Benešová Marie a její ovoce


O Bibli se říká,  že  je  to kniha  knih a  že obsahuje  úplně  všechno. Nepovedu  diskusi,jestli  to tak  je, nicméně  i ten  nejzuřivější  ateista  jistě  rád připustí,  že  tahle  pasáž  z  evangelisty  Matouše platí bezezbytku:

Pasáž: Matouš 7,15-20

 • 15Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.
 • 16Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?
 • 17Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce.
 • 18Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce.
 • 19Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.
 • 20A tak je poznáte po jejich ovoci.

Vzpomněl jsem si na tahle  slova  v okamžiku,  kdy  Babiš,  v reakci  na poslední demonstraci na  Letné  a skandování  protestujících proti  Benešové  Marii,  velkohubě  vkázal  demonstrantům – klidně  si  berte  do  úst  mne , ale  jí  nechte  na pokoji!  Vždyť se ještě ničím neprovinila, naopak stačila  předložit , v těch pár  dnech  zákon  o státních zástupcích!  Taková je  to borkyně!!!!

Tak  jo! Po ovoci poznáte  je! Všechny. Falešné  proroky. Nebo jak  napsal Matouš  -proroky lživé, abych  zůstal  u  originální citace.

Tak Benešová  Marie  si nezaslouží  kritiku, protože  ještě  nestihla  nic  udělat a  když  tak pouze  vysoce hodnotného,  jako například  zákon  o  státních  zástupcích?

Pro mne přímo výzva,abych  se  začal shánět informace, jak  ten  její zákon  vypadá  a  co mu říká odborná  veřejnost.

Protože  víme, že  původní  prapočátek posledních  demonstrací, respektive  bezprostřední  impuls  k jejich vzniku  bylo  bleskové a  nečekané  nahrazení bývalého šéfa  rezortu  spravedlnosti Kněžínka  Marií  Benešovou,  celých 24 hodin po  tom, co  policie  předala  spis  Čapí  hnízdo  příslušnému státnímu zastupitelství s  návrhem na podání obžaloby na  Andreje  Babiše  a spol. A minimálně  polovina  veřejnosti  si myslí,  že  v přímé a příčinné  souvislosti s touto  kauzou, aby  ji pomohla  zlikvidovat. Nijak se netajím, že  jsem téhož  názoru.

Ale  to není  důležité. Dnes se  hodlám  zachovat  podle  Babišova doporučení, abych se nezabýval  nějakými podezřeními, ale  zkoumal dosavadní  nemnohé, veřejně přezkoumatelné  činy nové  ministryně  spravedlnosti. Což  se redukuje  vlastně  na  onen  jí údajně  bleskově připravený a  předložený  zákon  o státních  zástupcích.

Původním smyslem tohoto  zákona  bylo posílit  NEZÁVISLOST  zejména  nejvyšších  článků státního zastupitelství na  státní  správě, respektive  aktuální  moci  výkonné,  tak  aby  nebylo  její  hračkou s  kterou by  žonglovala  podle  libovůle  právě  úřadujících   držitelů klíčů.

V současnosti je Nejvyšší státní zástupce jmenován  vládou na  návrh ministra  spravedlnosti  a  oba  vrchní státní zástupci pak ministrem podle  návrhu  vedení  Nejvyššího státního zastupitelstva.  A podobně je  to s odvoláváním těchto klíčových  funkcionářů v  českém  justičním systému. Momentálně, když se Babiš  špatně  vyspí, tak  vláda na kterémkoli příštím zasedání zpopelní  Pavla  Zemana a  zbaví ho okamžitě  funkce. Zákon mu to  umožňuje. A  ačkoli  jsem  konstatoval, že  se nehodlám zabývat  podezřeními, tady si  jedno odpustit  nemohu, Nebo lépe  neodpustím si  otázku  -byl  by  ještě  Pavel Zeman/Lenka Bradáčová/Ivo Ištván  ve  funkci, kdyby po celém Česku nebouřili od  dubna  jedna  demonstrace  za  druhou? Za  sebe  říkám, že  mám  o tom  vážné pochybnosti. A  že právě ty masové  demonstrace  jsou  přesně  tou pojistkou,  která  je určitě  ve  funkci drží.

Ale  zpět  k tématu – Benešové a jejímu  zákonu a  státním zastupitelství.

No jejímu  – jak se  to  vlastně vezme. On není  ani  tak její, jako vlastně  exministra  Kněžínka!  To, co ona  do něj  vnesla  je právě  přesně  to, co mne  přimělo zdvihnout  toto  téma!

Veřejnosti je prezentováno, pokud  se  o to vůbec zajímá, že  jako zákon odbourá  pravomoc  vlády  sesadit  Nejvyššího státního zástupce  svým rozhodnutím,ale  že  tato procedura  bude možná , jestliže tak učiní  kárný senát  Nejvyššího soudu. A stejně na  tom  mají  být oba vrchní státní  zástupci!   Potud  OK. Bez debat.

Zákon také  zavádí a reguluje  systém podle něhož  budou  do  funkcí  ustavováni  rozhodující  funkcionáři v hierarchii  Státního zastupitelství.

Už  to nebude na libovůli  vlády a zejména ministra  spravedlnosti  nýbrž  rozhodnutím  pětičlenné  výběrové komise, do které jmenuje  svoje  zástupce  jak  rezortní  ministr/ministerstvo, tak  Unie  státních  zástupců.

Říkáte si  – že  jde o  naprosto transparentní záležitost a  že  proti tomu nikdo nemůže  nic namítat? Moje  babička  kdyby  se  téhle  situace  dožila a  pochopila oč  běží  a jak  má  být podle  návrhu  Marie  Benešové  ona  komise složená, by jen  lakonicky  konstatovala  – navrch  huj,vespod  fuj! Jako vždycky  – trefila  by  na komoru!

Čertovo kopýtko je  právě  skryto ve  způsobu nominací  oněch pěti členů  výběrové komise.

Původní  Kněžínkův  návrh  předpokládal, že  2 členy nominuje ministerstvo spravedlnosti a   zbylé tři Unie  státních  zástupců.

Benešová  Marie  tento poměr  OTOČILA!  Ministerstvo dodá  TŘI výběrce,  Unie  státních zástupců  dva!!!!

Vzhledem k tomu, že  zákon  při konečném rozhodování  NEPŘEDPOKLÁDÁ  nutnost jednomyslnosti,  znamená  to, že  rezort  spravedlnosti   a zejména  jeho šéf  bude mít  vlastně  3mi hlasy  jasně  palec  na  tom,kdo  obsadí tyhle mimořádně  a nesmírně  důležité  funkce  v  české  justici!!!! Už  to formálně nebude rozhodnutí  vlády, které  je  veřejně  uvedené  na jejích internetových  stránkách a  tudíž také okamžitě  kritizovatelné  až  ke vzbouření veřejnosti, nýbrž  klasické  české  přesunutí  kauzy  do zákulisí, mimo  oči veřejnosti.Ta když  se následně  ozve, tak jí  premier  a jeho  kabinet, s pokrčením ramen, suše  oznámí  – my nic,my nerozhodovali,to nezávislá komise!!!!  Ačkoli  je  tam  závislost  naprostá a zřejmá  -3 členy jmenuje ministerstvo spravedlnosti a jistě  si vybere  podle zájmu  svého šéfa, respektive  politického uskupení, které reprezentuje.

A  takhle mají  výběrová  řízení  proběhnout  napříč  celým systémem  státních zastupitelství. Je  očividné,  že  stačí jedna  legislativní  perioda, aby  taková nějaká  Benešová  Marie „zařídila“  „správné“ politické složení  rozhodujících  funkcionářů  státních zastupitelství napříč  republikou na příštích mnoho let.

Záměrně  píši  nikoli Marie  Benešová,ale  nějaká taková. Protože   její původní  návrh  pracoval  s tím, že  zákon  bude účinný  až  od roku  2022 a tedy  současná  vláda by  ještě  podle něj   nekonala.Což ovšem byla  také těžká  chytrystika!  Znamenalo by  to,  že  do této  doby  má  současný kabinet možnost  zatočit  se špičkami státního zastupitelství kdykoli si vzpomene  a libovolně jak si usmyslí!  Což  bylo, pochopitelně, nejen  odbornou  veřejností napadeno. Takže  nyní je na  stole  varianta okamžité  funkčnosti tohoto zákona a dokonalá politizace  vedení státních zastupitelství.  Zkrátka  Sophiina  volba  a naprosté bene zdejších  politikářů,zejména těch, co nyní drží moc!

Přitom stačilo málo  – aby  Benešová Marie,  akceptovala  původní  Kněžínkův  návrh  – 3 členy komise jmenuje  odborná organizace státních zástupců,dva vláda. Pak nikdo nemůže  vznést  žádné podezření.  Státní zástupci  by měli  takové funkcionáře jaké by  vygenerovali.  A my  také.

Benešová ještě  přišla s mezivariantou – ministerstvo jmenuje dva členy, státní zástupci  také dva a  jednoho dodá soudcovská unie.

Proti  tomu  se pochopitelně  ozvali reprezentanti státní  zástupců, kteří logicky  nevidí  důvod, proč  by jim  někdo měl mluvit  do  jmenování  jejich  hodnostářů, oni také  nemají  vliv na  jmenování soudců, ale  dokonce i Soudcovská  unie  ústy  její    prezidentky  Daniely  Zemanové,která  tento nápad  jednoznačně  odmítla.

Při  detailním přezkumu  návrhu tohoto zákona  se najdou  ještě  mnohá další problematická  místa jako například  nesoulad mezi  dobou trvání  funkčního období hlavních představitelů  státních  zastupitelství a  soudů -7 versus  10 let, ačkoli  k  tomu rozdílu není žádný  důvod nebo premisa,že  aktuální  držitel  funkce nesmí  do nového výběrové  řízení nebo kdy má  končit  mandát současných  špiček  zastupitelství  -Pavla Zemana, Lenky  Bradáčové a  Ivo Ištvána.

Vůbec nepochybuji,  že  spousta  čtenářů  na  tímhle  článkem  mávne  rukou – nějaké státní  zastupitelství,?…. Nemluvě  o  členech sekty  svědků Milošových pro které  platí bez výjimky  – co  Miloš/Andrej  činí, dobře  činí.

Tyhle všechny  chci  požádat, aby  si uvědomili,  že  tak jako  dějiny  vztahů  našeho národa a  sudetských  Němců nezačaly  až 9.5.1945 nýbrž  někdy  ve 12.století., tak  ani Zeman ani Babiš  nebudou  v  české politice, naštěstí, na věky. Že  jednou /doufám že brzo/ přijde čas  kdy  zmizí  ze  scény.  Netuším, kdo je nahradí, ale  zkušenost posledních  30 let, respektive  zejména poslední dekády mne  naučila, že  špatné  je vystřídáno ještě  horším!  S  čímž  nemusí  oni  souhlasit, ale  měli  by být, z principu předběžné  opatrnosti velmi obezřetní. Existuje  totiž  varianta, že  jejich  milci a svatí  zaživa  budou  zahnáni, možná  na dlouhá  léta do opozice.Bezmocné opozice. A  pak jen ta  pokud možno co nejnezávislejší justice je  bude chránit  pře d zlovůli  potenciálních  mocných.

A  co  všechno dokáže  /všeho/schopný státní zástupce  jsme  viděli názorně  v kauze  Čunek v osobě  Aria  Salichova nebo v   mnohočetných  případech pražských  kmotrů a bývalého vrchního  státního zástupce Rampuly, který,mimo jiné,  vydal závazný pokyn podřízené, která se neměla odvolávat v kauze tunelování Investiční a poštovní banky (IPB). To proto,aby nikdo nešetřil její  roli  v  Klausově  privatizaci a  ve  financování  některých politických stran.

Je  to státní zástupce, kdo řídí  a  vyhodnocuje  šetření  policejních orgánů,kdo může  vyšetřování  svým rozhodnutí  zastavit a konstatovat  ono, zejména  na  Slovensku tak  dobře známé  -skutek se nestal,  kdo  před soudem  lepším či horším výkonem  prosadí/neprosadí  právní náhled a zájem státu, kdo se odvolá/neodvolá nebo kdo podává  v poslední instanci dovolání k Nejvyššímu soudu.

Funkcionáři takhle mocné instituce  potřebují  nezávislost  a odstínění  od  politických  tlaků okamžitých  držitelů  moci. Zejména  v situaci, kdy tito mají za  to, že  stojí nad  zákonem a  to  až do té míry, že posílají  různé poskoky   „vykládat  jejich  osobní právní  názor“  vedoucím justičním  činitelům, ačkoli jde o jasný konflikt  se zákonem a na nic takového nemají sebemenší právo.

Jestli má tenhle  stát  fungovat pro všechny  občany  alespoň nějak snesitelně, pak  musí  být státní zastupitelství silné v  kramflecích, odborně  na  výši  a dostatečně  sebevědomé,protože  obyčejný  Josef  Novák  zůstane chráněn tehdy, když  bude mít  elementární jistotu,  že   mocní  jsou také postižitelní, když  poruší  zákon. A  že nad zákonem nikdo nestojí a nefunguje  pomoc  hierarchie  kamarádíčků.

Nic  z  toho, jak vidno,  zákon Benešové Marie negarantuje  ani náhodou. Jen  vykuchala  a zprznila  ten, který  připravil její předchůdce  Jan Kněžínek!

Jak že to  řekl evangelista  Matouš někdy  před více než  2 000 let?  Takhle:

Pasáž: Matouš 7,15-20

 • 15Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.
 • 16Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?
 • 17Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce.
 • 18Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce.
 • 19Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.
 • 20A tak je poznáte po jejich ovoci.

Každý  dobrá  strom dává  dobré ovoce, ale  špatný  špatné,dobrý  strom nemůže  nést  špatné ovoce,  špatný  dobré.!

Po ovoci poznáte  je!

Zkusme  si to zapamatovat!  A já zdokumentoval ovoce, které  vyplodila  Benešová  Marie!

Opřel jsem se při tom  o názor  odborníka  nejpovolanějšího  -Jana Laty, prezidenta  Unie  státních  zástupců. Viz  jeho článek

Lidove noviny: 2019-07-01 – Cesta k větší nezávislosti … – PressReader

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.