Lži a oblbování kolem důchodů III. – jak na nás páchali a spáchali obrovský důchodový podvod 1


 

V tomhle  díle  seriálu o českých důchodech a důchodcích se  chci věnovat  dvěma  velkým podvodům, které politické elity  na  budoucích  penzistech spáchali.  Jeden dokonaný, s  už  zcela zjevnými  důsledky, druhý naštěstí  zaražený vzápětí po tom, co  byl na  sílu proválcován. Dlužno dodat, že  u obou dvou  atentátů politikářů na  důchody  a důchodce  se tak dělo  z  aktivní podporou a potleskem zejména  těch,  kteří  se stali  nakonec  sami obětí toho,  co aktivně podporovali!

Pojďme na  věc  a  řekněme  si oč  jde!

Kvůli prvnímu podvodu se musíme ponořit  hluboko do minulosti. Do  začátku 90-tých let. Říká  vám ještě  něco jméno Švarc?  Přesněji, podnikatel Švarc  z Benešova?  Pokud  jste  fandové fotbalu,  zablikala  vám kontrolka – jo, ten chlápek co  fotbalově neznámý Benešov  dotáhl  krátkodobě  odněkud  z krajského přeboru nebo odkud,  až do  I. ligy. Ano, tohle  byl  jeden ze  dvou kousků, kterými proslul než zbankrotoval! Ale  ten nemám na  mysli.

Řeč bude o tom druhém  – Švarc systému. Což  byl způsob  jak ve velkém začal  zaměstnávat  lidi, pracující  pro jeho firmu  Dříve  zaměstnance. Tak jak je klasicky  známe. Dal jim  rozvázačky a  poradil jim  – skoč si na ouřad, zaregistruj se jako živnostník a  já tě vezmu  zpátky  do práce. Nebudeš  už  formálně můj zaměstnanec, nýbrž  dodavatel.  Oba  ušetříme nebo nám zůstane  víc. Já ušetřím na  zdravotníma  sociálním,  ty  také, protože  budeš  platit  méně na daních i na pojistném. Navíc  spoustu věcí  – jako auto, benzín, pracovní oblečení , dojíždění do práce,  stravování, nákup všeho možného domů  atd. atd. vykážeš jako pracovní výdaj  a odečteš  z daní!Prostě  okrademe  stát.

Švarcsystém , založený   na ono   okrádání státu snížením odvodů na  zdravotní a sociální pojištěn,  se  začal zemí tehdy šířit  jako požár v  Austrálii!  Stal  se velmi rychle předmětem ostrého politického sporu .

Především mezi sociální demokracií, která ho, naprosto logicky, hodlala  potlačit a  pravicí  – především ODS a později  Kalousekpartají, ale také lidovci, kteří  ho protlačovali silou mocí  jako formu svobodného podnikání. A  protože  držitelů  živnostenských listů  se zakrátko načetlo kolem milionu, při volbách z  tohoto potenciálu  velmi a velmi těžili.  A to nejen  u těch, co „jeli Švarce“.  Velkou podporu  v  tomto ohledu  –  jednak zachovat možnost  švarcsystému a jednak zásadně  držet  linku, že   živnostník si sám stanovuje  výši odvodů na  důchod, pochopitelně co nejminimálnější a  také  že  předepsané povinné limity  zdravotního a důchodového pojištění  budou pro tuhle  skupinu  obyvatel co nejmenší,ppocfhopitelně  uchopili  i  opravdoví  podnikatelé  – živnostníci!

Když  došlo na upozornění, že  jako, co se týče  zdravotního systému, jsou černými pasažery /nebo jak  to kdysi  soc dem ministr  hospodářství Mládek nazval parazity/, že jejich zdravotní péči dotují  řádní  zaměstnanci a  že  v budoucnu  budou mít tristní penze,  přišla  buď  popuzená  bouřlivá reakce, že  jsou  uráženi a ohledně  penzí, že  oni si přece  vydělají a  na stáří se zajistí  sami!!! To je přece  smysl toho, proč  se rozhodli podnikat a „vzali svůj život  do svých rukou“, protože  to jsou  hrdí samostatní občané, kteří nikoho nepotřebují. Jen to aby jim nikdo neházel klacky pod nohy… Neodpustím si  – tak nějak mi  připomínají onoho hrdého imaginárního  Brita  Brexitáře. Ale  to je jiná píseň.

Vraťme se zpět  k českému  živnostníkovi. Bez ohledu na to, zda jde o oběť  Švarcsystému nebo  skutečně podnikajícího.

Určitě  vám neušlo, že  ministryně  Maláčová sestavila  komisi, která má  připravit  důchodovou  reformu. OK.  Ovšem  těžce mne  zaskočilo,   vyjádření  čelných představitelů  Strany  živnostníků  v  této souvislosti:

Před třiceti lety byli první generací, která se pustila do živnostenského podnikání. Teď dosahují důchodového věku a při pohledu na výměr své penze často zalapají po dechu. Strana soukromníků České republiky se jako stavovská strana tématu ujímá a chce řešit „žebrácké důchody OSVČ“. Spojila se k tomu s profesorem Jaroslavem Vostatkem, který je členem „Komise pro spravedlivé důchody“,

….

A  absolutně  super  je pak tato citace:

Rudolf Baránek vzpomínal, jak byl systém živnostenských penzí v devadesátých letech konstruován. Připustil, že tehdy, v produktivních letech, jim byly vyhlídky na důchod k smíchu a hleděli dopředu na své podnikání. Ale také byli první generací, která podle tohoto systému fungovala, a nikdo neměl přesnou představu, jak by jejich sociální pojištění, kterým do důchodového systému přispívali, mělo vypadat.

V tomto případě podle Baránka navíc selhal i stát, který vůči první generaci živnostníků, která nad sebou neměla srovnání, zcela rezignoval na jakoukoliv osvětu. „Až když ministryně Marksová napsala dopis, že budou mít malé důchody. Ale ona to nepsala, aby je varovala, ale aby se styděli,“ vzpomínal Rudolf Baránek.

Dnes živnostník, který se celý život staral o sebe, nic od státu nechtěl a také od něj nic nedostával, přijde na úřad a dozví se od úřednice „měl jste si víc platit“. A je mu vyměřen důchod, za který se nedá vyžít, klidně kolem šesti tisíc korun. „V zemi, kde se premiér naparuje, jak to všechno funguje, jsou tito lidé pod hranicí chudoby,“ neodpustil si poznámku Baránek.

Tohle se  vám ani nezdá, ani jsem si  to nevymyslel! Tak stát selhal????!!!   Stát neposkytoval  žádnou osvětu??!! A je živnostníkovi  vyměřen žebrácký důchod????  Stejně tak je  divné, že  se dozví, že  si měl platit  do systému  více?????

Mně fascinuje  drzost,  s jakou dnes  Baránek a spol.  tlačí na státní kasu, že  by jako  živnostníci důchodci měli brát daleko více!!! Proč???  Na jakém principu??? Za to, že,  jak sám uvádí, jim kdysi myšlenky na důchod připadaly směšné?? A nyní  chtějí participovat na  systému, který  sami podlamovali?  Co dělali s penězi, které  kdysi vydělávali?  Tehdy  se  s námi  ostatními také  nedělili! Závidí zaměstnancům jejich  vyšší penze?  Kupodivu jim nezáviděli těch 30 let povinně placené odvody, které  snižovaly  okamžitou spotřebu  zaměstnaneckých domácností!  A  někdy  velmi podstatně!  Zaměstnanci z  nařízení  zákona  povinně  financovali průběžný důhodový  pilíř ! Také jejich rodičům! Oni , díky  „dobrodiní“ zákona,  si mohli  vybrat  – spotřebovávat nebo platit. Vybrali si, v převážné  většině, sami a  dobrovolně   – spotřebu. Jejich  samostatné  rozhodnutí!  Nač  si nyní stěžují???? Že  si neuměli  naspořit na stáří?  Ať  už proto, že nevydělali  dost nebo  neuměli hospodařit?  Ať se  na mne  nezlobí, mně  svou argumentací a logikou připomínají  klasické bednaře – tedy  patologické  hráče  automatů. Těm také máme  zajistit  vyšší důchody, protože jim  starost o budoucnost připadala a připadá směšná?

Totéž  švarcaři!  I  když tam míra  dobrovolnosti, uznávám, v mnoha případech,  byla  daleko menší. Nicméně, co Kosa existuje, kdykoliv  se dotkla  této problematiky, přesně o tomhle  efektu  psala! V mezích své působnosti  varovala co mohla. Však mi  také  sem tam chodily  příslušně  rozhořčené  maily.

Tenhle podvod  by nemohl být  dokonán a  udržován v  chodu, kdyby  OSVČ  v převážné míře nepodporovaly  ODS a Kalousekpartaj.  Se  švarcsystémem  a nízkými  odvody  živnostníků bojovaly všechny soc dem vlády, co jich bylo. Dnes, kdy  živnostníci  mají  nést  důsledky  své  volby a  svého rozhodnutí,  chtějí  od  všech ostatních  solidaritu. Chtějí  kus  jejich krajíce. Nechápu a nerozumím!  Oni se také nehodlali dělit!

Tohle  je jeden  z těch  dvou  velkých podvodů na  českých důchodcích. Ten dokonaný, protože  česká lumpenpravice  to uměla  prosadit a  vtělit  do zákonů. Takže je nanejvýš  na  čase, aby  za  to přijala  odpovědnost.  Ale  jsem si jistý tím, že ji to ani nenapadne!  Opět uchopí  věc  živnostníků a v  důchodové komisi  bude nepochybně  tlačit na  to, aby  jim stát neoprávněně  přidal na úkor ostatních. To  zcela  určitě nebudou vydávat  ani  za projídání budoucnosti, ani za  rozhazování peněz.Protože je zde milion hlasů. A  to už je  argument , kdy  lze  s  vážnou tváří  i tvrdit, že  slunce  vlastně  nejvíc  svítí v noci! A  spousta lidí  tomu bude tleskat. Protože jim to hodí prachy.

Lupmenpravice  stojí  i  za  tím druhým velkým  důchodovým podvodem, jenž  se naštěstí zdařilo včas  stopnout.  Znovu se vrátím k  činnosti  té  komise pro revizi  důchodového systému, jíž  vytvořila  Maláčová. Padaly  tam různé  návrhy.  Snažil jsem se je pečlivě  sledovat.  S očekáváním, kdy  někdo – zejména  z ODS, TOP 09, ale  třeba i od Gazdíků, či Pirátů, vyrazí  znovu s tématem  tzv. druhého důchodového pilíře! Zda bude mít  tu drzost!

Když na jedné straně  speciálně  tihle  věčně  hřímají o neudržitelnosti  současného modelu průběžného financování. Že jako je potřeba , aby se lidé  na stáří, pokud  lze – zajistili sami!

Na výše popsaném případě  OSVČ  vidíme, jak to „funguje“, když  člověk  si má něco pokrýt ze  svého, když je  to v dlouhém časovém horizontu  a není k tomu přinucen ,nýbrž se spoléhá na jeho dobrovolnost!

Co byl  a nebyl druhý  důchodový pilíř,  který  uzákonila  za obrovské podpory  tehdejších mainstreamových  medií / že například  Lenko Zlámalová nebo Petře  Kamberský/ je na Kose, resp. v jejím archivu popsáno více  než důkladně.  Mohl bych jich  vytáhnout opravdu hodně, ale  dám jeden vzorek za  všechny:

Paní Vzorňáková, pan Vzorňák a druhý důchodový pilíř.

Z časů bačování  NečasKalouskovy  famiglie jsou,   jako  její  největší  „rána“, vnímány  církevní restituce.  Ty  si, vhledem k nepopularitě  církve  pamatuje  každý.    Už několikrát  Kosa  dokazovala, že  v podstatě  jde  drobnost, vzhledem k  rozměru státního rozpočtu. Nicméně pořád si politikáři  – zejména  Filip a jeho stádečko politických podnikatelů a  také Babiš, snaží nahnat politické body. Což jim ovšem velmi rychle  zatrhne  Ústavní soud.  Jenže  daleko větší zlodějnu  a doslova atentát na  státní finance a především budoucí penze, představoval  onen  Druhý důchodový  pilíř. Ten  umožňoval těm, co by  do něj  nastoupili/ původně všem povinně/ vyvést z povinných  odvodů na  sociální pojištění  pár procent a posílat je  soukromým finančním společnostem. Počítalo  se  s tím, že  stát  tento soukromý odvod  bude  honorovat také  dalšími pár procenty  a  vše  bylo  výrazně  orámováno tvrzením, jak ty  soukromé finanční společnosti  umí /viz zahraniční  zkušenosti/ s  těmi prostředky  čarovat a že  jako  zajistí  účastníkům  tohoto způsobu připojištění dokonalou finanční jistotu  až se z nich stanou penzisté.

Pro skupinku, řekněme  tak 1-3% nejlépe  placených zaměstnanců to tak částečně  mohlo i fungovat. Vím, o čem  mluvím. Na  základě  vlastních detailních propočtů. Ale  globálně  šlo o zlodějnu.  A hned několika násobnou!

Především  šlo o snahu přihrát  obrovský  velký  kšeft  bankám a finančním společnostem. A dodat jim vlastně  až  5milionů nových klientů.  A každoročně  další obrovskou sumu peněz těchto lidiček. A  samozřejmě možnost  účtovat měsíčně/kvartálně/ročně  těmhle   5 000 000 kliošů  pravidelné poplatky  za  správu jejich  důchodového účtu. A také fee za  uzavření smlouvy, čerpání  penze  a kdo ví co ještě.Prostě  další skvělý  byznys pro už tak  senzačně  vydělávající  tuzemské dcery  zahraničních bank. To byla  jedna levárna. Která spočívala  v  šířené  hlášce, že protože  průběžné financování důchodů nebude v budoucnu stačit,  tak mu pomůžeme  tím, že  z něj ještě odvedeme  prostředky!

Tou druhou pak to,  že  tuhle  malou domů nejlépe vydělávajícím, kteří jako jediní  by  z toho bývali opravdu profitovali,  zaplatili všichni ostatní. Protože  Kalousek  tenkrát, kvůli financování toho druhého důchodového pilíře , jak si jistě  dobře  pamatujete  – podstatně  zvedl obě  pásma  DPH!  A ani trochu se u toho ani on, ani ODS nestyděli. A dnes  cosi vykládají  o  snižování daní a   neudržitelnosti průběžného důchodového systému. Ale  to nebylo všechno – ze  stejného důvodu oni tenkrát  přišli s tzv. superhrubou  mzdou. Kdy zaměstnanci platili  daň  z odvodů na  sociální a  zdravotní, které  za ně odváděl zaměstnavatel!!!! Zrovna  tak mohli platit  klidně  daň  z  elektrického proudu, který  spotřebovávala jejich fabrika  nebo úřad!

To všechno, protože  před volbami  ODS  cosi vykřikovala  o rovné dani 15%. Aby těch magických  15%  skutečně mohli vyhlásit, napálili  námezdně pracujícím  ty  superhrubé odvody. Čímž se dostáváme  k živnostníkům, co nyní  volají  po navýšení svých důchodů  – těm tenkrát  daň doopravdy klesla. Z  19% na těch magických   15…. Zaměstnancům tehdy  daně  stouply, živnostníkům klesly. O důvod  víc proti jejich současné argumentaci o žebráckých důchodech!

A dostáváme  se k levárně  třetí, kvůli které  vlastně tenhle  díl píši.   Hlavním lákadlem pro lidi  v  druhém důchodovém pilíři  byl argument, že  jak soukromé penzijní fondy  na  Západě  se osvědčily,  že  jsou  v mnoha  zemích  – USA, Británii , Holandsku  alternativou k průběžnému systému a že  vlastně  takhle  lze  minimálně  částečně opustit současný  systém. Jen se nebát a  chtít! Prostě pro nás  vzor.

Ano v anglosaském světě, kam do značné míry  patří i Holandsko tohle  dlouhé  roky  fungovalo!  ten minulý  čas, je plně na místě!

DOKONČENÍ CELÉHO SERIÁLU ZÍTRA!

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.