Jedna petice a co za ní může stát?


Napadlo by někoho v vás jít s banálním slepým střevem za  veterinářem?  Nebo  s psychickým problémem za  zubařem,  či naopak zajít kvůli ošetření zubů za  psychiatrem?  A  co takhle, když si na  na  člověka zasedne  rakovina, je potom logické  nechat se léčit  kardiologem?

Může  být,  že  si právě  tikáte na  čelo a začínáte  zkoumat, jestli jsem se  tak nějak nezbláznil. Ne, ZATÍM ne. JEŠTĚ pořád  ne. Stále  vím že  doktor internista  není  očař a  s ušima  se nechodí na urologii. A tak podobně.

Nicméně nejméně 25 000, či spíše  nyní už  o dost více dospělých občanů, nezbavených svéprávnosti s tom mnou výše popsaným zmatením lékařských kvalifikací  žádný problém  nevidí. O čem že je  řeč? Inu o petici tzv. lékařských autorit  ke koronaviru. Dost možná, že  už  ji znáte.Třeba  ne a proto ji pro Kosu převezmu,je  to doopravdy počteníčko!

Tato petice je výsledkem konsensu lékařů praktických oborů i zástupců z akademických řad. Vznikal během měsíce září, kdy se diskutovaly a zohledňovaly připomínky všech zúčastněných odborníků, kteří stejně jako podepsaní signatáři cítí a využívají svoje občanské právo i lékařskou povinnost se k situaci v naší zemi vyjádřit.

Jako lékaři cítíme občanskou povinnost vyjádřit se ke koronavirové krizi, která těžce dopadla na naši zemi. Jsme si plně vědomi vážnosti situace i zdravotních rizik, která s sebou přináší.

Mnohem větší nebezpečí ohrožení celkového zdraví lidu však vidíme v drastických vládních opatřeních, než v nemoci Covid jako takové.

Z medicínského hlediska nevidíme důvod k prohlubování restriktivních opatření, a proto žádáme vládu, aby neprodleně:

  • uklidnila obyvatelstvo a přestala jej děsit počtem nakažených jednou konkrétní nemocí.
  • upustila od dalších restriktivních opatření.
  • povinné nošení roušek zavedla pouze tam, kde to jednoznačně vyžaduje epidemiologická situace.
  • upustila od povinného testování osob bez příznaků a nezbytnost testu ponechala na uvážení ošetřujícího lékaře.
  • nedopustila uvedení narychlo připravených vakcín na trh a nezaváděla vakcinaci jako povinnou.
  • věnovala se práci na obnově zdevastovaného hospodářství.

Po více než šesti měsících od začátku vyhlášení pandemie v naší zemi je jasné, že:

  • tento typ koronaviru nepředstavuje pro zdravé občany v produktivním věku vážnou hrozbu, jestliže nejsou dlouhodobě vystaveni vysoké dávce viru. Pokud se tato skupina populace s virem setká, většinou nevykáže žádné nebo jen mírné příznaky, odpovídající běžnému chřipkovému onemocnění.
  • jistou hrozbu může virus představovat pro starší a chronicky nemocné občany, a to zhruba ve stejné míře jako jiné koronavirové, chřipkové a další virové infekce. Věříme, že naše zdravotnictví je na vysoké úrovni a je schopno se o ohroženou skupinu obyvatel postarat.
  • mnohem větší nebezpečí pro celkové zdraví lidu představuje mediálně vytvořený obraz nemoci Covid. Nikdy v minulosti nebylo obyvatelstvo informováno o jedné konkrétní nemoci tak dlouho, tak detailně a všemi médii naráz. Veřejnost je následkem toho nebývalým způsobem vystrašena.
  • existuje mnohem více a závažnějších onemocnění, než je Covid 19, a lidé jimi nejsou neustále všemi médii stresováni. Zaměřit pozornost veřejnosti na jeden konkrétní typ koronaviru je nebezpečný precedens, vzbuzující strach a devastující psychiku lidí a jejich sociální vztahy, který může mít nedozírný ničivý dopad na ekonomiku a celkový život společnosti.

Vládní karanténní opatření nemají opodstatnění, jen posilují strach a nejistotu a zhoršují beztak špatnou hospodářskou situaci.

Plošné nošení roušek není vhodné. Dlouhodobé nošení roušky nepřispívá ke zdraví toho, kdo ji nosí. Zavádění roušek ve školách je zcela v rozporu se zdravým rozumem. Děti nepatří do ohrožené skupiny obyvatel, jen jsou zbytečně stresovány. Stejně nesmyslné je zavírání škol kvůli nemoci, jejíž prodělání dětem neublíží, jen posílí jejich imunitní systém. Nemluvě o potížích, které zavření škol působí jejich rodičům a potažmo dopadá na hospodářskou situaci země.

Restriktivní opatření, zakazující a omezující podnikání, těžce poškodila ekonomiku země a zásadně ovlivnila psychiku obyvatel. Spoluobčané mnohých profesí žijí již několik měsíců v nejistotě a ve strachu z ekonomického krachu.

Jsme znepokojeni zprávami o narychlo vyrobené očkovací vakcíně proti COVIDu-19. Účinnost takové vakcíny je více než sporná a může přinést spoustu nežádoucích účinků.

Testování zdravých lidí, pokud se k němu nerozhodnou dobrovolně jako samoplátci, zbytečně vyčerpává zdravotní systém a zatěžuje pojišťovny.

Žádáme vyvážené zpravodajství zohledňující celkový kontext, protože každý jednotlivý statistický údaj se dá interpretovat různými způsoby.

Novináři by měli více informovat o různých možnostech prevence a léčby.

Měli by umožnit názorovou polemiku a nediskriminační přístup veřejnosti k jiným náhledům na celkovou situaci a k dalším léčebným možnostem.

Vláda by měla zastavit ekonomický pád země, upokojit obyvatelstvo, zaručit svobodu každého jednotlivce ve všech oblastech a dát jasně najevo, že kulturní, společenský a ekonomický život země nehodlá obětovat boji s jedním druhem viru.

Vraťme život do normálních kolejí s tím, že zkušenosti z posledních měsíců pomohly lidem více přemýšlet o zdravém způsobu života a vlastních schopnostech převzít za sebe odpovědnost.

Podepsáni:

MUDr. Ladislav Fiala

MUDr. Radkin Honzák

MUDr. Jan Hnízdil

MUDr. Kateřina Lucká

Bc. David Petrásek (bioanalytik)

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Doc. MUDr. Roman Šmucler

MVDr. Jiří Urbánek, MBA

MUDr. Ivan Vondřich

Nedisponuji kompletními informacemi jakou zakládající  petenti mají lékařskou specializací, ale vím bezpečně, že  Dr. Šmucler je zubař, Dr. Pirk kardiochirurg, Dr.Urbánek zvěrolékař a Dr. Radim Honzák, jehož účasti v téhle  obludné taškařici sloužící ke klamání občanů velmi želím, je psychiatr. Nehodlám zpochybnit sebeméně  jejich vědeckou erudici a hlubokou praktickou zkušenost v jejich specializacích. nicméně  s absolutní jistotou lze konstatovat,  že pan Pirk se zubem moudrosti asi nevyrazí za panem Honzákem a ten zas pro změnu při problémech se  srdcem za panem Šmuclerem.  O tom,  že by  snad někdo z nich s jakýmkoli  svým zdravotním problém poctili veterináře, či dokonce  jakéhosi  bioanalytika s  graduací Bc. se netřeba  zmiňovat.

Přesto, když jde o koronavirus, epidemiologická opatření proti němu, eventuálně dokonce  vakcinaci na CoVid, disponuje tato skupinka rigorozním expertním názorem, s kterým oslovují celou společnost! Ačkoliv  problematika  epidemiologie,imunologie  je  jim vzdálená… Troufliby  si na opravdu složité lékařské techniky,když  jidenně používají?

A  to navíc  v době, kdy  se v České republice  virus  doslova  vymknul z kloubů a  šíří se  ještě  rychleji než požáry  v Kalifornii! S  výjimkou Izraele nikdo z celého světa na  naše  nárůsty nemá. A vše ukazuje, že  to nejhorší teprve přijde.   Jen postrádáme informaci kdy a především – jak katastrofální to dno a  v jakém rozměru nás  čeká!

ovšem dáma  pánové ví, že

CoVid nic není a je to vlastně  chřipčička

restrikce je zcela  zbytečná

roušky  jsou skoro  k ničemu

testování a trasování je  také celkem k ničemu

očkování, až konečně  vakcina  bude k dispozici radši neeeeeeeeeeee, protože není vyzkoušená

skupina  65+sice trochu ohrožena je, ale ne více než  běžnou  chřipkou

máme  tu přece jiné  horší nemoci

Snad je vyjmenováno všechno nejpodstatnější z té petice. Vlastně ne, ještě jednu velmi nenápadnou, ale  dost se obávám, že   zdaleka nejpodstatnější věcičku jsem, zatím, pominul. Tu si nechám až nakonec.

Přezkoumejme  ale  to ostatní.

Je  to chřipčička?

Srovnáme tedy  čísla.  S  čím? S největší chřipkovou  epidemií v dějinách samostatné  české republiky.Míním tu  z  přelomů roků 1995/96.

Ta  tehdy  zasáhla  cca 1,1milionu osob. Počet mrtvých  vyčíslil v roce  2013 tehdejší hlavní  hygienik /dnes  šéf  KHS v Libereckém kraji, tedy někdo,kdo se  v hygienicko epidemiologické situaci stále a  dlouhodobě pohybuje, na  rozdíl od pánů Pirka, Šmuclera  spol./ Vladimír  Valenta, na  celkem 6 000 mrtvých. Zemřelých tehdy nikoli na  chřipku, nýbrž  s chřipkou. To abychom srovnávali stejné se  stejným – zemřelé S  chřipkou a  nebožtíky  s CoVidem. Ne NA  chřipku nebo NA CoVid! 

Takže  tenkrát asi  1 100 000 nemocných na skutečnou chřipku a  6 000 následných parte. Kalkulačka  udává, že  smrtnost tehdy  dosáhla 0,0054%.

V okamžiku, kdy  píši tyto řádky  registruje  ČR 87 176 CoVidem zasažených a  789 zemřelých. Spočítaná smrtnost činí 0,0090%

Takže  můžeme  zfromulovat závěr  první- nejhorší  chřipka v  historii České republika se zásahem 11% populace, bez jakýchkoli  epidemiologických opatření v zemi, s výjimkou  chřipkových prázdnin pro školáky dosáhla, ZATIM, cca poloviční smrtnosti ve  srovnání s koronavirem!  Kterému čelíme, stejně  jako celý svět, nevídanou restrikcí. Myslím, že by tohle  snad mohlo argumentačně postačovat. Vychází z toho totiž  zcela  jednoznačně,  že  při stejném počtu nemocných koronou, jako chřipkou  v r.95 bychom se rozloučili s   cca  10 000 spoluobčany /nebo také  oni s námi/.  Při udržení současné smrtnosti.

Jenže  ono 1% úmrtí není jen tak!  Jednak  je  zatím silně  pozitivně ovlivněno tvrdým jarním lockdownem, kdy  se podařilo CoVid  v zárodku v ČR zastavit, pak tím, že  dosud  zdravotnický systém vir neotestoval na  hranice  jeho možností.

Bohužel dnes je  republika  v jiné  situaci. Lůžek pro nejtěžší případy  dramaticky ubývá, u nás  v Plzni včera například už zbývalo jen  1.  Ta  s dotací  kyslíku, pro středně  těžké pacienty, jsou na tom lépe. Otázkou je, jak dlouho. Kritická situace,  se ale začíná formovat u zdravotnického personálu. Statistiky  ČLK říkají toto:

 

Jak dlouho nám v nemocnicích vydrží dostatek lékařů a sester pro zajištění provozu při tomto tempu nákazy?

Nebo je to jako jedno, jestli půjdou dělat s CoVidem, když je potrefí lehký či dokonce žádný průběh? Pacient, jemuž vir případně předají také zůstane v lehkém či žádném stavu? Vážně?

Ne, restrikce není v žádném případě zbytečná! Jejím účelem je omezit šíření viru. Mezi obyvatelstvem a především specifické a nenahraditelné profese typu zdravotníci, energetici, prodavači, řidiči dálkové dopravy, zaměstnanci vodáren, atd. atd. Při jejich výpadku zcela určitě se zhroutí svět nejen Josefu Novákovi , ale i pánům Pirkovi či Šmuclerovi.

Oni operují s tím, že děti a mladší ročníky většinově postihuje onen lehký průběh. Ano,většinově.Jisté procento je postiženo těžce. Jenže ti bezpříznakoví, či s oním lehkým průběhem, představují ideální přenašeče na zbytek společnosti – tedy zejména rizikové skupiny. Kde je smrtnost daleko větší, někde mezi 4-14%! Ti, zejména když jde o důchodce, se těžko nakazí ve škole, práci, restauraci,baru ,na party, na rockovém festivalu. Ale zcela určitě při styku se svými dětmi,vnuky, pravnuky. Jeden by řekl, že tohle signatářům petice dojde automaticky.

Zcela nepochopitelné je to jejich tažení proti rouškám! Kontinent, který vykazuje nejlepší výsledky v boji s CoVidem je Asie, konkrétně její nejvýchodnější část. Rouška je tam standardní výzbrojí. Nejen kvůli koroně! Třeba i ohledně chřipky nebo smogu. Chce někdo tvrdit, že miliardy Asiatů si nošením roušek, ať už CoVid je či není, dobrovolně a z vlastní hlouposti poškozují zdraví?

Mimochodem – roušky a restrikce….

Rezoluce označuje za škodlivé všechno co drží v podstatě všechny státy světa za účinné ke zvládnutí pandemie! Z hlediska petentů se jedná tedy o globální výron hlouposti!!! Jen oni mají pravdu! Neobyčejně sebevědomý a sebestředný postoj!

Umím si představit, co mi jejich fandové namítnou:

buď –

je to umělá panika kvůli tomu aby farmakoncerny nadělaly na vakcínách obrovské prachy

nebo-

je to spiknutí těch co skrytě řídí svět, aby jej ještě více ovládli

Tak přezkoumejme i tyto, dle mého zcela flagrantní nesmysly!!!

Začnu tou teorií o temném spiknutí skrytých loutkovodičů. Dobrá, u nás v západním světě, zejména v USA jsou globální loutkovodiči. Kteří pomocí karantén, a kdo ví čeho dalšího chce upevnit svou globální moc. Pak nechť mi někdo vysvětlí, proč ve stejném modelu participuje Rusko, Čína, Irán, Kuba, KLDR, tedy státy, na něž cílí tlak západních/amerických globalistů? To jsoutaké loutky Sorose a dalších globalistů? Už se těším, jak mi někdo dokáže, že Putin či čínský prezident Si nebo iránští ajatolláhové jsou marionetami Billa Gatese! Sem s tím!

Takže je čas popřemýšlet o tom, jak si farmakoncerny, v rámci svých budoucích velkých zisků ochočily politiky celého světa.

Snadno by se dalo argumentovat opět Ruskem, Čínou, Iránem, atd. atd. a zeptat se, proč s farmamonopoly hrají jejich hru. Ale půjdu na to jinak – ano, výrobci léků, alespoň ti nejrychlejší asi vydělají slušný peníz. Ale ne tak velký, aby podplatily celý svět! Nutné dvě dávky prý budou stát dohromady asi 7 eur. Kdyby se nechal očkovat celý svět, pak 7x 7,5 miliardy je nějakých 52 miliard Eur. Slušné. Ale že by závratné? Zkuste tohle porovnat se ztrátami decimovaných a mnohdy nevratně, mnohých odvětví. Konkrétně ropného sektoru, strojírenství – letecký a automobilový průmysl, cestovní ruch a letecká doprava, pohostinství a hotelnictví, finanční sektor. Tihle dohromady odepíší biliony eur. Proti +50 miliardám!!! To jako ty obří ropné , finanční,automobilové, letecké koncerny zcela zeslábly a ve srovnání s výrobci léčiv ztratili naprosto svůj globální vliv a jsou za bezvýznamné otlounkánky? ?! A to nemluvím o dopadech na státní finance! Doopravdy mi někdo hodlá ty lakomé a nenažrané farma koncerny namluvit?

Nehovoříc o tom, že v obou scénářích není vyloučen kolaps státních systémů a rozpady států. Se všemi důsledky vzešlými s takového chaosu, včetně toho , že současné politické elity ztratí veškerou moc?!

Když už mluvíme o výrobcích léčiv a kalkulujeme s cenou očkování – prima je ono varování před aplikováním vyvíjených vakcinam! Dr. Pirk, jak známo, působí na IKEMu. Tedy experimentálním pracovišti. Kde pacienti podstupují velmi netradiční a téměř neznámé chirurgické postupy a metody. S vysokým rizikem To má Dr. Pirk za normální. Ale nová vakcina?! Tak to prrr! Není to tak náhodou vždycky,když se objeví nový lék? Že není dostatečně vyzkoušený a je spojen s rizikem? A přece se vše používá. Někdo někdy musí začít. A tady je situace více než akutní!!! Ostatně – očkování proti chřipce se dnes považuje za běžné a bezrizikové. Dokonce i prof. Pirk se nechává očkovat. Ačkoli každý rok jde o nově namíchaný medikament, protože chřipka silně variuje! Jakou má jistotu, že nová injekce je dostatečně vyzkoušena?! Navíc – sám v rozhovorech uváděl, že existují jen dvě možnosti jak nad koronou vyhrát

promořit obyvatelstvo

nasazení vakciny

A nyní je dramaticky proti? Podivuhodná konzistentnost názorů.-

Zcela mne dostalo tvrzení petentů, že tu jsou i jiné smrtelné nemoci, jen se nemedializují! Nepochybně ano. Ale oni to podávají v souvislostech tak, jako by ty ostatní se šířily stejně masivně v populaci . A stejně naléhavě. Jestli cosi takového , alespoň částečně srovnatelného s CoVidem mezi populací máme, pak bych očekával, že dávno lékařská veřejnost a především petenti spustili těžký poplach. A ono kde nic, tu nic!! Tak jak to je???

Jestliže chtěli říci, že kvůli korovaviru se potlačuje ostatní péče, která je také nutná, mají pravdu. Ale ani zdaleka celou! Chtějí snad rozporovat že příslušní odborní lékaři v nemocnicích rozhodují o tom, kdo se dostane na specializované lůžko na JIP podle klíče – přednost má CoVid a až teprve potom třeba bouračkář nebo infarkt, či akutní stádium rakoviny?! To snad ne!!!!

Nebo je to tak, že těžký koronavir jde na JIPlůžko je li volné, ovšem stejně jako těžká havárka? Problém bude jinde – v tom, že ti těžcí a problematičtí s CoVodem raketově přibývají a speciální kapacity narážejí na dno svých možností???

Mám petentům tedy snad rozumět, že požadují, aby když má někdo těžký CoVid, tak ho umístěte někam do LDNky a zapomeňte?!

Moc fajnová je ta rada, aby se vláda soustředila na ekonomiku! Co asi tak dělá? Jenže když se nezdaří výrazně potlačit růst nákazy, pak se ekonomické řetězce zcela zastaví sami od sebe! Živelně až v anarchii. Protože dojde pracovní síla! I když je to jen chřipčička! Právě ekonomika potřebuje restrikce. Chytré a účinné. Obojí, bohužel a prokazatelně, v ČR postrádáme. Jižní Korea,Tchajwan nebo SIngapur s nimi pracují a to velmi efektivně. Jenže kdyby s nimi v detailu konfrontovali naše petenty, pak ti by nejspíš křičeli cosi o totalitě a diktatuře.

Lámu si hlavu, proč ta petice vůbec vznikla. Přece slabiny, jež v ní nacházím já, určitě odhalili i oni. Nechápu to. Ale zarazila mne jedna věta. Tahle:

Testování zdravých lidí, pokud se k němu nerozhodnou dobrovolně jako samoplátci, zbytečně vyčerpává zdravotní systém a zatěžuje pojišťovny.

Testování zdravých lidí…. vyčerpává zdravotní systém a zatěžuje pojišťovny?! Není náhodou motiv skryt v téhle nenápadné větičce. Nechci těm opravdu slovutným a úctyhodným kapacitám určitě ani to nejmenší podsouvat a doufám, že nic z toho co napíši dále není pravda!

Ale chci se jich zeptat – jak víte, že je někdo zdravý dokud jej neotestujete a nepřijde výsledek? Tohle je přece běžná součást vaší každodenní praxe! Posíláte své pacienty na mnoho a mnoho testů, abyste stanovili přesnou konečnou diagnozu. Ty testy potvrzují či vylučují! Ty, co něco či někoho vyloučí přece také zatěžují a vyčerpávají zdravotní pojišťovny!!! A ohledně korony je taková praxe špatná, ba zavrženíhodná? Když ten , co podle vás zatížil a vyčerpal zdravotní systém se vrací okamžitě do pracovního procesu a vytváří hodnoty? A při tom ví, že nenakazí nikoho ve svém okolí, což v každém případě akutně hrozí od neotestovaného bezpříznakového nakaženého!

Mám se snad alternativně domnívat, že motivem je především to, že koronavirus si bohužel bere značnou a neplánovanou část rozpočtu pojišťoven? Na úkor jiných oborů? A že přesně tohle iniciovalo onu petici?

Jestliže by to tak náhodou opravdu je, konstatuji, že jde o legitimní připomníku, jež si zaslouží diskusi. Ale je potřeba to sdělit na rovinu.. Nemaskovat to pseudoargumenty, které nebezpečně ohrožují celou populaci!

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.