Lži a oblbování kolem důchodů I.


Dnešním dnem zahajuji čtyřdílný seriál o důchodech a důchodovém systému v  České  republice.  Rozhodl jsem se pojednat celou problematiku velmi zevrubně. Protože se  dotýká každého z nás. Těch, co už mimo aktivní  ekonomický život jsou, těch co t mají už tak nějak na  dohled, i  těch, možná především těch,  pro které je dnes každý  penzista  těžkou  a nezajímavou fosilií. Čas  letí velmi rychle a  ten kdo si myslí, že  se ho problematika  netýká,  bude  než se  stihne  ohlédnout  přes  obě ramena  realitou velmi  nepříjemně  zaskočen. A protože politikáři  nic nenechají  ležet, zejména  ne to, co je  podle nich schopno jim přihrát  hlasy  voličů, což  důchody rozhodně  jsou,  strkají svoje nenechavé pracky  i  do důchodového systému. Navíc  často a rádi. Dost často s  devastujícími  účinky. A neméně  často dokonce  s  podporou těch,  kteří  na jejich čachry nakonec  dojedou  nebo už  dojeli.

Důchody a jejich vyplácení  se stávají obrovským problémem  v podstatě ve všech zemích,které mají  nějaký sociální systém hodný  toho jména. Většinově proto,  že  se  důchodcům prodlužuje  významně  věk dožití, tím stoupá jejich počet ve  společnosti a klesá naopak počet těch, co  přispívají svými odvody  do systému.

Dále  pak například proto, že  do sociálního systému se integruje  stále  větší množství  těch,  jež  lze  označit za  černé nebo v lepším případě – šedé pasažery systému. Což  jsou  klasicky  migranti, minimálně  v prvním období svého pobytu v hostitelské zemi, kdy  se  z  různých důvodů nezapojují do  její ekonomiky nebo  jen do její šedé zóny.

Totéž platí o té  části  domácího  obyvatelstva, která   v ní jede také. A  nikoli zanedbatelné  výpadky  pak způsobují  korporace a podniky využívající  daňového kouzelnictví a  daňových rájů, aby  zvýšily  svoje  zisky na úkor  všech ostatních.    Přidá li se k tomu  negativní  hospodářský  cyklus  a vzroste  navíc  míra nezaměstnanosti, je krize  sociálního a tím i důchodového systému  – neodvratná.

Ve všech možných státech  se  snaží objevit  novodobý  kámen mudrců – jak ze  sociálního systému platit  stále  více,  ale přitom do něj dávat  čím dál méně. Respektive jak platit  čím dál méně a předstírat, že  občanovi, že  je to vlastně  správně  a  v jeho prospěch a žeč naopak dostává více.

Trochu odbočím. V  Rusku proběhlo 20. výročí, kdy Jelcin předal moc Putinovi. Mainstream toto komunikoval velmi zdatně. Zejména si dal záležet na několika  markantech Putinovy  éry

-že to byl agent  KGB

-že byl později jejím šéfem

-že  byl komunálním politikem

-že  ho Jelcin vytáhl do světla  ramp, výměnou za beztrestnost pro svou  rodinu a  garanci ponechání  majetku

-že  Putin  těžil z  agresivních operací a válek  v Gruzii, proti Ukrajině, anexi Krymu, kampaně  v  Sýrii

-ale, že  i přes to všechno jeho popularita už  ani zdaleka  není taková jako byla  dříve, že  se mu propadá

Takový  Míra Karas si na  ČT  dokonce a k mému překvapení – dovolil  ten poslední bod  trochu rozvinout. Když konstatoval, že ta  klesající popularita je  dána především nesouhlasem Rusů a jejich  odmítavým postojem vůči  důchodové reformě, kterou Putin prosadil. Kdy  jednorázově  zvýšil věku odchodu do penze  z  dřívějších 60-ti let na 65. Obyvatelstvo protestuje! Pochopitelně! Kdo by  chtěl makat o 5let  déle?

Vzpomněl jsem si v  tom okamžiku na  to, co se  kvůli stejnému  děje  už  skoro dva měsíce  ve  Francii. Kde  Macron chce silou mocí  proválcovat totéž. Vlastně  totéž nikoli. V Rusku  skutečně  nyní pracující musí  robotito 5 let  déle.  Všichni. Ve  Francii jde o sjednocení důchodového systému. Protože  dědictvím minulosti je snad  42 různých penzijních plánů, tak, jak si je  vymohla  v minulosti různá povolání. Například  železničáři, vojáci, policisté a  snad i někteří další  mají  nárok na penzi už po dosažení 50 let věku a  odsloužení v těchto privilegovaných složkách určitého počtu let. A  v řadě profesí je  to podobné. Takže  jakkoli  zákon stanoví, že  Francouz odchází  na odpočinek v 62 letech, realita  je taková, že  v průměrný  věk prvopenzisty  dosahuje  ani ne 60 roků.  Jak později dokáži grafem, vydává  Francie  ze  všech zemí  EU  nejvyšší procento ze  svého HDP   na  důchody!

Macron s  tímto  chce něco zásadního podniknout, protože  ví,  že jestli se to nepodaří, země  má zaděláno  na  bankrot. Totéž  věděl i Putin.Nicméně  u něj je  vypíchnuto  mainstreamem, jak mu klesá popularita. Slyšeli jste něco takového v  souvislosti s Macronem a  tou  pouliční  válku, která se  nepřetržitě  už  týdny  vede  v podstatě ve  všech  francouzských městech?  Já nikoli!

Já  jen registruji, jaký je  Macron  velký  a neústupný politický lídr a jak se zařekl, že  protestům neustoupí, že  stávky mohou trvat , jak dlouho chtějí a  stejně  prosadí  svou. Tedy  sjednocení oněch 42 penzijních plánů do jednoho, který zaručí, že  starobní důchod  začne  fungovat opravdu nejdříve  až  v 62 létech věku, ale  hodlá  prvodůchodce  různým systémem bonusů motivovat, aby  konec  své aktivní dráhy  dobrovolně přesunuli až věku  64 roků. Takže zatímco Putin prodloužil aktivní pracovní karieru o  půlku dekády, jeho francouzský kolega  chce  dosáhnout toho, aby  francouzský senior končil karieru v souladu s existujícím obecným zákonem a eventuálně  dobrovolně  si přidal další dva  roky….

Vzpomene  si ještě  někdo, na  to jak s námi  ve stejné věci  zametla famiglia Topolánek Kalousek s ministrem práce   Nečasem ve stejné záležitosti v roce  2009? Pokud už  jste  zapomněli, pak si to lze  připomenout  zde.

Ačkoli nás media opomíjejí  informovat  o  trendech a konkrétních  číslech  Macronovy popularity troufnu si , zcela jistě  hoaxovsky vyslovit  jednoduché tvrzení:

Co by  Macron dal za Putinova klesající čísla! A za  vlnu  ruských  protiputinovských demonstrací  v Moskvě  a Petrohradě!

A to v Rusku, na  rovinu řečeno, v podstatě  nikdo ještě  dost krátce  před nastartováním  nového systému o  jeho přípravě  neměl žádné tušení a pro masy obyčejných Rusů  to přišlo jako blesk z  čistého nebe.   Navíc  z podstatné části jako důsledek  západních sankcích,na něž  ruská státní pokladna musela  nutně  zareagovat.

Úplně jiná  situace  je ohledně  Francie a  Macrona. Ten  velmi zřetelně  voličům signalizoval, co hodlá  udělat, bude li zvolen prezidentem a později pokud jeho politické uskupení vyhraje  volby. Stalo se obojí. A dokonce obrovskou většinou hlasů. Nezbylo mi, než se velmi podivovat  nad  tím,  jak  jeho voliči odmítali vzít na vědomí, co jim otevřeně  sděluje, že  učiní, jestliže  mu umožní převzít politickou odpovědnost. Ti to ovšem v poblouznění z hledání  nové zázračné cesty odmítli  vzít  na  vědomí a  nyní vedou setrvalou pouliční  válku.

Znovu opakuji  – viděno  pouze ekonomicky, dělá  francouzský prezident co udělat musí, nemá li Francie  velmi rychle zažít kolaps  svých státních financí!

Opět se potvrdilo pár  základních voličských pravd

-volič nečte  programy

-volič slyší jen to, co chce  slyšet

Churchill  měl pravdu, když prohlásil,„Nejlepší argument proti demokracii je pětiminutový rozhovor s průměrným voličem.“

Dnes demonstruje  celá  země  a především ti, co Macrona  s takovým jásotem  zvolili. Protože  přece je nový, čistý a nebude jako ti staří, zkorumpovaní a neschopní politici.  A  udělá jim bene! Náhle  je  satan osobně, zapalují se auta, doprava je ochromená, válčí se  s policajty atd.atd  Dost rozdíl oproti Rusku a tamním demonstracím.

Nepochybně na mne  nyní vyskočí nějaký ten pravověrný  -ano  vlku, to je  rozdíl mezi demokratickým  státem jako Francie, kde lidé mohou svobodně  demonstrovat a to dokonce i ostřejší  formou oproti autoritativnímu  režimu, který  každou demonstraci potlačuje a lidé se bojí!

Vážně?  Není to takhle  různost národních povah a zvyklostí?  Protože  kdy  trio Topolánek, Kalousek, Nečas, sněmovnou na  sílu proválcovalo  prodloužení  pracovního věku ve  2009 na 65let sněmovnou,  také se  v ČR protestovalo, ale podobně  velmi umírněně. Asi jako v Rusku. Vysvětlení je  dvojí – že to bylo proto, že  u nás  tehdy panoval nedemokratický, poloautoritářský  režim a lidi se báli jako v Rusku nebo že  prostě  slovanská nátura  není ani zdaleka  tak horkokrevná  jako ta  románská. Výběr nechám na každém z  vás.

Bylo by  nanejvýš  potřeba, aby  ten francouzský  příklad  pořádně  prozkoumali  čeští a slovenští voliči, zejména  ti věční a nepoučitelní hledači  oněch nových, čistých, nepošpiněných a daleko schopnějších politiků. Aktuálně především slovenští, protože  ti, než se nadějí, půjdou  k urnám.  Není náhodou  místě, zejména  ve světle toho, co se  děje  ve Francii, si  položit otázku:

Jsou doopravdy  ten Fico a  Smer  natolik špatní, že  je nutné je vyměnit za „spasitele“ typu…….. ?

Nebo

Kdo nám zaručí lepší důchod než tihle,   těch, co od nás  dnes  chtějí hlas?

Tohle  v  žádném případě není  snaha  pomoci Smeru  nebo Ficovi. Nebo pokus o ovlivnění  slovenského voliče. Jen otázka, kterou bych si asi  v jeho případě položil já  sám.

Cílem  exkurzu a srovnáním Francie  a Ruska  a jejich lídrů nebylo  nic jiného, než poukázat  na  triviální  politickému oblbování, kterému nás  informační mainstream podrobuje, když referuje  o dvou stejných procesech. Jednou  když probíhá u těch našich a podruhé, když jde  o ty protivné.   U těch druhých hlavě  státu klesají preference, demonstrující proti změně  penzijního systému  demonstrují vlastně  za  více demokracie. U těch našich je prezident silný lídr, má situaci pevně  v rukou, demonstrující jsou násilníci a neodpovědní kazisvěti.

Nicméně  tohle bylo jen rozehřívací kolo. Protože  problémy  jak Francouzů, tak Rusů hodlám ponechat  k řešení jím samým.  Smyslem dnešního textu je   podívat se  na  oblbování  a lži kolem důchodů tady u nás   v České republice. Slovenské čtenáře, nutně  zklamu  zároveň se jim omlouvám. Jejich systém a jeho peripetie nemám nastudované a tedy nejsem sebeméně kompetentní se k němu vyjadřovat.

Vlastně   teď mne napadá – neuložil jsem si, že  od Nového roku budu  na Kose pracovat méně? Uložil. Takže  pro dnešek skončíme. A  oblbování a lži kolem českých důchodů a důchodového systému si nechám na zítra.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.