Vlkova speciální spiklenecká teorie, co se koronaviru týče


Myslím, že  je  dostatečně  známo,  že  odmítám tzv. spiklenecké teorie. Kdy  někdo vytvoří  jakýsi příběh na základě  řekněme -několika  indicií, které  zdánlivě pospojuje. A  které se zásadně  liší, pokud možno co nejvíce  od  oficiálních verzí. A přísně  se proti nim  vymezují. S cílem dokázat, jak  tyto oficiální media  jsou  řízena  „těmi nahoře“,  aby  běžného člověka  oklamala a udělala  z něj poslušného člena  bezmyšlenkového stáda, které si pak  ti mocní  budou vodit  podle libosti. V prvém plánu. V tom druhém  pak zacílit  a  zpochybnit  svého ideologického nepřítele, kterého dotyčný má  za universálního Belzebuda, kříženého s Luciferem, co může za všechno myslitelné i nemyslitelné zlo..

Spikleneckých teorií  je bezpočet. Dvě  světově  nejznámějšíjistě  jsou

1- Američané  nikdy nepřistáli na Měsíci,  vše byl  jen naaranžovaný  hollywoodský podvod

2-atentát  na  WTC 11. září – to byla  sabotáž  vlády  USA  na  svoje  občany. Proto,aby  mohla  Amerika  zahájit  válku. Dodávám, že  válku v  Afghanistanu. Což ve  světle  nedávno podepsané dohody  s Talibanem a  stahováním  US  Army  a  satelitů z téhle země  zní  mimořádně pikantně!!! To je tedy komplot,  jako z učebnice!

Podobně  ohledně  koronaviru  a  současné  pandemie  se opět  spiklenecké teorie  jen a jen  rojí.

Tu  čtu o jakýchsi „amerických  armádních sportovcích“ , kteří  se  účastnili ve  Wu chanu  krátce před  vypuknutím  epidemie CoVid19 jakýchsi her. S  tím, že  to vůbec  nebyli sportovci, nýbrž  dobře  vyškolení  sabotéři CIA, kteří, kvůli oslabení  Číny a její moci tam   roznesli v  USA  tajně  vypěstovaný vir.

Tu zase o tom, že  v  areálu vyklizeného  wuchanského diplomatického konzulátu  USA  se nalezly  jakési velmi podivné  nádoby, jindy zase  je  mi předkládáno na tuty, že  to je  Trumpova pomsta  Číně, že  si  před ním neklekla  v  trvající obchodní  válce mezi oběma  obchodními velmocemi.

O těch  subtilnějších a méně  průrazných spikloteoriích  nemá smysl mluvit.

Jenže  já  také  žiji uprostřed  toho tlaku, kterému  jsme  vystaveni všichni. A přemýšlím proč se tak  stalo, proč  nyní a  říkám si  jestli některé, prokazatelné  věci se staly  dílem náhody, či  dokonce řetězem náhod nebo  jestli v tom opravdu není  lidská ruka, vedená mimořádně  chladným, cynickým a brutálním kalkulem.Kvůli gigantickému  zisku. Opravdu gigantickému.

V hlavě mi to šrotuje o sto šest a  tak nějak  se  mi z toho vylíhla spontánně  koronavirová spiklenecká teorie. Kterou vám právě  dnes hodlám předložit.

Znovu  opakuji – jdu na  tenhle nebezpečný chodníček krajně  nerad a předesílám nejde o TEORII nýbrž SPIKLENECKOU teorii. Mezi těmi dvěma  pojmy  jsou  světelné roky. Zejména u mne a  při mém  chápání světa.  Klíčové slovo je  SPIKLENECKÁ nikoli teorie. Nicméně pokud  zde ohledně  CoVid  19 běhají  už  ty, co  jsem zmínil a na které narazíte na každém alternativním rohu, je myslím na místě, abych přišel i já s tou svou.

Popišme  si nejprve  výchozí stav. Takový, jaký  mocensky  a ekonomicko mocensky  panoval na planetě  k 31.12.2019. A jaký už nikdy  platit nebude.

Ekonomický svět byl  rozdělen  mezi tři hlavní hráče:

1- USA

2-Čínu

3- Evropskou unii

Po nástupu Trumpa  do Bílého domu se  USA, pod  mantrou  America first,  vrhli  do  masivního boje  se  zbylými dvěma  hlavními světovými ekonomickými hráči. Se snahou zcela  jednostranně  změnit  panující status quo a  získat zpět  naprosto  dominantní postavení. Kroky, které které k tomu použily, jsou obecně známé a nebudu je popisovat.

Mezi Čínou a  USA  se rozhořela  obrovská a nákladná  světová  obchodní  válka.

Mezi Evropou a USA  se stala  latentní a jen se čekalo na  první výstřel.

Čína  disponovala  disponuje  největšími valutovými rezervami.

Čína  je  dnes  světovou dílnou  č. 1 a má v řadě  přímých výrob naprosto dominantní postavení.

USA  a  EU  naopak primární výrobu  přesunuly  do Číny  a dalších zemí. A místo  klasického průmyslu  vsadily  na tzv. znalostní ekonomiku /ekonomika  rozdávání rozumů/ a tzv. ekonomiku služeb.Čím s e zbavili výrobní základny.

EU a  částečně  USA na  sebe uvalily  dobrovolně  řadu  omezení, například ekologického charakteru, čímž  znovu  snížily  svou konkurenceschopnost na  světových trzích

Čína  se stala  exportérem exportérů a  masivně   skupuje  celosvětově  infrastrukturu, nerostné zdroje  a půdu

Čína je  dnes  vlastně  jedinou moderní, zcela soběstačnou zemí,  která  je po určitou dobu  držet  funkční  ekonomiku jen  dodávkami na svůj  vnitřní trh.

Kdyby  USA  a EU  na  Čínu  uvalily  koordinovaně  obchodní a finanční  blokádu a  postupovaly  jednotně, musela  by ČLR nakonec, vzhledem k velkému vnitřnímu zadlužení – kapitulovat.

USA  i Evropa  přijaly  strategické zákony proti skupování strategických a high tech podniků  osobami a  firmami z třetího světa,  rozuměj  Čínou.

Amerika,  přes všechny  svoje  slabosti, je stále  nejdůležitějším finančním centrem světa, dolar  hlavní rezervní  měnou a nejbonitnějším světovým trhem.

Ozbrojené  síly  Spojených států představují nejsilnější  vojenskou moc na světě a  za normálních okolností  toto nelze  v nějakém  kratším časovém horizontu změnit. Navíc  disponují  celosvětovou sítí  vojenských základen, takže  mají schopnost  přesouvat  svoje  jednotky  podle potřeby  napříč  planetou. A zůstane  to tak, pokud  bude Washington schopen  svou armádu, námořnictvo a letectvo financovat.

Ze všeho toho plyne, že  USA, pokud  v nch nedojde k nějakému zásadnímu obrovskému otřesu, si bez  válečného konfliktu svou hegemonii udrží.

Uvedené  axiomy  nelze  změnit mírovými prostředky. Opakuji -výše popsaný stav  NELZE  ZMĚNIT  MÍŔOVÝMI PROSTŘEDKY!

Přidám ještě  pár  dalších, s globální mocenskou a  ekonomickou  situací nesouvisejících  faktů:

Svět  od  roku  2002 do r. 2019 zažil  nejméně  5 velmi  nebezpečných pandemií  – z toho nejméně  tři vypukly  v Číně a nejméně  dvě  SARS a  MESR   byly  korovinovirové. Obě  představovaly  velké nebezpečí pro planetu,  leč  obě  se záhadně po nějakém čase, ZTRATILY.  Sami od sebe! Západ na  ně prokazatelně nijak nereagoval. Jako by pro něj nebyly!

Takže  vzniká jednoduchá  otázka  – nebyly  epidemie  SARS a MERS  takhle náhodou  jen velkým testem, jak kdo bud e reagovat, až….?

Pojdme  dál. Ve  Wu chanu,ve vzdálenosti  14 km od  sebe  byly  dokonce DVA   přísně  utajované  ústavy, zabývající se  výzkumem  biologckých  a bakteriologických zbraní. Náhoda, že  CoVid 19 vypukl právě  tam? Nebo  se tak, s nemalou pravděpodobností stejně jednou stát muselo?

Čína je  jedinou zemní na světě, která, ač  byla  původním ohniskem nákazy, ji dokázala  zvládnout a  dokonce už  skoro úplně  potlačit.

Vedle ní  ji  zvládají už jen Jižní Korea, Tchaj wan a  Singapur. Ostatní  země  se  k tomu stavu ještě  ani zdaleka  nepřiblížily  a mají co do činění s  explozivním denním nárůstem a  masou obětí. Nákaza  se řetězově  šíří. Zatím bez naděje  na zlom.

Čína  bojovala  s pandemií  systémem tvrdé  karantény obyvatelstva a hermetickým uzavřením pandemické oblasti. Opatřeními, které  jsou na Západě nemožná.

Číně  se  podařilo zamezit  šířen nemoci do ostatních  částí  země. A  tím uchránit  svůj  hospodářský potenciál, který je nyní plně  funkční a  je schopen zásobovat nejen  Čínu, ale  celý svět!  Náhoda?

Ve všech ostatních státech  světa   funguje přenos nemoci  na CELÉM území  každého státu a  nikde není  žádná plně  funkční  čistá oblast!!! Na rozdíl od ČLR! Náhoda?

Evropské i  americké  hospodářství a ekonomický život jsou  v troskách  díky jeho hybernaci, která  je  daní za pokus  zastavit  nebo alespoň omezit  šíření  viru. Náhoda?

Pro západní vlády  je politicky nemožné  prosadit  a vynutit  tvrdou karanténu  u svého obyvatelstva. Stejně tak si žádný západní politik nemůže  dovolit, aby  dal koronaviru  volný průběh a  snažil se držet  ekonomiku v chodu. Počet  mrtvých je  , v  mediální  éře  přiliš  vysoký, než  aby to  politicky přežil. Náhoda nebo  skvělá šance pro někoho?

Západní státy /ale také všechny  ostatní/, v  době  globalizace a silného cestovního ruchu neměly,  šanci včas  uzavřít  svoje  hranice a     nevpustit svoje občany  do země nebo je po návratu zavřít  do nepropustné karantény. Náhoda nebo opět  šance pro útočníka?

Liberální  zákonodárství a  životní styl vyznávající  jen práva  minimum povinností a  omezení  je  ideální živnou půdou pro šíření  infekce. Náhoda?

Mohl  bych pokračovat  do nekonečna v  tomhle  výčtu  všech možných živin, které posilují a urychlují  celosvětovou  pandémii a vítězné tažení  CoVid19.

Myslím, že  pro vymezení  rámce  mé  spekulace  to už  dostatečně  stačí.

Vlastně  ne.

Ještě musím  popsat dvě lokální  věci. Například  masivní skupování  italských a zejména severoitalských podniků investory  z Číny. Nejde  o žádnou novou věc. Tenhle článek, popisující opravdu  masivní čínské investování do  italských  firem je z  roku  2014.

A tento, zcela nedávný dodává  cosi, co  skoro  nikdo nekomentuje  – v severní Itálii  ve  firmách  s italským názvem, ovšem  čínskými vlastníky PRACOVALO KONCEM ROKU 2019  -60 000!!!!!  čínských dělníků, kteří tam novými majiteli byli dovezeni!!!! Dovolím si  z něj ocitovat:

Číňané mají ve zvyku cestovat domů na oslavy lunárního nového roku, které připadaly letos na 24. ledna. Inkubační doba koronaviru je zhruba dva týdny. Ve té době mohlo ze severní Itálie do Číny a zpět cestovat mnoho dělníků, kteří se nakazili a nevykazovali ještě žádné symptomy, píše server.

Podle výzkumníků mělo zhruba 80 procent lidí nakažených koronavirem ve Wu-chanu jen mírné symptomy, někteří dokonce žádné. Právě tento fakt napomáhá šíření nákazy.

Tyhle zdroje  jsem objevil, při pátrání, kde, jak a  proč  se  vlastně  virus  v Lombardii a  především zde -VZAL!

Je to všechno opět  jen náhoda? Nebo záměr?

Přeformovat  současný  světový pořádek, jak už  jsme  si řekli, by  šlo jedině  válkou. Kde by  si to starý hegemon rozdal s tím novým. Jenže  válka  v době  atomových zbraní?  K čemu by  vítězství tomu, kdo by vyhrál, bylo?

Podobně jít  do dlouhotrvající  obchodní  a  měnové  války. Kde by spojený  Západ  -USA  +EU, kdyby se dokázaly oproti Číně spojit, by zatím vyhrál?

Zkuste  si představit, že  jste  čínským nejvyšším představitelem a že  chcete  mermomocí  ovládnout svět. Bez  horké  války, bez  zničující obchodní  války….

Co  s tím?

Co takhle  pěkná a  vydatná  celosvětová  epidemie nakažlivé choroby?

Primárně  vypukne  v Číně. Aby nikdo nemohl pochybovat, že právě ona  se stala  první obětí! A  jako na potvoru ve městě, kde jsou dva  utajované ústavy, zkoumající  tahle neřádstva.

Náhoda říkáte? Dobrá. A není to takhle, nikoli náhodou  – dokonalé alibi?

Je  ovšem také  náhodou,  že  než to vypuklo opravdu masově,  odjely  z velkých  čínských megapolích  miliony  pracovníků domů  na oslavy  čínského  Nového roku? Čímž  v nich výrazně  ubylo obyvatel tam, kde by  se  virus  eventuálně  šířil nejsnáze, jestliže by  se vymknul z pod kontroly?

Zase jen náhoda? Vlastně  supernáhoda! Dokonale  načasovaná!   Tak to už máme  dvě za  sebou.

Třetí náhoda? Když se to po jejich odjezdu rozjelo,  vláda vyhlásila prodloužení  svátků a  zakázala  návrat  z oslav Nového roku. Tím pádem  bylo zabráněno migraci obyvatel a  dalšímu přenosu.

Náhodám není konec. Vzpomínáte  na obrázky, jak byly  budovány  ty dvě  nouzové nemocnice  za  deset  dní?  Náhodou ve  Wu chanu se nacházelo fantastické množství  těžké techniky, dostatek stavebního materiálu, dělníků potřebných profesí a  samozřejmě  potřebné  vybavení do obou špitálů. A také s napojením na inženýrské sítě  nebyl , kupodivu, žádný problém.   Fakt  samá  náhoda!

Když už  jsme u inženýrských sítí  -lidé ve  Wu chanu umírali v přímém přenosu na  ulicích, ale kritická infrastruktura  v zamořeném městě  i oblast  fungovaly  bez  sebemenších závad. Opět  – náhoda?

Náhoda není přivelený  personál do těch nemocnic. Nastoupili vojenské zdravotnické jednotky. Čína  má  velikou armádu. Nejpočetnější na světě. Má  tudíž  i největší  zdravotní vojenskou službu na  světě!  Lidí  dost pro Wuchan a okolí.

Já si nemohu pomoci, promne  je  to stejný  scénář  jako se  Skripalovýmia jejich otravou. Ty  měl zasáhnout  ten nejnebezpečnější jed , zabíjející v miligramech v několika  vteřinách a oni se vyléčili. Díky  okresnímu špitálu ve městě. Který  dokázal zázrak, který  by nedokázalo nejšpičkovější medicinské  pracoviště  v ČR. Ovšem kupodivu, pár  kilometrů od  jejich  domu je  speciální  tajné protichemické pracoviště  britské armády  v Portondownu, specializující se přesně  na tyhle neřádstva.  A  ve  Wu chanuje  to totéž.

Pokud by  za  tím stála  čínská vláda  /nezmínil jsem, že  řada  odborníků  je názoru, že  DNA koronaviru byla speciálně  uměle  upraven/,  Wuchanem si  vyrobila v podstatě neprůstřelné  alibi.  Vždyť my jsme  to měli jako první!

Jenže jen ohnisko. Které izolovali.  Zbytek země  byl ochráněn. Tudíž nedotčen.

U  zbytku světa  se,  s naprostou jistotou, mohli spolehnout na  to, že  šíření nebude bodové, nýbrž  plošné!  Díky  úplně  jiné kultuře, podcenění, nedostatku vůle omezit práva  občanů a  když  už nějaká jsou zavedena, vynutit za každou cenu jejich  dodržování.

Na tohle  šlo vsadit ne se 100% ,nýbrž  rovnou 1000%  jistotou.  Stalo se!  Lombardie  byla  ideální kolébkou pro   Evropu. Kolik bylo třeba  čínských  přenašečů z  jejich  60-ti tisícového kontingentu  tam pracujícího?

Evropané si to  následně díky  lyžování,  migraci pracovních sil přes hranici  /případ  Švýcarska/ nebo  i takovému fotbalu  viz  Liga  mistrů  Atalanta  Bergamo versus FC  Valencie  /a Bergamo je dnes uznávaně hlavní  město pandemie  Evropy!!!/  atd. atd., ochotně  roznesli  sami do všech zemí kontinentu!  Vždyť přece všude měli jarní prázdniny!  Vše je umocněno nedisciplinovaností  naší  evropské populace, znající  jen svoje  práva. A  starý kontinent měl vymalováno.

USA? Tam stačilo to pořádně  dostat do nějaké  velké aglomerace typu NY, LA,Frisco, Chicago Atlanta, atd. atd. A  vše jelo jako po másle.Přidejme k tomuTrumpovu  velkohubost a ignoranci,  kdy jediný jeho zájem je koncentrován na  znovuzvolení -mimochodem, je i tohle náhoda, že  je  v USA  před prezidnetskými volbami a že  jakékoli racio ustupuje  do pozadí před  mediálním dopadem  každého výroku  kteréhokoli kandidáta  a zejména  presidenta. Takže  místo přemýšlení    tom, jak řešit koronavir  se  všichni  jen zabývají  svým mediálním obrazem. Tedy  zejména?

Evropa nemohla  uzavřít  jen nějaký svůj  Wuchan. Neměla ho, neexistoval. S výjimkou ranné  fáze  v Lombardii.  Karanténu  musela a musí řešit  řešit  celoplosně. A komplet se  hospodářsky  zchromit.  Náhoda?

Došlo k dokonalé hybernaci  celé evropské a  americké  ekonomiky. Nikoli na  pár  týdnů, ale na  celé  měsíce. Se vším, co s  tím souvisí nebo souviset bude – řetězovými krachy  firem, fatální ohrožen  bankovního systému,  masovou nezaměstnaností, vyčerpání  finančních rezerv  jednotlivých států a i všech firem. Až to skončí budou   všechny  státy na pokraji bankrotu. Náhoda?

Přidejte si k tomu, že  jediné celosvětově funkční produkční řetězce má –  no  ano  -Čína!!!!  Celý  svět  do téhle země  vozí  svoje  finanční rezervy  a nakupuje  za  ně  ty  nejjednodušší  výrobky  – roušky  a respirátory!!!!  Které si dříve naprostá většina zemí vyráběla  sama. Než jejich  výrobci buď zkrachovali  nebo  výrobu převedli – hádejte  kam ?  Do Číny!Náhoda?

Tenhle stav  zůstane  hodně  dlouho. A  až pandemie  v  Evropě ustoupí?  Tak   finanční vyčerpanost jednotlivých států  neumožní  nějaký  rychlejší start  ekonomiky  veřejnou poptávkou! Prostě  nebude  na  velké státní projekty. To ovšem v případě, že  ještě bude fungovat  měna a měnový  systém. Úspory obyvatel? O tom radši  ani nepřemýšlím…

EU navíc  projde  obrovskými vnitřními spory. Takže  EU  může  Čína jako konkurenta  v klidu odepsat.Náhoda?

A USA?  Tady  to bude v bledě modrém stejné. No v bledě modrém  asi ne, ale  v pruhovaném.  Vlastně v provedení stars  and strips… Miliony nezaměstnaných, otřesené  finance,  ekonomika na huntě a  vojenská síla?  Bez peněz?  Bez těch se nedá nejen  lézt  do hospody , ale  ani  držet  armádu.

Prostě  když  už se dám na konspiraci, tak mi  v tomhle případě  všechno ukazuje  jedním směrem. Kdy beneficient  vymyslel dokonalý  plán. Využil  dokonale zvyků a myšlení protivníka a nechal ho, aby  se porazil sám. Svými zákony, vlastnostmi, kulturním nastavením. Stačilo jen obětovat  něco  málo vlastních lidí v jednom  městě  a jedné  oblasti.

Peking dnes  už nemusí  vést  žádnou  válku, ani horkou ani obchodní. On bude ten,kdo v popandemickém světě  bude diktovat  pravidla  celému světu. Jen on. Jeho ekonomika je  jediná  funkční. Na celé zeměkouli. Vedle  toho stahuje  ještě  finanční rezervy  všech států světa, které u něj nakupují prohibitivní zdravotnictký  materiál!!

A já pořád  znova a znova  dostávám ty  blbiny, jak to  ti Američané do toho Wuchanu přivezli….

V takovém  případě  plánovači akce, v  CIA  nebo jiné  tajné službě  musí  být soubor naprostých a nebetyčných idiotů. když nedokázali domyslet tak jednoduchou věc  jako  je  masové zpětné zasažení CoVidem 19 pro Spojené státy a zbytek světa….

Nikomu  svůj názor  nevnucuji. Ale  když  už konspirační teorie, pak  pro mne jedině  tahle.

Připouštím, že  má ještě podverzi, v které  Číňan chtějící  ovládnout svět, primárně  nevystupuje. Sekundárně  ano. Připouštím možnost náhodného úniku  toho prevítu  z  jednoho z těch  dvou  tajných  wuchanských  ústavů. Nicméně  výsledek  bude úplně  stejný.   V téhle  variantě  by  ovšem  serie  náhod přála  připraveným.

 

Ale  můžem se držet i  oficiální  verze, že  všechno, co se  kolem CoVid 9 už odehrálo a ještě odehraje, je  serie  naprostých náhod. Neobvykle  řetězených, ale náhod. A  že jsem si z vás  dnes udělal apríl..

 

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.