Být Pánem Bohem ve Frankreichu nebo pražským primátorem, či radním…


Když  jsem byl  malý  a moje babička, chtěla  o někom konstatovat, že  má sladký  život nebo po mém, že je totál ve vatě, tak vždycky  s gustem prohlásila  – ten se má  jak Pán Bůh ve  Frankreichu.  Netušil jsem proč.  A netuším to dodnes, ale  vím, že tenhle  výraz ve  stejné situaci používala  celá  řada  jejích generačních vrstevníků. Asi  to  byla  nějaká  jejich  zažitá  hláška.  X  krát  mne napadlo se zeptat, proč  zrovna  se Nejvyšší má  mít  dobře  v tom Framkreichu a proč  ne  třeba   ve Švédsku, když on je vševědoucí a  všemocný, tak mu musí být  dobře přece všude! Nezeptal jsem se. Ke své  vlastní škodě  a nejméně  40 let už  tu příležitost  nemám.    Takže  po téhle lince nepůjdu.

Nicméně  vzpomínka na  tohle  staré  rčení  se mi  automaticky vynořila  spolu s informacemi,  čím nově  žije  pražský magistrát,  respektive vedení  našeho  hlavního města. Ti s e fakt maj  jako Pán Bůh v  tom Frankrajchu!

Posuďte  sami! Před  pár  dny  se  tam otcové a matky  města  odhlasovali, že jako je potřeba na  Staromák urgentně  vrátit  Mariánský sloup a  zřejmě  na  Malostranské náměstí i pomník  maršálka  Radeckého.

Z mého hlediska  to nemá  chybu.  Mariánský  sloup se  znovu nainstaluje  jako  symbol vítězství katolicismu v  Čechách hlasy  většina zastupitelů Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL), ODS a ANO. Doufám, že si zdejší Babišáci  všimnou, že   jejich milci hlasovali  pro tuhle  arciurgentní pražskou  patálii a  mají radost z toho, že  jsme  se opět  „vrátili k tradici:“ Že pro to zdvihli ruku v  ODS, Kalousekpartaji, STANa  především u Lidiovců nemůže nikoho překvapit.

Ten byl stržen 3. listopadu 1918  dav, který vedl  anarchista, bohém a  bývalý pašerák  Franta  Sauer.  V  kontextu tehdejší společenské nálady, která si ve zničení sloupu (a na některých dalších památkách) vylévala zlost na katolickou církev. Po vzniku republiky platila protiklerikální nálada obecně – kvůli prohabsburskému postoji církve, která byla oporou monarchie.

Pochopení pro stržení sloupu měl i prezident Masaryk (uvádí se, že s činem souhlasila třeba i Milada Horáková), Wikipedie uvádí dva jeho citáty. Starší: „Když Pražané tu sochu odstranili, jsem rád, protože ta socha byla politickou potupou pro nás.“ A pak s větším odstupem z roku 1925: „Také se mi naskytla první charakteristická diplomatická zápletka: povalení mariánské sochy v Praze zavdalo Vatikánu podnět, aby na událost upozornil v Londýně. Nevím, v jaké formě se to stalo, neboť mi to nebylo notifikováno oficiálně. Neznal jsem podrobností, ale byl jsem si jist, že čin vznikl především z rozčilení politického, nikoliv náboženského, a tak jsem věc vyložil. Věděl jsem přece, jak odstranění této sochy často bylo požadováno, protože platila za pomník naší porážky na Bílé Hoře.“

Tolik TGM, kterým se dnes ohání a zaklíná kde kdo. Nejvíce ovšem ti, kteří čerstvě o jeden hlas /už zase?/  prohlasovali obnovení  Mariánského sloupu.

Vím, že  Mariánský  sloup nebyl vztyčen přímo jako oslava  Bílé Hory, nýbrž   jako projev díků Panně Marii za úspěšnou obranu Prahy před Švédy na podzim roku 1648.  Hotový sloup vysvětil pražský arcibiskup kardinál z Harrachu 13. července 1652 za přítomnosti císaře Ferdinanda III. a jeho syna Ferdinanda IV.

Z uvedeného i tak plyne, že  byl  explicitně  symbolem katolicismu a  naprosté dominance  Habsburků v  českých zemích.  A  tak byl vždycky  chápán.  A  to se do obrazu nové, na Rakousku a  Habsburské monarchii  nezávislé a k nim diferentní  demokratick éa  volnomyšlenkářské republiky naprosto nehodilo.

Odstranění  pomníku  Radeckého z Malé Strany  je  jiný příběh. Jako vystřižený  z  dnešní politické reality. Ten  stál do roku 1921 na Malostranském náměstí. A  byl odstraněn  na  žádost italské vlády, neboť pár  metrů odtud  je tradičně, do dnešních dnů,velvyslanectví  Italské republiky a  Italové,  vítězná  mocnost po I. ww a jeden z našich tehdy  klíčových spojenců, vnímal  pomník jako hrubou urážku  svého státu neboť  oslavoval  vítězství   rakouského maršálka  právě nad Italy, bojujícími tehdy  za  sjednocení  celého Apeninského poloostrova  a vznik nezávislého Italského státu. Mimo jiné připisovali  Radeckému osobní  odpovědnost  za  usmrcení cca  4 000 italských zajatců. Velkému spojenci  jsme  tehdy, stejně jako je to naším  zavedeným zvykem pořád  – vyhověli a  Radecký se pakoval do muzea, kde je  dodnes. Že přání spojenců je nám rozkazem, to je  naše politická konstanta. Zdá se, že  Radecký  už dlouho v  muzejním depozitáři nebude. Pražští  politikáři se už  jistě postarají!

Stejně jako  už  zařídili, že na  Praze  6 bude instalována  pět a půl metru vysoká  socha  císařovny  Marie Terezie. Nechápu, proč  tak malá,  to opravdu nešlo překonat velikost  Stalinova pomníku? Vždyť scházelo už jen docela  málo…. To i ten Koněv  je  zřejmě  větší… Ale ten  zmizí, takže  Marie  Terezie  přece jen bude největší! Bravo!

Aby bylo jasno – jsem odpůrcem tzv. obrazoborectví. Nicméně  jestliže  jsme  si v  roce 2018 připomenuly  100. výročí vzniku republiky  a  všichni se mohli přetrhnout, jak se k němu hlásili,  pak bychom to měli akceptovat se vším všudy! Navíc  není od věci ctít  v  tomto ohledu  Masarykův  názor. Jenže  už  i pro něj  platí, že  se hodí  jen někdy. V normálním, sebevědomém a  aspoň trochu hrdém národě  to tak  mají!

Já  tu náhle propuklou afinitu Prahy k Habsburkům a jejich  adoraci a  tím i  vzývání  c. a k. monarchie  nechápu… To  mají v Práglu  nejspíš  komplex  totální  malosti  z provincialismu a  hodlají zřejmě být za  weltmany  přes pomníky  a sochy  a   dávno zaniklé  říše… Kdy  Praha  byla jen nezajímavým provinčním koutem, marně pokukujícím po metropolitní Vídni. Zřejmě si pražští radní usmysleli, že je čas  tuhle lokajskou pozici znovuobnovit.

Je to stejně  zajímavé,  s jakou usilovností se  tamní papaláši pustili do pomníků. Některé  zruší -viz Koněv,  jiné instalují -Marii  Terezii, Vlasovce, další obnoví -Mariánský sloup a  Radeckého! Vždy podle  současného politického konjunkturalismu!  Tak Pražákům třeba! Přesně  tohle  potřebují!  To je nejdůležitější ze  všeho!

Vlastně  úplně  ne, ještě  něco schází. Vedle bourání a  stavění  soch, jsou  jejich konšelé dobří  ještě  v jedné  věci   – přejmenovávání ulic  a náměstí!

Není to tak úplně  dávno, co  část  ulice, dosud pojmenovaná  po českém historickém  spisovateli Dr. Zikmundu  Winterovi v Praze-Bubenči byla přejmenována na ulici Ronalda Reagana.  Co je nějaký  český spisovatel,  zejména když si dovolil ve svém stěžejním díle  Mistr  Kampanus  se  vymezit proti  habsburské pobělohorské  rekatolizaci…. Nikomu takovému pšenka  v Praze nepokvete! Takže o kus ulice přišel. Místo ní tam mají Reaganovu!

A  aby  současní zastupitelé  nezůstali pozadu za  těmi s  tím Reaganem, tak si nyní  usmysleli,  že pražské náměstí Pod Kaštany, kde sídlí ruské velvyslanectví, zřejmě nově ponese jméno zavražděného ruského opozičního politika Borise Němcova. Předseda klubu Spojených sil Jiří Pospíšil na twitteru uvedl, že TOP 09 přejmenování podpoří a primátor Zdeněk Hřib (Piráti) serveru Aktuálně.cz řekl, že změna má v koalici dostatečnou podporu a rada města by o ní mohla hlasovat ještě do konce měsíce.

To je  co????  To se Putin bude kroutit, určitě  se z toho zhroutí,  v noci  v hrůze  neusne a vůbec  – určitě  ho to donutí  složit prezidentskou  funkci! Jinak to skončit nemůže.

Už  víte  proč, když už nemohu být  tím Pánem Bohem ve  Frankreichu  bych  chtěl být  pražským primátorem nebo radním?

To by byl  život…..  Můj klasický  výrok  být ve vatě  je proti tomu něco jak  výraz  socka!  Být ve vatě znamená, že máte  finančně  vystaráno a klid.  Ovšem  jako pražský primátor jste  taky  ve vatě a  vedle toho  ještě  celebritou a vůbec VýAjPákem!  Všude vás  zvou, chtějí abyste  zařečnil, něco přestříhával, otvíral , křtil, no prostě  dodával lesku. Media  se jenjen  třesou  až něco utrousíte  nebo až vás někde  či s  někým vyfotí, atd.atd. K tomu rozhodujete  nejméně  o 40 miliardách  městského rozpočtu každý  rok. A nemáte  nic jiného  k vyřízení  než  kde jaký pomník odstranit, postavit  znovu obnovit nebo kde  nechat vyměnit cedulky  s názvem ulic….Jinak dokonalá  Havaj, nic  vás  nepálí!

Na Babiše  můžete  vypláznout  jazyk a vztyčit prostředníček. Stejně tak na  Hrad a  Zemana. Což sice mohu také,  ale  u mne si toho ANOšéf nebo  za  živa svatý sekty  Svědků Milošových ani nevšimne. To u primoše  a radních  z Mariánského náměstí neplatí.   V takovém případě je  hned  oheň na  střeše a Prchal s Ovčáčkem se mohou  doslova ztrhat, aby  šéfíkům dokázali, že  si svůj plat a jejich večerní pohlazení po unavené  hlavičce -zaslouží. Tohle všechno ty  hlavy pomazané  z velké   i malých pražských  radnic  mohou!

A  starosti žádné. Nemají na  starosti nic  významnějšího, urgentnějšího a pro jejich  voliče potřebnějšího  než  právě  ty pomníky  a  přejmenovávání  ulic  a náměstí!

Žádný problém s nedostupným bydlením, hroutící se dopravou, havarijním stavem mostů,  pouliční kriminalitou a dealováním drog  uprostřed města,  nedostatkem učitelů,  zdravotnictvím,  stoupajícím počtem bezdomovců, napnutým rozpočtem, zhavarovanou  infrastrukturou  typu  vodovody  a kanalizace, pamatující  leckde doopravdy  ještě  posledního  císaře. Nic  z toho obyvatele hlavního města a tudíž ani  pražské konšele, počínajíc  primátorem,  netrápí! Sladký život!  To všechno  je vyřešeno, Praha je  po všech stránkách moderní, zasanovaná a opravená metropole, do které se jezdí  učit  celý svět, jak stvořit  město nikoli 21., ale  už  rovnou 22. století! A  stejně jako  já  jim všichni  ve všech světových metropolí  závidí jejich jedinou a  hlavní starost s  těmi  pomníky  a názvy  ulic  a náměstí!

Jak mne  hluboce  mrzí, že  nežiji v tom šťastném městě a  nemohu tam  volit!

To  u nás ve statutárním městysu  nemáme… Opravdu nemáme? Vždyť přece vždycky naše  radnice  dbala  na to, aby platilo že co má Praha , má i Plzeň…

Jo pomníky.. No ten Stalinův  jsme taky  zbourali,

Co s tou  5,5 metru vysokou  Marií Terezií?

Tak tu hravě  strčíme  do  kapsy. U nás  se před  časem  řešil králík!  Netuším, jak je  vysoký, ale  to těch  5 metrů co má Terka mu moc  nechybí. A  navíc  je  růžový a požírá člověka, heč!  A bylo kvůli němu taky  pěkně  dusno. Stejně  jako kolem Mariánského sloupu a  Radeckého dohromady. Králík vyhrál a  stojí v plné  majestátnosti!  Kdo z vás  to má?

A ty  ulice?  Tak  to můžeme  přednášet na každé světové univerzitě!

Máme  tu  dvě hlavní. Protínají  město od severu  na jih  a  od východu na  západ – Klatovskou a  Americkou.

No a  ta, co nese  to jméno všech jmen /pro některé  čtenáře,například  jistého p. Čecha,   pro jistotu dodám, že  Klatovská to není/ tak ta  tím, jak se její  název  měnil od založení do dneška  ve vazbě  na  tehdy  aktuální  historii, hovoří sama  za  sebe:

Stodolní, Jungmannova tř., třída Císaře Františka Josefa, Wilsonova tř., tř. Karla IV., Stalinova tř., Moskevská tř., tř. Ludvíka Svobody, Moskevská tř.,Americká!

Heč!!!  Může  se nám Praha  rovnat?!  Tůdlenůdle! Takovouhle  Třídu politických omylů /jak ji my místní znalci důvěrně  říkáme/ sotva někde mají….

Pražáci maj trapné zpoždění a teď  si honí triko a jen dohánějí a dohánějí! Ale  stejně nedoženou.

Proto jim  dám nezištně  pár  dobrých  tipů, když  už  jsou s tím Němcovem  tak  akční, jak nás   ne  dohnat, ale  aspoň neztratit  naši stopu!

Na oficiální stránce  amerického velvyslanectví  v Praze  jsem si přečetl, že  sídlí na  adrese

Tržiště  15

11801Praha-Malá strana

Mně  to připadá jako  a nudná, ba  dokonce nedůstojná  adresa!  Co takhle  ji přejmenovat?  Třeba  na  náměstí Ethel Rosenbergové ? Co náměstí Sacca a  Vanzettiho?   Ale  proč nebýt prudce  aktuální, jako je  to u toho Němcova? Co takhle  Tržiště přejmenovat na  náměstí  Juliana  Assangeho nebo Erika  Snowdena? Primátor  od  Pirátů  – Hřib by měl mít pod kloboukem a  můj návrh by jemu i jeho dalším stranickým  zastupičům měl lahodit!  Jsou přece pro svobodu internetu,ne?   Když  už nemají  ty  jiné  starosti, co  mají v jiných,  naprosto zaostalých městech, co jich na zeměkouli  je…

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.