Bělorusko, Kypr, Řecko, Bulharsko – jak se to rýmuje?


Naše jedině  správná  mainstreamováá media, a  já dodávám, s velkou osobní lítostí   – zejména a  bohužel ta veřejnoprávní, nás  každý  den doslova  zasypávají informacemi o Bělorusku. O tom,  co zase provedl poslední zlotřilý evropský diktátor  Lukašenko, kolik demonstrantů a protestujících proti němu se  sešlo v ulicích náměstích, jak brutálně  zasáhla  jeho policie, jak je potřeba  uvalit  sankce a  diktátora  donutit  k odchodu. jak už  baťka  funguje jen jako Putinův poskok a  jak nám všem  musí  ležet na  srdci běloruská demokracie a občanská společnost. Tedy  to, co mainstream  a politické elity  u nás  a V EU  chápou pod  tímhle  slovem. Atd. Atd. Však  máte  sami přehled.Denní tvrdá masáž. A jak říkám – k mému velkému politování v  tom čelnou roli hrají  obě  česká veřejnoprávní media.

Nejsem ani v nejmenším Lukašenkův advokát a nikdy  nebudu. Být Bělorus, nejspíš  bych demonstroval také. Jenže nejsem.  Místo toho mám nepříliš  velkou čest býti poučeným Čechem, lekcemi za posledních 30 let rozvíjení  té úžasné občanské společnosti,  kde  rodina  a  tradiční hodnoty jsou nahrazovány  stále  častěji majiteli  jediných přípustných nových pravd a pořádků, kteří takzvaně  budují „občanskou společnost“  v níž toho je  občanského pramálo. Za to nevídaně mnoho příkaznického, cenzurního  a nařizovacího. A vše je  zacementováno vždycky  ještě s mantrou o liberální demokracii. Která  nemá s  opravdovým liberalismem, jenž pro mne osobně představuje  heslo – žij a nech žít, vůbec nic společného. A  tím méně s  demokracií., jenž by  se opírala o sloupy  s názvy  Volnost -Rovnost-Bratrství.

Ale není mým cílem  vám dnes  kázat o demokracii, ani o té běžné, natož liberální nebo o politické situaci v Bělorusku.  Obojí  už  jste  si přečtli jindy. Jde mi dnes o způsob  referování o tamních událostech a záležitostech s nimi souvisejícími, A také  o tom, čemu  takový Jakub Janda nebo Petr Kolář říkají  vznešeně  – evropské hodnoty. Respektive o uplatňování těch evropských hodnot  v praxi v  běloruském zrcadle.

Jak už řečeno, protesty  na Bílé Rusi jsou opravdu masové a  jde  tam o klasický  boj o moc. A cílem  těch, co „do toho mají co mluvit“ rozhodně není  nezvratné etablování Volnosti-Rovnosti-Bratrství místo Lukašenka, nýbrž odtržení tohoto státu z vlivové oblasti Ruska  a  tím životní ohrožení jeho bezpečnostní pozice. O  tohle a o nic  menšího či většího se hraje.

Jenže tohle  není  sólová  partie! Hodlám vám předvést, že  se hraje  několik simultánních partií najednou, kde vždycky  za  šachovnicí sedí EU, její mocní a  také ta jedině  správná sdělovadla, snažící se  vytvořit  v informační společnosti klima  pro existenci toho jediného správného názoru!  Jestli lze  něco označit  za prokazatelnou  Jandovu a Kolářovu „Evropskou hodnotu“  pak je to právě  tohle  a nic  jiného.

Bělorusko jsme  si již sice mimořádně  stručně, leč  myslím  dostatečně – popsali. Stejně  jako reakci informačního mainstreamu. Ale přesto mi to nedá, abych nedal link na pořad  ČRo Plus ze  14.9. s názvem Vinohradská 12. Ne proto že  jde obecně  o  typickou  ukázku  české politické agitky na běloruské téma. Ale protože  se tam odhaluje, jak neuvěřitelně proměnné a tvárné,  v očích a myslích  těch „jedině  správných“ vymývačů mozků, jak na informační, tak na mocenské scéně,   jsou  ty  posvátné evropské hodnoty.

Jaká je  „váha“  převzatých závazků, když  skutečně o něco jde. Něco co  se týká  přímo nás a naší podstaty, základních postulátů na  kterých je, bohužel jen zdánlivě,   ukotvena  sjednocená  Evropa a jak mistrujeme jiné a  sami  doslova šlapeme  to, co by nám mělo být  svaté a nedotknutelné. Prostě  řečeno s Písmem,konkrétně  s evangelistou Lukášem

Pasáž: Lukas 6,  41 -42

  • 41Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém vlastním oku nepozoruješ?
  • 42Jak můžeš říci svému bratru: ‚Bratře, dovol, ať ti vyjmu třísku, kterou máš v oku,‘ a sám ve svém oku trám nevidíš? Pokrytče, nejprve vyjmi trám ze svého oka, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra.

Klíčová pasáž je a proto ji zopakuji:

Pokrytče /eurounijní, česká mainstreamově mediální/, nejprve vyjmi trám ze svého oka, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého /běloruského/ bratra.

V už nalikované konkrétní relaci jde o rozhovor  mezi moderátorkou – bývalou zpravodajkou ČRo v Rusku – Lenkou Kabrhelovou a rovněž  bývalým rozhlasovým zpravodajem v Bruselu, dnes údajně zahraničně politickým analytikem ČRo/má ty  svatá prostoto!/ -Filipem Neradem. Kabrhelová se ptá, Nerad odpovídá. Téma pochopitelně  Lukašenko, běloruské protesty, ruské kalení vody a především běloruské sankce ze  strany  EU. Obsah naprosto očekávaný. Předem si na něj můžete  vsadit. Kvůli tomu bych neseděl za  klávesnicí a následně nevydával  tenhle  článek, abych mrhal vaším časem.

Jenže je tam něco navíc. Co mne zaujalo a  stalo se  kostrou tohoto textu. Někdy kolem času 20:12 min.  Nerad  začne hovořit o konkrétních  sankcích ze  strany  EU. Že jako byly  sice  bleskově přijaty, což je  dobře, jenž  v klasických porodních bolestech  EU, kdy se  na nich musí shodnout všech 27 států. A to že je problém. Protože  některé státy, místo aby  řešily tento  palčivý problém ho okamžitě  zneužijí ke  svým partikulárním zájmům!

Jako demonstrační příklad  takového počínání  konstatuje, že ministři zahraničí zemí EU se  shodly na  jejich naformulování a  zbývala  maličkost – už jen je oficiálně  přijmout.

Jenže  právě v tom okamžiku se do hry  dostaly  ony  trapné partikulární, s  meritem obecného a zásadního zájmu EU nesouvisející,  resp. v podstatě  vyděračské zájmy  zlovolných Členů.

Například  takového Kypru,   Neradem promptně  označeným za  silně prorusky  orientovaného: Ten si, jen si to představte, dovolil, spolu  s Řeckem tu běloruskou sankční jednomyslnost  zavetovat!!! S  tím, že  veto neodvolá, dokud  Evropská unie  a její členské státy  nepodpoří Kypr  a Řecko ve sporu  s Tureckem, které hodlá těžit  plyn, případně  ropu  v  pobřežních vodách jenž  podle uznaného mezinárodního práva  je  výhradní ekonomickou   zónou obou těchto zemí! Taková drzost . Od  toho Kypru a Řecka!  Onito nadžřadilu  nastolení občanské společnosti na Bílé Rusi!!!

CO je proti tomu  fakt, že Turecko se v současnosti   rozhodlo  pro novou  námořní doktrinu  tzv. Modrou vlast – Mavi Vatan. Jejím  základním principem  popření právního stavu ve  východním Středomoří, tak, jak jej před  sto lety, po konci první světové války, kde  Turecko patřilo k poraženým mocnostem, stanovila  tzv. mapa ze Sevilly přijatá mezinárodní mírovou konferencí! Jedná se o mapu evropské námořní jurisdikce, kterou se Ankara cítí nespravedlivě omezena nebo dokonce uvězněna ve východním Středomoří. Pokud  to Tureckuprojde, lze  zpochybnit  všechno, co v mezinárodním právu platí jako výsledke I.ww. Například  Trianonská smlouva, která stanovila  hranice  ve  střední Evropě!!!

Erdogan ji už nerespektuje a  Turecko  agresivně  uplatňuje  svoje  zájmy, bez ohledu  na  ostatní země a  dlouhodobě přijaté právní závazky. Situace  vyeskalovla  tak daleko,že kdykoliv může  přeskočit  jiskra a  do války  se dostanou dvě  členské země  NATO,  eventuálně  jeden příslušník tohoto paktu a  dva  státy  EU.

Sotva  si lze představit  osudovější střet. A cože  říká  ehm.. analytik ČRo Filip Nerad  -že  proruský  Kypr  využil  situace klem Běloruska a místo toho, aby  nadšeně  odsouhlasil sankce proti Bělorusku, tak vše sobecky  využil pro  svůj  soukromý zájem ve  sporu s  Tureckem!!!!

Je to gigantická hloupost za hranicí idiocie, drzost,bezbřehá demagogie, megapokrytectví? Netuším, nejspíš  ode všeho hodně.

Podle Nerada  a podobných se EU přednostně, ba možná výhradně.  má věnovat  dění v nečlenských zemích Unie, těžce  se vměšovat do jejich  vnitřních záležitostí. Tohle je přece  daleko významnější pro Unii než  hrubý, nevybíravý a  nevyprovokovaný  nájezd  nečlenského státu, do práv  a zájmů  současných členských zemí  a  rozbití světového/evropského právního systému!!!!

Co si to ten Kypr  a Řecko vůbec  dovoluje, když si logicky  hodlá vynutit  jasnou  a  nekompromisní podporu zbylých 25 států, které  zejména  dělají mrtvého brouka nebo k  problému přistupují,  v lepším případě velmi vlažně. O bruselské  unijní exekutivně nemluvě!  Německo se opatrně  snaží s Ankarou  o nějakou moderaci,  Francie  jako jediná  demonstruje  svaly, obávám se ovšem, že  po hříchu zejména  steroidově  virtuální než skutečné a  ostatní a  především von de Leyenová, její komise  i  celý unijní  aparát právě plní bobříka mlčení.

Proč? Protože Turecko je  jiná váhová kategorie než  Bělorusko! Kdykoliv  navíc  může  pustit  migranty  směr  EU… Potřebuejem hona  jižním křídle NATO proti Rusku. Takže  zatímco v  Bělorusku stojíme  na  straně  demonstrujících, proti útlaku, podporujeme  tam  vznik té opravdové nejopravdovější demokracie, proti polodiktátorovi, tak na straně  druhé, když  jiný autoritativní  vládce  nečlena  EU agresivně poškozuje brutálně  naprosto legitimní zájmy  hned  dvou členských států Unie, ta – důrazně a  se  vší rozhodností k tomu -MLČÍ!!!!

A  když se  to postiženým nelíbí a  jinými slovy  konstatují, že  Unie, než  začne  mistrovat jiné, se MUSÍ, celou svou vahou,  postarat o odstranění bezpráví páchané na  svých členech, označí toto  jakýsi Nerad / a  s ním jistě  mnoho podobných jedině  správných/ za  účelové vydírání!!!  Něco takového  nikdy  nepochopím!

Třeba  namítnete, že  Unie  dává přednost řešení  stavu, kdy trpí  velké množství  obyčejných lidí  zvůlí a násilím ze  strany  jediného člověka. Že tenhle  stav  chce  co nejrychleji řešit a  vyřešit  ke  spokojenosti těch obyčejných lidí, aby  jim nehrozilo už  žádné nebezpečí od  despoty. A  až pak si dá to Turecko a  ochranu  historických, mezinárodně  akceptovaných práv  Kypru a Řecka. Prostě  vyřešme  jednodušší věc, než se  dáme  to  té složité.

I takováhle logika  může  existovat, jakkoliv  je sotva  akceptovatelná. Já  zastávám názor, že  prioritou je ochrana  zájmů současných unijních členů a  tím v zásadě  i celé Unie, před  ochranou někoho mimo  EU, ale budiž. Zkusím to přijmou. Jak to je  v tomto nastavení s  tím břevnem v oku svém?

Slyšeli  jste  dejme tomu za posledních  5 měsíců něco o Bulharsku, takto také unijním státě, v jiné souvislosti než  koronavirové krizi?

Troufnu si předpovědět, že  naprostá většina  z  vás  odpoví negativně. Žádný  div. Já na  tom byl  stejně, než  při jistém dohledávání pramenů mi aktuální Bulharsko na obrazovce opakovaně  vyskočilo.

Abych vás  dlouho nenapínal – naše/unijní/západní  media  nás  informují o každé  maličkosti v Bělorusku, o  každém  pomuchlaném vlásku na  hlavě  Navalného a  tak podobně. Tady máme  bleskový, široký informační servis.

Ale člen EU  Bulharsko – kde už  5 měsíců probíhají stejně  rozsáhlé demonstrace  a pochody proti  vládě? Kde nic  tu  nic!

Proč ty protesty  jsou?  Demonstrující požadují  okamžitý odchod  předsedy  vlády Bojko Borisova a  jeho kabinetu. Kvůli  olbřímí korupci, gigantické i na  balkánské poměry.  To není všechno – protestují proti jeho  mafiosnímu ovládnutí  tamní justice, která ze  zákonů dělá  fakticky  toaletní papír.  Dožaduje  se okamžitých změn a  nápravy.

Protesty  už trvají mnohem déle  než  v Bělorusku. Borisov proti  demonstrujícím postupuje  v  Sofii minimálně  stejně  brutálně  jako Lukašenko. Zatýkání, bití, násilí! Vše ve  velkém.

A  nyní to hlavní  – demonstrující  jsou, řečeno v  ptydepe  Neradů, Petříčků, Kolářů a  Jandů  PROEVROPŠTÍ a PRODEMOKRATIČTÍ. To není  z mé strany  žádná manipulace, to je  fakt. Opakovaně  adresovali  do Bruselu žádost o pomoc! Vyzývali Evropskou komisi obecně i  Ursulu von der Leyenovou a  také  komisařku dohlížející na  úroveň práva  v unijních zemích   Věru Jourovou- jmenovitě. Vyzývali i Angelu Merkelovou.  O mainstreamové mediální scéně nemluvě.

Zrovna  tak  ovšem mohli  žádat o pomoc třeba  Yetiho  nebo  Goodzillu  či ET mimozemšťana.

Brusel mlčí , česká media  a analytik Nerad  mlčí!!!! Jak to, že je nezajímá až těžce  absurdní policejní represe  proti pokojně  demonstrujícímu obyvatelstvu v členské zemi Unie? Proč  vedení Unie nereaguje na  diskreditaci  a  znefunkčnění soudní moci  v  unijním státě, když jde o protizákonné jednání  autoritářem? Zejména  v souvislosti s tím, že  Bulharsku už od přístupových jednání je Bruselem vyčítána  obrovská systémová korupce a to, že  s ní  nic nedělá?

Takže případná  námitka, že  Brusel by  jako chtěl přednostně  vyřešit útlak  drobných lidí tím, že  přijme  opatření na zastavení agresivních  tyranů v nejvyšších státních pozicích je  evidentně  jen chiméra. V případě Bulharska  určitě!

Teď  si uvědomuji, že  pravidelný  čtenář Kosy má dnes právo namítnout  – vlku, ty už  jsi také jen okecávací  blog, který cosi tvrdí, aniž by  se to snažil doložit a  svoje  vlastní  domněnky  vydává  za kánon svatý?  Tos mne tedy zklamal!

Trpělivost, hned  to napravím! Potíž je  v tom,  že těch zdrojů je doslova přehršel. V ZAHRANIČÍ!  V  tuzemsku  skoro nic. A když tak v podstatě  1/4 roku starých.

Jenže když zaskočím jen na  Spiegel a  dám vyhledávat, vyjede mi tohle – opakuji na jednom jediném zdroji:

Je mi jasné, že bych měl pro drtivou většinu z  vás  to nejpodstatnější z každého nalinkovaného  článku  vybrat a  přeložit. A  asi bych to také  dříve udělal. Jenže  mne  tlačí čas  a nějak v poslední době  zvládám daleko méně  než  dříve… Takže nevyhovím. Nebo – skoro nevyhovím. Ke  své i vaší škodě. Ale jednu nebo dvě  výjímky  dám. Soudím, že  už tahle fotografie je  všeříkající:

Paní Merkelová, nestydíte se  za  toho korupčního týpka?

Vše vypovídající je i věta  z perexu posledního nalinkovaného článku –Hinter einer proeuropäischen Fassade hat Bulgariens Regierungschef Borissow ein autoritäres Regime errichtet. Za proevropskou fasádou vybudoval šéf  bulharské vlády  autoritativní režim!!!!

V zemi, která co se  svobody médií  týče,  je na „čestném 111místě  ze  180 zemí podle hodnocení organizace Reportéři bez hranic.

Nemyslím, že  Lukašenko a  Bělorusko je na  tom hůř s  demokracií než tenhle  vzorový  členský  kousek  Evropské unie!  On  sdílí naše  slavné evropské hodnoty  a uskutečňuje demokracii, pardon – liberální demokracii?

Jak to, že  EU, Evropský parlament,  von der Leyenová, Jourová, Merkelová, Macron, Babiš, Matovič  a  další a další demokrati a strážci evropských hodnot nejednají?  Kde je  Amnesty International, Humann Rights Watch, Člověk v  tísni, Petr Kolář a jeho diverzní skupina, Hlas  Ameriky,Svobodná Evropa  a další a  další? Nikde je nevidím!  Ani vidu ani slechu po nich. Zvláštní!  Nám přece na  demokracii, pardon – liberální demokracii a fungující  občanské společnosti tak moc  a  úplně  vždycky  záleží. Ale zřejmě jen v nečlenských zemích!!!!

Abychom nemuseli vyjímat  břevno z oka svého. Kritizovat sousedovu  třísku je přece daleko snazší a příjemnější!

Spiegel se pídil po vysvětlení proč  Borisovovi a a JEHO Bulharsku všechno prochází. A  došel k tomuto vysvětlení:

Dass die EU bisher so nachsichtig mit Bulgarien umspringt, hat viele Gründe: Borissov vermeidet, anders etwa als Viktor Orbán in Ungarn, Provokationen. Er präsentiert sich als die proeuropäische Kraft im Südosten des Landes, schwadroniert nicht wie etwa die polnischen Nationalkonservativen von einem „Europa der Nationen“, sondern trägt EU-Politik loyal mit.

Proč  EU dosud  přechází  bulharské excesy  má mnoho důvodů: Borisov, na  rozdíl od  Viktora  Orbána, se vyhýbá provokacím. Prezentuje se jako proevropská síla,nedělá kaprice  jako např. nacionální konzervativci s jejich „Evropou národů“, nýbrž naprosto  dodržuje loajalitu vůči EU politikám.

Ještě přidám výňatek z úplně nejhořejšího linku – rozhovoru Spiegelu se  soudcem bulharského Nejvyššího soudu Panovem:

SPIEGEL: Bulgarien ist 2007 der EU beigetreten. Seither werden die Rechtsstaatsreformen des Landes regelmäßig überprüft. Fast jedes Mal stellt Brüssel Fortschritte fest. Wie bewerten Sie das?

Bulharsko je od  roku 2007 členem EU.Od té doby jsou  reformy  justice  pravidelně hodnoceny . Pokaždé zjistí Brusel pokrok. Jak to hodnotíte?

Panow: Sie können das mit einem Krebskranken vergleichen, dessen lebenswichtige Organe befallen sind, aber immer, wenn er zum Arzt geht, bekommt er gesagt, er sei gesund – und noch Bonbons dazu. In der EU sind diese Bonbons die vielen Milliarden Euro Fördergelder. Sie tragen dazu bei, dass der Krebs in Bulgarien noch weiter wächst. Deshalb gehen die Leute jetzt auf die Straße. Sie wollen den Krebs bekämpfen.

To můžete porovnat s pacientem s rakovinou, která napadla jeho  životně důležité orgány. Ale vždycky když jde na kontrolu k lékaři, slyšíme, že  je  zdráv  a dostane  k tomu bonbony. V EU jsou těmito bonbony  mnoha miliardové dotace  z  fondů. Přispívají k tomu, že  v Bulharsku ta rakovina neustále roste. Proti lidem v ulicích. Ti chtějí rakovinu odstranit.

SPIEGEL: Sind die EU-Repräsentanten nicht ausreichend informiert?

Jsou  reprezentanti EU  dostatečně informováni?

Panow: Ich selbst habe immer wieder Berichte über den Zustand der Justiz in Bulgarien an die EU-Kommission geschickt. Ich denke, dort ist die Situation bekannt.

Já  sám opakovaně posílám zprávy  o stavu bulharské justice Evropské komisi. Myslím, že  je v Bruselu situace známa

Paráda všech parád!  Evropské hodnoty  v praxi!

Už se  vážně těším na hvězdičkování tohoto textu. Nepochybně  najede  squadra  elfů a  zafungují jako vždycky. K  mé nefalšované  radosti. To myslím vážně. V takovém případě je zcela  jisté, že  článek  trefí na komoru. Těch, které trefit má. Nepochybně mne  vedou a nadále povedou jako podvratného živla a po tomto článku zejména. A třeba přidají na nějaký ten seznam.

V takovém případě  si tam budou muset  zanést i velký německý mainstreamvý portál TAZ.de

Ten uchopil stejnou myšlenku  a paralelu jako já dnes a  zpracoval ji v článku s názvem

Große Heuchelei

Velké pokrytectví

Nebo ultraseriozní Neue Zürcher Zeitung   který vydal, mezi jiným artikl s názvem

«Die EU hat einen korrumpierenden Einfluss auf unser Land»

EU má korumpující vliv na naši zem

Neodpustím si perex  včetně fotografie:

In Bulgarien finden allabendlich Proteste gegen die korrupte Staatsspitze statt. Dass die EU recht unkritisch hinter der Regierung in Sofia steht, ist für viele der proeuropäischen Demonstranten eine herbe Enttäuschung.

V Bulharsku jsou dennodenní protesty proti zkorumpovaným státním špičkám Že EU opravdu nekriticky  stojí za  sofijskou vládou je pro mnoho proevropských demonstrantů těžkým zklamáním

Die EU ist blind, wenn es um die Korruption in Bulgarien geht. Das verkörpern diese Demonstranten vor der deutschen Botschaft in Sofia. Berlin hat zurzeit den EU-Ratsvorsitz inne.

EU je slepá, když jde o korupci v Bulharsku. Toto ztělesňují demontranti před německým velvyslanectvím v Sofii.  Berlín momentálně předsedá Evropské radě.

Mohl bych pokračovat v podstatě do nekonečna. Materiálu mám dost. Ale ne z českých zdrojů. Ale ono je to jedno. Hlavně, že se  staráme o Hong Kong a Minsk.

Realita našeho pokrytectví nás  stejně  dožene. Vnejméně vhodné chvíli.

Evangelista Lukáš  to se  svým

Pasáž: Lukas 6,  41 -42

  • 41Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém vlastním oku nepozoruješ?
  • 42Jak můžeš říci svému bratru: ‚Bratře, dovol, ať ti vyjmu třísku, kterou máš v oku,‘ a sám ve svém oku trám nevidíš? Pokrytče, nejprve vyjmi trám ze svého oka, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra.

věděl už dávno a dávno!

Brusel,evropští /čeští papaláši a mainstreamoví mopslíci to zatím nechápou. Zatím.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.