Westinghouse, TVEL a krajně nebezpečné hrátky vedení ČEZu -DOPLNĚNO! A ještě jednou DOPLNĚNO!!!


převzato ze  serveru PEAK.cz

Vlkův úvod:

Už zase porušuji svoje  zásady  ohledně přebírání článků, vydaných jinde! Mrzí i nemrzí mne  to zároveň. Vadí mi to hned ze  dvou důvodů:

-na  to, co vám dnes  přetisknu jsem  mohl a měl přijít sám,  v  rámci přípravy a zdrojování včerejšího článku o BIS, ruských  agentech a  tendru na  Temelím, zejména, když už  jde  o nejméně  rok starý materiál

-z klasického důvodu, tedy , že  už to  publikovali  jinde

Naopak nevadí mi to také ze  dvou důvodů

-zjistil jsem velmi  neuspokojivou skutečnost, totiž  že  co do aktuálnosti informací jsem tak někde  50 let za opicemi

– kdybych článek  nepřetiskl a dělal jako by nic, provinil bych se proti své další  zásadě  – nezveřejnit  všechny  zásadní a v tomto případě – mimořádně  důležité informace, které nejsou ve všeobecném povědomí, ačkoli by být  určitě  měly, je nepřípustné! Na Kose.

Velmi  děkuji tomu z kosířů, který mne  na tento text  upozornil. Nyní už je  nejvyšší  čas na  článek z  webu PEAK.cz

Z jaderného experimentování s palivem v Temelíně čiší průšvih za miliardy

napsal Radek Škoda

Právě v těchto dnech probíhá dvouměsíční odstávka prvního z temelínských reaktorů, kdy poprvé dojde k současnému zavezení jak amerického, tak i ruského jaderného paliva.

Pojďme se podívat, co to pro nás může znamenat. Palivo pro reaktor je miliardová položka, což pro loňské mrzké hospodářské výsledky ČEZu může být zajímavé.

Nejprve ale pohled do historie: Temelín od spuštění v roce 2000 používal americké palivo VV6 od společnosti Westinghouse. Od roku 2010 přešel na ruské TVSA, které produkuje ruská společnost TVEL (dceřiná společnost Rosatomu, pozn. red.). Od letoška používá nově směs dvou typů ruského paliva a jednoho amerického.

Což má klady, ale i zápory, ke kterým se postupně dostaneme na konci článku.

Kde je palivový problém?

Pro neznalé: jaderné palivo jsou čtyřmetrové centimetr tlusté trubičky s oxidem uranu uvnitř. Ty musejí přežít čtyři roky v agresivním prostředí jaderného reaktoru. Jako u každého náročného procesu i v tomto případě mohou vyvstat v podstatě dva provozní problémy.

1. Otravný, ale řešitelný problém: trubička za provozu praskne a radioaktivní produkty uniknou do reaktoru. Takových případů bylo u paliva VV6 celkem 72 a u 27 souborů se po opravě palivo vrátilo do reaktoru. Toto je běžná provozní závada a reaktory i jejich obsluha jsou na ni připraveny.

2. Zákeřný a nebezpečný problém: trubička se vlivem ozařování, tepelného namáhání a hlavně růstem vnitřního tlaku prohne, což v konečném důsledku může v některých případech zabránit zasunutí řídicích tyčí do reaktoru. Náprava je mnohonásobně náročnější než u problému 1 – může znamenat odstavení elektrárny (respektive bloku) z provozu.
Tyto problémy jsou vážné a začaly se projevovat u amerického VV6 v letech 2004 až 2007. Zejména proto, že k prohnutí docházelo u paliva se zpožděním, především ve čtvrtém roce jeho používání v reaktoru (v letech 2000–2003 byl ještě vnitřní tlak v palivu nízký).
Westinghouse reagoval na problémy novou verzí paliva VV6 Phase1X, u kterého se tento negativní jev přestal od roku 2008 objevovat.

Ruské jako americké

Nicméně ve světle problémů amerického paliva ČEZ podepsal s ruskou firmou TVEL v roce 2006 kontrakt na palivo TVSA-T, které v roce 2010 nahradilo americké palivo.

A to i přes to, že palivo VV6 Phase1X výše uvedený horší z problémů v té době již tři roky nevykazovalo (či bylo také ještě nové a čerstvé).

Tak se vyhořelé i nevyhořelé americké palivo VV6 Phase1X vyvezlo a reaktory v Temelíně začaly fungovat pouze s ruským TVSA-T. Tehdy se palivo dvou výrobců nemíchalo a Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) argumentoval (správně), aby byla jaderná bezpečnost na prvním místě.

Po aplikaci ruského paliva se první tři roky nic moc nedělo, tlak v palivu byl malý. Ruské „nové“ palivo sice také praskalo a unikalo (problém č. 1), ale vše probíhalo v mezích provozních norem.

Jakmile se ale palivo v reaktoru dostalo do čtvrtého roku, také se začalo prohýbat (poprvé v kampani U1EOC12 – problém 2). Nicméně ČEZ ani SÚJB tentokrát nevolily radikální řešení jako u amerického VV6.

Rusové přišli s inovovaným palivem TVSA-T mod1 (které má tak malé kosmetické změny, že se stále prohýbá). Následně byla nasazena další verze paliva TVSA-T mod2, které bylo vyztuženo proti prohýbání více distančními a míchacími mřížkami (viz obrázek níže, pozn. red.).

Navíc ČEZ začal více vyhořelé palivo v reaktoru umísťovat do pozic mimo řídicí tyče (aby prohnuté palivo nemohlo řídicí tyče zablokovat).

Různorodost pokračuje

Ale tím navyšování různorodosti typů paliv v jednom reaktoru nekončí. V rámci „odpískaného“ tendru na Temelín II v roce 2014 bylo s Westinghousem dohodnuto opětovné použití amerického paliva.

Toto palivo, nyní pod jménem LTA (Lead Test Assembly), je zaváženo v počtu šesti zkušebních kusů, aby mohlo být použito spolu s ruským palivem v Temelíně. Celá věc má ale háček…

Sázka do loterie

ČEZ v rámci úspory nákladů totiž tato různá paliva dává do jednoho reaktoru společně. To však může přinést závažné problémy. Dochází totiž k různým průtokům a chlazení mezi různými palivovými soubory, přičemž tento termohydraulický fenomém nebyl nezávisle experimentálně ověřen.

A dokud nebude (zatím totiž ověření existuje jen numericky na papíře, a to organizací majetkově závislou na výrobci, což je české specifikum interpretace nezávislého posouzení), považuji toto řešení za sázku do loterie.

Třeba to vyjde. Státní úřad pro jadernou bezpečnost už neargumentuje jadernou bezpečností jako v roce 2010, kdy muselo dojít k vyvezení veškerého paliva VV6. Nyní mu několik typů paliva vedle sebe v takzvané směsné zóně nevadí.

Čerstvé kousky na kraj!

Navíc v rámci snahy o vyhovění různým typům paliva jsou v těchto dnech provozovatelé nuceni do reaktoru dávat čerstvé jaderné palivo na okraj reaktoru, což v minulosti byl nemyslitelný postup.

Čerstvé palivo se v minulosti dávalo spíše více ke středu reaktoru. Nové palivo na obvodu totiž zvyšuje neutronový tok, který ozařuje nádobu jaderného reaktoru. Ta tímto křehne a snižuje se její životnost; jev, kterému jsme se v Česku (a i Československu) od roku 1980 vyhýbali.

A zatímco u jaderného paliva se problémy projeví po čtyřech letech, u reaktorové nádoby to může být i třeba až po deseti letech. Ne nejde o nic fatálního, nehrozí u nás nic podobného jako Černobyl, ale jde o to, že si ČEZ zadělává na další zbytečné miliardové náklady či zkrácení životnosti elektrárny.

Nehledě k tomu, že dnešní špatná rozhodnutí budou řešit s největší pravděpodobností úplně jiní lidé než ti, kteří se nad důsledky svých rozhodnutí dnes příliš nezamýšleli. Tyto zbytečné problémy netestované směsné zóny ale mohly být elegantně vyřešeny.

Stačí se kouknout za hranice

Pokud šlo ČEZu o diverzifikaci výrobců paliva (koncept správný a chvályhodný), mohl se směsné neotestované zóně krásně vyhnout. V Temelíně jsou reaktory dva. Jeden mohl používat ruské palivo, druhý americké.

Jak TVEL, tak i Westinghouse mají své palivo experimentálně ověřené a nedocházelo by k situacím, kdy se bude vina jednoho výrobce svalovat na druhého, až k problémům dojde.

A my už tušíme, že k nim dojde čtvrtý rok pobytu paliva v reaktoru. Nebylo by to poprvé.

Tolik PEAK.cz

Nenaskakuje  vám z toho všeho husí kůže?  Mně  ano. Někdo se mermomocí snaží  dostat  Westighouse do hry, ať  to stojí, co to stojí. OK,  beru na vědomí, že  ruské palivové články  nejsou  tak super, jak jsem si doposud  myslel.  Nicméně  – experimentování  s umisťováním  čerstvých palivových článků, mající za  následek zvýšení neutronového toku s   možností  až křehnutí reaktorové nádoby?

Ostatně, tady jsem doma, vím jak pracně starostlivě a pečlivě  byla  u nás  v Reaktorové  hale  plzeňské Škodovky  svařováná, průběžně  testována a jak náročně proběhly  závěrečné tlakové zkoušky. Ostatně za  někdy  až buzeračního dozoru  sovětských přejímačů.  A najednou  si někdo  nezodpovědně, ba  smrtelně nezodpovědně  hraje   s provozním režimem v  reaktoru?  Kvůli  eventuálnímu dodavateli paliva, s nímž  už se jednou udělala  skoro tragická  zkušenost?

Včera  jsem se pokusil o definici základních parametrů toho,jakby  měl být  vybírán nový dodavatel do Dukovan

– JADERNÁ BEZPEČNOST a technická a provozní spolehlivost.

Tomuto kritériu jsou podřízena všechna ostatní.

Tím dalším, podle pořadí důležitosti, je finanční výhodnost. Zkrátka klasický parametr cena/užitek.

Znovu opakuji – tím úplně nejhlavnějším je  v případě jádra pouze  a jen

  JADERNÁ BEZPEČNOST a technická a provozní spolehlivost

Může  se zdát , že tenhle parametr je  pouze v  rukou dodavatele technologie. Ale není to pravda. Po dodávce,montáží a zkušebním provozu  přebírá  zodpovědnost  za  technickou a provozní spolehlivost  UŽIVATEL. Třeba tak, že  si bude vědom zlatého pravidla každého technika

                       když něco funguje, tak do toho nešťourej!

V daném případě ve formě -neměň dodavatele palivových článků a  neexperimentuj s jejich  rozmístěním. Drž  se toho, co je  vyzkoušené!

Tohle všechno  provozovatel, tedy  ČEZ, postavil dokonale na hlavu!

Než  řada  čtenářů, co každé  ráno zjevně  snídají  vtipnou  kaši v míře  vrchovaté, začne  vtipkovat na  téma ČEZ -ČEZKO a tak podobně,  dovolím si konstatovat,  že  v  tomto případě bych primárního viníka v budově generálního ředitelství ČEZ   hledal až  v druhé, či snad  třetí  řadě.

Věčné tancování kolem dodávek Westinghouse  pro Temelín není provozním nebo ekonomickým rozhodnutím, které přísluší  vedení  energetického koncernu. Mimochodem,všimli jste  si, že NIKDE není  k mání informace  o  tom, za kolik je nakupováno palivo od TVELu a  za kolik od jeho americké konkurence? Nic nenaznačuji, protože  ani  já tu cenu nezám a moc by mne zajímala. Už proto, že jiurčitě platím v ceně  elektřiny.

Takže lze  konstatovat, s pravděpodobností hraničící s jistotou, že jde   o  politický akt. Vycházející z vrcholných politických kruhů této země. Který vedení  ČEZu, v zájmu zachování  svých  funkcí  – plní. A zřejmě  dobře,protože před dvěma  týdny přišla  zpráva, že

Daniel Beneš může vést ČEZ až do roku 2025. Dozorčí rada mu prodloužila mandát

sdělující v  detailu toto:

Dozorčí rada energetické společnosti ČEZ ve čtvrtek prodloužila předsedovi představenstva a generálnímu řediteli firmy Danielu Benešovi mandát na další čtyřleté období. Současné mu končí na konci příštího roku. Beneš vede ČEZ od roku 2011.

Pro neznalé a  neorientující se -majoritním akcionářem ČEZu je stát, který drží přes ministerstvo financí zhruba 70 procent akcií firmy. Stát  také převahou svých hlasů na valných hromadách zcela  bezostyšně  vždycky zválcuje minoritní  akcionáře a  s výjimkou asi tří  pozic, které ze zákona  musí přenechat  zástupcům zaměstnanců,  si navolí své členy  DR podle  politických potřeb a dohod. To pro upřesnění.

Vedle  toho – jistě  jste  zachytili i spekulace o údajných Zemanových úvahách  vystřídat Babišův  vládní  soubor  do voleb  úřednickou vládou.   Do jejího čela  byl projektován  – inu  včerejší,dnešní i zítřejší generál ČEZu  Daniel Beneš. Hrad  i  Beneš vydali sice  dementi, ale znáte  -na každém šprochu pravdy  trochu. Ale  to není důležité.Kvůli tomu  bych dnešní článek nevydával. Doslova úděsné  jsou ony hrátky  s dodavateli paliva  do Temelína  a více než podivné a  těžce  riskantní čachry  s rozmisťováním palivových článků!!!! Na základě evidentního politického zadání!

Co že to slibuje  každý politikář, když převezme poslanecký nebo senátorský mandát?

Tohle:

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. “

Za sebe  říkám,  že  teprve nyní doceňuji hlubokou pravdu svojí  babičky, když  v takových okamžicích říkávala:

Sliby  se  slibují , blázni se  radují!  Až ti někdo začne  slibovat, buď mu hned jednu flákni nebo utíkej pryč jako od morové rány!

 

DODATEK z úterního dopoledne:

Tenhle dodatek patří spíše  ke včerejšímu článku:Nicméně  ,kdo se  vrací k textům,které již četl včera? Proto ho dávám teď. Právě jsem  ho stáhl z finančního portálu Kurzy. cz. Jde  o názor  analytického odboru České spořitelny, který jednoznačně kvantifikuje,jaký  dopad na dostavbu Dukovan by  mělo  vyřazení Rusů a Číňanů z tendru:

Research (Česká spořitelna)
Akcie v ČR  |  09.12.2020 09:42:19

Dostavba JEDU: Vyřazení Ruska a Číny z tendru by zvýšilo riziko růstu nákladů

Vládní výbor pro jadernou energii by měl dnes diskutovat o podmínkách jaderného tendru. Opozice žádá vyřazení ruských a čínských společností z tendru. To by pravděpodobně vedlo k tomu, že EdF s jeho problémovým EPR by se stala favoritem, kterou by následoval Westinghouse a korejská KHNP. Takové řešení by mohlo stát za rostoucím rizikem vyšších nákladů.

V těch správných politických a mediálních kruzích se neustále přemílá  zasahování Ruska  do našich vnitřních záležitostí, otázka kremelských přisluhovačů, atd. atd. Při tom, co předvádějí poslanci a senátoři ODS? STAN? TOP 09, Lidovců a Pirátů v parlamentu ohledně  dukovanského tendru se  začínám sám sebe  ptát, kde  vlastně  vygenerovali svoje  mandáty? Někde  v Chicagu nebo Phoenixu, či v Miami, nebo v Lyonu, Bordeaux,Nice nebo v Pusanu či Soulu? 

Že jim na ekonomice  celého projektu ani zbla nezáleží není,ve světle  toho, co předvedli a předvádějí s rušením superhrubé  mzdy a státním rozpočtem, je  naprosto jasné.

Doplněk z  úterního poledne:

Opravdu už nemám paměť jako kdysi! Kdyby  ano, pak bych si nutně musel vzpomenout na skoro 7 let starý článek, detailně popisující trable s palivovými články nejen v Temelínu, nýbrž  i na „demokratizované Ukrajině“.  Který jsem napsal v dubnu 2014.

Putinův dopis evropským vládám, ukradený plyn, palivo pro jaderné elektrárny, zásadní informace generála Šándora, zmlácený prezidentský kandidát a vůbec – Ukrajina dneška

 

Nemám, co bych naněm změnil. Ale  je tam spousta  dalších, dnes už  zapomenutých informací, zejména kolem dodávek plynu z Ruska nebo Anexe  Krymu. Myslím, že nejen mně  stálo za  to na něj znovu mrknout!

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.