Ještě jednou anketa Seznamu.cz o nejhorší vládu České republiky. Ale vlastně o něčem jiném.


Seznam.cz  ukončil finálovým duelem  Babiš  -Zeman  svou letní  anketní hříčku o  nejhorší  vládu v dějinách  České republiky a  vyhlásil „vítěze“.

Pro čtenáře a  sympatizanty  portálu se dějinně  největším zemským škůdcem stává – pořádný  virbl prosím, Anka bubnuj! No přece

současná  vládní sestava  pod vedením Andreje  Babiše!!!!!!

Abych učinil zadost  své  statistické manii  přidám, pro pořádek, konečný  rezult v grafické podobě.

Dá se  říci, že na  hříčce  zúčastněné publikum  rozhodlo naprosto jednoznačně , takže   na zemského superškůdce  by měl být  okamžitě  uspořádán hon. Nejméně  stejný, jako na přemnoženého hraboše, koronavirus a  šiřitele  fake news  dohromady!  Nevadilo by mi to . Ani trochu.  Jen  v  takovém případě  bych trpěl neodpustitelným pocitem,  že  jaksi se z nějakého mně  nepochopitelného důvodu  nedostalo  na  Václava  Klause a Miloše  Zemana. Takže   vlastně buďme  rádi,  že  není  svolána, po vzoru našich dávných předků, žádná  zemská  hotovost  a  netáhne  na  Čapí hnízdo ani sídlo  Agrofertu, aby  zemského superškůdce polapilo, jeho  zboží  vydrancovalo, dvorce a sezení  vypálilo a půdu posypalo solí, aby  trvale  zplaněla, aby  ani ta  řepka  už tam nikdy  vyrůst nemohla. Když  ne  všichni tihle  tři a   s nimi ještě nejméně   Miroslav Kalousek,  pak nikdo.

Původně  můj zámysl s dnešním textem představoval  hledání  odpovědi na  otázku, zdali  Babišovi titul  Největší  zemský  škůdce  patří po právu nebo ne ve  srovnání s konkurenty. Ale pak se mi to nějak rozleželo  – jaký by  to vlastně mělo význam? Zejména  v kontextu toho, že  si na  Seznamu.cz  či kdekoliv jinde  mohou  vyhlásit klidně   1 nebo rovnou 1000 dalších takových anket  a kromě  toho,  že  se  několik /desítek/ tisíc  lidí dobře pobaví a zasměje  a věřte, že to v dnešní době není  vůbec  málo,  se  jinak nic  dalšího nestane.

Protože  jediným  suverénem nad  Babišovým osudem je  pouze  volič.  A  ten  to  setrvale  vidí  ve  svém rozložení  úplně  jinak.  Však sami víte  jak. Jen  z povinnosti přidám následující  víceprůzkumovou grafiku, která je navíc  na  zdroji ještě  interaktivní pro jednotlivé výzkumné  agentury.

Zkrátka  Babiš  drží  dlouhodobě  celou  1/3 hlasů.  Což  v praxi sice  znamená, že  nejméně  2/3 všech  voličů jej u válu  nechtějí, ale  co jim to je  platné, když  se  rozpadají do  mnoha  elektorátů  různých stran a straniček, které většinově  zápasí s překonáním 5%  uzavírací klauzule?

Jsme prostě  v zajetí  šíleného volebního systému, kde  k, v podstatě neomezenému vládnutí, stačí i  pouhá třetina  hlasů. Za to opravdu Babiš  žádnou vinu nenese- takhle  to kdysi, sami pro sebe  vymysleli  jím poražení zemští škůdci  -Klaus  se Zemanem. A  hned  tu máme opět pochybnost, zdali „vítěz“  na  Seznamu.cz je  vítězem po právu či nikoliv. Pro mne osobně  nese větší  vinu ten, kdo nějaké  těžké  šméčko vymyslí a uvede  do života, než ten, kdo jej,  stejně jak  jeho všichni předchůdci  zase zneužije. A takhle  by  to dopadlo skoro u  všeho, co  bych  musel  rozebírat, pokud  by  sklouzl k tomu porovnávání  současného premierského škodiče a oběma  jeho největšími konkurenty..

Držme se  tedy  faktu  a  zkusme se podívat,jestli má  Babiš  vystaráno a  příštích  nejméně  15 měsíců udrží  stále  svůj  voličský  elektorát. Nebo zda  se mu může  rozpadnout  pod  rukama. Protože jen a tohle  je  doopravdy  důležité.

Nejsem   zdaleka  sám,  kdo se  domnívá, že  v  současných  reáliích, predikovaných zejména koronavirem, se mu to  nemusí podařit. Může a nemusí. Protože  jeho  voliči tvoří  určitou, velmi specifickou skupinu. Jíří Pehe  ji definuje  takto:

Babiš se tedy zaměřil stejně jako Zeman zejména na starší lidi, kteří strávili větší část svých životů v komunistickém režimu a byli spíše poraženými než vítězi procesu transformace po roce 1989.

Tento postkomunistický elektorát se většinově ukázal být už kvůli svému poněkud mlhavému chápání demokracie a nostalgii po některých praktikách minulosti mnohem vstřícnější vůči populistické rétorice i oživování určitých myšlenkových stereotypů předlistopadové minulosti než voliči, na které Babiš cílil původně.

Zejména mnohem lépe slyšel na babišovskou variaci nepsané společenské smlouvy z normalizační éry: my vám zajistíme slušnou životní úroveň i bezpečí, postaráme se o vás, vy nám dáte klid na vládnutí včetně toho, že občas přivřete oči nad pokřivováním pravidel demokratické hry i systémovou korupcí.

Má a nemá pravdu. Je  velká  škoda, že  si neodpustil onu  naprosto zbytečnou  demagogickou  omáčku  o lidech , kteří strávili větší část svých životů v komunistickém režimu….  A  tudíž  je  automaticky  zahrnul  mezi, minimálně  částečně, nesvéprávné retardy. Hlas  u voleb má stejnou validitu  od  universitního profesora  jako  od  člověka  s nedokončenou devítiletkou.  Tohle  by  měl Jiří Pehe  vědět.  Ale zpět k Babišovu voličstvu

Jejichž  hlavním hříchem  není  část  života  v reálném socíku, nýbrž ,abych jej opět citoval:

Zejména mnohem lépe slyšel /Babišův  současný  volební kmen- pozn. vlk/ na babišovskou variaci nepsané společenské smlouvy z normalizační éry: my vám zajistíme slušnou životní úroveň i bezpečí, postaráme se o vás, vy nám dáte klid na vládnutí včetně toho, že občas přivřete oči nad pokřivováním pravidel demokratické hry i systémovou korupcí.

Nejsem  a nikdy nebudu členem  fan klubu  Andreje  Babiše a  už vůbec  ne  jeho voličem. Ale  nedá mi to, abych se nevrátil k té seznamácké  anketě. S kým, že  se střetl  v  semifinále a  finále?  S Klausem a Zemanem? Co provedl ,podle jejích účastníků, při svém vládnutí dosud  horšího než ti dva?  Že, řekněme  eufemisticky  – nemluví pravdu?  Vzpomeňme, co všechno navykládal a nasliboval Zeman svým voličům!  Že  si přihrává  ne malé, nýbrž  velké domů?  A  kdo tady  zavedl pravidla  mafiánského kapitalismu,  neuměl rozeznat  špinavé peníze a volal po více  Kožených?  Například?  Nejmenoval se takhle náhodou Klaus?  Tak nyní  holt  jednoho takového Koženého, když  už se jich Klaus  úspěšně  v mnoha  vydáních dočkal, máme  v čele  vlády? Jak to, že  zejména  jeho bývalí  voliči, kteří zcela nepochybně  tvořili nezanedbatelné  jádro hlasujících na  Seznamu.cz  s  tím mají  nyní problém?  Vždyť  cesta   od Klause  k Babišovi  vlastně představuje  jednu  z mála  kontinuit,  kterou v téhle zemi za  30 let máme  – jak si kdo ustele, tak si přece lehne,  ne?  Tu  naši pomyslnou postel,  dodávám s naším  požehnáním!!!,  přece  zbastlil Klaus osobně  a  dodělal  Zeman. A že  šla  nyní  na míru oligarchovi nechť nikoho nepřekvapuje! Tihle  dva  pantátové  se zasloužili  o  vznik kmotrovsko mafiánského systému moci jako nikdo  druhý!  A  vše následně  umocnili  jejich vzorní  učedníci – Topolánek, Nečas, Kalousek! Bez těhle  pěti  hrobařů  opravdové demokracie  by  Babiš  v  politice nejspíše  absentoval  a  spokojil se s rolí zákulisního hráče. Přitom si jsem  jistý  svým odhadem, že  když  vynechám  seznamské anketníky  s  pirátskou orientací, pak většina  těch, co mají  Babiše  za největšího padoucha  v historii České republiky  patřila k voličům Klausovsko- Toplánkovsko -Nečasovské -Fialovaské  ODS, Kalouskovských lidovců, či  Kalouskovských Topáků eventuálně  STANovských, když ještě  spolu pekli!

A  kvůli fair  play  dodávám, že  tam jistě  je  i něco, ale  velmi málo takových, jako já sám, kteří si kdysi naběhli se Zemanem.

Znovu opakuji – co Babiš  vyrobil v premierském křesle  hůře než  jeho semifinálový a  finálový soupeř? Že  zostuzuje  Českou republiku  svými aferami s  fondy  EU a střety  zájmů?  Myslíte, že  to naši mezinárodní reputaci poškodilo více  než  Klausovo „chilské pero“? Nebo například  Zemanovo opilecké  blábolení na  letišti v Popradě ohledně  slovenského piva? Či mistrování celého světa ohledně  boje proti terorismu na  půdě OSN, kdy  na nejvyšším světovém fóru cosi plkal o  speciálních jednotkách a dronech?

Ne, Babiš  není horší než  ti dva protopanáci,  co s výjimkou  asi necelých dvou let  bačují tuhle zemi  buď  z pozice premiera  nebo prezidenta!  Jen  ti, co ho mají  dost s ním prostě  hodlali zúčtovat, zesměšnit  ho, ponížit ho, protože taková možnost  tou  anketou nastala.

Tím Babiše  nehájím. Jen  se  snažím věci uvést na správnou míru.  Babiš  je pro mne  dlouhodobě  a ne až od nějaké ankety zemským škůdcem, stejně  jako ti, co jsem vyjmenoval. Nikoliv  tím, co už  stačil téhle  zemi provést, nýbrž  kvůli tomu co jí do budoucna provést  může, k čemu má potenciál.  A  ten každopádně  přesahuje  Klausovy  i Zemanovy možnosti.

Pod Klausem došlo k rozkradení  národního majetku, pod  Zemanem k  dofinalizaci  tohoto rozkradení a ke  generálnímu pardonu pro účastníky … Oba následně, v prezidentské funkci, navzdory  svému slibu rabovali  ústavu, ohýbali svévolně zákony  a  odmítli respektovat  pravomocné výroky  soudů a  dali  velmi zapáchající  amnestie, resp. milosti. Přesto  je  publikum ankety  shledalo  lehčími  Babiše.

Kvůli tomu, že má  skutečně potenciál ty  dva   překonat. A  vytvořit  z Česka  druhou Ukrajinu….

Připomíná mi to hodně  starý  vtip,jak esenbák na  Valašsku dojde  za  Ondrášem  a říká mu, dávám ti pokutu  10 tisíc  za  pálení  slivovice načerno. Ondráš se   ptá, jestli  má nějaký  důkaz  a esenbák  odvětí -nepotřebuji,máš  přece přístroj!  Ondráš  se na něj  podívá a suše  sdělí  – jdu  tě  udat pro znásilnění!  Esenbák  celý  bez sebe  na něj  řve – jak si něco takového  můžeš  dovolit?!  Já jsem přece orgán!  A Ondráš  ledově  opáčí  – no vidíš ,tím spíše-  máš taky přístroj. Dokonce dva -přístroj a  sebe!

Na  to, že  by  český  volič  myslel na budoucnost nebo že by  chránil do roztrhání těla  demokracii nevěřím.  Tak jako nevěřím, že  v Listopadu většina  tehdejší společnosti  náhle  prudce  zahořela pro demokracii, svobodné  volby a ostatní demokratické atributy. Ne, podle mne  většinově  se zapálila  pro mikrovlnky  fritovací hrnce, lepší  spotřební elektroniku, auta  a dovolenou v  Chorvatsku bez výjezdní doložky. Ale  především pro možnost  konečně  to jednou  natřít  komoušům –     prostě  hodlali si je podat, zesměšnit  je , ponížit je, protože taková možnost  tím Listopadem  nastala. Ano je použita  přesně stejná věta, jakou zdůvodňuji , proč  z  té seznamácké  ankety  vzešel jako největší historický  škodič  právě  Babiš.  Jde pro mne o ten  samý případ. Zkrátka  výsledek je  dám  trochou  rozumu, ale    především emocemi   a  snahou  trochu srovnat  účty  s dosud  neotřesitelným suverénem.

Co kdybychom si  položili jinou  otázku  – má  taková  anketa  nějaký  význam, či jde  jen  o  prázdninovou  hříčku?

Nezmění nic, respektive  určitě  nic v nejbližším horizontu. Ale bez důsledků  rozhodně  nezůstane.  Klidně  se může  stát  malou kuličkou , na jejímž  konci strhne  Babiše  obrovská  lavina nebo maličkým kamínkem, který vypadl z  hráze….

Ale  bezprostředně  se  doopravdy  nestane nic. Protože  Babiš  stojí a  padá se svými  voliči. A  ty  tohle v žádném případ ě neřeší.  Vraťme se na  skok zpět  ke komentáři Jiřího Peheho a zopakuji  část už převzatého citátu:

Zejména mnohem lépe slyšel na babišovskou variaci nepsané společenské smlouvy z normalizační éry: my vám zajistíme slušnou životní úroveň i bezpečí, postaráme se o vás, vy nám dáte klid na vládnutí včetně toho, že občas přivřete oči nad pokřivováním pravidel demokratické hry i systémovou korupcí.

Překvapuje mne Peheho despekt  – my vám zajistíme slušnou životní úroveň i bezpečí, postaráme se o vás, vy nám dáte klid na vládnutí včetně toho, že občas přivřete oči nad pokřivováním pravidel demokratické hry i systémovou korupcí.

Copak ono zde  porušování  pravidel  demokratické  hry i systémová  korupce  neexistovaly  jako instituizovaný fenomen  už  dříve,  Klausem počínajíc  a Nečasem konče? Jistě, že  ano!!!!

Leckdy v  brutální podobě – viz například  LTO  nebo  výběrčí Dalík,  či antisociální  Drábkoviny.  Nic nového pod  sluncem.  Jen  jaksi ta  druhá  část  oné „normalizační smlouvy“  pojímané Jiřím Pehem s takovým despektem  – my vám zajistíme slušnou životní úroveň i bezpečí jaksi  scházela.  A  Babiš částečně  pouze částečně  virtuálně, částečně  reálně,   toto občanům, za jejich hlasy  -NABÍDL.

Všechny politické strany, co se do jeho příchodu  ve  vládních  funkcích  vystřídaly, disponovaly  stejnou možností. Položil si vůbec  někdo z vrchních pater  české politické scény  otázku proč  tohle  téma  nikdo z nich neuchopil a  nechal ho ležet na zemi, až  do zdvihl  majitel Čapáku?Nechápu, proč někoho překvapuje, že   voliči, samozřejmě i ti Andrejovi ,rozdávají  svoji přízeň podle  toho, jaké a  jak velké benefity  za svůj hlas zpětně  obdrží. Co  je na  tom  špatně?Že  chtějí slušnou  životní úroveň a  bezpečí….   A také jinak než  například u jiných  voličských generací a skupin? Proto si přece vládu  volíme, aby, pokud možno, přesně  tohle  zajistila!

Přesně  v tomhle  bodě  tkví Babišova  síla. Ale také slabost. Tohle  je  totiž politika, která  skvěle  funguje  v  dobrých časech, kdy  je z  čeho rozdávat.   A ty  s příchodem koronaviru  skončily.Nikdo neví na jak dlouho,nicméně  – až na  další  jsou  fuč. Ostatně  čerstvá  zpráva o plnění  státního rozpočtu za  leden až červenec  2020 hovoří jasně:

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci července deficitem ve výši 205,1 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil deficit 209,0 mld. Kč. Takže  už nyní ,za pouhých  7 měsíců nejvyšší rozpočtová sekyra  v  historii  ČR.  S  tím, že  směle  spějeme  k celoročnímu výsledku někde kolem  500 miliard mínus.

Namítáte, že  za to může ten zatracený  CoVid  19, jinak….  Ano,  bez  korony  by  výsledek vypadal jinak, ale v převzaté informaci,  z níž  jsem citoval klíčový  úda,j  stojí  hned  vzápětí  další, dost nečekané  věta:

Bez diskrečních opatření na straně příjmů a výdajů souvisejících s potlačením šíření nemoci COVID-19 a omezení dopadu hospodářské recese na rozpočty veřejného zdravotnictví, obyvatelstva a firem, by deficit státního rozpočtu činil 97,2 mld. Kč

Že by  státní  kasa  i bez  korony  nejspíš  šla  do mínusu  nemohlo nikoho, kdo trochu sleduje  dění na  finančních trzích, překvapit.  Ale  to číslo, je li pravdivé, je těžce  zarážející. Ale rozhodně ne nečekané. Před více než půldruhým rokem v  článku  jsem napsal

Strana a vláda po 30-ti letech – aneb sjezd ANOšéfe! DOPLNĚNO! A doplněno ještě jednou!

1- evidentně  by Babiš  rád  změnil  svou  voličskou základnu. Rád  by poslal Pepu a Máňu  Koblihovi k  čertu,  kdyby  to jen  trochu šlo. Ví totiž, že  je  má  tak dlouho dokud  je  schopen  je nějak uplácet. Což platí zejména  pro důchodce. Kteří  dnes  tvoří nejméně polovinu jeho voličské základny. Dokud  bude  přidávat  po devíti stovkách, je prostě  neporazitelný. Jenže  jak dlouho to asi tak půjde?  Příští rok  by  podle  Babiše  důchodci opět měli dostat v průměru  devět  zelených.  Slíbil to. Ale  jestlipak Kobliha  zaregistroval podtón  – ministerstva, zejména  to Maláčové, co ty  důchody  vyplácí, musí  na  ně  ušetřit!!!  Rozpočet prý  umožňuje  jen stovek sedm.  To víš  Kobliho, já bych ti  rád  přidal, ale  ten neschopnej socan, vlastně  socanka! To vona, ne já nebo Schillerová! Při tom je jasné,  že rozpočet a možnosti české ekonomiky  další podobný  růst penzí a  otázkou je  zda  do budoucna  vůbec nějaký,  bude možný. 

Dnes  už  víme, že  Babiš  těch  dalších devět pro důchodce opět dokázal. V komentáři po  volbách do Evropského parlamentu  v květnu 2019,  jež  dopadly  pro Babiše daleko hůře než  si  představoval je  zase konstatováno

Vážení vrstevníci, je  úplně  , ale  úplně  jedno, koho jste  volili!  Stejně  jste  zvítězili na  celé  čáře!  A  to myslím  naprosto  vážně.  Babiš  dostal na  frak i když  tvrdí že  vyhrál. Nevyhrál!  Což  znamená, že  naše důchody  porostou  zajímavě  nejen   příští,  ale především přespříští  rok!   V  roce 2021 budou další  parlamentní  volby!  A  protože  Babišovi  hrozí  porážka, tak  nepochybně  za rok  si zase  přečteme , jak pro rozpočet  2021 on našel  někde hafo miliard, aby nám přilepšil, protože je přece jeden z nás,  jak tvrdil na jakémsi  videu, kde  se posadil mezi  důchodce  někde  u Tesca nebo kde…. On ví co nás  trápí a co potřebujeme…. Takže  opět  přihodí  dalších  9  kilo! Nejméně! Eurovolby nemohly  dopadnout  líp! Myslím to  upřímně…  Jo  vlastně..  tak  tohle  už  je  passé. Definitivně!  Takže  v  trendu  doby – ANO i  v roce 2021 bude důchodcům líp!

Proč  tohle  připomínám  právě nyní s  v jakých souvislostech?   Z triviálního  důvodu -Babiš  i v době  těžce  deficitního rozpočtu  hodlá  jednoduše  uplatit  svoje  kmenové  voliče. Aby mu nezdezertovali jinam.  Do parlamentních voleb  202 , ber kde  ber  zkrátka  na  další  dárečky především pro důchodce  musí být. I kdyby čert na koze  jezdit  měl…. Pro  rok 2021 už  předeslal, že  by  valorizaci viděl  rád  docela  výrazně nad  rámec  zákona  – nejméně  někde kolem  tisícovky, ačkoli  výpočet   podle zákona  zákona  signalizuje  asi  800  a čerstvá čísla o stavu důchodového účtu  říkají, že  je momentálně  v hrozivě  vysokém deficitu  skoro 14 miliard korun  jen  za  I. pololetí  2020.

Plus  průměrně  tisíc  na  důchodce navíc  příští rok znamená    pro státní rozpočet 2021 zátěž  dalších skoro  34 miliard.  Kladu si otázku  – máme na  to?  Ale nejspíš  mezi svými vrstevníky  jako jediný.  Chápu a neodsuzuji.  Zejména  u  těch, kteří  vedou jednočlennou domácnost  každá stovka představuje  možná právě   rozdíl mezi  slušným přežíváním a  bídou. Ale zůstávám na  svém  – podle mne  na  to republika momentálně  rozhodně nemá.

Zejména  ne tehdy,  když  je  ANOšéf rozhodnut  rozdávat  na  vrub  státní kasy  dárky  plošně  a větší. O víkendu uvedl ve videu svém facebookovém profilu. „Zrušíme superhrubou mzdu, to určitě všichni uvidíte na výplatách. Myslím, že je potřeba snížit daňové zatížení zaměstnanců. Bylo by dobré se vrátit na těch 15 procent, co slibovala ODS a potom nesplnila. Bylo by to významné pro lidi, viděli by, že nemají důvod se bát budoucnosti,“

Snížení  daně  ze mzdy  a  to o více něž  5%????  Super!!!!!  Nebo ne?  Jaksi  zapomněl sdělit, čím nikoli  zanedbatelný  výpadek  v příjmech státu  zalepí…. Taková  drobnost….

Počítáno přes  palec  by  to Schillerovou  koštovalo nějakých  90 miliard.  O  které  by  rozpočet z roku na  rok  přišel….

Takže  34miliard navíc  na penze a  k tomu  ještě  skoro 3x  více  daňovým  výpadkem . Dohromady  124 miliard.  A  nikoli jednorázově, nýbrž  do budoucna  každý  rok. Přiznávám, že  to je  nad  jakoukoli  hranici mé fantazie! Zejména, jestliže  ještě popracujeme s  odhady  HDP  na rok  2021, kde například  ČNB počítá  s tím, že  oproti předkoronavirovou  situací, tedy  HDP za  2019, bude  příští rok  na  tuto úroveň stále  scházet  okolo 5%….

Doteď  představoval  Babiš  fatální hrozbu pro demokratický  systém.  Prostě proto, že  se do něj  svou ekonomickou  velikostí  a  permanentním střetem zájmů nevešel. Působil  v něm asi jako medvěd  v pohádce O rukavičce, jestli si jí pamatujete.  V té se  ubytovala  různá malá  zvířátka, aby  přečkala  zimu a  fungovalo to, dokud  k nim nezavítal medvěd  a nevnutil se, že  s nimi  také  bude bydlet. Jenže  rukavička  medvěda nevydržela, praskla a  všichni se  ocitli na mrazu. S  Babišem je  to to stejné.

Demokracie – rozuměj rukavička,medvěda Babiše  vydržet nemůže.  Jenže  až  dosud  mne a nejspíš  ani nikoho jiného  nenapadlo  řešit, zdali  ANO šéf ve své  bezbřehé  snaze  být znovu   premierem – asi ví velmi dobře proč,  že  jde jenom o volbu  mezi oblekem šitým na míru  a  slušivými erárními tepláčky, takhle  náhodou  nepřivede  státní  pokladnu  cu grunt. Přesně podle  řeckého  a  italského vzoru.  Tyhle země  se  do finančního bankrotu  dostaly přesně  stejným způsobem  že s i tamní vlády  dlouhodobě kupovaly a zase kupovaly  voliče.A nyní tutéž trajektorii, v  době  krize  dosud  nepoznaného rozměru, ordinuje  ČR  Andrej….

Jiří Pehe  se  domnívá, že  koronavirový  šok, který  zažila  ekonomika velmi rychle  může  odsát  od  ANO  podstatnou část jejích  voličů.  Kteří  Babiše podporují  zejména proto, že  zvyšuje  penze a  další  sociální dávky.  A když nebude mít  kde brát,  opustí ho.  Jenže  tohle  je  zjevně  účet bez hostinského. Nejméně  v  tuto chvíli.  Babiš  sice tvrdí, že  se  z  krize proinvestujeme, ale  to je  pouze  hezký  blábol, nemající  s  českou realitou vůbec  nic  společného.  Fakticky se  chce  on v  krizi  k opětnému držení moci  u voličů prokoupit. Ať  to stojí co to stojí.

Tohle  pro mne představuje zásadní  novum. Naivní víra mne  vedla k  tomu, že  jako byznysman  už ze  své podstaty musí  ctít  odpovědnost  k vyrovnanosti  pozic  Má Dáti versus   Dal….   A ono místo toho sypání  prachů  na všechny  strany a  to včetně těch, či převážně  těch, které nemá!

Důsledky, jestli to nezarazí,    lze  snadno odhadnout.  Ale  tím se jeho voliči  zabývat  určitě  nebudou. Ne  dokud na ně  s plnou parádou  nedopadnou. Což chápu a  dokonce by mi  to ani nevadilo. Kdyby nedopadly  také  na mne  a moji rodinu!  Jenže  mám smůlu.  Tisícovka  navíc  a od 1.ledna?  a pro rok  2022 nepochybně  zase?  Který  důchodce by  váhal?

Když nad  tím vším celkově  přemýšlím  – účastníci  ankety  na  Seznamu.cz  se hluboce mýlili – ne  Andrej Babiš  ZATÍM určitě  NENÍ  tím,  kdo řídí nejhorší vládu v  dějinách  České republiky. Zatím.  Ale  našlápnuto má.

Jestli provede  to, co v poslední  době  slibuje, tak  to   půjde o jinou písničku.  Pak se  tím bezpříkladně  největším zemským  škůdcem  bezesporu a po zásluze  stane. Jenže  to dnes  nikoho z jeho voličů naprosto nezajímá.  Palacký měsíčně  navíc  je prostě  Palacký měsíčně  navíc.   A  s  tím vším krámem, o kterém je tenhle  článek  ať  si láme hlavu kůň. Má, jak známo, větší hlavu.

Může  být  všechno jinak? Může. Není  vyloučeno, že  ANO šéf  přijde k rozumu. Aspoň  částečně.  Ale  třeba  z jiného důvodu, že  zasáhne  vyšší moc  –  CoVid 19  tu je  a  číhá. A když se jeden podívá,  jak se  vládě momentálně „daří“  s ním bojovat  a jak má  „věci pod kontrolou“, tak  se klidně můžeme  dočkat  toho, že  až  na podzim či na začátku zimy  udeří  druhá  vlna  s plnou parádou a národ najednou  zjistí, že  v naší  ulici je  tolik a  tolik nakažených,  a že  už osobně  známe  ty,  co mu  podlehli  a oni jsou převážně  naši vrstevníci, pak  se  volební preference  velmi rychle a  snadno  mění. Ze  dne na  den, z hodiny  na hodinu.  Nic takového si nepřeji.  Ani  nejmenší  částí  své osoby. Chci se Babiše zbavit, nevěřím mu  ani nos mezi očima, nicméně nikoliv  za tuhle  cenu. Leč  nepravděpodobný scénář  to  není. Zatím  zdaleka  nejúčinnější kroky, co  vláda  s  koronou v posledních  týdnech  provedla byly  totiž  klamné a úhybné manévry:

  • administrativně  došlo  k přepočtu  nakažených  a  to pochopitelně  směrem dolů,  aby  se obyvatelstvo  uklidnilo. Jenže  za  tři dny  už  máme  stejná  čísla  jako před  tím  statistickým trikem
  •  vymysleli semafor.  Prý pro snazší orientaci. A  v pondělí jej představili. Tady  doopravdy  zapracoval  vrcholový  marketing pro práci s  masami!  Ten trik je  dokonalý!  Děsí vás  každodenní  čísla o počtu nově  nakažených a hospitalizovaných a  celkové  součty, jež už   vysoce  překračují  údaje  z  prozatímního vrcholu pandemie  v  dubnu?  Uklidni se občánku a  pusť  čísla  z hlavy.  Máme pro tebe  barvičky  – mrkni místo toho radši  na  semafor!   Zjistíš, že nemáš  důvod  se  vzrušovat. Skoro všechno je  bílé, tedy  totál ready. Jen  sem tam něco  zeleného. Sem tam.A zelená  na  semaforu je přece  signál  , že  všechno v pořádku a svět  patří  jen tobě. Co jsou nějaká  lokální ohniska  typu Techtle  mechtle, odkud  se  vir  rozběhl  do půl republiky?  Všude přece bílá, nanejvýš  zelená!  Nezbývá  než  před  Babišovými marketery  smeknout.

Ale  fakt  je, že  kdyby se nemoc rozběhla  v italském, španělském,belgickém britském  nebo dokonce US americkém stylu  v  ČR,  tak by  Babiše  nezachránila  ani svěcená.

Možná, že  si právě  říkáte  –  a  kdo po Babišovi, kdo je lepší? Odpovím stručně a jednoduše  – nikoho jaksi nevidím.  To je  totiž  pointa  téhle  tragedie. Ale to už dnes rozebírat  nehodlám.  To je na jiný  článek a jindy.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.