Zpráva o stavu fízlování v České republice aneb Kartous a jeho elfové versus Tridentský koncil a svatá inkvizice


Českým  tzv. elfům, jejich  oficiálnímu  šéfíkovi Kartousovi i jejich fízlovaí  činnosti se Kosa  už párkrát věnovala.

Například    v těchto textech /nejde  ai zdaleka  o vyčerpávající  seznam/:

Elfové a Msgr. Petr Piťha

Lovci trollů a copy v mateřské školce

Listina základních práv a svobod a Kartous

Čeští elfové se znovu přihlásili

Zejména  ten poslední o znovu přihlášených  českých elfech  se zdařil mimořádně,  jeho autor  – vážený doyen autorstva Kosy  – pan Leo K. černé na  bílém  a  mimo jakoukoli pochybnost  dokázal,  že  tzv. elfové  ve  své oficiální  správě  z března  2019 prostě  a jednoduše  lhali.

Proč o tom  mluvím? Protože  další  z  autorských kolegů  – tentokráte  přítel Germanicus, s  kterým kráčím českým internetem více než  10 let, se  mne  „nevinně“  zeptal, jestli jsem náhodou nečetl oficiální  elfí  výstup  o jejich  činnosti  v prosinci 2019.  a  hned  přidal link. Abych nemusel hledat. Věděl,  dobře , že neodolám.

Předpokládal správně!

Protože  je  neoddiskutovatelnou pravdou, že  jsem totálně  zanedbával pozorování toho, jak postupuje  fízlování  českého internetového prostoru tímhle  samozvaným spolkem držitelů jediné správné a přípustné  pravdy. Což je  v dnešní době  utahování všech  možných  šroubů   na pováženou a především  hrubá  nedbalost   a totální potlačení pudu sebezáchovy každého, trochu svobodně  myslícího  jedince! Protože  je  holou nutností  sledovat, alespoň občas  ty, co co usilují  o zglajchšaltování společnosti k obrazu svému. Vlastně  – k  názoru svému.

Takže, jak už  jste pochopili, dnešní text  bude  věnován tomu, co jsem ohledně  stavu a  úrovně fízlování  na  českém internetu zjistil  nového. Což  bude doplněno  o   zasazení do historického rámce.

Protože  tyhle  snahy  vnutit  všem  jeden jediný  správný a platný  názor  a potlačit  komunikování jakéhokoliv  jiného, tady  jsou od nepaměti. A Kartous a jeho tzv. elfové  jsou jen dalšími pokračovateli tohoto  nekonečného úsilí  z  hlav  občanů vymlátit  všechno, co se těm, co vědí, co je pro ně osobně, ale zejména  vás  a také mojí osobu správné a  přípustné, nelíbí nebo nezdá.

Pokud  očekáváte, že  vás  zavalím  čísly a  citáty, myslím, že se dneska  nedočkáte  nebo jen  velmi skromně. Ta  jejich oficiální prosincová  svodka  má  celých 32 stran. Nebyl  by  sice  žádný problém  roztrhat  to na kusy  stranu po straně, nicméně, to bych nejspíš  sepsal  nejméně  dvojnásobný traktát, pokud  bych zdrojoval, jako že  ano, ale kdo by to četl? Takže  se  dnes  zaměřím jen na pár  jejich  globálních informací.

Především mne  zaujala  definice  narativů / rozuměj -nosných témat, hlavních premis/, komunikovaných  těmi, které  oni sledují, po mém soustavně  fízlují.

Takže  když si to shrneme, pak  trollem neboli  zrádcem a  pro ruským zaprodancem, jehož je  třeba  soustavně  třeba  šmírovat, je  každý kdo:

-je  znepokojen  šílenými nápady  řeporyjského polonácka Pavla Novotného a má za  to, že  pomník Vlasovcům  je  glorifikací  těch, co zběhli a  následně podporovali  hitlerovský režim a  bojovali  za  jeho  vítěství.Nebo  každý, kdo  se nadšeně neztotožnil s  naprosto hulvátským a idiotským vystoupením Novotného v  ruské  TV

-kdo preferuje  tradiční  rodinu  a tradiční kulturu před homosexuálními  páry a  teorií multikulturality

-kdo má za  to, že  Moskva není  soubor  rozpadajícíh se dřevěných  chatrčí  nýbrž městský komplex, kde jsou občas  i supermoderní výškové budouvy

-kdo má  pochybnosti  náročných zbrojních programech NATO  a  zvažuje  alternativní  využití  těchto zdrojů

-kdo má problém s masovou   nelegalní migrací  do Evropy

-kdo si dovolí tvrdit, že  s ní přicházejí  bezpečnostní a  zdravotní rizika

-kdo vůbec  si dovolí použít  termín migrant  místo jedině správného – uprchlík. Protože  přece každý je uprchlík.

-kdo si dovolí tvrdit, že  naprostá většina  migrantů jsou muslimové. Protože  nejspíš  to budou asi křesťané

-kdo k doložení  problémů s kriminalitou migrantů v západní  Evropě  doloží  svoje  obavy  nějakou statistikou nebo jiným  důkazem násilného chování  migrantů

-kdo má obavy  z propojování  českých politických politiků s  Landsmanschaftem a  obává se zrušení Benešových  dekretů a následných  majetkových požadavků  za odsun

-kdo si dovolí  kritizovat  veřejnoprávní media, zejména  ČT za  některé, doložitelně  velmi neobjektivní pořady

-kdo není  smířen  s tím, že politické mimovládky  nastolují  v tuzemsku i zahraničí jednostrannou politickou  agendu, ačkoli to  s jejich posláním nemá co společného a  jsou podporovány  z veřejných zdrojů  takže  v takovém případě  by  se buď měly  politické činnosti zdržet nebo zajistit  pluralitu názorů, viz vzorově  Člověk v  tísni, který by  podle  amerického zákona  FARA, kdyby u nás platil,  by  se musel v  ČR, ale  i  všude jinde, kde by případně fungoval,  zaregistrovat jako cizí  agent.

-kdo si dovolí  kritizovat za  cokoli EU a její orgány

-kdo si dovolí konstatovat, že  za  bolševika  bylo,  v některém ohledu lépe. Vzorově  nejspíš  například, že  byla  nulová nezaměstnanost.

-kdo  automaticky  nevyšiluje, když  slyší slovo klima, klimatická změna

-kdo si dovolí kritizovat  státní  a samosprávní instituce  co do jejich potřebnosti, výkonnosti, užitečnosti  nebo má sebemenší poměr  s platy  politiků. Vzorově  například  tehdy,  když  důchody v průměru vzrostou  6% a  platy politiků o procent 10…

Tak  každý  takový, kdo se  v některém z výše uvedených bodů nebo dlouhé řadě  dalších, nevyjmenovaných, dopustí definovaného nedovoleného myšlení  je  automaticky  troll, a proruský rozvraceč  a  sabotér  a je vystaven  elfímu soustavnému dohledu!

Přirozeně  že  každý  spořádaný  občan, o elfovi nemluvě,  to má úplně opačně! Ačkoli vím, že  vy  víte jak, dovolím si to  přesto popsat. Abychom kdykoli měli před očima  jediný správný kodex  myšlení,  přípustný  v  naší republice  v roce 2020. Podle Kartouse  a jeho fízlkomanda.

Správný občan a  elf  zejména

-nadšeně  souhlasí s jakoukoli  akcí Pavla  Novotného  a zejména podporuje  pomníky  Vlasovcům a jejich glorifikaci jako hrdinů. Stejně tak je nadšen jeho hulvátsvím a  sprostotou ve veřejných sdělovacích  prostředcích, zejména  těch ruských. Ti nejaktivnější se  dokonce uchází o místo na korbě  multikáry až zase  bude cokoli řešit na  ruské ambasádě  v Praze. To všechno přesto, že  dnes  už  je  Pavel Novotný  PRAVOMOCNĚ  odsouzený kriminálník,protože podle tohoto zdroje vyfasoval dva měsíce vězení za nebezpečné vyhrožování manželovi bývalé televizní moderátorky Mirky Čejkové panu Markovi Vítovi. Městský soud 27.2.2020 potvrdil rozsudek soudu nižší instance.  Jen tak mimochodem, jde už  o třetí pravomocný štráf pro Novotného před  českými soudy.  Ale  správnému občanovi, natož  elfovi  taková  maličkost  jako glorifikace pomahačů nacistů nebo pravomocný rozsudek soudu, když  jde o Pavla Novotného  -nemůže  vadit! Naopak, každý,komu to vadí je pro elfy  automaticky podezřelý  ruský  troll!

-zásadně  odmítá a nikdy nepřijme, v nejhorším případě promptně zavrhne  model tradiční rodiny nebo tzv. tradiční  kulturu. Propaguje  multikulti, ať  už jde o cokoliv, nesnáší  dělení podle pohlaví a zejména ne podle  dvou pohlaví, nýbrž tvrdí, že  je jich daleko a daleko více a  že většina  se má vzdát nejen svých požadavků, ale i  práv ve prospěch menšin a  podrobit  se jejich diktátu

– má jasno v tom, že Moskva  není soubor rozpadajících se  dřevěných  chatrčí, kde logicky  žádná moderní budova  nemůže  existovat, nýbrž jen obrovský  konglomerát  děr v  zemi, zakrytých v nejlepším případě vlnitým plechem a  igelitovými pytli  z dodávek  zahraniční  humanitární pomoci tamním masově hladovějícím Rusům

-nepochybuje  ani v nejmenším o smyslu, a nepřetržité řadě  skvělých úspěchů a  vítězství NATO,  užitečnosti a potřebnosti jeho zbrojních programů obecně a pro ČR  zejména! Modelově po  ohlášeném obrovském úspěchu jeho mise v Aghanistanu!

-soustavně  a iniciativně  vítá každého nového  migranta  v  Evropě a  dobrovolně,jakmile  jej potká, mu odevzdá promptně  nějakou podstatnou  část svého majetku. Modelově  klíče ob svého bydlení nebo aspoň svého auta

-ví, že migranti nepředstavují  ani takové riziko jako návštěva  tchyně. Natož nějaké zdravotní  či dokonce bezpečnostní!

-nikdy, ani kdyby byl mučen, nepoužije znevažujícího slova  migrant, nýbrž  vždycky jen uprchlík. Protože  logicky  to všechno jsou  uprchlíci, zachraňující si  život. Útěkem například  z  Turecka.

-ví, že muslimové  jsou mezi migranty, pokud  vůbec v té množině  existují, naprostou výjimkou a tedy  minoritou pod  rozlišovací schopnost jakékoli statistiky

-kriminalita  migrantů v západní Evropě  je  fake news a zlovolná  chiméra, která nemá sebemenší oporu v  dostupných  faktech a statistikách. Jde o klasický  výmysl ruských trollích farem!  Hoaxem je určitě  útok náklaďákem v Berlíně a  podobně.

-Benešovy  dekrety  jsou  naprostou nespravedlností a  odsouzeníhodnou  kapitolou  našich dějin a  vůbec  aktem zvůle.  Od  sudetských Němců nehrozí naprosto  žádné nebezpečí a to ani  od organizací typu Witikobund a podobných.

– ČT má  vždycky pravdu, ať  už  vysílá cokoli

-mimovládky mají právo mluvit úplně  do všeho a volené státní i správní orgány, nejlépe  včetně  soudů, státního zastupitelství a policie  by měly uposlechnout  jejich doporučení a to to okamžitě  a bez výjimky. Protože  samozvané a samojmenované organizace a  spolky  vždy nejlépe vědí, co je správné a potřeba. Zářným příkladem budiž spolek elfů osobně.

-EU je  nekritizovatelná a dělá všechno bezchybně

-za  bolševika bylo všechno, ale úplně  všechno špatně, ba dokonce tragicky. Včetně  toho, že byl hladomor a bydleli jsme  v jeskyní. To ovšem jen ti šťastnější z nás.

-klimatická  změna  nás  drtí nikoliv  den ode dne, nýbrž sekundu po sekundě a  všichny její přední figury, zejména  Greta  Thunbergová, požívají status  svatořečení  už zaživa

-státních a  samosprávných úřadů a institucí je tragicky málo, jsou poddimenzované, mimořádně užitečné. Podobně  je  to s platy politiků.  Ty  jsou  směšně  nízké a  je potřeba  je  okamžitě mnohonásobně  zvednout, i kdyby  na důchody  být nemělo.

Jsem si vědom skutečnosti, že  uvedené seznamy  rozlišovacích znaků  pro trolla  záškodníka a v opačném  gardu elfa  ochránce – jsou  jen orientační a  nedostatečné.

V  dalším textu zprávy  za  prosinec  2019 o hrdinství a obětavosti elfů se dozvíte také to,  že  oni pro trolla  škodiče  identifikovali celkem  23!!!! /považte/kategorií záměrného nepřátelského  propagandistického školení!!! Opakuji – dvacet  tři!  To je  co??? Kdepak, pravý a oddaný  elf  vyčenichá   trollí zápach  i kdyby na  sebe  vylil všechny  parfémy  světa!

Tím se dostáváme k  číslům.  Je jich jen pár  ale mimořádně  zajímavých!

Zíráte? Já  ano. Za  posledních 31 dnů minulého roku stateční elfí chlapci a děvčata  dokázali  zmáknout  a zcenzurovat, omlouvám se -zrecenzovat – bezmála  120 000 různých  článků. Bez ohledu na  nějaké Vánoce  nebo Silvestra! Oni jsou  bdělí  a ostražití  furt! Taky jste  si oddychli?  Já jsem  hned  jiný  člověk, když  se  ulevilo zjištěním, že nade mnou neustále  oni bdí!

Z uvedených  údajů o jejich  činnosti vyplývá, že  denně  zkontrolují  skoro 4000 různých článků a zpráv. Přesně je to  3811.Opakuji, že každý den bez výjimky. Což znamená, že za  každou hodinu dají 159 kousků= skoro 3 texty za minutu. Supervýkonnost!  To jsou  doslova nadlidé. Já si to měřil a za hodinu stihnu tak  šest  menších  textů, mám li je  pochopit…..A  to jen tehdy, jsem  li svěží. oni totéž  vyřídí za  dvě minutky. Kdykoliv!  Včetně  čištění  zubů nebo  stolice…..

Jo slyším, že  oni, na rozdíl ode  mne, využívají umělé inteligence a  dře za ně  stroj? No vidíte, skoro jsem zapomněl…  Umělá inteligence a  elfové… Jo jo!

Takže  se pojďme  podívat na  výsledky  toho zkoumání, které oni sami reportují!

Projeli 118 154 článků a mailů. A zjistili, i s tou umělou inteligencí, že  celých 441 bylo závadových a  a trollovalo nejméně  v  jedné  z 23 trolovsko heretických kategoriích. Nemám slov!    Úžasný  výsledek!! Kolik že  to je  z celku?   Kalkulačka mi říká , že

0,37 % !!!!!!, Opakuji 0,37% Počítal jsem to pro jistotu  3x!

Ale  to není všechno. Jsou opravdu mimořádně nebezpeční  trollové! Ti kteří  rozvracejí hned  v několika  kategoriích jedním textem.  Nejnebezpečnější jsou pochopitelně ti, co záměrně podvracejí  v  těch vůbec  nejsvatějších  elfích hodnotách. Což znamená, že  píší

proti NATO

proti USA

proti EU

prorusky

Takže  takovýchhle  superzlovolných a  extrapodvratných belzebubovskosauronovsko woldemortovských  jedovatých slin a  artiklů, bdělí a  vždy ostražití elfové loňský prosinec  odhalili hned  170!!!

Tak to zase  přepočteme na  podíl z celku a zjistíme, že  ty úplně nejnebezpečnější  podvratné   texty  činily

0,14%  ze  zkoumaného celku!!!

Ano, ani ne  jeden  a půl desetiny procenta  z celku!!! Týýýýýýýýý joooooooooo!!! Vzhledem k tomu, že BIS opakovaně  ve svých  výročních zprávách  varuje  před  soustavným a zvyšujícím se nebezpečím vlivem  proruských trollů,  ministerstvo vnitra  a konto  toho zřídilo už před léty speciální útvar pro potírání  fake  news, totéž ještě  dříve  realizovala  na celoevropské  úrovni  EU a  NATO a každý z jejich členských států  a konec konců vznikli  samotní čeští elfové a  také proto,  že sám projíždím spoustu  alternativních zdrojů, řekl bych, že nejspíš  chybička  se – opět, jako tehdy, když si je  vzal do péra kolega  Leo K., vloudila. Alternativou je, že  se  nám soustavně o ruském podvracení lže. Což přece nemůže  být pravda§ To musím rozhodně  odmítnout.

Posledních více než  20 let  jsem se živil v bankovním  byznysu. Jak už je tady notoricky  známo.  A  troufnu si říci,  že  kdyby  kterákoli  banka  na světě  řešila  úvěrovou  delikvenci  v celkovém rozsahu  0,37%  a  z toho bylo  v tzv. jasně  nedobytných úvěrech  asi tak 1/3 toho 0,37%  byl by to rekord  všech rekordů  a  takovou  banku by  všichni obdivovali a  snažili se koupit její  úvěrové know how! Protože by  fakticky neměla  žádné nedobytné dlužníky.   Banky  tento údaj  přísně  střeží a tají,  aby neznejistili své vkladatele, ale já na  webu Patrie vidím a čtu tohle:

  Z čehož  vyplývá, že  tuzemské banky, se všemi svými skoringy  a šetřeními mají  16x  horší delikvenci, než  k jaké se  nám dopracovali ostražití  elfové ohledně  trollovského rozvracení  české  demokracie!!!

To nemluvím o dalším odvětví  finančního sektoru,  kde  si  klienty  opravdu  důkladně ověřují, prověřují  a  v případě plnění vyšetřují – o pojišťovnictví!  Server  Českého rozhlasu tvrdí, že podle světových statistik patří mezi podvody zhruba každý sedmý případ, který klient pojišťovnám ohlásí.   Takže  pojišťováci mají co  do činění  s podvraťáky  38x  častěji než  elfové v ČR!

Něco je prostě  špatně.

Je li  z hlediska  elfů názorová  delikvence taková,  jak sami uvádějí, pak  nestojí  za  řeč.  Natož za pozornost  BIS a  dalších českých tajných  služeb.  O NATO a EU nemluvě.  A onen  tolikrát  vytahovaný  hrozný  rozvratně  hybridní ruský potenciál je  trapná lež, která  má  jen strašit obyvatelstvo a umožnit  spoustě  lehkoživků přístup  k velkým státním  penězům.  Nebo jsou  Kartous a  jeho elfové  trapní  nedoukové   a neváhám říci hlupáci i s jejich  umělou inteligencí.  Tu umělou mít musí, protože  ta přirozená, vlastní evidentně zcela   chybí!

Pan Leo K. je  ve  svých 80-ti létech bezproblémově  nachytal  na doložitelnou lež v jedné z jejich loňských měsíčních zpráv. Já dnes zjišťuji, že jejich dementní progres  výrazně pokročil!  Bravo, jen tak dál  Kartousi a spol! Ne  abyste  povolili ve svém úsilí. Už se těším, co Kosa  odhalí příště, až  se  vámi zase někdy  bude zabývat.

Mimochodem- fascinující jsou  i tyhle vaše  grafiky,mající dokladovat  vaši číselnou sumarizaci:

nebo

Zjistíte  z něj, že  vedle  konspirátorů trollů a podvračečů už  elfové odhalili, že dostatečně ideově  pevné a ostražité nejsou  ani  sloupy  té pravé liberální žurnalistiky  jako iDnes,Deník Referendum, Týden, Info.cz, Roklen24.cz  a dokonce

Deník N nebo Britské listy!!!!!!

Tohle je velezrada  v přímém přenosu – do jejich redakcí pronikli putinovští trollové a jejich nákaza!!! Fakt jsou horší než koronavirus nebo mor!

Ale myslím, že by  Kartous a  spol.  vůbec  neudělali chybu, kdy  trochu polevili v  té usilovné práci a trošku, aspoň trošku, zapracovali na  svém sebevzdělání. A zkusili  například sem tam ďobnout do historie. Fakt  nejsou první, co si vzali  za  svatý cíl protlačit  jediný správný a  přípustný názor v celé společnosti  za každou cenu. A nepovolit  žádný jiný. Stůj co stůj, včetně soustavného   vyhledávání  neposlušných heretiků.

Tohle všechno už  tu bylo v mnoha  a mnoha podobách a formách. Doporučuji například poučit se u  katolické církve. Univerzální a v  podstatě  všemocné  a  všeobjímající  organizaci  celého evropského středověku i podstatné části novověku.

Ta vždycky, když  cítila ohrožení  svých  jediných pravd  a svého jedině  správného vidění světa, svolala  koncil, kde řešila, jak s odpadlíky  naložit a  obnovit  u  věřících víru v jedinou správnou doktrinu.

Ne, nebudu tady  řešit v tuzemsku tak oblíbený a tím argumentačně profláklý  koncil v Kostnici. Kde  ti, co viděli  svět bez tehdy aktuálních a povinných růžových brýlí skončili rovnou na hranici – nejdříve Mistr  Jan  a po něm  jeho druh Jeroným Pražský.Už proto, že  by pro Kartouse a comp.  bylo možná  nesnesitelným rouhačstvím srovnávat obyčejného trolla  s  Mistrem Janem.

Odkáži na  úplně jiný  koncil-Tridentský.  Byl svolán do italského Trenta, aby  definoval postavení katolické  církve proti vzmáhajícímu se protestantismu. A  stanovil pravidla pro potření protestantismu.

Trval celých 18 let / jako válka  v Afghanistanu/, řídili jej celkem tři papežové.  Agendu  rozdělil nikoli do 23 okruhů jako Kartous, nýbrž jen do 16-ti.  Řešil všechny možné aspekty  boje  s protestantismem a  jasně  vydefinoval co je v  dané kategorii správné a co kacířství  a jaké volit postupy k jeho potření.

Celkem přijal 131 kánonů, tedy  zákonů církevního práva a  k tomu ještě  64  závazných dekretů.

Inkvizice  dostala  volnou ruku a přísná pravidla.Například i pro stíhání umělců, kteří  by  nerespektovali  stanovené  normy,  jak mají být dokonce malovány obrazy  pro kostely a jejich oltáře. Třeba v  takovém detailu, jak a kde  smí být zobrazen anděl.

Jeden z nejlepších největších světových  malířů  všech dob  – Caravaggio  by o tom mohl vyprávět,  když  maloval oltářní obrazy pro kostel   San Luigi dei Francesi v Římě. Jeho konkurenti -zejména  dˇArpino na něj poštvali inkvizici, tedy tehdejší elfy  a on unikl jen těsně, jen   díky  špičkovým církevním hodnostářům, jeho mecenášům,  kteří nad ním drželi ochrannou ruku.

A  výsledek jednání a  výstupů  z Tridentského kongresu?  Protestantismus  se  vítězně prosadil v polovině tehdejšího křesťanského světa!

Být Kartousem a spol.  nastudoval bych  ten Tridentský  koncil  velmi detailně.  Pokud bych  chtěl v  té jeho činnosti pokračovat. Jakkoli  čísla, která předvedl ve  výroční  zprávě  elfího spolku za prosinec  2019  spíše odkazují, že by on a  ti ostatní, nebo minimálně  „experti“ vytvářející  tu prosincovou  zprávu, udělali dobře, kdyby navštívili psychiatra.

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.