Greta, skleníkové plyny jedna studie z Oxfordu a něco, co vám rozhodně nikdo otevřeně nepoví! DOPLNĚNO!!!


V pondělí na  ekologickém summitu OSN  vystoupila  Greta  Thurnbergová.Byl to mimořádně  emotivní projev a musím přiznat, že  to, co jsem od ní  viděl, mne zaskočilo. Původní reakce se vnucovala  sama od  sebe – napsat impresi z  ní. Tak, jak to  udělala  velká  většina komentujících. A přirozeně  ta, nevím jestli větší, ale  v každém případě  hlasitější  a   s okamžitým přístupem  do medií, protože je  bulvárně  neskonale zajímavější. Která  směrem   k ní používala  přídomky  typu – hnus, odporné, šílené,  hysterické, atd.  atd. až  k doporučením, aby Gretu sebral  Barnevrnet  nebo  provozovala bagatelizování  typu – nestrašme se, že  vyhyneme.    Pak zde  byla  ještě  druhá  část spektra,  Gretu  nade vše  adorující a označující její kritiky  třeba  rovnou za kriminálníky.

Velmi brzo jsem si uvědomil,  že  do tohoto tartasu  přidávat  jakékoli další hodnocení  jejího vystoupení nemá  smysl. Ostatně  – netuším jestli bude tenhle  týden Hodina  vlka na  SVSK. V pátek totiž nemohu a  jde o  to,  zda se s Borískem dohodneme  zase na  sobotě. Když  ano, pak  si myslím, že  právě  Greta  Thurnbergová  bude  hlavním tématem. Ale hodlám to pojmout  úplně jinak, než  je  v kraji zvykem. Jak?  Inu to  uslyšíte v té relaci. Bude li. A už nyní  vím, že  rozhodně neuspokojím  ani její příznivce, ani  její odpůrce. Spíše  je pořádně  naštvu. A přesto zaujmu jasné stanovisko.

Ono to totiž není o Gretě. Nebo přesněji  – už  dávno jen  o  ní.  Je to o fenomenu. O takovém, s kterým  mělo lidstvo do činění jen párkrát za  svou  existenci. Fenomenem, s kterým se  nejspíš  nedá reálně nic  dělat. Než  si ho odžít. Takže  na  toto téma  dnešní  blog  nebude. To si schovám až na tu sobotu k Borískovi  nebo na jiný samostatný článek, pokud  by  ta proponovaná  Hodina  vlka nebyla.  Takže o čem to bude?

Inu kolega  Zdenko Onderka,  ze Slobodného vysielača -mimochodem muž  mnoha kouzel a  talentů ví, že mám zásadní slabost pro grafy a  čísla. A  tak mi poslal link  na  stránku jisté organizace Our World in Data, která zveřejňuje  nejrůznější  celosvětové  výzkumy s naprosto senzačním  záběrem. A mezi nimi  je  výzkum emisí  skleníkových a jiných plynů  ze  všech možný  úhlů. Pro mne naprosto fantastický  materiál.  Říkající vlastně  všechno. Tedy  zejména  to, jestli se máme  nebo nemáme  bát.  Jestli má nebo nemá  Greta  právo na svůj  strach a svou hysterii.

Vlastně  říká to úplně  všechno? Musím přiznat, že  ne. Informace je neúplná. Takže  jsem přidal ještě jednu  jejich grafiku. Z jiného jejich  výzkumu.  Která, podle mne  naprosto dokonale dává  odpověď na otázku  – PROČ. Neboť ta v onom  výzkumu  skleníkových plynů,  jakkoli se  snaží  rozklíčovat  úplně  všechno, zůstává nezodpovězena. Tvrdím, že  onen poslední graf z jiného výzkumného souboru, to popíše  bezezbytku. Ve vlastním zájmu byste  si ty  grafy  měli  alespon letmo projít až do konce. Zabere  to daleko méně  času,než můj tradiční  článek. Graf je prostě  graf. Takže  jděme na  věc!

Vynechal jsem všechny  spojující a  doplňkové texty,protože by  článek byl k neučtení. A  ty  grafy  v podstatě  stačí sami o  o sobě. Aby podaly  dostatečný obrázek, jestli je  situac e vážná nebo ne. A  také třeba o  tom, kdo s e a jak podílí.

Ušetřil jsem vás  jedná  grafiky. Která projektuje  budoucnost.  A  to je opravdu  průšvih. Myslím,že by to mohl pochopit i Václav Klaus starší. Tedy  dosud. Právě přišel čas  jí sem  dodat.Myslím, že  je naprosto srozumitelná i když ji  překladač  odmítl přeložit.  Nevím proč,  asi je  z  ní taky  zcela  vyděšený. Nedivím se  mu. Je to projekce, jak se  zeměkoule oteplí pokud  produkce  CO2 bude dosahovat určitých  ročních hladin:

Je totálně po legráckách. Jestliže  ti, co prognostikovali tuto grafiku  mají alespoň přibližně  pravdu, pak lidstvo nemá na výběr.

Tak tohle  je onen soubor  klimatických  grafů na  které mne upozornil Zdenko a jemuž musím velmi  poděkovat!

V této chvíli  nepochybně  přijdou námitky  – kdo ví z jakého zdroje  ta  data  jsou, jaký je /přirozeně, že  zvrhlý, nečestný, alarmistický, zaplacený , atd.atd./ je motiv jejich autorů.

Pokud jde o původ  jednotlivých grafů, tak jsem při screenshotech dodával i původní zdroj. Vesměs  důvšryhodné instituce. Oni to jen sesumarizoovali do celkového souboru a opatřili komentářem.

Ale i tak – trochu jsem si je proklepl.

Our  Wolrd in Data  a SDG-Tracker provozují  těsnou  spolupráci s vědci z Oxfordské univerzity, kteří jsou vědeckými editory obsahu webových stránek; a nezisková organizace Global Change Data Lab , která publikuje a udržuje web a datové nástroje, které umožňují naši práci. Na univerzitě v Oxfordu sídlíme v programu Oxford Martin o globálním rozvoji .

Za sebe  dodávám  dvě podstatné  informace:

1- prohlédl jsem i  jimi zveřejněný  seznam institucionálních i soukromých donátorů.  Profláknutá jména   jsem mezi nimi neobjevil. Žádný Soros a  jeho Fundation nebo tak něco.

2-vybrali si  spolupracující a korelační instituci skutečně nejlépe jak mohli. Podle  aktuálního žebříčku světových universit  je ta  z Oxfordu  nejlepší na  světě!

Takže já jejich data mám za  naprosto  validní.

Viděli jste  zatím 29 grafů. Popisujících  jev, s kterým má lidstvo co do činění. Ovšem ani jedna neodpovídá na otázku  – proč?  Proč  se tak náhle  a  tak moc staly  skleníkové plyny  fatální hrozbou pro existenci lidstva.

Už na  začátku jsem signalizoval,  že přidám ještě jednu, z jiného jejich  výzkumu,, která v onom souboru není. Ačkoli by měla. A  to hned z několika důvodů!

1-proto,že  řeší  odpověď na věčnou diskusi, jestli  stoupající množství skleníkových plynů má na  svědomí  člověk

2-odpovídá i na to, proč  emise tak strmě  narostly a rostou dál

3-nabízejí  jasnou odpověď  na  otázku, jak celou  tu hrůzu  zastaqvit a kd e je  aqsi tak řešení. Jenže  přesně tohle  ani Greta, ani její následovníci, ale především vrcholní politici  nehodlají  ani zmínit. Protože  politicky korektní svět , media a  konec konců značná  část populace, zejména  z našeho civilizačního okruhu nic takvé  ne že nechce  slyšet, ale  ona  dokonce  odmítá  na  to jen pomyslet a  každého, kdo by  to snad  řekl nahlas  ukřižuje. Pokud  to ovšem neřekne  formou  ,kterou zvolil princ  Harry, že  už nechce mít  další  dítě, protože  děti zanechávají příliš velkou uhlíkovou stopu a  nebo v druhé  variantě  jako onen  francouzský exministr  životního prostředí, který požadoval, aby  Evropané  měli míň dětí, aby  Evropa   tím pádem měla  prostor pro přijímání  dalších migrantů.

Ten graf,který všechno říká je tady! Vlastně ty  grafy  jsou dva:

Kdyby  to nebylo na první pohled jasné,  pak  ty  dva  grafy  korelujte  s tím, který už  jste  viděli  výše a  jenž pro jistotu  zopakuji:

a kdyby ještě byly nějaké pochybnosti, tak přidám ještě jeden další graf a opět pro porovnání jeden zopakuji:

Velikost populace v posledních 12 000 letech.

https://ourworldindata.org/uploads/2018/11/Annual-World-Population-since-10-thousand-BCE-for-OWID.png

a tenhle už  jste  také zahlédli:

Takže:

všechno jasné, everything clear, alles klar, tout est clair, poňatno, Yīqiè dōu qīngchǔle-一切都清楚了   ???

Za sebe  říkám, že  ano!

Ale kdo s tím něco udělá, toť  otázka momentálně  pro 7,7miliardy. Najde se  těch pár, kteří to mohou řešit, aby  s tím pohli? Pochybuji. A  Gretu to nenapadne. Ta by DNES mohla také!

Víc ohledně  Grety  Thurnbergové  dnes  nedám. Není důvod.

DOPLNĚK ze  čtvrtečního odpoledne:

Ozval se mi  jeden  náhodný  čtenář  Kosy, který byl zřejmě  kýmsi na tento text Kosy  upozorněn.  K jinak osobnímu mailu připojil jinak zajímavou informaci o  podobném českém webu, který  komplexně+  shromažduje  data  o vývoji klimatu z  různých  fundovaných zdrojů.  Zkusil jsem a moc  se mi ten  portál líbí. Věřím, že  se bud e zamlouvat i  mnoha  dalším čtenářům Kosy. Vše k nalezení na

 

Fakta o změně klimatu

Řada  z vás  to  ocení a já získám snadný  přístup  z  archivu Kosy

 

Ještě pozdější  dodatek

V  čase  a nikoliv jen v  reakci na  tento článek jsem s e díky  některým čtenářům  dostal  k  dalším zajímavým grafům,  zpracovaných  Universitou  v  Oxfordu:  Například  grafu , který  říká,   jakým  způsobem za celkový  přírůstek  CO2 v  atmosféře  může   lidská  činnost /žlutá linka/ a  jakým ostatní faktory /modrá linka/

Výstřižek

Zdroj:  https://unfccc.int/files/science/application/pdf/2.6_unioxford_millar.pdf

V tomhle  dokumentu, vydané  ještě  ve spolupráci s  Universitou Exeter najdete  další  zajímavé grafické výstupy

 

Velmi často  odpůrci existence klimatických  změn a klimatických  teorií poukazují na  to,  že  klimatické teorie  a předpovědi s e rozcházejí s  realitou. I na  to existuje  graf.  Ten ovšem tvrdí pravý  opak:

 

Výstřižek

A ještě něco. V  různých diskusích  mi bylo předhazováno, že  vedle  tzv.  oficiálních  vědců,  kteří  stojí a podporují  teorii  klimatické  změny,  jejichž  stanovisko bylo zohledněno  zejména  v  Pařížské klimatické  dohodě,  existuje  jiná  vědecká  entita, opoziční  vůci tzv. oficiálním vědců.  Tato  skupina  zformulovala  svoje  nesouhlasné stanovisko v  „Evropské klimatické deklarací“  a zaslalo ji  generálnímu tajemníkovi OSN  Antonio Guterresovi .

K nalezení  například zde

Proč  to sem  dávám?  Třeba  proto,  že   odpůrci klimatických  změn tvrdí, že  nejde  o  nic jiného  než  o pokus  úzkých světových  elit  ještě  víc e ovládnout  svět a získat  další megaprofit  přes  různé  formy  klimatických politik. Každému mohu jen doporučit, aby  najel  na  úplný konec  článku, který  jsem právě  nalinkoval. Tam totiž stojí toto:

Ve skutečnosti jde totiž o něco zcela jiného. Celá hysterie vyvolávaná kolem změny klimatu a následná politická opatření prosazovaná vládnoucími a zájmovými skupinami jsou totiž jen brutálním tažením proti kapitalistickému ekonomickému systému. Jinými slovy, jde o frontální útok progresivní levice, snahu světových socialistických sil o bezohledné uchopení moci a zavedení globální, totalitní, socialistické světové vlády. Účel světí prostředky.

Oči mi z důlků vypadnout  mohou!!! Takže  globalisti a Sorosové  chtějí  podle, jedněch a těch  samých ovládnout  ještě  více  svět, kvůli ještě  větší moci  a ziskům a na druhé straně je  to rafinovaný pokus  světové levice  o   zavedení globální, totalitní, socialistické světové vlády!  Dokonalý  had,co požírá svůj  vlastní  ocas.

Ale  kvůli tomuhle  jsme odkaz  na tu  kontra  rezoluci těch 500 jiných vědců nedal.  Mám totiž  ještě  jeden  odkaz tenhle.

V něm je popsáno  vědecké založení a  specializace  těch  500 nesouhlasících.   První krátký  citát  vyjeví že:

I noted that only 26 out of the 506 signatories (5%) were professionals in biology, ecology, or environmental science. I suspect that the vast majority of signatories had little direct knowledge or understanding of this part of the petition that they signed.

Inu  pouze  26 z 506 signatářů  jsou biologové, ekologové nebo specialisté na životní prostředí. Všichni ostatní mají mizivou kvalifikaci pro posouzení problému.

5%  účast  profesionálů  mluví  celkem jasnou  řečí  o kvalifikovanosti  té kontra  petice….

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.