Andrej Babiš a O.J. Simpson


Musím  přiznat,  že  když  jsem byl informován  o  konečném verdiktu  Městského státního zastupitelství v  Praze, kterým  byl  Andrej Babiš  definitivně  zproštěn podezření  z  podvodu  v kauze  Čapí  hnízdo,  doufal jsem, že se mi to jenom  zdá-  nějakej  hodně  hodně  blbej  sen, ze  kterého se  chci  hodně  rychle probudit.  Abych vzápětí  zjistil,  že  bohužel – jde o realitu a  také  o to, že  jsme

a- se v právně  vrátili  do právního bezvědomí  raných  devadesátek, kdy  krádež  nebyla  krádeží a podvod  podvodem nýbrž  jen  znakem zdravé podnikavosti a  úspěšné transformace.  A já naiva  už nějaký  ten rok měl za  to,  že  tohle  je  temná minulost…  Není!

b-že  jsme  výrazně  pokročili na  cestě  ke  světovosti a  konečně  v něčem dohnaly  Spojené státy –  oni mají  svého O.J. Simpsona a jeho  proces. Respektive procesy. V  tom prvním  byl, přes veškeré přímé i nepřímé  důkazy-  osvobozen. Osvobozen proto,  že  byl  mimořádná  celebrita  –  jeden z nejlepších  hráčů  amerického fotbalu  všech  dob. K tomu  herec a  především černoch.  Takže  to jeho obhájci  uhráli  na  údajně  rasistickou polici  a jí podvržené  důkazy.  Zkrátka  černá Amerika  slepě obdivující a  věřící Simpsonovi  triumfovala  nad  těmi, co  vsázeli na důkazy  a logiku,  aby  v procesu následném – kde šlo  o náhradu škody, Simpson úředně a soudně  zproštěný z  vraždy, byl proti  veškeré logice – vždyť je přece nevinný, byl  seznán povinným  zaplatit  pozůstalým – tedy  rodině  své zavražděné  manželky  a  rodině jejího rovněž zavražděného přítele  -33 milionů  dolarů. Základní detaily  zde.

Totální  schíza, že? Jak může  platit  náhradu škody za  smrt  někdo, kdo s  tou smrtí neměl nic  společného?

No a  přesně  stejný pocit mne zavalil v okamžiku, kdy jsem si přečetl  tiskovou  zprávu  pražského  státního zástupce Martina  Erazíma, že  zastavil  ohledně Čapáku  Babišovo stíhání a  proč  ho zastavil. Někdo by  mohl mít  oprávněný pocit hrdosti, že  my  jsme  ty  USáky konečně přesvědčivě  natrhli- na co oni potřebovali proces  a  obrovskou  bitvu právníku, příslovečné české zlaté  ručičky  a hlavičky  dokázaly  zmáknout  dokonce bez procesu!!!!  My  prostě  umíme! My umíme  sami všechno nejlíp!

Já  ten  Erazímův  – co vlastně, blábol napsat nelze, protože  by to mohlo mít  neblahé  následky, odůvodnění se mi  naprosto příčí, takže  Erazímovo co? No vlastně  – tiskovou  zprávu, převezmu  ji  1:1.

Tisková zpráva ke kauze Čapí hnízdo

Tisková zpráva k usnesení o zastavení trestního stíhání obviněných v tzv. kauze Čapí hnízdo

 

Dnešního dne bylo oprávněným osobám rozesláno rozhodnutí, kterým došlo k zastavení trestního stíhání všech osob v tzv. kauze Čapí hnízdo.

V rámci aprobace, kterou jsem prováděl v uplynulých dnech, jsem se po seznámení s obsahem rozhodnutí ztotožnil s právním názorem dozorového státního zástupce z následujících důvodů. Kauza, která se na samém počátku jevila jako jednoduché podvodné jednání při získání evropské dotace na výstavbu Farmy Čapí hnízdo, se vlivem dokazování a především nutností vykládat evropské předpisy vyvinula do složité právní otázky v části výkladu aktů přijatých orgány Unie, k jejímuž řešení by mohl být příslušný Soudní dvůr Evropské unie. Jedná se o problematiku výkladu a naplnění právního pojmu malý a střední podnik. Obviněné osoby jako žadatelé o dotaci deklarovali Farmu Čapí hnízdo jako malý a střední podnik formou čestného prohlášení. Orgány činnými v trestním řízení bylo toto tvrzení považováno za nepravdivé, a došlo proto k zahájení trestního stíhání. Provedené dokazování však vedlo k závěru, že Farma Čapí hnízdo podmínky definice malého a středního podniku splňovala. Opakovaně zmiňované propojení prostřednictvím řady akcionářů na úrovni rodinných příslušníků s koncernem Agrofert nehrálo při posouzení roli, neboť Agrofert a Farma Čapí hnízdo si vzájemně v podnikání nekonkurovaly ani nesjednocovaly svoji činnost na společném trhu. I přes zjištěné vazby mezi těmito subjekty, zejména prostřednictvím rodinných příslušníků, byla proto Farma Čapí hnízdo správně posouzena jako nezávislý podnik. V odůvodnění usnesení se dozorový státní zástupce vypořádal i se závěry zprávy OLAF aniž by je jakkoli rozporoval či pomíjel či snad došel k výkladu opačnému. Poukazuje v tomto směru na možnosti širšího hodnocení pro odlišné účely než je v rámci trestního řízení hodnocení trestněprávní odpovědnosti dotčených osob.

Po seznámení se s touto právní úvahou jsem si byl nucen, v rámci možnosti využití svých oprávnění vedoucího státního zástupce, položit otázku, zda já osobně bych za tohoto právního stavu na kohokoliv, ať už by se jednalo o premiéra nebo osobou jinou, podal obžalobu. Musel jsem si poctivě odpovědět, že nikoli. I pokud by v důsledku až následné desetileté rozhodovací praxe Soudního dvora bylo dovozeno, že Farma Čapí hnízdo nesplňovala definici pojmu „malý a střední podnik“ v době podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2008, nepovažuji za možné klást komukoliv za vinu možné nesprávné posouzení takové právní otázky v době podání žádosti o poskytnutí dotace před 11 lety. Proto jsem se v rámci aprobace ztotožnil s právním názorem dozorového státního zástupce JUDr. Jaroslava Šarocha.

K samotné mediální prezentaci a otázce aprobace vedoucím státním zástupcem bych rád dodal, že jsem nepovažoval za možné o vývoji ve věci veřejnost neinformovat. Za situace, kdy byla veřejnost ujištěna, že má dozorový státní zástupce stanovenu konkrétní lhůtu na rozhodnutí ve věci, by tvrzení o jejím prodloužení, které by pokrylo i proces aprobace, bylo nutně nepravdivé. Proto bylo poskytnuto vyjádření, z něhož vyplývalo, že došlo ke změně názoru dozorového státního zástupce na věc, a ve své podstatě tak bylo předloženo rozhodnutí, kterým bylo řízení zastaveno. Při této otázce jsem zároveň zvažoval, jakému ze dvou konkurujících si právních zájmů, tedy oprávněnému zájmu veřejnosti na informovanost a zájmu vyplývajícího ze zásady šetření práv dotčených osob, je namístě dát přednost. Po posouzení přiměřenosti a vhodnosti se jevilo jako správné přisoudit větší ochranu právům dotčených osob. Při pohledu zpět jsem toho názoru, že mělo být oznámeno zřetelně a jednoznačně, že došlo k předložení rozhodnutí o zastavení trestního stíhání v rámci standardního aprobačního procesu vedoucími pracovníky MSZ v Praze.

Rozhodnutí bude po nabytí právní moci předloženo bezodkladně nejvyššímu státnímu zástupci, který má možnost pravomocná rozhodnutí o zastavení trestního stíhání rušit ve smyslu § 174a trestního řádu.

                                                                                  Městský státní zástupce v Praze

                                                                                              Mgr. Martin Erazím

Nevycházím  z  údivu! Hlava  mi z  toho jde kolem. Koukám na  to nikoli jako  vlk, ale  jako jelen  šestnácterák!

Podle  Erazíma  se to začalo  šetřit  jako jednoduchý podvod, ale  nakonec  se zjistilo, že  to NENÍ podvod. A  že  Čapí hnízdo  splnilo podmínky, aby bylo definováno  jako  malý a  střední  podnik.  A  to proto že do toho vstoupila  nutnost:

především nutností vykládat evropské předpisy vyvinula do složité právní otázky v části výkladu aktů přijatých orgány Unie, k jejímuž řešení by mohl být příslušný Soudní dvůr Evropské unie. Jedná se o problematiku výkladu a naplnění právního pojmu malý a střední podnik.

Takže  si  sem  dáme  první odstavec  §209- Podvod

§ 209Podvod

(1) Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

Trestný  čin podvodu spáchá  ten, kdo uvede  někoho v omyl, využije  něčího omylu nebo zamlčí podstatné  skutečnosti!

Dovolím si předložit  svůj  právně  laický  názor.

A  o to právě  šlo!  Ano  Erazím má pravdu, Čapí  hnízdo  splňovalo kritéria  malého a  středního podniku.  Formálně. Protože  to byl smysl  jeho vzniku. Aby jako malý a střední podnik dosáhlo na  evropské  dotace!  Tím  uvedlo v omyl hodnotící komisi a  tím, že  zamlčelo podstatné  skutečnosti.  Byla  to totiž  akciovka  s akciemi na  doručitele, tedy s  anonymními vlastníky.  Aby bylo zakryto propojení  s  Agrofertem. Protože jinak by  dotace nebyla! Cílem bylo získat  50 milionů z bruselské  kasy. Jakýmikoliv prostředky. Nic  více, nic  méně!

Nechápu, jak tohle  někdo může  nevidět!  A nepochopit.

Ještě a  už  vůbec  mi  nedochází, proč  státnímu zástupci Šarochovi a  jeho šéfovi  Erazimovi trvalo  čtyři, při  soustavném dozorování  kauzy než na to, co nyní uvádějí  jako argumentaci pro jejich rozhodnutí, zjistili!!!  Proč nechali policii  čtyři  roky  makat  na  pro ně nyní zcela  jasném případě,  když přesně ty  informace, které dnes  mají za klíčové,  byly  k dispozici  už od  samého začátku!  Proč  byl  dvakrát  Babiš vydán  k trestnímu  stíhání  sněmovnou,  když  se  od  začátku ví, že  Čapí hnízdo  splňuje  formálně  definici  malého a  středního podniku!!!!  Kdybych  byl  opět  malým klukem  jako  kdysi, použil bych  jedno dětské  úsloví  – to mají  tak dlouhé  vedení, že  jim to došlo až za  4 roky? To museli mít  sakra  bohaté rodiče.

Jenže  v tomhle případu NEJDE o to  JESTLI  Čapí hnízdo  je malý  nebo střední podnik, ale  o to, zda  to byla  účelová  konstrukce  k  uvedení  hodnotící komise projektů  a  EU  v  omyl pro  získání značného prospěchu a tím  spáchání  škody na  cizím majetku!!!!

O  tohle  a jedině  o tohle  jde!

O nic  jiného!

Tady nejde o výklad pojmu  malá a  střední  firma!  A už  vůbec ne  o judikaturu  Evropského soudního  dvora!  Jakkoli  nechápu, že  státní  zástupce  v téhle  souvislosti může  napsat  něco takového jako:

I pokud by v důsledku až následné desetileté rozhodovací praxe Soudního dvora bylo dovozeno, že Farma Čapí hnízdo nesplňovala definici pojmu „malý a střední podnik“ v době podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2008, nepovažuji za možné klást komukoliv za vinu možné nesprávné posouzení takové právní otázky v době podání žádosti o poskytnutí dotace před 11 lety.

Dokonce i právní neználek  mého  kalibru ví,  že  judikatura  Evropského soudního  dvora  je pro národní soudy  závazná! Takže  když  ten něco označí za podvod, pak to tak musí  vykládat  i  každá národní  justice, včetně  té české.  Ale  Erazím mi říká, že nikoli.

Podívejme  se  na to, co ohledně  Čapího hnízda  zjistil  evropský  úřad  proti  dotačním podvodům a korupci OLAF.  Už jsem to na  Kose publikoval jednou, ale  je potřeba  to znovu připomenout:

Rodinné vazby

„Vyšetřování OLAF dospělo k závěru, že rodinné vazby mezi osobami vlastnícími Farmu Čapí hnízdo a. s. a Agrofert Holding a. s. se zdají být takové, že těmto osobám dávají příležitost pracovat společně za účelem vykonávání vlivu nad obchodními rozhodnutími těchto firem, což znemožňuje, aby bylo na obě firmy nahlíženo jako na sobě navzájem nezávislé.

Tyto dvě firmy můžou být pro účely příslušné legislativy považovány za „propojené“, a to proto, že skrze skupinu fyzických osob jednajících společně představují jednu ekonomickou jednotku.“

 

Nepravdivé informace

„Vyšetřování dále zjistilo, že představitelé příjemce dotace v době, kdy předložili žádost o podpoření svého projektu a podepsali dohodu o poskytnutí financování v roce 2008, řídícímu orgánu operačního projektu poskytli nepravdivé informace a důležité informace zatajili

Podívejte  se prosím  jak definuje  podvod  §209 našeho trestního řádu!!!  Ale pokračujme  v citaci  zjištění  OLAFU.

Zatajená informace dokazuje, že společnost, která získala dotaci, netrpěla handicapy typickými pro malé a střední podniky. Na základě příslušné legislativy je tedy Evropská komise oprávněná odmítnout finanční pomoc takovémuto žadateli o dotaci.

Poskytnutí dotace firmě, která netrpí handicapy typickými pro malý a střední podnik, by bylo v rozporu s pravidly pro státní pomoc, protože takováto pomoc by nejspíš způsobila ještě vážnější narušení hospodářské soutěže.“

Uměle vytvořené podmínky pro získání výhody

Anonymní vlastnická struktura společnosti, která dotaci dostala, neumožnila během trvání projektu trvalý monitoring a ověřování toho, jestli je příjemce způsobilý pro podporu určenou pro malé a střední podniky, což není v souladu s obecným principem transparentnosti, který platí při využívání peněz z fondů EU.

Vedle toho následný prodej akcií společnosti novým vlastníkům v prosinci 2007 může být považován za skutek, jehož cílem bylo získat výhodu v rozporu s cíli příslušného evropského práva, a to tím, že byly uměle vytvořeny podmínky nutné pro získání takovéto výhody.“

Porušení zákonů

„Za těchto okolností je OLAF názoru, že příprava a implementace tohoto projektu byla postižena četnými porušeními národních a evropských zákonů. (…)

Tato porušení můžou představovat podklad pro soudní řízení na základě příslušných ustanovení českého Trestního zákoníku o dotačním podvodu a poškození finančních zájmů EU.“

Zatajení informací

„OLAF je názoru, že zainteresované osoby – společnost IMOBA a. s. (právní nástupce příjemce dotace Farmy Čapí hnízdo a. s.) a její tehdejší statutární zástupci paní Jana Mayerová, rozená Nagyová, a pan Josef Nenadál poskytli při předložení projektu nepravdivé informace, když uvedli, že žadatelská společnost Farma Čapí hnízdo a. s. neprošla v porovnání s předcházejícím účetním obdobím žádnými změnami, což mohlo mít dopad na to, jestli byla firma způsobilá pro zisk dotace pro malý a střední podnik. Kromě toho představitelé žadatelské společnosti tím, že poskytli jen částečnou kopii smlouvy o půjčce uzavřené s českou pobočkou banky HSBC, zatajili před národními orgány informace, které měly značnou důležitost v procesu posuzování toho, jestli je žadatel dotace způsobilý pro podporu určenou malým a středním podnikům. Tyto činy můžou být stíhány národními soudními orgány jako porušení paragrafů 212 a 260 českého Trestního zákoníku. Národní soudní orgány můžou vzít při svém postupu v úvahu informace získané během vyšetřování OLAF.“

Tohle  je  až  triviální.  Prostě  s tím  nelze  právně  hnout.  Jenže  pánové a  ŠAroch  to prý dokázali.  Protože  čteme, že :

V odůvodnění usnesení se dozorový státní zástupce vypořádal i se závěry zprávy OLAF aniž by je jakkoli rozporoval či pomíjel či snad došel k výkladu opačnému. Poukazuje v tomto směru na možnosti širšího hodnocení pro odlišné účely než je v rámci trestního řízení hodnocení trestněprávní odpovědnosti dotčených osob.

Tak Šaroch se  vypořádal  s  právními závěry zjištění OLAFu????  Vážně? A  dokonce aniž by je  rozporoval, pomíjel nebo došel k opačnému výkladu?  Jestliže ne, pak  s nimi musel souhlasit. Pak ale  není možné  aby  bylo Babišovo stíhání  zastaveno!!!!   A žádné  jiné  možnosti  širšího hodnocení prostě  nejsou možné. Protože  OLAF  konstatuje  trestný  čin podvodu. Podvodného získání dotace!

Bohužel  OLAF a Brusel jsou definitivně  ze  hry, protože  Čapí hnízdo vrátilo  bruselskou dotaci. Tudíž  EU  již  není v roli poškozeného a dál do věci neingeruje.

Mám  osobně  toto  rozhodnutí  za  naprosto skandální!  A  do budoucna  smrtelně  deformující  českou  justici.

Nepochybuji, že  Babišáci jsou  nyní bez sebe  a  budou tvrdit  jak správně  Šaroch s  Erazímem rozhodli. Pak s ejich musím zeptat:

1- proč jim to trvalo  4 roky

2-proč  změnili  právní  stanovisko až po  instalaci Benešové a nečekaném odvolání jejího předchůdce Kněžínka

3-  není takhle na  místě  uvažovat  o propuštění Šarocha  a  Erazíma  ze  služeb  státního zastupitelství,  když  jim tvá  4 roky  než  zjistí to, co je  zjevné  hned  na  samém  začátku a tím, že  šetřili dál téhle  věci ať  už  z neznalosti nebo nedbalosti, způsobili státu značná  zbytečná  vydání?

Nepochybuji, že  se mnou  budou  babišáci  bouřlivě  nesouhlasit.A  eventuálně  dokazovat, že  jsem právní primitiv.    Nemám s  tím sebemenší problém. Jsou mi lhostejní. Ale mám pro ně  , pro každého z nich osobně  ekonomicky  výhodný  návrh.  Soudím, že  mají hodně  rádi peníze. Pokud možno  hodně  peněz. Tak jako jejich  za  živa svatý  Andrej. Když je  nevinný, otvírá se každému jednomu  z  vás  cesta  jak přijít rychle a bezpracně k hodně  penězům!  Zkuste  totéž  co on!  Vy  co podnikáte, zkuste  požádat STEJNÝM  ZPUSOBEM o   evropskou dotaci!  Šarocha  Erazím říkají, že  to je ok.

Vy co nepodnikáte  pak máte  cestu  velmi  podobnou – požádejte   stejnou cestou o  úvěr ve své bance.  Jistě  vám rádi vyhoví a nebudou vás  následně žalovat. Je to na  tuty!

Před časem jsem  spojil Čapí hnízdo  z  mimořádně podivným a problematickým projednáváním zákona  o státním zastupitelství. A  také s  demonstracemi na  Letné. To nejsou  při samostatné  věci, nýbrž  pouze  jedna , která má tři, vzájemně  se prolínající linky.

Do hry  po Šarochovia  Erazímovimusí  vstoupit, ať  chce nebo ne – Nejvyšší  státní zástupce Pavel Zeman.  Vůbec mu  to nezávidím.  Když  rozhodne, že ti dva  před ním to posoudili  špatně  a Babiš půjde před  soud. stane  se nejnenáviděnější  osobou  ve státě  a bude určen  na odstřel. Protože ho  označí  za  součást  mafiánského spiknutí PROTI  tomu hodnému a  vzornému J.O. Simpsonovi, proti  němuž  rasistický  Nejvyšší  státní zástupce Zeman  kuje  pile.! Eh omlouvám – proti tomu  hodnému  Andreji  Babišovi, kterého, z nenávisti vůči  černochům, obvinila  rasistická policie! Eh, čo to tárám.. no však  vy  si to doplníte  správně.

Pavel Zeman  buď rozhodne proti Babišovi a bude skandalizován a odstřelen nebo  mu půjde na  ruku  a  pak bu e odklizen potichu.  Ne nic  si nevymýšlím. Včera  řádově kolem poledního mluvil na  ČT 24 ve speciální relaci k tomuto tématu  redaktor  Babišovy  MfD Leinert.  Nemám čas  zdrojovat, za  chvilku začíná Hodina  vlka, ale jeho sdělení bylo třeskuté – má  informace ze  tří navzájem nezávislých  zdrojů, že  úřad předsedy  vlády testoval umístění Pavla Zemana  v zahraničí  a že  si vyžadoval  CV  a další  kádrové materiály  od  několika  kandidátů na jeho funkci. Znovu opakuji  – informace pocházejí  od  člena  redakce  BABIŠOVY  MfD!!!!

Poslat  Babiše k soudu bude Zemanův konec.  Otázkou je jen – jak  rychlý?

Vzpomínáte, proč  došlo k demonstracím po odvolání  Kněžínka? Co  dohnalo lidi do ulic?

Přesvědčení  že  Benešová  má  zlikvidovat  Babišovu  kauzu  a také  Pavla Zemana, Lenku Bradáčvou a Ivo Ištvána. Myslím, že  se  demonstranti dnes ve  svém odhadu musí  cítit  plně  potvrzeni!Už se stalo nebo  brzo  stane.

Předstihli jsme USA. Oni J.O. Simpsona  dostali do soudní síně. Hned  dvakrát!  My  Babiše nikoli. Navrátili jsme  se do právního  bezvědomí  začátku  90-tých  let. Je  to o  to horší, že  jsme  už  poučeni. A přesto se to znovu opakuje!  Se souhlasem těch, kteří  byli v  90-tých zdaleka  nejvíce okradeni a  nesou  to jako těžkou křivdu.

Marie  Benešová  i Babiš  tvrdili, že  si  v téhle zemi lze objednat kdykoli trestní stíhání  na kohokoli.  Já  osobně si  myslím  něco jiného-  že  v téhle  zemi  lze  kdykoli  zastavit trestní stíhání. Ovšem nikoliv  pro kohokoliv.

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.