Předsudečná nenávist!


Už skoro dva měsíce prožíváme  intenzivní vládní a ústavní krizi. Jen kvůli tomu, že mstivý a superješitný  stařec, který je bohuželprezidentem téhle země   vykonal svoji osobní pomstu  na někom, kdo se mu postavil a  chce se  s ním soudit a naopak s konečnou  platností  zúčtoval s politickou stranou, s kterou se  kdysi rozešel ve  zlém. Rozpolcený  národ  zase  akceptoval tule   jeho  hru,  příkop mezi  rozdělenou společností se opět  výrazně prohloubil  další  eskalací  vzájemné nenávisti mezi  odpůrci a  příznivci  zlovolného  a svévolného starce. Aniž  by si kdokoli  všiml, co koncem  dubna prošlo vládou  a  co má dopadnout na občany této země jako  drtivé kladivo nikoli  na čarodějnice, nýbrž na elementární  svobodu  každého občana – právo  svobodné myšlení a vyjadřování svého názoru!

Ujištuji vás, že nejde o žádnou poplašnou zprávu:  Ani v nejmenším!  Na  ty  si  ani Kosa jako celek,  a ni já osobně naprosto nepotrpíme. Nýbrž o  opravdové nebezpečí pro další  udržení elementární  demokracie  v  České republice.

Co mne ovšem zaráží  ještě  více, je  absolutní mlčení, kterým je  celá  věc zahalena. Nebudu tvrdit,  že  snad utajena. Nicméně  publicita  kolem ní  je nulová. Takže  ani  jedinec, zajímající se o politiku tak intenzivně  jako  já  o ní  neměl  ani  tušení. A kdybych nebyl  na  téma  upozorněn nickem JK /velmi děkuji!/,  netušil bych, že  cosi jménem  PŘEDSUDEČNÁ  NENÁVIST vůbec existuje,  ba  co více  – že  nejde o nějaké  teoretické úvahy  zfetovaného šílence,nýbrž  o zcela vážně  pojednávaný  a  připravovaný  dokument  vlády  České republiky,  zpracovávaný  špičkami  tuzemské  justice a   moci výkonné!

Že jste pojem  PŘEDSUDEČNÁ  JUSTICE  dosud  nezaregistrovali nic  neznamená.  Dobře  se  jej naučte!  Budeme  s ním,nejspíš  zakrátko, mít  všichni mnoho co do činění.

Oč  běží?

Koncem  dubna  projednávala  vláda Zprávu o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2018, O čemž  vyšla  velmi  skromná  informace  ve  sdělovadlech  a   na  stránkách  ministerstva  vnitra  o  ní najdeme jen  drobnou  noticku, s kterou si nejspíš  nikdo lámat  hlavu  nebude.

Vláda schválila dokumenty k extremismu a předsudečné nenávisti

Dne 29. dubna 2019 schválila vláda Zprávu o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2018, Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti extremismu v roce 2018 a Koncepci boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2019. 

Ve zprávě naleznete informace k subjektům šířícím nenávist a nesnášenlivost, včetně pravicových a levicových extremistů, domobraneckých skupin a mediálních projektů, které využívají dezinformace a konspirační teorie. V dokumentu jsou zahrnuty i informace k nábožensky motivovanému extremismu. K dispozici jsou i statistické údaje k trestné činnosti a k počtům akcí extremistických subjektů.

Jediný  trošku rozruch  vznikl  v souvislosti s tím, že  mezi  extremistické subjekty  byl  zařazen Okamurův  politický byznysprojekt  SPD. Proti čemuž  se  politický podnikatel Tomio ostře ohradil.

Sebekriticky  doznávám, že  ani já  nepocítil sebemenší  touhu se  touhle  věcí nějak  blíže  zabývat.  Už vůbec mne  nenapadlo snad otevřít přílohy  to nenápadné vládní prohlášení  doprovázející…

Nebyl jsem  sám. Neudělal  to v podstatě  nikdo.  Protože  zde máme  lapálii se Staňkem a kdyby nebyla  ta,  tak  rádi smslneme  jiné podobné   šidítko  mocných.   Rádi a ochotně.  Proč  bychom se měli věnovat  skutečně  důležitým  věcem?!

Co  pojem  PŘEDSUDEČNÁ  NENÁVIST  doopravdy  koštuje, ukázal  až  specializovaný  článek na  vysoce odborném serveru Česká  justice s názvem z 15.5.2019

Vláda zavedla pojem předsudečná nenávist, nesprávným chováním se jí může dopustit každý

z kterého si dovolím převzít  ty nejdůležitější pasáže,protože nemá  smysl, abych je nějak  osobitě přepisoval.

Podle ministerstva vnitra projevy předsudečné nenávisti označují jednání, které je motivováno nesnášenlivostí a společenskými předsudky vůči určité skupině obyvatel. Zpravidla se jedná o skupiny definované rasou, národností, etnicitou, náboženstvím, sexuální orientací, politickým nebo jiným smýšlením, sociálním původem apod. „Nemusí se jednat o skutečnou příslušnost k určité skupině, ale i o příslušnost domnělou (např. je-li osoba mylně považována pro tmavší pleť za Roma, ale ve skutečností není Rom). Takové projevy nemusí nutně naplňovat skutkovou podstatu některého z trestných činů. Může se jednat o fyzické násilí, slovní útoky, či využívání urážlivé symboliky,“ uvádí Zpráva.

„Projevy předsudečné nenávisti se liší od extremistických zejména tím, že nemusí být spojeny s některou z totalitních ideologií. Osoby, které se jich dopouštějí, nemusejí být nutně členové či příznivci extremistických hnutí. Rovněž u nich absentuje jasné volání po svržení systému pluralitní demokracie a jeho nahrazení systémem totalitním,“ vysvětluje vnitro ve Zprávě o extremismu a předsudečné nenávisti za rok 2018.

Oslabují systém a štěpí společnost

Poté ministerstvo vnitra sumarizuje rizika, která takoví lidé znamenají pro český stát: Rizika projevů předsudečné nenávisti jsou v řadě oblastí podobná s riziky, která představují extremisté. Níže jsou tato rizika popsána. Subjekty, které se jich dopouštějí:

  • Neusilují o okamžité zničení demokratického systému, ale postupně ho oslabují.
  • Nerespektují koncept základních lidských práv.
  • Podněcují k nenávistným aktivitám další osoby.
  • Šíří strach ve společnosti.
  • Štěpí společnost, vyvolávají v ní antagonismy.
  • Zlehčují osudy obětí totalitních režimů a obětí nenávistně motivované trestné činnosti.
  • Při komunikaci s veřejností využívají dezinformace a konspirační teorie.
  • Stávají se nástrojem vlivového působení zemí a skupin, která nerespektují principy pluralitní demokracie.

 

……Dalšími subjekty jsou ty, které nastolovaly témata jako uprchlická krize, exekuce nebo rovnou šířily konspirační teorie. „Do tohoto spektra lze zařadit např. skupiny Čest, svoboda a respekt, Hej, občané ad.,“ uvádí vnitro, které dodává, že některé skupiny zasáhl panslavismus, slovanská vzájemnost s dominancí Ruské federace…………

 

………..Současně se schválením výroční zprávy odsouhlasila vláda rovněž koncepci boje proti těmto jevům pro rok 2019. Z textu koncepce ovšem vyplývá, že pro boj s těmi, kteří oslabují režim a rozvrací systém, chybí odborníci i peníze….

Z posledního převzatého odstavce  by  se mohlo zdát, že  jde  o   vládní  agendu, kterou netřeba  brát, z hlediska občana,  příliš  vážně. Že  to všechno  je  ve  stylu- sešli se, pokecali si,  provedli zápis,pár  úředníků se  tím bude  dál nějak živit a zase o nich  rok  nebude slyšet.

Omyl je  pravdou! Česká  justice  se k předsudečné nenávisti  vrátila  dalším článkem 2.6.2019

Státní zastupitelství půjde po předsudečné nenávisti, žádá možnost nasadit odposlechy bez soudu

kde se dozvídáme, že  o  žádné  byrokratické cvičení  nejde, protože například…

Po lidech šířících na internetu předsudečnou nenávist půjdou spolu s policisty intenzivně státní zástupci. Čistý extremismus sice klesá, ale nahrazují ho urážky a nenávist na internetu. Nejčastějšími trestnými činy jsou hajlování, prezentace závadového tetování nebo právě výroky na internetu. Terorismus v ČR mírně roste a státní zastupitelství naléhavě potřebuje změnit zákon tak, aby v případě hrozby teroristickým útokem nebo během něho mohlo nasadit domovní prohlídky a odposlechy ihned se souhlasem státního zástupce bez soudu……

 

….Zpracovatelé Výroční zprávy pak lidem vzkazují, že se velmi mýlí, když si myslí, že za výroky na internetu nemohou být trestně stíháni se všemi důsledky: „Je nutno změnit laickou představu, že výroky uveřejněné na internetu nemohou být trestněprávně postižitelné. Již nyní lze přitom zaznamenat nárůst počtu stíhaných resp. odsouzených osob za nenávistné trestné činy. V tomto směru je rovněž důležitá spolupráce s představiteli Ministerstva vnitra, Policie ČR a neziskovým sektorem, která již byla navázána,“….

Státní zástupci se budou muset školit v předsudečné nenávisti

Že vedení státního zastupitelství bere šíření předsudečné nenávisti i mírný nárůst teroristických činů v ČR vážně, lze vyvodit  i z přílohy – Zprávy o činnosti národního korespondenta pro boj proti terorismu a trestným činům spáchaným z nenávisti za rok 2018. Zprávu předkládá státní zástupce odboru trestního řízení Nejvyššího státního zastupitelství a současný prezident Unie státních zástupců Jan Lata.

Podle zprávy  Jana Laty je radikalizaci, šíření předsudečné nenávisti na internetu i terorismu v ČR věnována maximální pozornost: Projektů s těmito tématy se loni účastnili mimo jiné i komisařka Věra Jourová, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a jeho náměstci Igor Stříž a Pavel Pukavec. Společných porad se státními zástupci se pravidelně  účastní zástupci NCOZ i BIS. Letos se podle zprávy uskuteční série školení státních zástupců k předsudečné nenávisti ve spolupráci s nadnárodní organizací Office for Democratic Institutions and Human Rights.

Tohle už  není  ouřadování pro ouřadování nějaké šedé  byrokratické myši  někde  v  suterénu nějakého ministerstva!  Tady  je  to,na rozdíl od  spousty  akutních problémů  naživo!

Ten  nadpis  toho prvního  článku o předsudečné  nenávisti z  České  justice  je  dokonale  vševystihující 

nesprávným chováním  se jí může  dopustit  každý!!!!!!!

Vy, já prostě  kdokoliv.

Tehdy, když  kdosi  s příslušným mocenským puvoirem usoudí  že:

sice neusilujete o okamžité zničení demokratického systému, ale postupně ho oslabujete.

nerespektujete koncept základních lidských práv.

podněcují k nenávistným aktivitám další osoby.

šíříte strach ve společnosti.

štěpí společnost, vyvolávají v ní antagonismy.

zlehčujete osudy obětí totalitních režimů a obětí nenávistně motivované trestné činnosti.

Při komunikaci s veřejností využíváte dezinformace a konspirační teorie.

Stáváte se nástrojem vlivového působení zemí a skupin, která nerespektují principy pluralitní demokracie.

Zkrátka člověk si  má  dávat pozor na hubu více než kdykoli dříve  a  snad už  vůbec nesedat ke  klávesnici!

Ne nehodlám zlehčovat  množství patologické nenávisti, stupidní  hlouposti,brutálního primitivismu,které na internetu lze  nalézt. Sám s ním mám určité  zkušenosti,  když  si dovolím  ve SVÝCH článcích na  SVÉM  blogu myslet  SVOJÍ hlavou a není  to v  souladu  s tím, co si myslí někdo,kdo nejspíše omylem  zabloudil na Kosu. Ale umím se  s tím vnitřně vypořádat.

Když  to zvládnu já, proč  by  to  neměl zvládnout kdokoliv  jiný, včetně  státu?

Pro mne  je  daleko větším nebezpečím  ohrožením  podstaty  demokracie  u nás například ono neuvěřitelně gumové

sice neusilování  o okamžité zničení demokratického systému, ale postupné jeho oslabování….

Co si pod  tím mám představit  jiného než  gumový paragraf, který půjde kdykoli  vytáhnout  na  každého,  kdo nebude  vyznávat  jedinou PRÁVĚ  platnou  doktrinu????!!!! Neměl to náhodou  stejně  středověk a  inkvizice?  Nebylo tohle  na úsvitu  všech sociálních hnutí? Nepostupovaly podle  stejného módu totalitní režimy  20. století? Nepatří do stejného ranku takhle  náhodou  neustálé podkopávání postavení  tradiční  rodiny  nebo  všelijaké pozitivní diskriminace,  respektive  upozaďování většiny  na  úkor  různých menšin?  Nebude  se  za tuhle  prima formulku schovávat  neochota   držitelů moci  nyní i  kdykoliv  v budoucnosti  vidět  skutečné a  reálné problémy  a  neschopnost je  řešit?

Mohl bych takhle  jít  bod po  bodu oněch  definovaných  markantů popisujících  , z pohledu  vlády PŘEDSUDEČNOU  NENÁVIST, ale proč  natahovat  tenhle  článek. Takže  už  si vyberu jen  dva:

Při komunikaci s veřejností  jsou  využívány  dezinformace a konspirační teorie.

Stáváte se nástrojem vlivového působení zemí a skupin, která nerespektují principy pluralitní demokracie.

Kdo může  v kterémkoli  okamžiku  odpovědně kvalifikovat, co  je a co není  dezinformace a  konspirační  teorie?  Nebyl takhle   kdysi těžkým  dezinformátorem Koperník nebo Galileo nebo  Jan z Husi  a další podobní?   A  kdybychom  se vrátili  před druhou  válku v Zálivu každý, kdo  by  si dovolil zpochybnit  Colina  Powella a  jeho  vystoupení  v  Radě bezpečnosti  OSN by  byl nepochybně  předsudečně nenávistný a  tedy  sankcionovatelný?  A co  obavy  vyjádřené ohledně  dopadů takové masové migrace, jíž  byla  Evropa  svědkem v  roce 201/16 , které  se  také  prokázaly  – viz  čísla  spojená s  nárůstem kriminality  v  migrantsky  vstřícných zemích, které se potvrdily? Byly  by za předsudečnou  nenávist potrestáni ti, co  ty následně potvrzené obavy  komunikovali  nebo ti , co  je popírali a  označovali  ty  první za  dezinformátory?  Budou trestáni jen  běžní  občané a  alternativní  media nebo se  to bude týkat  i velké mediálního světa  a výkonných politiků, pokud  se v  čase ukáže, že  jimi šířené informace se  nezakládaly  na pravdě?  A co evidentní a opakované  podvody  na  voličích, zvané  volební programy  politických stran, které  jsou zhusta  zapomenuty  5minut po uzavření  volebních  místností?  Což nelze  hodnotit  jinak  než podkopávání  základních principů  pluralitního demokratického  řádu? Nebylo by třeba  upravit ústavu  a pokud  bude  skutečně  sankcionována  PŘEDSUDEČNÁ  NENÁVIST, zrušit například  i trestní  neodpovědnost  prezidenta, protože  je přece evidentně  oslabováním demokratického systému, když  někdo  stojí nad  zákonem, takže  ho nemusí dodržovat? Čímž deklasuje  samotný základ  fungování  státu?  A jak pohlížet na  prohlášení předsedy  vlády nebo ministryně  spravedlnosti, že  si v tuzemsku  lze objednat  trestní stíhání  kohokoliv?

Kde je hranice mezi  právem svobodně  myslet a svobodně  se  vyjadřovat,  aniž by  represivní orgán na  vás  mohl ukázat jako na  nástroj  vlivového působení zemí a skupin, která nerespektují principy pluralitní demokracie? Pod  tuto nesmyslnou definici se  schová cokoli.  Kdo zaručí, že  to nebude  KAŽDÝ právě nepohodlný názor?  Kdo bude určovat, které že  to jsou země nebo skupiny  zemí, co  nerespektují principy  pluralitní  demokracie? Dovolím si předpokládat, že v  této skupině  bude určitě  například  Čína. Takže  podpora  čínských politických stanovisek, ať  už  vědomá nebo nevědomá bude sankcionována, zatímco  uzavírání  obchodních  nebo jiných  dohod  s touto velmocí v jakkoli obrovském rozsahu bude  v pořádku? Nebude  náhodou  možno vykládat  jakoukoli kritiku současných zahraničněpolitických vazeb za  projev  nástroje  vlivového  působení zemí a skupin, která nerespektují principy pluralitní demokracie,když se  to právě bude hodit?

Takových a podobných  otázek  si lze  položit nikoli desítky nebo stovky. Nýbrž  tisíce!  Nijak nepodceňují  nenávist na internetu ani šíření  naprostých  bludů a  cílenou  manipulaci  přes internet!  Ani  trochu. Už kvůli vlastním zkušenostem, jakkoli  je   pokládám za  bagatelní. Nicméně PŘEDSUDEČNÁ NENÁVIST?!  Ta  si přímo říká,  aby  se  stala  inkvizicí, Bretschneiderem, uličním výborem,  domovní důvěrnicí, agentem Burešem a  Karlem Čurdou dohromady!  Je  příliš  snadno zneužitelná, než  abychom si ji pustili do  života!

Jenže  evidentně se nás  na to nikdo neptá.  Máme tady hračku jménem  Staněk!  Z vůle  narcisitního zlovolného starce! Který  prý je, podle  svých příznivců, zárukou všeho dobrého a ochrání je před  vším zlem.  Jemuž ovšem  je nějaká  PŘEDSUDEČNÁ NENÁVIST  úplně putna. Pak zde máme  premiera, jehož  voličský  elektorát  je  z převážné  části totožný  s  tím  prezidentským.  Ovšem jak vidno, premierova  vláda je ta, která  PŘEDUDEČNOU NEN8VIST  chce mocí mermo uvést  do života! Aniž  by předseda  vlády, který  chce  chránit  Česko tvrdě  a nekompromisně,  okem mrknul. A  co opozice?  Ani ta nehnula sebeméně brvou. Ačkoli  prý brání demokracii.  Dokonce ani  Okamura proti  PŘEDSUDEČNÉ  NENÁVISTI  se  ani trochu nevymezil. Jen proti  tomu,  že  ve  shrnující  správě o  extremismu  byl on a jeho spolek  uveden  jako  příklad  extremismu. Komunisté jak by  smet!  A  co  hlídací psové demorkacie  – sdělovací prostředky?  Také  naprosto nic!!!

To opravdu tahle  naprostá orwellovština  nikomu nevadí? Nebo  všichni  kalkulují  s  tím, že  to je  vlastně príma  věcička,která jim umožní zamést  se svými oponenty?  Já  bych  vsázel na  to to druhé. Tím  spíše  bychom se měli  my obyčejní  rychle probudit!

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.