USA a Blízký východ I. – OPCW a podvod s plynovým útokem v Doumě


Tento týden bude Kosa přísně monotematická. Shodou různých  šťastných okolností jsem se  dostal k celé řadě  v  tuzemsku buď  zcela nebo téměř neznámých  materiálů, popisujících  válku v  Sýrii a  speciálně roli USA v ní. Seriál proběhne  dneškem počínajíc a poslední díl vyjde  v pátek. Může  být, že  někteří z  vás  budou tuto tématikou unaveni.  Nicméně jednotlivé  díly jsou řazeny  tak,  že  ten největší dynamit  jsem nachystal až na samý  závěr – tedy  čtvrtek a především pátek! Navíc  ještě  dodám, že s přibývajícími dny  se nejen stupňuje razance  předkládaných  informací, ale především tvrdost a nezpochybnitelnost zdrojů,  jakkoliv mm za neotřesitelně  pevné  každý z jednotlivých dílů,  pak ten poslední – tedy  čtvrtek a  pátek, jsou doslova, jak  pěkně  říkají Němci -bombenfest! Však uvidíte  sami. Dnešní první díl je nejčerstvější. Doslova voní novotou.Wikilieaks  ho vydala  teprve  v sobotu. A já touto cestou  děkuji Igorovi, který mne na něj upozornil.Jako první jde jednak proto, že  je  fungl nový a nechci,aby mi zastaral, ale  také proto, že takový nějaký Jakub  Janda by jen  mohl mohl zpochybnit  a pohrdlivě  říci – nojo nějaké Wikileaks, pche! Jakkoliv je tohle samo o sobě  dementní,protože  Wikileaks  je jen a jen platforma,nikoli původce  té informace, tak  p.t. publikum ujišťuji, že  v  žádném dalším pokračování  už  Jakubové Jandové nebudou moci kváknout  ani tohle.

Ve všech  dílech jsem si musel pomoci překladačem.  Což nikterak nezastírám. Nicméně věřím, že  obsah je přetlumočen dostatečně  věrně. Což ostatně  angličtináři snadno překontrolují. Takže je  čas  jít na věc.Jak už řečeno,čerstvě  v sobotu  server  Wikileaks zveřejnil na svém webu  následující materiál:

Internal OPCW E-Mail

23 November, 2019

OPCW management accused of doctoring Syrian chemical weapons report

 

Český překlad článku vypadá takto:

 

Interní e-mail OPCW

23. listopadu 2019

Vedení OPCW obviněno  z falšování  zprávy o syrských chemických zbraních

Wikileaks dnes zveřejnila e-mail, zaslaný členem vyšetřovací mise OPCW v Sýrii svým nadřízeným, ve kterém vyjadřuje své nejzávažnější obavy z úmyslného zkreslení v redigované verzi zprávy, kterou spoluautor vypracoval.

Organizace pro zákaz chemických zbraní vyslala tým odborníků, aby prošetřili obvinění, že dne 7. dubna 2018 došlo k chemickému útoku  v syrském městě Douma. Autor e-mailu byl členem tohoto týmu a tvrdí, že redigovaná předběžná verze zprávy zkresluje skutečnosti, které on a jeho kolegové objevili v terénu. E-mail je datován 22. června. Je určena vedoucímu kabinetu Roberta Fairweathera a byla předána jeho zástupci Aamiru Shouketovi a členům vyšetřovací mise v Doumě.

Říká, že k tomuto zkreslení bylo dosaženo selektivními opomenutími, což představuje hrubé  zkreslení získaných informací, které podkopává důvěryhodnost zprávy. Dále se tvrdí, že zásadní fakta, která zůstala v redigované verzi:

„… se proměnila  v něco úplně jiného, ​​než co bylo původně navrženo a myšleno.“

Říká, že k tomu došlo na příkaz Úřadu generálního ředitele (místo, které tehdy zastával turecký diplomat Ahmet Üzümcü, byl od té doby nahrazen Španělem Fernandem Ariasem).

Tento útok byl široce připisován syrské armádě na základě zpráv rebelských sil, které byly v té době v Doumě, a toto tvrzení podpořily vlády Spojených států, Britů a Francie. Tyto tři země provedly  v reakci letecké útoky na cíle syrské vlády   14. dubna 2018. To bylo předtím, než vyšetřovací tým získal přístup k místu v Doumě, mise tam byla zpožděna o téměř dva týdny kvůli  povstaleckým bojovníkům a následným střetům mezi povstalci a vládními silami, které se probíhaly v oblasti.

Po příjezdu tým zjistil, že většina fyzických důkazů, včetně těl zesnulých, již není k dispozici. Tvrdilo se, že 49 zemřelo a až 650 bylo vážně zasaženo bojovým chemickým plynem užitým  v konkrétní oblasti povstaleckého Douma v inkriminovaném dni v dubnu. Rebelové tvrdili, že plyn pocházel z válců shazovaných z letadel, což prý jasně svědčí o syrských vládních silách, které měly úplnou leteckou nadvládu nad oblastí.

Zdá se, že redigovaná zpráva tyto závěry podporuje, ale autor uveřejněného e-mailu nastiňuje některé konkrétní aspekty, které považuje za „zvláště znepokojivé“ vzhledem k celkovému vyznění zprávy.

Za prvé, v redigované zprávě je prohlášení. Uvádí se v něm, že existují dostatečné důkazy k určení přítomnosti „chloru nebo jiné reaktivní chemické látky obsahující chlór“.

E-mail zdůrazňuje, že to konkrétně  bylo:

„Pravděpodobně jedna nebo více chemikálií, které obsahují reaktivní atom chloru. Takové chemikálie mohou zahrnovat… hlavní složku bělidla na bázi chlóru v domácnosti. Záměrné vyčlenění plynného chloru jako jedné z možností je neobvyklé. “

Redigovaná zpráva také odstranila kontext z tvrzení v původním návrhu, který se týkal pravděpodobnosti, že by plyn vycházel z tlakových lahví nalezených na scéně v Doumě. Původní text údajně záměrně zdůrazňoval, že neexistují dostatečné důkazy, které by potvrdily tento případ. Podle autora jde o „hlavní odchylku od původní verze  zprávy“.

Uvádí také problémy s odstavcem v redigované verzi, která uvádí:

„Na základě vysokých hladin různých chlorovaných organických derivátů detekovaných ve vzorcích životního prostředí“.

Toto je výrazné vyeskalování zjištěných  skutečností Podle e-mailu původní zpráva konstatovala něco úplně jiného:

„Ve většině případů byly přítomny pouze v rozmezí ppm, až 1-2 ppb, což je v podstatě stopové množství.“

Jedním z důkazů, který se objevil ve zpravodajských sítích po celém světě, bylo video, které ukazuje, že oběti jsou léčeny v nemocnici po útoku v Doumě. Uvedené příznaky však nebyly v souladu s tím, co svědci uvedli, když vzpomínali na ten den. Podrobná diskuse o tom byla zjevně vynechána z redigované verze zprávy OPCW.

E-mail uvádí:

„Vynechání této části zprávy (včetně epidemiologie, která byla odstraněna jako celek), má vážný negativní dopad na zprávu, protože tato část je neoddělitelně spjata s identifikovaným chemickým činitelem… V tomto případě je víra v použití chloru nebo jakéhokoliv  jiného  dusivého prostředku  zpochybňován právě kvůli nekonzistenci s hlášenými a pozorovanými symptomy. Tato nekonzistence byla zaznamenána nejen týmem vyšetřovacích misí, ale silně podporována třemi toxikology se zkušenostmi s vystavením chemickým látkám bojujícím. “

Ještě dalším sporným bodem je umístění a stav válců, o nichž se uvádí, že obsahovaly chemické činidlo. Tvrdí se, že jejich stav nemůže  být v souladu s tím, že byly shozeny  ze vzduchu, ve srovnání s poškozením v bezprostředním okolí. To bylo projednáno v nevydané technické zprávě z OPCW, která byla propuštěna a Wikileaks publikován v říjnu 2019 a naznačuje, že je nepravděpodobné, že by válce byly vypuštěn  z letadel  vzduchem (viz předchozí vydání: OPCW Whistleblower Panel o útoku Douma z dubna 2018)

Sekce, které se touto otázkou zabývají, z redigované zprávy do značné míry chybí. „Tato informace byla důležitá při hodnocení pravděpodobnosti„ přítomnosti “toxických chemikálií versus„ použití “toxických chemikálií,“ uvádí e-mail.

Autor zakončí svůj dopis odvoláním k vedení, aby mu umožnil připojit k dokumentu odlišné názory.

Každoroční konference států, které jsou stranami OPCW, složená ze zástupců všech členských států úmluvy, začíná v pondělí 25. listopadu v Haagu.

Mediální partnerství a koordinace: La Repubblica (Itálie), Stundin (Island), Der Spiegel (Německo), Mail on Sunday (Velká Británie)

Tolik čerstvá informace k plynovému útoku v  Doumě  z Wikileaks.  Nejsem nijak překvapen tím, co  píše  expert OPCW!  Kosa  totiž už  21.04.2018 publikovala  následující  článek

Sýrska hrozba …

kde  na základě  fotografií, pořízených povstalci v Doumě,které měly potvrdit  zločinný plynový útok syrských  vládních jednotek dospěla  k  témuž  závěru, jako onen expert vyslaný přímo na místo. Totiž , že  jde  o záměrnou,  obrovskou a nebezpečnou mystifikaci s  cílem vyprovokovat útok Západu proti vítězící a postupující syrské vládní armádě. Ten naprostý nesoulad  mezi tvrzeními džihádistů a zjevnou skutečností  bil přímo do očí. Nicméně  Západ  se  cítil povolán odpálit  rakety  a trestat  Damašek. Na základě  amatérského a  jak nyní potvrzuje  i expert OPCW   -lživého videa. Už tohle  je obrovská tragedie! Nicméně, jestli si Wikileaks  svoje informace  nevycucala  z prstu,  což  zřejmě nikoli, viz odkaz na  faksimile expertových mailů, pak je ještě  daleko větším a to globálním průšvihem, že  organizace,který  byla  zřízena  jako věrohodný  vyšetřovací celoplanetární orgán, není nic jiného,než  ubohá zmanipulovaná a manipulovatelná  služka, která ochotně  potvrdí cokoli, co je jaksi  těmi „správnými“ požadováno a  to bez ohledu na zjištění vlastních expertů  a  objektivní fakta!

Není to první selhání OPCW jako takové. V textu, který  jste právě  dočetli jsou odvolávku na  jiný  únik informací z OPCW,  který  popisuje  praktiky této organizace  ve vztahu k Sýrii. Aby  byl tento článek kompletní, přidám ještě  informaci,kterou o tom  přinesl rovněž  server  Wikileaks.

OPCW Whistleblower Panel on the Douma attack of April 2018

23 October, 2019

Uniklé dokumenty

Panel OPCW- Whistleblower o útoku na Doumu z dubna 2018

23. října 2019

Dnes WikiLeaks minulý týden zveřejňuje prohlášení poroty, která poslouchala svědectví a revidovala důkazy od oznamovatele z OPCW (Organizace pro zákaz chemických zbraní). Aby toto prohlášení bylo doprovázeno, společnost Wikileaks také zveřejnila dříve uniklé technické posouzení údajného chemického útoku v Doumě v Sýrii 7. dubna loňského roku. Toto posouzení bylo v závěrečné zprávě OPCW opomenuto, což nepodporuje jeho zjištění.

Redaktorka WikiLeaks Kristinn Hrafnssonová se zúčastnila panelu OPCW, aby zkontrolovala svědectví a dokumenty od oznamovatele zevnitř  OPCW. A  říká: „Panel byly předloženy   důkazy, které zpochybňují integritu OPCW. Přestože whistleblower nebyl připraven se odhalit a / nebo prezentovat dokumenty veřejnosti, WikiLeaks věří, že je nyní nanejvýš zajímavé pro veřejnost vidět vše, co bylo shromážděno průzkumnou misí do Doumy a všechny vědecké zprávy napsané v souvislosti s jejím vyšetřováním.

Vyzýváme lidi v rámci OPCW, aby nám tyto dokumenty bezpečně předali prostřednictvím wikileaks.org/#submit. “Jedním z členů panelu byl Dr. José Bustani, první generální ředitel OPCW, který dospěl k závěru, že:„ Přesvědčivé důkazy neregulerního  chování při vyšetřování údajného chemického útoku Doumě ze strany  OPCW potvrzuje pochybnosti a podezření, které  již měl  dříve. Nedokázal jsem pochopit, co jsem četl v mezinárodním tisku. Dokonce i úřední zprávy o vyšetřování se zdály přinejlepším nejednotné. Obrázek je nyní rozhodně jasnější, i když velmi znepokojivý “

Na podporu původních cílů OPCW vyzvala komise organizaci, aby obnovila svou důvěryhodnost a legitimitu tím, že umožní „všem inspektorům, kteří se účastnili vyšetřování v Doumě, aby se přihlásili a nahlásili svá odlišná pozorování na příslušném fóru smluvních států. k Úmluvě o chemických zbraních “

Dodejme, že Wikileaks  se opírá o tyto dokumenty,které  server  přes  své kontakty  získal:

zde   zde   zde   zde

Takže  ještě někdo má nějaké  dotazy? Ještě  někdo je  schopen držet neudržitelnou pozici oficiální zprávy  OPCW o  zločinném plynovém útoku Assadových jednotek proti civilnímu obyvatelstvu?

Dodatek:

O tři dny  později,než vy šel tenhle  článek na  Kose , se na Prvních zprávách  objevil zajímavý doplněk k tématu tohoto textu. Jde o přepis  rozhovoru, který vedla  stanice Fox  News  s britským novinářem Steelem právě o manipulacích se  zprávou OPCW  a také  o rozhodnutí vlád  USA,VB a Francie provést raketový útok  na Sýrii jako odvetu, za použití bojových  plynů.

K dispozici zde.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.