Hon na Křečka


Jeden by  neřek, že  je  možné pořádat  hon  na Křečka. Lovit slona, lva, nosorožce, v  našich podmínkách  vysokou nebo přemnoženou černou  zvěř, to vše je normální  a běžné. Ale  že  by se pořádal  hon, ba  přímo štvanice  na  křečka, pardon – Křečka, tak to je novum.

Obrovské  vášně  včera plály  jak ve  sněmovně, tak kolem ní, na internetu, diskusních forech a  kdo ví kde ještě.  Až měl  člověk dojem, že  v České republice není  doslova  kalamitní  stav, doprovázený  obrovskými škodam,i  jak u  těžce  přemnoženého kůrovce, tak  u hraboše, ale  že  tyhle dva, co do škodlivosti překonává  křeček, omlouvám se  ještě  jednou  -Křeček.

Ty  vášně  vyhřezly nesmiřitelně   proto, že  tátové a mámy   tohoto národa  v poslaneckých lavicích stáli před  úkolem  zvolit  na  příští  úřední  období nového ombudsmana, aby  nahradil v úřadě odcházející  Annu  Šabatovu. Sněmovna  vybírala  ze  tří kandidátů – mezi Stanislavem Křečkem, kandidátem  prezidenta republiky,  Vítem Alexanderem Schormem a Janem Matysem,  oba navržení Senátem.

Pokud  vám tato  jména  říkají  málo nebo vůbec  nic, tak v  krátkosti:

Stanislav  Křeček zná  úřad i práci ombudsmana dokonale – je zástupcem končící  ochránkyně práv  Anny  Šabatové a  tuto funkci  vykonával i za jejího  předchůdce  Dr. Pavla Varvařovského.  Jediným handicapem je, dle mého  věk  -82 let.

Vít  Alexander  Schorm a  Jan Matys  jsou, mimo  úzkou odbornou  komunitu naprosto neznámá jména.  Takže si je  trochu popišme:

Začnu Schormem:

větší část svého pracovního působení v ČR pracoval jako ředitel kanceláře Pavla Rychetského, v té době místopředsedy vlády pro legislativu. Schorm pro něj pracoval od října 1998 do konce února 2002, kdy byl vyslán jako vládní zmocněnec zastupovat Českou republiku k Evropskému soudu pro lidská práva do Štrasburku.

Ve Francii Schorm již předtím studoval na fakultách v Dijonu a Paříži. Zaujme také, že ještě během studií na brněnské právnické fakultě od ledna 1996 začal pracovat jako poradce předsedy Nejvyššího soudu Otakara Motejla. Během své práce na Nejvyšším soudu si ještě na rok odskočil na studijní pobyt na pařížskou Sorbonnu, aby se hned po návratu přesunul do Prahy, kde začala jeho práce pro vicepremiéra Rychetského. Během řízení jeho sekretariátu ještě stihl studovat na Národní správní škole při úřadu předsedy vlády Francouzské republiky.

Od roku 2002 zastupoval ČR před Evropským soudem pro lidská práva. Tuto funkci vykonává doposud, tedy téměř 18 let.

Za mne  excelentní vizitka. A  jistě  dobrý  kandidát. Leč zkušenostně  dlouhodobě  odtržený od  českých reálií. Nejspíš  se  snahou prosazovat  tzv. „moderní evropské trendy“. Ale to je jen spekulace.

Jan Matys

Třiasedmdesátiletý advokát není v oblasti obhajoby lidských práv znám v podstatě vůbec. Nelze od něj dohledat publikační činnost ani nic dalšího, co by prokazovalo jeho speciální zájem o téma.

Doktor Matys, ročník 1947, působil jako advokát již od sedmdesátých let, advokátské zkoušky složil v roce 1977.

Do životopisu, který poslancům poskytl, napsal, že má za sebou „odbornou praxi širokého rozsahu“. Věnoval se podle svého životopisu především civilnímu právu. „Přitom za každým případem je třeba spatřovat občana jako člověka v jistých životních situacích, zejména těch méně pozitivních,“ vysvětlil svou způsobilost pro úřad Veřejného ochránce práv.

V životopise zaujme také dálkové studium na Střední odborné lesnické škole v Písku, zakončené v roce 2005 titulem Diplomovaný specialista, kterým si advokát rozšířil portfolio „za účelem možné i odborné správy svých lesů“.

U tohohle  kandidáta vůbec nechápu, proč jej ODS  na  tuto  funkci, s takovouhle kvalifikací  vůbec  navrhla. Bude mít  vůbec  čas  na  výkon funkce, když má vedle  advokátní praxe na  krku  starost o svoje lesy?

Tím méně ovšem chápu to  politické tornádo, hravě  překonávající  odeznívající  Sabinu, jež zuřilo v parlamentních lavicích,  internetu a dokonce  i v ulicích.  Poslanci se  hádali  jak o církevní restituce  a na  internetových  diskusích nabyl  nepřipravený jedinec  dojmu, že  pokud by byl  zvolen Zemanem  navržený   kandidát Dr. Křeček,  pak  se tahle  republika, v řádu  dnů nutně  musí změnit na  Severní Koreu.

A  zcela nepochopitelně  Milion  chvilek pro demokracii, kterému jinak z  celé duše  fandím, se  snažil  radikalizovat své příznivce  a  snad i  zkusit  svolat novou Letnou,  jestliže by poslanci  zvolili  právě  Dr. Křečka.  Ovšem bez  nějakých konkrétních důvodů a vysvětlení, proč  se pro funkci nehodí a  čím,že  by ji zatížil a  co  určitě vykonával špatně.

Podobně  to má  Člověk v  tísni a  jeho šéf  Šimon Pánek  a mnoho a mnoho dalších. Poctivě jsem se snažil  najít  někde nějakou věcnou  argumentaci. A  nikde nic. Snad nejblíže, ovšem i tak  asi jen  na  dostřel mezikontinentální strategickou raketou,  byl senátor  Václav Láska  na  ČT 24:, při svém  interview. Neviděl jsem jej  takže  se musím spolehnout na  Parlamentní listy  a opisovat z nich. Nejlepší bude přetisknout  pár  Láskových citací.

Nejdříve o Křečkovi:

„Ta jedna je, že on vlastně není týmový hráč, že aby v tom směru, který já považuji za správný, kterým úřad ombudsmana vedla paní Šabatová, pokračoval pan Křeček, který v době, kdy byl její zástupce, tak systematicky jí okopával kotníky, kritizoval všechno, co ona dělá, dával jednoznačně najevo, že se mu nelíbí, aby úřad ombudsmana fungoval tímto způsobem, jakým ho vedla paní Šabatová. Tak rozhodně o panu Křečkovi nemůžete mluvit jako o člověku, který by zajistil nějakou kontinuitu. Naopak. On by chtěl ten úřad evidentně asi vést jiným způsobem,“ sdělil Láska.

„Slyšel jsem názor, že pan Křeček by zajistil kontinuitu toho úřadu. Tomu já oponuju. To by bylo naopak něco jiného. On celou dobu vlastně dává nepokrytě najevo, že se mu nelíbí, jak ten úřad funguje, a že by ho chtěl vést jinak. Takže to není o kontinuitě, naopak, on by byl zastáncem těžké diskontinuity. A ta druhá výtka, která se k němu váže, je, že, ty jeho osobnostní předpoklady mi úplně neladí s tou osobností ombudsmana, kde bych chtěl někoho, kdo má přehled, určitý šarm. Když se podíváte na jeho facebook, který já sleduji, tak to mi někdy přijde jeho vyjadřování spíš jako vyjadřování nějakého rozevlátého puberťáka. Tam se střídají různé výpady,“ sdělil dále Láska. Moderátorka jej však hájila, když uvedla, že Křeček ve svých 82 letech nesporně má řadu zkušeností.

A od  zbylých dvou kandidátech  řekl toto:

„Vít Alexander Schorm pro to má všechny dispozice: odbornost, znalost problematiky, zkušenost a přehled v dané problematice, profesionální přístup. Nám skutečně přišel jako vhodný kandidát a vhodný i pokračovatel toho směru výkonu toho úřadu, který vedla paní Šabatová. Proto jsme ho navrhli a proto ho stále podporujeme,“ sdělil senátor Láska.

A o jakém směru výkonu mluví? „Ten směr, že post ombudsmana na jednu stranu je vidět, je vidět i mediálně, a na druhou stranu si ale zachovává vysokou míru odbornosti a z mého pohledu i prestiže. On ten post ombudsmana je těžký, že musíte hledat rovnováhu mezi tím umět ty kauzy, které zastupujete, zviditelnit, vyvolat k nim diskuzi, to je jedna role úřadu ombudsmana. Ale druhá je ta úzce odborná. Musíte umět vystupovat před soudem, přenést tu problematiku před soud, pracovat s judikaturou a skloubit tyto dva pohledy není jednoduché,“

Matys

 „Mám k němu takový neutrální postoj. Kdyby byl zvolen on, já bych čekal, jak se jako by vybarví. Pro mě by to byla určitá příležitost. Člověk, který by se chopil úřadu, kdy úplně nevím, jak by se profiloval, ale nepředjímal bych, že by to bylo špatně, nebo dobře. Trpělivě bych očekával, jak se té funkce zhostí. Byla by to pro něj příležitost a on by sám rozhodl o tom, zda by ji proměnil, či nikoliv,“

Tak tohle je  nejkonzistentnější  vyjádření ke  všem třem  kandidátům na  ombudsmana, na něž  bylo lze,  při pečlivém rešeršování, narazit!!!!

Křeček není vhodný, protože oponoval Šabatové a  vedl by  úřad jinak než ona???  A to je diskvalifikující?

Zejména oproti Schormovi, protože ten přece má  odbornost, znalost problematiky, zkušenost a přehled v dané problematice, profesionální přístup. A  co z toho nemá  Dr. Křeček?  Nebo snad  je  klíčovým kritériem, že je vhodný i jako pokračovatel toho směru výkonu toho úřadu, který vedla paní Šabatová?

Chce Láska  říci, že  příštím prezidentem má být  nějaký Zemanův  klon, aby  výkon toho úřadu, provozoval stejně jako ho vedl  současný  bohuželprezident? Vážně  je  tohle  kritériem něčeho?

A  dodává, že  výkon  funkce ochránce práv  má dvě roviny  – odbornou, tady  pokud  člověk zůstane objektivní, není  Dr. Křečkovi co vytknout, ale pak i  musíte umět vystupovat před soudem, přenést tu problematiku před soud, pracovat s judikaturou a skloubit tyto dva pohledy není jednoduché…

Chce se mi  řvát  a  něco rozbít!  Dr. Křeček jako praktikující advokát  tohle zřejmě  neumí…  Hlavu si mohu ukroutit! Nemluvě  o tom, že  jako dlouholetý předseda  Svazu na  ochranu nájemníků  ve  své předombudsmanské sféře má se zastupováním a ochranou  znevýhodněných  praktické zkušenosti jako nikdo  jiný!

A ještě  lepší  odůvodnění poskytuje  Láska  k Matysovi. O kterém  ani on nic neví. Ale  šanci, na  rozdíl od  kandidáta, kterého nemá  rád, by mu dal….

Když  shrnu  Láskovo  vyjádření i  celou tu nepřátelskou tsunami proti Dr. Křečkovi, jeho největším a  jediným hříchem je skutečnost, že  byl nominován Zemanem! Nic  více  a nic  méně.

V duchu si představuji, co by  se  asi tak dálo, kdyby  měl na  krku stejné maléry  jako Anna  Šabatová, když  přebírala  funkci. Ano míním  například  tu obrovskou  trapnost s  tzv. Aničkou z Kuřimi!  Snad si to ještě  pamatujete. Nebo leckdy, mírně  řečeno, její  doslova  ulítlé  akce  typu  denunciace pronajimatelů bytů přes provokaci  falešnou  romskou nájemkyní nebo  šátková  afera tzv. muslimské studentky.

Tím nehodlám na paní Šabatovou  nijak nasazovat. Bilance  jejího ombudsmanování je celkově jistě kladná.  Nicméně  má  i pár  velmi problematických  skvrn. A  že  Dr. Křeček vidí  další směřování  úřadu, zřejmě více technicistně a méně  superaktivisticky podle  oněch tzv. „moderních  trendů“,  je z mého pohledu  určitě  dobře. Mám  na  své vidění  a projekce  stejné právo, jako kdokoliv jiný. A nikomu, kdo s ním nesouhlasí nehodlám čímkoli vyhrožovat.

Můj  vztah k Miloši Zemanovi je  neměnný  a setrvalý – a   také na Kose dostatečně  známý  — mám je  za  zemského škůdce.  A nevidím sebemenší náznak, že  bych  ho mohl a měl revidovat.  Nicméně nemám to tak, že  jakmile  se  ráno Zeman  probudí,  je to pro mne  okamžitý důkaz, že  bude téhle  zemi  zase  hned  a plánovitě  škodit.

Po tisícáte  opakuji  -není  pro mne  důležité KDO co říká, nýbrž CO kdo říká. A také dělá. To především!

Jen tohle u mne  rozhoduje.  Když  Miloš  Zeman  oznámí,  že  je dnes  13. února  2020, tak se podívám do kalendáře a podle  toho to buď  odsouhlasím nebo ne. Ale rozhodně  se nepostavím už dopředu kontra, protože  to řekl Zeman.   A tak to mám se vším dalším.  S  nominací Dr. Křečka  jsem neměl sebemenší  problém. Na rozdíl od  Pavla  Šámala, kterého  navrhl před  pár  dny  senátu jako kandidáta  na uprázdněné místo  chybějícího  ústavního soudu.

S  tímhle  jménem je pro mne  spojeno příliš mnoho kontroverzních  výroků Nejvyššího soudu, kterému předsedal a  to i  v Zemanových kauzách. Přesto senát, po probrání  někdejšího Šámalova  členství v KSČ , jako hlavní a jediné problematické  záležitosti,  v tomto ohledu Zemanovi vyhověl. Aniž bych  chápal proč, protože  nejspíše  si  Dr. Šámal zachová svoji prozemanovskou  orientaci  a přinese  s sebou  i  k Ústavnímu  soudu. Přesto prošel. Zatímco  Dr. Křeček  byl persona non grata.

A  už  vůbec  mi  unikalo trojčení a  vyhrožování Milionu chvilek pro demokracii. Velmi jsem zvědav na to, zda  uskuteční svoje  výhrůžky ohledně  demonstrací.  Volba  šéfa  Úřadu na ochranu lidských práv měla být pro ně  tabu!   Nikoli důvodem k tomu, aby  skandalizovali jednoho z kandidátů, který navíc  už v praxi  a dlouhodobě  ukázal, že je kvalifikován a úřad  zvládá.  Milion  chvilek se  včera vyprofiloval  z něčeho, co chce nápravu  poměrů v  téhle  zemi  pro VŠECHNY  občany,  na  nátlakové  uskupení, stranící  jednomu  politickému názoru!  Uvědomují si  jeho  představitelé,  že  se  tím hodlají připravit, jestli takhle  budou pokračovat, o podporu  levostředově  a  také konzervativně  smýšlejících?

Mám tomu rozumět  tak, že  hodlají  být  jen  pro  příznivce TOP 09, ODS, Pirátů, STAN a Lidovců?  Nechápu, proč  odmítají  voliče mého typu.  Jenž si  naprosto uvědomují  nebezpečnost  dua  Zeman -Babiš pro budoucnost  země?  To si jako  myslí, že  ti jejich získají někdy  většinovou  voličskou podporu? Už takhle mám obrovský problém  být  na s tejné straně  jako Kalousek nebo Fiala a  další podobní.

A  důvodem pro  skandalizaci kohokoli je,  že  jej navrhuje  Hrad?  Ať  tedy  zkusí  svolat  rychle  další Letnou!  Aby zjistili, jak hluboce  se mýlí. Účast  jim to poví zcela zřetelně.  Protože  včera večer  sněmovna  většinou hlasů  jmenovala  Dr. Křečka ombudsmanem.  Prý  z  nemalé  části za svou  volbu děkuje  právě  nátlaku Milionu chvilek a  dalších podobných  a jejich  výhružkám, co udělají když…  Nelze  to ověřit. Ale  i kdyby  takhle pohnuli  jen jedním poslancem,  bylo jejich počínání nesmyslné a těžce kontraproduktivní.

Sečteno, podtrženo  – štvanice na  Křečka  se nevydařila. Naštěstí.  Vřele  Milionu chvilek doporučuji, aby, stejně jako já  nezkoumali KDO co  říká,nýbrž jen CO kdo říká!

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.