovat. Tak to  tady,  v tomto prostoru  už  dost dlouho  chodí.Platí presumpce neviny. Do  slova a  do písmene. Dokonce si myslím, že  je těžce, různými  gaunery všeho druhu, nadužívána, či spíše  zneužívána.  Příkladů z kriminální  i politické scény je  tragicky  mnoho! Zejména  v poslední době. A  bohužel  – dokonale je  doloženo přísloví , že  ryba  smrdí od  hlavy.

Zajímalo by mne  ovšem,jestli  by Filo  svěřil  odpalovací klíče  od  raket  s  atomovou  náloží   radikálnímu  islamistovi, radikálnímu nacistovi, těžkému  alkoholíkovi, těžce drogově  závislému, atd.atd. u kterých je o jejich slabosti jasná povědomost i když  ještě  nikdy  nebyli v kontradikci se zákonem a  jsou  tudíž, podle  presumpce neviny  čistí?

Za sebe  říkám, že  já nikdy!  A druhým dechem tvrdím, že  je  nelze  preventivně  nijak trestně postihnout. Což ovšem neznamená, že  budu a  zejména  ve veřejném prostoru jejich  úchylky  adorovat, propagovat  nebo předem  omlouvat.  A už  vůbec nehodlám připravovat  cestu pro „jejich  zrovnoprávnění ve  společnosti“!

Tohle  pedofilní extempore  obou  „vlajkových lodí“  slovenského  liberalismu – SME  a  Deníku N  je  špičková  ukázka  toho, kam  až  zdegeneroval  liberalismus a  čeho všeho se od něj  obyčejný  člověk,  ve  jménu vyššího chápání  dobra, humanismu a odstraňování handicapů atd.atd., může  nadít.

Vadí  vám to?  Jste  dokonce  rozhořčeni? Myslíte s i, že  tihle  šílenci už překročili hranice všeho možného a  že  nám tady klidně  zavedou  za  pár  let i ten  kanibalismus?  Chápu  a souhlasím! Mám naprosto stejné  pocity.

Jenže to je přesně  ten důvod, proč  nezanedbatelná  část  voličů,  jako protijed,  je  ostře  protiliberální a to  až  do  extrému. Proč  volí, v českých podmínkách  oligarchu nebo  zlovolného bytostně  mstivého a narcisistního strace  nebo  bezskrupulozního  manipulátora   se strachem, kterému  jde zejména  o  nepřetržité získáván  volebních příspěvků ze  státní  kasy /zatím/.

Každá  mince  má jak známo,  dvě strany.  Liberalismus, například  s  vciťováním se  do pedofilie je její  jedna  strana. Buranství, hluvátství, lež  a neúcta  k zákonům pak  ta druhá.  Jedno nemůže  existovat  bez  druhého. Avers a  reverz  každé  mince.

Mnoho lidí, v pochopitelném úděsu  z nápadů všelijakých  Cupríků a  Filů  hledá protiváhu.  Cítí se být jimi bytostně a  existenčně   ohroženi.Nedivím se  jim. Ani trochu.  Mám stejné pocity. Nicméně oni  se  pak uchylují  pod  křídla  jiných overtonovských  manipulátorů. Kteří jejich oprávněných obav bezskrupulozně  využívají  ke svým soukromým  hrám a  jako  lék  na  zdivočelý  liberalismus  nabízejí sprostotu hulvátství, vyvolávání různých  fobií, aby  si tu mohli  cosi přičornout, jindy popustit  uzdu  své  osobní pomstě  nebo  touze  manipulovat, poutat na  sebe  pozronost. Navíc  se zbabělou  vědomostí, že  jsou zákonem nepostižitelní.

Těch,kteří  říkají, že  někdy  se může  lhát, že  zákon  není třeba  vždycky  dodržovat, že  slušnost  je opovrženíhodná slabost, že  krást se někdy může. S podtextem – že  prý to všechno pro dobro  celku  nebo alespoň, když je  to hradba  proti  například  pedofilním nápadům  těch druhých. Při  tom ve skutečnosti je to tak, že  kradou oni a  pro sebe, lžou proto, aby  získali  více politické nebo ekonomické moci,  zákony ohýbají nebo porušují proto,  aby  dosáhli svých  osobních cílů a pomst.

Tihle také  otevírají  Overtonova  okna. Jedno po  druhéém.  Dalšímu a dalšímu překračování zákonů, akceptaci sprostoty,exploze  buranství,  stále  většího a  většího kradení. To, co bylo v těchto kategoriích nemyslitelné  ještě  včera,  je  dnes díky  všelijakým  mluvčáčkům, Márům, Jaklům, Pleslům, ale  především jejich politickým šéfíkům a  velkým guruům,  běžnou normou a zítra  naprosto nedostatečným patlalstvím hodným jen opovržlivého pousmání. Protože  svědci  Milošovi, Andrejovi, Tomiovi je  berou  jako své  bezchybné  svaté a  svatý má vždycky  pravdu a  dělá pro své  věřící zázraky. I kdyby je měl zabít.  Což také v  klidu  učiní,  jakmile je  nepotřebuje.

Stačí,  že jim poskytuje /prý / ochranu proti šíleným liberálům!

Až se  Deník N  nebo  SME  budou,co nevidět  zase pohoršovat  nad  tím, jak velkou  voličskou  odezvu mají  pánové Harabín nebo Kotleba, bude nejlepší,když  si připomenou například  tenhle  rádoby intelektuální humus  ohledně  overtonování  pedofilie! Protože  to  vyvolává oprávněný  strach, co tihle  vymyslí příště a  s čím přijdou. Jestli to opravdu nebude i ten kanibalismus.  Akce  vyvolává  reakci. A  tou  je Kotleba a Harabín.  Protože  u těch  dvou má  obyčejný  člověk  záruku,  že  vciťování  Cupríků a  Filů narazí. Ovšem za jakou  cenu?

V Čechách  je jí  oligarchizace, individualizované  „čerpání“ dotací, hulvátství a sprostota  jako norma, vysmívání  se právu a zákonů,včetně ústavy a buranství jako znak nejvyššího stupně  volnomyslnosti.

A podobně  platí, že  až se budete  pohoršovat  nad  adorací pedofilie majitelů jediných pravd, vzpomeňte  si  sami na sebe a  vaši touhu posvětit  svým svatým cokoliv  co udělají. Včetně jejich  buranství, sprostoty a  otírání si bot o ústavu a další zákony,které  vám u nich  tak imponují.  Bude dobře , když  si uvědomíte, že  jsou  na  druhé straně  spektra  lidé, jako  vy, jen s opačným znaménkem  – aby  se vymezili proti  těm z vašeho orloje, klidně  budou   prosazovat i pedofilii. Když  vy  můžete  schvalovat  porušování zákona, oni mohou také.

Nevadí li  vám Zeman s  Babišem,  měli  byste pro ty  pedofily  mít pochopení. Jsou ze stejného vrhu. Jen  s opačným  nastaveným jako vy.

Ohýbání  ústavy, vytírání si s ní,  dotační podivnosti  jsou  pedofilií  jiného druhu.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.