Nad výroční zprávou BIS za rok 2018


Přemýšlel jsem, jestli mám přerušit  seriál o vztahu USA  k Blízkému východu a dát  jako urgentní novinku tenhle  článek o veřejné  části výroční  zprávy BIS  za 2018 nebo jestli sérii nechat  dojet a  tu výroční zprávu BIS  pojednat se zpožděním. Nakonec  mi přišla  jako lepší varianta druhá možnost. I když  vím, že zastarání jakékoli informace o 24 hodin z ní dělá  klasické předloňské listí,které  už nikoho nezajímá. Tohle riziko jsem na  sebe  vzal, protože  chci mít  tu genezi vztahů  USA -Blízký  východ  kompaktní a  pěkně  po hromadě. Takže  ta  výroční zpráva  BIS  a  komentář  k ní  až dnes. Snad  vás  to bude zajímat  i tak.

Přiznávám, že mne  baví   číst tuhle svodku rok od  roku stále  méně. Z jednoduchého důvodu – v podstatě  ji lze napsat  s předstihem předem, aniž by  člověk  musel mít  cokoli společného s  tím barákem na  pražském  konci dálnice  D5 a jeho osazenstvem. Protože  to bude  Rusko +Čína. Jako univerzální zlo. Tohle je  vždycky  stejné základní sdělení, jen omáčka  se mění.

Sem tam se sice vyskytne  nějaká  „bomba“  typu „hluboce expertního“  názoru českých James  Bondů na  český vzdělávací systém viz perla z loňské  zprávy –cituji:

„Moderní dějiny prezentované ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin a proruským panslovanstvím je do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka, resp. literatury (národní obrození). Trvající vliv sovětské propagandy a fakt, že Rusové ovládají moderní dějiny (Orwell: Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá současnost, ovládá minulost.), tvoří základ pro současné ruské vlivové operace všeho druhu a tedy i hybridní strategie,“

Tak takovéhleho výlevu moudrosti jsme  letos zůstali  ušetřeni. Po  loňském skandálu není divu. A  vše  zůstalo ve  starých kolejích. Tedy  skoro všechno. Pokud byste  chtěli  hledat nuance a  rozdíly, pak celá zpráva je  zde. Kde je  zároveň  i výtah  všeho podstatného ve zkrácené verzi

Jasně, že největším zloduchem  je i letos  Rusko…. Jak jinak!  Takže  zkusím z  toho výtahu ocitovat:

Rusko podle BIS považuje NATO a jeho členské státy včetně Česka za hlavní vojenskou hrozbu a postupuje proti nim především pomocí hybridních operací. „Klíčovým ruským cílem je manipulace s rozhodovacími procesy a jednotlivci zodpovědnými za rozhodování s cílem přimět protistranu k činnostem, kterými se sama oslabí,“ tvrdí zpravodajci.

Rusko se podle nich pokouší manipulovat rozhodovací procesy na všech úrovních státní správy. Využívá při tom ekonomické, politické, vojenské i informační tlaky a zdánlivé nedokonalosti státních institucí a demokratických procesů, například dlouhý legislativní proces, parlamentní diskuse nebo správní procedury.

BIS má  určit  v jednom pravdu – Rusko podle  považuje NATO a jeho členské státy včetně Česka za hlavní vojenskou hrozbu. Žádný  div. Jednak oficiální české  orgány  neustále  bubnují  proti ruské hrozbě a  představují ji, stejně  jako čerstvě  BIS, co by existenční hrozbu pro Českou republiku a  celý Západ a  jestliže  Ústavní  soud     verdiktem soudce  Šimíčka  udělá z  ruských turistů v Ostravě /nebo kdekoli jinde/ doslova  škodnou, s níž  lze vytírat podle libosti podlahu  nebo když sprosťák a   skandalista  v  roli  starosty  v  Řeporyjích, takto součásti Hlavního města  Prahy,  veřejně  vyhlásí  úmysl postavit ve své městské části pomník  Vlasovcům/kdypak ho  napadne postavit pomník Emanuelu Moravcovi a  Svatováclavské rotě?/, sotva  se  lze ruskému pocitu ohrožení a  pocitu nepřátelského konání oficiálních českých orgánů divit.

Pokud  bych osobně zaznamenal podobné  oficiální  kroky  Ruska  vůči  České republice,  včetně  toho, že  by instalovala  svoje  vojenská zařízení a jednotky například   na  Slovensku, měl bych také pocit  akutní  ruské  hrozby a  potřebu se  jí bránit!

Vedle  tradičního folkloru o tom, jak se  to zde  hemží  ruskými špiony, kdykoli  člověk obrátí na  zahrádce, či někde na poli jakýkoliv  kámen. jak tady pobíhají  vrazi z Vól Strýtu,  eh,  opravuji, z GRU, KGB  a  FBS, narušující  naše  mírové  úsilí,  sakra, už zase   – omlouvám se – budování liberální  demokracie  svou  ideologickou  diverzí  a  subverzí  – já snad  tuhle větu  vážně  nedopíši správně, omlouvám se potřetí a snad i naposled – rozpoutáváním hybridních hrozeb a  šířením fake  news,  je podstatná  část ruské  kapitoly  věnována proruským trollům. Tady  se, pro jistotu, opřu nikoli o výtah z textu, ale  půjdu na přímou citaci z originálního výtvoru  BIS.

2.2 Ochrana ústavnosti a demokratických základů státu
Nejzávažnější hrozbu pro ústavnost ČR představovalo v roce 2018 působení spektra proruských aktivistů, kteří se podíleli na šíření dezinformací. Termínem „proruští aktivisté“ v tomto kontextu BIS neoznačuje všechny prorusky smýšlející osoby, ale primárně ty, které svými aktivitami vědomě či nevědomě přímo napomáhají cizí moci.

Proruští aktivisté
Proruští aktivisté v posledních letech stále intenzivněji, koncepčněji a systematičtěji brojí proti politickému uspořádání v ČR a členství v EU a NATO. Při svém působení se podílejí na nastolování témat konstruovaných nebo podporovaných cizí mocí. V rámci těchto agend často dochází ke zveličování významu existujících hrozeb a vytváření imaginárních problémů. Nezřídka rovněž obsahují podněty k jednání proti zájmům spojenců. Za využití zavádějících, manipulativních či lživých tvrzení proruští aktivisté působí na veřejné mínění a vyvolávají a udržují strach a napětí ve společnosti, což přispívá k její polarizaci a radikalizaci a podkopávání důvěry obyvatel v principy svobodného demokratického státu. Témata sloužící zájmům cizí moci mohou vytvářet tlak na politické představitele a rozhodovací systémy či procesy.
Proruští aktivisté tak, ať již vědomě či nevědomě, podporovali vlivové operace RF a prosazovali ruské zájmy na úkor zájmů ČR. Značný počet proruských aktivistů je motivován ideologickým spřízněním, obdivem k režimu prezidenta Putina či adorací Ruska obecně. U některých osob nicméně existují indicie o jejich přímé provázanosti s ruskou státní mocí či řízení zpravodajskými službami RF.

Spektrum proruských aktivistů tvoří široký okruh subjektů bez ohledu na pravo-levé dělení a formální postavení. Zahrnuje členy nejrůznějších nacionalistických a populistických hnutí, některých politických stran, zapsaných spolků, neformálních iniciativ a sdružení osob i nezařazené jednotlivce, včetně osob a skupin vzešlých z dříve působícího protiimigračního hnutí. Do spektra dále spadají média, která se prezentují jako nezávislá či alternativní, osoby usilující o územní dezintegraci Ukrajiny a kozácká uskupení. Všechny tyto subjekty byly vzájemně provázané a jejich představitelé dokázali díky společným sympatiím k Rusku spolupracovat bez ohledu na různá ideologická východiska.
Proruští aktivisté ovlivňovali veřejné mínění mimo jiné rozšiřováním různých konspiračních teorií a proruské propagandy, k čemuž jako média využívali zejména internet, sociální sítě, vlastní internetové videokanály či tzv. nezávislá/alternativní média, která jsou v dnešní době hlavními producenty dezinformací ve prospěch RF.
Část spektra proruských aktivistů se soustředila na veřejná shromáždění, debaty, besedy a petiční akce zaměřené proti EU, NATO a proti rozhodnutím těchto mezinárodních struktur souvisejícím s problémem imigrace do Evropy.

Početli jste si?  Já rozhodně  ano!

Co že je  největší  hrozbou pro Českou republiku a její existenci?

Hluboké rozdělení společnosti,které se stále  stupňuje a  nabývá  čím dál více podoby  studené  občanské  války?

Oligarchizace  státu?

Korupce?

Podivuhodné  výroky justice  v procesech,  do nichž ingerují  politické nebo ekonomické  špičky?

Nadřazení  zájmů  spojenců nad zájmy  České republiky?

Bagatelizace  civilizačních hrozeb, ať  už  jde  o plošnou ilegální migraci nebo  ochranu klimatu?

Stárnutí  společnosti a  důsledky  z toho vyplývající?

Rostoucí  sociální nerovnost ve  společnosti?

Zachování sociálního smíru a  udržitelného zadlužení?

Nic z  toho, co jsem právě  identifikoval na první nástřel  jako fatální ohrožení země  já a  nic  z  toho, co jste  si  k  tomu eventuálně  přidali vy!!!!

Hlavním rizikem, podle  BIS, je  americký  brouk, co nám ničí  naši mírovou úrodu – kruciš, kruciš,  asi se sebou budu muset  něco udělat – omlouvám se, dneska  už  doopravdy naposled – ruský  šváb, podlamující naši touhu po jediné správné pravdě!

Já se těch  bolševicko propagandistických   bludů, které jsem poslouchal  40 let ne  a ne  zbavit,  kdykoliv  narazím  na  stejné  bláboly  jako kdysi – dnes. Vyjádřené  jen aktuálním ptydepe, prostě  naskočí podmíněný reflex.

Škoda, že zakázali  už  před desítkami let DD.  S mandelinkou se osvědčilo a kdyby  BIS,  s úderkami Jakuba Jandy, Kartouzovými elfími milicemi, TOP 09, Halíkem a  pražskými starosty Novotným a Kolářem, pod  laskavým dohledem Petry Procházkové a  agenta StB Plavce, alias Jaromíra Štětiny,  mohla  rozprašovat zakázaný Dichlor Difenyl Trichlor Methyl Metan, splakal by  Putin i   český  ruský  šváb velmi rychle nad  výdělkem!!!

Ale nechme srandiček   -BIS  a její služební  ucha a  voka  zcela  nepokrytě  cílí na  alternativu jako celek, ale  nepochybně  nejspíš  v  detailu i  na každý publicistický  kanál, informující jinak než  jedinou přípustnou pravdu. Bez ohledu  na to, zdali jde  o nějaký větší internetový server, rádio, videokanál nebo  blog  samostatně uvažujícího jedince,protože přece nezávislá/alternativní média, která jsou v dnešní době hlavními producenty dezinformací ve prospěch RF!!!!

Když si představím, že nějaký ten  dnešní Bretschneider si  denně  píše  na manžety, co zase  napsala Kosa…

Ale ten je vlastně ve vatě. Pěkně  v  teplíčku, kafíčko, pohod a tabáček. Nešoupe  nohy na  mrazu, ve vedru,v  dešti, za mrazu, v  chumelenici, atd. atd. jako  jiný Bretschneider, co vyfasoval dozor  nad částí spektra proruských aktivistů, co  se soustředila na veřejná shromáždění, debaty, besedy a petiční akce… Ten má  chudák  hoňku!

Hrůza  mne jímá!  Tak část  švábů trolluje na internetu,  část  dokonce pořádá  veřejná shromáždění a  dokonce, ta  troufalost, pořádá debaty, besedy  a petiční akce… Představte  si!

Ano, vážení přátelé -ANO! Klasička  českého  internetu, paní Věra Pohlová, chtěla už v  roce 1999 zakázat  všechny  ty počítače a internety!  Když  se probírám zprávou BIS, je  tam stejný rukopis. Jakkoli to není fyzicky  možné, protože  paní Pohlové už by  táhlo pomalu na  stovku… Ale doslova  mne  děsí ta snaha o  denunciaci a skandalizaci využívání  základních  osobních práv  a svobod – tedy  volné hlásání  svých názorů a využívání práva  petičního a  shromažďovacího. Jsem  velkým příznivcem a  zastáncem  akcí pořádaných Milionem chvilek pro demokracii, což  ale znamená, že  stejné právo musím přiznat a  respektovat  i u jiných!  Nic  více nic méně.

Prostě  BIS, zase po roce vypustila  ruského bubáka! Myslím, že  tuhle  pasáž  BIS  a redaktoři její zprávy nedotáhli. Stačilo tam místo  dvou stran  textu dát  jednoduchý obrázek

Všichni by měli jasno. Zbytečných slov netřeba. Třeba za  rok.

Tím  bych s ruskou částí skončil. I tak  je  toho napsáno více  než dost.

Jenže  výroční zpráva  BIS  identifikovala  ještě  druhého hlavního zloducha a  jeho aktivity v  ČR. I tady si dovolím cosi přetisknout:

Čínské zpravodajské služby
Čínské zpravodajské aktivity se rozrostly jak co do intenzity, tak co do rozsahu a i v roce 2018 představovaly hrozbu pro zájmy a bezpečnost ČR. Na území ČR operovaly všechny nejvýznamnější čínské zpravodajské služby, tj. vojenská rozvědka (MID), Oddělení pro mezinárodní styky Ústředního výboru Komunistické strany Číny (OMSÚV), Ministerstvo státní bezpečnosti (MSS) a Ministerstvo veřejné bezpečnosti (MPS). K nátlakovému prosazování čínských zájmů se uchylovali stejně jako v předcházejícím období také čínští kariérní diplomaté.
V kontextu čínských aktivit cílících na českou akademickou obec, bezpečnostní sbory a státní správu zaznamenala BIS rostoucí počet čínských pozvání adresovaných českým občanům na školení, semináře a poznávací zájezdy. Čínská strana nabízí pozvaným hradit veškeré výdaje (dopravu, ubytování, stravné, zápisné) a nadto ještě přidává kapesné. Organizace takových cest zajišťuje čínské straně řadu výhod – Čína si jimi vytváří kontaktní síť osob, které jí budou nakloněny, resp. si budou vědomy toho, že ČLR „něco dluží“ a budou ochotny jí vycházet vstříc. Ze zpravodajského hlediska je nejrizikovějším aspektem samotná fyzická přítomnost hosta na území Číny. K oslovení pro spolupráci totiž čínské zpravodajské služby obvykle využívají právě pobyt zájmových osob na území Číny, případně ve třetí zemi (tj. zpravidla ne v zemi, odkud zájmová osoba pochází).
K oslovování potenciálních českých zdrojů či spolupracovníků (z řad akademiků, studentů, státních úředníků a jiných osob s přístupem k citlivým informacím) využívají ZS ČLR v ČR mj. profesní sociální síť LinkedIn.

Ohledně Číny  to mám podstatně jinak než s Ruskem. Rusko je dneska  uvadající mocnost  druhého řádu. Která  dělá  co může, aby  si toto své postavení  pouze  udržela. Nevěřím, že  je  hrozbou  pro Západ. Na  rozdíl od stále dominantnější  Číny. Do Ruska  si lze  kdykoli libovolně  kopnout. Do Číny?  Ani náhodou! Západní media  jsou právě plná  čínských  vládních dokumentů, které jim kdosi zevnitř Říše středu přihrál,  které popisují skandální zacházení Pekingu s ujgurskou menšinou  v převýchovných  táborech. Česká media touto aferou, nikoli kupodivu, zůstala v podstatě nedotčena a jejich  reference  velmi vágní. Ve srovnání s  tím, co je publikováno  například  v Německu.  Viz například

Tábory jako věznice s vysokou ostrahou. Uniklé vládní dokumenty ukázaly, jak chce Čína převychovat Ujgury

Ale i když v Německu jde o mimořádně  brisantní  záležitost, oficiální Berlín, ale  celý Západ,  si proti Pekingu  nic nedovolí!  Jen nějaké mírné bububu, vzápětí vystřídané velkými vstřícnými úsměvy. Na rozdíl od  Ruska.Ačkoli je zřejmé,  že  mocenské  ambice Číny  jsou obrovské a absolutní. A  Západ bude mít  velmi brzy  na  výběr jen se buď podřídit nebo zoufale  bojovat.

Stejně je  to se  zprávou BIS. Srovnejte  si jen  rozsah  věnovaný  Rusku jako hrozbě a  ten, kterého se dostalo čínským aktivitám! A  přidejte  i  stupeň a úroveň použitých  formulací!

Ostatně nejlépe  to demonstroval  v České televizi bývalý  šéf rozvědky  Randák, který  byl odpoledne komentujícím hostem ČT. K nalezení  zde, od  času 16:10min.v čase  19:45 konstatuje, že  to Rusko,to je  opravdová  hrozba, zatímco Čína  tu sleduje „jen“ svoje  ekonomické zájmy…

Nestačím se divit! Přirozeně, že nemám  žádný přehled  o působení Ruska a  jeho průniku do české politiky nebo  řízení státu. Ani mít nemohu. Nejsem adresátem  utajované  části  výroční zprávy  BIS.

Nicméně, když  si srovnám, co píše o ruském ovlivnění situace  u nás ta  zpráva  ze Stodůlek…. tedy jako, že největším nebezpečím jsou alternativní media,  ti, co organizují sešlosti, besedy a petice a  toto je vyhodnoceno  jako  smrtelná hrozba a  porovnám to s  prokazatelným čínským vlivem na  vrcholnou českou politiku a  dejme  tomu na vztahy  čínských politických  špiček k těm úplně nejbohatším tuzemským multimiliardářům, pak  musím  brát  ten BISácký spisek jako  špatný vtip.

Ale  abych  byl konkrétní. O tom, že  čínský defraudant  a bankrotář Jie Ťien-ming byl a možná  ještě  pořád  je, poradcem prezidenta  Zemana nemá smysl se  rozepisovat. To je notoricky známo. Nicméně – tenhle  člověk  byl  napojen na  nejvyšší čínské partajní a státní    struktury  a  poradce  prezidenta  České republiky. Není tohle  nejvyšší možné bezpečnostní riziko, které si lze představit? Nepochybně  namítnete, že Jie Ťien-ming už je  dávno od válu a že tedy  je jako všechno v pořádku.  A že bych měl mít něco  lepšího, jestli chci strašit  čínskou  hrozbou.

Dočkáte se. Nyní se hodlám věnovat čínskému vlivu na  ty nejvyšší špičky  české byznysové elity.  Na Kellnera  a  jeho PPF , na  J and  T tedy  zejména  Tkáče a  Křetínského  a jejich fatální  provázanost s  čínským byznysem.   Ale nemám potřebu ani tohle  rozvádět. Myslím, že  vše  je provedeno více než důkladně v ne  zas  až tak dávném článku Kosy /půl roku nazpátek/ s názvem

Ve prospěch deseti nejbohatších nebo dolních deseti milionů?

Z pěti  nejmohovitějších miliardářů této země  jsou tři existenčně  fatálně svázáni s  Čínou, tamním  byznysem svých  skupin a  pokud  by se na  čínské vedení  začalo mračit, budou mít problém, aby  velmi  rychle neskončili v bankrotu. I přes  ty miliardy, které momentálně  vlastní!

Nepochybuji, že  ti nejvšímavější  mezi  vámi už  křičí  -3 z 5?!  Jak to ? PFF -jedna, J and  T – dva? Kde je ten třetí? To ten vlk už  neumí  ani počítat?  Věřte, že  umí!  Jen si ještě nechal cosi pod rukou. Stejně  výbušného,  jako byl ten Zemanův  poradce, co je nyní  někde  v  čínském krimu nebo, v lepším případě, v nějakém zadržovacím zařízení.

To něco je  stránka  č. 82 z Výroční zprávy  Agrofertu za  rok 2018, která je  oficiálně  uložena  ve sbírce listin  koncernu na  serveru Justice.cz

Stránka popisuje angažovanost jednotlivých bankovních  domů, financujících v minulém roce Babišův  Agrofert.

 

Do seznamu nově, oproti roku 2017 přibyla  maďarská pobočka  státní  Bank of  China s  celkovou angažovaností  skoro 1 miliarda korun!

Opakuji – koncern v majetku  předsedy české vlády je  financován ve výši 1 miliardy korun čínskou státní  bankou!  Nechť  na mne  nikdo nechodí s bláboly typu, že  Babiš  je  od  svých firem odstřižen a tudíž…. Babiš  je  pořád  vlastníkem a beneficientem, který  jako jediný  z Agrofertu inkasuje. De facto. De jure  se tak stane v den, kdy  opustí politiku. Má tedy  bytostný zájem na  jeho prosperitě. Na  Letné se před  pár  dny  demonstrovalo proti  gigantickému střetu zájmu  Andreje  Babiše.Koblihové to naprosto odmítají.  Žádný prý není. Vážně není,  když když  čínská státní instituce agrofertní finance nově  vyfutruje miliardou? Jak potom  asi tak český premier  bude prosazovat  nějakou  samostatnou politiku, která bude v rozporu s  čínskou představou?

Jak že  definuje  BIS  čínskou snahu  pronikat  do  našich struktur  a  získávat zde vliv – zopakujme  si to:

V kontextu čínských aktivit cílících na českou akademickou obec, bezpečnostní sbory a státní správu zaznamenala BIS rostoucí počet čínských pozvání adresovaných českým občanům na školení, semináře a poznávací zájezdy. Čínská strana nabízí pozvaným hradit veškeré výdaje (dopravu, ubytování, stravné, zápisné) a nadto ještě přidává kapesné. Organizace takových cest zajišťuje čínské straně řadu výhod – Čína si jimi vytváří kontaktní síť osob, které jí budou nakloněny, resp. si budou vědomy toho, že ČLR „něco dluží“ a budou ochotny jí vycházet vstříc. Ze zpravodajského hlediska je nejrizikovějším aspektem samotná fyzická přítomnost hosta na území Číny.

Takže  Peking zde má  vytvářet  sítě  příznivě  nakloněných osob a které  si budou vědomi, že  mu něco dluží?  Za placenou cestu  do Číny a  za  kapesné?  To nás  má dostat na  kolena?  A  přímý  kontakt  čínských emisarů na prezidenta-nic?  Přímé  fatální zainteresování  nejvlivnějších tuzemských podnikatelů na  hladkých vztazích s  čínským vedením – nic? Financování  koncernu premiera čínskou  státní bankou v miliardovém rozměru -nic?

Proč  o tomhle veřejná  část  zprávy  BIS  ani nehlesne?  A  honí si triko na  nějakých  akademicích, kterým jsou Číňany  proplaceny  tu letenky, tu dostanou  pár  drobáků na  útratu?!!!!  Neuvěřitelné!  A  televizi, na  ČRo a  ve všech možných  mainstreamových  titulech se mohli  komentátoři přerazit,  jak papouškovali, co  spatlala  BIS!  Aniž by  vůbec někdo reflektoval opravdu rizikové  chování  těch  nejvyšších  představitelů české politické a ekonomické exekutivy!!! V tom komentující a  dokonce ani negenerál Koudelka  a  cliftoni  zřejmě  riziko nevidí. Kdyby viděli a napsali to,  tak  by  se Koudelka nejspíš  mohl definitivně  rozžehnat  s představou, že mu  někdy konečně  daj tu medaili. vlastně  generálské nárameníky.

Ale  daleko a daleko největším nebezpečím  je  stejně  ruskej  troll. Z  alternativy  nebo  nějakého spolku nebo  dokonce i  osamocený bloger nebo  zoufalec, co někde  organizuje  nějakou tu besedu, či shání podpisy pod petici…..  Tohle doopravdy  soudný  člověk nepochopí!  To je  na  úplně  stejné  úrovni  jako loni  ten úlet ,kdy se Koudelka  spol. za  živa  reinkarnovali co by  nové  vtělení Jana  Amose  Komenského.

Vybral jsem ty  největší absurdity  z Výročky  BIS  2018. Největší.Nikoli všechny.  Je jich tam více.

Ale přidám už jen  jednu další. Jak že  definuje  BIS ty,  co nám tady šíří  ruskou nákazu? Takto:

Zahrnuje členy nejrůznějších nacionalistických a populistických hnutí, některých politických stran, zapsaných spolků, neformálních iniciativ a sdružení osob i nezařazené jednotlivce, včetně osob a skupin vzešlých z dříve působícího protiimigračního hnutí.

A jakže  tihle  záškodníci podlamují  naši demokracii?  Takto:

V rámci těchto agend často dochází ke zveličování významu existujících hrozeb a vytváření imaginárních problémů.

Nevím, co napadne  vás, když  čtete  ve  zprávě  BIS termín zveličování existujících  hrozeb nebo vytváření imaginárních problémů, ale mně  se okamžitě  objeví migrace!  Stačí  si připomenout právě  probíhající tartas kolem tzv. syrských  sirotečků. Přidejte  si  k tomu zcela nepokryté konstatování, že ruský troll se rekrutuje  z dříve  protiimigrantského hnutí. A je celkem jasno.  Jenže  jak jde tahle  bagatelizace migrace  a  více méně  dehonestace těch, co  se  nahlas  protimigrantsky  angažovali, s následnou  pasáží  bisácké zprávy:
Zpravodajci sháněli i informace o lidech z oblasti Maghribu (severní Afriky). Komunita je podle BIS decentralizovaná a postrádá autority, které by bránily radikalizaci, BIS ale zaznamenala několik jedinců s radikálními projevy.

Za indikátory rizikovosti u Maghribanů považuje BIS nezájem o integraci do většinové společnosti, kriminální činnost, snahu legalizovat svůj pobyt v ČR účelovým sňatkem a finanční tíseň,“ podotýká.

BIS pokračovala i v prověřování pacientů, kteří se přijíždějí léčit do ČR v rámci Libyí hrazeného léčebného programu pro veterány. Odhalila při tom řadu osob s vazbami na islamistické struktury. „Vůči těmto osobám z řad léčených libyjských pacientů, jejich doprovodů a zprostředkovatelů léčby byla iniciována opatření k zamezení jejich dalšího vstupu na území ČR,“

Takže  jak to vlastně  je? Lidé z Maghrebu /Maroko,Alžírsko, Tunisko/ se hodlají  jakoukoli cestou a zejména  účelovými sňatky  etablovat  v České republice. BIS  je přitom  má  neintegrovatelné, respektive nemající zájem o integraci,  silně  kriminální, prostě  vysoce rizikové. Totéž  Libyjci, kteří  přijíždějí na léčebné pobyty  hrazené libyjskou  vládou!

Jsou  tedy  obavy  z migrace, zejména  té  NELEGÁLNÍ oprávněné nebo  ne????!!!!

Ovšem  protiimigrantské osoby?  Tak ti jsou podle  BIS  největším rizikem  pro republiku, protože  řada  z nich  šíří ruské názory….

Už  chápete, proč mám s BIS  a její výroční zprávou  čím dál větší  problém?

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.