H systém, rozsudek Nejvyššího soudu a věci kolem VII. DOPLNĚNO!!!!


Tenhle  článek by  se  měl  spíše  jmenovat  H systém -rozsudek Ústavního soudu I. Protože reaguje  na jeho včerejší včerejší verdikt, Nicméně  – vzhledem k  faktu,  že po  rozhodnutí NS, které  vzbudilo v  České  kotlině  doslova  bouři. jsem napsal šestidílný seriál H systém, rozsudek Nejvyššího soudu  I.- VI.   rozhodl jsem se tento text označit  jako jeho  sedmý a  snad  závěrečný  díl. Aby  vše bylo pěkně  ucelené.

Současně sděluji, že  dnešní pokračování věnuji  všem, kteří  mi před  rokem namítali všechno možné a zejména nemožné a  pro než  jsem se v  té  době stal jedním  z největších vyvrhelů, když ne na  celé zeměkouli, tak alespoň v ČR. Abych zmínil alespoň  některé  – někdejší  autory Kosy   M, L,.  Kteří  se mnou, speciálně  M, měli následně potřebu oficiálně  skoncovat. Ale  těch nesouhlasících, protestujících, bylo jich daleko více.

ÚS  včera  rozhodl  přesně tak, jak  jsem očekával a  celou  kauzu  viděl, komentoval a především  dokládal!

Samotné detailní odůvodnění  rozsudku není ještě  známo, nicméně mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková prohlásila. „Ano, mohu tuto informaci potvrdit. Částečně to bylo pro nepřípustnost, částečně také pro zjevnou neopodstatněnost,“ uvedla a dodala, že se jedná o poměrné rozsáhlé odůvodnění, se kterým je potřeba se řádně seznámit.

Nebudu  řešit  nepříslušnost. Ale  ta  zjevná neopodstatněnost  z  kauzy  čouhala  naprosto nepřehlédnutelně. Pro  všechny,  kteří  šli na  meritum věci, obstarali si  základní  fakta a  neměli předem zakázáno o nich svobodně přemýšlet, protože  chtěli za  každou  cenu,  aby jim vyšel  výsledek, který oni považovali za jedině  správný.

Je  málo článků Kosy,  s  kterými  jsem se při jejich  psaní tak  nadřel, jako právě se seriálem o H systému. Pečlivě jsem dohledával  zásadní fakta  a stejně tak je  zdrojoval. Proto mne nejen  výrok ÚS  nepřekvapil, ale  od  samého začátku  jsem jej  očekával. Nemohlo to skončit  jinak.

Nepíši to vůbec  s nějakým zadostiučiněním nebo dokonce pýchou. Naopak, jsem  výsledkem zdrcen a  velmi bych  si byl přál, abych se mýlil a  pravdu  měli   všichni  ti, co se  tenkrát  do mne  trefovali!

Protože pro těch 56 postižených  rodin, tvořících  družstvo Svatopluk, jde  o děsivou  tragedii!  Nejen, že  je  Smetka, zakladatel  Hsystému,  nestydatě podvedl a  to opakovaně, oni svoje  domy  dostavěli za své peníze a nyní o ně definitivně přišli, ale  konkursní správce  Dr.Monsport po nich bude vymáhat  nájemné, za  dobu, co tam  dosud  bydleli, přirozeně  že  ještě  zvýšený o sankční úrok, ale  i ten, co tam ještě  bydlet  budou!!!  A  nemovitosti  hodlá prodat  nějakému zájemci  – a  že  se jich  najde nepočítaně  – an block….

Za sebe  říkám, že  být  jedním z nich, zvolil bych  rychlé, jednorázové a konečné řešení. Před  tím bych se ovšem asi postaral, aby  u mne  Monsport už neměl co prodávat.

Opakuji -rozsudek  jinak dopadnout nemohl. Tohle je prostě  klasický příklad, kdy je nebetyčný  rozdíl mezi právem a spravedlností. Nebo přesněji – mezi právem a elementární fair play,slušností a přiměřeností.

Nepochybně  se o slovo  přihlásí  řada „znalců a murdců“. Patentních, patentovaných a kovaných.  A bude  se hledat zejména  viník.

Určitě  to  slízne senát  ÚS. Už to slyším. A  také konkursní správce a třeba i Dr.Marvanová, která  právně  zastupovala asi i zastupuje  konkurenční  postižené stavebníky.

Ty, kteří respektovali zákon a  „svoje “ nemovitosti PROTIPRÁVNĚ nedostavěli, jak to udělali  ti , kteří včera definitivně  prohráli a dnes nesou  zdrcující  výsledek svého naivního a  nerozvážného,byť lidsky plně pochopitelného,  jednání.

Znovu bude pranýřován  i  primární zloduch Smetka. Jenže  na tom si  už nikdo nic nevezme. Půjde  o mlácení prázdné slámy.

Ale  určitě  je řada  těch, co  tu tragedii  vyeskalovali   do současného  gigarozměru, kteří si vinu nepřipustí, nepřiznají a  to  ani v nejmenším a někteří z nich  se budou naopak tvářit, že  těm nešťastníkům  chtějí  dokonce pomoci a pomohou. Prostě zaujmou stejnou  falešnou a lživou  figuru jako před  rokem.

Těmi  prvními, co si v žádném případě nenastaví zrcadlo, budou sami  postižení.

Ačkoli věru mají proč. Protože  se  do dnešní situace  vůbec  nemuseli dostat.Stačilo aby:

– se neumanuli na  dostavbu, ačkoli  byli upozorněni, že jednají protiprávně a  že  o svoje  domy  mohou přijít. Proč  přijít, je detailně  rozepsáno  v H systém, rozsudek Nejvyššího soudu a věci kolem IV.

-když  už  se  toho dopustili,  nabídl jim Dr. Monsport  v  určitém okamžiku,  aby  si svoje  domy  odkoupili jako celek za  140 milionů, což bylo znamenalo  tehdy  zaplatit  2,5 milionu Kč na  jednu rodinu.

Ano,vím- zaplatili už  Smetkovi,  dostavěli na  vlastní náklad a  měli  platit znovu. Jenže  dnes  by jim jejich  bydlení zůstalo a  jednotková  cena při současné  úrovni  cenové hladiny  je  někde  okolo  10 milionů. Takhle nejen  že  přijdou o všechno,ale  ještě mají na krku dluh z nájmů….. Na rozdíl  od  některých jiných,  stejně  postižených a jednajících, kteří Monsportovu  nabídku tehdy  přijali. Detaily  v  H systém, rozsudek Nejvyššího soudu a věci kolem I.

Dalším,kdo si v žádném případě  komentáře  neodpustí budou politici. Budou mluvit, či spíše blábolit, tu bez  sebemenší znalosti materie nebo  naopak s  její znalostí, ale  se svou příslovečnou, všeho schopnou drzostí a pokrytectvím,  jak už to  činili  po rozsudku  Nejvyššího soudu před  rokem.  Viz H systém, rozsudek Nejvyššího soudu a věci kolem II.

Jediným cílem bylo a  je  zas –  získat laciné  politické  body  a nebudou se  štítit  k tomu využít neštěstí  jiných. Vědí, proč  to dělají  – protože  jejich  fankluby  fakta nezajímají  a když jsou jim  doslova  strčeny  pod  nos, tak  zavřou oči, zacpou si  uši , aby  nic  neviděli, neslyšeli  a nemuseli přemýšlet. Tak jako se to už  stalo  u  mého seriálu  o H systému.

Nicméně pokud  v  době  vzniku kauzy  a jejím průběhu nebyli v politice, dá  se to ještě snad a  bolestmi v žaludku -pochopit.

Jiná situace  je  u těch,  kteří mohli  do dění  kolem dění  okolo  H systému nějak  zasáhnout nebo zasáhli.

Jako například  ten jehož  šéfporadce neblahé  paměti –  Šlouf, byl na  výplatní listině  H systému. A nebyl tam  sám.  Takže podle  dostupných svědectví  část peněz jim vyplácených  končila  v pokladně  ČSSD. Detaily opět  v  H systém, rozsudek Nejvyššího soudu a věci kolem II.

Nikoli menší  vinu mají  ti,  co umožnili, aby  Smetkovy  lukrativní pozemky, na Slapech, z kterých měli být  rovněž  uspokojeni  věřitelé, byly v  roce 2006 i přes   zaplombování, přepsány na někoho jiného a  justiční  orgány to posvětili. A  to i když se zkoušel dovolat Nejvyšší  státní zástupce Pavel Zeman. Kdo pak nám to  drží od  roku 2014 ministerstvo spravedlnosti.

To už jsme  se ovšem hodně  posunuli  v  čase…  Ještě před  tím,  za Zemanovy vlády, mohl být  případ  H systém  respektive  Družstvo Svatopluk, zdárně, celkem jednoduše a  relativně  bezbolestně -vyřešen. Pokud  by  byla  Zemanova vláda chtěla   zasáhnout!.    Vše  dopodrobna popisuje H systém, rozsudek Nejvyššího soudu a věci kolem V.

Dozvíte se  v něm, že  dluh  Smetky, resp.H systému  u financující  banky – tedy  Komerční banky  nakonec  narostl na  1,3milirdy. A  že  část  úvěrů byla  poskytnuta  v podstatě protiprávným jednáním  zaměstnanců Komerčky. Kteří ovšem, až na  hlupáka, co spáchal sebevraždu,  trestu, díky Klausově  amnestii – unikli. Ale to  je  detail – za HSystéma  čachry kolem něj  nemůže  Klaus  / ovšem  ingerence  paní Klausové  ohledně  Smetky  je také  doložena/, nýbrž  Zeman a jeho  vláda.

V  dílu  V. se dočtete  vyzdrojované podrobnosti.

Zkrátka  jde o  to, že  v té době  Zeman, přes veškeré předvolební  sliby, že  do bank nedá  ani korunu,  zasanoval všechny  tři největší  české banky. Z nich byly  vyvedeny špatné  úvěry  do Konsolidační  banky  a ta  jim za ně  zaplatila  – za naprostý úvěrový šrot  v mimořádnou,  velmi dobrou cenu. Z  vašich  a mých peněz.Nikoli Zemanových. Aby je  následně  stejná  vláda prodala  za půl darma  do zahraničních  rukou. Ale  to je  jiný příběh.

Vraťme  se k Hsystému a  historii  jeho úvěru. u KB. Jak  už uvedeno,vyšplhal se na  1,3miliardy. Byl také  poslán do Konsole. Ta  – z našich daní  za něj poslala  do KB 780 milionů.  Aby následně Konsolidační banka  udělala  superbyznys  –  prodala  tuhle pohledávku  za  70 milionů  – ano čtete  dobře SEDUMDES8T  míčů- tedy  ani ne za  10% toho,co jsme my,jako daňoví poplatníci  zacálovali KB za  její  omyly a  dokonce i podvodné jednání jejích zaměstnanců!!! Pohledávka,  po řadě  jiných vlastníků, skončila u krajně  zajímavé  firmy  Gomanold Trading Limited – sídlí v Nikósii,

Držba  tohohle původního dluhu  představuje  53% všech uznaných  pohledávek za konkursem. Je tedy  jasné,  že ten,kdo ji  vlastní, má naprosto rohodující slovo  při sestavování věřitelského výboru a  tedy určuje  ,co konkursní správce  s  majetkem má a nemá udělat.

Podvedení  členové  H systému, zastoupení Dr. Marvanovou,  prokazatelně  žádali Zemanovu  vládu,  aby  si  tu  pohledávku Komerčky  za tuhle  cenu od Konsolidační banky mohli  koupit  ONI.  Jeho vláda  to odmítla!!!! Kdyby ne, žádná kauza  družstvo Svatopluk by dnes NEEXISTOVALA! Už proto ne, že  pohledávka  byla  zajištěna. A  čím- no přece nemovitostmi v  držení H systému!  Tedy také domy  těch nešťastníků! Jistě by je nechali sami sobě….

V   detailu  je  celý  příběh  té pohledávky  rozveden  v H systém, rozsudek Nejvyššího soudu a věci kolem VI

Je to mimořádně hutné , ale  ještě více poučné  čtení. O tom, jak se  v České republice  té doby  vládlo, rozhodovalo a dělaly kšefty.

Za  firmou Gomagold  stojí podnikatel Radek Gavlas.  Který  je  spojen, jistě  náhodou a nevěcně  k H systému, se  skupinou J and  T.  Tou která  vozí  svým soukromým tryskáčem  prezidenta  z  Číny. A podniká,/podnikala  s  čínskými investičními skupinami,které jim  v rámci své podnikatelské  ofenzivy z Číny  dovezl.

Nejdůležitější  informací je , že  firma Gomanold prý trvá na monetizaci bytů, takže členové Svatopluku  nejen  že  přijdou o baráky, ale  ještě  budou mít obrovské dluhy na nájemném. Protože  Gomagold  to tak chce.

Vsadí si někdo proti mně,když nyní budu  tvrdit, že  o Zemanovi ,Konsolidačce, přeprodeji pohledávky  a Gomagoldu nepadne  ani slovo?

Vzpomene  si někdo na Zemanovy licoměrné  bláboly  kolem  rozsudku  Nejvyššího soudu a  kolem jeho snahy  „radit“  soudu  Ústavnímu v  roli  tzv.   amicus curiae, tedy přítele soudu?

Stačilo  mu jen kývnout prste jako premier a  H systém  mohl být snadno a celkem elegantně a bezbolestně  – vyřešen!  Nyní  bude  pobouřeně  a rozhořčeně  hovořit  o soudní  zvůli!

Ten  článek není  o Zemanovi. Je  o kauze  H systéma  obětech, které byly  semlety  doslova mlýnkem na  maso.

Nicméně  Zeman se objevuje  jak v  začátcích fungování  Hsystému jako takového,  tak především  v době, kdy  se  s tím malérem dalo doopravdy něco dělat. A objevuje se  i dnes. Nyní už  jde  jen  o  vytírání  zraku  neinformovaným a jeho fanklubu. Tragedii  to nezmenší, křivdu nenapraví.  Jen  z Hradu přijde  další tvrdý  a  nespravedlivý  útok na justici. Ačkoli ta za  to nemůže. Neboť je vázána  zákony, které  jim přikázali chránit a  vykládat  politici.

Dodatek ze  středečního poledne:

Pokud máte  zájem o trochu bližší  informace o  tom, proč  včera US  rozhodl jak rozhodl, najdete  je  v rozumné češtině  zde.

 

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.