Lži a oblbování kolem důchodů II. – jak to máme v ČR


V  České  republice je  reforma  důchodového systému velkým tématem už minimálně  20  let. Neustále  jsme  masírováni informacemi,  že  důchody  jsou v ohrožení, že na  ně  nebude, protože  demografie atd. atd. atd.

Mainstream se v tom  směru doopravdy  činí. Mhl bych sem  nyní  dát  celou  serii  statí a  toto téma. Je  jich nepřeberně. Ale odkáži jen  na  čerstvý  článek, který  vyšel před  pár  dní na  Seznamu.cz.

Bojíte se, že nebude na důchody? Míříme k tomu a čas se krátí

Hlavním mottem je  přirozeně a  jako už ty  dvě  dekády  tato věta:

-Česká společnost ale stárne a seniorů přibývá. K důchodovému věku se navíc blíží silná generace Husákových dětí. Jednat se proto musí ihned.

-po roce 2050 bude až 30 procent lidí v Česku v seniorském věku. Průměrný věk stoupne o pět let nahoru a dětí se bude rodit méně.

Dále  se  v textu řeší, jestli lze  stihnout  přijetí eventuální důchodové reformy  ještě  do konce funkčního období současné  vlády, jak by mohl av  nástřelu asi tak vypadat a žongluje se z otázkou, kde na  to vzít?

Nebudu  spekulovat o tom, jakou podobu ona  reforma  na sebe nakonec  vezme. Protože  to, podle mého  nejpoctivějšího přesvědčení  není otázka  racionální diskuze, nýbrž jen a  pouze  obyčejné sprosté politikaření. Podobně  nehodlám  mrhat svým i vaším časem na věštění, zda  tato vláda  reformu  opravdu sepíše, dodá do parlamentu a tam ji protlačí. Vyslovím jen  osobní názor  – nestihne  to ani náhodou. Protože jednak nebude politická shoda, ale především –  nebude ani vůle.  Máme  ani ne  dva roky  do voleb a v  tom jsou  dvoje letní prázdniny.  Nevychází mi to časově  a především – udělat  z důchodové  reformy  předvolební  téma?  To může jen naprostý  šílenec! Jde o příliš  citlivou otázku, zajímající  příliš mnoho voličů  a místo obecných frází  a předvolebních  slibů  hodinek s vodotryskem   by bylo nutno komunikovat tvrdá a navíc  krajně nepopulární čísla. Přesně  tomu se  chce každý politikářk vždycky a všude  za každou cenu vyhnout .  Kdepak holenkové!

Hodlám se  tedy věnovat  jen tomu, kde na  to vzít!

Respektive, dokazování konstatování, že  nám papaláši v  oblasti  důchodů a jejich financování a  neudržitelnosti financování plus mínus  současného modelu  v podstatě  kontinuálně  20 let  lžou a věší bulíky na  nos! Že už  dávno mohli, kdyby chtěli minimálně podstatně  vylepšit  onen základní  strašící parametr, kvůli němuž se  má  současný model financování zhroutit -výrazně ovlivnit.A oni,  dodejme že  s požehnáním  českého voliče  tuto šanci promrhali.

Z  onoho, v úvodu  citovaného  článku, ještě převezmu  základní  varianty  toho,  kde  jednotlivé političtí hráči vidí  zdroj financování  změněného důchodového systému:

ČSSD  ústy ministryně  Maláčové dala  na vědomí, že  chce důchody financovat mimo jiné z vyššího zdanění právnických osob, přišla například se sektorovou bankovní daní. Další peníze na penze si slibuje ze zrušení některých daňových výjimek, jako jsou slevy na nepracující manželku či manžela.

Od Babiše se naopak ozývá, že  bankovní  daň a  zvýšení  daní právnických osob nepřicházejí v úvahu a naopak je  tu  návrh na zvýšení hranice pro odchod do důchodu. „Toto jednoduché opatření by mělo zásadní pozitivní vliv na udržitelnost systému, snížilo by výdaje státního rozpočtu o 1,6 procenta HDP, tedy zhruba o 90 miliard korun ročně,“ .

Doporučuji Koblihovic  rodině, aby  si alespoň na  týden zapamatovala, že  jejich  hodný  Andrej, co na ně neustále  myslí a podstrojuje jim a  proto ani nejí , nespí  jim  chce zvednout  OPĚT  věk do kdy budou muset  robotit a  ani nápad , že by  souhlasil s vyšším zdaněním  zejména  velkých nadnárodních korporací a  především   bank! Na ty nesmí nikdo ne  sáhnout, ale  ani se nevlídně podívat!

Stačilo by mi, kdyby  si to opravdu u Koblihů pamatovali alespoň  týden  a  přímo euforii  bych zažil, kdyby  si to uvědomili  těsně před  tím, než  vhodí  příště lístek do volební urny. Ale jsem realista! ANO bude líp!, že? Ale ujišťuji Koblihovi, že v tomto bodě  jsou  Babiš,Kalousek a Fiala jedno tělo jedna  duše. A  dokonale  souzní!  Zdanění  firme, zejména  těch velkých? Neeee!!!!!!  A bank a jejich naprosto nadstandardních zisků, transferovaných do zahraničí?  Tak to by byla  naprostá svatokrádež! Doufám, že  si snad  zapamatují alespoň tohle.

Málem jsem zapomněl – pokud  souhlasíte s  Babišem, Kalouskem a podobnými apoštoly prodlužování  aktivního věku  v práci,  pak bude dobře, když  si přečte  toto:

Vysoká cena za udržitelnost důchodů. Dnešní dvacátníci mohou jít do penze až v 75 letech

Kobliho, zkus  si  zapamatovat  aspoň tenhle titulek!  Nevěřím totiž,  že  bys,  stejně, jako tvůj francouzský bratranec  Jean Beignet,  šel a  týdny  a týdny  demonstroval  proti Macronovi, pardon  Babišovi. Beignet  to má v krvi a nedělá si iluze, že  někdo jiný bude hájit jeho zájem. Ale především ví, že  jakmile  Macron  zlomí  jednou jeho odpor, pak už  klasickou salámovou metodou  mu bude  on a jeho následovníci odsouvat  důchodový  věk stále  dál a dál, že z něj udělají onoho klasického osla  co  se neustále  sune  dopředu za unikající mrkví, přivázaně  na tyči k oslovi.

Aby  bylo ještě  jasněji, pak sem dám ještě   expertní názor:

„Pokud je vláda schopna se na parametrických úpravách domluvit a potom je prosadit, tak v podstatě může průběžný systém fungovat nekonečně dlouho. Problém je, že takové úpravy znamenají buď zvýšení věku odchodu do penze, nebo snížení penzí. Případně zvýšení daní přes sociální pojištění, okomentoval nedávno problém expert z Národohospodářské fakulty VŠE Petr Brabec.

Prima  vyhlídky, jen co je pravda!

Je čas  se  začít  vypořádávat  s bludy i vyslovenými lžemi, jež na  nás  valí politici všech barev.Málem jsem  napsal – všech vyznání. Což by bylo špatně, protože  drtivá většina  z nich je jen jedné, zato společné víry  -mít  a držet co nejvíce moci a  narvat pro sebe co nejvíc  prachů! Čest výjimkám, které sem tam existují (adresováno například  do středních  Čech panu H)!

Začnu tou promarněnou  šancí a  tedy  demografií.

Demografické rozložení v  ČR  má aktuálně tuto podobu:

A přidám k tomu pár  dalších hutně  vypovídajících  grafů na  toto téma:

 

Interaktivní  graf  ukazuje, že  vrchol demografické krize  přijde v někdy, plus mínus,  v roce  2050, tím jak  se vrchol předchozího grafu bude po ose posouvat směrem doprava:

žádný  div , když  připojím ještě  tohle:

Odbočím. Včera  jsem vyslovil kacířskou otázku – jak to, že  komunisté si mohli dovolit  důchody  nastavit  tak, že ve srovnání s  průměrnou mzdou nepůsobily  jako žebračenky?  Kde na to brali?

Zejména uvážíme li, že  například  financovali 10x větší armádu, nesrovnatelně  lépe  vyzbrojenou ve vztahu k tehdejší úrovni výzbroje, s doslova obrovskými počty  tehdy moderní letecké, tankové, obrněné, dělostřelecké, ženijní radarové a  další techniky, atd.atd.  Dnešní imperiální  expediční sbor  jménem AČR   je  srovnání s  bývalou  ČSLA  a jejími schopnostmi jen  parodickou groteskou. Připočtěme k tomu rozsáhlý policejní a administrativní aparát a  mnoho dalšího.  Na to všechno tehdejší režim měl. Jak to?

Odpovím za  chvíli. Ale on měl, pokud  jde o onu tak limitující demografii, ještě  na  něco jiného  – na ZVRÁCENÍ JEJÍHO  NEPŘÍZNIVÉHO TRENDU! Nebýt toho,  tak  nám ta  demografická  katastrofa  nehrozí až někdy  za  30 let, nýbrž  bychom ji zažívali už  dnes!

Tenkrát   se  historicky  nevídanu masivní  výstavbou  cenově  snadno dostupných bytů  a různými přímými finančními podporami – typicky  novomanželské půjčky nebo půjčky na individuální či  družstevní výstavbu a  v neposlední  řadě  nulovou NEZAMĚSTNANOSTÍ, postaral o to aby  rodiny chtěly  mít děti!  Pro naprostou úplnost dodávám, že  to bylo v  době  té nejtužší  normalizace, bezprostředně po vpádu sovětských okupantů!  Přesto  české rodiny se tehdy rozhodly  přivést na s vět  potomky, přesněji hodně  potomků!!!

Co  udělaly  v  tomto ohledu  vlády  po Listopadu?  Přestože určitě  disponovaly dostatkem údajů  jak o  drtivě  klesajících počtech narozených dětí, tak o dramaticky klesající  ochotě  rodin/žen  mít  vůbec nějaké děti,nemluvě  o tom, že bych jich mohly mít  více?  Snadná odpověď. Ačkoli zd e byla  svoboda?

NIC!

Naopak snažily  se co nejvíce o to, aby  zde  zavládl kult  nevázaného a především nezávazného užívání si života, sobecký individualismus, co nejmenší míra  odpovědnosti  k druhým a co největší míra  atomizace společnosti. Přidejme k tomu  důsledky  tzv. ekonomické  transformace  s  podobě  ekonomické deprese a  růstu  dříve neznámé nezaměstnanosti.

Doplněná  o  snahu  přenechat co největší prostor  tzv.neviditelné ruce trhu.

Jistě  si vzpomenete  na Kalouskovo  dnes  už klasické – stát  tu není od  toho, aby  vařil pivo!

Mno!   Jestlipak by tenhle  finanční  genius  blízkého i vzdáleného vesmíru  také  hodlal tvrdit, že  stát  tu není od  toho, aby  řešil klesající demografii?  Možná, že klidně  ano,  drzý je na to dost. Nicméně  já si  myslím, že  stát  klidně  může  vařit  to jeho příslovečné pivo, pokud  to dělá se ziskem. Komunisté ho klidně  vařili a  vůbec  dělali mnoho a mnoho dalšího, co stát  prý nemá  konat. Z toho generovali  prostředky  na  tu  obrovskou armádu, policejní  aparát,atd. atd., ale také na  slušné penze a  na  opatření, které  zásadním způsobem zvrátily  negativně  se vyvíjející  demografické trendy!!!!  Tedy  zejména  na  postavení statisíců dostupných bytů, včetně občanské vybavenosti! Což je  dodnes páteř  tuzemského bytového fondu…

Co  v tomto směru  udělaly  popřevratové kabinety, počínajíc  tím  Klausovým a  konče současným Babišovým?  Opět snadná odpověď

NIC!

jen dokázaly  přivést do země  nezaměstnanost, zvýšit  věk odchodu do důchodu,  drasticky  snížit  poměr mezi průměrnou mzdou a důchodem, inflací znehodnotit  úspory  starodůchodců a vyvolat současnou bytovou krizi!  Tedy  základní faktory, které  mají  hlavní dopad  na výsledek rozhodnutí zda  rodina bude  mít  /další/ dítě, či nikoliv!

Aby  bylo jasno  – s  naším voličským požehnáním!  MY  jsme jim to dovolili a dovolujem!

Předpokládám, že  si ještě  pamatujete, že  Babiš, Kalousek a Fiala svorně, ruku v  ruce,  odmítají zvýšení  firemních daní. S tradičním  valením klínů do hlavy, že  by  to zničilo kvetoucí  českou ekonomiku..

Takže  se podívejme  na  tuzemskou realitu  daní právnických  osob:

Jsme  nepochybně  zemí ekonomických zázraků!!

Naprosto nechápu, jak to že  ekonomika  vůbec  funguje, když skoro nikdo neplatí nějaké opravdové   daně!!!

Přesto, že  je dlouhodobá ekonomická konjunktura, tak 50,29%  všech  evidovaných  firem NEPLATÍ ŽÁDNÉ  DANĚ!!!% 

Naopak nějaké  trochu větší peníze / 1 mio více/  fiskusu odvádí   jen  mrňavých 7,81%  podniků!!!!  Opakuji  7,81.  A  víc  než  10 milionů = 400 000 eur  pak  jen sotva uvěřitelných 1,27%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Při tom celkový  HDP  celé  země, resp. její  ekonomiky  byl v  r .2018  5,31 BILIONU Kč!!! Stát ve  stejném roce   utržil na příjmu z daně  právnických osob  174miliard. Jinými slovy  při vytvoření hodnoty  za  5310 miliard  korun  stát  z ní inkasuje od příjemců zisku  ubohých 174 miliard?  Tedy 3,24 % ??!!!!   Ti , co to vyprodukovali,s  hrábli zisk  platí směšné daně!  Při evropsky  podprůměrných mzdách!!!!

No řekněte, není tohle  osmý div  světa a  ekonomické perpetuum mobile? Skoro nikdo neplatí  z korporátů daně. Protože nemají z  čeho. A přest nejsou bankrot! Ba naopak!  Záhada všech záhad!

Takže  jsou nebo nejsou  prostředky  na  důchody  nebo ne? Neschází takhle náhodou  jen  odvaha, vlastně   obyčejná vůle po nich sáhnout? Pamatuje  si ještě  Kobliha  s rodinou, že  Babiš  to zásadně odmítá???? a  co že navrhuje  místo toho? Připomenu to:

návrh na zvýšení hranice pro odchod do důchodu. „Toto jednoduché opatření by mělo zásadní pozitivní vliv na udržitelnost systému, snížilo by výdaje státního rozpočtu o 1,6 procenta HDP, tedy zhruba o 90 miliard korun ročně,“

Opět odbočím.  Včera  jsem upozorňoval, že  Francie  má /s výjimkou zbankrotovaného Řecka/ nejvyšší poměr  výdajů na  důchody  v poměru k HDP, který je  až likvidačně  vysoký a  že to doložím grafem. Přišel čas to splnit:

Ten graf přirozeně nedávám  kvůli  Francii, tam ať si to vyřeší místní. Nýbrž  kvůli nám  v ČR.   Znovu se ptám, co že  navrhuje  Babiš  jako správný lék na  důchodový  systém?  Prodloužení věku  aktivní práce  ze  současných 65ti let  na ……??? Nakolik vlastně  nám pro jistotu nesdělil. Jen  by  rád  dosáhl poklesu  v poměru  HDP  vers.  důchody o 1,6% a  ušetřil tak  90 miliard!!  Ačkoli právě bylo zdokumentováno,  že  vyplácené české důchody vůči  vytvořenému HDP   jsou v  EU směšně nízké  a zaostávají    za  Maďarskem, Kyprem, Polskem  nebo Španělskem, o průměru  EU nehovoříc!On chce  ten podíl ještě  víc e snížit!  Ačkoli už takhle je mimořádně nízký! Mně to přijde  jako kdyby  lékař  předepsal  chronicky podvyživenému  silnou redukční dietu.

Uvědomí si  Babišovi  voliči , že s i z nich  ANOšéf  dělá veřejně  blázny? Ale  stejně jsou na tom, ti, co  z nějakého, mně  nepochopitelného důvodu,  věří Kalouskovi, Fialovi, Gazdíkovi. Protože  ti také zpívají tuhle písničku. Okamura a Zeman  veřejně pro jistotu nevydají  ani  notičku. Nicméně  prezident  chválí  Babiše a  Schillerovou, takže?

Ale nejde  mi ani o  účtování  se Zemanem nebo Babišem. Jde mi primárně  o důchody  a o lží  a vědomé  bludy, kterými  jsme  zasypáváni.  Jimž nevěujeme  sebemenší pozornost, ačkoli jde  o kardinálně  důležité  téma, jenž  se  fatálně  dotkne  každého  českého občana a  nikoli  o bulvární  blbinky  typu  socha  maršála  Koněva  nebo skandalisty  Novotného, či Zemanovo zdraví, jenž  jsou sice  velmi vděčným  námětem na  rozhořčené diskuse,  ale  reálně  mají jen ten  význam, že nám  zamlžují  ty  opravdu podstatné problémy. COž  je nejspíš  jejich primární účel.

U toho poměru  HDP vers. důchody  ještě  zůstanu. Evropské srovnání už  je odprezentováno. Ale mám ještě  český detail. Popisující , jak se  tento poměr  odvíjel v posledních cca 20-ti létech. Mám jej za mimořádně  zajímavý:

Než ho okomentuji, dodám pr úplnost  i tři další grafy  ze  stejného zdroje. To kvůli měřítkům:

Tyhle  grafy  jsem  vám  musel předestřít, abych ukázal  to nejbrutálnější, kde si s námi politikáři  všech barev doslova   vytírají!

Dokládají,    nade  vší pochybnost, že  důchodový  účet  a  jeho schopnost  vyplácet  důchody  není  ani zdaleka  závislá jen na  demografii!!!

Stejně  důležitým faktorem, či snad  ještě  důležitějším,  je

                        KONKRÉTNÍ  KONDICE  ČESKÉ  EKONOMIKY!!!!

Důchodový  účet byl v přebytku, tedy  inkasoval  ze  sociálního pojištění  více  než  vypláce,l v  létech 2004, 2005,2006,2007, 2008, kdy  v ČR  byla konjunktura  a  pak  v  roce  2018, kdy  dosáhl dokonce  historicky  vůbec největšího přebytku! A není pochyb, že  přebytkový  zůstal  i  ve  2019, ačkoli nejsou ještě známa  definitivní čísla.

A  to  přesto,  že oproti  roku  2004 stoupl  počet  vyplácených penzí  o více než  10% a  tedy  se zhoršila na  demografie!  a dokonce navzdory  skutečnosti, že  vedle nárůstu  příjemců vzrostla průměrná penze   o  70%!!!!!

Opět – další ekonomický zázrak,nemyslíte?  Čísla  se zhoršují,výsledek je pronikavě  lepší….

Díky  naplno fungující ekonomice, důchodový účet  vykázal  největší  přebytek  za dobu existence  ČR!!!  Kouzlo je  skryto v pojmech díky naplno fungující ekonomice!

Z toho lze vyvodit jednoduchý  závěr – prvořadou  starostí a povinností politikářů by mělo  být,  jak udržet  hospodářství  co  nejvíce výkonné  a funkční.

A až pak  mluvit o demografii!  Nebo, v nejhorším případě – mluvit  o tom současně.

Jenže  oni dobře  ví, co jsou  zač.  Že  nějaký obecný  zájem celku je jednak   až někde na  653. místě  jejich pozornosti, ale především – že  dát takový slib se  rovná politické sebevraždě. Protože  ewkonomické  cykly  se prostě  střídají.

Dodám, že  ano, ale krize  přicházejí  z valné  části díky  jejich „geniálním“  opatřením!  Klasickým  příkladem je  ta  poslední,  velká, z  roku  2009.  Je přímým důsledkem úspěšného lobování  amerických velkobank, takže  v roce  1999 administrativa Billa Clintona prosadila zrušení Glass-Steagall Act z roku 1933, který velmi striktně odděloval retailové a investiční bankovnictví a prosadila nový bankovní zákon – Gramm-Leach-Bliley Act., jenž tuto dosavadní „čínskou bankovní  zeď“ odstranil.

Banky  slavily,  důsledky  se rychle dostavily, protože zkrátka  podvod je podvod. Tohle  je  brutální příklad  toho,  jak politici  řídí ekonomiku a  proč  budou do omrzení mlít o reformě  důchodových systémů, prodloužení  věku  ekonomicky  aktivní činnosti, demografii   a  pod.,  ale nikdy  se nezaváží k tomu, že  udrží ekonomiku intaktní!

Původně  jsem  chtěl  dnešním  článkem tohle  téma  vyčerpat /ostatně  to samé jsem si myslel  i včera/, ale zjišťuji, že  bych  byl zas k neučtení  dlouhý.

Proto z toho bude ještě  jedno pokračování,  v kterém pojednám jednu  extra  specialitku!  Kdy nám fakt, ohledně  důchodů a důchodového systému politikáři doslova  močili na  nohy!

 

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.