Dohoda nad rozpočtem EU -výhra nebo prohra všech? V každém případě ukázka reálného stavu EU. Díl IV.


dokončení  seriálu! Opravdu.

Vraťme  se zpět  k ekonomice  a číslům. Ještě  je nutné  pojednat  některé , no řekněme  – zajímavosti.

Babiš, Matovič, ale  vlastně  všichni do jednoho se chválí za  to, jak statečně  jednali a  vyjednávali a  co pro svou zemi získali.  A  vedle toho  vedení EU  na  nás  valí jak z krize povstaneme přes novou  fantastickou, přirozeně   zelenou ekonomiku.   Až  v maniatickém transu hovoří  o nové zelené  éře,  o tom jak nyní všichni pojedeme, podle  nového rozpočtu a  Fondu obnovy „na zelenou“ a doplňkově  jsou občané přesvědčováni,  jak se  s tím kronavirem zatočí…  .

Co z  toho je pravda?  A co jenom  fabulace  a  totální jalovina? Já ovšem  čtu prohlášení místopředsedy sněmovního Výboru pro evropské záležitosti Františka Kopřivy: „Je ovšem škoda, že nakonec došlo ke snížení podílu peněz na inovace, zdravotnictví a Fond spravedlivé transformace a naopak se navýšily například zemědělské dotace……

Nejen to. Škrtalo se  i  ve fondu pro digitalizaci -Digital Europe, v prostředcích pro vědu  a výzkum, program rozvoje venkova by se  snížil o rovnou polovinu!!!! Nedělá  si z nás takhle někdo nepříliš  povedenou legraci?

Že vám vám takový Fond spravedlivé transformace nic neříká?  Nedivím se. Do doby  zdrojování podkladů  pro tuhle  serii článků jsem na  tom byl stejně. Bez potuchy, že  něco takového existuje, natož snad  tušil, co představuje!

Nyní už  zhruba mohu referovat. Má řešit  důsledky dekarbonizace Evropy   v nejvíce postižených regionech. Tedy především strukturální dopady  ze  zavírání  dolů,  vznik nových pracovních míst pro ty, co ztratí  v  souvislosti s  tím práci. A  leccos dalšího. Protože  plán  evropské uhlíkové neutrality má obrovské finanční  náklady. Tenhle  měl zaručit  tzv. měkké přiznání. Nyní je krácen a  to velmi.

Takže  máme  zde  základní programová  hesla  EU  – Green  Deal a  Digital Europe, což prý  jsou  urgentní priority EU  a k tomu koronavir   a  hrozící jeho návrat a  výsledkem summitu o rozpočtu a mimořádném záchranném fondu  je podstatné ubrání stipendijnímu programu Erasmus, osekaly se výdaje na vědu a výzkum, téměř na nulu se dostala zdravotní obálka EU, z níž se měly nakoupit zásoby ochranných prostředků pro případnou další pandemii, útlum  hornické činnosti především v Německu, Polsku a ČR, kde to je  obrovské téma a pokrácení  Digital Europe, ačkoli na druhé straně  se přesně k tomuto zavazujeme?   Chápe ještě  tohle  někdo?  A  tady  bude  těžce  tratit  i,  ale dost možná zejména -Česko!

Zde  se  chtě nechtě  vrátím k Babišovi a jeho „slavnému získání dodatečných prostředků“. Alexandr  Vondra  to komentuje  v  souvislosti  s těmi pokrácenými fondy  takto:

Česká republika sice získala navíc v kohezních fondech 1,5 miliardy eur, ale zároveň o 2 miliardy eur přišla kvůli krácení prostředků Fondu spravedlivé transformace, které mají řešit důsledky dekarbonizace v nejvíce postižených regionech. To se v českém případě dotkne Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje.

Respekt k tomu dodává:

Snad nejviditelnější změna postihla nový fond, ze kterého se má financovat útlum dolů a uhelných elektráren dominantně ve východní Evropě. Původně v něm mělo být 40 miliard eur, teď zůstalo 10 miliard. Pocítí to mimo jiné tři české regiony, do kterého měly peníze prioritně směřovat.

Opravdu Babiš  dosáhl vítězství, neřknu li skvělého,jak tvrdí on sám? Jak dlouho podobné výhry  přežijeme?

Ale mne  především fascinuje  to,  že je možné  při prioritách  Greern Deal  snížit  peníze  na  nápravu  dopadů zavádění onoho zeleného údělu,  při snaze po naprosto nutné digitalizaci  evropské ekonomiky  krátit   prostředky  na její realizaci,   to  ještě  umocnit   zmenšením fondů na  vědu a výzkum a  všechno, v době  bezpříkladného  zdravotního ohrožení „ocukrovat“   pokrácením prostředků na zdravotní programy a  to v okamžiku, kdy  se v  rozporu s unijními dokumenty bezprecedentně zadlužujeme   kvůli pandemii a  na dluh  vytváříme  obří tzv. záchranný protipandemický program!

Tohle nejsem sto pochopit!

Pojďme  proto dál.

V poště  mi několikrát  položili otázku- z  čeho se  ty  z  brusu nové  dluhy  splatí?

Chci konstatovat, několik  zásadních  faktů.

-momentálně  je  opravdovým dluhem  primárně  jen  ta  tzv. grantová  část – t.j. 390 miliard  Eur. Ačkoli je  to obrovská suma – 10,14 bilionu  korun.  To není kritické. Splatnost půjčky prý bude 30 let.  Což reprezentuje  13 miliard  eur /cca 338miliard Kč/ ročně. O úroku zatím není nic  známo, odhadnu jej  na  1%p.a. Trhy  jsou doslova zaplaveny  penězi.   Takže  anuitně cca  další 2 miliardy.  Celkem 15 miliard Eur  dát stranou  každý rok.  Tohle  EU  bez potíží  dá dohromady. Zatím a když bude  chtít.

-pak je  zde  druhá  část Fondu obnovy – 310 miliard  tzv. výhodných úvěrů.  Zde se počítá s tím, že  splácení je výhradní záležitostí dlužníka a ostatní za jeho splácení ručí jen  jako náhradní dlužníci. Smyslem toho ručení není doopravdy za něj platit, ale  tím ručením  mu  „přihrát“ půjčku  za  úrokovou sazbu, na níž by  sám nemohl ani pomyslet. Opět  30-ti letá splatnost.  Uvidíme, jak to bude fungovat  v praxi. Vzpamatují se  Jižané? Dostojí Italové  svým závazkům?  Nikdo neví.  To je právě  ono možné, stažení zachránců tonoucím se do bažiny. V momentě, kdy  by za dlužníka  museli fakticky  zaskakovat náhradní dlužníci jednak vypukne  na  trzích  panika, jednak  EU  okamžitě  ztrácí pověst  spolehlivého superdlužníka  a především – v  zemích náhradních plátců nepochybně  vypuknou  masové protesty, které mohou skončit jakkoliv. Včetně  dnes nepředstavitelných dopadů.

-z  obojího  popsaného  vyplývá, že  nám momentálně  žádné dodatečné platby  nehrozí.

-Evropská  unie  je  si rizik vědoma /alespoň  doufám/ a proto plánuje zavést  svoje příjmy  z  nových daní. Řeč je zejména   o dani z nerecyklovaných/ nerecyklovatelných plastů,  daně  z finančních transakcí,  uhlíkové daně z dovozu, zdražení emisních povolenek, digitální dani.  Chápu, že jakmile kdokoli  slyší o zavádění  či zvyšování daní  okamžitě  se mu otevírá kudla  v kapse.  Takže  si to rozebereme.

Za  jasnou sprosťárnu považuji další, už několikáté zvýšení cen emisních povolenek. Tohle  je  daň  ze zelené ekologické zaslepenosti. Výsledkem je  podstatné prodražení  elektřiny  a tepla  pro obyvatelstvo i  firmy. Tedy odčerpání  disponibilních prostředků  domácností, které potom schází  na jejich  reálnou spotřebu a  snižuje  se tak hned  dvakrát konkurenceschopnost  evropských výrobců a prodejců. Mizí i pracovní místa, jež by  spotřeba  bez  odebrání peněz na  povolenky  vytvořila.Vše je zdůvodňováno ochranou ovzduší.  Jádro  je ovšem někde jinde. Už  jste  četli,  že  ekologické zdroje  energie, až na  vodní elektrárny,   jsou neekonomické a  klasickým zdrojům nemohou konkurovat a proto jsou dotovány. Emisní povolenky  jsou nástrojem ke  srovnání cen. Aby nikdo nemohl v budoucnu operovat  cenou, protože na  to slyší nakonec  každý. Takže  v důsledku jde  o velmi drahou šalbu a klam.

Za velmi pravděpodobnou sprosťárnu považuji připravovanou daň  z finančních transakcí. Slovo pravděpodobnou je  na místě. Neznám ani hrubé obrysy, natož  detaily. Nepochybně nám bude vykládáno, že  to je zdanění finančních velko spekulantů a spekulantů Ale postiženi budou všichni, tedy  i  drobní investoři budující si například zajištění  na  stáří, kteří už  dnes velmi trpí  například  tříletým časovým testem na  držení akcií. Opět dojde  k dalšímu zdanění již zdaněných peněz. Stejně jako je  tomu například  u úrokových výnosů z vkladů.  Na  rozdíl od emisních povolenek tohle  evropské občany  trápit nebude – dobře jim tak, spekulantům!

-uhlíková  daň  z dovozů? Tady se mi chce  říci  -konečně! I je to riskantní protože  opět chybí informace.  Proč  by  evropští výrobci měli být  na svém domácím trhu  znevýhodněni  tím, že povinně  musí  investovat do drahých ekologických opatření a jejich  konkurenti  mimo EU  profitovat z  toho, že  v místě jejich produkci ekologii nikdo neřeší? Jistě, tohle  šlo už  dávno řešit přes dovozní  cla, ale  tam by od takové Číny, Indie či USA  přišla okamžitá odveta a  nejspíš by musela  zasáhnout  i WTO. Ale  nová daň s ušlechtilým podtextem?  To je jiná písnička!  Rozhodující pro mne  ovšem je,  že  například  čínští a indičtí producenti železa a ocele  už tak snadno nebudou moci ničit  pracovní místa  v Třinci či Košicích. Ale počkejme raději  na  konkretizaci.

-daň  z nererycklovaných plastů? Tak tohle  je  nová věc. Ale  tady  sinejsem jistý, jestli je to špatně  nebo trochu dobře. Plastový odpad je  opravdu celosvětovým problém.  Dopady  na  životní prostředí z  vyhozeného odpadu  jsou  dramatické. Viz  studie  o mikroplastech v potravních řetězcích, viz obrovský  ostrov  odpadních plastů v Pacifiku, údajně  velký jako půl Evropy, atd.atd. Tady  se něco rychle  stát  musí. Navíc  – tuhle daň  připravovali v Bruselu stejně. I kdyb žádný  Fond obnovy  neexistoval.

-digitální daň… evergreen!!!! Tady  všechno stojí a padá  s americkými protisankcemi!  Pochlapí se Evropa a půjde  do  celní  války  s  USA?  Osobně  tomu nevěřím a počkám si. Nicméně   ono by to nakonec mohlo být  všechno jinak. Nedávno EU  utrpěla  před  Evropským soudem, tedy na  vlastním hřišti ostudnou porážku,  když  prohrála  spor  s Applem o  13 miliard  dolarů pokuty  za  vyhýbání se placení daní. Respektive  Apple měl  platit, protože  člen EU  -Irsko mu  poskytoval nedovolenou státní podporu speciální daňovou dohodou.  A  soud konstatoval, že  to žalobce, tedy  EU – NEPROKÁZAL!  Ostuda  a  blamáž  jako hrom. Nicméně  především průšvih.  A  to v mnoha  ohledech.

Tohle  je  další nesporný důkaz  o tom, že  zdaleka  nejcharakterističtějším znakem současné  EU  je, přes  všechny  kecy politikářů  –  bruselských i národních a  jejich propagandistů  –  národní SOBECKOST!  Ta jediná  hraje prim. Solidarita  a tzv. společné  hodnoty jsou   lepším případ ě vyprázdněné pojmy, ale  daleko častěji  blábol či dokonce lež.

Irsko fakticky poskytlo Applu  státní podporu. Tím, že  ho nepodrobilo , navíc  z celoevropských příjmů, ani své obvyklé, i tak mimořádně nízké korporátní dani, nýbrž  mu  vytvořilo speciální mimořádnou, rozuměj  – zcela minimální, taxu!!! NA úkor  všech zbylých členů EU.

Vůbec nejde o ojedinělý, výjimečný případ, tohle je zavedený  celoevropský  sport. Dávat  vybraným gigantům  daňové úlevy.  Abych  to demonstroval, zeptám se – slyšeli jste  někdy  o Luxembourg Leaks? Myslím, že  nikoli.

Nastřelím  hlavní  info. Zbytek si dočtěte na  odkazovacím linku, stojí to za  to:

Luxembourg Leaks (někdy označované také jako LuxLeaks nebo Lux Leaks), je finanční skandál, který byl odhalen v listopadu 2014 díky vyšetřování, které zahájilo Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (anglicky ICIJ). Týkalo se to přes 300 mezinárodních firem, které přesouvali své zisky přes Lucemboursko, aby snížili odvod daní. V některých případech byla efektivní daňová sazba snížená pod 1 %. Z analýzy vyplývá, že Lucembursko nabídlo stovky patronátních prohlášení pro korporace jako PepsiCo, IKEA a FedEx, což jim pomohlo ušetřit stovky miliard amerických dolarů na daních. Tato patronátní prohlášení byla vydána během devatenáctiletého působení bývalého předsedy vlády Luxemburska (20. ledna 1995 – 4. prosince 2013) a prezidenta Evropské komise (od 1. listopadu 2014) Jean-Claude Junckera.[1]

Z právního hlediska přináší tento případ znepokojivý pohled na současnou legalitu, protože žádná firma nebyla potrestána, zatímco whistleblower Antoine Deltour prošel několika soudy, kdy mu prvně hrozilo 12 měsíců vězení spolu s pokutou ve výši 1500 EUR. Poté se snížilo na šestiměsíční vězení se stejnou pokutou a až v lednu 2018 byl trest plně smazán. Jeho kolega a další whistleblower, Raphäel Halet, je stále odsouzený a musí zaplatit pokutu ve výši 1000 EUR. Podle ECPMF mají soukromé finanční zájmy firem prioritu před zájmy společnosti.[2][3]

Takže  systémová záležitost, kdy  se jedné členské zemi  vyplatilo, aby  spoustě  světových ekonomických gigantů snížilo zdanění pod   1%  a  tím  získalo danění jejich celoevropského obratu  a  ostatní  státy EU, s nimiž přece  je  Lucembursko  vždy  a přísně  solidární a sdílí  společné hodnoty, těžce okradlo na  daňových příjmech. A  všechno vyjednal a zorganzoval budoucí šéf  Evropské komise a   superevropan -J.C.Juncker!!! Ale podobně  to bačují i jinde – např.  v Belgii nebo Holandsku. A  dost možná , že  ten seznam je  podstatně  delší.

Sobectví a zase  sobectví!!!  Při jednání o rozpočtu a  Fondu obnovy, při danění  velkých korporací!  Tohle  je  dnešní Evropa, EU  a  její jednotliví členové.

Brusel  se  už delší čas, aby  podobné  daňové krádeže  a v podstatě podvody  znemožnil, či omezil a  nepochybně, aby  zvýšil svoje příjmy, se  snaží o tzv. harmonizaci  firemních  daní  napříč  Evropou. S  nulovou efektivitou. Naprostá většina  členských států, včetně  ČR  i SR,  se  tomu urputně  brání. Prostě  chtějí mít možnost  pro sebe výhodných výjimek na úkor ostatních. Opět, kde  je ona  solidarita  a   společné hodnoty?!

Ale  věnujme  se ještě  splácení nových společných dluhů.  Opakuji, že jestli vše poběží jak má, nic se neděje. V  neposlední řadě i proto, že  jeden  další možný  a obávám se, že  i  v budoucnu určitě  aktivovaný  „zdroj“   není zatím zmíněn.

Tím je tzv. přerolování  úvěru při splatnosti úvěrem novým. Původní věřitelé jsou vyplaceni  z peněz  nových.  Takhle  to běžně  dělají  všechny  vlády, takže  v podstatě  platí jen úroky.  I tohle evokuje  společný pád  do bažiny. Protože  to, co je dnes vydáváno za naprosto mimořádné a ojedinělé opatření se  zítra  snadno  běžným nástrojem! Protože  když se platí jen úrok, tak si přece můžeme půjčovat dál a  dál!

Je to všechno?   Je už  všechno popsáno a peníze  potečou, protože  dohoda je podepsána? Mohu tedy  už  svůj komentář konečně uzavřít?

Ale kdepak!

Dohoda  je sice  na  světě, ale  podléhá  ještě  schvalovacímu procesu.  V národních parlamentech, které  ji musí ratifikovat,  ale především  ji čeká  hlasování  v Evropském parlamentu.

Ty národní  nepochybně  řeknou ano,  tam potíže nečekejme.  Ale  EP?

Znovu prohlašuji, že  ten pokládám za  zdaleka nejnebezpečnější mezinárodní  instituci ze  všech, co existují Tady  se  dají čekat obrpotíže. A to přesto, že  Fond obnovy NEPODLÉHÁ  jeho schvalovacímu procesu.   Nebo právě proto.  EP  schvaluje   „pouze“ také dohodnutý   sedmiletý rozpočet. Navíc  jen jako celek a nemá právo navrhovat žádné  změny. Musí  přijmout  či zamítnout  všechno  en bloc!

Evropský parlament  se vyznačuje  dvěma  rysy

1- trpí  funkční méněcenností, protože  má velmi omezené pravomoce a při každé sebemenší příležitosti to dává tzv. „sežrat“  jak  Evropské komisi, tak především Evropské radě tím, že dělá  maximum trablů

2- jde z podstatné  části  o konglomerát  fanatiků všech možných barev  a   směrů. Nejviditelnějšími  jsou  zelení, bezbřezí euroliberálové, přerozdělovači migrantů  a fanatická eurolevice.

Tady  tuhle  těžce  vydřenou dohodu  nečeká nic  dobrého. Všechno začalo  už  ve  čtvrtek navečer. Na prvním zasedání k rozpočtu a  Fondu obnovy. Kdy  europoslanci hrozili, že  rozpočet  odmítnou, pokud  neprojde zásadními opravami, ačkoli na  nějaké změny nemají  nárok. A přijali k tomu dokonce bleskově  rezoluci!!! To to stihli  prostudovat??? Vážně?

Podle očekávání se jim zdá málo zelený. Ale  dokonce  jsou tam i tací, kterým  připadá  úchylné, že  se škrtalo v kapitolách zdravotnictví, digitalizace a  vědy  a výzkumu.  Stejně jako mně.

A  další, především zmínění euroliberálové typu Verhofstadt,  se opřeli do oné značně  gumové  formulace ohledně  odvislosti čerpání evropských peněz od tzv. respektování právního státu.  Prý to MUSÍ  na tvrdo! Pseudodemokratické vlády, které nerespektují principy právního státu a hodnoty EU, podle poslanců nesmí  mít  přístup k žádným prostředkům EU.

Tahle schvalovací  noc, respektive  europarlamentní  nebude krátká.  Jestli ovšem náhodou ne  nekonečná!  Umí si někdo představit, co by  se  asi tak dálo, kdyby  europarlamentní fanatici prosadili svou  a   rozpočet, z trucu, osobní  nedoceněnosti a  svých fanatických představ –  odstřelili?  Já takovou  fantasii nemám.  Evropa  by  za  to hned na několika  frontách nesmírně tvrdě zaplatila. Akciové trhy  by  se okamžitě hluboce  propadly. Itálii by hrozil okamžitý   finanční  bankrot, protože její kreditibilitě  by  se  nejspíš  přestalo věřit a  ta  společná  se  značkou EU  by  se nekonala. Nezaměstnanost by okamžitě  vyletěla  vzhůru. Eurozona? Nerozpadla  by  se takhle náhodou? A  ona  zásadní hodnota   společný trh? Udržel by  se? Netuším….

Sobeckost je  hlavní charakteristikou nynější EU.

Tou druhou  pak neukojené ambice  Evropského parlamentu  a převaha všech   fanatiků  všech odstínů v něm!

Pětidenní  jednání  summitu bylo pod imperativem rychlé konstrukce  a přijetí jak rozpočtu, tak Fondu obnovy. Aby  peníze k potřebným putovali rychle.  Německé odhad y jsou, že schvalovací procesy  v Evropském a národních parlamentech  zabere  alespoň  půl roku!!!!  Když to dobře  dopadne.

Končím. Už mám doopravdy  dost!

Vlastně ještě  maličkost: Pokud  vás  zajímají  detaily  schváleného  sedmiletého finančního rozpočtu i Fondu obnovy  a  jejich  členění, pak zde je  docela unikátní  rozklikávací  grafika!

 

Dovětek:

Ačkoli  jsem se snažil zdrojovat  v průběhu  textu, nejsem si jistý,  jestli  se mi to vždycky podařilo.Proto  si dovolím  uvést ty  linky, z kterých  čerpám  ve  všech dílech nejvíce. Ale  ani  ty  nejsou všechny.  Je  to jen  částečný  výběr.

https://www.respekt.cz/agenda/francouzsko-nemecky-motor-znovu-naskocil-ale-v-unijni-lodi-je-dira?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_req_id=mXLWS6BFXFr-202007232135&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/poslanci-europarlamentu-pohrozili-ze-neschvali-dohodu-o-unijnim-rozpoctu-40331454#seq_no=8&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_req_id=RIumJN7aTz9-202007232051&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

https://echo24.cz/a/SYM4h/babis-mel-na-summitu-dva-ukoly-a-oba-nesplnil-misto-toho-se-vychlouba-cisly?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_req_id=2R9RTj5Y9bf-202007230826&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/skutecnym-vitezem-jednani-o-fondu-obnovy-je-italie-dostane-28-procent-sumy-40331225#seq_no=8&source=hp&dop_ab_variant=390810&dop_req_id=pN8hQH3BLy1-202007230736&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Podrzte-se-Takhle-budeme-splacet-obri-dluh-EU-Petr-Mach-zklame-i-Madary-a-Polaky-Trestat-staty-bude-snadne-631386

https://zlato.kurzy.cz/zpravy/552009-vyprodej-na-trzich-rozkolisal-cenu-zlata-jiz-ponekolikate-22-7-2020/

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/z-bruselu-se-line-nadeje-novy-navrh-rozpoctu-i-planu-obnovy-by-mohl-uspet-113097

https://echo24.cz/a/S4dND/rozpacity-vysledek-summitu-stredove-strany-dohode-tleskaji-ods-mluvi-o-babisove-selhani?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_req_id=oRlweKFIK8u-202007211351&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

https://nazory.aktualne.cz/proti-vsem-v-bruselu-jsme-dnes-prohrali-nastesti-nase-zajmy/r~11aa3ea2cb4711eaa7deac1f6b220ee8/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_req_id=oRlweKFIK8u-202007211351&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

https://echo24.cz/a/SU9eh/summit-je-porazka-pro-sirokou-frontu-lidi?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_req_id=oRlweKFIK8u-202007211351&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

https://www.kurzy.cz/zpravy/551916-evropska-rada-dosahla-duleziteho-kompromisu-ohledne-fondu-obnovy-chybou-je-vsak-snizeni-investic/

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Diky-Orbane-Co-Madarsko-a-Polsko-prosadilo-Jourovou-nepotesi-631191

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/komentar-prachy-nade-vse-evropa-ma-novy-rozpocet-113167

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/dosahlo-se-dohody-o-fondu-obnovy-eu-40331078#seq_no=8&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.web.hp&dop_req_id=BESOKanAP0l-202007211421&source=clanky-home

https://www.kurzy.cz/zpravy/551726-to-je-vydirani-evropy–znelo-bruselem-merkelova-s-macronem-odesli-z-jednani-nahle-a-v/

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.