Nadlidi smí všechno!


Alespoň před  českými soudy  první instance!

Po nepochopitelném rozsudku  pražského obvodního soudu  ve  sporu  mezi Zemanem, pardon, ministerstvem financí a  vnučkou Ferdinanda Peroutky ohledně  neexistujícího textu v Přítomnosti vlevo dole,  kdy  přestože  článek nikdy nikdo neobjevil a  neobjeví,  není Zeman vinen tím, že  by  lhal, přihodilo se  totéž minulý týden i Babišovi.

Kterého žalovala  Transparency  International. Kvůli jeho výroku, že TI je zkorumpovaná . Jen tak. Aniž by uvedl  důkaz. TI  podala  žalobu  a  chtěla  dvě věci

  •  aby  Babiš o té zkorumpovanosti předložil bud nějaké důkazy  nebo se  veřejně omluvil
  • aby mu soud  uložil, že  se pro příště musí zdržet podobných výroků

Pro každého normálního  smrtelníka  logický a běžný požadavek. TI  cítila, že  její  jméno je Babišem těžce poškozeno. Protože  jejím v podstatě jediným posláním po celém světě  a tím spíše  u nás  je  -BOJ PROTI KORUPCI! A předseda  vlády téhle  země, který  sám je  vyšetřován policií kvůli podezření z korupčního jednání a  taktéž  orgány  Evropské unie pro totéž,  ze  své  vůle a rozhodnutí označuje  jiné za korupčníky, poškodil naprosto  zásadně  českou pobočku TI.

Pro TI je pochopitelně  podobný výrok naprosto kritický Je to stejné, jako když je  třeba  učitel obviněn z pedofilie, policie  z krytí  loupeží nebo vražd,  justice z  falšování důkazů nebo lékař  úmyslného zabíjení pacientů.

Takovýhle  rozměr  má ten  soud  mezi TI a Babišem.

O to neuvěřitelněji  zní výrok soudu – Babiš  se omlouvat nemusí,vše je ok.!

Dovolím si citovat  soudce  Vladimír Sommera, ze  Středočeského krajského soudu, tak jak  je  v  dostupných  tiskových informacích:

…Babišova vyjádření významně nezasáhla do práv organizace….

…„Soud se nedomnívá, že by došlo k významnému zásahu do práva na ochranu dobrého jména žalobkyně…

…Odkázal také na právo na svobodu slova. Babišovy výroky navíc podle něj byly hodnotícími soudy, na které má premiér v rámci veřejné debaty právo…

Babišovy výroky podle soudce byly hodnotícími soudy. „Žalovaný výrazem zkorumpovaný kritizoval fakt, že žalobkyně je financována z veřejných zdrojů a současně tím vyjadřoval názor na otázku její nezávislosti,“ řekl soudce. Podle něj Babiš u značné části výroků uvedl, co je jejich základem. „V neposlední řadě jde o výroky, kterými žalovaný odpovídal na dotazy novinářů, a bylo tak na nich, aby výroky zasadili do kontextu,“ dodal soudce.

Zdráhám se  věřit tomu, že  tohle  mohl  vypustit  do éteru někdo, kdo dokončil základní devítiletou školní docházku.  Natož  soudce Krajského soudu!

Tak  nebylo významně  zasazeno do práv  organizace, která má bojovat proti korupci výrokem, že   je  zkorumpovaná??? Sdělil by mi pak soudce,  jak by podle jeho výkladu takové hrubé porušení práv  v tomto případě  asi mělo vypadat?

Docela by mne zajímalo, někdo pošpinit  dobré jméno někoho jiného, aby  to bylo možno  odsoudit jak pomluvu nebo urážku. Protože  vždycky  v  takovémhle  případě  jde o HODNOTÍCÍ SOUD! Úplně  vždycky!  Pokud  kdokoli  z nás prohlásí  o někom jiném, že  je  kastrát skotu,  jde o jeho hodnocení  toho  kandidáta na  kastráta příslušnou osobou.

A  podle pana  soudce hrubým zásahem do práv organizace, která se specializuje na potírání  korupce není to, když  ji někdo označí  jako samotnou zkorumpovanou. Bez důkazu.  A prý je  to přípustné, protože  premier  země  má právo na svůj názor a  svoboda  projevu a  hlásání názoru je prý nadřazena právu na ochranu osobnosti.

Řečeno polopaticky – svoboda  urážet a  dehonestovat  je  nadřazena  právu  bránit  se proti takovému počínání! U předsedy  vlády!!!

Pan soudce  mi  tak  říká, že  když si zloděj  bude  svobodně  myslet, že  vaše peněženka  je  vlastně  jeho a  bude  podle toho jednat, vy máte  nejspíš  takové jednání strpět, protože  jeho právo na  vlastní názor a jeho hlásání  je nadřazeno právu vašemu. Na ochranu vlastní  šrajtofle.Jediným omezením asi bude, že  nesedí ve  Strakovce.

Naprosto špičkovou a  málo kdy vídanou absurditou pak jsou tyto dva  soudcovy  výroky:

„Žalovaný výrazem zkorumpovaný kritizoval fakt, že žalobkyně je financována z veřejných zdrojů a současně tím vyjadřoval názor na otázku její nezávislosti,“

„V neposlední řadě jde o výroky, kterými žalovaný odpovídal na dotazy novinářů, a bylo tak na nich, aby výroky zasadili do kontextu,“

V tom  prvním prý  zkorumpovanost TI  zakládá stav, že je financována, TAKÉ,  z veřejných  zdrojů…..

Ptám se – neočekává snad  každý  plátce, včetně  Babiše  samotného, že  ti, které on sám  platí  nebo  jimž  přispívá, budou  hájit  jeho zájmy? Stoprocentně  ano.

Takže  když z veřejných  zdrojů  je  TAKÉ placena  TI,  očekávám já, jako  jejich  malý  donátor  /prostřednictvím oněch veřejných zdrojů/, že  je  TI bude co nejúčinněji hájit.   Před  kým a  před  čím? Před  korupcí a korupčníky, před rozkrádáním pomocí korupce  nebo zneužitím moci!   Například tak, že  podá  návrh na trestní stíhání, třeba  i na  hlavu  právě  funkční české  vlády, má li podezření, že nejedná v souladu se zákonem!

A nyní  vidím, že  to je  špatně!  Že  když někdo někoho nebo něco veřejně a podle  smluv platí, je to vlastně korupce.

Mám si myslet, že  když  jsou soudci placení z veřejných zdrojů, jsou  zkorumpovaní?  Ani mne to nenapadne! Ale byl bych moc  zvědav,  kdyby  příště  Babiš, z  nějakého důvodu prohlásil o soudci Sommerovi, že  zkorumpovaný je,  také bez důkazů, jestli  by si to nechal líbit, či zda  by Babiše žaloval…

A  druhý  výrok?  Ten je  snad  ještě  šílenější  než  ten první!  Tak Babiš může  říci, že TI je  zkorumpována,  protože  to vyjeví  v odpovědi na  novinářský  dotaz. A je  vlastně na  novináři,  aby jeho  odpověď zasadil do správného kontextu a  tedy   novinář  našel  Babišovi chybějící  důkaz pro jeho dehonestaci Transparenci Int.!!!!! Takže nikoli Babiš, ale  nedbalí a povrchní novináři se se dopustili  urážky  TI!!!  To jsou věci!

Vůbec  nepochybuji o tom, že  Babišáci, pokud  tenhle  článek vůbec dočetli až sem, se mnou zásadně, ale  zásadně  nesouhlasí.  Prostě  oni mají jasno  za  všech okolností. Stejně jako na  Slovensku  voliči jistého Kisky. Kterého už dvě videa  usvědčují z toho, že  věděl, že  chce  získat do svého majetku  ukradený pozemek, ale  s jeho tvrdým jádrem podporovatelů to ani nehne. Stejně  jako Babišáci věří svému svatému na mostě. Totožný případ.

Pokusím se  jim to vysvětlit na praktickém příkladu. Soud  vlastně  udělil  Babišovi právo o komkoli  říci cokoli.  Takže  Josefe  Kobliho, co kdyby  Babiš  veřejně prohlásil o tobě, že  TY jsi zkorumpovaný?  Nebo, že  jsi ten  pedofil?  Podle  soudce Vladimíra Sommera má  na to plné právo, protože  znovu půjde o hodnotící soud a když u toho budou  novináři,  bude na  nich, aby tu vaši zkorumpovanost nebo pedofilii  doložili!  Jo vlastně,  máte přeci jenom větší  šanci než  TI, že  byste přeci jen nemuseli  u  Středočeského krajského  soudu úplně prohrát – tedy pokud nejste placeni z veřejných zdrojů. Ale  důchodce, tedy  člověk placený státem, by, domyšleno do konce – byl zřejmě prohrávajícím….

Už se  těším, až  někdo Babiše  označí veřejně za  zkorumpovaného. A  Babiš to zažaluje. Protože i on  bere  veřejné peníze!  A  bude na novinářích, aby  takový  výrok zasadili do správného kontextu.  Nebo snad mám počítat s tím, že  ohledně premiera  by  to soudce  Sommer  viděl úplně jinak.

Bojím se, že  ano. Ale dost možná, že  to zjistíme  už  velmi záhy!

Jistý Milan Halbich, takto dlouholetý policista, pracující pro ochrannou službu PČR a má za úkol chránit Úřad vlády nedávno veřejně na demonstraci Milionu chvilek v Chomutově řekl: „Babiš a jeho lidé ztělesňují vše, co jsme v roce 1989 zavrhli. Je to diktátorství, manipulace a lži, byrokracie, uplácení, vydírání a zastrašování.“

Nyní je  s ním za tento výrok veden kázeňské řízení. On  navíc  tvrdí, že  je  vedením Ochranné služby  tu zastrašován,  tu  mu jsou činěny  zajímavé  nabídky. Obojí se  stejným motivem – aby přiznal vinu!

Detaily  naleznete  v následujícím  článku

Babiš je lhář a diktátor. Stojím si za tím, říká muž, který ho má chránit

Pokud  nadřízení policistu Halbicha nezlomí nebo neuodmění, pak ho musí potrestat. Jestliže  tak učiní, dojde  nejspíš  k soudu.

Až se tak stane uvidíme, co na to soudy.  Zdali  k Babišovi v opačné  roli přistoupí stejně  jako soudce Sommer  k  Transparenci Int.  nebo zda  opět bude platit staré latinské  Quod licet Iovi, non licet bovi  – „Co (je) dovoleno Jovovi, není dovoleno volovi.“

Obávám se, že  ano. Vlastně  ANO!

V případě  Zeman versus  Peroutka a  nyní i v  Babišově  kauze  prvoinstanční soudy  předvedly,  že  rovnost  občanů  před zákonem je v současné ČR  naprosto iluzorní  záležitost a  rozhodly dokazatelně, že  první a  druhý nadčlověk v tomto státě  mají  daleko větší  práva a  volnost, než kdokoli jiný ze zbývající množiny  9 999 998 občanů.

Zlý  jazyk  by  nepochybně  konstatoval, že  Marie Benešová se na justici  skutečně  činí. Já nic takového napsat ani říci nemohu. Nemám pro to hmatatelný důkaz, takže  takový  názor  si odpustím, ba  dokonce jej popřu.

Prohlásím cosi úplně jiného – očekávám, že  česká  justice, prostřednictvím Marie  Benešové, podá iniciativní  návrh  zákona, který by  velmi rychle mohl vyřešit  nedostatek řidičů autobusů a  kamionů. Což je opravdu kriticky chybějící profese.

Jestliže  podle soudních  výroků mají první a druhý  nadčlověk této země  právo beztrestně  a bez důkazů tvrdit cokoli, ačkoli oba  dva  skládali slib, že budou ctít  a bránit  zákony  této země a  jednají, co do verbálních projevů, flagrantně proti svému  slavnostně  a veřejně  přijatému závazku a  soudy  jim toto nejen povolí, ale přiznají nadzákonou šíři volnosti projevů vůči komukoliv, bez rizika  sankce, pak  není  důvod, proč  trvat na  tom, že  řidič  kamionu  nebo autobusu musí  mít speciální  řidičské oprávnění, vyšší a složitěji  získávané než má  naprostá většina  účastníků silničního provozu. Podle  logiky  soudů , řešících Zemana a  Babiše, by  vlastně  stačilo, aby  TIRák nebo  autobus  MHD, kterým jezdíte  do Prahy, šoféroval někdo, kdo právě  udělal papíry na  moped! Protože  princip,  že  s rostoucí odpovědností a možností způsobení větší škody  rostou i objektivní  nároky na toho, kdo takovou vyšší odpovědnost  získává nebo drží,  je  nyní precedenčním rozsudky  soudů v Zemanově a Babišově  kauze  postaven hlavu a  naopak má platit, že s  funkcí , a zejména  těmi nejvyššími, odpovědnost za výkon té funkce a jejími důsledky -KLESÁ!!!

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.