V těhle volbách mobil, v příštích automobil? Aneb malá nápověda pro voliče, zejména starší a pokročilé před krajskými volbami.


Zítra  čeká  Česko další díl nekonečného seriálu všemožných  voleb.  Tentokrát  se hlasování voličů týká vedení krajů a 1/3 senátu,jak samozřejmě  víte.

Je nepochybné, že půjde  o historicky zcela  ojedinělý volební  akt, neboť  nad ním visí stín koronaviru. Popravdě  řečeno si dovolím konstatovat, že  právě dopad  CoVidu na počet  hlasujících a  to jak ovlivní jejich strukturu,  je tím, co mne bude  na tom dvoudenním  rituálu zdaleka nejvíc  zajímat!  Tohle  a nic  jiného.

Jakkoliv se mi media a různí experti  snaží vnutit  myšlenku, že  jde o osudový test  k ještě  osudovějším volbám do sněmovny  příští rok. Dovolím si tvrdit, že  se  mýlí.

Je to především o tom, jak epidemie  téhle zpupné a rychle se šířící nákazy  dokáže  ovlivnit masové politické nastavení, nastavení jednotlivce  v množině potřeby okamžitého výběru a dlouhodobé politické preference. A také o míře kolektivního strachu.

Vše ostatní je  druho- či spíše  třetiřadé. Jakkoli politikáři , partaje a media z hlasování dělají pupek světa a  dopředu vyvozují  dalekosáhlé závěry typu

  • jde o zásadní  test  toho jestli spojení stran pravice a  pravého středu má potenciál volebního nadprůměrného zisku?
  • dojde k otestování  reálné voličské podpory  Andreje Babiše?
  • budou krajské  volby, jako už  často v minulosti volbami protestními proti  současné vládní koalici?
  • stane se  senát zásadní protiváhou nájemníka na  Hradě?

Řekl bych že nic, či skoro nic  z toho, čím jsme masírováni není pravda.  Máme  totiž  co do činění především JEN  s obsazováním krajských zastupitelstev!

Původní myšlenka zněla  – volíme si krajskou vládu,  ale  okamžitě se stala pro její  nesmyslnost – zavrženou! Ať hlasujeme  pro kohokoliv, u krajů platí, že kupujeme zajíce  v pytli!

Tyhle volby jsou tradičně NEJMÉNĚ  důležité a  pro voliče nejméně  čitelné co se svým hlasem  vlastně  dokáže. A také mívají daleko nejmenší účast /když pomineme  senát/.

Začnu tím, proč  jsou prakticky nejméně  voličsky  čitelné -míněno to, čemu vlastně  dávám hlas.  Jistě  každý sám pro sebe umí  definovat  svoje místo na  pravolevé politické škále. Protože má nějaké politické, sociální kulturní , osobnostní   a filosofické nastavení či alespoň pud a podle toho nakonec  vybere  konkrétní hlasovací lístek. Protože  jím chce někomu umožnit  řídit  stát, či obec. Nebo naopak někomu v tom za každou cenu komusi zabránit.   Hlasovat podle  těchto daností má smysl, ale jen  na celostátní  či místní úrovni.  Ale v krajských volbách to v podstatě nejde.

Stačí se podívat na  to, co kraje  vlastně  řídí a za co zodpovídají. Těch  klíčových agend jsou vlastně jen šest  a všechny  těžce  apolitické – musí se o ně  starat  Franta  jako Pavel a nelze je  zvládat pravicově  či levicově. Jen dobře  či špatně, jen poctivě  nebo krást:

-správa komunikací II. a III. třídy

-zajištění dopravní obslužnosti

-řízení středního školství

-zodpovědnost za  síť  krajských nemocnic a ústavů sociální péče

-vytváření projektů schopných  financování z prostředků EU  a  zajištění těchto zdrojů

-péče o kulturu v hranicích kraje

Nebagatelizuji vůbec  tyhle povinnosti! Jde o velmi důležité součásti života každého z nás. Nicméně  – s politickým nastavením voliče i nakonec jím  zvoleného kandidáta to nijak nesouvisí. Jde  „pouze“  o to jestli budoucí vedení kraje disponuje  dostatečnou manažerskou schopností a osobnostní poctivostí a v jaké míře.  A to z bilboardů a propagačních letáků, ale  ani z letmých setkání s  voliči nepoznáte. To ukáže  až praxe ve  funkci.  A v žádném případě, jste li výrazně politiky orientován, si  nemůžete  jako pravičák vsadit na  to,  že ta  vaše Kalousekpartaj, ODS, STAN po volbách nesestaví krajskou koalu s těmi odpornými socany -viz např. dosluhující krajská koalice v Plzeňském kraji. Což platí i naopak. A jakkoliv  v parlamentu zuří  tvrdé bitvy  až na  krev mezi pravicí a ANOšéfe! i tohle je, doložitelně,na krajích jinak -viz Kraj severomoravský,kde v družné schodě  šéfuje  ANO s  ODS. Tím, že volič  si někoho vybere si ani v nejmenším nezajistí, že  po volbách se jeho favorit nespojí , při vytváření krajských většin, s voličovým úhlavním politickým nepřítelem,kterého by dotyčný nevolil ani v naprostém pomatení smyslů. A přesto on pomohl , pro něj  neakceptovatelnou koalu vytvořit.

Proto mohu učinit  závěr – krajské volby  jsou nejméně důležité ze všech k nimž chodíme, protože vítěz nemá žádný politický manévrovací prostor neboť musí všichni konat a zajišťovat totéž, aniž  by  v činnosti uplatňovali politické  hledisko. Mají navíc  k dispozici jen legislativně   těžce osekaný rámec pravomocí, kompetencí a financí. Vedle toho voličův  hlas  nemá žádný dopad  na tvorbu politických koalic, které nabývají často až bizarních politických rozměrů měřeno celostátní politikou. Proto je  téměř  lhostejné,kdo získá vyši volební přízeň.

Lidé na to dávno přišli a podle toho vypadá účast. V těch posledních dosáhla celostátně  bídných 34,5%  s tím,že  vůbec nejmenší hlásil Karlovarský kraj -30,2 % a „největší“ pak Zlínsko s 38,5 %.

Jsem neobyčejně  zvědav jaká čísla účasti  vygenerují voliči pod příkrovem koronaviru! Tohle je pro mne top téma  budoucího pátku a soboty!  Nadřazené stranickým zisků a ztrátám. Jakkoli je následně, jako vždycky,  na Kose náležitě  rozpitvám! Už se těším!

Volby jsou totiž  vedle  náznaku / ano,nejde o nic  více než nepříliš  zřetelný náznak!/ aktuálního rozdělení politických sil v zemi, daleko spíše  barometrem  toho jak se  Češi bojí či nebojí korony!  Pokud  účast oproti minulosti výrazně klesne, budeme mít  do značné míry   jasno.  A  vláda  snad konečně také.  A  nejen, co se CoVidu týče. Blíže  to rozvedu až v povolebním komentáři.Jen dodám, že  k těmto volbám krajským/senátním chodí jen tvrdé voličské jádro a  zejména  ti, co volí vždycky. Tedy zejména  – důchodci. Zásadní opora ANOšéfa!

Kdo je ignoruje jsou především mladí a pak voliči apolitičtí nebo chcete li nerozhodní.,objevující  svou politickou preferenci často až cestou k volební urně. Když nevím koho, proč bych se namáhal je jejich heslo pro zítřek a pozítří.

Odbočím, zopakuji starou známou a tisíckrát omšelou pravdu, že  Andrej Babiš volebně  stojí a padá s přízní skupiny obyvatelstva  60+.

Tudíž  jeho výsledek v krajích, ale  především  účast  zdokumentují, jak tato CoVidem nejohroženější skupina  stačila vyhodnotit    jeho naprosté a trestuhodné  selhání  v  druhé koronavirové vlně.  Jestli už jí došlo, že  co by  krizový manažer  zcela  propadl nebo ne.  A protože  ANO není politické uskupení, ANO je jen a pouze Babiš z toho vyvodila případnou masovější neúčastí důsledky!

Jestliže ho hodlají za to selhání potrestat nebo se  alespoň korony bojí že ji mohou chytnout ve volebních místnostech, pak zůstanou doma, pak  ANOšéf  spláče nad výsledkem. I přes volební dárečky  typu  5000 pod  stromeček každému důchodci, volebního gulášku s pěti, typu  1 respirátor + 5 roušek, zcela  nesmyslnému, navíc  už prý jen dvouletému nastavení daně z příjmu fyzických osob na  neufinancovatlných 15%  při  rušení superhrubé mzdy, aby si koupil hlasy mladších věkových skupin…. Ještě někdo chce tvrdit,  že  Babiš  neuplácí  voliče z veřejných peněz, bez ohledu na  následky?

Ale tohle  dnes není mým tématem. Ne Babiš, ne  výčet jeho hříchů. Jsem poučen. Čtenářskou odezvo na Kose,  ale například  i svou spolužačkou ze základní školy,  dnes i sousedkou  Boženkou.

Té mohu klidně  stokrát zdokumentovat, jak to bylo s Čapím hnízdem, jak Babiš v jednom okamžiku cosi slibuje  a tvrdí, aby o deset vteřin později to popřel a vyhlašoval pravý opak. Nic nezabírá. Nakonec  se vždycky dostaneme  do bodu,kdy vytáhne  svůj jediný  a pro ni rozhodující argument – Babiš může bejt klidně  samotnej Belzebub, ale jako jedinej nám důchodcům pořádně přidal na důchodech, heč! 

Čímž je debata u konce a ona odchází s přesvědčením jak mi to nandala. K uplatnění argumentu, že  takhle , či skoro takhle by musela přidat každá vláda, protože  zákon o valorizaci důchodů stanoví  přesný vzorec podle inflace a růstu průměrné mzdy,  se  už nedostane. A kdyby ano, skončil by to nejspíš odpovědí  – tak proč nám tak nepřidával Kalousek?! Zkrátka,  Andrejse stará o Boženčinu peněženku / tedy podle ní/, což je jediné a rozhodovací kritérium, podle něj  se  orientuje.

Nyní když dovolíte, píši speciálně  pro ty z vás, kteří sdílejí přesvědčení stejné jako Boženka.

Dobrá, respektuji, že pro vás  je Babiš  zárukou toho, že  důchodci nezůstanou finančně  opomenuti ani v budoucnu. A není vás právě málo. Umím pochopit i to, že  řada z vás žije jen z jednoho důchodu a snadno si představím v plné nahotě, jaký „luxus“  vám to zaručuje a  že obracíte doslova  každou korunu. Takže  Babiš je tím jediným světýlkem na konci tunelu beznaděje. Nic proti tomu.

Ale jestli chcete, aby  vám to světýlko nezhaslo,ba lépe pořádně se rozsvítilo, doporučuji vám, zdánlivě  nelogicky v  pátek a v sobotu – ANO a jeho kandidáty exemplárně NEVOLIT! Nýbrž ignorovat! Aniž bych  vás  směřoval k nějaké určité straně  či seskupení.  Naprosto zásadní pro vaše zájmy je  nedat to Babišovi.!Nikoliv  snad proto, že k němu mám nepopiratelnou/ ale fakticky dobře  zdůvodněnou/  naprosto nedůvěru a chci kazit jeho volební výsledek.

Smysl mého doporučení  je zcela  jiný a měl by zajímat  skutečně zejména  ty  z vás, co s Babišem, co by  příjemci důchodů, spojují své další finanční bytí a nebytí!

Jste spokojeni  s tím jak rostly  důchody  v posledních letech? Jistě  ano. Vánoční pětikilo  jistě k vaší spokojenosti také /někdy/ dorazí. Důchodový  nárůst  pro příští rok je  už rovněž stanoven -839Kč v průměru. Tady  vás  sice  Andrej podvedl, protože původně  mluvil o průměrném nárůstu až  1500… Je jen  na vás, jestli mu ten podvod odpustíte, či se rozhodnete mu ukázat varovnou žlutou kartu  / k tomu jsou tyhle  volby ideální!/. Pro ty  co hodí do uren tu žlutou už dál psát netřeba. Ti se mohou v klidu odpojit. Ale asi půjde o velmi výraznou menšinu.

Po všechny stále ještě  Babišovy důchodce  zopakuji doporučení – volte si koho chcete, ale ne  Andreje, jestliže  vám záleží na dalším a to co nejvyšším  růstu vašich penzí. Nejméně pro rok 2022!

Důvod?

Jestliže Babiš  udělá  špatný  výsledek, máte  naprosto jistotu, že  až  vláda bude jednat koncem léta a začátkem podzimu o valorizaci důchodů pro  rok 2022, nebude žádná částka  na přidání dost velká. Tvrdé dostihy mezi Babišem a soc dem o to, kdo navrhne  vyšší nárůst  vašich penzí jsou  naprostou jistotou. Protože hned   v listopadu, se půjde volit do sněmovny. A  tady  si Babiš  nemůže  dovolit prohrát. Nechce li riskovat erární  tepláčky a cezený vzduch! Takže vypuknou přidávací orgie.  Troufnu si říci,  že nejspíš naposled. Zejména, kdyby se pak vlády ujala dnešní opozice nebo v koalici s Babišem vystřídala  soc dem. Státní kasa  bude po CoVidu už tak vyrabovaná, že  další rozdávání se  stane  fikcí a  vaším zbožným přáním!

Abych to zjednodušil – čím horší volební výsledek pro Babiše  ústřední volení komise v sobotu vyhlásí, tím větší důchod v roce 2022 dostanete!

Vaši mladší příbuzní  vám svým eventuálním  protibabišáckým  hlasováním k tomu mohou hodně pomoci!

Ale mohou mít i čistě osobní motiv.  Babiš, jak už  uvedeno, nesmyslným návrhem, že  daň 15% bude navrhovat jen na dva  roky prokázal, že  je připraven uplatit i je. A  to všechno  kvůli, v podstatě nedůležitým krajským volbám!  Zkuste si představit, co všechno vytáhne  z klobouku, až mu půjde doslova a do písmene za rok při znovuobsazení sněmovny!  Takže i tady  platí – čím větší nakládačku Babiš  zítra  a pozítří slízne, tím větší předvolební úplatek čekejte  za rok! Bez ohledu na věk. Vsadím boty, že kdyby k volbámi tříletí, dostali by nejspíš minimálně na  rok od ANOšéfa  lízátka zdarma.

Pokud mi nevěříte, pak si vzpomeňte na poslední Babišovo Čau lidi, v kterém zaútočil nesmírně důrazně na mobilní operátory, aby  pro důchodce  stanovili speciální levné ceny pro nákup chytrých mobilů! Prý aby  si nejstarší spoluobčané  mohli nainstalovat eRoušku……. Týýýýýýýýýýýýýýýý  joooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jestliže  dnes zadara, či skoro zadara /alespoň tak nějak si to představuje/  mobil pro důchodce,  proč ne  napřesrok  automobil pro všechny?!!!!! Stačí přece když  zavolá do Boleslavi,Nošovic  a Kolína a je vybaveno,ne?

Vy co volíte podle své peněženky byste měli prohlédnout  – čím víc  Andrej nyní propadne, tím více nasype, či alespoň slíbí za  rok.  Tak nad  čím váháte?!

Nad tím komu to máte hodit, když ne jemu? Vyndejte  z té kupy kandidátek  tu od ANO. Pak zavřete  oči a na slepo kohokoliv  vytáhněte,  s tím přijďte k urně. Už jsme si přece vysvětlili, že u kraje je to jedno!

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.