Nepanikařte před Koronavirem!


napsal Róbert

Vlkův  úvod:

Dnešní článeknení  formálně  reakcí  na  ten můj včerejší  o Koronaviru.  Jakkoli fakticky  ano.  Přišel mi v  týdnu jako  odezva na  Hodinu  vlka  č. 156 na  Slobodnémvysielači, kterou jsme  s Borískem věnovalis tejnému tématu.  Nicméně pojal jsemjivelmi podobně  jako to, co Kosa vydala  včera.  A  tudíž  rád  dnes využívám  Róbertovi  informace jakoantidotum nasvé obavy. Už proto, že  má  k tématu zjevně  odborně  co říci. Budu štatsný, když se ukáže,  že  znal a naštěstí i pro nás napsal. Díky  Roberte!

Sám som bol študentom FChPT STU v Bratislave. Konkrétne odboru medicínskej chémie (bol to viac všeobecný odbor, než špecializovaný na medicínu samo o sebe – to ale vychádza zo zamerania fakulty ). Svojho času sme tam rozoberali aj ako medicínsku chémiu, aj biologické procesy … tiež teda čiastočne pod to spadali aj bojové látky, ktorých je neúrekom, ako aj virotické aspekty, nakoľko mnohé detekčné metódy využívajú značkovanie špecifické nielen pre bakteriálne, ale aj virotické cesty vplyvov na organizmus. ( či už len kvôli diagnóze konkr. typov, výzkumu princípov fungovania konkrétnych biolog. procesov a mnohé iné ).Všeobecne aj tam námprofesori poukazovali, keď prišlo na niektoré ukážkové bio- a chemo- hrozby, a podaktoré seriózne nedostatky a problémy s nimi.

Celé do detailu nebudem rozoberať, je toho mnoho aj do potreby odbornejšieho vysvetľovania, ale vo všeobecnosti, ako u bojových chemických látok, tak aj u bakretiálnych a viróznych boli jedny z hlavných problémov nie nevyspitateľnosť možnosti šírenia, ale hlavne neefektivita. A to ako po technickej stránke ( napr. strata značnej časti bojovej nálože, keď došlo k výbuchu, ktorý mal materiál rozniesť do priestoru pri mínach a
bombách ) tak aj konkrétneho patogénu.

Svojho času boli aj v rámcoch  niektorých odtajneních archívou sprístupnené tiež aj testy na civilistoch v US kongreom, kde dochádzalo napr. aj k rozsievaniu bežných chorôb infikovanými komármi. Momentálne tiež beží aj riešenie možného odtajnenia ďalších materiálov, okolo predpokladaného použitia tiež infikovaných kliešťov ( https://edition.cnn.com/2019/07/17/politics /lyme-disease-amendment-investigation/index.html )

Všeobecne, ako u chemických zbraní, tak aj u biologických sa zhodujú mnohé strany na
východ aj západ od nás, že ide síce o neľudské bojové praktiky, ale hlavne o absolútne neefektívne voči nákladom na ne vystaveným (
https://armscontrolcenter.org/wp-content/uploads/2016/02/M-Leitenbergs-
full-Army-War-College-Book.pdf

– len jeden z mnoha, no vo všeobecnejšej rovine ). V US svojho času tiež skúmali aj možnosti cieleného biologického útoku na geneticky špecifické ciele, ktoré skončili
ukončením z dôvodu prílišných problémov. A zakladalo sa to na rovnakých problémoch fungovania procesov okolo DNA, na korých sa ukazuje aj dnešná metóda selektívnej zámeny častí gen. kódu CRISPR, kde došlo k poznaniu, že genetika a jej fungovania na niekoľkých úrovniach a multifunkcionalite, napokon ovplyvňuje u reálnch biologických systémov aj tak ďaleko viac, než len cieľové sekvencie, ktoré ňou chceli meniť. (https://www.nature.com/articles/d41586-018-05736-3 )

… no odkláňam sa z témy moc.

Späť k čínskemu prípadu. WHO možno mala prehlásenie, aké mala, ale už samotné odkaz na to, že problém je práve pre 3-tí svet, poukázal dosť na to, že to s daným ochorením nie-je natoľko alarmujúce, ako ste sa v relácií domnievali. Prípady v samotnej Číne bude možné zhodnotiť až keď budú reálne čísla, ale rozšírenie a prípady šú pre Čínu samotnú pochopiteľné hneď z niekoľkých dôvodou.

Jedným z prvých je spätý so stavom imunitného sytému, kde v živ. prostredí, hlavne väčších miest Číny, je to problémová záležitosť už len kvôli znečisteniu. V časoch
priemyselnej revolúcie a najhorších čias kontaminácie Londýna je pekne vidieť, že daný faktor dáva veliký priestor bežným ochoreniam stať sa smrteľnou hrozbou práve razantným náporom na imunitu človeka.

Druhý je genetický, kde ako Azijec nezvláda rozkladať alkohol, má každé etnikum a
aj jeho geograf. umiestnenie určité predispozície. Pri klinických testoch liečiv je podmienkou zisťovať práve dané vplyvy a väčšina liečiv má seriózne rozdiely efektivity účinkov práve z daného dôvodu, Dokonca aj výskyt a serióznosť vedľajších účinkov.

 

Tretím je všeobecné hygienické zázemie – kvôli ktorému aj WTO poukazovalo na 3-tí svet. Čína je v tomto u ních pod dohľadom práve kvôli statusu krajiny ako veľkého
producenta statkov, nakoľko nielen produkty, ale aj ľudia v rámci obchodu cestujú všade po svete ( špeciálne, keď tam poslednú dobu sú angažovaný a na poniektoé investície sú schopný doviezť do Afriky aj stovky vlastých ľudí ). A práve s Afrikou, kde je prakticky nemožné zaistiť ani hygienické ani zdravotné opatrenia ani z polovice ako u nás, je to zcela pochopiteľné ( navyše býva často problém aj v systéme pomoci, kde boli prípady vyslovených zákazov vyvárania liečiv a očkovacích látok na mieste zo stranýprevádzkovateľov, alebo veľkých firiem ich zásobujúcimi zdrav. materiálom, z evidentných, obchodných záujmov, alebo prosto korupcie ).

Dodatočne najhoršie prípady z histórie, kde došlo ku frakčnému úbytku populácie sveta, ako u moru, je treba zohľadniť dobu, v ktorej k tomu došlo, prakticky v neexistujúcej
medicíne a opatrení, oproti dnešnej dobe. A z dôvodu gen. rozmanitosti (už len z titulu množstva ľudí na zemi ) je scenár, aký si aj dávnejšie spomínal z sci-fi knihy, o plánovanom vyhubení populácie dajakým šialeným vedcom, nemožný ( a aj tieto prípady z temných dávnych dôb na to dobre poukazujú ). Prosto rozmanitosť a aj samotné fungovanie našej genetiky má svoje metódy sa s tým vysporiadať. A aj pri takej vymyslenej
historke je väčšie sci fi už len príjsť s dostatočne schopným patogénom, nieto ešte teoretizovať, také niečo chcieť vôbec brzdiť na obmedzený účinok.
Ono, koniec koncov aj praktiky v medicíne, kde existencia patogénnou imúnnych voči dnešným antibiotikám u bakteriálnych ochorení, je hlavne problém skôr praxe masového predpisovania príliš silných liečiv na veci, kde ani nie sú potrebné, ako je to z korporátnej strany známe hlavne v dnešnej Amerike.

Napokon, sú známe prípady, kde aj prílišná sterilita spôsobovala problémy s imunitou ako u dlhodobo hospitalizoaných ťažkých prípadov pacientov, tak u osôb, vedúcich prílišné sterilizačné opatrenia vo svojom osobnom živote.

Preto, pre dané dôvody, nevidím osobne problém. Už vonkoncom nienatoľký, aký ste sa obávali, že ním môže byť.

Konečným zaručením je dodržiavanie práve našich dnešných higienických výsad a ak je niečo, na čo našu pozornosť daná situcia mala upriamiť pozornosť, je čosi úplne
iné, ale z hľadiska nášho osobného, ako aj našich dvoch štátov, ďalekoďaleko dôležitejšie. A to je stav dneštného zdravotného aparátu, krízového manažmentu a všeobecného povedomia. Tu vidím osobne mnohé nedostatky. Prvou bych bral pomalý zánik zdravovedy a branných cvičení,kde oproti rozsahom už mojích základoškolských čias ( mám 32 rokov ) je úroveň nelichotivá, rovnako ako aj stav školstva samotného, keď spomínam na vyprávanie našich profesorov. Druhou je nadobro zánik obiektov, správy a organizácie masovej civilnej obrany.

Kryty sú spočítateľné na jednej ruke, vybavenie neadekvátne a pre súčastný populačný stav, bude mať seriózne problémy. Tu bych si bral príklad od Rusov, ktorý nedávno
organizovali ohromné komplexné cvičenie civilnej obrany, ktoré vychádzalo z pôvodne práve aj u ních katastrofálneho stavu v danej oblasti a zistení aj na určitých konkrétnych prípadoch, jak by sa nevedeli vysporiadať so situáciami verejného ohrozenia už na
komunikačnej úrovni, nie to ešte materiálnej. Sám pracujem někde, kdě máme
svoje havarijné kryty a opatrenia, a je vidno, že na naše predpokladané následky by civilný sektor mal svoje problémy ( napr. organizácia masovej evakuácie miest a obcí v okolí, už vonkoncom nie dlhodobé zaručenie ích živobytia pri nedajbože potrebe dlhodobého vysťahovania, ako to bolo napríklad s Černobylom a Fukušimou ale  iných  velkých  priemyselných  haváriach ).

A tu by situácia v Číne mala byť pre nás postčením k zisteniu a zhodnoteniu stavu pre všeobecnú verejnosť.

Ďalšia je informovanosť verejnosti a možné problémy z toho vyplývajúce. Tu to súvisí s prvým aj druhým bodom, ale všeobecne ide o narážku na tie vami rozoberané prípady paniky, histérie z nakazenia ,či cudzincov a poniektorých úkonov silových zložiek ( rovnako, pri dnešnej komercionalizovanej roli médií, je otázne či by boli schopné byť
efektívny nástroj informovania a riadenia civ. obyvateľstva, alebo by svojim súkromným statusom mali priestor šíri paniku ďalej neodborným a nekoordinovaným spravodajstvom).

Je to podľa mňa najhorší z ních, lebo práve na takejto veci môžu stroskotať aj plány riešení všeobecného ohrozenia, ktoré by boli dostačujúce aj materiálne zabezpečené. Teda by
bolo rovnako treba zhodnotiť, ako medializačné prostriedky u nás v čase udalostí a ohrozenia, ale aj súčastného mentálneho charakteru ľudí zapôsobia, aby bolo možné čo najviac minimalizovať možnosť zlyhania havarijných opatrení.

Nie je totiž nič horšie, ako nakazený človek behajúci na svojupäsť po kríkoch a garádoch, utekajúc kade lachšie v domnenke, že je ešte zdravý a ktokoľvek, koho vidí ho smrteľne nakazí … alebo masová panika pri čo i len zmienke prídelového vydávania ,ako
prostriedkov osobnej ochrany, tak v horších prípadoch, potravín, či
potrebe masovej evakuácie.

Čína, možno vďaka bohu, totalite, má prostriedky zaručiť izoláciu a riešenie danej situácie, aj keby sa seriózne zhoršila. Takže, v súhrne, napriek aj tomu, žeby počet fatálnych následkov danej virózy v Číne bol značný, osobne nevidím žiaden väčší dôvod sa obávať a bolo by treba tieto obavy a momentálnu situáciu využiť prve inventúru stavu v našich
republikách a zabezpečenia ochrany u našeho obyvateľstva.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.