Ďábelský covidový trojúhelník


Jakkoliv  slovo Covid je  dnes opět v titulku, přímo s  nemocí , očkováním, ignorováním covid, atd. atd.,  se tenhle  text s  tou nemocí a  zdravotnickými aspekty míjí. Jeho cílem je popsat  cosi jiného.

Je  totiž  úplně jedno, jestli  koronu chápete  jako obrovské zdravotní riziko, s kterým se lidstvo musí  vypořádat nebo  zdali ho popíráte, prostě  tu je. Minimálně  jeho nezanedbatelné dopady. Stejně tak dnešní článek nehodlá řešit jestli se máte nechat očkovat nebo ne a  tak podobně.Každopádně  covid  dalekosáhlým civilizačním fenomenem, jenž už masivně  zasáhl do našich životů. To nelze oddiskutovat. Mnozí a řekl bych téměř  všichni, na  obou stranách covidové barikády,  se  upínají k nějakému horizontu, kdy se  život  vrátí  do starých kolejí. T.j.  vše  začne  fungovat  tak jako naposledy  v roce  2019, kdy nikdo o nějaké koroně  nic netušil.Tak to přece musí  být! Tedy  až  ten virus  zeslábne a ztratí se  sám, jak tvrdí popírači nebo až  jej  zastaví masivní očkování. Říkají ti, co to mají nastaveno jako já.

Zajímavé  je, že  si nikdo, až na  prát  jedinců neklade otázku, zdali je něco takového vůbec  možné?!

Já sám jsem to v některých svých textech, s poukazem na  jasnou prohru  našeho západního individualistického pojetí života, kdy  všichni znají jen svoje práva, ale skoro nikdo není ochoten a schopen přijmout  nutnou povinnost  a nějaké, v  daný okamžik nezbytné omezení. V konkurenci zejména s  asijskými civilizačními zvyklostmi, kdy  absolutní prim hraje  zájem celku.   Je nadřazen všemu ostatnímu. Takhle  to má  Tchajwan, Singapur, Japonsko, Jižní Korea, ale  nejmarkantnějším demontrátorem je  jasně  Čína.

Kovaný liberálně  demoušský  posedlouš  nyní okamžitě  zavrčí  -a  koho zajímá  Čína???!!! Nechci žít  v  čínském systému!

A jsme u toho! Věřím, že  i  kovaný správný liberálně  demoušský  magor, stejně jako  stejně  zabetonovaný  covidový popíračský pomatenec   z  alternativy, vyznávají  společnou víru. Tu o níž  už  byla  řeč  v předminulém odstavci  – oba věří na  tzv. návrat k normálu! K tomu,jak to tady  běhalo před  covidem. Bez toho, aby  za to něčím zaplatili. A   především – aniž by  se  sebeméně  zajímali, jestli to takhle náhodou už není nedostupná  fikce!   Díky naší  individualistické  zpovykanosti a rozežranosti!

Troufnu si tvrdit, že  svět jaký jsme  do covidu znali, odnesl čas. Navždy. A  že  až  se kolem korony  vše nějak uklidní, vstoupíme do jiných reálií než  s nimiž  jsme se potýkali do covidu!

Protože  máme  co do činění s covidovým trojúhelníkem. Tak  ho definoval jeden  z dlouhodobě  nejúspěšnějších  manažerů globálních  finančních  fondů a profesor ekonomie   Mohamed El-Erian, v  rozhovoru pro Wharton Business Daily .

Společnost v  covidové době  a pandemii  definoval jako život  v  trojúhelníku s vrcholy

ekonomické dopady a  cíle

zdravotní stav a očekávání populace

osobní svobody

V naší  západní individualisticky přísně zaměřené společnosti.  S  tím, že  každý z oněch tří vrcholů je natolik specifický,  že pokud  jej  někdo upřednostní, pak na úkor  zbývajících  dvou!

Myslím, že nemusím vysvětlovat, jak to funguje.

Ale pro jistotu  – Priorita  zdravotní  stav a očekávání populace v pandemii,namená těžký  zásah  do tzv. osobních svobod, s obrovskými ekonomickými dopady.

Upřednostnění  osobní svobody znamená  nechat  řádit   virus a pomřít nemalou část populace  65+.  S  prý  tím,  že  jako ekonomika  rychleji naběhne. Což pokládám za blud. Dojde pouze  k odložení přímých škod zdravotních a hospodářských. Nehodlám rozvádět  proč, to je  na samostatné pojednání a spíše seriál.

Preference  ekonomiky?  Tenhle  vrchol je  sice zásadní, leč  zcela nejednoznačný!  Je  pro post/covidovou ekonomiku  lepší  nechat  vir projít populací a pokud  možno bez finančních kompenzací /proč kompenzovat, když  nejsou omezení/ nebo  jej restriktivně potlačovat  a kompenzovat /komu,kdy  a kolik?/?

El Erian tvrdí, že řada liberálních vyspělých zemí nebyla zatím schopna nalézt rovnováhu mezi ekonomickými cíli, zdravím veřejnosti a osobními svobodami. Ve výsledku tak máme „ze všeho trochu toho nejhoršího“.

Naprosto souhlasím s jeho definicí. Jak formálně – ten trojúhelník je geniální zjednodušení problému,  tak analyticky  – Západ  tápe – chtěl by  úplně  všechno, ochráněnou populaci, funkční  ekonomiku i neomezené osobní svobody. Není schopen si nic  odepřít, požaduje  všechno a  nakonec? Nemá ani jedno, ani druhé,  ani třetí!

Inu nakonec , co se ekonomiky  týče, opakované lockdowny,  „systém řízení “ způsobem brzda plyn, s devastujícími účinky, raketový  a v podstatě už nekontrolovaný a nekontrolovatelný růst zadlužení! S  výsledek, který nelze  ani odhadnout.

Covid vedl ke strukturálně vyššímu dluhovému zatížení. IIF spočítal, že celosvětový dluh dosáhl výše 272 bilionů USD, což se rovná zhruba 365 % HDP;  jedná se o rekordní výši. Z větší části k tomu došlo kvůli prudkému zvýšení fiskálních výdajů – vlády zaplatily účet za to, aby nedošlo ke světové hospodářské krizi 2.0. Poměr celosvětového veřejného dluhu k HDP poprvé od světové hospodářské krize překročil hranici 100 %. Je psáno o celosvětovém dluhu, ale v podstatě  jde o dluh západních  rozvinutých zemí.

Už tohle ukazuje, že „krajina“ po koroně nemá skoro nic společného s tou před ní. Kvůli dluhům. Jakkoli se nás  snaží uklidňovat  tvrzeními typu -centrální banky po celém světě /pod vedením Fed a ECB/ zahájily dosud nevídanou politiku měnového financování, když dnes mají v držení 20 % až 50 % vlastního veřejného zadlužení. Objem fiskálních schodků vyvolaných Covidem-19 je v zásadě v plném rozsahu financován centrálními bankami /tzn. vládami samotnými/. Například Citigroup vypočítala, že ECB v roce 2021 nakoupí více, než činí emise vlád eurozóny.  A  to prý je ok a máme být v klidu. Nejsem a nebudu. Jde o klasickou monetizaci dluhu, tedy  smrtelný ekonomický hřích současného finančního světa a něco, co jednou nutně musí vést k obrovskému finančnímu výbuchu, protože peníze  ztratily  svou  základní funkci – oceňování hodnot!

Vedle toho – úloha centrálních bank se v poslední době výrazně změnila, a i když to centrální banky pravděpodobně veřejně nepřiznají, v podstatě již přišly o nezávislost. Stávají se  tím, čím nikdy  být neměly  děvečkou pro všechno politiků.  To je ta skutečná „cena“ této krize, která v budoucnu nevyhnutelně povede k inflaci a ztíží,  či lépe – znemožní  její potlačení.

Ještě  si někdo myslí, že je možné se vrátit k předkrizovému normálu  u tohoto vrcholu?

Zdraví obyvatelstva?  Nikdo netuší, jak rozsáhlé pozdní dopady  prodělaného koronaviru budou. Nota bene, nikdo si netroufne odhadnout  ani, jak moc či málo se zdaří vakcinace a kdy se bude muset znovu přeočkovávat. O zmutování viru na nějakou mnohem nebezpečnější variantu ani nemluvě.  A  do toho si promítněte  neustálý tlak ekonomických  i politických rozvolňovačů všeho druhu!   Za co asi bude  stát globální zdraví celosvětové populace?!

Vždyť mi tenhle  vrchol toho El Erianova trojúhelníku ani definovat neumíme!

A osobní svobody? Na jedné  straně zde  vykřikují liberálně  demonští pomatenci o právu na tohle  a támhleto a ještě toto, na  straně druhé  v bleděmodrém totéž vyřvávají  pomatenci alternativní, odmítající, v zájmu obrany lidských svobod, úplně  všechno. S  tím ,že je  deep state  chce zotročit a oni, že se nenechají , protože nejsou ovce! Takže politikáři, aby  neztráceli volební preference jen lavírují od jednoho nesmyslu k jinému. Aby  vyhověli obecnému „vkusu“ tam, kde si myslí, že mohou více hlasů urvat.

Aniž by někdo z oněch fanatických zastánců osobních svobod byl ochoten se vzdát například takového mobilu, když mu tak jde o jeho  osobní svobodu!!!

Proč mluvím  o mobilu? Z trviálního důvodu. Neustále, zleva, zprava, ze shora. ze zdola a vůbec  ze  všech stran slyším pořvávání těch bijců za  osobní svobody. Jak nás  stát  chce  fízlovat, jak nás  elity  stále  více omezují, jak jsme nepřetržitě monitorovaní, jak vakciny  jsou plné sledovacích čipů a tak dál. Jak, jak, jak…  a že oni to nedopustí!

Spousta z toho je pravda, nemalá část naprostá blbina. Ale  rozhodně  – nezanedbatelné  jádro tam je.

Bylo i před covidem. Teď  prý  v daleko větším rozsahu. Takže  určitě  žádná normalita původního typu nehrozí už  z principu!

Nicméně  nikdo není  ochoten se vzdát kvůli osobní svobodě ani toho zatraceného mobilu, jak už řečeno. Takže  sami tomu fízlování a sledování doslova  nadbíháme!  Mobil totiž v určitých pravidelných  časových úsecích hlásí svou polohu nejbližším dostupným základnovým stanicím.    Takže  operátor  přesně  ví, kde se váš  mobil, tedy nejspíš   vy  NACHÁZÍTE! Nebo jste  se nacházeli. A zákona  tahle data  archivuje  nejméně  6 měsíců a oprávněné, samozřejmě  zejména  všechny  sledovací orgány  a  služby  jsou zmocněny  si je  vyžádat!   Nic  s tím nenaděláte. Vypnutí přístroje nic neřeší! I ten pravidelně koresponduje  se základnovou stanicí.

Pomohou jen  dvě  věci – vyjmout baterii, jestliže  to u vašeho modelu ještě  lze nebo ho nechat doma.  Všichni tohle  vědí a znají. Jen tak sami neposkytujete  naprosto základní sledovací údaje!  Nikdo ovšem tohle neřeší!  Nikdo není ochoten se  vzdát  pohodlí a luxusu být  stále dosažitelný.   Západní občan prokazatelně  masově  předvádí, že mu  na  osobní svobodě zas  až tak moc nezáleží a když si má vybrat mezi pohodlím a  svou elementární ochranou soukromí, volí pohodlí! A to včetně  těch blábolilů z liberálně  demošského  křídla, tak zarytých bojovníků proti deep state, co vědí na tuty,  že očkování je jen záminka  k čipování lidí!  Nikdo z nich nepustí mobil z  ruky!!!! Ale když  jde o koronu a omezující opatření, mohou se  zcvoknout!

A  tihle  se  bijí za osobní svobody. V čase korony  trojnásobně.

Prostě  „báječný  západní svět“.  Který evidentně  není schopen  řešit  a  už vůbec ne efektivně, vrcholy  El Eianova  trojúhelníku.

někdo může  nyní  namítnout  – a  co   tedy  s tím?

I na  tohle  El Erian odpovídá – na příkladu Číny:

Ta totiž neřeší výše popsanou rovnici o třech neznámých, ale jen o dvou. „Jak všichni víme, řešit rovnici o dvou neznámých je jednodušší než tu se třemi neznámými,“ dodal.

Onou chybějící proměnnou jsou podle ekonoma u Číny osobní svobody – zatímco třeba ve  Spojených státech představují významnou součást diskuse o protiepidemických opatřeních, Čína se jimi nezaobírá a uvaluje restrikce a karanténu tak, aby optimalizovala zdravotní a ekonomické hledisko. Tato země tak bude patřit k málu těch, které v roce 2020 dosáhnou ekonomického růstu. Otázkou ale je, co bude v delším období. Bude Čína schopná udržet růst bez toho, aby jí pomáhala globální ekonomika? Ekonom míní, že zde bude hrát významnou roli pokrok v posunu k nové rovnováze čínského hospodářství a k tomu, jak se podaří posílit význam domácí poptávky.

Abstrahujme  nyní od  čínské specifiky, že má, na  rozdíl od Západu dosud  obrovskou nenasycenou  domácí poptávku a má  kam umisťovat svou výrobu  na  svém vnitřním trhu. Tohle je  jedinečné a neopakovatelné. Ale ten zbytek , tedy, že   vynecháním jednoho z vrcholů trojúhelníku lze  v podstatě  ideálně vyřešit  zbylé dva –  respektive, tohle  platí, ovšem jen specificky pro vrchol s názvem osobní svobody, u zbylých nikoliv, je pravda. Bohužel.

Už  několikrát tohle Kosa psala jinými slovy  – že  dříve  či později začne  příslušník našeho světa poměřovat  postup a efektivitu našich vlád  versus  Čína. A  že  si uvědomí, že  náš model selhal! K tomu přijdou nepochybně  další a  další globální výzvy  a problémy….

Nejspíš  se na mne  nyní vrhnou úplně  všichni, že  horuji pro čínskou totalitu. Nikoliv!  Jen říkám, jako jeden z mála  prvních, že  Čína  se předvedla  daleko efektivněji. A koronapandemie  vyjde  nejen posílena, ale jako světový lídr. S ještě  lepší a výkonnější ekonomikou, s konsolidovaným finančním systémem s daleko méně přímými a nepřímými škodami na  zdraví populace  a zdravotním systému! Což znamená, že  naše  demokracie je na hlavu poražena.

Na rozdíl od  El Eriana  to komunikuji na přímo, bez obezliček. Proč?  Protože  se  vrátím do roku 89. Oficiální propaganda  hovoří o tom, že  tehdejší rozpad  sovětského bloku byl zapříčiněn jednak uzbrojením ze  strany  Západu a jednak touhou obyvatelstva  příslušných zemí po svobodě.

Už několikrát  jste mohli číst, že  obojí pokládám, když ne rovnou za  totální bludy, tak v nejlepším případě za  sotva polopravdu.

Severní Koreu, natož  Čínu  -NIKDO NEUZBROJIL a  s tou touhou po svobodě  to také není kdoví jaké. Kdyby  komunisté dokázali  vykrýt  touhu  svých občanů po dostatečném konzumu a  poskytli mu  více  spotřebního zboží a v lepší kvalitě než na Západě, vládli tu v klidu  dál. Ergo kladívko – o osudu společenských řádů a jejich úspěšnosti do  vypuknutí covidové pandemie rozhodovala  ekonomická úspěšnost. Jako kategorický imperativ.

Troufnu si prorokovat, že  nyní se k tomu přidá  i schopnost vypořádat se krizovými situacemi typu pandemie.

Západ  z koronakrize  vyjde ekonomicky  těžce poznamenán, dost možná fatálně. A co se jejího řízení týče  -SELHAL!

Naproti tomu Čína, která odoperovala vrchol lidských práv  a „vytvořila“ tak z trojúhelníku přímku, zbylé dva její konce  zmistrovala  excelentně! Říkáte  – odoperovala  lidství?

Ne, nehoruji pro zavedení  čínské diktatury  ve  střední Evropě! Ani trochu. Skvěle  si totiž  vedou i Jižní Korei, Japonsku, Singapuru a na  Tchajwanu. Ačkoli  tam velmi ctí demokracii  a právě lidská práva.  Jenže  v té formě  a rozměru, který je nejen únosný, nýbrž PŘÍNOSNÝ! Vědí, že  při velké katastrofě / i malé/ zájem jedince  MUSÍ ustoupit  do pozadí. Už proto, že  těch zájmů je galakticky mnoho a navzájem se kříží!  Takže  je třeba  vybrat ten nejzákladnější a nejpřínosnější pro VĚTŠINU!  Nelze zachránit všechno a  všechny!

Ničeho podobného Západ není schopen. Doufejme, že jen v této chvíli. Pak by  totiž měl ještě  šanci. Bez  toho jej čeká jen odumírání.  Protože  El Erianův  trojúhelník , je  trojúhelníkem ďábelským.

V  každém případě, ať  tak či tak  – onen  normální svět, jak jsme jej znali před koronou, k němuž se všichni upínáme – je jednou pro vždy  pryč!

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.