Koronavirus a moje obavy


Tohohle  novodobého  „moru“  je  už pár  týdnů plný mediální svět.  Kdo o něm nepíše,nevysílá a moudře  nebo ještě moudřeji nemluví do sdělovadel nebo aspoň  někde na nějaké sousedské sešlosti, jako by nebyl.

Zcela  záměrně jej Kosa míjela.  Mou železnou zásadou je nekomentovat  cokoli o čem nemám nějaké  trošku snesitelné penzum povědomosti.  Protože  v takovém případě  se  člověk  začlení do kohorty  pindalů, jichž je, zejména  na internetu  nesnesitelně mnoho. A  to si  doopravdy  dokáži odpustit.

Nicméně  čas nazrává, nějaké informace  přicházejí a  dokonce i  totální laik a nevědomec  mého typu  může  činit  už nějaké vlastní  závěry  nebo si začít  klást  otázky, které  začínají  mít  smysl  a  hledat na ně odpovědi. A to pro případ, že  se Koronavirus  nepodaří  udržet  v uvnitř  čínských hranic a  pandemie  se přesune  do  ostatního světa, včetně  České/Slovenské republiky. Protože pak  ty  případné odpovědi na  ty  laické otázky mohou  rozhodovat  o tom, zda  tenhle  vir  člověka  potrefí nebo ne, či  jak  vážně. A tady  už jde  do tuhého. Pro ty , co  se eventuálně  do  čtení pouštějí s  očekáváním nějaké  senzace, mám špatnou  zprávu  – nic podobného neočekávejte. Ale  na  rozdíl od jindy vás  dnes nehodlám ani zahltit  zdrojovanými  fakty. Protože  těch je, bohužel, žalostně  málo.  A  v případě, že  virus  vtrhne  do střední Evropy, pak nějaká  čísla  agrafy  budou v podstatě na nic. S výjimkou  dvou.

Jedním  je to , co jsem si pro sebe  nazval pracovně koeficient přenositelnosti,  tedy  nějaký statistický  údaj  udávající, kolik  zdravých jedinců infikuje  jeden  nemocný a pak  údaj  fatální – kolik nemocných viru podlehne.

V obou případech nějaká data  k dispozici jsou  /v  prvním případě se prý pracuje  s  faktorem 3,11 a v  druhém  s dvěma až třemi procenty  fatálního vyústění/, nicméně za  sebe  říkám, že  jim nevěřím. A nejenom jim.

Nevěřím interaktivnímu grafu, s nímž  evidentně pracuje  WHO,  který  pro své  zpravodajské prezentace přebírá na příklad i ČT a který v okamžiku, kdy jsem začal /minulou neděli/ psát tenhle text  vykazoval tyto údaje:

Dnes už  jsou opět úplně jiné a  výrazně  horší.

Tady naleznete  stejnou mapu, ovšem den po  dni. Takže  zjistíte, že  první úředně uznaný nakažený se objevil 8. prosince 2019…

Což je  pro mne důvod, proč vyhlašuji, že  nevěřím uváděným úředním statistikám a číslům. Když  byl zjištěn,  šlo ještě  celkem  snadno epidemii  zvládnout i ve  Wu chanu. Takto epicentru  nové  pandémie.  Jenže se tak nestalo. Jsou jen dvě  možnosti proč:

1- ten první nemocný  byl  hrubě  podceněn a  nedošlo na patřičná opatření

2- byl jen  prvním úředně zjištěným. Ve  Wu chanské populaci jich bylo mnohem a mnohem více. A už to nešlo zastavit prostou  izolací tzv. prvního jedince.

Řekl bych, že  za 2 je  správně.

V takovém případě můžeme všechny úřední údaje  v podstatě  zahodit! Protože  když se  čísla  rozcházejí hned  na počátku, dále  to bude jen a jen horší.  A  ty grafy s  červenými kolečky můžeme použít  tak maximálně ke sledování  trendů!  Což ovšem je  také velmi cenná informace!

Nicméně  Marian  Kechlibar na  svém blogu  už  28.1. upozornil na  tiskovku, která proběhla  v Hong Kongu, kde profesoři tamní university  konstatovali,  že  oficiální  údaje / tehdy uvádějící  4 000 nakažených/ jsou  naprosto zmatečné a že  oni to vidí nejméně  na 10x  více.  A  doprovodili to znamenitými grafy a  argumentací –  zde.  Skvělá práce pane  Kechlibare!

Mne nejvíce zaujal zaujal  především tyto dva grafy, popisující,kdy  v Číně  asi tak dojde  v vyvrcholení a odeznění  epidemie:

Vedle zjištění, že  vrchol by  měl přijít ve velkých čínských megapolích i na zbytku území někdy  v dubnu,  jsou  naprosto klíčová  i čísla ohledně  šíření nemoci. Především přes  leteckou dopravu… A  jsou děsivá.

Takže můžeme  učinit  jednoduchý závěr  – ať budou přijata  jakákoli omezení na  pohyb  Číňanů a  lidí,kteří jsou momentálně  tam, šíření korona viru nelze  zabránit. A když ne  v Číně, tak ani ve  světě.

Připravme se na to!  Pokud se ptáte  jak, tak dám krajně neuspokojivou odpověď  – zejména  duševně. Protože hlavní  vlastností tohoto viru je….  a na tom exhibuje  mainstream a zejména  bulvár – že  proti němu nemáme  léky!  Tohle  je ta hlavní mediální show!  Pouze  špatná  zpráva je,  jak známo – dobrá zpráva.Tedy z hlediska mediálního byznysu.

Připravme se  i na něco jiného!  Mediální svět se  doslova  pase na záběrech, kde lidé  v čínských městech padají na ulicích a především na  snímcích z beznadějně  přeplněných a kolabujících  čínských nemocnic. Tohle dělá titulky!

Jenže  věc  se má  poněkud jinak.   Generuje  dvě  zásadní  otázky

1-je Koronavir  natolik zabijácký, že  lidé umírající na nemocničních chodbách a hroutící se na ulicích  jsou věrohodným  vyjádřením této nebezpečnosti ?

nebo

2- jsou tyhle záběry důkazem naprostého selhání  čínského zdravotnictví a  správy  státu?  A  my  si můžeme  být v klidu, protože   u nás  by se něco takového nestalo?

Soudím, že  ani jedna  druhá otázka není relevantní.   Kdyby  platila ta první, pak by  statistika  úmrtí musela  být  daleko vyšší.   Pro nás  je  ovšem nesrovnatelně  významnější  odpověď na  otázku č. 2.   – fungovalo by  zdravotnictví  v Evropě  lépe než v Číně v případě propuknutí epidemie? Nepotrefily  by nás  čínské problémy? Hraničící až s hysterií  středověkých morových epidemií, kdy  jsou nemocní lidé  zatlučení ve  svých příbytcích, cestující  z nevhodných destinací jsou násilím vyháněni , kdekoliv  se hodlají ubytovat a  každý se jich  zoufale bojí?

Mohu zodpovědně  hovořit  jen  o tom, jak funguje nemocniční systém  tady u nás  doma. A troufnu si tvrdit, že  by  se nejspíš   zhroutil také. Mám  podezření, že  dokonce  rychleji než   ten čínský.  Stačí si vzpomenout  na čekací doby na  různé typy  operací, na  to jak menší nemocnice  zavírají oddělení, protože pro ně nemají ani lékaře  ani sestry,  jak periodicky v  lékárnách scházejí celé skupiny medikamentů, jak….  jak …jak.

Jinými slovy , naše  zdravotnictví jakž takž ještě   zvládá  normální  nápad  nemocnosti a  každá  anomálie  s nárůstem pacientů   by jej přetížila. Zejména pokud  by čísla  rostla  podobným tempem jako dnes v Číně. Nemohl by  velkou epidemii vydržet.

O  nedostatečné vybavenosti potřebným zdravotnickým materiálem  – rouškami, respirátory, ochrannými rukavicemi, obleky  a  brýlemi si už nemusíme vůbec nic vykládat! Jde sice o utajená  čísla, ale Čína nás oficiálně požádala  v tomto ohledu o pomoc a  jak ministr zdravotnictví, tak Babiš prohlásili, že  sami toho moc nemáme, takže nedáme a nakonec jsme poslali asi 10 milionů kaček….Občane,neuděláš  chybu, když se preventivně postaráš  sám. Pokud ještě  vůbec můžeš…

Nevěřím, že  to v jiných  evropských  zemích, včetně nejbohatších bude zásadně jinak. S kapacitními schopnostmi jejich  zdravotní sítě. Materiální zásoby asi  budou  jiná kapitola. Ale vraťme se  zpátky  do Čech a na Slovensko.

Zkrátka, jestli se  v našich zeměpisných šířkách  epidemie  rozjede, obávám se, že nebude daleko k panice.  Narazíme  asi velmi brzo na hranice našich možností a  co potom? Nevím.  A  děsí mne  to.  V takovém případě nám zbývá jedině – mít  doma, pokud možno  zásoby  potřebného. Tedy roušek, respirátorů, desinfekce,  vitamínů,  aspirinu, všelijakých  univerzálních přípravků na  srážení horečky a neejspíš i základních potravin, které by zajistily  na nějaký  čas minimální nutnou interakci s okolím .  A doufat v odolnost  vlastního těla, svého i  blízkých, modlit se  a/nebo mít štěstí, že  se nás  ta pohroma osobně nedotkne. Alespoň tak mi to, podle nedostatečných informací zatím vychází.  Protože  jejich drtivá většina  je  zaměřena pouze  na  šíření  té  špatné zprávy, která je  jedinou  dobrou, tedy  zpeněžitelnou v informačním byznysu.   Střízlivá slova o  tom, jak nemoc probíhá, co dělat, jak ji léčit nebo potlačit, když neexistuje protilátka, jsou  příliš  nudná,nezajímavá a pokud  o ně  sdělovadla  vůbec  zavadí, pak je  vytlačují  na  okraj.  Aby bylo místo na ty palcové  titulky a videa s  těmi  padajícími na ulicích.

Nepatřím, ale takhle náhodou k těm, co šíří ten poplach  a  jen proto, abych si zvedl čtenost? Nejsem tedy  stejný  jako  lovci  senzací za  každou cenu?

Jednoduchá  odpověď  – NE!

Mám  obrovský deficit  základních  vědomostí o koronaviru a opatřeních proti němu. Za  to spousty  otázek.

Tu základní – je možné  udržet  nemoc  na  území  Číny už jsem zodpověděl  výše. V globalizovaném světě a  v případě  nejlidnatější země  světa a navíc v celoplanetární  dílně  něco takového pokládám za  vyloučené!  Skoro všechny  státy světa přerušují s  touto zemí  letecká spojení.  Stačí to?  Rád bych tomu věřil.  Ale nemyslím, že  to bude stačit. Pokud se nestane   tentýž  zázrak jako  kdysi i epidemie  SARS.  Ta  vtrhla na scénu stejně  dramaticky,  aby náhle,  zlomově, sama od sebe odezněla. Dodnes nikdo neví jak a proč. Když se  tohle nestane – pak mám triviální dotaz –jak dlouho lze  Čínu izolovat?  Nemyslím jen letecky.  Izolovat můžete  Bhutan,Nepál nebo Vatikán,ale  nikoli Řiši středu, dnes jednu ze  dvou  ekonomických supervelmocí! Globální výrobní, distribuční a prodejní řetězce  jsou nastaveny  tak, že se bez čínské produkce neobejdou. Ať už co do hotových  výrobků  nebo subdodávek. A naopak obrovská množství různého tovaru putuje  také opačným směrem. Velké hospodářské ekonomiky  dnes na  Dálném východě  mají  stovky  tisíc  zaměstnanců, kteří  tak udržují v  chodu  místní pobočky  světových velkofirem, zajišťují, odbyt, nákup, distribuci, atd. atd.

Co tímhle  výčtem chci  říci?  že  tem obrovský obousměrný tok zboží nelze zastavit.Nemá li být tvrdě postižena  planetární ekonomika. Obchodníci, experti, diplomaté a jejich rodiny  budou jezdit i nadále  z Číny a  do Číny.  A  to ve velkých počtech. Současný útlum nemůže vydržet  dlouho. Ostatně  Peking už  ostře  protiomezování styku s  ním a proti  globální izolaci tvrdě  protestoval. Jak u WHO, tak u WTO. Takže  potencionálních šiřitelů Koronaviru bude dost a  dost. Přidejte  si k tomu posádky nákladních letadel a lodí…. Nebo početnou čínskou diasporu  po celé planetě!  Která má nepochybné právo cestovat za  svými blízkými jak do Číny tak z ní. Jak tohle  všechno  chce někdo držet v izolaci? Neumím si to představit.

Když jsem od minulého týdne začal sledovat ten oficiální graf nakažených a zemřelých v Číně i jinde, velmi mne  těšilo, že  Latinská Amerika  především Afrika  zatím vykazovaly, co do počtu nakažených NULU.  Protože není sporu o tom, že kdyby se nákaza  dostala na tyto dva kontinenty /a k tomu třeba ještě  do Indie, Pakistánu a Indonesie/ pak nekontrolovanému rozšíření nemoci už nepůjde vůbec nijak čelit! Vzhledem k  tamní zdravotní síti a jejím schopnostem  na  to, že je  země  zasažena, přijdou, v tom  okamžiku, kdy  u bude mít  rozměr nejméně  klasické  české chřipkové epidemie. Když budou oni a svět mít  štěstí. A při „systému“  tamní  zdravotní péče a  schopnosti vyhlásit nějakou karanténu a  především ji dodržovat…. no tam  máme  garantováno, že Koronavir  nastoupí  vítězné celosvětové tažení. Ta nula  byla  fajn.

Ale už  z ní  začínám mít nahnáno!  Je to doopravdy  NULA?  Když si vzpomenu na  velké  čínské  kolonie  v řadě  afrických států , jako důsledek čínské státní politiky  skupování  nerostných zdrojů a půdy  všude po planetě, kde je něco k dispozici /a také  infrastruktury typu  přístavů nebo související s  Hedvábnou stezkou/,  začínám o té nule  mít  čím dál větší pochybnosti. Tam není nikdo z Wu chanu a  dalších postižených aglomerací? Vážně?

Přidejte si k tomu další  věci. Například  nadcházející letní  Olympijské hry v  Tokiu.  Už za půlroku!  Tohle  celosvětové masové setkání sportovců a  fandů sportu z celé planety! Sportovní  svazy  zrušily  veškeré kvalifikace  na OH, které se měly konat  v zasažené zemi. A  přemístily je jinam. Podobně  o rok byl přesunut  světový halový atletický šampionát.  Řeší to něco nebo ne?  Mé přesvědčen je, že nikoliv. Leda, že  by  se  o nejméně o rok odsunula  i Olympiáda. K čemuž podle mne  nedojde, jestliže nenastane  výrazné zhoršení  v  současném nápadu Koronaviru.  A  půjde tedy nějak vyloučit  z ní  čínské sportovce , funkcionáře a  fanoušky?  Sotva! Kdyby šlo o nějaké  Česko nebo Slovensko či takové Rusko, to by byla jiná opera! Ani OH k ledu  dány nebudou. Jde o příliš velký  byznys!“

Mohu  v podobných  úvahách pokračovat do nekonečna. Co velká světová  sympozia a konference? Bez Číny? nebo telemostem?  Absurdní, viďte?

Když už  jsme u těch globálních záležitostí – překvapuje mne, že  v Evropě  Americe, Kanadě, Austrálii a  dalších podobných státech,  kde je  velkým, ba  kardinálním tématem ochrana  klimatu a oteplování atmosféry  je zatím ticho po pěšině ohledně hrozby  Koronaviru. Žádné preventivní demonstrace  a protesty,požadující od mocných  nějaká předběžná opatření a řešení!  Žádné stávky, žádné požadavky,prostě nic  takového!

Nejde mi to na  rozum. Oteplování  planety  v delším   čase je  akutní problém, s  kterým se hned  teď musí něco dramatického udělat a Koronavirus, který konkrétně, tady a teď –  ZABÍJÍ, aniž  ho umíme  nějak potlačit nebo léčit,  nechává  tyhle, co mají starost o lidstvo  a planetu  v naprostém klidu!  U Oteplování tvrdí, že  nemáme  druhou planetu. U pandemie  snad  existuje? Nerozumím tomu!!! Ani co by se za nehet vešlo.

Mám si myslet, že je  to proto, že  ho /zatím/ nelze  použít  ani jako protestní  instrument ani jako  účinnou páku v mocenském politickém boji?  Nebo, že  to je  snad proto, že  jde o konkrétní problém, kde  zjevně nefungují  hraběcí  rady  typu  – přejděme od spalovacích motorů na elektrickou trakci? Či snad  všechno tohle  dohromady? Že  se  vždy  snáze demonstruje  proti nebezpečí od holuba na  střeše, než proti konkrétnímu, ovšem už silně nebezpečnému nebezpečnému  vrabci v hrsti?

Když už  jsem z těch  globálních  otázek mám na srdci ještě  jednu velkou starost!

Kvůli téhle pandemii Koronaviru vyhlásila Světová  zdravotnícká organizace  WHO stav celosvětové  nouze. Což je v naprostém pořádku. Jenže  ono je  to od roku 2003, kdy  se tak stalo poprvé proti SARS, už  po ŠESTÉ!!! Za  pouhých 17 let zde máme  ŠEST celosvětových poplachů a tudíž  i  velmi vážných  zdravotních  hrozeb  v celoplanetárním rozměru!

Pokud se nepletu, pak s výjimkou Eboly a  choroby  ZIKA,  všechny ostatní  případy  také pocházely  z Číny!

Což  o něčem vypovídá.  Například o tom, že  tamní koncentrace obyvatelstva  v megalopolích  /kdy nějaká Praha nebo Bratislava  má rozměr   menšího obvodu průměrného  čínského města/ je  prostě  světovým zdravotnickým rizikem sama  o sobě.  a jestliže  to je  takhle  v  téhle zemi, tak co ostatní megalopole  třetího světa s jejich děsivou úrovní urbanizace?  Mexiko City, Jakarta, Bombaj,Rio, Sao Paulo, Káhira, Istanbul,   a  stovky  dalších…..  Kdy přijde něco tam odtud? Planeta je prostě beznadějně  přelidněná.

Nicméně  pokud by tohle představovalo hrozbu  vzniku dalších  nemocí  kalibru SARS nebo, i přes všechna rizika současného Koronaviru, jakmile  z něj má  celý svět strach, bylo by to ještě  dobré.  Jenže  jak nepravděpodobné je, že  co nevidět budeme  mít co do činění s  nějakou  opravdu zásadní mutací , která vytvoří opravdu zabijácký a  mimořádně  snadno přenositelný  vir????  Se  smrtící schopností, kterou těsně po první světové válce osvědčila  tzv. španělská  chřipka?  Která  zdecimovala  světovou populaci více než  čtyři  roky  trvající  globální  válečný konflikt!  A to tenkrát  na zeměkouli  byly  necelé dvě miliardy proti současným 7,5!!!!! A možnost  celosvětového přenosu  byla nesrovnatelně menší než dnes?

Zkuste si představit, že  se něco takového stane znovu….

Netuším, kolik obětí si připíše  Koronavir  celkově, až odezní.  Ať  to bude  jakkoli vysoké  číslo, bral bych  ho jako  vítané upozornění!  Na  akutní hrozbu,  která nás  navštěvuje nikoli jednou za  deset let, nýbrž už každé roky  tři. S  železnou pravidelností. A zatím, až na  Ebolu,  která se  naštěstí  výrazně prosadila  „jen“ ve třech západoafrických  státech – Liberii,Sieře Leone  a  Guinei,  šlo  o řekněme nemoci se  smrtícím potenciálem chřipky.  Jenže s jistotou lze  předpokládat, že  se  časem objeví  cosi co bude stejné  vražedné jako ona  Ebola!

Koronavir, ať  už bude jaký chce,  je pouze  lehkým cvičením  našich  schopností, připravenosti a  akceschopnosti proti takové hrozbě. Skoro se mi chce napsat, že  bychom  za něj měli být vděčni. Kdyby nešlo  o otázku života a smrti! Je to doopravdy jen příprava na mnohem horší  budoucí.

Nicméně  už kvůli  jistotě  těch útoků  neznámých  epidemických nemocí s celosvětovým dosahem, co tři roky, by  tohle  téma  měla  uchopit  nějaká  další Greta nebo Grét. Protože  tohle  číhá  doslova  přede dveřmi. Udělali by  hodně záslužnou   věc!

A nemohu si odpustit  ještě  další poznámku.

Celosvětoví lídři  se cítí povoláni  k řešení všeho možného. Prostě  univerzální mozek lidstva. Ať  už  jde  o G7 nebo reprezentativnější  G20. Je  na  čase, aby  si vzali na paškál globalizaci a její důsledky. Protože,jak už popsáno výše, právě globalizace  je zásadním faktorem, umožňujícím  šíření  Koronaviru.  Není na  čase jí  nějak dramaticky  přistřihnout  křídla  a  vrátit  se  k takzvané „ekonomice okolo komína“?  Tedy  aby  se  produkovalo v místě předpokládané spotřeby? Protože  pak lze  snáze  přijímat  karanténní a jiná opatření, v případě akutní hrozby. Vím,že je  to zbožné a  nereálné přání,ale přesto….

Podle  zpráv  z pondělí /čas 06:54 min/, konala G7 telekonferenci. O Koronavir.Co řešily?  Jednotná pravidla pro cestování,společná předběžná, blíže nespecifikovaná opatření  a jakousi spolupráci ohledně výzkumu viru  a nemoci.

A  také s e tam dozvíte, že WHO požádala  Google a  další internetové  gigaty  o , řekněme polocenzuru – zkrátka  o boj proti fake news, které  prý  s Koronavirem doslova  explodovaly a  ve velkém matou veřejnost /že by zase Putin?/.

Vedle  toho, není na  čase , aby  si  tihle moudřeci také sedli  a zamysleli se nad  tím kolik jde na  zbrojení a kolik na zdravotnictví?    To si jako myslí, že nejnovější letadlová  loď,atomová ponorka nebo neviditelné letadlo  mohou použít proti  světové pandemii  fatálního  charakteru, až jednou udeří?

Mimochodem ,když jsme u  zbrojení.  V první  fázi se vyrojila podezření, že  Koronavirus může být  produktem  tajného čínského armádního  zařízení pro vývoj biologických bojových látek. Který je  shodou okolností umístěn ve  Wu chanu Psalo se o  tom původně velmi obšírně, třeba  zde. Ovšem stejně  náhle jak se ta informace objevila, tak  najednou zanikla…  Proč?

A  na konec  cosi, co má  přízemní český rozměr. Babiš  zcela  hladce  vyhraje i příští volby. Pokud… pokud se nestane  něco  zásadního, nepředvídatelného,nekalkulovatelného a  neokecatelného.  Takovým  faktorem by  mohla být  pandemie  Koronaviru v  Evropě a  především v ČR! Jestliže  se uskuteční můj temný scénář, že  vir  se nepodaří  zastavit a ubránit před ním Evropu a udeří zde nakonec  se stejnou  silou jako dnes v  Číně, pak se to nejspíš  stane  do příštích parlamentních voleb.   A tohle by byla by  speciálně  pro Babiše  těžká  rána!  On a jeho poskok Vojtěch  zodpovídají za  zdravotnictví.  Superministr  Havlíček se  Superschillerovou pak za  Státní hmotné rezervy. Všechno nejbližší Babišovi věrní!

Pokud by se  české zdravotnictví dostalo do stejné situace jako to ve  Wu chanu a také se zhroutilo a navíc se  ukázalo,  že náhle není k sehnání vůbec  žádný  potřebný zdravotní materiál a schází základní léky  a nejsou ani  ve státních rezervách, pak by i Pepa  a Máňa Koblihovi pocítili nutkavou  potřebu to  někomu spočítat!  V  tomto případě by neměli na  výběr . Jejich  terčem by se musel stát jednoznačně Babiš. Už by nepomohl  žádný trik  mediálního okecávače  Marka Prchala.  Prostě i Koblihovi by pochopili. Babiš by se  z  toho totiž nemohl  vylhat  jako z dálničního e -shopu, kdy  mu, nejspíš nechtíc  vytrhli trn z paty  naivní  ajťáci, jejichž  akci si přisvojil.  Ani by nemohl použít  stejný  trik jako čínský prezident. Který  se veřejnosti předvedl jako velký a rozhodný vůdce a  za  DESET  dnů postavil  úplně novou nemocnici pro 1000 pacientů.  Tohle  v ČR není možné. Tady  se za těch deset dnů  neumí ani špitál zavřít, natož postavit! Prostě  Babiš  byl byl učiněn zodpovědným za  reálný kolaps  zdravotnictví a zdravotnického zásobování! A  drtivě by prohrál. Musí se  modlit /umí tohle  kovaný soudruh a registrovaný  agent  StB?/, aby  Koronavir  nějak rychle odezněl.  Za sebe  dodávám, že  si opravdu hodně přeji, aby z české politiky  rychle  a navždy vypadnul. Bez možnosti návratu. Ale nikoli  za  cenu , že  k tomu povedou desítky, stovky  a dost možná i tisíce mrtvých. Už proto, že  by neselhal o nic  víc než kdokoli jiný, kdo bude řídit  sestavovat a řídit  vládu v  jakékoli podobné situaci. My musíme mít  nové, předražené vrtulniky, ovšem  pak  sotva  zbývá na  zdravotní vybavení a strategické zásoby!

Tu nejčernější chmurnou úvahu až nakonec.  Koronavir  by měl být zásadním mementem a varováním pro všechny  podporovatele migrace  a  ty co pro ní mají pochopení!  Když už nechtějí rozumět principu předběžné opatrnosti primárně a  nic jim neříká přenosu  nemocí, které v  Evropě nemáme  nebo už dávno nemáme,  pak by je  snad konečně mohl  kopnout Koronavir a jeho šíření přes migrační vlnu. Nebo kdykoliv  budoucnosti stejné pandemie! Tohle  staví migraci a její rizika  do úplně jiného světla! Itálie  usilovně  bránila  před pár  dny přistání  velké turistické lodě  ve  svých přístavech, protože  mezi  masou turistů na palubě byli i Číňané a úřady se bály transferu Koronaviru. Ovšem ve stejné době  dali povolení lodi sbírající migranty  z  Afriky, aby  přistála v Itálii a vyklopila  tam svůj náklad s migranty o jejichž původu a zdravotním stavu nevěděly tamní oficiality  vůbec  nic!  A bylo jich 380…Zatímco na  té  výletní lodi  byla  perfektně  vybavená zdravotní ordinace a  k dispozici případně  odpovídající zdravotní péče!  Naprosto nepochopitelné!

Chtěl bych všechny , co to dočetli až  sem,  ujistit, že nebylo mým cílem šířit  paniku  a nejistotu. Jen  ventilovat  moje  vlastní  obavy, spojené s Koronavirem.  Obavy, které jistě má i většina  z  vás. Na  které ovšem nikdo neodpovídá.

A ještě něco -jsem si velmi vědom svého znalostního deficitu ohledně Koronaviru.  A také jistý  tím, že mezi kosíři  je určitě  pár  těch, jejichž znalosti jsou na nesrovnatelně  vyšší úrovni.   Vyzývám je, aby  se  o své vědomosti laskavě  rozdělili s námi laiky.  Klidně mi to mohou natřít, co se do mne vejde!  Nebudu jim to mít za zlé., Právě  naopak.  Kvalitní příspěvky ,bez mrknuté oka, zveřejním. Jde o příliš  vážnou  záležitost.

Předem děkuji!

Dodatek těsně před vydáním článku:

Nevěřím čínským statistikám. Už jsem uvedl proč. Během dnešního dne  se  na  internetu objevil článek vydaný   novinami Tchajwan News, jenž mi přeposlal Borísek, který velmi zásadním způsobem zpochybnil čínské úřední údaje  o  počtu nakažených a zemřelých v epidemii Koronaviru.  Není potřeba  umět  anglicky. Vše  je jasné a zdrcující.

 

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.