Greta z Arku


Okolo Grety Thurnbergové  kroužím  už  řadu  týdnů. S  tím, že  se  článku o ní nemohu a nechci vyhnout. Jenže  jedna  věc  je mít  zajímavé  téma, druhá pak zpracovat  ho. Chtěl jsem to pojmout   poctivě. Což  znamenalo  číst, číst  a  zase  číst.A před  tím usilovně vyhledávat.

Všechno rozhodlo až  její vystoupení v OSN.   Její krátká  prezentace trvající  pouhých 270 sekund!!!  -ano jen 270 sekund,rozbouřila svět. A  rozdělila jej na dvě  naprosto nesmiřitelné  části. Na  ty kteří ji bezmezně obdivují a  pak ty, kteří  jí stejně bezmezně,  v lepším případě  mistrují, v  tom horším a běžnějším – spílají, posmívají, uráží, vláčejí bahnem  a hledají kolem ní  temná  spiknutí. Ostatně  – přesvědčte se  sami, pokud jste neviděli, její projev stojí  za  to v mnoha ohledech. Přiznávám,  že  jsem nic  tak emotivního  snad  v  životě  ještě neviděl. A to rozhodlo o tom,abych konečně  tenhle FENOMEN– ano máme, co dělat  s FENOMENEM!, vzal do klávesnice.

 

Drsná byla nejen  ona Gretina přímá emoce, ale  i to, co sdělila:

Moje zpráva pro světové lídry zní: Budeme vás sledovat.

Tohle je celé špatně. Neměla bych tu být. Měla bych být ve škole na druhé straně oceánu. Přesto ale od nás mladých žádáte naději. Jak se opovažujete?

Svými prázdnými slovy jste mě připravili o dětství a o mé sny, přesto jsem jedna z těch šťastnějších. Lidé trpí a umírají, celé ekosystémy kolabují. Jsme na začátku masového vymírání a jediné, o čem dokážete mluvit, jsou peníze a pohádky o věčném ekonomickém růstu. Jak se opovažujete?

Po více než třicet let jsou zprávy vědy naprosto jasné. Jak se opovažujete i nadále od nich odhlížet a přijít s tvrzením, že toho děláte dost, i když potřebná politika a řešení jsou stále v nedohlednu?

Říkáte, že nás slyšíte a že si uvědomujete vážnost situace, ale nehledě na to, jak jsem smutná a naštvaná, nechci tomu věřit. Kdybyste opravdu rozuměli situaci, a přesto byste i tak zklamávali ve svých činech, byli byste zlí. A tomu odmítám věřit.

Populární myšlenka snížit produkci emisí na polovinu během deseti let nám dává pouze padesátiprocentní šanci na to, že se země udrží pod hranicí nárůstu teploty o 1,5 stupně, čímž riskujeme spuštění nevratných řetězových reakcí, které lidstvo nebude moct kontrolovat.

Padesát procent je možná pro vás přijatelných. Tahle čísla ale nezahrnují přelomové okamžiky, většinu smyček zpětné vazby, dodatečné oteplování skryté za toxickým znečištěním ovzduší nebo aspekty rovnosti a spravedlnosti v oblasti klimatu.

Spoléhají se také na mou generaci, která má ovzduší zbavit stovek miliard tun vámi vyprodukovaného oxidu uhličitého za pomocí technologií, které téměř neexistují.

Takže jednoduše pro nás není padesátiprocentní risk přijatelný, protože jsme to my, kdo bude muset žít s následky. Abychom měli 67procentní šanci zůstat pod hranicí oteplení planety o 1,5 stupně, zbývalo světu k 1. lednu 2018 podle nejlepších odhadů Mezinárodního panelu pro změnu klimatu (IPCC) 420 gigatun oxidu uhličitého, který můžeme vypustit do atmosféry. Dnes už nám zbývá méně než 350 gigatun.

Jak se opovažujete předstírat, že se to vyřeší jako obvykle jen pomocí byznysu a nějakých technických řešení? Při současné míře produkce emisí bude zbývající limit oxidu uhličitého kompletně vyčerpaný během méně než osmi a půl let.

Dnes se tu ale v souladu s těmito hodnotami nedozvíme žádná řešení nebo plány, protože tato čísla jsou až moc nepříjemná. A vy pořád nejste dostatečně zralí na to, abyste řekli, jak je to doopravdy. Zklamáváte nás.

Ale mladí lidé začínají chápat vaši zradu. Upírají se na vás zraky budoucích generací. A pokud se rozhodnete zklamat, tak vám říkám, že my vám to nikdy nezapomeneme.

Nedovolíme, aby vám to prošlo. Tady a teď je ta chvíle, abychom stanovili meze. Svět se probouzí a změna přichází, ať se vám to líbí, nebo ne.

Děkuji.

I tohle, tedy  nikoli  emoce, nýbrž obsah,  mnohé  rozhořčilo, pobouřilo, urazilo,naštvalo.  A začal   znovu proces  dehonestace,  vysmívání, zpochybnování, ironizace,bagatelizace i  vyslovešné sprostoty  na  její konto.  To na  straně  jedné.

Na  té druhé  frenetická, hysterická a  troufnu si  těžce pokrytecká  adorace a  ovace. Já třeba  sledoval tu dámu vedle  Grety a její  až  svaté vytržení a nadšení. Nebo  třeba  současného šéfa  OSN  Gutierreze . Ale i další státníky, kteří se kolem Grety  točili.Pro mne  nepřijatelná falešnost  a  farizejství! Ona  přitloukala na  kříž opovržení JE! A  oni nadšeně  tleskají,  rozdávají  úsměvy, moudře  pokyvují hlavami,  fotí se   s ní….

Proto plně  chápu  její

….Budeme vás sledovat.….

….. Jak se opovažujete?……

Má v  tomto ohledu naprostou pravdu!  Budou NAS  sledovat!  A  jak se opovažujeme?!

Když  jsem před  pár  dny  vydal článek

Greta, skleníkové plyny jedna studie z Oxfordu a něco, co vám rozhodně nikdo otevřeně nepoví! DOPLNĚNO!!!

zaskočila mne jeho odezva. Už samotná čtenost  byla stejně jako  u jiného nedávného klimatického textu Kosy

Děsivá fotografie -DOPLNĚNO! Situace je ještě daleko horší, než jsem myslel!!!!

rekordní.  Daleko větší  než u jakéhokoli politického tématu poslední doby. Pro mne sice nepochopitelné, ale  musím brát realitu na vědomí. Téma  táhne. I  BabišZemanstánu.  Článek o Amazonii je  5. nejčtenější na Kose  všech dob…

Nicméně  ty  reakce, co přišly, byly  v naprosté většině – jak jinak – negativní.  Klasicky,  že

-jsem naběhl na  zmanipulovaná  data

-že  oteplování  už tady přece bylo, protože  Gronsko  je přece  Zelený  ostrov, tak ho totiž pojmenoval jeho vikingský  objevitel Erik Thorvaldsson-alis  Erik Rudý roku 985 a  ten k  tomu musel mít  důvod

-že  bych měl pracovat s  daleko  delšími grafy  kolísání teploty na  Zeměkouli než  jsem v onom zmíněném textu  o souboru grafů z produkce Oxfordu odprezentoval a  ty  jdoucí  do historie  daleko dále neb přece ukazují, že se neděje  nic  neobvyklého

-že je to celé  řízeno globalisty, Sorosem a  vůbec  všechno podvod

Zkrátka – že  jsem hlupák, demagog a  totál trdlo. A nejspíš trdlo v  něčím žoldu.

Nemám potřebu se obhajovat. Takže  osobní rovinu vynechám.S idiotskýmivýrony  duševna nehodlám ztrácet  čas.

Nicméně námitky  typu, že v dlouhém časovém  horizontu jde jaksi  o nějaký  normální přírodní proces na  planetě  a  že  tedy  dnes  boj proti klimatické změně  je  pustý a nepodložený  alarmismu a proto klídek, pohoda  tabáček, mi ze všeho nejvíc  evokuje  člověka. kterému by  diagnostikovali rakovinu plic a  navrhli by mu chemoterapii a  on by jen frajersky  mávl rukou  a konstatoval – jste  alarmisti. Rakovina  trápila  už  lidi ve  starověku, takže  já se léčit  nebudu! A zapálil si cígo.

Neznám nikoho takového, kdo by takhle jednal! Vy  ano? Ale ohledně  klimatu a jeho změn je  lze  nabírat vidlemi.

Pokud  jde  klasické spiklenecké  teorie  o globalistech,  elitách, co zneužívají klimatickou tématiku, aby  zakryly své i naše  jiné a daleko aktuálnější problémy, to je jak už  řečeno idiocie.  Neříkám, že  stoprocentní,  ale praktická.

Vysvětlit, že pro současné  elity  je  Greta  a její hnutí smrtelně nebezpečné je  jádrem mého pohledu na ni! Vládnoucí elity  z ní musí  být per plex. Bytostně  je ohrožuje!

Musím v tomto okamžiku odbočit. Jedna z mála reakcí těch, co se  do mne netrefovali, byla  od náhodného čtenáře, spojeného s portálem

Fakta o změně klimatu

Velmi doporučuji navštívit! Je  to platforma opřená  o  českou vědeckou komunitu a  specialisty v  tomto oboru.  Že by také  spolek šílených alarmistů?  Ale o tohle  se nehodlám přít. Je tam spousta  jazykově  přístupného materiálu. Pro toho, kdo chce  získat informace, aby  si udělal nějaký názor. Klidně i nesouhlasný. Ale důležité je přistupovat k tomuto  informačnímu fundusu nepředpojatě.

Mimo jiné, hned  na samém počátku je  poukaz na tzv.Charneyho zprávu.

V roce 1979 vědci publikovali zprávu o dopadech zvyšujících se koncentrací CO2 v atmosféře. Výsledky této studie se ukázaly být přesné a byly od té doby mnohokrát potvrzeny mnohem přesnějšími metodami. Již tehdy vědci v úvodu psali o nebezpečí setrvačnosti klimatického systému

Hlavní závěry

  • Hlavním výstupem zprávy je odhad tzv. citlivosti klimatu, tedy průměrné změny teploty povrchu Země při zdvojnásobení koncentrace CO2. Vědci dochází k závěru, že “…pokud dojde ke zdvojnásobení koncentrace CO2 v atmosféře a dosažení termodynamické rovnováhy, dojde k oteplení o 2°C až 3,5°C, s vyššími nárůsty v severních zeměpisných šířkách.” Moderní odhady citlivosti klimatu, na základě mnohem přesnějších modelů i historických pozorování, docházejí ke stejným hodnotám.

Věřím,že  jste  si všimli data  vydání té studie!  Zopakuji -1979!  Takže  skoro před  necelým  půl stoletím. A  současná měření potvrzují tehdy  definované závěry!!!! Že by už tehdy  alarmismus?  Že  by  globalisté, Soros  a podobní?  Že by  do budoucna  projektované alibi, aby  současné  elity mohli klamat obyvatelstvo?Pokud na  něco takového věříte…..  no pak vám, ale když vás bude  ono známé  nadkritické množství,  ale i  celé planetě- není pomoci!  Nemáme  šanci. Je  to jen humbuk, není třeba  dělat nic! Nezapomeňte  to také  říci  všem co se léčí s rakovinou!

Ale pojďme  k věci. Greta  je urážena a vláčena  kanály. Prý o věci nic  neví a nerozumí  tomu.  Blbka.  Měla  by si opatřit nějaké vědomosti!!!

Možná  ano, možná  ne.   Kdo z  kritiků se může  pochlubit dědečkem, který  získal Nobelovu  cenu? Jmenoval se  Svante August Arrhenius. A dostal ji v roce 1903 obdržel za elektrolytickou teorii disociace.[1]  Založil celý vědní obor -fyzikální chemii a  světe  div  se  – Arrhenius byl  první kdo použil základní principy fyzikální chemie k odhadu míry, do jaké je zvýšení koncentrace atmosférického oxidu uhličitého odpovědné za zvyšující se povrchovou teplotu Země!

Alarmista, globalista  jako vyšitý a  někdo, kdo už kolem roku 1900 připravoval globální podvod  na současný svět…A ještě mu za to tehdy Soros  zařídil Nobelovku! Tu  dávaj  fakt kde komu!  Greta je  fakt úplná blka a  nandejme  jí, co se  do ní vejde, aby  se  ta  autistka,mimoňa, záškolačka a  vůbec  hysterka  konečně  probrala  a ti kolem ní také!  My to přece  víme nejlépe. Zejména  když to říká Okamura, Babiš, Klaus! No nic. Právě  jsem znovu osolil  ty, co  už se mnou  mají problém tak jako tak.

V momentě, kdy jsem se těhle  údajů dobral,nebylo těžké Gretu a  její vyděšení  z  oteplování planety  pochopit.  Mají  v tomto ohledu  rodinný  fundament jako nikdo na  celé planetě.

Nejspíš  nejpozději  nyní vznikl dojem  dojem,  že  jsem prostě  fanatický gretén. Nejsem a nikdy  nebudu. Je  čas  si podat i druhou  stranu – Gretru  samotnou a  její sektu. Jenže  ještě budete muset počkat,. Nejdříve  je  nutné pojednat  cosi jiného.

Totiž  to o čem  chci vlastně psát. Normálně  Aeronet nečtu.Nemám k  tomu důvod. Opravdu nemusím  úplně  všechno. Ale  při sbírání  materiálů k tomuto článku jsem se nemohl tomuto serveru vyhnout. Byl tam  ke Gretě  „zásadní“ článek.  Klasický  tamní kolotoč provozovaný  jeho světským. Přirozeně  v předpokládaném duchu  – viz  výše. Zaujala mne  z něj  však jedna  pasáž. Pro můj pohled  úplně  zásadní, přivedla  mne k tomu, že  jsem začal chápat  Gretu jako FENOMEN – cituji:

Greta je prý schopna vidět vydechovaný oxid uhličitý, prozradila její matka

Počátkem května matka Grety Thunberg uvedla [3] pro média, že její dcera jí říká, že je schopna svýma vlastníma očima vidět CO2 ve vzduchu. Oxid uhličitý je pro zdravé lidské oko a mozek neviditelný, ale je možné ho zobrazit chromatogfrafem. Pokud ovšem Greta Thunberg byla připojena do projektoru, potom mohlo dojít k tomu, že její mozek má deaktivované některé filtry, takže je schopna vidět vydechované CO2 vlastníma očima ve spektru nějaké barvy, např. žluté nebo okrové.

Pro malé dítě je to šok, když vidí, že př každém výdechu vychází z úst žlutý oblak. Ostatní lidé vydechují žlutá oblaka CO2, zvířata na pastvinách, automobily, tovární komíny. Pokud došlo k tomu, že Greta byla připojena do projektoru, potom předpokládám, že může vidět i barvy jiných plynů, kyslíku, dusíku, ale i některé další věci, které zdravý mozek nevidí, aby si zachoval duševní zdraví. Filtry jsou zapnuty v mozku proto, abychom nezešíleli, že uvidíme všechno okolo nás, všechny entity okolo nás, a že uslyšíme všechno, celé zvukové spektrum, co se ozývá okolo nás.

Zkrátka a  dobře  – Greta  je  zcela  evidentě  –

1-fanatická

2- šílená

3- manipulovaná  svým okolím,

4-nenormální

takže  vidí věci , které  normálně vidět nejsou a  má z  toho děsy  běsy!

Jasný  důkaz  její nevěrohodnosti!

Opět  odbočím –  byl jsem  minimálně  v  česko- slovenském mediálním prostředí jeden z  prvních, ne li první, kdo použil paralelu mezi  ní  a    vůdci a organizátory  dětských  křížových  výprav z  13.století ,vedených dvojicí  klukovských  pastýřů Mikuláše /německý proud/ a Štěpána/ francouzský proud/. Nyní je  to opakováno až do omrzení. Přiznávám, že se  současným penzem vědomostí o Gretě musím konstatovat, že  tenhle příměr  kulhá.

Mám jiný – daleko přesnější a trefnější – Johanku  z Arku!

Greta  vidí vydechovaný  CO2 jak svůj, tak ostatních lidí a děsí ji to.A podle  toho jedná.  Prostě  blázen a  fanatik!  Jistá  Johanka od svých 14 let slýchala,  podle své výpovědi hlasy a měla vidění, v nichž se jí zjevovali andělé a světci, především archanděl Michael, sv. Kateřina a sv. Markéta. Ta holčina Johanka se k nim modlila za záchranu Francie, neboť už skoro  100let žoldnéřská anglická vojska drancovala a vypalovala její rodný kraj a nezadržitelně se blížila k Orleánsu. Aby  zpečetily  osud  Francie jako  anglické provincie. Údajné hlasy světců jí prý sdělily, že byla Bohem vyvolena osvobodit Francii, a archanděl Michael ji nabádal, aby na sebe vzala mužský šat a osvobodila Orléans. Inspirovaná těmito hlasy a díky síle své vlastní osobnosti, víře v Boha a přesvědčení ve své poslání vystoupila veřejně se svými úmysly.

A tím zachránila  Francii Francouzům a  ze  zapuzeného dauphina, bez sebemenší šance  na trůn, udělal krále  Karla VII. Toho ovšem nejprve  tvrdě, skoro násilím,  musela  přimět  svou přímostí a nezlomným přesvědčením o svém vyšším poslání! Protože MĚLA  HLASY! Takže také fanatička, hysterka, šílená a  kdo ví kým manipulovaná. Řečeno dnešním slovníkem. Ale i tehdejším.

I ona, stejně  jako Greta viděla a  slyšela  co jiným zůstalo skryto.  Stejně jako  ona  byla  svým okolím a protistranou skandalizována,  vysmívána, vláčena  bahnem. Stejně obě  mají  velkou vizi a  cítí  velké nebezpečí. Stejně obě  kolem sebe  dokáží  shromáždit šiky  oddaných  věřících.  A právě  tohle  z nich dělá FENOMEN!  Respektive  sílu! Sílu nepotlačitelnou!

Karel VII. když už si myslel, že  Johankune potřebuje ji podvedl a vydal nepřítelům. A  ti – t.j tehdejší elity a  globalisté, v zájmu  svých  momentálních cílů a  chamtivosti ji  -upálili! Překážela  jak elitám anglickým, tak i francouzským!

Po vyhnání  Angličanů kdo ví, co by ta  holka  šílená pak tropila! Jenže  ona  zachránila  a vlastně  – znovustvořila  Francii.

Mně  přijde paralela  Grety a Johanky absolutní.

Takhle nějak to bude  časem i s Gretou! I ona  vytvořila  v podstatě  mocné hnutí. Z ničeho.  Na  celoplanetární bázi! Hnutí, které  se nedá zastavit. Které  je  v pohybu  a  ještě  dlouho bude. Prostě  FENOMEN!   Je  úplně  jedno,jestli  je Greta  fanatička, blbka, marketingový  produkt její hnutí je  a  zůstane zde! Nikdo z  dnešních  „dauphinů a Angličanů“ ji nebude moci ignorovat!  Má,sama  pro sebe  i pro její příznivce stejně  velký  cíl jako    Panna  orleánská!  Nikdy bych nečekal, že se  ve  svém životě  setkám s  tímhle  fenomenem. V dějinách se  objevil, v  takovém  měřítku jen párkrát – Ježíš  Kristus, Johanka  z Arku, Martin Luther, Mahdí, Ghándí…. Těžká  historie. Greta velmi snadno může  být  něco podobného.  Udělá všechno  aby svého klimacíle dosáhla – viz   její:

….Budeme vás sledovat.….

….. Jak se opovažujete?……

Není z  toho úniku! Uniknout  FENOMENU  nelze.  Tím spíše , že má  k dispozici moderní  technologie a  sociální sítě!  A podporu podstatné části medií.

Vedle  toho je  její existující  FENOMEN umocněn  ještě  to, čemu  říkám faktor  68!  Míním studentské  bouře, která  v tom roce  zachvátily  západní Evropu. Což  byl  začátek  totálního  překreslení  politické mapy  západního světa. Jak ostatně  ve  svých článcích na Kose  o Frankfurtské škole  popisoval velmi detailně kolega  Leo K. V 68 se nakonfiguroval náš  dnešní politický systém. Tam vznikl liberalismus, individualismus,politická korektnost a  také  zelený  extremismus.  Byla  to generační vzpoura.  Greta  a její vrstevníci   tenhle  50 let starý příběh opakují.Jako vzpouru proti rodičům a maloměšťákům,  ale cílem jsou tentokráte politici a jejich  aparát – ti co podle Grety  a spol.  nechtějí zachránit  zanikající  planetu a  jen  slibují a  kšeftují!

Pamatuji si tu studentskou revoltu.  A tenkrát  její vůdci  -Rudi Dutschke, Cohn-Bendit ,lidé jako Baader  a Meinhofová z pozdějších RAF také byli skandalizováni, uráženi,vysmíváni a …. a dnes  v podstatě  zažíváme  všechno, co  oni tehdy  hlásali! Při rozhořčeném odporu  tehdejších elit  i naprosto větší  části obyvatelstva,  než je  tomu ohledně klimatických změn. Proti dětem  nešlo bojovat tenkrát a nepůjde  to ani dnes.

Současné i budoucí  elity, podle mne  nemohou  souboj s Gretou a jejím hnutím vyhrát. Ostatně – ukázaly  to už  jak eurovolby a  obrovský  úspěch nikoli nacionalistů,nýbrž právě  zelených. Kteří v podstatě, s  pomocí evropských liberálů a socialistů,nastolili  svou agendu jako tu úplně nejhlavnější pro nové legislativní  období  Evropské unie. Což  evropské elity  akceptovaly!!!

Gerta  nyní v tomto směru výrazně  přitopí pod kotlem!  Nic jí nebude dost. Opakuji -s  dětmi se v demokracii bojovat nedá, protože  media   by  to dala  do souvislostí, které žádný politik  vystavený volebním testům, nemůže  ustát. A  vydat  Gertu  nepřátelům, aby ji upálili   /už  vidím Václava  Klause!/? Nefunguje. Nemáme  středověk!

Elity se mají opravdu čeho bát. Greta a  její sekta  bude stupňovat tlak na  razatní ekologizaci. Útočí tak na  samu podstatu  fungování  státu a  jeho  ekonomie. Ani jedno  ani druhé pro ně není hodnota. Protože  nenesou odpovědnost  za  rodinu a její přežití.  Tragické na  tom  je  fakt, že  jim a  skupinám, které už napojeny  jsou nebo  budou, nic ohledně  ekologizace  nebude dost! Neprognozuji, nespekuluji, protože máme konkrétní příklady!

V tom,   jak se současná  předsedkyně  Evropské komise  před volbou doslova podbízela  zeleným, radikální  levici, evropským socialistům, atd. atd. jak  jim slibovala  dosud  neslýchané  ústupky a  jak nakonec stejně jejich  podporu nezískala  a prošla  jen o pověstný  chlup, údajně  díky  tolik kritizovaným Kaczinského Polákům a  Orbánovým Maďarům. O tom už  bylo na Kose psáno. Přesto, když se  podíváme  na  hlavní  body programu paní UvdL, je  jasné , že  zelená témata  dominují. A opět platí – pro evropské zelené, krajní levici, ale i socialisty a liberály  to není a nebude nikdy dost.Jakmile  čehokoli dosáhnou, okamžitě  nastolí další požadavky. Je to k jejich  politickému přežití  naprosto nezbytné.

Ještě  horší je  situace v Německu.  Tam   vláda,  pod tlakem masových demonstrací Gretiných příznivců a  také  volebních úspěchů  ekofanatiků od Zelených, právě přijala  tzv. klimatický  balíček. Výsledek? Masivní kritika. S  jedním jediným témbrem – je to málo, nedostatečné, příliš  formální!!!!

Přesto, že  vláda  zavádí  tzv. uhlíkovou  daň.  A  ta  od mírných začátků má velmi rychle  a progresivně  narůstat. A  leckde jinde po Evropě  je  to stejné – jakkoli na  grafech, které jsem zde opakovaně  prezentoval, je  zřejmé,  že  Evropa ohledně  emisí skleníkových plynů  není  ani náhodou hlavním problémem!Že  další  další  omezení na  tomto kontinentě okamžitě  znegují  v Číně,Brazilii, USA a  mnoha a mnoha  dalších zemích.

Děti nelze  porazit! Přesvědčíme se o tom opakovaně.Budou  udávat politický diskurs a politici budou  poslouchat. Greta  je prostě  Johanka z  Arku- tedy FENOMEN! Ten existuje  sám o sobě.

Posmívat se jí,skandalizovat jí, vysmívat se jí,  urážet jí ?  Nic  z  toho nemá  smysl!  Ti, kteří jdou za  ní  nebo s ní sympatizují  to jen utvrdí ve  víře. Už proto, že má v zásadě pravdu. Jestli lidstvo něco honem rychle  neudělá, tak má  existenční problém.

Mimochodem  – je  to také jeden z důvodů současné migrace. Netvrdím, že  hlavní, ale  rozhodně je. My  se můžeme  jen dohadovat,  jak velký ten  malér  bude  a co s ním. Bagatelizování nebo jeho popírání, či odkazování na  historii, že  to už tady oteplování bylo, je   naprostá  zoufalost. Vlivem klimatické změny vyhynuli například  trilobiti, pak dinosauři a později mamuti. A  rozhodně  nebyli sami.  Zajímalo by mne, jestli ti, co mi  posílají  grafy  uhlíkových  stop  a oteplení v  rámci mnoha milionů let, jsou připraveni, se svými  rodinami sdílet  osud  trilobitů, dinosaurů a mamutů.  Protože  tohle  Greta  trefila přesně:

Jak se opovažujete předstírat, že se to vyřeší jako obvykle jen pomocí byznysu a nějakých technických řešení?

Nesouhlasím s ní v jejím  rozhořčení a  sledování  jen  jednoho parametru života  na zemi. Mohu  jí  stokrát  vytýkat  neschopnost  pochopit komplexitu  života a  fungování lidské společnosti – ale  v  tomhle trefila  bingo!  Ti, kteří klimatologickou změnu popírají nebo bagatelizují,  obelhávají  sama  sebe, že  to  zvládneme  tržními a technickými prostředky. Kolik jsme  takhle zachránili  živočišných nebo rostliných druhů?  Když nám klesá biodiverzita…..

Slyším otázku  – takže  vlku, co s  tím, co navrhuješ,  když  ti nejsou dobří ti, co Gretu kritizují, ani Greta a  její  program, který  klasicky s vaničkou vylije  i dítě. Nebo respektive  – rasantním řešením jednoho problému vytvoří x  dalších a to nejméně  stejně  závažných?

Dříve  bych odpověděl  – logickou a  faktickou protiargumentací, podanou tak, aby ji  pochopila  Greta, její vrstevníci  a to i ti mladší   a  vůbec  celé to zelené spektrum.

Například, že  jestli opravdu  chtějí  snížit  emise, tak  by to znamenalo snížit  spotřebu potravin na obyvatele  a den na nějakých 2 000kcal. Dále pak  například  žádné pravidelné denní sprchování nebo koupání, ale  tohle  max. jednou za  týden. Podobně  praní a nošení oblečení. A  žádné mobily, televize a  podobné věci. V archivu Kosy mám někde článek, kde  se  praví, že  jeden mobil=  1 tuna  odpadu. Doma se budou muset  smířit  s tím, že se bude topit jen v jedné místnosti a to na nějakých  15-18 stupňů.  Doprava?  Žádná motorová trakce, nejlépe  návrat ke koním a žebřiňákům. Žádná moderní medicína, která je náročná na techniku, spotřebu energií a především postavená na užívání léků, které  jsou při výrobě opět mimořádně  energeticky náročné, žádné převážení banánů nebo hroznového vína  přes půl světa, žádné potraviny  z dovozu, protože  ekologická zátěž  při přepravě  tovaru je příliš  vysoká. Opět by se prodávalo  jen tzv.“zboží z produkce okolo komína“.  Také  přeformátujeme  stavebnictví. Protože  výroba  cementu je snad  energeticky nejnáročnější průmyslový výrobní obecně  rozšířený  proces.   Těch věcí by  byly  tisíce a  tisíce, které  by  Gretini  věrní  a  ekoteroristé museli akceptovat  a přijmout. A nejen  oni. Aby  to fungovalo, pak  je třeba  to prosadit  celosvětově.  Mělo by  to obrovský dopad na životní  úroveň  všech obyvatel světa  a vždycky  k horšímu. Zrušení  globalizace by znamenalo  masovou nezaměstnanost. A  také  masovou migraci z  chudých regionů, protože by  zmizela  jejich konkurenční  výhoda.  Atd.atd.atd.Mohl bych takhle  Gretě  a spol. argumentovat do nekonečna.

Neudělám to.

Jednak proto, že  mi kdosi poslal naprosto skvělý  článek ze slovenského portálu Hrot.Info,který  tuto argumentaci předvádí v  naprosto dokonalém  rozměru

Čo by spôsobili proekologické opatrenia ignorujúce ekonomické aspekty?

Lépe se  to napsat a vyargumentovat  nedá!!!!

Tohle by nejen pro Gretu and  CO., ale především pro zelené militanty a teroristy,  měla  být  povinná  četba  6x denně,

ale především protože

mám  svoje  zkušenosti se  Svědky  Milošovými a  a Svědky  Babišovými.  Teď  nepíši o jejich svatých, nýbrž  o nich.  Jsou to  totiž  komplementární doplňky  Gerty a podobných! Moje  dlouholetá zkušenost s nimi  praví, že  oni jsou naprosto imunní  proti jakýmkoli důkazům  o přešlapech Zemana nebo Babiše. Nic nepřijmou, nic  neakceptují. U  těch, které právě oni s  takovým gustem nazývají  Greteny, je  to stejné. Také zústanou k jakýmkoli argumentům imunní. Komické mi přijde, že právě  tihle naprostou neochotu akceptovat protiargument Gretenům  vyčítají a  exhibují na  tom. Jsou totiž  úplně  stejní!

Z  toho plyne  logický závěr, že  logika a fakta  jsou  v podstatě, v této situaci- také k ničemu….

Začarovaný kruh?

Ne ale…. Jediná možnost jak ten problém rozetnout,   tedy  přesvědčit  nepřesvědčitelné,  že   to, co s takovou vehemencí prosazují a budou prosazovat, je  těžce kontraproduktivní v  tom formátu, jak to oni  chtějí, je  – dát jim šanci  jim to uskutečnit! Ne nezbláznil jsem se.

V 15. století ovládl  Florencii mnich Savonarola. Chtěl  napravit  nepořádky  v církvi i ve  světském životě. Nastolil zde  republiku Kristovu, tedy přísně teokratický stát, z něhož měla být vymýcena veškerá neřest, marnotratnost, přepych, pýcha a vůbec veškeré nepravosti lidstva. Na kazatelně se stále více pohoršoval nad oplzlými malbami, hudbou a literaturou. Mnohá umělecká díla ve Florencii nechal z těchto důvodů poškodit nebo rovnou zničit. Vládl podle  svých, původně  většinou obyvatel nadšeně přijatých, tézí. Zavedl také policii, které měla kontrolovat mravnost občanů – členy této policie byly děti, které směly volně vstupovat do všech domů a dle své libosti ničit vše špatné a nemravné. Děti jsou čisté a nikdo si je netroufne  skandalizovat!  Totéž, co tvrdím  o Gretě  a jejím hnutí. I Savonarola měl své  Gréty.

Jenže Kristova  republika  se  svými zákazy  a omezeními lidem rychle začala  zajídat.  Takže Savonarola  velmi brzo skončil, se svými  hlavními podporovateli na hranici.

Nic jiného nepomůže. Než aby  došlo k experimentu. Který rychle ukáže  co a jak.

Pak Greta i ostatní snadno  pochopí, že jedna  věc  je  stanovovat  požadavky a ignorovat souvislosti a především dopady realizace těch požadavků. A  také, že politik neřeší jen klima, ale  i zaměstnanost, fungující  hospodářství, funkční stát,zdravotnictví, školství   a milion jiných věcí, které od něj čekáme a požadujeme  zcela  automaticky. A také, že jednostrannost je  smrtící exces,  nikoli  funkční systém.

Ono by to nemuselo být  kdo ví jak drastické a tvrdé, ten experiment. A  už  vůbec ne  dlouhé. Nedávno jsem  viděl německou  reportáž  pojednávající o nějaké vzbouřené obci v  Dolním Sasku.  Která původně byla  těžce  ekologická a zelená. Už není. Je to ves protestující. Protože na jejich  pozemcích mají stavět  páteřní silové  elektrické vedení od  Severního moře  do Bavorska.Kvůli přenosu  energie  ze  severních větrných elektráren.Té, pro které hoří srdce  každého správného a  odpovědného  zeleného Němce. Ta  vesnice  zkrátka  nechce, z kdo ví jakých  důvodů, aby  ty  obrovské sloupy byly postaveny  u nich Prý  dopady  elektromagnetického záření, zvýšené riziko  škody  bleskem atd. atd.  Byli pro ekologii, ale jen když  se nějak netýkala  jich.A  jsou pro ni  pořád, když  bude  realizována  někde jinde.  Běžná věc- známe ji i od nás. Žluté vesty  jsou o tomtéž. Vznikly vlastně proto, že  Macron šel  na ruku ekologickým iniciativám a proto zdražil pohonné hmoty. Výsledek? Celonárodní vzpoura.

Gretě  nemá smysl nadávat, urážet ji, skandalizovat. Jakkoli to jejímodpůrcům dělá dobře  a cítí se jako Einsteini kombinovaní  Rambem.  Nemá  smysl s ní  ani argumentovat.  Jediné, co ji přivede k rozumu je  konfrontace  s dopadem realizace jejích plánů.

Má v  tom základním pravdu – je nejvyšší čas  něco dělat. Klima na Zemi je  nutné chránit a  nějak vylepšit,či spíše – nezhoršit. . Máme  li přežít.Nicméně její představy  jsou  likvidační.   Jediný  akceptovatelný režim je  tzv.strana mírného pokroku. V mezích  zákona.

Jestli se Greta prosadí, tak jak si to představuje  ona  a její mladí  podporovatelé, a  ti co ji z politicky okamžitých  zištných důvodů zkusí využít,znamená  to konec  státní struktury, jak ji  dosud  známe.

Tragikomické, nebezpečné, ale je to tak. S FENOMENEM se  souboj vyhrát nedá. Jedině  za použití  maximální ozbrojené síly. Jako proti Mahdímu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.