Přípis vedení Škody Mladá Boleslav zaměstnancům,v kterém oznamují zastavení výroby


Díky  Akele /zdravím moudrá vlčice!/ jsem získal tet  prohlášení, kterým vedení  koncernu  Škoda Mladá  Boleslav oznámilo  zaměstnancům, pozastavení  výroby.

Myslím, že  si to se zájmem přečtete také. Stejně jako já. Jakkoliv  se jedná o klasický  úřední ferman a ty  jsou  , no  řekněme  – typické  svým způsobem a já se jejich čtení vždycky , co to šlo  – vyhýbal, tentokráte  udělám pro Kosu  výjimku.

Soudím, že má  smysl na  to juknout.  Velmi by mne potěšilo, kdyby si  nad tím poseděli,   aspoň na 5minut  členové vlády. Zejména  někteří. Pro inspiraci a  také korekci  některých svých představ.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí škodováci,

dovolujeme si Vás informovat o aktuálním vývoji koronaviru COVID-19 a jeho dopadech na naši práci.

Ve ŠKODA AUTO byly doposud (17. 3. 2020, 15:00) potvrzeny dva případy nakažení tímto virem.

O dotyčné kolegy jsme se okamžitě postarali a důkladně dezinfikovali pracoviště, abychom zabránili dalšímu šířeníviru. Jejich zdravotní stav je v současné době stabilizovaný. Z preventivních důvodů je v současné době několik dalších zaměstnanců v domácí karanténě.

Aktuální situace výrazně ovlivňuje také naše trhy. Na některých trzích jsou dealerství již uzavřena. Pro zachování individuální mobility zůstávají z části otevřené pouze servisy.
ŠKODA AUTO nese velkou zodpovědnost nejen za své zaměstnance, zákazníky, dodavatele a prodejce.
Představenstvo proto přijalo následující opatření:

1. Ve středu 18. 3. 2020 ve 22:00 uzavře ŠKODA AUTO přibližně na dva týdny své české závody v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí. Abychom zajistili plynulé zastavení výroby, spolupracujeme úzce s našimi dodavateli. O postupu opětovného zahájení výroby (6. 4. 2020)
Vás budeme včas informovat.

2. Všem zaměstnancům bude na počátku odstávky (18. 3. 2020 až 29. 3. 2020) náležet 70 % jejich průměrného výdělku. Poté (30. 3. 2020 až 5. 4. 2020) 75 % průměrného výdělku. Někteří zaměstnanci budou z důvodu nutnosti zachování kontinuity určitých činností pracovat ve ŠKODA AUTO i během výrobní odstávky. Těchto zaměstnanců se výše zmíněná opatření nedotknou.

3. Pravidla pro využívání mobilní práce stanoví jednotliví nadřízení po dohodě s příslušným členem představenstva, zodpovědným za danou oblast.
Nadřízení Vám rovněž poskytnou více informací o tom, jak bude Vaše každodenní pracovní činnost probíhat. ŠKODA AUTO financuje prozatím dopady této náročné situace z vlastních finančních prostředků. Našim hlavním cílem je udržet i v této složité době všechny zaměstnance na palubě. V současné chvíli nelze s jistotou
předpovědět, jaké dopady bude tato krize na společnost mít či jak dlouho potrvá. Český průmysl a s ním i všechny firmy čeká enormní zatěžkávací zkouška. Proto by, stejně jako v ostatních evropských zemích, měla být poskytnuta podpora ze strany vlády. ŠKODA AUTO společně s průmyslovými svazy vede jednání s vládou České
republiky.

Proč jsme se rozhodli pro odstávku výroby?

S 37 000 zaměstnanci jen v České republice sahá naše zodpovědnost daleko za brány výrobních závodů. Musíme udělat vše pro zpomalení šíření viru, abychom chránili a pomohli těm, kteří mohou být obzvláště zasaženi. Jsou jimi zejména starší lidé nebo lidé trpící dalšími chorobami. Vzhledem k této situaci jsou odbytové kanály na většině hlavních trhů výrazně zasaženy úředními nařízeními jednotlivých vlád.

Co bude dál?

Náš koordinační tým situaci průběžně sleduje a vyhodnocuje. Při přijímání obchodních opatření se řídíme doporučeními odborníků. Vás, milí škodováci, budeme i nadále průběžně informovat prostřednictvím rozdílných komunikačních kanálů. Je důležité co nejlépe ochránit zdraví nás všech.

Příští týdny budou pro nás všechny velmi náročné. Věříme však, že tuto nelehkou situaci společně překonáme a ŠKODA z ní vyjde silnější, než kdy dřív. Nyní můžeme ukázat, čím se naše velká škodovácká rodina vyznačuje:
solidaritou, důvěrou a uvážlivostí.

Po neplánované přestávce začneme znovu a dáme všechno do pořádku! V co největší míře minimalizujeme ekonomické dopady – v zájmu jistoty pracovních míst a dlouhodobé budoucnosti naší společnosti.
Představenstvo Vám přeje hodně sil a i nadále pevné zdraví.

Bernhard Maier
Předseda představenstva

Bohdan Wojnar
Člen představenstva-říz.lidských zdrojů

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.