NIP jako vtip?


V polovině prosince Babiš konečně odtajnil tzv. Národní investiční plán /dále jen  NIP/a  předvedl ho ve  sněmovně. Pro období do roku 2050 obsahuje více než 20 000 investičních projektů v celkové výši asi osm bilionů korun. Největší konkrétní prioritou nich má být doprava, která představuje zhruba tři čtvrtiny investičního plánu. Dále je podle Babiše prioritní zdravotnictví, energetika, klima a také kyberbezpečnost. počítá například se dvěma novými jadernými bloky v Česku dohromady za 300 miliard korun. Jeden se má začít stavět v roce 2029 v Dukovanech, druhý zatím bez určení zahájení stavby v Temelíně. Výdaje na nové bloky tvoří převážnou většinu z plánovaných investičních akcí ministerstva průmyslu a obchodu za 423,5 miliardy korun.

A když jej Babiš obhajoval ve  sněmovně, uvedl:

„Národní investiční plán na příštích 30 let je součástí naší strategie Česká republika – země pro budoucnost,“ řekl premiér v rozhovoru pro Lidové noviny. Smyslem je podle něj shromáždění veškerého investičního potenciálu země na jednom místě, vytvoření zásobníku projektů, odkud by si měli jednotlivé projekty ministři, hejtmani, primátoři, starostové vybírat.

V základních číslech  pak  vypadá NIP  takto:

Jenže NIP má jednu zásadní  vadu:

Národní investiční plán neřeší zajištění financí, je to databáze investic. „Stěžejní je to, aby se projekty připravovaly. Ne že se bude čekat, až bude vyřešené celé financování, ministr musí vědět, co má popohnat a začít chystat, i když ještě nemá peníze,“ uvedl Babiš.

Investice pak podle Babiše budou zohledněné v budoucích státních i samosprávních rozpočtech.

Zopakujme, že  jde o aktuálně  sumu, rovnající se celým  5-ti ročním státním rozpočtům, či dvěma  celkovým ročním HDP celého státu! Nepředstavitelné sumy.

Zadlužení ve  výši cca  200%  HDP, tedy  ve  stejné výši, jakou představují projekty shromážděné v  NIP mělo Řecko na  začátku svého bankrotu a finančního kolapsu!

To  uvádím proto, abychom si uvědomili, co vlastně  Babiš  předložil. Je to cosi, co se  asi tak rovná  rodině, které si vsadila Eurojackpot  a věří, že vyhraje miliardu a  cvičně, aby  zabila  nudu a dlouhý večer, plánuje, co jako s tou miliardou udělá, za  co ji roztočí a  žádné přání nebo  fantasie nejsou tabu!

Prostě  Andrej vyjel   do krajů a obcí a  sbíral  přání, co by  jako kdo a kde potřeboval. Nebo, co by se  komu kde  líbilo.Všechno to to nechal sepsat a  nyní to vydává za Národní investiční plán.

Ačkoli je  to spíš  sbírka  zbožných /rozmařilých / přání.

Jak už  řečeno, víme, co by  kde chtěli mít nebo postavit, ale jaksi není  doplněna  nejdůležitější položka – KDE NA TO VZÍT!!!!

Pro opozici to bylo ideální gaudium přesně  na téhle  věci ve  sněmovně  zaexhibovat!

Spustila ohňostroj řečnických prostocviků,  kde  Babiše  cvičila  na  naprosté absenci finančního krytí a dělala z něj totálního pitomce. Patrně se jí zdálo, že  nadešla její velká chvíle.

Je tomu tak nebo je  trošku jinak?

Babiše a  jeho účinkování v politice mám za  totální zlo. On  sám k tomu poskytuje  doslova a do písmene  přehršel důvodů. Je pro mne zemským škůdcem a nikdy  do vrcholné politiky neměl vstoupit. To je  axiom.

Na  druhé straně to rozhodně nemám tak, že  bych si vždycky  nejdříve neposlechl, co říká a  nepopřemýšlel, co z  toho vyplývá a  až pak začal soudit. Po tisícátépadesáté šesté opakuji, že pro mne není  důležité kdo co říká, nýbrž co kdo říká. Platí to i pro buhuželministerského předsedu.

Opozice  NIP v parlamentu při diskusi trhala na kusy  jako hodně  špatný  vtip. Sloužící nanejvýš  Babišovu PR.

Má pravdu nebo je  to nejméně  trošku jinak?

Ano a nepochybně – Babišovi  marketéři se zase předvedli vrcholným kumštem. Babiš  cestoval po České republice a  sbíral  ty  místní a krajské nápady  v  době, kdy  zdaleka  nebylo jasné, že  sestaví většinovou vládu a že se zakrátko nepůjde  znovu k volbám.  Takže  to byla  předvolební agitační jízda  za státní peníze. Podle hesla  – slibem voliče neurazíš a nikdo nemůže  splnit, co já slíbím. Tohle je mimo jakoukoli diskusi. A kdyby  to  skončilo jen  tímhle, měla  by opozice jasně pravdu.

Jenže  on to Babiš  nechal zpracovat  do celkového vládního elaborátu. Celý  vládní dokument je k nalezení zde. Takže  z  té nezávazné slibotechny  udělal  něco jako  příslib. Ano, příslib – jde o tzv. vládní investiční strategii  2020-2050. Takže  daleko za  jakákoli Babišův  horizont  politický i  fyziologický. Normálně  bych napsal, že  s gustem sobě vlastním on nasliboval dnešním voličům, ale  zodpovědnost za plnění  slibů přenechal dnešním teenagerům. Inu politika pur! Slibuji, slibuji, blázni se radují! A moje  sliby budou muset  plnit jiní  nebo  přijmout  trest a nelibost  veřejnosti, že  nesplnili to, co já nasliboval. Geniální….

Jenže takhle  jednoduché to není. On Babiš byl vůbec  první, koho alespoň napadlo nechat sepsat  podstatnou část toho, co téhle  zemi investičně  chybí, kde má  investiční a  funkční dluh. A také to  nechal vyčíslit. Abychom měli přehled, co by nás doopravdická modernizace státu  stála.

Opozice nad  něčím  takovým pohrdlivě  mávne  rukou a nepochybně  přidá cosi  o tom, že  jako sepisovat a slibovat umí každý. Ano, jistě. Pak mne ovšem překvapuje, že  to neudělal, když vládla.

Za  sebe  říkám – při vší licoměrnosti  a  slibovací rafinovanosti tenhle  Babišův  nápad  není  vůbec špatný. Když se  člověk podívá  například na  zbrojní nákupy  pro  armádu, má oprávněný dojem, že  v tom nejlepším případě  jde o  jakýsi neřízený  chaos v  tom horším o chaotickou rozkrádačku.  Prostě kupuje  se bez rozmyslu, s kdo ví jakým podtextem.

Nedělám si sebemenší iluze, že  v ostatních rezortech to s veřejnými investicemi  bude lepší. Peníze  na  projekty  jsou do krajů  směrovány  podle neznámých pravidel a  nejspíš  rozhodující  roli v tom, na  koho a co se dostane, je záležitostí  všelijakých  zákulisních manévrů a dohod, kde více  záleží na osobních stycích, konexích a  protislužbách a  všelijakých postranních zájmech. Než na  tom,  co je nejvíce  zapotřebí.

Pokud by  zde vznikl velký  státní registr, kde by byly  shromážděny  všechny projekty, byl by to první krok k racionalizaci veřejného investičního procesu. Nikoli samospasitelný, ale nutný a  bohužel ne postačující. Jen první. Ale  díky  aspoň i za něj.

Třeba  povede k nastolení alespoň částečného pořádku, co do určování  významu, důležitosti a přínosu jednotlivých veřejných projektů.  Doposud to bylo tak, že  obchvat města  X,  dostal přednost před obchvatem  Y, zejména proto, že konšelé z X  disponovali  většími konexemi než  ti z Y , ačkoli tam dopravní situace  byla třeba nesrovnatelně  horší. Nikdo neměl pořádný přehled. Nedělám si iluze, že známosti styky a různé zainteresovanosti přestanou hrát  roli. Ale nepochybně  se zavede nějaký kriteriálně hodnotící systém a  nemělo by být možné, pokud  to Babiš myslí  alespoň trochu  vážně, výrazné přeskakování těch  s menšími konexemi těmi protřelejšími. Alespoň to naznačuje:

„Národní investiční plán na příštích 30 let je součástí naší strategie Česká republika – země pro budoucnost,“ řekl premiér v rozhovoru pro Lidové noviny. Smyslem je podle něj shromáždění veškerého investičního potenciálu země na jednom místě, vytvoření zásobníku projektů, odkud by si měli jednotlivé projekty ministři, hejtmani, primátoři, starostové vybírat.

Zkrátka – inventura  země a jejích investičních potřeb je nutnost a měla  být učiněna  již dávno. Nejlépe  hned  vládou  Václava Klause. Jenže ta se odmítala  takovými maličkostmi  zabývat, zdržovaly  by jí v páchání obecného privatizačního dobra. Takže  to trvalo 30 let až  přišel oligarcha.

Mimochodem – to číslo je  obrovské, popisuje náš  investiční dluh. Už jsem uvedl, že  je  velký jako 5 státních rozpočtů nebo dvouletý HDP celé země. Netuším, co by na  to řekl Václav Havel, ale já bych to viděl na  jeho okřídlené  – tato země  nevzkvétá, potřebuje  li  takový balík investic. Smutné zjištění, co říkáte?

Jedna  věc  je udělat inventuru. Druhá  najít  peníze  na  realizaci potřebného. Málem mne  trefilo, když jsem od Andyho slyšel náznaky, kde  že  chce  opatřit  peníze.

První, s  čím se vytasil, byl jeho slavný  rozvojový  fond,  který  zvolil jako alternativu, k zavedení  bankovní daně.

Investice pak podle Babiše budou zohledněné v budoucích státních i samosprávních rozpočtech. „Je to taky silný argument pro jednání s Bruselem o sedmiletém finančním rámci od roku 2021 do roku 2027. A bude to taky inspirace pro Národní rozvojový fond,“ řekl premiér. Můžou vybrat konkrétní investice, které by zrealizovaly, dodal.

Národní rozvojový fond je společný projekt státu a čtyř největších komerčních bank. Má sloužit k financování investičních projektů na podporu sociálního a ekonomického rozvoje.

Tady  doslova močí  občanům na  nohy. Zcela drze  a bezostyšně.Národní  rozvojový  fond je  jen plivnutí na  rozpálenou plotnu. Banky  slíbily  dohromady  jednotky miliard. NIP je  o osmi bilionech. Tedy potřeba  tisíckrát větší, než  slibují zahraniční predátoři  našeho finančního systému!

A  stejně je  to i s tím zohledněním budoucích státních a samosprávných rozpočtů. Jestli se  nepletu, pak pro rok 2020 naplánoval Babiš  s  Schillerovou asi 8o  miliard investic. Kdyby  to takhle  mělo být  celých příštích 30 let, tak to hodí  dohromady  2,4 bilionu. Tedy  asi 1/3 potřebné  sumy!  Podotýkám, že  se bavíme o potřebách zjevných dnes. Vůbec  nepochybuji,  že  během  příštích 30 let se k současným požadavkům přidají další, které vygeneruje budoucnost a o nichž  nyní nemáme sebemenší tušení. Takže nároky na  finance ještě  podstatně  stoupnou.

Kdo že tedy má  dodat  největší díl  financí na  vykrytí  našich potřeb? Zopakuji Babiše:

….„Je to taky silný argument pro jednání s Bruselem o sedmiletém finančním rámci od roku 2021 do roku 2027.„…..

Mluvil o tom, že  z  EU by  měla  doputovat  do  našich  budoucích investičních rozpočtů až 1/2 z oněch  8 bilionů  Kč!!!!

Už  vidím, jak se Brusel a  všichni čistí plátci do unijního rozpočtu  doslova  třesou, aby  mohli do Babišistánu nasypat  takovéhle obrovské prachy!  Zejména  když  Babiš  sám čelí podezření z rozkrádání unijních peněz, bruselské administrátory  a kontrolory označuje  za  nemehla, co ničemu  nerozumějí a nejsou oprávněni vykládat  předpisy, podle  kterých se posuzují dotace  a jejich  příjemci!

Prostě  ohledně  možností financovat  NIP si doslova  kálí do  vlastního hnízda  – omlouvám se – kálí do naší budoucnosti a našich potřeb!  Protože  věřím, že  většina  z těch 20 000 NIPem evidovaných projektů  je potřebných a  užitečných.

Byl bych  velmi rád, kdyby  Svědci Babišovi  začali o svém svatém trošku  přemýšlet. Především o tom, že  udělal velmi užitečnou inventuru, popisující a evidující  náš  vnitřní investiční dluh a do kontrapunktu k tomu postavili  fakt, že  peníze  podle něj má dát  zejména  Brusel. Takže  lze předpokládat, že  za to stejný  Brusel asi také  bude něco chtít!  A  vedle  toho si položili otázku, jestli oni, kdyby  sami měli rozhodovat  zda  pošlou unijní peníze  v takhle  velkých objemech, dejme  tomu do Řecka,  kde  by věděli, že  vedení země  je  vyšetřováno pro „rozkulačování“ bruselských prostředků a ministerský  předseda  jim osobně nadává a  uráží je  jako nekompetentní netáhla, zda  by do toho imaginárního Řecka  ty  obrovské sumy poslali!

Ne NIP není špatný vtip, jak nám  to líčila  do parlamentních televizních kamer opozice. Je to rozhodně  potřebná  záležitost. Jenže  jednak v Česku se všechno, i to dobré,ohne  a postupně  zničí, ale  především, ten kdo je nositelem toho projektu a  vize,   je  krajně  nedůvěryhodná  a pro potenciální a vlastně jediné dárce, krajně podezřelá osoba.

Přemýšlet  by měli  a  to velmi intenzivně, také ti, pro něž  Brusel a  EU  peleš lotrovská jest!  Jestliže  Babiš  by  rád proinvestoval, na  nutné projekty   8 bilionů a 50%  z toho by jako mělo přitéci z  Bruselu,  pak je zřejmé,  že  bez  dotačních  fondů EU  zemi  nejspíš  nevyspravíme! Ví někdo, jak to vyfinancovat  bez  Evropské unie? Já sám přiznávám,  že  nemám sebemenší tušení!

Přiznávám,ačkoli nerad,  že  Babiš  sice  řešil svoje  PR, nicméně  výsledkem je  dobrá a  užitečná věc.Otázkou je, co se s ní stane. Dál. Tohle jediné je  důležité. Nikoli hloupý posměch opozice.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.