Křivka rozloženého průběhu koronaviru je klam!


Vlkův úvod:

Včerejší  článek s tvrdými daty  měl, vzhledem ke  svému obsahu a  závažnosti, velký ohlas. Jsem rád, že  jsem jej převzal, i když  už tak přede mnou učinily i jiné portály.

Dnes  na něj, naprosto neplánovaně,  naváži  dalším. Byl jsem totiž jedním z  kosířů upozorněn , že na  stejném anglickém/americkém zdroji právě  vyšel jiný, naprosto zásadní text.

“Flattening the Curve” is a deadly delusion

Tentokráte  nejde o popis toho, co bylo,  nýbrž o popis  toho, co jednotlivé státy  euroatlantického prostoru čeká,vzhledem k  reálným kapacitám jejich zdravotního systému v konfrontaci se  známými statistickými daty  o průběhu  nemoci, odhadovaném procentu zasažených pacientů a  co  z toho lze  dovodit.

Zejména  je  diskutováno tzv.  zploštění křivky   náběhovosti  nových  pacientů.  Kde všechny  západní vlády se  snaží o tzv. její co největší rozložení v  čase,  aby  se  existující zdravotní systém nezhroutil a stačil zvládnout   co nejvíce těžkých případů. Pomůže? Nepomůže? Kapacita  systémů totiž  bude  jediné kritérium, rozhodující  o životě  a smrti  a  hloubce  zásahu epidemie  do populace. A právě o tom si nyní přečtete

Doporučuji, aby, pokud chcete  v četbě  pokračovat, jste  se posadili, na košili rozepli pro jistotu knoflíček u krku a zhluboka  se  nadechli.

Jen pro úplnost dodávám, že  český překlad tohoto zásadního článku v Česku, ani  Slovensku v  tomto okamžiku neexistuje. Link na  originál v  angličtině  už  zveřejněn  byl jinde.  Překlad je proveden strojním překladačem. Věřím, že   nedokonalosti z  toho vyplývající – omluvíte. Jde o  fakta, nikoli  o styl. Sedíte a dýcháte  zhluboka? Fajn, můžeme  začít

Křivka  rozloženého průběhu  je smrtící klam

Joscha Bach

Joscha Bach

Následovat
14.března · 9 min čtení

Všichni jste již viděli nějakou verzi této křivky rozložení případů COVID-19  v čase:

Nebo toto:

Nebo to, díky čemuž se to dostalo i do New York Times:

Nebo toto:

Je jich mnohem víc. Co mají všechny tyto diagramy společného:

  1. Na osách nemají žádná čísla. Nedávají vám představu, kolik případů způsobí přetížení zdravotnického systému a kolik dní bude epidemie trvat.
  2. Naznačují, že v současnosti může zdravotní systém řešit velkou část případů (například 2/3,   1/2 nebo  1/3) případů, ale pokud zavedeme některá zmírňující opatření, můžeme infekce dostat každý den až na úroveň, se kterou se můžeme vypořádat kompletně.
  3. Chtějí vám říct, že se můžeme dostat pryč bez závažných omezení pohybu, jak je v současné době pozorujeme v Číně a Itálii. Místo toho necháme infekci projít celou populací, dokud nebudeme mít hromadnou imunitu (na 40% až 70%), a pouze se budeme snažit vyléčit infekce po delší časové období.

Křivka je lež

Tyto úvahy  jsou nebezpečně nesprávné a pokud budou realizovány, povedou k neuvěřitelnému utrpení a útrapám. Zkusme to pochopit tím, že na osy položíme několik základních čísel.

Jaká je kapacita zdravotnického systému?

To je obtížná otázka a nelze na ni odpovědět v tak krátkém příspěvku. USA mají asi 924 100 nemocničních lůžek (2,8 na 1 000 lidí). Kalifornie má pouze 1,8. Země jako Německo mají 8. Jižní Korea má 12. (Jejich nemocniční systém byl přesto přetížen.) Většina z těchto lůžek se používá, ale můžeme vytvořit více pomocí improvizace (například pomocí hotelů a školních tělocvičen) a strategických zdrojů vojenské, národní gardy a další organizace.

Vlkův  vstup:

Podle  údajů které jsem již publikoval, má Česká republika  momentálně  k dispozici 60 000 lůžek v nemocnicích. Což  při 10,5milionechobyvatel znamená 5,7 lůžka  1 000 obyvatel.

Na základě čínských údajů můžeme odhadnout, že asi 20% případů COVID-19 je závažných a vyžaduje hospitalizaci. Mnoho závažných případů však přežije, bude-li možné je přiměřeně zajistit doma (což může zahrnovat kyslík, umělou ventilaci a izolaci).

Důležitější je počet lůžek intenzivní péče, které lze podle některých odhadů rozšířit na asi 100 000 /pozor – autor pracuje  jen a pouze  s americkými parametry/ a z nichž asi 30 000 může být k dispozici. Přibližně 5% všech případů COVID-19 vyžaduje intenzivní péči a bez ní všechny zemřou. Můžeme také trochu zvýšit počet lůžek na JIP, ale vybavení, které potřebujeme k řešení sepse, ledvin, selhání jater a srdce, těžké pneumonie atd. je limitováno. Nelze libovolně zvětšovat.

Z8sadní  součástí rovnice jsou ventilátory. Většina kriticky nemocných případů COVID-19 umírá na infekci plic, která znemožňuje dýchání a dokonce ničí tolik tkáně, že krev již nemůže být dostatečně okysličena. Tito pacienti potřebují intubaci a mechanickou ventilaci, aby měli šanci na přežití, nebo dokonce stroj ECMO, který přímo okysličuje krev. Přibližně 6% všech případů potřebuje ventilátor a pokud nemocnice uvedou všechny stávající ventilátory do provozu, máme jich 160 000. CDC má navíc strategickou zásobu 8900 ventilátorů, které lze nasadit v nemocnicích, které je potřebují.

Pokud vezmeme počet ventilátorů jako nejbližší limit lékařských zdrojů, znamená to, že se můžeme postarat až o 170 000 kriticky nemocných pacientů současně.

Vlkův  vstup:

Vláda uvádí, že  v  ČR je  v současnosti 3500 ventilátorů a  v  týdnu hodlá objednat dalších 150, které  dorazí v dubnu…. Přesto je  to 1,5 x méně v poměru k obyvatelstvu,než mají podle  autora k dispozici Spojené státy. Onimají jeden ventilátor  na na  1944 obyvatel, my  na  3000.

Nicméně  z  uvedeného vyplývá,  že  ČR má kapacitu  max. 3500 těžkých případů souběžně. Jde o kapacitu  teoretickou, protože  řada  plicních ventilátorů je nasazena  na těžké,nekonovirové případy  typu  bouračky nebo jiné kritické nemoci a jsou  v nasazení již dnes.

Kolik lidí se nakazí?

Bez omezení se virus stává endemickým a přední epidemiologové, jako je Marc Lipsitch (Harvard) a Christian Drosten (Charité Berlin), odhadují, že mezi 40% a 70% populace se nakazí, dokud si nevyvineme určitý stupeň odolnosti v populaci celkem (Bohužel nevíme, jak dlouho tato imunita trvá. Již pozorujeme mnohonásobný kmen COVID-19 a díky velkému počtu přenašečů uvidíme mnohem více.) V populaci jako USA (327 milionů) znamená mezi 130 a 230 miliony. Předpokládejme, že mezi březnem a prosincem se nakazí 55% americké populace (uprostřed) a sledujeme 180 milionů lidí.

Vlkův  vstup:

Pokud  použiji stejná čísla   a konstrukci, pak by  se v ČR  adekvátně mělo nakazit mezi březnem a prosincem nakazit  šílených 5,7milionu lidí.

A co nezjištěné mírné a asymptomatické případy?

V počátečních dnech infekce bylo mnoho vnějších pozorovatelů vůči čínským číslům velmi skeptické a domnívalo se, že by mohli skrýt magnitudy nezjištěných mírných a asymptomatických případů, což znamená, že úmrtnost je mnohem nižší, než bylo hlášeno. Delegace WHO v Číně vedená Bruce Aylwardem zjistila, že tomu tak není. Aylward tvrdí, že jakmile bylo k dispozici dostatek zdrojů, čínské testování bylo velmi důkladné a zmeškal se pouze zlomek infikovaných případů. (I mírné a asymptomatické případy COVID-19 jsou infekční, takže na nich záleží.)

Kolik lidí onemocní kriticky?

Ze 180 milionů bude 80% považováno za „mírné“ případy. Někteří z nich nebudou mít žádné příznaky, mnozí z nich onemocní chřipkou podobnou nemocí, která trvá dva týdny a která může zahrnovat pneumonii, ale sami se zlepší, obvykle do 2–3 týdnů. Asi 20% vyvine závažný případ a pro přežití potřebuje lékařskou podporu. Závažné případy inklinují k zotavení asi 3–6 týdnů. A asi 6% může potřebovat intubaci, protože už nemohou sami dýchat. Většina rozdílů v úmrtnosti mezi Wu-chanem (5,8%) a zbytkem Číny (0,4% až 0,7%) pramení z rozdílu ve schopnosti poskytovat péči v kritických případech.

Jakmile je osoba na ventilátoru, často trvá asi 4 týdny, než se znovu dostane z intenzivní péče. To je velmi pomalý obrat! Pokud to nastavíme jako náš odhad, můžeme spočítat, kolik lidí současně potřebuje zdravotnické prostředky.

Křivka s čísly

Pokud předpokládáme, že 55% Američanů chytí COVID-19 do konce roku 2020 a 6% (10,8 milionu) z nich bude v určitém okamžiku potřebovat ventilátory, a dále model zjednodušíme na normální rozdělení (symetrická zvonicí křivka s strmý exponenciální počátek, postupné zploštění, jakmile je většina lidí nakažena nebo imunní, a postupný pokles, jak se případy vyřeší), dostaneme následující diagram:

Hnědá čára v dolní části: to je naše omezená nabídka ventilátorů a postelí pro intenzivní péči! Červená křivka neobsahuje všechny případy COVID-19, ale pouze těch 6%, které zemřou, pokud je nemůžeme dát na ventilátor na něco jako čtyři týdny. V tomto scénáři to znamená, že maximální počet případů vyžadujících péči ve stejný den, bez jakéhokoli zmírnění, je kolem 3 milionů! Je zřejmé, že musíme zoufale vyrovnat tuto křivku, protože to znamená, že po většinu roku nebude velká většina případů dokonce posuzována z hlediska intubace a kritické péče.

Vlkův  vstup:

V  Česku vypadá  číselná bilance, při použití stejné logiky  a konstrukce následně:

6%  z 5,7 milionu potenciálně nakažených by  bylo 346 000 nejvážnějších případů. Pokud  bychom  zohlednili ideální rovnoměrné  rozložení v  čase od  března  do  prosince – tedy  10 měsíců   dostáváme  řádově  35 000 nejtěžších pacientů na jeden měsíc. Ten představuje  právě  přesně  tu dobu, co  těžký pacient musí mít  ventilátor, má li se uzdravit! A máme nějakých 34 kousků na  tisíc  obyvatel. Zbytek téhle  děsivě morbidní rovnice si dopočtěte  sami! Já to počítat nechci.

Jak hodně  bychom potřebovali zploštit  křivku náběhu  nakažených, abychom se ujistili, že je pod limitem našich lékařských zdrojů?

Myšlenka „srovnat křivku“ naznačuje, že pokud si myjeme ruce a zůstaneme doma, když jsme dostatečně agresivní, nebudeme moci zabránit tomu, aby se virus stal endemickým a infikoval 40% až 70% všech lidí, ale můžeme zpomalit šíření infekce natolik, že se lékařský systém dokáže vypořádat s nárůstem případů. Takto vypadá naše normálně distribuovaná křivka, když obsahuje 10,8 milionů pacientů, z nichž více než 170 000 je nemocných současně:

ě:

Snížení míry infekce COVID-19 na úroveň, která je kompatibilní s naším lékařským systémem, znamená, že bychom museli epidemii šířit více než deset let! (Zcela vlevo vidíte naši nesrozumitelnou distribuci pro srovnání.) Jsem si docela jistý, že do té doby bychom  našli účinné léčby, ale dojdete  k jasnému závěru:

snížení infekčnosti nového viru korony na zvládnutelnou úroveň prostě není bude možné zmírněníma  rozložením v  čase , bude to vyžadovat drastická omezení obyvatelstva.

Vlkův  vstup:

když provedu  další stejný  výpočet, pak mi pro  ČR vychází, že  dostatečně plochou křivku, která by nepřehltila  dostupné  technické zdroje  systému, pozor pouze  technické – nikoli lidské,které se vyčerpají velmi rychle, bychom dostali tehdy, pokud  by  se počet  nejtěžších případů podařilo rovnoměrně  roztáhnout  na  99 měsíců = 8,23 roku. To pěkně  průměrně  rozloženo stejně  každý  měsíc…… Takže tak.

Nicméně nakonec trocha optimizmu – předávám slovo opět  autorovi.

Moje křivky nejsou správné!

Můj výpočet  obálky není správná simulace, ani dobrý model toho, co se děje. Nezmiňujte to jako takové!

Ve skutečnosti šíření nemoci nesleduje normální rozdělení. Bude zkosený doleva, s dlouhým ocasem. Vždy bude existovat účinné zmírnění (prevence veřejných shromáždění, konferencí, nepodstatných cest). Model je poměrně citlivý na délku pobytu na JIP. Pokud se nám to podaří snížit, bude méně lidí potřebovat tyto cenné zdroje současně a vrcholy křivek se sníží. Můžeme být schopni bojovat se zánětem během zápalu plic a snížit počet kritických případů. Dostupné lékařské zdroje se postupem času zvyšují, aby bylo možné tuto potřebu vyřešit. Předpisy budou zrušeny, budou prozkoumána nová ošetření a některé z nich budou fungovat. V určitém okamžiku v blízké budoucnosti možná budeme muset vyrazit do jakéhosi tubusu, než vstoupíme do letadla nebo do důležité veřejné budovy, a malá obrazovka nám řekne během několika sekund, zda naše dýchací cesty mají COVID-19, H1N1 nebo běžnou chřipku. Smyslem mého argumentu však není, že jsme odsouzeni k zániku nebo že 6% naší populace musí zemřít, ale že musíme pochopit, že tvrdá omezení obyvatel  jsou nevyhnutelná nelze  je odkládat, protože pozdější zavedení opatření bude méně efektivní, výrazně  dražší a vede k mnoha zbytečným úmrtím.

Dokončovací práce

Čína nám ukázala, že tvrdá plošná karanténa  bez výjimek: úplné zablokování Wu-chanu nevedlo k hladovění nebo nepokojům a umožnilo účinně  zemi zabránit šíření velkého počtu případů do jiných regionů. To umožnilo zaměřit více lékařských zdrojů na region, který je nejvíce potřeboval (například odesláním více než 10 000 lékařů navíc do oblasti Wuhan a Hubei). Wuhan, epicentrum ohniska, nyní registruje méně než 10 případů denně. Zbytek regionu Hubei nezaznamenal žádné nové případy déle než týden.

Čína se poučila: po uzavření Hubei zavedly další regiony rychle  účinná ochranná opatření, jakmile se objevily první případy. Totéž se stalo v Singapuru a na Tchaj-wanu. Jižní Korea sledovala prvních 30 případů velmi dobře, dokud pacient 31 nenakazil více než 1000 dalších na církevním shromáždění.

Z nějakého důvodu se západní země odmítly poučit. Itálie si myslela, že by se mohla nechat rozšířit, dokud se jejich nemocnice nezhroutí pod zátěží, a že starší lidé nebo lidé s anamnézou rakoviny, transplantací orgánů nebo diabetu byli vyloučeni z přístupu ke kritické péči. USA, Velká Británie a Německo ještě nejsou v tomto bodě: snaží se „zploštit  křivku“ zavedením neúčinných nebo polovičatých opatření, která mají pouze zpomalit šíření nemoci, místo aby ji omezila.

Je celá řada zemí, které nemají potřebnou infrastrukturu k provádění přísných opatření k omezení, která zahrnují rozsáhlé testování, karantény, omezení pohybu a jeho vynucování, cestovní omezení, pracovní omezení, reorganizaci dodavatelského řetězce, uzavření škol, péči o děti pro lidi pracující v kritických profesích, výrobu a distribuce ochranných prostředků a zdravotnického materiálu. To znamená, že některé země virus silně  rozšíří  a jiné ne. Za několik měsíců se svět změní v červené a zelené zóny a téměř všechna cestování z červených zón do zelených zón se zastaví, dokud nebude nalezeno účinné očkování na COVID-19.

Funkční zploštění  křivky není pro Spojené státy, pro Spojené království nebo Německo možné. Neříkejme svým občanům, aby se křivka  zploštila. Začněme  s razantními a nekompromisními tvrdými omezeními,aby  byl zastaven její  růst!

Vlkův dlouhý a krajně pochmurný  dovětek:

Tohle je  mimořádně  drsné čtení, že? Varoval jsem vás  předem. Je to fabulace, kdy  chce být někdo zajímavý,  i kdyby měl způsobit  paniku   nebo naprosto reálný scénář budoucího vývoje?

To poslední, co bych chtěl, je  vyvolávání paniky! Nicméně  cítím povinnost  předat  dál informaci, která vznikla na základě  čísel došlých z WU chanu plus projekcí, které  nevypadají, že  jsou vycucány  z prstu..

Navíc , při tvorbě  dnešního textu jsem na  Novinkách.cz narazil na  tohle

Černý scénář v USA: Koronavirem se nakazí víc než polovina Američanů

vybírám z něj:

Americké středisko pro kontrolu (CDC) vypracovalo v únoru několik možných scénářů vývoje epidemie nového koronaviru ve Spojených státech. Podle toho nejčernějšího se patogenem SARS-CoV-2, který způsobuje plicní nemoc Covid-19 nakazí až 65 procent obyvatel. To odpovídá až 214 milionům lidí, přičemž 1,7 milionu z nich by mohl koronavirus usmrtit, píše list The Daily Mail.

Americké středisko pro kontrolu během únorového jednání za zavřenými dveřmi prezentovalo vládě čtyři možné scénáře označené písmeny A, B, C, a D, píše deník The New York Times. Zmíněných 160 až 214 milionů Američanů se může nakazit podle scénáře označeného písmenem D.

Takže v nejhorším scénáři D oficiální  americká instituce   pracuje ještě  s vyššími odhady nakažených než  autor  převzatého textu! Takže  znovu  – panikaření nebo naprosto děsivý, ale možný budoucí scénář?

Do článku, jak víte, jsem zasáhl na kritických místech svými vstupy. A  napasoval na  vzorce popisující  USA, naše  čísla. To proto, že mne sice zajímá, co se stane  v Americe, ale  ani zlomkem zájmu, který mám, stejně  jako vy,  na tom, co bude  tady u nás, v Babišlandu.Protože tady  už  teď nejspíš  každý z nás  hraje  svou soukromou  ruskou ruletu.

Znovu se  vrátím k mailu o kterém už  jsem psal, kde,  mi bylo otloukáno, že  chci jenom škodit  Babišovi a  jak on to perfektně  řídí. S Vojtěchem samozřejmě.  Stejně  to vidí spousta  alternativních a probabišovských serverů.  Tyhle  všechny  čeká  už brzy  tvrdé probuzení ze  sna.

Viz čerstvé přiznání, ze včerejšího odpoledne Kena Vojtěcha

Zdravotníkům v Česku chybí až 1 milion respirátorů, potvrdil Vojtěch

Ovšem ještě předevčírem žongloval s  čísly, jak nás  těmi respirátory  zavalí!

7.2. Kosa napsala

O nedostatečné vybavenosti potřebným zdravotnickým materiálem – rouškami, respirátory, ochrannými rukavicemi, obleky a brýlemi si už nemusíme vůbec nic vykládat! Jde sice o utajená čísla, ale Čína nás oficiálně požádala v tomto ohledu o pomoc a jak ministr zdravotnictví, tak Babiš prohlásili, že sami toho moc nemáme, takže nedáme a nakonec jsme poslali asi 10 milionů kaček….Občane,neuděláš chybu, když se preventivně postaráš sám. Pokud ještě vůbec můžeš…

Dneska  víme, že  tím utajeným číslem bylo celých 10 000 respirátůrů……

29.2. v Prvním dílu seriálu  Naše měna  je  pevná – epidemie koronaviru nebude

jsem  se vymezil proti  dvěma  historicky  bezprecedentně   dementním  vyjádřením  dua  Babiš  Vojtěch v  souvislosti s  korovinovirovou krizí

1- proti Vojtěchovu tvrzení, že  u nás  korovirová epidemie  nebude

2- proti Babišovu stejně  zpozdilému  vyjádření, že  nemocnice  dostaly pokyn , aby  se PŘEDZÁSOBILY  zdravotnickým materiálem, když  už dávno nešlo nic  sehnat!

Sami vidíte, jak se nás   epidemie  nedotkla! A  také se nyní dočítáte, jak naši zodpovědní, ba nejzodpovědnější ten naprosto nezbytný  materiál zajistili!!!! Tak, že prostě  není.

Což  má  skutečně  otřesné dopady! Viz opět  zpráva  ze  včerejška- že  v olomoucké nemocnici se  nakazil lékař urgentního příjmu, takže posla okamžitě  sebe na lůžko a  15 svých kolegů a kolegyň do karantény. Není sice úplně  jasné, jestli to je kvůli chybějícímu ochrannému vybavení, leč  je to velmi pravděpodobné. Protože  kvůli kritické situaci už se vůči  ministerstvu zdravotnictví vedeným jeho stranickým kolegou ostře ohradil moravskoslezský  hejtman Vondrák z ANOšéfe!  cituji:

Kraj od státu podle Vondráka obdržel místo domluvených čtyř až pěti tisíc respirátorů jen 1200.

„Na základě intervence u ministra Vojtěcha nám bylo přislíbeno dalších dva tisíce respirátorů. Policie vypomůže tisícovkou. Považuji tento způsob zajišťování ochranných pomůcek za nepřijatelný. Očekáváme, že v příštím týdnu se situace radikálně bude měnit k lepšímu. V každém případě budeme dále jednat a informovat,“ zlobí se moravskoslezský hejtman.

Takhle  si někdo představuje, že  tu pandemii nějak zvládneme?  Napsal bych  – slova, slova, slova,  ale to nevystihovalo stav věci – správně je  – kecy, kecy,kecy!

Takže  takhle to máme  s těma  dvěma  nejzodpovědnějšími a  těmi, co jsou neustále v  televizi a předvádějí se, jak makají a řeší a všechno vyřeší.  A  především – jak zavádějí,bez mrknutí oka  ta nejtvrdší opatření a jak na ně  ně zbytek světa  jen  čubrní, jak se  s  tím nemažou!

Takže se  na to podívejme, jak to je  v reálu.

Zakázali  divákům vstupu na Světový pohár  v biatlonu. Komentoval jsem to tak,  že  biatlon  má  smůlu, ale fotbal se  hrát bude a  to s diváky, protože  se přeci kope  derby  Sparta  -Slávie  a na  to si netroufnou sáhnout. Stalo se!

Dál jsem predikoval, že  bez diváků bude až  další kolo.  Stalo se, dokonce přeplnilo. Mělo se opravdu hrát bez  diváků, ale nakonec  došlo ke zrušení  vůbec. Tedy přeplněno! Ten odhad  byl snadný  – jakby  Hrad, Tvrdík a koneckonců i Babiš, úvěrovaný  čínskými bankami vysvětlovali v  Pekingu,  že  nejúspěšnější čínská investice  v Česku  hrála s úhlavním rivalem  bez podpory  svých chuligánů? A taky proti Viktorce?  Takže  derby  s diváky. A  pak stopnutá liga. Nikoli liga bez diváků.  Přeplněno.

Tenhle příklad  s tím biatlonem  a  fotbalem je ilustrativní pro všechna  další tzv. tvrdá opatření  Babiše a  jeho vlády!

Na první pohled vždycky  obrovsky chlapácké bouchnutí  do stolu ve  stylu Čína a Wuchan. Tak jak je nutné. Při bližším pohledu je  ale  z těch  tzv. razantních opatření  naprostý  cedník. Díky  výjimkám!

Zákaz cestování do Itálie a  karanténa pro navrátilce  z Itálie?  Fajn!  Jenže  byla jednak dána  časová lhůta, do které když se  lyžaři vrátili, do žádné karantény nemuseli!!!! Takže o tom, jestli je  někdo potenciální nositel nemoci rozhodoval čas příjezdu. Kdo to stihl, byl úředně prohlášen za bezpečnou osobu. Kdo ne, za  jasné riziko! Chápe  někdo tuhle logiku? A pro jistotu sito zopakovali hned  v pátek s navrátilci z Rakouska a  Německa!Co jim bránilo,aby to zavřeli bez  jakékoli lhůty? Kdo jelna lyže  do zahraničí, věděl o riziku. Přesto jel. Tak jaképak fraky!

Výjimku z  vycestování do rizikových zemí /tehdy jen Itálie/dostali kamioňáci a  piloti!  Prý  musí jezdit a létat!  Tak jo!  Když musí, tak musí. Pak ale  nechápu k čemu celé to opatření je!  Jakou má účinnost!? Zkrátka  nabereme  vodu do hrnce a okamžitě do něj navrtáme  dírky. Aby  nám ta  voda  v tom hrnci vydržela… To mi hlava  nebere!

Stejné to bylo s  původním uzavřením hospod  a restaurací ve  20 hodin.  Trvalo den, než Babiš a  spol. pochopili, že  to je úlet. Když zavřít, tak zavřít úplně! Totéž  uzavření krámů a  nákupních středisek!  Lidi nemohli do hospod, restaurací a kaváren? Nema problema!  Zajdu  do nákupních megapolí a  budu se placatit  tam! Vládě  zase trvalo 24 hodin, než  jí to doklaplo!  Tady  ovšem aspoň  reagovala, zcela  mimořádně okamžitým zákazem hned po jejím zasedání – žádná ochranná  lhůta. Světe div se!

Chtělo by  se zatleskat. Kdyby ovšem na  stejném zasedání  tihle  bijci koronaviru  nepřijali další rozhodnutí.

Uzavřeli Českou republiku jak pro výjezdy  našich občanů ven, tak příjezdy  všech cizinců, s výjimkou zde  dlouhodobě  žijících k nám. Bravo! Správný krok!

Jenže tak, jako už před tím, udělali výjimku  TIRákům a pilotům, tak ji tentokrát  povolili  asi 50 000pendlerů!!!!!

Mám si myslet, že když zasedají, tak kolektivně požívají nebo ještě něco horšího??

Tak Rakousko a Německo jsou  dnes z hlediska přenosu  nákazy nebezpečné  země, dokonce tak nebezpečné, že  občan Novák tam nesmí strčit  nos, i kdyby jel na  dvouhodinový nákup  nebo  nedej Nejvyšší  – na návštěvu ke známým,  ale   50 000, slovy  PADESÁT TISÍC jeho sousedů  Dvořáků, Říhů, Bartoňů, Málků,Novotných  a tak podobně,   každý den  může  do Rajchu i k Rakoušům tam i  zpět. Protože  ti tam přece pracují!

Ona práce nějak chrání před koronavirem, že  jednak nemohou v té cizině  chytit  a  tady  nikoho nakazit? Proč  tedy  ty hranice  uzavírali? Tohle už  není  nabírání vody  do hrnce, kam  Babiš  a spol. hned  vyvrtali dírku, asi aby  ta  voda uvnitř lépe  luftovala, to je prostě  nabírání té  vody  cedníkem! Do země  a země nikdo nesmí, ale  50 000 si jezdí, jak je napadne! To je tedy uzavření  hranic  v naprosto geniální podobě!  Josef Švejk by si na tom zgustnul! To musel vymyslet nejméně poručík Dub!

Tohle je stejná šílenost jako ono Vojtěchovo že  u nás  epidemie koronaviru nebude!! Nebo to, že  vláda promarnila  celý leden a únor  a vykašlala se na  zajištění  zásob zdravotnického materiálu.

Přesto, že  ve  Státních hmotných rezervách, jak se také včera ukázalo,  měla  celých  10 000 respirátorů!!!!!!     Po potravinách na  1,3 dne  další  neuvěřitelný  výkon státní správy a  zejména  vlády!!! Ale  chápu, neměli čas  si této drobnosti všimnout, protože  zrovna  řešili prodej strategických  zásob kovů právě  ze  Státních hmotných rezerv!!! Prý už  nejsou třeba…..Takže nějaké blbé respirátory?  Nezajímá!

Ale  s těmi pendlery  to je  skutečně  vrchol dosavadní hrůzy  v tom jak Babiš a spol. tu  epidemickou megakrizi řídí!

Když  kdokoli se  vrátí do ČR odkudkoli, jde dneska na  14 dní do karantény.Bez řečí.  Pod  pokutou  až 3 milionů Kč! Pokud  zrovna  není  Martin Nejedlý od Zemana. Když  denně  přijíždí pendler  z Německa, tak žádná karanténa pro něj a ni jeho rodinu!!!! Tohle mohl někdo vymyslet vlastní hlavou????

No a  aby  to  bylo dovedeno až do úplné dokonalosti a Babiš  s Vojtěchem v  tom nelítali sami,  tak  přidám  ještě  Hamáčka. Ten  na  ČT  24 v pátek čelil dotazu moderátora,  proč  vláda nakonec  rozšířila pro pendlery  dojezdovou  vzdálenost  do ciziny  z původně zamýšlených  max. 50 km od hranic na  dvojnásobek. A  šťastně se usmívající Jan Hamáček odvětil,  že vzdálenost se  prodloužila i kvůli žádosti Rakouska, které ve svém zdravotnictví zaměstnává české občany. „Vídeň do sta kilometrů spadá. Konzultoval jsem to s odborníky a riziko ve Vídni je snesitelné,“ řekl ministr vnitra. Právě do hlavního města Rakouska mnozí čeští zdravotníci dojíždějí.

Doslova konstatoval, že  ho rakouský rezortní kolega  o tohle požádal, protože  Rakousko je  v tíživé situaci a bez  českých pracovníků by  se mu rozpadl systém!!!!

Neobyčejně mne  těší,  že  našinci  zachraňují  systém v Rakousku, dokonce  s rizikem zavlečení  choroby i tam, kde u nás  ještě není. Při tom doma  zjevně nemáme  dost personálu!!!

Tohle  už  se fakt  nedá  vydržet! Vědí ti lidé, co povídají?

Ale ještě nejsme  dneska s hrůzou u konce.  Ve  Wuchau  zatočili s koronavirem protože  zkrátka umrtvili úplně  všechno- zavřeli  lidi nekompromisně  doma, nikdo nesměl z města nebo dovnitř, bez nejmenší výjimky, zavřeli nejen  školy, školky,obchody, hospody,  lautr vše, včetně  fabrik a celé ekonomie.

My -viz Babišovo, chceme, aby lidi chodili do práce a ekonomika jela , v téhle krizi honíme  dva zajíce najednou, z nichž  každý běží jiiným směrem.

Hodláme je  chytat oba a ve stejném okamžiku – uchránit obyvatelstvo před nákazou, ale tak aby hospodářství při tom  šlapalo. Čínský příklad ukazuje, že  to je  utopie.Což ostatně  konstatuje  český pandemický  plán o  němž  byla  řeč předminule.

Nicméně  Babiš  se  toho drží  jak židovské víry. A to dokonce až tak, že  vyslovit  pojem home  office ve státním, je považováno div ne za hrdelní zločin. Alespoň prozatím. Ačkoli když  už byl  domů poslán celý  obchodní, pohostinský hotelnický, lázeňský, zábavní, kulturní  a další nenutný  personál této země, rozumělo by se samo sebou, že  stát  zavede pro všechny  své úředníky, kde to je technicky  a funkčně možné -home office. Nějak by  fungoval a jeho zaměstnanci by byli částečně  chráněni a zdravotní systém odlehčen.

Nic takového!  Jedem dál, ať  se za koronavirovým kočárem práší! Podle posledních zpráv  v Itálii  už   odstavení  celé ekonomiky, s výjimkou kritické infrastruktury – vážně zvažují.  Mají přes  21 000 nakažených a  zdravotnictví už je  v agonii a podle jedné  Češky  tam pracující,  už  jim nezbývá,  než  rozhodovat jako ve válce, kterému z vážně nemocných dát  ventilátor  a kterému ho vzít a podepsat  úmrtní list. Protože  dávno pro všechny nejsou.

Také hodláme  čekat, až se dostaneme  na  21 000 nakažených? A  až budou v nemocnici rutinně provádět  Sophiinu volbu?

Pokud  ano, nebudem čekat  dlouho. V pátek platilo, že  za  Itálii máme  jen 18 dnů zpoždění, pokud  jde o čísla. My  ovšem ještě  máme  volbu naskočit na  model Wuchan. Hned. Ovšem bez váhání,výjimek a  šíleností typu pendleři. A  vykašlat se na  jednoho, z těch dvou zajíců. Protože  koronavir  je  něco jako světová  válka! A  hospodářství  se  stejně  v  chodu udržet nedá. Stačí ,aby na montážní lince  jeden  někde nabral vir,a v tom okamžiku jde celá směna z té linky  do karantény.  Jak dlouho to asi bude trvat, než  tohle bude realita? I v Babišově  Vodňanské drůbeži nebo Lovochemii a  dalších firmách Agrofertu!

Babišovými a  Zemanovými  fandy je  totálně  cupována  Ursula  vn der  Leyenová kvůli tomu, že  jí vadí uzavírání národních  hranic  v  EU. Ona chtěla nějaké celoevropské řešení. Kvůli tomu, aby  netrpěla  ekonomika.  Zdá se, že  Babišovým fandům nedochází,  že  Babiš  jedná  a myslí přesně  stejně  jako Uvd Leyen, jen s  tím rozdílem, že  tak činí v národním měřítku a ona  v  celo unijním!  Jinak stejná „logika“ a  stejný „cíl“!

A aby byl tenhle  Absurdistan úplně dokonalý, tak mi jeden z kosířů ještě na poslední chvíli před  vydáním tohoto článku poslal vyjádření  Nadace  Člověk v  tísni ke koronaviru!!!!

Já jsem netušil  že  Babiš, Vojtěch, Hamáček  a Pánek jsou sourozenci, který  nějaký zlý osud  rozfoukl na  různé světové strany. Ale  snad  se zase  dohromady, musejí mít  určitě  mateřské znaménko  o velikosti mexického dolaru, ne?

Vyjádření Člověka v tísni ke koronaviru ke 13. 3. 2020

13. 3. 2020    Oficiální stanovisko člověka v tísni !!

Nacházíme se ve výjimečné situaci. Člověk v tísni se pomocí lidem v krizích, válkách a složitých situacích zabývá, podstata epidemie je však jiná.

Samozřejmě řešíme možnosti, jak by měl Člověk v tísni v Česku zasáhnout. Promýšlíme způsob, jak to udělat smysluplně, jak pomoc koordinovat a jak podpořit ohrožené skupiny obyvatel.

Teď je klíčové zpomalit šíření viru, aby nedošlo k raketovému nárůstu nakažených a aby byla zajištěna dobrá zdravotní péče těm, u nichž nemoc propukla a má vážný průběh.

I my jsme své fungování přizpůsobili, omezili jsme provoz na pražské centrále, naše pobočky v Česku a mise v zahraničí řešíme jednotlivě s ohledem na situaci v místě. Naší prioritou je zachovat stávající programy a dál pomáhat lidem v tísni například v Sýrii, kde eskalují boje a v pohybu jsou statisíce lidí.

Situace je výjimečná a žádné řešení není ideální, všichni se s tímto vývojem setkáváme poprvé.

Zásadní je zodpovědnost zaměstnavatelů a všech občanů, aby k situaci přistupovali zodpovědně a změnili způsob svého chování. Buďme ohleduplní a mysleme na seniory, kteří jsou nejohroženější skupinou. 

Autor: Člověk v tísni
Tak jo Člověče v  tísni!  Nezapomeň v  té Sýrii pozdravovat!
Že už by to bylo všechno?  Ale kdepak holenkové!  ještě trochu byznysu. Agrofertního.
O laboratoři Tilia, která vzbudila pozornost jako první soukromá laboratoř, která provedla pozitivní testy pacientů s koronavirem a o níž ministr Adam Vojtěch  v přímém přenosu nepravdivě informoval, již na Kose byla  řeč. A také o tom, že  její majitelka  oznamuje, že je nyní vystavena  úřední šikaně – doslova, že má zprávy, že se na ně  chystají  zakleknout, protože  prokázala, že  stát  selhal a pochybil.
Nyní ministerstvo, když mu konečně  došlo, že  nemocniční laboratoře  nestíhají  testovat  všechny případy koronaviru, tak konečně povolilo zapojit  do systému  celkem 18 soukromých laboratoří. TILIA mezi nimi,  jak snadno uhádnete -NENÍ. Protože prý nemá nutné certifikace. Že  i přes  absenci papírů svou funkčnost a kvalitu prokázala?No a  co ? Papír je  důležitý. Takže  není.
Kdo mezi vyvolenými naopak je? Třeba  Vidia-Diagnostika ze svěřenského fondu premiéra Babiše!
Proč by ne? Ano , proč  by ne.  Jenže  je  tu drobounký rozdíl oproti TILII. Zatímco ta  si za test  účtovala  se vším všudy 1200 u Babiše, pardon, od  firmy  ze  svěřeneckého fondu  to koštuje  3 000 za test!  To asi kvůli tomu  papíru. Jste ochotni za něj dát  1800 v českých navíc oproti TILII? Nic jsem si nevymyslel  -viz.
Ano, i  epidemii koronaviru  lze  řídit jako firmu.Vlastně  ANO!
Tak a dost! Končím!

 

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.